Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Open-Ended Investment Companу (OEIC) є важливим елементом інвестиційного ландшафту Великої Британії, забезпечуючи інвесторам гнучкість і прозорість управління активами. Регульовані FCA ці структури поєднують у собі можливості для ефективного входу та виходу з інвестицій.

У цій статті наведено аналіз юридичної бази, управлінської структури, фінансових аспектів діяльності OEIC в Англії, а також розглянуто переваги та потенційні ризики для інвесторів. Особливу увагу приділено порівнянню з іншими формами колективних інвестицій та оцінкою перспектив розвитку відкритих інвестиційних компаній у контексті поточних економічних і регуляторних тенденцій.

Визначення Open-Ended Investment Companу

Open-Ended Investment Companу – це відкриті інвестиційні компанії, спеціально розроблені для забезпечення інвесторам можливості брати участь у широкому спектрі фінансових активів через єдину інвестиційну платформу.

Основною особливістю OEICs є їх "відкритий" характер. Це дозволяє інвесторам купувати та продавати акції фонду в будь-який час за ціною, яка відображає чисту вартість активів (NAV) на дату транзакції.

OEICs у Великій Британії створюються та функціонують відповідно до певного набору законодавчих і регуляторних вимог, встановлених FCA. Ці вимоги забезпечують захист інтересів інвесторів, встановлюючи правила прозорості, управління ризиками та корпоративного управління. На відміну від традиційних компаній, акції яких торгуються на біржі, OEIC пропонує акції безпосередньо інвесторам, що виключає необхідність у посередниках та знижує пов'язані з цим витрати.

OEICs займають унікальне місце в інвестиційному ландшафті Великої Британії завдяки гнучкості та адаптивності до потреб ринку. На відміну від закритих інвестиційних фондів, де кількість акцій фіксована, OEIC може випускати чи викуповувати акції залежно від потреб інвесторів, забезпечуючи таким чином ліквідність і можливість для інвесторів входити чи виходити з інвестицій із мінімальними обмеженнями. Ця особливість робить OEIC привабливим вибором для інвесторів, які шукають  як диверсифікацію своїх портфелів, так і ефективне управління інвестиціями.

Основні законодавчі акти, які регулюють діяльність OEIC у Великій Британії

Діяльність OEICs у Великій Британії регулюється комплексом законодавчих актів, спрямованих на забезпечення прозорості, захисту інтересів інвесторів і стабільності фінансової системи. Ці нормативні документи створюють правову основу для функціонування OEICs, встановлюючи вимоги до управління, звітності, а також до структури та операцій фондів.

Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA)

FSMA є ключовим законодавчим актом, який встановлює загальну регуляторну базу для фінансових послуг у Великій Британії, включаючи діяльність OEIC. Закон визначає повноваження та функції Financial Conduct Authority (FCA) та Prudential Regulation Authority (PRA), встановлюючи основні принципи регулювання фінансових ринків, зокрема і вимоги до ліцензування, управління ризиками та захисту споживачів.

OEICs Regulations 2001

Ці регуляції були введені спеціально для регулювання OEIC і є детальним набором правил, які стосуються створення, управління та ліквідації OEIC на території Великої Британії. Регулювання описують структурні вимоги до відкритих інвестиційних фондів, включаючи обов'язки директорів і керуючих компаній, а також встановлюють правила щодо звітності та розкриття інформації для захисту інтересів інвесторів.

The Collective Investment Schemes Sourcebook (COLL)

COLL, що є частиною правил FCA, містить детальні регуляторні вимоги та керівні принципи управління колективними інвестиційними схемами, включаючи англійські OEICs. Цей документ регулює різні аспекти діяльності OEIC, від структури управління та інвестиційних політик до маркетингу та розподілу. COLL також встановлює вимоги щодо оцінки активів, розрахунку чистої вартості активів (NAV) та обробки заявок інвесторів.

The Financial Conduct Authority's Handbook

Керівництво FCA є комплексним набором правил і норм, які регулюють діяльність фінансових установ у Великій Британії. У контексті OEICs, Керівництво містить положення, які стосуються управління ризиками, корпоративного управління, прозорості та захисту інвесторів. Воно включає детальні інструкції з ведення документації, звітності та виконання зобов'язань перед інвесторами.

Markets іn Financial Instruments Directive (MIFID) І MIFID II

Хоча MiFID і MiFID II є директивами Європейського Союзу, їх положення були перенесені в законодавство Великої Британії і значно впливають на регулювання фінансових ринків, включаючи діяльність OEICs. Ці директиви встановлюють вимоги до прозорості, справедливої торгівлі та захисту інвесторів, а також регулюють надання інвестиційних послуг і діяльність інвестиційних компаній.

