Форма замовлення консультації з регулювання віртуальних валют в Аргентині
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Вступ

Регулювання віртуальної валюти в Аргентині стає все актуальнішою темою у зв’язку зі зростання популярності криптовалют і необхідністю забезпечення фінансової стабільності та прозорості. Аргентина, зіштовхнувшись із хронічною економічною нестабільністю, високою інфляцією та суворими валютними обмеженнями, бачить у криптовалютах як загрозу, так і можливість. У 2023 році рівень інфляції в країні досяг рекордного показника 102,5%, що спонукає громадян шукати альтернативні способи заощадження та передачі вартості, включаючи віртуальні валюти.

Розуміння регулювання віртуальної валюти в Аргентині важливо в контексті економічної ситуації. В умовах обмеженого доступу до традиційних фінансових інструментів багато аргентинців звернулися до криптовалют як засобу хеджування проти інфляції та для проведення міжнародних транзакцій. Введення криптовалют у фінансову систему країни вимагає створення правової бази, яка забезпечить прозорість операцій, захист прав споживачів і дотримання міжнародних стандартів – таких, як рекомендації Фінансової групи щодо боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Останніми роками уряд Аргентини зробив кілька кроків у напрямку регулювання криптовалют. Центральний банк Аргентини (BCRA) та Комісія з цінних паперів Аргентини (CNV) розпочали розробку нормативних актів, спрямованих на контроль і моніторинг криптовалютних транзакцій. У березні 2024 року Сенат Аргентини ухвалив закон, який вимагає реєстрації всіх постачальників послуг віртуальних активів (VASPs) та виконання ними процедур боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням злочинних організацій (AML/CFT). Ця законодавча зміна спрямована на інтеграцію криптовалют до офіційної фінансової системи країни, покращення прозорості та підвищення довіри до ринку віртуальних валют.

Регулювання віртуальної валюти в Аргентині також пов'язане з оподаткуванням. З 2019 року доходи від операцій з криптовалютами оподатковуються на доходи за ставками від 5%. 2024 року податкова служба Аргентини (AFIP) уточнила податкові зобов'язання для операцій з криптовалютами, прирівнявши їх до традиційних активів. Це сприяє легалізації криптовалютних операцій і покращенню податкової дисципліни серед учасників ринку.

Таким чином, регулювання віртуальної валюти в Аргентині є багатошаровим процесом, який включає економічні, правові та соціальні аспекти. Введення ефективних регуляторних заходів спрямоване на забезпечення стабільності ринку, захист інтересів споживачів і стимулювання розвитку інноваційних фінансових технологій у країні.

Історичний контекст та економічна ситуація

1

Економічні причини зростання популярності криптовалют

Економічні причини зростання популярності криптовалют в Аргентині мають глибоке коріння у фінансовій нестабільності країни, яка проявляється у високих рівнях інфляції та суворих валютних обмеженнях. Аргентина, історично схильна до економічних криз, продовжує зіштовхуватися з серйозними фінансовими труднощами, що спонукає громадян шукати альтернативні способи захисту своїх заощаджень та проведення фінансових операцій.

У 2023 році рівень інфляції в Аргентині досяг 102,5%, що є одним із найвищих показників у світі. Висока інфляція суттєво підриває купівельну спроможність аргентинського песо, викликаючи недовіру до національної валюти. У таких умовах багато аргентинців звертаються до криптовалют – таких, як біткоїн та ефір, як до засобу збереження вартості, здатного протистояти інфляційному тиску. Криптовалюти, будучи децентралізованими та непідконтрольними державним органам, пропонують користувачам можливість зберігати активи в цифровому вигляді, який не залежить від коливань місцевої валюти.

Суворі валютні обмеження, запроваджені урядом для стабілізації економіки та запобігання відтоку капіталу, також сприяють зростанню популярності криптовалюти. Ці обмеження включають ліміти на купівлю іноземної валюти та жорсткий контроль за рухом капіталу. У таких умовах криптовалюти стають привабливим засобом для проведення міжнародних транзакцій та обходу офіційних валютних обмежень. Можливість швидко та відносно анонімно переказувати кошти за кордон робить криптовалюти зручним інструментом для бізнесу та приватних осіб, які прагнуть зберегти свої активи.

