Форма замовлення консультації з використання торговельних символів
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Орієнтуватися у світі товарних знаків може бути складно, оскільки є безліч різних правил і вимог, яких необхідно дотримуватись. Однак це абсолютно необхідно для захисту активів компанії.

Зі швидким зростанням електронної комерції та зростаючою глобалізацією торгівлі цінність товарних знаків як засобу ідентифікації товарів і послуг стає все важливішою. Надійно захищена торговельна марка підвищує репутацію бренду та забезпечує конкурентну перевагу на насиченому ринку. Це актив у маркетингових стратегіях, який сприяє успіху компанії за кордоном. Товарний знак – цінний актив брендингу, прив'язаний до товару/послуги, наприклад, назва компанії, логотип, слоган.

Оформлення прав на товарний знак

важливий крок для будь-якого підприємства, яке хоче захистити свій бренд від недобросовісної конкуренції. Реєстрація ТМ зазвичай діє протягом 10 років із правом на продовження. Часто виникають питання коли та як використовувати символи товарних знаків (TM, SM, ®). Про це йтиметься в цьому матеріалі.

1

У чому різниця між TM, SM, ® та іншими символами?

Захист активів компанії через правильне використання та реєстрацію товарних знаків має велике значення, оскільки вони є ключовим елементом ідентифікації та конкурентоспроможності бренду на ринку. Визначення того, як і коли використовувати символи TM, SM, ® починається з розуміння того, що вони означають.

Зареєстрований товарний знак можна розпізнати за символом ®. Цей символ можна використовувати лише за наявності федеральної реєстрації. Це означає, що товарний знак отримав реєстрацію від уряду конкретної країни після подання Вами заявки на реєстрацію.

Символи TM (скор. від trade mark)  та SM (скор. від service mark) можуть використовуватися для захисту за загальним правом, поки Ваша заявка на реєстрацію торговельної марки знаходиться на розгляді. Нижче докладніше про типові знаки, які можна використовувати, щоб визначити або отримати захист виняткових прав на товарний знак.

 • SM: ідентичний знаку TM, за винятком того, що він позначає знак обслуговування. Знаки обслуговування – це знаки, які надають послуги.
 • ТМ: показує фірмову назву незареєстрованого товарного знака, класифікованого як товар. Власник використовує знак для позначення того, що, на його думку, є його фірмовим знаком.
 • ®: використовується для реєстрації товарного знака або знака обслуговування. Він показує, що влада конкретної країни схвалила реєстрацію. Цей знак дає юридичні підстави для подання позову про відшкодування збитків у судовому розгляді за товарними знаками.

Ці символи допомагають споживачам і конкурентам визначити, які товарні знаки мають офіційну реєстрацію та які можуть знаходитись у процесі реєстрації. Однак, важливо пам'ятати, що використання символу ® без фактичної реєстрації може бути незаконним і піддати компанію ризику правопрецедентів.

Зверніть увагу! Символ TM (торговельна марка) використовується як для товарних знаків, так і для обслуговування.

Як вибрати правильний символ – TM, SM або ®?

Правильне використання цих символів свідчить про те, що Ви відстоюєте свої права, і може підвищити ймовірність успішного судового переслідування потенційних порушників.

1

Зареєстрований товарний знак (®)

Використовується лише після затвердження реєстрації знака. Не дозволяється використовувати символ до отримання реєстрації. Повноцінний правовий захист торговельна марка отримує лише після завершення державної експертизи в Патентному відомстві конкретної країни. Якщо використовується до офіційного визнання товарного знаку, то бізнес-суб'єкт, який його використовує, порушує права інших осіб, які мають право власників зареєстрованих брендів.

Очікуючи на схвалення реєстрації товарного знака, варто використовувати символ TM, щоб вказати на своє право власності та намір зареєструвати товарний знак. Як тільки знак буде офіційно зареєстрований, Ви зможете почати використовувати для позначення його зареєстрованого статусу.

Захист товарних знаків за допомогою реєстрації, як було згадано на початку, діє протягом 10 років і може бути продовжений необмежену кількість разів. Якщо фізична чи юридична особа використовує зареєстровану назву, символ, логотип без попереднього дозволу власника товарного знака, вони можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення права власності.

Тут же хочемо роз'яснити інформацію про символ ©, який захищає сам продукт, ідею чи твір так само, як він захищає логотип, назву чи слоган.

