Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Актив – це будь-яке майно, яке належить організації чи індивідуальній особі та має фінансову цінність. Активи можуть бути різноманітними: нерухомість, гроші на рахунках, інтелектуальна власність (патенти, торговельні марки), обладнання, цінні папери та навіть репутація компанії. Для бізнесу активи є основою його діяльності та джерелом майбутніх доходів.

Активи в бізнесі виконують кілька важливих функцій:

 1. Забезпечення операційної діяльності: організації використовують активи для виконання своїх основних функцій. Наприклад, виробнича компанія використовує обладнання та сировину для виробництва товарів, а торговельна компанія – склади та товари для продажу.
 2. Генерація доходу: активи можуть дати дохід у формі продажу, оренди, ліцензійних зборів тощо. Наприклад, інвестиції в цінні папери можуть приносити відсотки або дивіденди, нерухомість може давати орендний дохід.
 3. Забезпечення вартості підприємства: активи підприємства становлять її вартість. У випадку продажу або злиття компанії оцінка активів відіграє важливу роль у визначенні її ціни.
 4. Запорука для фінансування: активи можуть бути заставою при отриманні кредитів або позикових коштів. Це дозволяє компаніям залучати додаткові фінансові ресурси.
 

Чому необхідний захист активів

Захист активів є невід'ємною частиною стратегії управління бізнесом і майном. Ось кілька ключових причин, чому протекція активів є важливим завданням:

 1. Фінансова безпека. Активи є накопиченою вартістю, яка забезпечує фінансову стабільність компанії. У випадку втрати або заподіяння шкоди активам компанія може мати фінансові труднощі. Захист активів дозволяє мінімізувати фінансові ризики та забезпечити стійкість бізнесу.
 2. Запобігання правовим спорам. Компанії можуть зіштовхнутися з юридичними ризиками – такими, як судові позови або вимоги конкурентів чи третіх осіб. Захист активів дозволяє знизити ймовірність правових спорів і забезпечити юридичний захист майна.
 3. Конкурентна перевага. Інтелектуальна власність – така, як патенти та торговельні марки, може надати компанії конкурентну перевагу на ринку. Захист цих активів забезпечує ексклюзивне право використання певних технологій чи брендів, що сприяє зміцненню позиції компанії в промисловості.
 4. Дотримання міжнародного законодавства. У різних країнах є різні правила та вимоги до захисту активів. Дотримання цих норм дозволяє уникнути можливих штрафів чи обмежень, пов'язаних із невиконанням вимог законодавства.
 5. Підтримка репутації. Успішна компанія будує свою репутацію на основі надійності та якості своїх продуктів чи послуг. Негативні події – такі, як втрата активів або юридичні конфлікти можуть завдати шкоди репутації компанії. Захист активів допомагає підтримувати позитивний імідж та довіру клієнтів.

Загалом, протекція активів не лише забезпечує фінансову безпеку, а й підтримує довгостроковий розвиток бізнесу, забезпечуючи його стійкість, надійність і конкурентоспроможність на ринку.

Аналіз загроз для активів

1

Юридичні ризики: аналіз і захист

Юридичні ризики – такі, як судові позови, можуть мати серйозний вплив на фінансове становище та репутацію компанії. Давайте докладніше розглянемо основні види юридичних ризиків захисту активів бізнесу, і як компанії можуть захистити себе від них.

Вид юридичного ризику

Опис

Методи мінімізації

Судові позови

Стосовно компанії можуть бути подані позови, результатом яких буде заподіяння фінансових збитків.

1. Підписання чітких контрактів.

2. Систематичне якісне контролювання продукції та послуг.

3. Страхування відповідальності.

Антимонопольні ризики

Порушення антимонопольного законодавства може призвести до санкцій і штрафів.

1. Проведення регулярних антимонопольних аудитів.

2. Навчання співробітників антимонопольним нормам.

3. Дотримання прозорості в бізнес-практиках.

 

Юридичні ризики можуть серйозно вплинути на бізнес, як з погляду фінансів, так і репутації компанії. Однак із застосуванням адекватних методів захисту активів підприємства та стратегій мінімізації компанії можуть знизити ймовірність виникнення цих ризиків і зменшити їх негативний вплив. Важливо підтримувати високі стандарти етики, дотримуватись правових норм і впроваджувати механізми контролю, щоб забезпечувати юридичну безпеку та стійкість бізнесу.

2

Корпоративне рейдерство

 
Корпоративне рейдерство –

це агресивні та часто нелегальні спроби отримання контролю над компанією шляхом придбання великого пакету акцій, використання юридичних лазівок або навіть маніпулювання керівним складом. Ця загроза може підірвати фундаментальні засади компанії та позбавити власників їх активів.

