Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Регулювання інвестиційних фондів на Бермудах є значущим аспектом міжнародної фінансової системи. Бермудські острови здобули репутацію провідного центру управління активами завдяки своєму сприятливому податковому режиму та стабільному правовому середовищу. 

Інвестиційні фонди на Бермудських островах привертають увагу професійних інвесторів та управляючих активами з різних країн. Їхній вибір обумовлений високим рівнем регуляторної прозорості та надійним захистом прав учасників ринку. Ці острови пропонують гнучкі та привабливі опції для розпорядження фінансами, що сприяє зміцненню міжнародних фінансових взаємодій. 

У цій статті представлений всесторонній аналіз нормативного контролю за інвестиційними фондами на Бермудських островах. В ній досліджені основні законодавчі норми, що регулюють роботу цих фондів, включаючи умови їхнього ліцензування та адміністрування. Окрема увага приділяється заходам щодо забезпечення прав інвесторів та обов'язків операторів фондів. 

Бермудські острови як міжнародний фінансовий вузол

Бермуди займають позицію одного з ключових глобальних фінансових вузлів, які приваблюють капітали міжнародних інвесторів та спеціалістів з управління активами. Цей статус обумовлений кількома ключовими факторами, включаючи сприятливе законодавство, стабільну економіку, високі стандарти регулювання та розвинену фінансову інфраструктуру.

Фінансовий сектор на Бермудських островах розвивався починаючи з середини ХХ століття, з метою диверсифікації економіки, що традиційно спрямована на туризм та мореплавання. З того часу острови стали привабливою юрисдикцією для реєстрації та управління різноманітними фінансовими структурами, включаючи інвестиційні фонди, страхові компанії та банки. Протягом десятиліть уряд Бермудських островів впроваджував прогресивне законодавство, спрямоване на приваблення міжнародних фінансових організацій та забезпечення їхньої надійної роботи в юрисдикції. 

Законодавча база Бермудських островів, побудована на англійському загальному праві, забезпечує високий рівень правового захисту для інвесторів та фінансових організацій. Це створює впевненість у надійності та передбачуваності правового середовища. Бермудське Управління фінансового нагляду (Bеrmudа Mоnеtary Authоrity‒ BMA) виконує центральну роль у забезпеченні строгого регулювання та наглядової діяльності щодо фінансових організацій, що сприяє збереженню довіри з боку міжнародних учасників ринку. 

Інвестиційні фонди Бермудських островів користуються значними податковими перевагами. У юрисдикції відсутні податки на прибуток, приріст капіталу та дивіденди, що дозволяє максимізувати дохідність для інвесторів. Уряд надає гарантії щодо відсутності нових податків у майбутньому, що забезпечує передбачуваність та стабільність податкової політики. Крім того, острови уклали ряд угод про уникнення подвійного оподаткування та обмін інформацією з іншими країнами, що сприяє прозорості та спрощує податкове планування для міжнародних організацій.

Бермудські острови пропонують широкий спектр професійних послуг високого рівня, включаючи юридичні, бухгалтерські, консультативні та банківські послуги. Сучасні телекомунікаційні та інформаційні технології сприяють оперативному та ефективному управлінню активами, що особливо важливо для інвестиційних фондів. Суворий регуляторний контроль та високі стандарти прозорості зробили Бермудські острови надійною юрисдикцією для міжнародних інвесторів, що сприяє збереженню їхньої довіри та впевненості. 

Бермудські острови широко визнані на міжнародній арені як один із провідних світових фінансових центрів. Це визнання привертає багато глобальних інвесторів та фінансових установ. Острови активно беруть участь у роботі міжнародних фінансових організацій, таких як Міжнародна організація комісій з цінних паперів (IOSCO) та Міжнародний валютний фонд (МВФ), що сприяє інтеграції в глобальну фінансову систему. 

