Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Захист інтелектуальної власності – питання, яке має ключове значення для стимулювання інновацій. Захист товарного знаку орієнтований на неможливість використання третіми особами Вашого бренду. Без відповідного захисту своїх ідей компанії не зможуть повною мірою скористатися перевагами своїх винаходів. У статті пояснюються ключові аспекти захисту прав на товарний знак.

Що таке товарний знак?

Товарний знак – це слово, символ або фраза, які використовуються для ідентифікації продуктів конкретного виробника чи продавця та їхньої відмінності від продуктів іншого виробника. Наприклад, знак "Nike" з "галочкою" ідентифікує взуття, вироблене Nike, і відрізняє його від взуття, виробленого іншими компаніями (наприклад, Reebok або Adidas). Коли такі знаки використовуються для ідентифікації послуг (наприклад, Jiffy Lube), а не продуктів, вони називаються знаками обслуговування.

Торгова марка підпадає під визначення широкого кола «інтелектуальної власності», разом з авторськими правами та патентами. Захист прав інтелектуальної власності може бути складною галуззю права та бізнесу. Як правило, ТМ застосовуються до логотипів, символів і бренду, що належать до конкретної продукції або бізнесу.

За певних обставин захист виключного права на товарний знак може виходити за межі слів, символів, фраз і включати інші аспекти продукту – такі, як його колір або упаковка. Наприклад, унікальна форма пляшки Coca-Cola може бути характерною ознакою. Захист торгових марок також може бути застосований до звуків, що символізують один конкретний бренд. Такі особливості зазвичай підпадають під термін "товарний вид" і можуть бути захищені, якщо споживачі асоціюють цю особливість із конкретним виробником, а не з продуктом загалом.

Зазвичай товарний знак діє протягом 10 років, після чого необхідно його продовжити.

Чим ТМ відрізняються від патентів та авторських прав?

Патенти призначені для захисту винахідників та їх нововведень. Вони видаються на нові продукти, технічні рішення та наукові процеси. Можна запатентувати покращення наявних технологій чи процесів. Використання товарного знака є дійсним протягом десяти років, а патенти видаються строком на двадцять років і не підлягають продовженню.

Захист авторських прав поширюється на твори мистецтва, книги, музику, фільми й інші творчі здобутки. Власник захищеного авторським правом матеріалу має виключне законне право розповсюджувати творчу роботу. Зазвичай, авторські права (на відміну ТМ) діють протягом усього життя творця.

Як отримати права на товарний знак?

Правовий захист товарного знака може бути отриманий одним із двох способів:

  • компанія має бути першою, хто використовує знак у торгівлі;
  • конкретний суб'єкт повинен бути першим, хто зареєстрував знак у Відомстві з патентів і товарних знаків відповідної юрисдикції.

Використання знака зазвичай означає фактичний продаж продукту громадськості під цим знаком. Так можна отримати пріоритет на використання цього знака щодо продажу конкретного товару/послуги. Однак цей пріоритет обмежений географічною областю, у якій продається товар/послуга, та областями, у яких встановлена ​​репутація марки.

Інший спосіб отримати пріоритет – це зареєструвати торговельний знак із сумлінним наміром використати знак у торгівлі. На відміну від використання знака в торгівлі, реєстрація товарного знака дає стороні право використовувати знак на території всієї країни, навіть якщо фактичні продажі обмежені лише конкретною територією. Однак це право обмежено тим, що знак уже використовується іншими особами у певній географічній зоні. Якщо це так, попередній користувач знака зберігає за собою право використовувати його у межах цієї географічної зони.

Як захистити торгову марку?

Торгова марка може стати одним із найважливіших активів компанії. Це знак, за допомогою якого бізнес може залучити та зберегти лояльність клієнтів, створити цінність і зростання. І тут ТМ працює як двигун інновацій, оскільки необхідність підтримувати її актуальність сприяє інвестиціям у НДДКР, що, своєю чергою, веде до безперервного процесу поліпшення та розвитку продукту.

Способи захисту товарного знака на внутрішньому рівні включають укладання договору про конфіденційність або нерозголошення. Такі угоди мають бути укладені юристами, щоб відповідати законодавчим вимогам. Тому рекомендується запросити супровід складання угоди про нерозголошення.

Ще одним типом угод є ліцензійні угоди. Оскільки Ви маєте право надавати ліцензії на використання інтелектуальної власності сторонньому партнеру, важливо проконсультуватися з юристами, щоб бути впевненим, що всі вимоги захисту ІВ у ліцензійній угоді повні.