Одним із найефективніших методів запобігання та усунення наслідків від корпоративного рейдерства є створення міцної юридичної бази, в основі якої лежать грамотно оформлені статутні документи. Такі документи мають враховувати такі аспекти:

 • Чітка структура прав та обов'язків: документи повинні чітко визначати права, обов'язки та відповідальності кожного акціонера або учасника компанії, виключаючи можливості домінування або маніпулювання одним або декількома з них.
 • Механізми прийняття рішень: у статуті мають бути передбачені механізми голосування та прийняття рішень, які забезпечують баланс інтересів і запобігають рейдерському захопленню.
 • Процедури протидії: необхідні спеціальні процедури та заходи, які вживатимуться при спробах корпоративного рейдерства, включаючи заздалегідь встановлені порядки оскарження та вирішення спорів.
 • Транспарентність і звітність: регулярна та прозора звітність може бути додатковим захистом, оскільки вона забезпечує акціонерам та учасникам повну інформацію про діяльність компанії та виключає можливість прихованого впливу на компанію з боку третіх осіб.
 • Внутрішні аудити: регулярні внутрішні аудити та перевірки також є важливим інструментом запобігання рейдерству, оскільки вони допомагають виявляти й усувати потенційні загрози на самому початку.

На закінчення, захист від корпоративного рейдерства потребує комплексного та продуманого підходу, який має ґрунтуватися на сильній юридичній базі й активній позиції учасників компанії в питаннях її управління та контролю.

3

Ризики вибору юрисдикції

Вибір юрисдикції для ведення бізнесу або розміщення активів є ключовим рішенням, яке може суттєво вплинути на успішність і безпеку інвестицій. Не всі юрисдикції рівні за своєю стабільністю та передбачуваністю, тому важливо враховувати низку факторів.

Стабільні юрисдикції:

 • Велика Британія: відрізняється солідною правовою системою, куди століттями вкладався досвід створення та вдосконалення законів, які забезпечують захист прав власності. Судова система Великої Британії вважається однією з найнезалежніших і найпрозоріших у світі, що забезпечує високий ступінь захисту інвесторів від непередбачених обставин чи нечесних дій.
 • США: країна з потужною економікою, де діє жорсткий регуляторний контроль у сфері фінансів та інвестицій. Хоча податкова система може бути складною, правова система забезпечує передбачуваність і захист для іноземних інвесторів. До того ж, США пропонує низку структур для оптимізації податків і захисту активів.
 • Сингапур: за останні десятиліття перетворився на найбільший фінансовий центр Азії, який залучає інвесторів своєю стабільністю, сучасним законодавством у галузі бізнесу та сприятливим податковим режимом. Правова система Сингапуру базується на англійському загальному праві, що робить її зрозумілою для багатьох міжнародних інвесторів.

Проте навіть ці стабільні юрисдикції не позбавлені ризиків. Законодавчі зміни, політична нестабільність, економічні коливання чи зміни податкової політики можуть вплинути на діяльність компанії чи статус активів. Тому рекомендується проводити регулярний моніторинг ситуації, консультуватися з місцевими експертами та готуватися до можливих змін, щоб забезпечити максимальний захист своїх активів.

Переведення активів на баланс закордонної компанії

Переведення активів на баланс закордонної компанії – це стратегія захисту активів, яка дозволяє перенести володіння й управління активами в юрисдикції зі сприятливішими умовами. Це може включати різні види активів – такі, як нерухомість, торговельні марки, патенти, інтелектуальна власність тощо.

Принципи оформлення активів на баланс закордонної компанії:

 • Вибір відповідної юрисдикції: вибір країни для реєстрації компанії має ґрунтуватися на податкових, правових і регуляторних перевагах. Деякі юрисдикції – такі, як Велика Британія, Ірландія, Австралія та Делавер, надають стабільне законодавство для захисту активів.
 • Перенесення власності: активи переносяться на баланс закордонної компанії з дотриманням необхідних юридичних і регуляторних процедур. Це може включати оформлення відповідних документів і переоформлення прав власності.
 • Управління та контроль: закордонна компанія може надати управління активами іншій юридичній структурі – такій, як холдинг, фонд чи траст. Це дозволяє керувати активами через окрему структуру з додатковими перевагами.

Переваги перенесення активів на баланс закордонної компанії:

 • Податкові пільги: у деяких юрисдикціях податкові ставки є нижчими, ніж в інших, що може знизити податкове навантаження на активи компанії.
 • Правовий захист: захист активів у більш стабільних правових та регуляторних країнах може забезпечити надійніший захист від юридичних ризиків.
 • Управління ризиками: різноманітність юрисдикцій дозволяє розподілити ризики та диверсифікувати активи для зменшення впливу окремих ризиків.
 • Конфіденційність: у деяких юрисдикціях забезпечується вищий рівень конфіденційності та захисту даних власників активів.

Перенесення активів на баланс закордонної компанії є стратегічним кроком для захисту активів та оптимізації управління ними. Однак такий підхід потребує ретельного аналізу та консультації з юридичними та фінансовими фахівцями, щоб уникнути непередбачених проблем і забезпечити максимальну ефективність цієї стратегії.