Фінансова та політична стійкість Бермудських островів сприяє створенню сприятливої атмосфери для розвитку підприємництва та приваблення інвестицій. Острівна економіка славиться своєю стійкістю та передбачуваністю, а політична арена відзначена відкритістю, що гарантує інвесторам впевненість у підтримці оптимальних умов для бізнесу.

Визначення бермудських інвестиційних фондів

Інвестиційні фонди на Бермудах - колективні інвестиційні організації, що збирають капітали від численних вкладників для їхніх подальших інвестицій у різноманітні активи. До переліку активів входять акції, облігації, нерухомість та інші фінансові інструменти. Інвестиційні структури на Бермудських островах спрямовують ці ресурси на досягнення максимальної дохідності та мінімізацію ризиків для інвесторів.

Нормативне регулювання інвестиційних фондів на Бермудських островах

На Бермудських островах контроль над інвестиційними фондами здійснюється за допомогою кількох важливих законодавчих та регулятивних документів, які створюють правову базу для організації та управління цими фондами, а також для забезпечення прав інвесторів.

Investment funds act 2006 (Закон про інвестфонди 2006 року)

Цей закон є основою для координації діяльності інвестиційних фондів на Бермудах. Він передбачає критерії для реєстрації, ліцензування та адміністрування фондів. Також закон встановлює права та обов'язки управляючих фондами та капіталовкладників, включаючи вимоги щодо розкриття інформації, фінансової звітності та аудиторської перевірки. Введені класифікації фондів, такі як роздрібні та професійні, з відповідними критеріями для кожної категорії.

The companies act 1981 (Закон про компанії 1981 року)

Цей закон контролює створення та операції підприємств на Бермудах, зокрема фондових компаній. Законодавство регулює процес реєстрації підприємств, правила корпоративного управління та представлення фінансової звітності.

The partnership act (Закон про партнерства 1902) 

Даний акт регулює формування та функціонування партнерств на Бермудських островах, включаючи обмежені партнерства, які можуть використовуватися для створення інвестиційних фондів.

The limited liability company act 2016  (Закон про компанії з обмеженою відповідальністю 2016 року) 

Цей закон встановлює права та обов'язки партнерів, а також правила управління партнерствами. Цей закон регулює створення та діяльність компаній з обмеженою відповідальністю (LLC) на Бермудських островах. LLC можуть використовуватися як структури для інвестиційних фондів, надаючи гнучкість в управлінні та обмежену відповідальність учасників.

The segregated accounts companies act 2000 (Закон про компанії з роздільними рахунками 2000 року) 

Цей закон дозволяє компаніям створювати роздільні рахунки або "комірки" для ведення різних інвестиційних стратегій чи проєктів в межах однієї компанії. Він особливо корисний для бермудських інвестиційних фондів, які бажають ізолювати ризики та зобов'язання різних активів.

The trusts (regulation of trust business) act 2001 (Закон про регулювання діяльності фондів 2001 року)

Даний нормативний акт охоплює регулювання діяльності довірчих організацій на Бермудських островах, включаючи управління довірою, які можуть входити до складу структур інвестиційних фондів. Законопроєкт передбачає умови для отримання ліцензій та контролю за діяльністю довірчих компаній. 

Ці законодавчі акти формують повноцінну та стійку правову базу для управління інвестиційними фондами на Бермудах. Вони гарантують високий рівень безпеки для капіталовкладників, відкритість та стабільність на фінансовому ринку, роблячи Бермуди переважною локацією для реєстрації та управління інвестиційними структурами.

 Бермудське Управління фінансового нагляду (Bermuda Monetary Authority - BMA) 

 Бермудське управління фінансового нагляду (Bermuda Monetary Authority, BMA) займає ключову позицію в регуляції фінансового сектора островів, включаючи інвестиційні фонди. BMA, що є незалежним регулятором, виконує функції контролю за діяльністю фінансових інститутів, підтримання стабільності фінансової сфери та захисту прав інвесторів.