Роль Financial Conduct Authority (FCA) у регулюванні OEICs

FCA відіграє центральну роль у регулюванні OEICs у Великій Британії. Як основний регулятор фінансових послуг, FCA забезпечує, щоб діяльність OEICs відповідала високим стандартам прозорості, справедливості та інтегритету, захищаючи інтереси інвесторів і підтримуючи цілісність фінансових ринків.

Ліцензування та авторизація

Однією з ключових функцій FCA є надання ліцензій і авторизація діяльності OEIC в Англії. Перш ніж інвестиційна компанія відкритого виду зможе розпочати роботу, вона має отримати дозвіл від FCA, який підтверджує, що фонд відповідає всім необхідним регуляторним вимогам, включаючи адекватність капіталу, корпоративне управління та захист активів клієнтів.

Нагляд і моніторинг

FCA здійснює безперервний нагляд за діяльністю відкритих інвестиційних компаній у Великій Британії, включаючи аналіз їх фінансової звітності, інвестиційних стратегій та операцій. Це включає перевірку дотримання OEICs встановлених правил і стандартів, а також оцінку ризиків, які можуть вплинути на інтереси інвесторів або стабільність ринку в цілому.

Регулювання продуктів і продажів

FCA регулює, як OEICs розробляють і рекламують свої інвестиційні продукти. Це забезпечує, що інвестиційні продукти представлені чесно та прозоро, а рекламні матеріали не вводять в оману потенційних інвесторів. Регулятор також контролює процеси продажу та розподілу, щоб захистити інвесторів від невідповідних інвестицій.

Захист інвесторів

Захист інтересів інвесторів є пріоритетом для FCA. Регулятор встановлює вимоги щодо прозорості та розкриття інформації, щоб інвестори могли приймати обґрунтовані рішення. FCA також забезпечує, щоб у OEICs були механізми для вирішення скарг інвесторів і компенсації у випадку збитків, спричинених неправомірними діями фонду.

Регуляторна звітність та аудит

Open-Ended Investment Companies в Англії зобов'язані регулярно надавати FCA звіти про свою діяльність, фінансовий стан та управління ризиками. Це дозволяє FCA аналізувати операції OEICs та їх вплив на ринок. Крім того, FCA вимагає, щоб зовнішні аудитори перевіряли фінансову звітність OEICs, що додатково підвищує довіру інвесторів.

Застосування та санкції

У випадку порушення регуляторних вимог FCA має повноваження вживати заходів, включаючи попередження, штрафи, відкликання ліцензій та інші санкції. Ці заходи спрямовані на запобігання повторенню порушень і є стримуючим фактором для інших учасників ринку.

Порівняння OEICs з іншими формами колективних інвестицій

Open-Ended Investment Companies, як і авторизовані унітарні трасти (AUTs), розглядаються в контексті широкої категорії авторизованих інвестиційних фондів (AIFs) у Великій Британії, де інвестори об'єднують кошти для вкладень у різноманітні активи. Це дозволяє провести порівняння між ними та іншими видами AIFs, виділяючи їх особливості та унікальні якості.

Авторизовані інвестиційні фонди (AIFs) охоплюють широкий діапазон інвестиційних фондів, включаючи OEICs та AUTs, а також інші види, які можуть бути як відкритими, так і закритими фондами. Вони пропонують різноманітність інвестиційних стратегій, від прямих вкладень у нерухомість до участі у хедж-фондах і приватному капіталі. Регульовані Директивою ЄС про адміністраторів альтернативних інвестиційних фондів (AIFMD), AIFs вимагають від своїх керуючих отримання дозволів і дотримання суворих правил.

Авторизовані унітарні трасти (AUTs) керуються на основі довірчих відносин, надаючи інвесторам можливість купувати частки в загальному портфелі інвестицій. Відрізняючись від OEICs корпоративною структурою, AUTs базуються на трастових принципах, що суттєво впливає на їхню операційну та управлінську структуру. Так само, як і OEICs, вони пропонують щоденне ціноутворення та ліквідність для купівлі та продажу часток.

OEICs виділяються своєю корпоративною структурою, пропонуючи інвесторам простоту та розуміння в управлінні активами, а також можливості для гнучкості в інвестиційних стратегіях. На відміну від деяких AIF, OEIC і AUT знаходяться під прямим регулюванням FCA, що гарантує високий рівень захисту для інвесторів.