1

Переваги використання престижних юрисдикцій: Велика Британія, Ірландія, Австралія, штат Делавер

Використання престижних юрисдикцій – таких, як Велика Британія, Ірландія, Австралія та Штат Делавер, при оформленні активів на баланс закордонної компанії може принести низку значних переваг. Ці юрисдикції пропонують сприятливі умови для бізнесу, оподаткування, правового захисту та конфіденційності. Розглянемо переваги кожної їх.

 
Велика Британія:
 • Політична стабільність: Велика Британія – країна з високим ступенем стабільності та передбачуваності в політичній сфері, що сприяє захисту активів.
 • Сприятливе оподаткування: одним із плюсів захисту активів у Великій Британії є конкурентоспроможні податкові ставки, а також податкові пільги для міжнародних інвесторів.
 • Правова система: англійська правова система вважається однією з найрозвиненіших і найнадійніших, що забезпечує додатковий правовий захист активів.
 
Ірландія:
 • Низькі податки: одним із факторів захисту активів в Ірландії є низькі податкові ставки, що робить цю юрисдикцію привабливою для започаткування активів та оптимізації податків.
 • Дружнє бізнес-середовище: Ірландія забезпечує дружнє середовище для бізнесу, з мінімальною бюрократією та швидкими процедурами реєстрації.
 
Австралія:
 • Економічна стабільність: при захисті активів в Австралії варто пам'ятати, що це одна з найстабільніших економік з високим рівнем розвитку, що створює сприятливе середовище для започаткування активів.
 
Штат Делавер:
 • Гнучка корпоративна структура: Делавер пропонує гнучку систему корпоративної структури, що дозволяє компаніям створювати оптимальні моделі управління.
 • Корпоративна конфіденційність: при захисті активів у штаті Делавер забезпечується високий рівень конфіденційності та захисту даних власників активів.

Використання престижних юрисдикцій при перенезенні активів на баланс закордонної компанії може принести значні переваги у вигляді податкових пільг, правового захисту та стабільного бізнес-середовища. Однак при виборі юрисдикції потрібно враховувати особливості бізнес-плану та стратегії компанії, а також консультуватися з досвідченими юридичними та фінансовими фахівцями для ухвалення найоптимальнішого рішення.

2

Як правильно вибрати юрисдикцію для захисту активів.

Критерій вибору юрисдикції для захисту активів

Опис і рекомендації

Податкове законодавство

Вивчіть податкові ставки, податкові пільги та можливості оптимізації оподаткування в потенційних юрисдикціях. Виберіть країну з податковою системою, яка відповідає Вашим бізнес-цілям.

Правова система та регулювання

Оцініть надійність і прозорість правової системи. Подумайте про ступінь захисту прав власності та можливості розв'язання конфліктів.

Репутація юрисдикції

Дізнайтеся про репутацію країни серед бізнес-спільноти. Престижна юрисдикція може підтримати імідж Вашої компанії та викликати довіру в партнерів.

Бюрократія та процедури

Вивчіть складність і тривалість процедур реєстрації та започаткування активів. Виберіть юрисдикцію з мінімальною бюрократією.

Конфіденційність та анонімність

Дізнайтеся про політику конфіденційності в обраній країні. Якщо конфіденційність є важливою, виберіть юрисдикцію, яка забезпечує захист даних про власників активів.

Політична й економічна стабільність

Оцініть рівень політичної та економічної стабільності в країні. Нестабільність може вплинути на бізнес і безпеку активів.

Вартість і підтримка

Врахуйте витрати на реєстрацію, заснування та підтримання активів у вибраній юрисдикції. Також оцініть доступність юридичної та фінансової підтримки.

Подвійне оподаткування та угоди

Дізнайтеся про наявність угод про уникнення подвійного оподаткування між Вашою країною та обраною юрисдикцією. Це може зменшити податкові зобов'язання.

Відповідна структура

Вибір найбільш підходящої структури компанії захисту активів.

 

Вибір відповідної юрисдикції для започаткування активів – це складний процес, який вимагає аналізу безлічі факторів. Кожен критерій має важливе значення, і рішення потрібно приймати на основі всебічного розуміння бізнес-потреб і стратегії компанії.

3

Взаємодія з регулятором при виникненні проблем

Коли виникають юридичні чи фінансові проблеми, пов'язані з активами, зареєстрованими закордоном, взаємодія з регулятором у країні реєстрації може стати важливим інструментом захисту інтересів компанії та активів. Особливо це актуально, якщо у Вашій рідній юрисдикції накладено арешт на Ваші активи.