Управління було засновано в 1969 році. BMA займається підтриманням стабільності в фінансовій системі, підвищенням рівня довіри до фінансових ринків і захистом прав інвесторів та споживачів фінансових послуг. Основна мета BMA полягає в зміцненні цих аспектів через суворе дотримання регулятивних і контрольних стандартів, забезпечуючи таким чином міцну і безпечну фінансову інфраструктуру.

Основні задачі та повноваження

BMA виконує кілька важливих задач, спрямованих на підтримання стабільності та прозорості фінансового сектора Бермудських островів:

Регуляція та розробка нормативів

BMA забезпечує стабільність у фінансовій системі, підвищення рівня довіри до фінансових ринків та захист прав інвесторів і споживачів фінансових послуг. Основна мета BMA полягає в зміцненні цих аспектів через строге дотримання регулятивних та контрольних стандартів, забезпечуючи таким чином міцну та безпечну фінансову інфраструктуру. Основні завдання та повноваження BMA виконує декілька важливих завдань, спрямованих на забезпечення стабільності та прозорості фінансового сектору Бермудських островів: BMA займається створенням та реалізацією нормативних стандартів та методичних вказівок для фінансових установ. Ці правила охоплюють широкий спектр питань, включаючи управління корпораціями, контроль ризиків, ведення фінансової документації та виконання прийнятих законодавчих вимог. Крім того, BMA активно вносить внесок у створення міжнародних норм та співпрацює з іншими регуляторами для забезпечення стандартизації та узгодженості в сфері нагляду.

Реєстраційні та ліцензійні процедури

BMA відповідає за видачу ліцензій та реєстрацію всіх фінансових установ, включаючи інвестиційні фонди, банки, страхові та довірчі компанії на Бермудських островах. Процес ліцензування включає докладну оцінку кандидатів на відповідність встановленим критеріям та нормам.

 Нагляд та контроль

BMA здійснює систематичний контроль за діяльністю всіх ліцензованих фінансових організацій. Це включає регулярні інспекції, аналіз фінансових звітів та оцінку потенційних ризиків. Мета нагляду - гарантувати дотримання фінансовими установами законодавства та нормативних стандартів.

 Боротьба з фінансовими злочинами

BMA активно бере участь у запобіганні фінансовим злочинам, включаючи легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування терористичної діяльності. Організація займається розробкою та впровадженням систем забезпечення відповідності нормам і внутрішнього контролю для фінансових установ, проводить перевірки та співпрацює з міжнародними правоохоронними органами.

 Захист прав вкладників капіталу

BMA гарантує захист прав інвесторів шляхом впровадження та підтримки стандартів щодо розкриття інформації, прозорості та чесності на фінансових ринках. Це охоплює вимоги до надання інформації про характеристики фондів, їхні стратегії, потенційні ризики та результати їхньої роботи. Структура та організація BMA організована таким чином, щоб ефективно виконувати свої функції та обов'язки. 

Структура BMA включає кілька ключових підрозділів:

Департамент 

Функції

Департамент ліцензування та реєстрації

Відповідає за прийом та обробку заявок на ліцензування та реєстрацію фінансових установ

Департамент нагляду 

Проводить регулярні інспекції та спостереження за діяльністю ліцензованих установ

Департамент розробки стандартів і керівництва

Розробляє регуляторні нормативи та інструкції для фінансового сектору

Департамент захисту прав інвесторів

Гарантує дотримання вимог щодо розкриття інформації та забезпечує захист прав інвесторів

Департамент протидії фінансовим злочинам 

Розробляє та реалізує стратегії комплаєнсу та внутрішні механізми контролю для запобігання фінансовим злочинам

Бермудська Комісія з моніторингу фінансових активів енергійно бере участь у міжнародних партнерствах і співпрацює з різними регулюючими органами та установами з метою досягнення єдності та упорядкування нормативної бази. BMA є членом кількох міжнародних організацій, включаючи:

 •  Міжнародна організація комісій по цінних паперах (IOSCO). BMA співпрацює з IOSCO у розробці та впровадженні міжнародних стандартів регулювання цінних паперів. 
 • Міжнародний валютний фонд (МВФ). BMA співпрацює з МВФ у сфері оцінки стабільності фінансової системи та розробки рекомендацій з покращення регулювання. 
 • Міжнародна асоціація страхових наглядових органів (IAIS). BMA бере участь у розробці норм та директив для страхового сектора.

