Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Вступ 

Визначення інвестиційної діяльності

Інвестиційна підтримка в Сінгапурі починається з ретельного вивчення самої концепції інвестицій. Під цим терміном розуміється широкий арсенал заходів, метою яких є інвестування капіталу для отримання майбутнього прибутку. У Сінгапурі, завдяки розвиненій і динамічній економіці, ці заходи набувають специфічних рис, обумовлених вигідними умовами для інвестицій, передовою податковою політикою та надійним правовим регулюванням.

 Підтримка інвестиційних ініціатив в Сінгапурі охоплює всі стадії інвестиційних проєктів: від їх початкової оцінки та планування до реалізації та наступного управління. Такий підхід не лише забезпечує юридичну підтримку, а й сприяє розробці ефективної інвестиційної стратегії, адаптованої до умов місцевого ринку.

В результаті, здійснення інвестиційної діяльності в Сінгапурі є динамічним і складним процесом, що вимагає від інвесторів не лише капіталовкладень, а й стратегічного підходу, ретельного розуміння місцевих умов та законодавства, а також кваліфікованого супроводу на всіх етапах реалізації інвестиційних проєктів.

Важливість професійного супроводу інвестиційних проєктів

Один з аспектів, який підкреслює важливість професійного супроводу інвестиційних проєктів в Сінгапурі, є складність навігації у місцевому законодавстві та регуляторному середовищі. Сінгапур відомий своєю прозорою, але строгою регулятивною політикою, особливо у фінансовому секторі та сфері захисту інтелектуальної власності. Професійні консультанти та юристи допомагають інвесторам розібратися у цих вимогах, мінімізуючи ризики юридичних порушень та оптимізуючи процеси відповідно до місцевого законодавства.

Крім того, професійний супровід інвестиційних проєктів в Сінгапурі забезпечує доступ до глибоких знань про ринок, дозволяючи інвесторам приймати обґрунтовані рішення. Аналіз ринкових тенденцій, розуміння місцевої економічної динаміки та конкурентного ландшафту, а також вміння ідентифікувати та оцінювати потенційні ризики та можливості — все це невід'ємні елементи успішного інвестування, які надають професійні супровідні послуги. 

Не менш важливе значення має і підтримка в управлінні проєктом на всіх його етапах — від початкової концепції до повної реалізації та подальшого розвитку. Експертний супровід інвестиційних проєктів в Сінгапурі включає допомогу у розробці бізнес-планів, фінансовому моделюванні, підборі та оцінці персоналу, маркетингових дослідженнях, а також в забезпеченні відповідності всім необхідним нормам та стандартам якості.

Юридичний супровід інвестиційних починань у Сінгапурі має величезне значення. Це не лише значно зменшує ризики та збільшує ймовірність успіху, а й надає інвесторам доступ до необхідних ресурсів, знань та інструментів для досягнення їх комерційних цілей в одному з найбільш активних та перспективних економічних центрів Азії.

Переваги проведення інвестиційної діяльності в Сінгапурі

По-перше, це країна з високо конкурентною економікою, яку підтримують міцна правова система та ефективна політика протидії корупції. Правовий супровід інвестицій тут гарантує строге дотримання всіх процедур та стандартів, що забезпечує надійність для іноземних інвесторів. Другий ключовий фактор - це вигідне податкове середовище з низькими ставками корпоративних податків та численними податковими пільгами, що робить Сінгапур одним із кращих фінансових хабів.

 Окрім юридичних гарантій та податкових переваг, Сінгапур приваблює своїм відкритим ставленням до міжнародної торгівлі та інвестицій, а також стратегічним розташуванням в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, що робить його центральним вузлом для доступу до ринків Азії. Підтримка інвестицій включає допомогу в установленні міжнародних зв'язків та формулюванні стратегій для успішного ведення бізнесу в азіатських країнах.