Процедура взаємодії з регулятором:

 1. Консультація з юридичними експертами: першим кроком варто звернутися до кваліфікованих експертів, які спеціалізуються на міжнародному праві та захисті активів. Вони допоможуть визначити стратегію взаємодії з регулятором та оцінити шанси на успішне вирішення ситуації.
 2. Підготовка документів і звернення до регулятора: у випадку виникнення проблем – таких, як арешт активів, підготуйте відповідні документи та зверніться до регулятора в країні реєстрації активів. Це може включати письмове звернення, надання необхідних доказів і аргументів.
 3. Пояснення ситуації та запит захисту: у зверненні до регулятора докладно поясніть ситуацію та надайте докази, що підтверджують Вашу позицію. Запросіть захист Ваших активів і просіть провести незалежне розслідування.
 4. Співпраця з регулятором: взаємодія з регулятором може включати обмін інформацією, надання додаткових документів і відповідей на запити. Співпраця з регулятором може допомогти встановити факти та забезпечити захист Ваших інтересів.
 5. Правові дії та оскарження: залежно від складності ситуації та рішення регулятора, може знадобитися прийняття додаткових правових дій – таких, як оскарження рішення суду чи арешту. Фахівці допоможуть розробити стратегію оскарження.

Створення холдингу, фонду, трасту

1

  Визначення і різниця між цими структурами

При перенесенні активів на баланс закордонної компанії можна використовувати різні юридичні структури – такі, як холдинг, фонд і траст. Кожна з цих структур має свої особливості та надає різні переваги в управлінні та захисті активів. Давайте розглянемо визначення та відмінності між цими структурами:

 1. Створення холдингу для захисту активів:
  • Визначення: холдинг – це компанія, яка володіє акціями чи частками інших компаній, утворюючи ієрархічну структуру. Головна мета холдингу – управління та координація діяльністю своїх дочірніх компаній, а також оптимізація оподаткування та захист активів.
  • Відмінність: холдинг, зазвичай, має пасивний характер діяльності і не займається виробництвом чи наданням послуг напряму. Його функції включають управління акціями та частками інших компаній, розподіл дивідендів, координацію стратегічних рішень і податкову оптимізацію.
 2. Реєстрація фонду для захисту активів:
  • Визначення: фонд – це правова структура, у межах якої кошти чи активи інвесторів збираються й управляються фондовим менеджером. Фонд може мати різні цілі – такі, як інвестування у фінансові інструменти, управління нерухомістю чи благодійна діяльність.
  • Відмінність: фонд ґрунтується на принципі пулу коштів від кількох інвесторів, які делегують управління своїми активами професійному менеджеру. Фонд може мати різні види, включаючи пасивні індексні фонди, активні інвестиційні фонди, нерухомі фонди тощо.
 3. Оформлення трасту для захисту активів:
  • Визначення: траст – це легальна угода, у межах якої управління активами передається довіреній особі (трастовому управляючому) у сфері бенефіціарів. Траст може бути створений для захисту активів, управління спадщиною або забезпечення благодійних цілей.
  • Відмінність: траст діє з урахуванням угоди між довірителем (власником активів), трастовим управляючим і бенефіціарами. Траст може бути безвідкличний або відкличний, що означає, що довіритель може повернути собі управління активами за певних умов.
 
Холдинг, фонд і траст –

це різні юридичні структури, які можна використовувати для установи та управління активами на баланс закордонної компанії. Кожна структура має свої особливості та переваги, і вибір залежить від бізнес-цілей, стратегії та потреб компанії. Професійні консультації експертів можуть допомогти визначити найбільш оптимальну структуру для Вашого бізнесу.

2

Переваги й особливості кожної структури

Структура

Переваги

Особливості

Відкриття холдингу для захисту активів

Легка координація дочірніх компаній.

 

Спрощена облікова звітність лише на рівні холдингу.

Необхідність підтримки дочірніх компаній та їхньої фінансової стабільності.

Можливість оптимізації оподаткування.

Прозорість володіння акціями інших компаній.

Розподіл ризиків між дочірніми компаніями.

Вимоги до документації та регулярності дивідендних виплат.

Можливість започаткування в країнах із податковими пільгами.

 

Створення фонду для захисту активів

Диверсифікація інвестицій і ризиків.

Необхідність довіри до фондового менеджера.

Професійне керування активами.

Обмежений контроль за інвестиціями, особливо в активних інвестиційних фондах.

Участь у різноманітних інвестиційних стратегіях.

Можливі комісії за керування фондом.

Ліквідність інвестицій у деяких видах фондів.

Залежність від результату діяльності фонду та менеджера.

Можливість започаткування благодійних фондів.

Податкові аспекти інвестування та дивідендів, залежно від країни реєстрації фонду.

Вибір трасту для захисту активів

Конфіденційність і захист активів.

Обмежений контроль за активами.

Гнучкість управління активами та їх розподілом.

Необхідність довіри до трастового керуючого.

Можливість встановлення специфічних правил керування активами.

Можлива участь у конфліктах інтересів між бенефіціарами.

 

Звітність і документація для дотримання юридичних норм і вимог.

 

Можливі податкові аспекти та обов'язки залежно від юрисдикції.

 

Кожна з цих структур має свої сильні сторони й унікальні особливості, які можуть відповідати різним бізнес-цілям. Вибір конкретної структури залежить від стратегії, потреб і ризиків компанії, а також юридичних та фінансових аспектів.