Класифікація інвестфондів на Бермудах

На території Бермудських островів класифікація інвестиційних фондів здійснюється за різними категоріями, ґрунтуючись на їхній структурі, стратегічних цілях та орієнтації на певних інвесторів. Основні категорії включають приватні, публічні та професійні фонди, призначені для кваліфікованих інвесторів. У кожній з цих категорій є свої особливості, а також параметри управління та нормативні зобов'язання. 

Приватні фонди 

Фонди, орієнтовані на приватних інвесторів на Бермудських островах, призначені для обмеженої кількості учасників і не підлягають відкритому розміщенню. Завдяки більш гнучким умовам інвестування та управління, ці фонди є привабливим варіантом для сімейних офісів, приватних інвесторів та невеликих інституційних інвесторів.

 Основні характеристики приватних фондів:
 • Мінімальні вимоги до капіталу: мінімальні внески для капіталовкладників можуть бути встановлені на більш високому рівні, щоб обмежити участь некваліфікованих інвесторів. 
 • Обмеження кількості учасників у інвестуванні: зазвичай у приватних фондах кількість інвесторів обмежена до 100 або менше. 
 • Спрощені процедури інкорпорації: реєстраційний процес приватних фондів може бути простішим і менш витратним у порівнянні з публічними фондами. 
 • Управлінська гнучкість: фонди приватного типу мають більше свободи в визначенні структур управління та виборі інвестиційної тактики.

Публічні фонди 

Бермудські публічні інвестиційні фонди спрямовані на широке коло інвесторів і можуть бути доступні через відкриті пропозиції. Ці фонди на Бермудах зобов'язані дотримуватися строгих критеріїв інформаційної прозорості та звітності, забезпечуючи захист прав капіталовкладників. 

Основні характеристики публічних фондів:
 • Широка аудиторія інвесторів: публічні фонди доступні для необмеженої кількості учасників, включаючи приватних інвесторів. 
 • Суворі вимоги до розкриття інформації: публічні фонди зобов'язані надавати обширні та часті звіти про свої операції, стратегії, потенційні ризики та фінансові результати. 
 • Процедури комплаєнсу: публічні фонди дотримуються суворих правил внутрішнього контролю та відповідності нормативам. 
 • Регулярні аудити: діяльність публічних фондів піддається постійним аудитам для забезпечення прозорості та точності фінансової звітності.

Професійні інвестиційні фонди

Професійні інвестиційні фонди розроблені для досвідчених учасників ринку, включаючи інституційних інвесторів, хедж-фонди та кваліфікованих приватних осіб. Вони надають можливість використання складних та динамічних інвестиційних методик, враховуючи професіоналізм та спеціалізацію своїх інвесторів.

Основні характеристики професійних фондів:
 • Досвідчені учасники: спеціалізовані фонди доступні виключно для учасників, що відповідають суворим вимогам кваліфікації, включаючи знання ринку, досвід у інвестуванні та достатній інвестиційний капітал. 
 • Гнучкі інвестиційні стратегії: такі фонди мають право застосовувати різноманітні та високоризиковані підходи, включаючи використання деривативів, операції шорт-сейл та залучення кредитних коштів. 
 • Спрощені вимоги до розкриття інформації: у зв'язку з високим рівнем знань інвесторів вимоги до розкриття інформації можуть бути менш суворими, ніж у публічних фондів. 
 • Високі мінімальні вкладення: завдяки високому рівню кваліфікації інвесторів, вимоги до розкриття інформації для таких фондів можуть бути спрощеними у порівнянні з публічними фондами.