Підсумовуючи, можна відзначити, що хоча OEICs та AUTs є частиною широкого спектру AIFs, кожен із цих видів фондів має свої унікальні риси та пропозиції для інвесторів. В той час, як OEICs та AUTs зосереджуються на більш традиційних стратегіях та активах, інші AIFs можуть запропонувати доступ до ширшого та різноманітнішого набору інвестиційних можливостей.

Структура та управління OEICs у Великій Британії

Структура та управління OEICs у Великій Британії визначаються суворими регуляторними вимогами та корпоративними стандартами. Ефективне управління, дотримання законодавства та захист інтересів акціонерів є ключовими аспектами, які забезпечують успіх і стійкість OEICs на ринку колективних інвестицій.

Особливості корпоративної структури OEICs

Open-Ended Investment Companies (OEICs) у Великій Британії є структурою, спеціально розробленою для задоволення потреб інвесторів у колективних інвестиціях. Вони мають унікальну корпоративну структуру, яка включає директорів, акціонерів і керуючу компанію.

Директори

В OEICs директори відіграють ключову роль в управлінні компанією та прийнятті стратегічних рішень. Вони несуть відповідальність за нагляд за діяльністю управляючої компанії, дотримання регуляторних вимог і захист інтересів акціонерів. Директори OEICs повинні відповідати певним критеріям кваліфікації та професіоналізму, встановленим регулятором.

Акціонери

Акціонери британських OEIC вкладають кошти в компанію і, залежно від структури фонду, можуть мати право голосу на загальних зборах. Їх основний інтерес полягає в зростанні вартості їх інвестицій та одержанні доходу від інвестиційної діяльності компанії.

Депозитарій

Депозитарій відповідає за повсякденне управління інвестиційним портфелем OEIC, включаючи вибір активів, ризик-менеджмент і виконання інвестиційної стратегії. Депозитарій має бути авторизований регулятором і працювати на користь акціонерів.

Процес створення та ліквідації OEICs

Створення OEICs

Для створення OEIC у Великій Британії необхідно отримати дозвіл від Financial Conduct Authority (FCA). Процес включає подання документації, яка описує структуру фонду, інвестиційну стратегію, інформацію про директорів та керуючої компанії. Після отримання дозволу OEIC може розпочати залучення капіталу від інвесторів.

Ліквідація OEICs

Ліквідація OEIC в Англії може бути ініційована з різних причин, включаючи рішення акціонерів, досягнення цілей інвестиційного проекту або неможливість продовження діяльності. Процес ліквідації регулюється законодавством і вимагає дотримання певних процедур, включаючи повідомлення регулятора, акціонерів і розподіл активів серед акціонерів.

Процес заснування OEICs у Великій Британії

Заснування Open-Ended Investment Companies у Великій Британії є багатоетапним процесом, який вимагає строгого дотримання регуляторних вимог і підготовки документації. Цей процес включає такі ключові етапи:

Планування та розробка структури
 • Визначення інвестиційної стратегії. На першому етапі необхідно чітко визначити інвестиційні цілі та стратегії OEIC, включаючи види активів для інвестування, цільову аудиторію інвесторів та очікувану прибутковість.
 • Вибір управляючої компанії. Вибір компетентної та надійної управляючої компанії критично важливий для успіху OEIC. Керівна компанія відповідатиме за повсякденне керування портфелем фонду.
Розробка документації
 • Складання проспекту. Цей документ повинен містити всю ключову інформацію про OEIC в Англії, включаючи інвестиційну стратегію, ризики, структуру управління та витрати.
 • Створення документів засновника. Це включає статутні документи OEIC – такі, як статут і правила фонду, які визначають його юридичну структуру та правила роботи.
Реєстрація
 • Подання заяви до FCA. Для початку діяльності OEIC необхідно отримати дозвіл від Financial Conduct Authority (FCA). Процес подання включає подання проспекту, документів засновника та доказів відповідності керуючої компанії встановленим вимогам.
 • Оцінка FCA. FCA проводить ретельну оцінку поданої документації та компетенцій керуючої компанії. Цей процес може містити запити на додаткову інформацію або уточнення.

Після отримання дозволу від FCA та завершення всіх підготовчих робіт Open-Ended Investment Companies у Великій Британії може розпочати свою діяльність, залучаючи інвесторів та інвестуючи кошти відповідно до заявленої стратегії.