3

Особливості регулювання: приклад з трастом у Люксембурзі

 Визначення трасту в Люксембурзі:

У Люксембурзі траст – це правова структура, коли довіритель (settlor) передає певні активи чи майно третій особі – трастовому управляючому (trustee) – з метою управління в інтересах бенефіціарів. Траст може створюватися як у благодійних, і у комерційних цілях.

Переваги оформлення трасту в Люксембурзі:

 1. Гнучкість та адаптивність: законодавство Люксембургу має високу гнучкість, дозволяючи адаптувати траст до різних потреб і цілей. Це означає, що траст може бути спроектований з урахуванням унікальних вимог та інтересів сторін.
 2. Конфіденційність: Люксембург надає найвищий рівень конфіденційності. Трастова угода та деякі інші документи не повинні надаватися в публічний реєстр, що забезпечує безпеку приватної інформації.
 3. Захист активів: траст у Люксембурзі може бути ефективним інструментом захисту активів, оскільки майно трасту перестає бути власністю довірителя чи бенефіціарів. Це означає, що у випадку фінансових чи правових проблем у довірителя чи бенефіціарів активи трасту можуть залишатися недоступними для кредиторів чи судових органів.
 4. Управління спадщиною: траст може бути використаний для передачі спадщини наступним поколінням, забезпечуючи більш гладкий процес спадкування та мінімізацію податкових зобов'язань.
 5. Благодійні цілі: люксембурзька юрисдикція також підтримує створення благодійних трастів, що дозволяє засновувати структури для реалізації благодійних і філантропічних цілей.

Особливості регулювання:

Важливо відзначити, що трасти в Люксембурзі жорстко регулюються законодавством і контролюються Комісією з фінансового нагляду Люксембургу (CSSF). Це забезпечує прозорість та юридичну стабільність трастових структур. Трастові керуючі зобов'язані дотримуватися жорстких норм і вимог, щоб гарантувати права й інтереси бенефіціарів. Тож, захист активів у Люксембурзі вважається одним із найнадійніших, накласти арешт практично неможливо.

Траст для захисту активів

1

Основи роботи з трастами

 
Траст – це

 юридична структура, яка дозволяє одній особі (довірителю) передати певні активи чи майно іншій особі (трастовому управляючому) з метою управління цими активами на користь певних осіб (бенефіціарів) або досягнення певних цілей. Трасти є важливим інструментом для управління та захисту активів, планування спадщини, благодійності й інших юридичних цілей.

 1. Основні елементи трасту:
  • Довіритель (Settlor): особа або організація, яка передає активи в траст. Довіритель визначає умови та цілі трасту.
  • Трастовий керуючий (Trustee): особа або організація, яка керує активами трасту згідно з вказівками довірителя та на користь бенефіціарів.
  • Бенефіціар (Beneficiary): особа або група осіб, які мають право на отримання вигод чи доходів від активів, що перебувають у трасті.
  • Активи трасту (Trust Property): майно чи кошти, передані довірителем у траст для управління трастовим управляючим.
 2. Принципи роботи трасту:
  • Поділ власності: активи, передані в траст, переходять у власність трасту, і трастовий управляючий керує ними від імені трасту. Це поділяє права власності та захищає активи від боргів і вимог довірителя чи бенефіціарів.
  • Обов'язки трастового управляючого: трастовий управляючий повинен управляти активами трасту відповідно до вказівок довірителя й у найкращих інтересах бенефіціарів. Він має діяти сумлінно та професійно.
  • Конфіденційність: багато юрисдикцій забезпечують високий рівень конфіденційності щодо трастових структур. Трастові документи й інформація про бенефіціарів часто залишаються конфіденційними.
  • Терміни й умови: траст може бути організований з певними умовами, наприклад, терміном дії або умовою виплати бенефіціарам певної суми в певний час.
 3. Застосування трастів:
  • Фінансове планування: трасти можуть бути використані для оптимізації податків та управління фінансами.
  • Управління спадщиною та сімейними активами: траст може полегшити процес передачі спадщини наступним поколінням, забезпечуючи управління активами на користь спадкоємців.

Важливо розуміти, що траст – це складна правова структура, і створення й управління ним потребує професійного юридичного супроводу та розуміння відповідних правових і податкових аспектів у вибраній юрисдикції.

2

Передача активів на зберігання при використанні трасту

Передача активів на зберігання в контексті трасту є одним із ключових моментів в управлінні трастовою структурою. Вона передбачає передачу власності активів із рук довірителя до рук трастового керуючого з метою подальшого управління та забезпечення інтересів бенефіціарів. Процес передачі активів для зберігання під час використання трасту варто ретельно дотримуватися, враховуючи юридичні та податкові аспекти.