Юридичний супровід інвестиційних проєктів

Основні аспекти та етапи юридичного супроводу

Передінвестиційний етап

Перш за все, юридичний супровід на предінвестиційному етапі включає комплексне правове дослідження для визначення всіх потенційних ризиків і перешкод, пов'язаних з інвестиційним проєктом у Сінгапурі. Це означає детальний аналіз податкового законодавства, правил ведення бізнесу, вимог до ліцензування та будь-яких інших регулятивних обмежень, які можуть вплинути на проєкт. Особлива увага приділяється захисту інтелектуальної власності, враховуючи її критичне значення для інноваційних проєктів та стартапів, що прагнуть розвиватися на сінгапурському ринку.

Далі, юридичний супровід на даному етапі включає планування структури угоди, що важливо для оптимізації податкових та правових аспектів проєкту. Юристи допомагають клієнтам у виборі найбільш підходящої форми бізнесу та структуруванні угоди таким чином, щоб максимізувати захист активів та мінімізувати ризики. Також важливим елементом юридичного супроводу є підготовка попередніх угод та домовленостей, таких як меморандуми про взаєморозуміння, попередні угоди та угоди про нерозголошення, які лягають в основу для подальших переговорів та угод.

Інвестиційний етап

Професійний супровід інвестицій в Сінгапурі включає допомогу у виборі оптимальної форми юридичної особи, яка найкращим чином відповідає цілям і структурі інвестиційного проєкту. Це може бути приватна компанія з обмеженою відповідальністю, партнерство, філія іноземної компанії або представництво. Кожен з цих варіантів має свої особливості, вимоги до реєстрації та оподаткування, а також переваги і недоліки в контексті конкретного бізнесу. 

Окрім реєстрації, супровід охоплює підготовку та подання всіх необхідних документів до відповідних державних органів, включаючи Департамент торгівлі та промисловості, Податкову службу та інші регулюючі структури. Це вимагає глибокого розуміння місцевих норм і процедур, щоб забезпечити відповідність усім вимогам і уникнути можливих затримок або штрафів. 

Важливою частиною експертного супроводу інвест. діяльності в Сінгапурі на етапі реалізації є також підтримка у отриманні всіх необхідних ліцензій та дозволів, які можуть знадобитися для здійснення певного виду діяльності. Це може стосуватися фінансових послуг, будівництва, виробництва, торгівлі та багатьох інших. Спеціалісти з супроводу допомагають не лише в зборі та підготовці відповідних документів, але і в проведенні переговорів з регулюючими органами, забезпечуючи більш гладкий і швидкий процес отримання дозволів. 

Нарешті, юридичний супровід інвестицій в Сінгапурі передбачає консультації та підтримку в питаннях оподаткування та фінансового планування на початковому етапі діяльності компанії. Це включає оптимізацію податкових зобов'язань, планування потоків доходів і витрат, а також розробку стратегій для максимізації прибутку і стійкого зростання бізнесу.

Отже, професійний супровід на етапі реалізації та реєстрації є невід'ємною частиною запуску та розвитку інвестиційних проєктів у Сінгапурі, забезпечуючи не лише їх юридичну та фінансову надійність, а й сприяючи більш ефективному веденню бізнесу в динамічному економічному середовищі.

Післяінвестиційний етап

Професійна підтримка інвестиційних ініціатив у Сінгапурі на етапі після вкладення капіталу є критично важливим елементом для забезпечення стійкості та зростання проєкту в довгостроковій перспективі. Ключовим аспектом тут є тривале увага до управління проєктом після його запуску та реалізації, включаючи постійну оптимізацію та адаптацію до змінюваних ринкових та регуляторних умов. У цьому контексті підтримка стає неперервним процесом, який включає наступні ключові аспекти:

По-перше, на цьому етапі здійснюється моніторинг та аналіз операційної діяльності проєкту, що включає регулярний огляд фінансових звітів, оцінку бізнес-процесів та пошук можливостей для скорочення витрат та збільшення прибутку. Важливо також аналізувати ринкові тенденції та поведінку споживачів для своєчасної адаптації продуктів та послуг до поточних умов ринку, щоб зберігати конкурентоспроможність.