На Бермудських островах система класифікації інвестиційних фондів дозволяє інвесторам обирати структуру, найкращим чином відповідну їхнім інтересам, рівню знань та наявному капіталу. Приватні фонди пропонують гнучкість та обмежені зобов'язання щодо розкриття інформації, що робить їх ідеальними для обмеженої кількості досвідчених учасників ринку. Публічні фонди гарантують високий рівень відкритості та захисту для всіх категорій інвесторів, включаючи індивідуальних. Професійні фонди забезпечують доступ до більш складних інвестиційних стратегій для тих, хто готовий прийняти підвищений рівень ризику. Ця система класифікації сприяє ефективному регулюванню та задоволенню потреб різноманітних груп інвесторів.

 Кроки для отримання ліцензії та реєстрації інвестиційних фондів на Бермудах

Крок 1: Попередня консультація

Перед тим як подати заяву на отримання ліцензії або реєстрацію інвестиційного фонду на Бермудських островах, рекомендується провести попередню консультацію з BMA. Це дає заявникам можливість отримати рекомендації, ознайомитися з ключовими нормами та процесами. Під час такої консультації можна обговорити структуру фонду, його інвестиційні стратегії та вимоги регулювання.

Крок 2: Підготовка документів

Процес подання заявки на отримання ліцензії або реєстрацію інвестиційного фонду на Бермудах передбачає подання комплексу документації. Важливі документи включають таке:

 • Формуляр для ліцензування/реєстрації. Це офіційний документ, який заповнюється заявником.
 • Установчий меморандум та статут. Основні установчі документи, що визначають цілі, функції та структуру фонду.
 • План діяльності. Розгорнутий опис стратегій інвестування, цілей, управлінської структури та потенційних ризиків.
 • Прогнозні фінансові показники. Прогнози фінансової діяльності фонду на майбутні роки.
 • Інформація про керівництво. Дані про директорів та ключових працівників фонду, включаючи їхню кваліфікацію та робочий досвід.
 • Принципи та інструкції забезпечення відповідності законодавчим вимогам. Опис методів протидії легалізації злочинних доходів та спонсоруванню терористичних груп (AML/CFT), а також внутрішніх механізмів контролю та політик з виконання.
Крок 3: Подання заявки

Після підготовки всіх необхідних документів заявка подається до BMA. Заявка повинна бути повною та відповідати усім встановленим вимогам. Під час подання заявки сплачується відповідний реєстраційний збір.

Крок 4: Розгляд заявки

BMA проводить всебічний аудит та оцінку поданих матеріалів. Управління акцентує увагу на:

 • Аналізі бізнес-плану та прогнозах щодо фінансів. Оцінці реалістичності та обґрунтованості наданих даних.
 • Оцінці компетентності керівного складу та управителів. Гарантія того, що керівництво фонду володіє належним досвідом та компетентністю для ефективного управління інвестиційним фондом.
 • Оцінці ризикових факторів та заходів відповідності. Перевірка ефективності заходів у сфері управління ризиками та дотримання стандартів AML/CFT.

Час розгляду заявки може змінюватися в межах кількох місяців в залежності від складності організаційної структури фонду та якості наданих документів. 

Крок 5: Прийняття рішення щодо видачі ліцензії/реєстрації

Після успішного розгляду заявки BMA надає ліцензію або сертифікат реєстрації фонду. Згідно з цим документом, фонд відповідає всім юридичним нормам і має право здійснювати свою діяльність на Бермудських островах.

Пост-ліцензійні зобов’язання для інвестфондів на Бермудах

Після отримання ліцензії або реєстрації інвестиційний фонд на Бермудах має дотримуватися ряду пост ліцензійних зобов'язань, включаючи:

 • Регулярна звітність.
 • Дотримання стандартів комплаєнсу.
 • Оновлення інформації.