Основні кроки при передачі активів на зберігання в траст:

 1. Визначення активів: довіритель визначає, які активи будуть передані в траст. Це можуть бути фінансові інструменти, нерухомість, цінні папери, інтелектуальна власність й інші види майна.
 2. Упорядкування трастових документів: складаються трастові документи, у яких докладно описується процедура передачі активів, права й обов'язки трастового управляючого, і навіть права бенефіціарів.
 3. Оцінка активів: активи, що передаються в траст, можуть бути оцінені для визначення їхньої ринкової вартості. Це може бути потрібно для податкової звітності або при розподілі доходів бенефіціарам.
 4. Передача власності: активи формально передаються з власності довірителя у власність трасту. Це може вимагати дотримання певних формальностей відповідно до законодавства обраної юрисдикції.
 5. Укладання договору: між довірителем і трастовим управляючим укладається договір, який визначає правна та обов'язки сторін, умови управління активами і винагороду для трастового управляючого.
 6. Управління активами: після передачі активів трастовий керуючий починає керувати ними відповідно до вказівок довірителя та на користь бенефіціарів. Це може бути управління інвестиціями, управління нерухомістю, управління портфелем цінних паперів та інші дії.
 7. Звітність і прозорість: трастовий керуючий зобов'язаний надавати регулярні звіти довірителю та бенефіціарам про хід управління активами, інвестиційні результати та фінансове становище.
 8. Дотримання юридичних норм: при передачі активів на зберігання необхідно дотримуватись усіх юридичних норм і вимог, встановлених законодавством обраної юрисдикції. Це важливо для забезпечення легітимності та захисту інтересів усіх сторін.

Важливо відзначити, що передача активів на зберігання під час використання трасту вимагає ретельного опрацювання юридичних документів, професійного консультування та дотримання всіх необхідних процедур. Неправильне виконання цього етапу може призвести до юридичних і фінансових проблем у майбутньому.

3

  Коли та як можна повернути активи при використанні трасту

Повернення активів із трасту – це важливий аспект управління трастовими структурами. Залежно від цілей та умов створення трасту, процедура повернення активів може різнитися. Нижче наведено таблицю, яка ілюструє різні ситуації та способи повернення активів при використанні трасту:

Ситуація

Коментарі

Закінчення терміну трасту

При створенні трасту можна визначити конкретний термін його дії, після якого активи автоматично переходять до бенефіціарів.

Досягнення мети трасту

Траст може бути заснований для певних цілей, наприклад, для фінансування освіти дітей. Після досягнення мети активи можуть бути повернуті бенефіціарам.

Рішення довірителя про припинення трасту

Довіритель може ухвалити рішення про припинення трасту та повернути активів назад до себе.

Певні події чи умови

Трастові документи можуть передбачати певні події (наприклад, смерть довірителя або бенефіціара), після настання яких активи повертаються у визначеному порядку.

Рішення трастового керуючого про повернення

Трастовий керуючий може ухвалити рішення про повернення активів, якщо це відповідає інтересам довірителя та/або бенефіціарів.

Кожен траст може мати унікальні умови, які визначають можливості повернення активів. Важливо ретельно опрацювати трастові документи з урахуванням бажаних сценаріїв повернення активів і врахувати різні ситуації, які можуть виникнути в майбутньому.

4

Взаємодія з трастами з Великої Британії і США

Трасти з Великої Британії та США є популярними інструментами для управління активами та забезпечення фінансового захисту. Вони надають різноманітні можливості для структурування майна, мінімізації податкових зобов'язань і забезпечення довгострокових планів щодо передачі активів. Взаємодія з трастами цих країн вимагає розуміння основних аспектів і правил.

 
Трасти з Великої Британії

Трасти з Англії, відомі також як "trusts", мають довгу історію та широкий спектр використання. Взаємодія з трастами з Британії надає низку переваг:

 • Гнучкість структурування: великобританські трасти дозволяють створювати гнучкі структури управління активами, які можна налаштувати відповідно до індивідуальних потреб і цілей.
 • Податкові пільги: при правильному структуруванні трастів можна досягти мінімізації податкових зобов'язань для бенефіціарів і довірителів.
 • Покоління: трасти можуть бути використані для передачі активів через покоління, забезпечуючи довгостроковий захист майна та інтересів сім'ї.
 • Конфіденційність: великобританська юрисдикція надає високий рівень конфіденційності та захисту даних.
 
Американські трасти

Трасти з Америки, також відомі як "trusts", надають різноманітні можливості для управління активами та податкового планування. Взаємодія з трастами з USA також має переваги.

Переваги:

 • Різноманітність видів: у США є безліч видів трастів, включаючи "living trusts", "irrevocable trusts", "charitable trusts" та інші. Це дозволяє вибрати найбільш підходящий вид для конкретних цілей.
 • Гнучкість податкового планування: США надають можливості для ефективної податкової оптимізації шляхом створення трастів.
 • Полегшена передача активів: деякі види трастів в Америці дозволяють спростити процес передачі активів спадкоємцям та уникнути довгих і складних процедур успадкування.
 