Необхідні документи для заснування OEICs у Великій Британії

Заснування OEICs у Великій Британії вимагає підготовки та надання низки ключових документів. Ці документи необхідні для забезпечення відповідності регуляторним вимогам та отримання дозволу на діяльність від FCA. Ось основні документи, які необхідно підготувати:

1

Проспект фонду

Проспект є основним документом, який містить усі важливі відомості про інвестфонд для потенційних капіталовкладаників. У цьому документі має бути така інформація:

 • Цілі та стратегія інвестування фонду.
 • Інформація про можливі ризики.
 • Відомості про керуючу компанію, директорів і кастодіана (зберігача активів).
 • Політика розподілу прибутку.
 • Структура та розміри комісій і витрат.
 • Процедури купівлі, продажу та обміну акцій фонду.
2

Статутні документи

Статутні документи включають Статут (Instrument of Incorporation) та Правила фонду (Scheme Particulars), які визначають юридичну структуру та правила роботи OEIC:

 • Статут (Instrument of Incorporation) визначає юридичну структуру OEIC, включаючи його назву, юридичну адресу, цілі діяльності та повноваження директорів.
 • Правила фонду (Scheme Particulars) встановлюють правила управління фондом, включаючи інвестиційну політику, правила розподілу доходів, а також права та обов'язки інвесторів і керуючої компанії.
3

Заява на реєстрацію у FCA

Для отримання дозволу на діяльність OEIC необхідно подати заяву до FCA, що включає:

 • Детальний опис бізнес-моделі та інвестиційної стратегії.
 • Докази відповідності керуючої компанії та ключового персоналу вимогам FCA.
 • Плани з управління ризиками та системи внутрішнього контролю.
4

Договори з постачальниками послуг

Відкрита інвестиційна компанія в Англії повинна укласти договори з різними постачальниками послуг, серед них:

 • Керівна компанія: договір управління активами фонду.
 • Кастодіан (зберігач активів): договір на зберігання активів і виконання розрахунків за операціями фонду.
 • Аудитори: договір проведення незалежного аудиту фінансової звітності фонду.
 • Юридичні та консультаційні послуги: договори з юридичними консультантами для забезпечення відповідності діяльності фонду законодавству.
5

Політики та процедури

Необхідно розробити та документувати внутрішні політики та процедури, які регулюють діяльність OEIC, включаючи:

 • Політику управління ризиками.
 • Політику щодо конфліктів інтересів.
 • Процедури внутрішнього контролю та звітності.
 • Політику боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Фінансові аспекти

Фінансові аспекти управління OEICs у Великій Британії, включаючи механізми ціноутворення, принципи входу та виходу інвесторів, а також оподаткування, мають важливе значення для залучення та захисту інвесторів. Важливо, щоб як керуючі такими компаніями, так і інвестори, які хочуть збільшити свої інвестиційні можливості, дотримуючись при цьому законодавчих та податкових норм, розуміли ці аспекти.

Механізм ціноутворення акцій OEICs

Ціни на акції відкритих інвестиційних компаній у Великій Британії складаються з чистої вартості активів (NAV). NAV – це різниця між вартістю всіх активів фонду та його боргами, поділена на кількість випущених акцій. Завдяки цьому механізму ціна акції точно відбиває ринкову вартість частки інвестора в активах фонду.

Як розраховується NAV

Зазвичай NAV розраховується щодня після закінчення торгів, щоб відобразити останні зміни вартості активів фонду. До розрахунку входять оцінка вартості всіх інвестицій за актуальною ринковою ціною, облік доходів і витрат, а також облік зобов'язань.

Ціна, за якою інвестори можуть купити чи продати акції, безпосередньо залежить від NAV, забезпечуючи тим самим прозорість і справедливість у визначенні вартості. Іноді застосовуються невеликі націнки або знижки NAV для покриття витрат на транзакції.

Принципи входу та виходу інвесторів з OEICs

В Англії OEICs надають капіталовкладникам гнучкість входу та виходу з фонду, що впливає на капітал інвестфонду.

 • Вхід у фонд. Коли інвестори купують акції, вони вкладають капітал у фонд. Це використовується для придбання нових активів, збільшуючи загальну вартість активів і кількість акцій, що впливає на NAV.
 • Вихід із фонду. Оскільки акції фонду котируються на біржі, інвестори можуть продавати свої акції іншим інвесторам на відкритому ринку, без необхідності фонду продавати свої активи для виплати готівки. Це забезпечує гнучкість в операціях з акціями без прямого впливу на загальну вартість активів і кількість акцій в обігу, а також на NAV.

Оподаткування OEICs та їх інвесторів

Оподаткування OEICs та їхніх вкладників у Великій Британії має свої особливості.

Оподаткування OEIC

OEICs зазвичай звільняються від сплати податку на прибуток за своїми інвестиціями та податку на приріст капіталу. Однак вони зобов'язані утримувати податок з дивідендів, які виплачуються акціонерам, за ставкою, встановленою законодавством.