Крім того, економічна нестабільність підриває довіру до банківської системи. Часті економічні кризи та девальвація національної валюти змушують громадян шукати альтернативи традиційним банківським послугам. Криптовалюти пропонують децентралізовану фінансову систему, яка дозволяє користувачам контролювати свої активи без посередництва банків. Це особливо важливо в умовах, коли довіра до фінансових інституцій ослаблена.

Отже, зростання популярності криптовалют в Аргентині можна пояснити поєднанням економічної нестабільності, високої інфляції та суворих валютних обмежень.

2

Перші заходи з регулювання криптовают

Регулювання криптовалют в Аргентині почалося з усвідомлення необхідності контролю та моніторингу цього сектора, який швидко розвивається. Центральний банк Аргентини (BCRA) відіграв ключову роль у цьому процесі. У перші роки, коли криптовалюти стали популярними, BCRA випустив кілька попереджень про ризики, пов'язані з цифровими активами. У цих попередженнях підкреслювалися волатильність криптовалют, їхня вразливість до шахрайства та відсутність правового захисту для користувачів.

У 2020 році, одним із перших спільних кроків з регулювання, від BCRA з Комісією з цінних паперів Аргентини (CNV) стало запровадження нормативних актів щодо вимог виконання криптовалютними біржами та іншими постачальниками послуг віртуальних активів (VASPs) процедур KYC (Знай свого клієнта) та AML (Протидія відмиванню грошей). Ці нормативні акти концентрувалися на запобіганні використанню криптовалют у незаконній діяльності.

Ці заходи стали частиною ширшої стратегії інтеграції криптовалютного ринку в офіційну фінансову систему країни. Введення процедур KYC та AML сприяло підвищенню прозорості та відповідальності серед учасників ринку. Важливим моментом стало ухвалення у 2021 році закону, який вимагає від криптовалютних бірж регулярного подання звітності про свої операції. Цей закон також зобов'язував біржі дотримуватись міжнародних стандартів, встановлених Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Крім того, BCRA та CNV почали співпрацювати з міжнародними організаціями для обміну досвідом і кращими практиками в галузі регулювання криптовалют. Ця співпраця включала участь у конференціях та робочих групах, присвячених розвитку нормативної бази для цифрових активів. У 2022 році Аргентина приєдналася до міжнародної ініціативи щодо створення реєстру постачальників послуг віртуальних активів, що дозволило покращити моніторинг і контроль за діяльністю криптовалютних бірж.

Так, початкові заходи з регулювання криптовалют в Аргентині включали попередження про ризики, встановлення обов'язкових процедур KYC і AML для бірж, прийняття законодавчих актів та активне міжнародне співробітництво. Ці кроки були спрямовані на забезпечення безпеки та стабільності на криптовалютному ринку, а також на захист інтересів користувачів і запобігання незаконній діяльності.

Сучасне регулювання (2024 рік)

У березні 2024 року Сенат Аргентини затвердив закон про AML, який запроваджує суворі вимоги для VASPs та встановлює реєстр, контрольований Комісією з цінних паперів Аргентини (CNV). Закон зобов'язує VASPs розкривати інформацію про клієнтів і дотримуватись міжнародних стандартів FATF.

Цей закон, відомий як "Ley de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo", вносить суттєві зміни до існуючого регулювання.

Новий закон вимагає, щоб усі компанії, які надають послуги з віртуальними активами, реєструвалися у спеціальному реєстрі. Цей реєстр контролюватиме Комісія з цінних паперів Аргентини (CNV). Завдяки цьому діяльність криптовалютних компаній жорсткіше контролюватиметься і перебуватиме під наглядом.

Крім того, закон запроваджує обов'язкову вимогу для VASPs щодо зберігання інформації про транзакції та клієнтів протягом певного періоду, що дозволить проводити аудит та розслідування за потреби. Недотримання цих вимог загрожує великими штрафами та санкціями, що наголошує на серйозності підходу аргентинської влади до питань регулювання криптовалют і боротьби з фінансовими злочинами.

Ці заходи спрямовані на зміцнення фінансової системи Аргентини та підвищення її прозорості, що, своєю чергою, має сприяти збільшенню довіри до фінансового сектору та зниження ризиків, пов'язаних із криптовалютами.