Кроки для створення трастів:
 • Вибір відповідної юрисдикції: виберіть ту юрисдикцію, яка найбільше відповідає Вашим цілям і потребам. Кожна з них має свої особливості та переваги.
 • Професійне консультування: зверніться за консультацією до фахівців у галузі податків, права та фінансів, щоб розробити найкращий план відповідно до Ваших цілей.
 • Структурування документів: складіть усі необхідні документи – такі, як трастові документи та угоди з урахуванням законодавства обраної юрисдикції.
 
Після створення трасту необхідно:
 • Управління та звітність: при створенні трасту, зверніть увагу на вимоги щодо управління активами та надання звітності.
 • Дотримання податкових зобов'язань: врахуйте податкові зобов'язання та можливості податкової оптимізації під час роботи з трастами.

Взаємодія з трастами з Англії та Америки потребує уважного планування та відповідності правилам і законам кожної юрисдикції. Важливо звернутися за кваліфікованою консультацією та зробити вибір, який найкраще відповідає Вашим потребам і цілям.

Захист інтелектуальної власності

1

  Торговельні марки та патенти

Захист інтелектуальної власності є ключовим аспектом у забезпеченні стійкості бізнесу та збереженні його конкурентних переваг. Торговельні марки та патенти відіграють важливу роль у захисті продуктів та ідей.

 
Реєстрація торговельної марки

Зареєстрована торговельна марка забезпечує такі переваги:

 • Захист іміджу: торговельна марка допомагає створити відомий імідж бренду, що сприяє встановленню довіри споживачів.
 • Юридичний захист: зареєстрована торговельна марка дає право власнику звертатися до суду у випадку порушення прав і вимагати компенсацію за шкоду.
 • Економічна перевага: успішна торговельна марка сприяє збільшенню вартості бренду та може підвищити цінність компанії.
 
Оформлення патенту

Патент надає власнику виключне право використання винаходу протягом певного терміну. Є різні види патентів – такі, як патенти на винахід та промислові зразки. Переваги реєстрації патентів:

 • Монополія використання: патент дає власнику право виключно використовувати винахід, що виключає конкуренцію в цій галузі.
 • Захист від копіювання: реєстрація патенту забезпечує юридичний захист від копіювання та порушення іншими особами.
 • Інноваційна перевага: власники патентів отримують можливість використовувати свої інновації з комерційною метою і можуть отримати перевагу на ринку.
2

Як грамотно оформити та захистити свої інтелектуальні права

Патенти

Торговельні марки

1. Вибір виду патенту: визначте, який вид патенту підходить для Вашого винаходу – це може бути патент на винахід, дизайн або промисловий зразок.

1. Пошук унікальності: проведіть пошук серед зареєстрованих торговельних марок, щоб переконатися, що Ваша марка є унікальною і не порушує права інших.

2. Оцінка патентоспроможності: проведіть пошук патентної інформації, щоб переконатися, що винахід унікальний і не порушує існуючі патенти.

2. Визначення класів: виберіть класи товарів і послуг, до яких застосовуватиметься Ваша торговельна марка.

3. Підготовка заявки: складіть документацію для подання патентної заявки, включаючи опис винаходу, креслення й інші необхідні матеріали.

3. Подання заявки: подайте заявку на реєстрацію торговельної марки у відповідному органі інтелектуальної власності.

4. Подання заявки: подайте заявку у відповідний патентний офіс. У деяких випадках корисно використовувати послуги патентного агента.

4. Розгляд заявки: заявка буде розглянута щодо відповідності вимогам реєстрації. Можливо, потрібно буде надати додаткові матеріали.

5. Очікування й експертиза: після подання заявки вона розглядатиметься на патентоспроможність. У цей період можна вносити зміни до заявки.

5. Очікування та реєстрація: після задовільного розгляду заявки вона буде зареєстрована, і Ви отримаєте свідоцтво про реєстрацію.

6. Отримання патенту: при задовільному розгляді заявки Ви отримаєте патент, який забезпечить Вам права використання винаходу протягом встановленого терміну.

 

Страхування активів

1

  Види страхування активів та їх переваги

Вид страхування

Переваги

Страхування майна

Захист активів від ризиків пошкодження, крадіжки та стихійних лих. Мінімізація фінансових втрат у випадку пошкодження чи знищення майна. Допомога у відновленні активів після нещасного випадку.

Страхування відповідальності

Захист активів від юридичних вимог і позовів, що виникають у випадку заподіяння шкоди третім особам. Покриття витрат на врегулювання спорів і компенсації потерпілим.

Страхування бізнесу

Забезпечення безперервності бізнесу у випадку непередбачених подій. Захист активів від фінансових втрат через призупинення діяльності або збитків.