По-друге, оптимізація бізнес-операцій на післяінвестиційному етапі часто потребує юридичної експертизи існуючих контрактів та договорів, а також аналізу юридичних ризиків, пов'язаних з діяльністю. Це включає ревізію умов контрактів з партнерами та клієнтами та гарантію відповідності всіх операцій поточним законодавчим нормам.

По-третє, особлива увага приділяється податковому плануванню та фінансовій оптимізації. В умовах швидко змінюваної економічної політики Сінгапуру, де регулярно відбуваються зміни в податковому законодавстві, компетентна підтримка допомагає інвесторам керувати податковими зобов'язаннями та ефективно використовувати податкові пільги для підтримки бізнесу. Це потребує не лише знання місцевого податкового кодексу, але й вміння передбачати майбутні зміни в політиці та їх вплив на компанію. 

Таким чином, післяінвестиційна підтримка в Сінгапурі є багатоаспектною задачею, що вимагає від інвесторів та їх консультантів уваги до деталей і швидкої реакції на зміни, що в свою чергу гарантує не лише стабільність, а й можливість розширення та успішного виходу на нові ринки.

Консультаційна підтримка корпоративних угод, злиттів та поглиблень (M&A)

Важливо,надання консультацій з інвестицій в Сінгапур сприяє розробці стратегічного підходу до угод для інвесторів та компаній. Це включає ретельний аналіз цільової організації або активів, вивчення ринкових тенденцій, виявлення можливих синергій та аналіз ризиків. Знання корпоративної структури Сінгапуру, податкової системи та нормативних вимог допомагає мінімізувати можливі ризики при здійсненні угод та оптимізувати їх структуру для досягнення оптимальних результатів.

У процесі супроводу корпоративних угод та M&A важливо також враховувати юридичну складову. Консультації в цій області включають розробку та аналіз всіх юридичних документів, пов'язаних з угодою, включаючи договори купівлі-продажу, угоди про конфіденційність, акціонерні угоди та документи щодо передачі прав власності. Спеціалісти також сприяють у отриманні всіх необхідних дозволів від регуляторів та дотриманні вимог антимонопольного законодавства.

Більше того, супровід корпоративних угод та M&A потребує особливої уваги до фінансових деталей. Спеціалісти з інвестицій в Сінгапурі пропонують послуги з фінансового моделювання, оцінки активів та бізнесу, а також аналізу фінансової звітності. Це дозволяє не лише адекватно оцінити вартість угоди, а й вибрати найбільш вигідні способи її фінансування, включаючи залучення капіталу, кредити та інші фінансові інструменти.

Due diligence

Професійне супровід інвестиційних проєктів в Сінгапурі на етапі перевірки душевної сумлінності (due diligence) охоплює кілька ключових аспектів, забезпечуючи ретельний аналіз та оцінку можливих ризиків проєкту. Цей етап включає всебічну оцінку потенційної компанії або інвестиційного об'єкта перед фіналізацією угоди та включає:

Юридичний аудит (Legal Due Diligence): 
 • Підтвердження юридичного статусу та структурної організації компанії.
 • Ретельний аналіз контрактів, угод та інших критично важливих документів. 
 • Оцінка поточних та можливих юридичних ризиків, включаючи позови та судові справи, а також можливі порушення законодавства.
 • Перевірка відповідності корпоративних та регулятивних стандартів.
Фінансовий аудит (Financial Due Diligence): 
 • Аналіз фінансових звітів за кілька років для оцінки фінансового стану компанії. 
 • Оцінка активів та зобов'язань, а також перевірка їх коректності та повноти. 
 • Вивчення ефективності бізнес-моделі та фінансової стійкості проєкту.
 • Аналіз грошових потоків та прибутковості компанії
Ринковий аудит (Market Due Diligence): 
 • Оцінка ринкового становища компанії та її конкурентоспроможності. 
 • Дослідження ринкових тенденцій, споживчого попиту та поведінки конкурентів. 
 • Аналіз потенційних ринкових ризиків та можливостей для зростання.
Технічний аудит (Technical Due Diligence): 
 • Перевірка технічного стану активів, включаючи обладнання, технології та інфраструктуру.
 • Оцінка рівня технологічного оснащення та відповідності сучасним стандартам.
 • Ідентифікація потреб у модернізації та оновленні технологічної бази.
Екологічний аудит (Environmental Due Diligence):
 •  Оцінка екологічного стану об'єктів та дотримання екологічних норм. 
 • Аналіз ризиків, пов'язаних з екологічними зобов'язаннями та можливими санкціями. 
 • Перевірка наявності ліцензій та дозволів на здійснення екологічно значущої діяльності.

Професійне супровід інвестиційних проєктів в Сінгапурі на етапі due diligence дозволяє інвесторам отримати повне та об'єктивне уявлення про цільовий об'єкт, мінімізувати ризики та прийняти зважене рішення щодо вкладення капіталу. Це критично важливий етап, що вимагає високої кваліфікації та досвіду спеціалістів, здатних провести глибокий та багатогранний аналіз.

Захист інтелектуальної власності та супровід контрактів

Захист інтелектуальної власності починається з розуміння того, які саме активи можуть бути захищені та які форми захисту надає законодавство Сінгапуру. Це може включати патенти на винаходи, товарні знаки для брендів та логотипів, авторські права на твори літератури, Мистецтва та програмне забезпечення, а також секрети виробництва і ноу-хау. Правильне оформлення і реєстрація цих активів дозволяють підприємству не лише захистити свої інновації від незаконного використання конкурентами, а й використовувати їх як цінні активи для ліцензування або в партнерських відносинах. 

Супровід контрактів охоплює широкий спектр діяльності, починаючи від розробки проєктів договорів, переговорів з партнерами і закінчуючи підтримкою в виконанні договірних зобов'язань та вирішенні можливих спорів. У Сінгапурі, де бізнес часто ведеться на міжнародному рівні, особлива увага приділяється врахуванню різниць у юрисдикціях, а також вимогам місцевого та міжнародного законодавства. Це вимагає від юристів не лише глибоких знань у галузі корпоративного та договірного права, а й розуміння специфіки галузі, в якій працює компанія. 

У процесі супроводу контрактів ключове значення має детальний аналіз всіх потенційних ризиків та розробка стратегій їх мінімізації. Це може включати оцінку фінансових ризиків, ризиків, пов'язаних з невиконанням зобов'язань, а також можливих правових наслідків змін у законодавстві. Ефективне управління контрактами не лише захищає компанію від юридичних ризиків, а й сприяє створенню довгострокових та взаємовигідних відносин з бізнес-партнерами. 

Отже, захист інтелектуальної власності та професійний супровід контрактів в Сінгапурі - це складний і багатогранний процес, що потребує спеціалізованих знань і досвіду. Він не лише забезпечує юридичну безпеку бізнесу, а й є важливим фактором його зростання і розвитку, дозволяючи компанії захистити свої інновації, оптимізувати оперативну діяльність та зміцнити свої конкурентні переваги на ринку.

Інвестиційні сектори у Сінгапурі

У сфері інвестицій Сінгапуру особливу роль відіграє юридичний супровід, особливо в таких динамічних секторах як фінансові послуги та фінтех. Професіонали надають невцінну підтримку бізнесам, полегшуючи їх адаптацію до складного регуляторного середовища. Це включає допомогу в отриманні ліцензій, реєстрації продуктів, а також допомогу в відповідності з місцевими та глобальними нормативами. Важливість цього не може бути переоцінена, оскільки вона лежить в основі захисту даних та інтелектуальної власності, важливих компонентів для збереження та посилення активів підприємства. 