При спільному володінні правами на ТМ контроль за товарним знаком належить більш ніж одній стороні. Кожен власник таких прав може виконувати певні дії щодо торгової марки без узгодження з іншими власниками. Тому конкретні умови та заходи щодо захисту прав інтелектуальної власності мають бути прописані в контракті.

Способи захисту прав на товарний знак

Контроль торгової марки

Контроль якості

Листи-попередження

Може бути задіяна служба спостереження за торговою маркою для моніторингу використання ТМ на державному рівні за допомогою публікацій, реклами в інтернеті. Плата за ці послуги варіюється від кількох сотень до тисяч доларів залежно від масштабу та специфіки служб моніторингу. Також Ви можете самостійно стежити за захистом ТМ.

Такі послуги мають на меті впровадження процедур та/або керівних принципів для перевірки того, що персонал компанії правильно використовує торгову марку в рекламних постах, брошурах, листах тощо. Це включає перевірку шрифту, кольору, правильності написання ТМ, орфографії, великих літер тощо.

Такий метод найвигідніше застосовувати, коли Ви знаєте, що хтось використовує Ваш товарний знак або подібний знак. Якщо Ви знайдете, що хтось потенційно порушує Вашу репутацію, необхідно зв'язатися з цією фірмою, щоб обговорити варіанти врегулювання конфлікту. Юридичні правильно складені листи можуть допомогти припинити незаконне використання знака.

Захист торгової марки в ЄС

Реєстрація торгової марки – один із найефективніших способів створення та захисту бренду. Є два основних способи реєстрації товарного знаку в ЄС. Вони можуть бути зареєстровані або на національному рівні у відомствах промислової власності країн Євросоюзу, або на рівні ЄС як торгова марка Європейського Союзу (EUTM) у Відомстві інтелектуальної власності ЄС (EUIPO).

Національні та EUTM співіснують і доповнюють один одного. Той самий товарний знак може бути зареєстрований на рівні ЄС та/або національному рівні. Система EUTM складається з єдиної процедури реєстрації, яка надає власнику виняткове право в усіх країнах ЄС. Ця подвійна система відповідає вимогам компаній різного розміру, ринків і географічної присутності. Національні товарні знаки можуть бути кращими для малих і середніх підприємств (МСП) або місцевих фірм, які не потребують захисту на всій території ЄС.

Міжнародний захист товарного знаку

Товарні знаки розглядаються в межах юрисдикції, і будь-які спори про товарні знаки за межами країни реєстрації не будуть захищені. Потрібно подумати про те, як захистити товарний знак на міжнародному рівні.

Наприклад, деякі країни (такі, як Китай) надають торгові марки в порядку черги. Це означає, що права будуть надані першій особі, яка реєструє знак у цій країні, незалежно від того, як ця особа планує його використати. Рішення не реєструвати товарний знак на міжнародному рівні може спричинити юридичні нюанси в довгостроковій перспективі. Міжнародний захист товарних знаків дозволить отримати більше засобів захисту від фальсифікацій, і можлива експансія до нових глобальних регіонів може бути ускладненою.

Договір, який називають Мадридським протоколом, значно полегшує процес отримання захисту товарного знака за кордоном. Якщо Ви хочете зареєструватися в одній або кількох із 90 країн-членів, Ви можете просто заповнити одну заявку однією мовою. Кожна країна розгляне Вашу заявку й ухвалить рішення про її схвалення. Не всі країни пов'язані Мадридським протоколом. Щоб зареєструватися в такій країні необхідно зробити це через її Бюро товарних знаків.

Висновок

Товарний знак – цінний актив для бізнесу. Він представляє Ваш бренд і відрізняє Вас від конкурентів. Юридичні права, які надає зареєстрований товарний знак, мають важливе значення для тривалого успіху на ринку. Щоб захистити свій знак, Ви повинні його контролювати. Перший крок – почати використовувати символ після подання заявки на реєстрацію ТМ. Це забезпечує публічне повідомлення інших підприємств або приватних осіб про те, що знак зареєстровано та захищено на державному рівні.

У статті наведено лише кілька можливих варіантів захисту ТМ як активу компанії. Фахівці IQ Decision UK спеціалізуються на захисті активів, включно з ТМ і структуруванням бізнесу. Ми готові проконсультувати та надати комплексний супровід всіх етапів цього процесу.