 Систематичне представлення звітів є ключовим аспектом пост-ліцензійних зобов'язань для інвестиційних фондів на Бермудах. Фонди зобов'язані надавати детальні фінансові звіти та аудиторські висновки, щоб забезпечити прозорість їхньої діяльності та довіру з боку інвесторів і регуляторів.

Ключові положення щодо регулярної звітної документації включають:

 •  Річні фінансові звіти, які мають містити баланс, дані про доходи та витрати, звіт про грошові потоки та пояснення до фінансових звітів. Ці звіти повинні бути складені відповідно до міжнародних або визнаних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
 • Аудиторські висновки. Бухгалтерські звіти повинні пройти незалежну аудиторську перевірку, яка підтверджує їхню надійність та відповідність нормативним вимогам. Ревізійний висновок включається до річного фінансового звіту та надсилається в BMA.
 • Піврічні та квартальні звіти. В певних обставинах BMA може запитувати представлення звітів за півріччя або квартал для більш регулярного контролю за діяльністю фонду.

Виконання стандартів комплаєнсу

Дотримання комплаєнс-вимог є обов'язковим для всіх інвестиційних фондів, що знаходяться на Бермудських островах. В рамках цих умов включаються заходи з запобігання відмиванню злочинно отриманих коштів (AML) та запобігання підтримці терористичних організацій (CFT), а також реалізація внутрішніх контрольних механізмів. 

Основні складові комплаєнсу:

 • Розробка та підтримка програм AML/CFT. Інвестиційні фонди повинні розробити та підтримувати програми, спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Це передбачає методи ідентифікації клієнтів (KYC), спостереження за транзакціями, реєстрацію підозрілих дій та професійний розвиток співробітників.
 • Впровадження внутрішніх контрольних процедур. Фонди зобов'язані створювати та застосовувати внутрішні контрольні процедури, метою яких є забезпечення дотримання всіх регуляторних вимог. Це включає проведення регулярних перевірок та аудит внутрішніх систем, а також оцінку рівня ризиків.
 • Призначення незалежного офіцера з комплаєнсу. У кожному фонді має бути призначений незалежний офіцер з комплаєнсу, який буде відповідати за контроль дотримання норм і реалізацію відповідних програм.

Оновлення даних

На Бермудських островах інвестиційні фонди повинні негайно повідомляти BMA про всі важливі зміни у своїй діяльності, структурі чи управлінні. Ці оновлення необхідні, щоб регулятор міг тримати інформацію в актуальному стані та здійснювати нагляд за фондом. 

Основні вимоги до оновлення інформації:

 • Зміни в структурі фонду. Фонди повинні повідомляти BMA про всі структурні зміни, включаючи створення нових підрозділів, зміни в капітальній структурі або в організаційній структурі.
 • Зміни в управлінні. Фонди мають повідомляти BMA про будь-які зміни в складі директорів, керівників та ключових працівників. Це включає призначення нових осіб, звільнення або зміну посадових осіб.
 • Зміни в інвестиційних стратегіях. Фонди зобов'язані повідомляти BMA про будь-які значні зміни в їхніх інвестиційних стратегіях, включаючи зміну інвестиційних цілей, підходів до управління ризиками та стратегій диверсифікації.
 • Оновлення інформації про клієнтів. Фонди зобов'язані підтримувати інформацію про своїх клієнтів у актуальному стані відповідно до процедур KYC та регулярно оновлювати цю інформацію.

Дотримання цих норм сприяє стабільній та безпечній роботі інвестиційних фондів на Бермудах та покращує їхню ефективність на глобальних фінансових ринках.

Регуляторні вимоги для ліцензування інвестфондів на Бермудах

Процес отримання ліцензії для інвестиційних фондів на Бермудах включає ряд важливих аспектів, які потрібно враховувати при організації та управлінні фондом. Нормативні вимоги стосуються різноманітних аспектів, включаючи структуру фонду, кваліфікацію управлінців, розмір капіталу та процедури внутрішнього контролю. Ці вимоги призначені для забезпечення надійності, прозорості та відповідності міжнародним нормам.