У галузі інформаційних технологій та цифрової економіки підтримка юридичного характеру охоплює захист інтелектуальної власності в Сінгапурі, допомогу в процедурах злиття та поглиблення, а також надання консультацій з захисту інформації. Ці заходи створюють міцний фундамент для розвитку та впровадження інновацій, що сприяє зміцненню позицій Сінгапуру як провідного технологічного центру на світовому ринку. 

У технологічному виробничому секторі, юридична підтримка спрямована на дотримання екологічних стандартів, працевлаштування та норм промислової безпеки. Це також включає захист патентів та технологічних нововведень, що сприяє підтримці конкурентних переваг компанії на міжнародному рівні. 

У галузі нерухомості правова підтримка охоплює всі аспекти від земельного права до будівельних стандартів. Це включає супровід угод купівлі-продажу та оренди, розробку інвестиційних договорів, а також консультації з управління нерухомістю та податковими питаннями. Така всебічна підтримка сприяє мінімізації ризиків та збільшенню дохідності інвестиційних проєктів.

 В цілому, комплексне юридичне супровід у Сінгапурі виконує ключову функцію в підтримці всіх аспектів інвестиційної діяльності, гарантуючи їх успішну реалізацію та забезпечуючи довгостроковий успіх.

Нові вимоги та перспективи для інвесторів

Програма Global Investor Programme (GIP) та її вимоги 

Програма Global Investor Programme (GIP), організована підрозділом Contact Singapore, який є частиною Singapore Economic Development Board (EDB), спрямована на привернення зарубіжних інвесторів для вкладення капіталу та переїзду до Сінгапуру. 

Кваліфікаційні вимоги

Учасники програми повинні відповідати одному з нижченаведених профілів:

Власники стабільних компаній:
 • Не менше трьох років досвіду управління. Компанія повинна мати мінімальний річний оборот S$200 мільйонів за останній рік та в середньому за три попередні роки. 
 • Мінімальна частка власності - 30%, якщо компанія приватна. 
 • Діяльність повинна бути в одній з галузей, вказаних в Додатку
Потомки власників компаній:
 • Сім'я володіє не менше 30% акцій або є найбільшим акціонером. 
 • Річний оборот компанії - мінімум S$500 мільйонів. 
Засновники високодохідних стартапів:
 • Засновники та один з найбільших акціонерів не публічної компанії, оціненої мінімум в S$500 мільйонів. 
Власники сімейних офісів: 
 • досвід управління, інвестування або підприємницької діяльності - не менше 5 років.
 •  Чисті інвестиційні активи - не менше S$200 мільйонів. 
Інвестиційні опції
 • Опція A: вкладення не менше S$10 мільйонів у нове підприємство або розширення діючого. 
 • Опція B: інвестування S$25 мільйонів у фонди, затверджені програмою GIP, метою яких є фінансування компаній, що базуються в Сінгапурі.
 • Опція C: створення сімейного офісу, що керує активами на суму не менше S$200 мільйонів, з яких S$50 мільйонів мають бути вкладені в одну з чотирьох визначених категорій в Сінгапурі. 
Процедура та вимоги:
 • Подання заявки: необхідно заповнити онлайн-форму та сплатити збір у розмірі $10,000. 
 • Інтерв'ю: кандидати проходять інтерв'ю після попередньої оцінки. Затвердження: після успішного інтерв'ю кандидат отримує тимчасовий статус на початкову інвестицію, що діє 6 місяців. 
 • Виконання інвестиційних умов: інвестиції повинні бути здійснені протягом 6 місяців після затвердження. 
 • Підтвердження інвестицій: необхідно надати документи, що підтверджують інвестиції для перевірки EDB. 
 • Остаточне затвердження та отримання ВНЖ: після верифікації EDB, ICA видає лист про затвердження, і кандидат повинен оформити статус ВНЖ протягом року. 
 • Оновлення статусу ВНЖ: для продовження дозволу на в'їзд потрібно виконати певні умови протягом перших п'яти років свого ВНЖ. 
Для продовження на 5 років, варто
 • Опція A: підтримувати мінімальну кількість працівників у компанії в Сінгапурі та проживати в країні більше половини часу. 
 • Опція B: підтримувати інвестиції на рівні S$25 мільйонів у затверджені GIP фонди та проживати в Сінгапурі більше половини часу. 
 • Опція C: сімейний офіс повинен наймати не менше 5 спеціалістів і підтримувати управляючі активи на рівні S$50 мільйонів у одній з інвестиційних категорій, при цьому проживати в Сінгапурі більше половини часу