2

Як вибрати правильний страховий продукт

 1. Визначте ризики: аналізуйте ризики, до яких схильні Ваші активи. Це допоможе визначити, які види страхування Вам потрібні.
 2. Оцініть вартість активів: оцініть вартість майна або відповідальності, які Ви хочете застрахувати.
 3. Дослідіть страхові компанії: вивчіть репутацію та фінансову стабільність страхових компаній. Перевірте відгуки та рейтинги.
 4. Порівняйте пропозиції: порівняйте умови та вартість страхових продуктів різних компаній. Зверніть увагу на покриття та винятки.
 5. Зверніть увагу на винятки: уважно вивчіть перелік подій, що не покриваються страхуванням. Переконайтеся, що винятки не суперечать Вашим потребам.
 6. Визначте ліміти покриття: вирішіть, який рівень страхової суми Вам потрібен. Це може залежати від вартості активів і ризиків.
 7. Уточніть процедуру врегулювання збитків: дізнайтесь, як відбувається процес виплати страхових компенсацій та які документи потрібні.
 8. Консультація зі спеціалістами: за необхідності проконсультуйтеся зі страховими агентами або юристами, щоб вибрати оптимальний страховий продукт.

Вибір правильного страхового продукту дозволить Вам ефективно захистити свої активи та мінімізувати фінансові ризики.

Аудит і консалтинг

1

  Важливість регулярних аудитів для захисту активів

Регулярні аудити є ключовими для захисту Ваших активів і підтримки фінансової стійкості Вашого бізнесу. Аудит — це систематичний і незалежний процес перевірки фінансової, операційної та управлінської діяльності компанії з метою виявлення ризиків, помилок і недоліків. Ось кілька причин, чому регулярні аудити є важливою частиною захисту активів:

 • Виявлення фінансових ризиків: аудит може виявити потенційні фінансові ризики, пов'язані з неправильною бухгалтерською звітністю, витоком коштів або недотриманням фінансових правил.
 • Виявлення шахрайства: аудит допомагає виявити шахрайство або нечесність у компанії, тим самим запобігаючи фінансовим втратам.
 • Покращене управління ризиками: аудит допомагає виявити слабкі місця в управлінні ризиками та розробити стратегії їх мінімізації.
 • Підтримка прозорості: регулярний аудит забезпечує прозорість фінансової діяльності компанії для акціонерів, інвесторів і регуляторів.
 • Відповідність законодавству: аудит допомагає переконатися, що компанія дотримується фінансового та податкового законодавства, що важливо для уникнення юридичних проблем.
2

Пошук вразливостей і рекомендації з їх усунення

Пошук вразливостей та їх усунення – це важливий аспект захисту активів, особливо в сучасному цифровому середовищі. Ефективний процес пошуку вразливостей і розроблення заходів щодо їх усунення включає такі кроки:

 • Аналіз вразливостей: проведення систематичного аналізу інфраструктури, процесів і систем компанії з метою виявлення можливих слабких місць.
 • Оцінка ризиків: оцінка потенційних ризиків, пов'язаних із виявленими вразливостями, дозволяє визначити їхню пріоритетність для усунення.
 • Розроблення стратегії: розроблення плану дій щодо усунення вразливостей, включаючи алгоритм дій і рекомендації щодо підвищення безпеки.
 • Впровадження заходів: реалізація заходів щодо усунення вразливостей, включаючи оновлення програмного забезпечення, налаштування систем безпеки та навчання співробітників.
 • Моніторинг та адаптація: постійний моніторинг безпеки, оновлення заходів у міру зміни загроз та аналіз ефективності вжитих заходів.

Пошук та усунення вразливостей допомагає запобігти потенційним атакам, кіберзлочинам і витоку даних, забезпечуючи надійний захист активів і конфіденційності інформації.

Підбиття підсумків

Захист активів компанії є невід'ємною частиною успішної бізнес-стратегії, особливо за умов сучасних економічних і технологічних викликів. Від ефективності заходів захисту активів залежить як фінансова стійкість компанії, так і її репутація, розвиток і довгостроковий успіх. У цій статті було розглянуто різноманітні аспекти та методи захисту активів бізнесу, що охоплюють юридичні, фінансові, технологічні й управлінські аспекти.

Застосування безлічі інструментів і стратегій – таких, як започаткування активів закордонної компанії, створення холдингів, трастів і фондів, а також реєстрація інтелектуальної власності та страхування, дозволяє компаніям управляти ризиками, мінімізувати загрози та забезпечувати стабільність своїх активів. Регулярний аудит і пошук вразливостей доповнюють цей комплексний підхід, забезпечуючи безперервний моніторинг і посилення захисту.

Важливо наголосити, що кожен бізнес унікальний, і вибір конкретних методів і стратегій захисту активів підприємства має бути адаптований під його особливості та цілі. Проактивний підхід до захисту активів і постійне оновлення стратегії допоможуть компаніям залишатися стійкими в мінливому економічному та правовому середовищі.

 
Захист активів –

це довгострокове вкладення в стабільність та успіх компанії, що потребує уважного аналізу, стратегічного планування та співпраці з кваліфікованими фахівцями в різних галузях. У результаті ефективний захист активів сприяє зміцненню бізнесу, збільшенню його вартості та впевненості в майбутньому.

Спеціалісти нашої компанії готові надати всю необхідну інформацію та повний супровід при виборі країни, методу й ефективності захисту активів у різних країнах світу. Для контакту з нашими експертами заповніть форму зворотного зв'язку.