2

Торговельна марка (TM)

Використовується без реєстрації товарного знака, а лише при заявці прав на товар. Цей знак може надавати права на товарний знак за загальним правом користувача символу та є правильним символом для використання в період очікування схвалення Вашої заявки на реєстрацію ТМ.

3

Знак обслуговування (SM)

Використовується без реєстрації знака лише при заявці прав на послугу. Його використання аналогічне використанню TM, за винятком того, що він використовується при заявці на послугу як на Вашу власну. Це також знак, який потрібно використовувати в очікуванні на схвалення Вашої заявки на реєстрацію товарного знака. Термін «знак обслуговування» використовується рідко, оскільки це скоріше технічний термін. Але якщо Ви пропонуєте послугу та хочете заявити права на свій товарний знак, знак SM є технічно правильним символом.

Як використовувати символи TM, SM чи ®?

Загальноприйнятим є те, що символи розміщуються в правому верхньому кутку після назви марки. Але в деяких випадках допускається розміщення в правому нижньому кутку. Символ не повинен використовуватися щоразу, коли використовується знак. Якщо Ваш зареєстрований товарний знак згадується в друкованому вигляді, і матеріал складається з 2-3 сторінок — достатньо використати символ на першій сторінці, а далі вказувати лише назву ТМ. У випадку розміщення ТМ на веб-сайті, найкращим варіантом є вказівка символу на кожній новій сторінці, де вказується назва товарного знака.

Коли потрібно використовувати символ товарного знаку TM?

Символ товарного знака TM слід використовувати, якщо Ви хочете заявити про свої права на слово, фразу, логотип або інший знак, який Ви вважаєте товарним знаком. Деякі ситуації, де потрібно розглянути можливість використання символу TM:

 1. Якщо Ви хочете повідомити громадськість, конкурентів і потенційних порушників про те, що Ви вважаєте знак товарним знаком і заявляєте права на нього.
 2. Якщо Ви ще не отримали офіційну реєстрацію товарного знака, але все-таки хочете повідомити інших про свою претензію.

Використання символу TM може допомогти утримати інших від використання або копіювання Вашого знака, оскільки він сигналізує про те, що Ви активно захищаєте свої права. Але використання ТМ не гарантує правовий захист. Проконсультуйтеся з кваліфікованим юристом із захисту активів інтелектуальної власності компанії, щоб забезпечити правильне використання та захист Вашого товарного знаку.

Чи є якісь юридичні вимоги щодо використання символу TM?

Використання TM-знака не є обов'язковим для всіх товарних знаків. На відміну від символу зареєстрованого товарного знака (®), зарезервованого для офіційно зареєстрованих знаків, використання символу товарного знака не є обов'язковим і залишається на розсуд власника ТМ.

Як правило, жорстких юридичних вимог щодо використання символу TM немає. Його використання не регулюється конкретними законами чи керівними органами в більшості юрисдикцій. Однак рекомендується дотримуватись певних рекомендацій, щоб зберегти ясність та уникнути плутанини.

 • Належне використання: при використанні ТМ цей символ потрібно розташовувати в безпосередній близькості від самого знаку, наприклад, у верхньому чи нижньому індексі. Наприклад, Coca-Cola™ або Coca-Cola(tm). Це допомагає зв'язати символ із знаком і вказує на те, що Ви вважаєте його товарним знаком.
 • Правильне розміщення: розміщувати ТМ варто поруч із конкретним знаком, який Ви заявляєте як товарний знак, чи то буде слово,чи логотип, чи символ, чи фраза. Важливо уникати використання ТМ для загальних термінів або описових фраз, які не призначені для використання як товарні знаки.
 • Чітке право власності: важливо переконатися, що використання символу ТМ не передбачає володіння чиїмось знаком.

Чи можна використовувати TM для продукту чи послуги, які ще не доступні на ринку?

Так, дозволено використовувати символ TM для продукту або послуги, які поки що не доступні на ринку. Мета цього символу – вказати, що Ви вважаєте певне слово, фразу, логотип або інший знак товарним знаком і заявляєте про свої права на нього. Він є повідомленням для інших осіб про те, що Ви заявляєте про своє право власності і маєте намір використовувати цей знак для ідентифікації та розрізнення Ваших товарів чи послуг.