1

Структурні нормативи 

Нормативи щодо структури інвестиційних фондів на Бермудах передбачають створення чітко організованої та прозорої структури управління, яка забезпечує ефективність у контролі та управлінні діяльністю фонду. Основні елементи структурних вимог включають:

 •  Правову конфігурацію. Інвестфонди можуть мати різноманітні правові форми, такі як корпорації з обмеженою відповідальністю, партнерські об'єднання та фонди з розділеними активами, вибір яких залежить від стратегічних завдань та цілей фонду.
 •  Уставну документацію. Фонди повинні мати детально розроблені уставні документи, такі як меморандум та статут, що описують цілі, функції та організаційну структуру фонду.
 •  Правління. Структура управління фондом повинна включати раду керівників, яка відповідає за стратегічне керівництво та контроль над роботою фонду.
 • Органи управління. У фонда повинні бути визначені управлінські органи, які складаються з посадових осіб, відповідальних за різні сфери діяльності фонду, такі як управління фінансами, виконання нормативів та операційна діяльність.
2

Критерії управління фондами 

Критерії управління фондами на Бермудських островах розроблені для забезпечення професійного та ефективного контролю над активами фонду. Основні елементи включають:

 • Відкритість управлінських процесів. Керівники фондів повинні забезпечувати високий рівень відкритості у своїй роботі, включаючи розкриття інформації про стратегії, ризики та досягнуті результати інвестицій.
 • Розробка та застосування правил. Фонди повинні створювати та реалізовувати внутрішні правила і процедури, спрямовані на регулювання ризиків, відповідність нормативним вимогам та захист прав інвесторів.
 • Забезпечення незалежного нагляду. Управління фондами повинно включати заходи для незалежного нагляду, такі як регулярні аудиторські перевірки та інспекції, для гарантії відповідності прийнятим стандартам.
3

Кваліфікаційні критерії для директорів та управлінців 

Професійні критерії для керівників та управителів фондів на Бермудських островах охоплюють:

 • Досвід і навчання. Керівники та управителі повинні мати необхідний досвід та освіту в галузях фінансів, управління активами та інвестиційної діяльності. 
 • Добросовісність і репутація. Претенденти на ці посади повинні мати бездоганну ділову репутацію та підтверджену надійність. BMA здійснює перевірки для підтвердження відповідності цим вимогам. 
 • Професійні акредитації. Управителі повинні мати відповідні професійні сертифікати та ліцензії, що підтверджують їхню кваліфікацію та професійну придатність.
4

Задачі та обов’язки керівників інвестфондами 

Управителі бермудських інвестфондів відповідальні за безліч функцій, включаючи:

 • Стратегічне планування. Розробка та реалізація інвестиційних стратегій, спрямованих на досягнення цілей фонду. 
 • Регулювання ризиків. Визначення, оцінка та управління інвестиційними ризиками, включаючи розробку та реалізацію стратегій для їхнього зниження. 
 • Фінансовий контроль. Гарантія точності та достовірності фінансової звітності, моніторинг руху капіталів та управління ліквідністю фонду. 
 • Дотримання законодавства. Забезпечення виконання всіх відповідних законодавчих та регуляторних вимог, включаючи норми комплаенсу та дії щодо запобігання легалізації злочинних доходів. 
 • Звітність та розкриття інформації. Систематичне формування та передача звітів про діяльність фонду регуляторним органам та інвесторам, включаючи аудиторські висновки та фінансову звітність.
5

Нормативи капіталізації 

Нормативи капіталізації для інвестиційних фондів на Бермудських островах різняться залежно від типу та структури фонду. Основні вимоги включають: 

Розмір статутного капіталу:
 •  для приватних фондів мінімальний капітал становить 500 тисяч доларів; 
 • для публічних фондів - 1 мільйон доларів; 
 • для професійних фондів - 5 мільйонів.