Новий процес реєстрації криптокомпаній в Аргентині

1

Процес реєстрації криптовалютних бірж в Аргентині

Крок 1. Подання попередньої заявки

Перший крок для реєстрації криптовалютної біржі в Аргентині – це подання попередньої заявки. Заявку потрібно подати, щоб включити компанію до Реєстру постачальників послуг віртуальних активів (VASPs), який регулюється Національною комісією з цінних паперів Аргентини (CNV). Процес реєстрації розпочався наприкінці березня 2024 року. Раніше створені компанії мали 45 днів з моменту відкриття реєстру, щоб подати заявку. У заявці вказували основну інформацію про компанію – таку, як юридичні дані, контактні відомості та опис запланованих операцій. Нині ж ця вимога дійсна і для нових компаній.

Крок 2. Подання установчих документів

Після подання попередньої заявки необхідно надати установчі документи компанії. До таких документів належать статут, установчий договір, реєстраційні документи компанії в Аргентині та інші юридичні документи, які підтверджують законність діяльності компанії. CNV вимагає засвідченої копії всіх документів, які підтверджують, що компанія зареєстрована та функціонує відповідно до законодавства Аргентини.

Крок 3. Фінансові звіти і план роботи компанії

На цьому етапі компанії мають надати фінансові звіти. Це документи, які показують, скільки фінансових коштів у компанії є, скільки вона заробляє та витрачає. Також потрібно зробити бізнес-план, де описуються цілі компанії, як вона збирається заробляти гроші і як дотримуватиметься законів. CNV вимагає, щоб у плані були вказані джерела фінансування, очікувані доходи та інформація про пов'язані компанії та партнерів.

Крок 4. Перевірка KYC І AML

Компанії повинні показати, що вони перевіряють своїх клієнтів (KYC) та борються з відмиванням грошей (AML). Це означає, що вони перевіряють особу клієнтів, стежать за підозрілими транзакціями та проводять регулярні перевірки. CNV вимагає, щоб компанії дотримувалися міжнародних стандартів FATF і були готові надати всю необхідну інформацію для перевірки.

Крок 5. Верифікація та інспекція

Заключним етапом є перевірка та інспекція наданих документів і даних. CNV проводить всебічну перевірку всієї поданої інформації та може проводити інспекції на місці для підтвердження відповідності компанії всім нормативним вимогам. У випадку успішного проходження всіх етапів перевірки компанія отримує дозвіл на здійснення діяльності в Аргентині. При виявленні невідповідностей або порушень компанії може бути відмовлено в реєстрації або накладені санкції.

Ці кроки реєстрації спрямовані на забезпечення прозорості та надійності криптовалютних бірж в Аргентині, що сприяє зміцненню довіри до криптовалютного ринку та захисту інтересів інвесторів.

2

Доступні види юросіб для ведення криптовалютної діяльності в Аргентині

Юридична форма

Опис

Характеристика

Sociedad Anónima (SA)

Акціонерне товариство

Мінімальний статутний капітал складає 100 000 аргентинських песо (близько 112 дол. США). Вимагає мінімум двох акціонерів. Акції можуть бути вільно передані. Обов'язкова вимога до призначення Ради директорів. Звітність та аудит обов'язкові.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)

Товариство з обмеженою відповідальністю

Мінімальний статутний капітал складає 10 000 аргентинських песо (близько 11 дол. США). Потрібно мінімум два учасники. Обмежена відповідальність учасників за зобов'язаннями компанії.

Sociedad por Acciones Simplificada (SAS)

Спрощене акціонерне товариство

Мінімальний статутний капітал складає близько 750 USD – 2 мінімальні заробітні плати – 264 000 ARS. Створено для полегшення підприємницької діяльності. Дозволяє одному або декільком особам бути акціонерами. Спрощена звітність і менше бюрократичних процедур порівняно з SA та SRL.

Sociedad Colectiva

Повне товариство

Немає вимог до мінімального статутного капіталу. Усі учасники несуть необмежену відповідальність за зобов'язаннями товариства. Підходить для невеликих і сімейних підприємств.