Оподаткування інвестицій

Інвестори в OEICs підлягають оподаткуванню відповідно до їх індивідуального податкового статусу. Дивіденди, отримані від інвестицій у OEICs, можуть оподатковуватись, а прирости капіталу від продажу акцій OEIC можуть підлягати оподаткуванню в межах системи оподаткування приростів капіталу. Важливо відзначити, що податкові зобов'язання можуть змінюватисьзалежно від конкретних обставин інвестора та поточного податкового законодавства.

Переваги для інвесторів

Інвестування через OEICs пропонує інвесторам низку переваг, включаючи ліквідність, гнучкість, можливості диверсифікації та управління ризиками, а також високий рівень прозорості та регулярної звітності. Ці фактори роблять OEICs привабливим інструментом для досягнення різноманітних інвестиційних цілей, забезпечуючи при цьому захист і проінформованість інвесторів.

Ліквідність і гнучкість інвестицій через OEICs

Однією з ключових переваг Open-Ended Investment Companies (OEICs) для капіталовкладників є висока ліквідність і гнучкість інвестицій. Ці характеристики забезпечуються унікальною структурою OEICs у Великій Британії, що дозволяє інвесторам входити та виходити з інвестфонду з мінімальними обмеженнями.

 • Ліквідність. Інвесторам надається можливість продавати або купувати акції OEIC за чистою вартістю активів (NAV), яка розраховується щодня. Це забезпечує можливість легко конвертувати вкладення в готівку, що особливо важливо в умовах ринкової волатильності або зміни інвестиційних цілей.
 • Гнучкість. OEICs пропонують інвесторам можливість вибору з широкого спектру інвестиційних стратегій і класів активів, включаючи акції, облігації та змішані фонди. Це дозволяє інвесторам адаптувати свої портфелі під особисті фінансові цілі та рівень ризик-апетиту.
Диверсифікація інвестиційного портфеля та управління ризиками

Диверсифікація є ще однією важливою перевагою інвестування через OEICs в Англії. Розподіл інвестицій між різними активами та ринками допомагає знизити ризик і підвищити потенціал прибутковості.

 • Диверсифікація портфеля. Інвестування через OEICs дає доступ до широкого асортименту активів і географічних ринків, що може бути складно та дорого досягти для індивідуального інвестора. Диверсифікація допомагає знизити волатильність портфеля та зменшити потенційні збитки від окремих інвестицій.
 • Управління ризиками. Керуючі компанії OEICs застосовують професійні стратегії ризик-менеджменту, включаючи ретельний відбір активів і постійний моніторинг ринкових умов. Це сприяє захисту капіталу інвесторів і прагненню до стабільного довгострокового зростання.
Прозорість та регулярна звітність OEICs перед інвесторами

Прозорість операцій і регулярна звітність є обов'язковими вимогами для британських Open-Ended Investment Companies, що робить їх привабливим вибором для інвесторів, які прагнуть прозорих і зрозумілих інвестицій.

 • Прозорість. OEICs зобов'язані розкривати інформацію про свої інвестиційні стратегії, склад портфеля та результативність. Це дозволяє інвесторам краще розуміти, куди вкладені їхні кошти, і як управляються ризики.
 • Регулярна звітність. Інвестори OEIC регулярно отримують звіти про результативність, включаючи щоквартальні та річні звіти. Ці звіти надають детальну інформацію про прибутковість, зміни у складі активів і ключові події в управлінні фондом.

Висновок

Open-Ended Investment Companies (OEICs) є важливим інструментом на ринку колективних інвестицій Великої Британії, поєднуючи в собі гнучкість, доступність і диверсифікацію для інвесторів. Ґрунтуючись на чітко регульованій структурі та прозорих механізмах управління та звітності, OEICs пропонують інвесторам унікальні можливості для вкладення капіталу у широкий спектр активів. Ключовими аспектами успішного створення та управління OEIC є ретельне планування, відповідність регуляторним вимогам та ефективна взаємодія з регулювальними органами.

Розуміння складнощів і вимог до заснування та управління Open-Ended Investment Companies у Великій Британії потребує професійного підходу та глибоких знань у галузі фінансового регулювання. Компанія IQ Decision спеціалізується на наданні комплексних послуг із заснування та супроводу OEICs, забезпечуючи клієнтам відповідність усім регуляторним вимогам та оптимізацію процесів управління інвестиціями. Маючи досвід роботи в юридичному та фінансовому консультуванні, компанія готова надати допомогу на всіх етапах створення та функціонування OEICs, від розробки інвестиційної стратегії до реєстрації фонду та його подальшого управління.