Форма замовлення консультації з інвестування в приватний ринок капіталу у Великій Британії
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Сполучене Королівство є найбільшим європейським центром управління інвестиціями. Це престижна юрисдикція для започаткування британського фонду прямих інвестицій.

Приватний капітал і транзакції з ним підтримують економічну активність у довгостроковій перспективі. Інвестиційні угоди у Великій Британії контролюються Управлінням фінансової поведінки (FCA).

Правова форма

У Сполученому Королівстві доступні дві правові форми для фондів прямих інвестицій:

  • заснування англійського товариства з обмеженою відповідальністю (ELP);
  • створення шотландського товариства з обмеженою відповідальністю (SLP).

У зазначених товариств має бути хоча б один генеральний партнер (GP) та один партнер з обмеженою відповідальністю (LP). Відповідальність LP за боргами та зобов'язаннями товариства обмежена сумою капіталу, який він вносить у фонд, тоді як відповідальність GP – не обмежена.

Відмінністю між двома зазначеними формами є те, що ELP не є юридичною особою і не може укладати контракти від свого імені або володіти власністю самостійно, тоді як SLP є окремою юридичною особою. У зв'язку з відсутністю юридичної відокремленості всі дії ELP ведуться через генерального партнера.

З квітня 2017 року доступна реєстрація партнерства з обмеженою відповідальністю приватного фонду (PFLP) у Великій Британії (це підкатегорія ELP).

Відмінність PFLP у тому, що вони мають особливий статус, створений спеціально для інвестиційних фондів. Так, партнер з обмеженою відповідальністю міг втратити свою обмежену відповідальність, якщо брав участь в управлінні товариством. Чітких критеріїв не було, тому інвестор, який юридично був партнером з обмеженою відповідальністю, міг одночасно стати генеральним партнером за рішенням відповідних органів і нести особисту відповідальність щодо боргів фонду.

Така ситуація була виправлена для PFLP, коли було створено білий список дій, які не трактуються як управління товариством і, як наслідок, не призводять до втрати статусу обмеженої відповідальності партнера.

Крім того, додатково було прибрано низку зайвих бюрократичних перешкод, які надмірно ускладнювали ведення діяльності для інвесторів.

Започаткування ELP у Великій Британії: вимоги

Для створення ELP необхідно мати як мінімум двох партнерів – одного генерального й одного з обмеженою відповідальністю. При цьому партнери повинні скласти партнерську угоду, яка регулюватиме їх діяльність у питаннях, які не врегульовані законодавством (наприклад, розмір і порядок внесення внеску партнером з обмеженою відповідальністю). Надалі можливе проведення змін у складі партнерів, проте необхідно оперативно повідомляти про такі зміни регулювальний орган.

У випадку, коли ELP хоче отримати статус PFLP, тоді необхідно провести всі дії, які вказані вище й, окрім того, забезпечити ведення діяльності виключно за схемою колективного інвестування. Тоді ELP отримає статус PFLP з усіма наслідками.

Процедура реєстрації SLP аналогічна ELP.

Основні регулювальні органи

LP самі собою є регульованими суб'єктами. Натомість у центрі уваги регулювання фондів у Великій Британії знаходиться особа, яка має отримати ліцензію керуючого альтернативним інвестиційним фондом (AIFM) у FCA. Режим AIFMD (Директива про управління фондами альтернативних інвестицій) накладає суттєві регуляторні зобов'язання на AIFM, включно з правилами щодо внутрішніх вимог до достатності капіталу, звітності, призначення депозитаріїв.

Отримання британської ліцензії AIFM для надання інвестиційних консультацій вимагає додаткового дозволу від FCA, і підпорядковуються вимогам MiFID II (Директива про фінансові інструменти II), а саме дотримання положень про реєстрацію транзакцій, управління продуктами та правил класифікації клієнтів.

Отримання ліцензії інвестиційного консультанта у Великій Британії

Реєстрація як AIFM у Великій Британії дає право проводити інвестиційні консультації з метою управління AIF. Надання інвестиційних рекомендацій є окремою регульованою діяльністю, так само як управління індивідуальними портфельними рахунками або проведення угод з інвестиціями у Великій Британії.

Процес отримання дозволу від FCA як AIFM або керуючого активами є тривалим і ресурсовитратним процесом. Особи, які виконують функції старшого керівництва – такі, як генеральний директор, виконавчий директор або партнер, співробітник зі звітності про боротьбу з відмиванням грошей, повинні бути схвалені FCA для виконання відповідних функцій. Якщо фірма порушує будь-яку вимогу FCA, старший менеджер може бути притягнутий до відповідальності.

Участь банку

Після фінансової кризи відбулася велика кількість законодавчих і нормативних змін, які можуть прямо чи опосередковано вплинути на здатність банків до спонсорування, на банківські інвестиції в ELP у Великій Британії. Пруденційна основа ЄС відповідно до Директиви про вимоги до капіталу та Положення про вимоги до капіталу (CRD V) містить вимоги до ліквідності, які поширюються на іноземні інвестиції до британських фондів.

CRD V впроваджує Базель III у межах ЄС, а також специфічні для ЄС реформи в галузі оплати праці та управління. Правила CRD V, які регулюють режим капіталу для інвестицій у капітал, дуже складні та залежать від ступеня участі банку в конкретному фонді, а також від виду фонду.

Висновки

Проблема виходу Великої Британії з ЄС продовжує домінувати в політичному середовищі, але економіка держави залишається доволі стійкою. Хоча ризики залишаються, британський ринок приватного капіталу зберігає свою привабливість для іноземних інвесторів і відіграє ключову роль на світовому інвестиційному ринку.

Якщо Вас цікавить консультація щодо виходу на ринок приватного капіталу у Великій Британії, зв'яжіться зі співробітниками нашої компанії.