Використання символу TM до того, як Ваш продукт чи послуга стане доступним, може бути корисним з кількох причин:

 • Створення особливості бренду.
 • Стримуючий фактор інших осіб, які можуть розглянути можливість використання аналогічного знака для аналогічних товарів чи послуг.
 • Повідомлення інших про Ваші наміри.

Нагадаємо, що використання символу товарного знака не забезпечує той самий рівень правового захисту, що й реєстрація ТМ (підтверджена символом ®). Детальніше Вам роз'яснять фахівці нашої компанії під час консультації з реєстрації та захисту торговельних марок. Досвідчений консультант може допомогти зорієнтуватися у сфері законодавства про товарні знаки та забезпечити ухвалення оптимальних рішень для Вашого бізнесу.

Використання ТМ третьою стороною

Коли Ви дозволяєте третій стороні використовувати Ваші торговельні марки, важливо переконатися, що вони використовуються з відповідними позначеннями. Також важливо стежити за діями ліцензіата, щоб гарантувати, що якість продуктів або послуг, які пропонуються під знаками, відповідає якості Ваших продуктів або послуг. Ви повинні розглянути питання про надання третій стороні керівних вказівок щодо використання знаків (наприклад, як мають виглядати знаки, коли варто використовувати позначення тощо).

Відмінності в символах товарних знаків у всьому світі

У сучасному світі, де бізнес стає глобальним, товарний знак стає дедалі важливішою складовою. Товарний знак допомагає бізнесу виділитися серед конкурентів, створювати відомий бренд і захистити свої активи. При глобалізації товарний знак допомагає споживачам ідентифікувати товари/послуги конкретного підприємства, незалежно від того, де вони виробляються чи продаються.

Реєстрація товарного знака в усьому світі є складним завданням через різні правові системи, культурні нюанси та мовні відмінності. Успішний товарний знак в одному регіоні може не знайти такого ж відгуку в іншому. Відмінності в місцевих законах можуть вплинути на рівень захисту товарних знаків. Розуміння специфіки правового середовища кожного ринку має важливе значення зниження ризиків. І тут не обійтися без компетентної допомоги юрконсультантів, які обізнані з усіма нюансами реєстрації та захисту прав інтелектуальної власності на міжнародному рівні та зможуть надати комплексний супровід реєстрації торговельних марок за кордоном.

На міжнародному рівні ® зазвичай сприймається як "Зареєстрований товарний знак". Використання позначень ТМ та SM хоча й поширене у США (ТМ та SM) та Великій Британії (TM), проте менш поширене в інших європейських країнах, наприклад у Німеччині, що означає, що їх використання може бути неоднозначним за межами англомовних систем.

 

ЄС

У країнах ЄС на тих, хто використовує символ без попередньої реєстрації товарного знака у своїх національних відомствах ІВ накладаються штрафні санкції, оскільки таке використання вважається неправдивою рекламою або шахрайством. Символ може використовуватися поруч із товарним знаком у Євросоюзі, якщо є чинна реєстрація товарного знака хоча б в одній державі-члені ЄС.

Велика Британія

У Великій Британії слово «зареєстрований» по відношенню до товарного знака або символу або, якщо цей символ недоступний, абревіатура «RTM» (зареєстрована торговельна марка) використовується для позначення реєстрації товарного знака у Великій Британії.

США

Відмова від використання ® після реєстрації товарного знака в США може призвести до втрати певних прав на відшкодування прибутку або грошових збитків для власника товарного знака.

Канада

У Канаді використання символу ® разом із зареєстрованим товарним знаком не є обов'язковим. Це пов’язано з тим, що в канадському Законі про товарні знаки чітко не викладено вимоги до символів.

Німеччина

Німецький Закон про товарні знаки не передбачає жодних зобов'язань щодо використання таких позначень, як ®, TM або еквівалентні позначення німецькою мовою поряд із товарними знаками, і при використанні будь-якого з цих знаків, як правило, не надаються будь-які особливі права.

Захист товарних знаків за кордоном

В епоху глобалізації та цифрових технологій бізнес не обмежує свій кругозір однією країною. Вихід на міжнародні ринки став невід'ємною частиною стратегії зростання багатьох підприємств. Однак таке глобальне масштабування пов'язане з посиленням проблем із захистом унікальної ідентичності бренду. Тому розуміння міжнародної реєстрації товарних знаків стає важливим завданням для будь-якого бренду, який прагне завоювати міжнародні ринки.