Для продовження на 3 роки передбачені альтернативні умови, які включають підтримку певного рівня зайнятості або проживання в країні більше половини часу. 

Подача заявки на участь в програмі GIP потребує детальної підготовки і відповідності строгим критеріям, заданим EDB і ICA. Потенційним інвесторам, які бажають скористатися цією програмою для отримання ВНЖ в Сінгапурі, рекомендується уважно ознайомитися з усіма вимогами і умовами. 

Державна підтримка та можливості для стартапів

У Сінгапурі інвестиційні проєкти для початківців компаній супроводжуються обширною підтримкою з боку уряду. Створені умови для розвитку інноваційних бізнесів завдяки різноманітним формам державної допомоги, стимулам та перспективам зростання для нових підприємств. 

 • Фінансова підтримка та стимулюючі заходи. Багато національних ініціатив, включаючи програми від Ради з розвитку підприємництва та інновацій (Enterprise Singapore), надають стартапам фінансові субсидії, податкові пільги та стимули на різних етапах, починаючи від наукових досліджень і закінчуючи комерціалізацією нововведень. 
 • Інкубаційні та акселераторні програми. У країні діють численні державні та приватні інкубатори і акселератори, які крім фінансування надають стартапам наставництво, навчання і доступ до професійних мереж, сприяючи їх швидкій адаптації та успіху на ринку. 
 • Підтримка при виході на міжнародні ринки. Сінгапур активно сприяє стартапам в глобалізації, надаючи консультації, допомогу в організації торгових місій та участь в міжнародних виставках і конференціях, що сприяє їх міжнародному успіху.
 •  Правова і регуляторна підтримка. Уряд забезпечує прозоре і ефективне регуляторне середовище, проводячи навчальні семінари і надаючи керівництва з дотримання місцевого законодавства, що допомагає компаніям ефективно функціонувати в юридичному полі.
 •  Доступ до кваліфікованих кадрів. Сінгапур вживає заходів щодо привернення та розвитку талантів у сферах технологій та бізнесу через освітні програми та гнучку імміграційну політику, що полегшує привернення іноземних спеціалістів.

Отже, завдяки комплексній державній підтримці Сінгапур перетворився на один з основних світових центрів для інноваційного підприємництва, привертаючи стартапи з усього світу для реалізації своїх масштабних проєктів.

Висновок

Варто відзначити, що Сінгапур вирізняється як одна з найпривабливіших і активних економік для інвесторів і підприємців по всьому світу. Це пояснюється поєднанням сприятливого інвестиційного середовища, передової податкової політики, стійкого економічного зростання і цілеспрямованої державної підтримки. Програма Global Investor Programme (GIP) і інші державні ініціативи ілюструють зусилля Сінгапуру щодо приваблення та підтримки інноваційних підприємців і проєктів.

Правове забезпечення інвестиційних ініціатив у Сінгапурі є невід'ємною складовою на протязі всього циклу інвестування, від попереднього аналізу до підтримки після вкладення коштів і їх оптимізації. Кваліфікований супровід сприяє мінімізації ризиків, гарантує відповідність місцевим і міжнародним стандартам і сприяє успішному виконанню проєктів. Для зв'язку з нашими спеціалістами виберіть зручний спосіб зв'язку в розділі "Контакти".