Крім того, фонди повинні формувати достатні капітальні резерви для покриття операційних витрат та потенційних збитків, що сприяє їхній стабільності та надійності. 

Ці заходи спрямовані на забезпечення стабільності, прозорості та відповідності міжнародним стандартам, що допомагає захищати права інвесторів та підтримувати стійкий розвиток фінансової галузі на Бермудських островах.

Переваги заснування інвестфондів на Бермудських островах 

Створення інвестфонду на Бермудах пропонує ряд переваг, які забезпечують привабливість цієї юрисдикції для глобальних інвесторів та управителів активів. Ось основні переваги, що сприяють репутації Бермуд як міжнародного фінансового центру.

Сприятливе податкове середовище 

Бермудські інвестфонди користуються значними податковими перевагами. У юрисдикції відсутнє оподаткування прибутку, приросту капіталу та дивідендів, що дозволяє максимізувати дохід для інвесторів. 

Влада Бермудів надає гарантії щодо відсутності нових податків у майбутньому, що забезпечує передбачуваність та стабільність податкової політики.

 Довіра та прозорість 

Управління BMA строго контролює дотримання фінансових звітних норм та регуляторних правил, що зміцнює довіру міжнародних інвесторів. Фонди регулярно подають звіти та піддаються аудиту, забезпечуючи таким чином прозорість своєї діяльності.

 Гнучкість у виборі структури фонду

На Бермудах можна створювати різноманітні типи фондів, такі як відкриті, закриті, приватні, публічні та професійні. Це надає інвесторам можливість вибору оптимальної структури для реалізації їхніх інвестиційних стратегій. Фонди можуть адаптувати свою структуру у відповідь на ринкові або стратегічні зміни.

 Відсутність валютного контролю

На Бермудах відсутні обмеження на переміщення капіталу, що надає інвесторам волю для безперешкодного перекладу коштів та здійснення міжнародних операцій без додаткових витрат і затримок.

 Високий рівень конфіденційності 

Реєстрація інвестиційних фондів на Бермудських островах гарантує суворий захист конфіденційних даних інвесторів та управлінців. Цей аспект особливо важливий для приватних та інституційних інвесторів, які бажають зберегти анонімність своїх фінансових транзакцій.

 Розвинута фінансова інфраструктура та спеціалізовані послуги

Бермуди пропонують складну інфраструктуру професійних послуг, включаючи юридичні, аудиторські, консультаційні та банківські послуги, що спрощує процес заснування та управління фондами. Сучасні технології та телекомунікаційні системи сприяють ефективному управлінню фондами та забезпечують оперативне виконання фінансових операцій.

 Міжнародне визнання фінансового центру

Бермуди відомі як один з провідних глобальних фінансових хабів. Такі дії привертають міжнародних інвесторів і зміцнюють довіру до фондів, зареєстрованих на цих островах. Острови також підтримують активну співпрацю з провідними фінансовими центрами, що полегшує проведення міжнародних транзакцій та сприяє формуванню глобальних інвестиційних стратегій.

Висновок

Фонди інвестування на Бермудах привертають багато інвесторів завдяки прозорому правовому режиму, податковим перевагам та можливостям вибору різноманітних структур і стратегій. Регулювання цих фондів на островах базується на строгих законодавчих та регуляторних рамках, що гарантує стійкість фінансового ринку, захист прав інвесторів та відповідність міжнародним стандартам.

Компанія IQ Decision готова надати повноцінну підтримку та допомогу у реєстрації та ліцензуванні інвестиційних фондів на Бермудських островах. Наші фахівці, що володіють широкими знаннями та досвідом у питаннях міжнародного фінансового регулювання, допоможуть задовольнити всі правові вимоги та успішно реалізувати інвестиційні цілі.