У кожній країні і навіть у регіоні можуть застосовуватися свої закони та правила щодо захисту прав на товарні знаки. Першим формальним кроком є реєстрація товарного знака в тих юрисдикціях, де Ви ведете бізнес. Однак також існують європейські та міжнародні системи подання заявок.

1

Міжнародний захист торговельної марки

Якщо Ви хочете вивести свій бренд на міжнародні ринки, міжнародна реєстрація товарного знака є не лише стратегічним, але й вирішальним фактором для захисту Вашого бренду від підробок і потенційних посягань на Ваші права. Основні причини, через які реєстрація товарного знака на міжнародному рівні має бути головним пріоритетом:

 1. Захистити індивідуальність бренду. У міру того, як Ви виходите на закордонні ринки, забезпечення захисту інтелектуальної власності стає дедалі важливішим. Завдяки міжнародній реєстрації товарного знака можна запобігти копіюванню конкурентами Вашого бренду, тим самим зберігаючи його цінність.
 2. Уникнути юридичних спорів. Міжнародна реєстрація знижує ризик виникнення юридичних спорів з іноземними компаніями, які можуть заявити, що Ваш товарний знак порушує їхні права. Такий підхід може заощадити час, гроші та захистити репутацію в майбутньому.
 3. Сприяти розширенню бренду. Маючи зареєстровану на міжнародному рівні торговельну марку, Ваш бренд буде найкраще підготовлений до того, щоб впевнено виходити на нові ринки та конкурувати з місцевими підприємствами, зберігаючи при цьому постійний імідж для Ваших клієнтів.

Заявку на реєстрацію торговельної марки можна подати в країнах, які підписали Мадридський протокол (контролюється Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (WIPO)). Тобто, якщо юрисдикція, в якій Ви отримали початкову реєстрацію, є однією з сторін Мадридського протоколу, Ви маєте можливість згодом розширити реєстрацію, щоб охопити загалом 130 країн, які застосовують Мадридську систему. Мадридська система надає можливість подання заявки в понад 128 країнах.

Проте, внутрішнє законодавство має пріоритет над правилами WIPO та договорами в галузі інтелектуальної власності, тому отримання окремої реєстрації товарного знака в юрисдикціях, найважливіших для Вашого бренду, є найкращим способом забезпечити надійний захист ТМ.

Якщо хочете захистити товарний знак у країнах Євросоюзу, можете подати заявку на реєстрацію товарного знака ЄС (EUTM) через Відомство інтелектуальної власності ЄС (EUIPO).

Типова заявка на товарний знак включає опис знака, малюнок і список точних товарів та послуг, які позначатимуть товарний знак. Більшість країн дотримуються міжнародної системи Ніццької класифікації для позначення товарів і послуг, але Ви повинні переконатися, що у Вашій юрисдикції немає будь-яких додаткових чи замінних вимог щодо цього. Крім того, якщо Ваш знак має якісь особливі характеристики, наприклад, певні кольори, або не може бути представлений графічно, ці аспекти повинні бути чітко і точно деталізовані.

Висновок

 
Символ товарного знака –

візуальний індикатор того, що найменування, логотип, фраза поруч із ним є товарним знаком. Він ідентифікує та допомагає клієнтам дізнатися про Ваш товарний знак, попереджає конкурентів про те, що Ви претендуєте на право власності, повідомляє клієнтів і конкурентів, чи зареєстровано Ваш товарний знак.

Є три символи товарного знака: ®, TM та SM. Коли справа доходить до їх використання, варто пам'ятати про головне правило, а саме заборонено використовувати символ «®» доти, доки товарний знак не буде офіційно зареєстрований у Відомстві з товарних знаків відповідної юрисдикції. Своєю чергою, символи TM і SM не мають жодного юридичного значення, а є неформальним способом повідомити світові, що Ви заявляєте про свої права на товарний знак.

Важливо правильно оформити права на торговельні марки відповідно до законодавчих норм держави, на території якої планується ведення комерційної діяльності. Реєстрація ТМ в Європі – одна з послуг, що надається компанією IQ Decision UK.

Ми надаємо консультації з питань інтелектуальної власності клієнтам із різних секторів. Наш досвід і знання різних юридичних аспектів дозволяють розробити інноваційні стратегії для вирішення Ваших індивідуальних ситуацій. Звернувшись до нас, Ви отримаєте не тільки професійну консультацію, а й повний супровід реєстрації інтелектуальної власності в юрисдикції, яка Вас цікавит