Sociedad en Comandita Simple (SCS)

Командитне товариство

Немає вимог до мінімального статутного капіталу. Включає два види партнерів: повні партнери (з необмеженою відповідальністю) та командитні (з обмеженою відповідальністю). Вимагає докладної партнерської угоди.

Sucursal de Sociedad Extranjera

Філія іноземної компанії

Немає вимог до мінімального статутного капіталу. Дозволяє іноземній компанії вести діяльність в Аргентині без створення окремої юридичної особи. Повинна реєструватися в Реєстрі іноземних компаній і дотримуватися місцевого законодавства.

Ви можете вибрати юридичну форму, яка найкраще підходить для вашого бізнесу, щоб зареєструвати криптовалютну організацію на території Аргентини. Здебільшого вибір залежить від масштабів діяльності, числа учасників і ступеня відповідальності, яку готові нести засновники компанії.

Відкриття корпоративного рахунку для криптоорганізацій в Аргентині

Створення криптовалютної компанії в Аргентині неминуче включає етап оформлення рахунку в місцевому банку. Цей процес передбачає виконання різних нормативних вимог і процедур, встановлених банками та регулювальними органами країни.

Етап 1: вибір банківської установи

Підбір банківської установи необхідно здійснювати відштовхуючись від певних вимог. Звичайно, у кожного підприємства вони свої, проте серед них можна виділити ті, що є найпоширенішими, а саме умови обслуговування та комісії. Для зацікавлених осіб у відкритті криптобізнесу в Аргенітіні, важливим фактором може бути досвід обраного банку в роботі з криптовалютними організаціями та його здатність запропонувати специфічні відповідні послуги.

Крок 2: підготовка документів

Для того, щоб відкрити рахунок для криптовалютної компанії в Аргентині, важливо зібрати повний пакет документів. Цей етап включає:

 • Установчі документи фірми.
 • Свідоцтво про реєстрацію компанії в Аргентині.
 • Протокол зборів акціонерів або учасників, де ухвалюється рішення про відкриття рахунку.
 • Копії паспортів чи посвідчень особи всіх засновників і керуючих компанії.
 • Підтвердження джерел коштів і бізнес-план компанії, особливо якщо діяльність пов'язана з криптовалютами.
Крок 3: процедури KYC І AML

Це обов'язкові заходи, що включають:

 • Надання повної інформації про власників компанії.
 • Перевірку особистості засновників і керуючих.
 • Детальні дані про ділові операції та передбачувані обсяги транзакцій.
 • Підтвердження джерел коштів, особливо великих транзакцій чи міжнародних переказів.
Крок 4: відкриття рахунку

Після того, як всі перевірки будуть пройдені та документи схвалені, банк відкриє корпоративний рахунок. Цей процес може тривати від 2 до 4 тижнів залежно від банку та складності бізнесу компанії. Важливо бути готовим до того, що банк може запросити додаткові документи чи інформацію під час процесу.

Крок 5: регулярна звітність

Після відкриття рахунку криптовалютна компанія повинна регулярно подавати фінансову звітність і дотримуватись вимог з моніторингу транзакцій. Це включає:

 • Щорічні фінансові звіти.
 • Повідомлення про підозрілі операції відповідно до вимог AML.
 • Підтримка актуальної інформації про власників і керуючих.

Перед відкриттям корпоративного рахунку для криптовалютної компанії в Аргентині рекомендуємо провести перевірку всіх документів, які подаються, на відповідність вимог обраної банківської установи та місцевих нормативних актів. Це важливий крок, який забезпечує легальність вашої організації на фінансовому ринку країни. Будьте готові до цього стандартного процесу, який вимагатиме від вас уважності та точності у виконанні всіх умов.

Принципи аудиту та бухгалтерської звітності для криптобірж в Аргентині

Щоб розпочати криптовалютний бізнес в Аргентині, потрібно дотримуватись суворих правил і стандартів. Це необхідно для забезпечення прозорості та відповідності законам. У країні є два основні регулятори: Комісія з цінних паперів Аргентини (CNV) та Центральний банк Аргентини (BCRA). Вони встановлюють правила для бухгалтерського обліку та проведення аудиту.

Аудиторські та бухгалтерські вимоги

Щорічний аудит

Щороку криптовалютні біржі мають проходити перевірку в незалежних аудиторів, зареєстрованих у національному реєстрі. Ці аудитори перевіряють усі фінансові операції, включаючи угоди з криптовалютами, щоб переконатися, що все є законним і правильним. Особлива увага приділяється перевірці виконання нормативів щодо AML та KYC, щоб запобігти протиправним операціям.

Щоквартальна звітність

Крім річних звітів, біржі повинні кожні три місяці подавати звіти про поточні операції, джерела коштів та великі транзакції. Ці звіти допомагають регуляторам оперативно контролювати фінансовий стан бірж і швидко виявляти порушення.

Внутрішній аудит

Внутрішній аудит є дуже важливим для управління криптовалютним бізнесом в Аргентині. Внутрішні аудитори перевіряють, наскільки ефективні та надійні внутрішні процеси та процедури компанії. Вони регулярно готують звіти для керівництва та ради директорів компанії, що допомагає своєчасно виявляти та усувати можливі проблеми.

Регулювання та контроль

Антивідмивальні заходи (AML)

Відповідно до законодавства, компанії зобов'язані впроваджувати внутрішні програми контролю та дотримання норм для запобігання та виявлення випадків відмивання грошей. Ці програми включають процедури та навчання співробітників для ефективного виявлення і звітування про підозрілі транзакції.

Звітність про транзакції

Обов'язково організації повинні повідомляти про великі грошові операції та міжнародні перекази до Фінансової розвідувальної одиниці (UIF), що сприяє спільній антивідмивальній діяльності в країні.

Нагляд та регулювання

CNV та BCRA здійснюють регулярні перевірки та інспекції для забезпечення відповідності криптовалютних бірж AML та KYC вимогам. Порушення можуть призвести до значних штрафів і санкцій.

Реєстрація криптовалютної фірми в Аргентині вимагає глибоких знань у галузі фінансів і технологій, а також суворого дотримання місцевих законодавчих актів і світових стандартів. Це забезпечує прозорість та довіру з боку клієнтів і регуляторів.

Нова система оподаткування криптовалютних фірм в Аргентині

В Аргентині запроваджено нову систему оподаткування для криптовалютних компаній.

Податок на приріст капіталу (Capital Gains Tax):
 • Ставка: 15-20%
 • Застосовується до доходів від продажу криптовалют, які утримуються понад 365 днів.
ПДВ (Value-Added Tax, VAT):
 • Ставка: 21%
 • Застосовується до певних послуг, пов'язаних із криптовалютами, наприклад, консультаційні послуги та послуги IT.
Федеральний податок на доходи (Corporate Income Tax):
 • Ставка: 25-35%
 • Застосовується до чистого прибутку криптовалютних компаній.

Ці податки створюють значне фінансове навантаження на криптовалютні компанії, і регулятори прагнуть посилити контроль за дотриманням податкових зобов'язань усіх учасників ринку криптовалют. Запуск криптобізнесу в Аргентині вимагає ретельного планування та врахування всіх податкових аспектів, щоб забезпечити відповідність місцевим законам та уникнути штрафів.

Висновок

Регулювання віртуальної валюти в Аргентині набуває все більшої значущості в межах національної фінансової системи. Економічні труднощі, висока інфляція та жорсткі валютні обмеження спонукають як громадян, так і бізнес шукати альтернативні фінансові інструменти, включаючи криптовалюти. Незважаючи на виклики та ризики, уряд Аргентини активно працює над створенням чітких регуляторних меж для цього сектору.

У відповідь на зростання криптовалют CNV і Центральний банк Аргентини (BCRA) ввели суворі правила, які передбачають виконання нормативів AML і KYC. Система регулювання криптовалют в Аргентині адаптується до змінного економічного ландшафту і подальші зміни в законодавстві можуть сильно вплинути на розвиток криптовалютного ринку.

Для успішного ведення криптовалютної діяльності в Аргентині необхідно уважно відстежувати актуальні законодавчі зміни та забезпечувати повну відповідність нормативним вимогам. Це не тільки мінімізує ризики, а й відкриває нові можливості на ринку віртуальних валют, який розвивається. Експерти нашої компанії готові надати всю необхідну інформацію щодо регулювання криптовалюти в Аргентині. Ви можете зв'язатися з нами через розділ "Контакти" на нашому сайті.