Форма замовлення консультації з регулювання трастів
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Останнім часом створення трасту стає все популярнішим способом захисту грошей та інших фінансових активів. У сфері фінансового планування реєстрація трасту може бути одним із найважливіших кроків для забезпечення надійного захисту та розподілу активів. У статті розглянуто основні аспекти створення довірчого фонду та особливості його функціонування.

Що таке траст?

Ви можете зареєструвати юридичну особу у вигляді трастової компанії, однак у цьому процесі важливо заручитися підтримкою юристів. Для цього необхідно заснувати LTD, метою створення якого буде зберігання коштів та управління активами.

При реєстрації компанії під траст необхідно врахувати правові аспекти, законодавство обраної країни та приділити увагу грамотному плануванню діяльності трасту.

Така форма дозволяє передати майно однієї особи в довірче управління іншої особи (довірчого керуючого),, одночасно накладаючи певні обмеження та умови на майно. Майно перебуває у володінні та під керівництвом довірчого керуючого, при цьому залишаючись у власності особи, яка передала майно.

Траст може використовуватися для врегулювання майнових відносин і передбачає відносини між довірчим керуючим та бенефіціаром. Щоб траст був чинним, він повинен відповідати трьом ознакам (або визначеностям):

 • визначеність наміру: засновник повинен розкрити намір створити траст;
 • визначеність предмета: довірчому керуючому має належати майно;
 • достовірність об'єктів: має бути можливість встановити бенефіціарних власників трасту.

Отже, у будь-якому документі (чи в офіційному трастовому документі, чи в декларації про траст) мають бути зазначені: засновник, власність, довірчий керуючий та бенефіціар.

У деяких країнах під трастом також мають на увазі юридичний договір між як мінімум двома сторонами: довірителем та одним або кількома керуючими. Також можна стверджувати, що траст – це фідуціарна угода, яка дозволяє третій стороні або довірчому керуючому зберігати активи від імені бенефіціара чи бенефіціарів. Трасти можуть бути організовані по-різному і можуть точно вказувати, як і коли активи переходять до бенефіціарів. Трастом можуть називати також суму грошей, інвестицій та інших фінансових активів, що виділяються для створення юридичної особи окремо від решти майна, з якого ці активи було вилучено.

Якщо Вам необхідно скласти трастовий договір, Ви можете зв'язатися з нашими профільними фахівцями для отримання консалтингових і супровідних послуг.

Реєстрація трасту: Типи довірчих фондів

Є багато різних типів трастів, кожен з яких має різні правила та різні переваги. Зазвичай виділяють такі види:

 «Живі» трасти

Живі трасти також відомі як «відзивні трасти». У цих трастах засновник може змінювати бенефіціарів та активи протягом свого життя. Загальною метою живого трасту є ефективне передавання активів бенефіціарам. Живий траст сприяє досягненню такої мети, тому що не включає дію заповіту, який може спричинити судовий розгляд щодо розподілу активів після смерті засновника.

Відмова від заповіту може заощадити час і судові витрати і навіть потенційно знизити податки на спадщину для бенефіціарів. Відзивні трасти не підлягають спадкуванню. Це означає, що активи в трасті переходять до бенефіціарів без необхідності проходити судовий щодо права на спадщину. Цей траст забезпечує більшу конфіденційність, ніж заповіт. Живі трасти є «відзивні» та «невідзивні».

Відзивні трасти дозволяють зберігати контроль над усіма активами в трасті, і Ви можете відкликати або змінити умови трасту будь-коли. У випадку створення невідзивного трасту Ви не можете вносити зміни без згоди бенефіціара. Після того, як Ви розмістите активи у трасті та назвете бенефіціара, він стане постійним. Перевага невідзивних трастів у тому, що Ви можете знизити податки на спадщину, оскільки активи невідзивного трасту технічно не належать засновнику, і ним володіє траст.

 Заповідальні трасти

Цей тип трасту починає діяти лише після смерті засновника. Траст діє відповідно до інструкцій засновника в його заповіті. Заповідальні трасти створюються з метою забезпечити більший рівень контролю за розподілом активів між бенефіціарами. Є також податкові переваги, доступні через заповідальні трасти, що робить їх ефективним інструментом планування спадкового майна.

Зазвичай використовують два типи заповідальних трастів: дискреційні та захисні заповідальні трасти. При дискреційному трасті виконавець дає бенефіціару можливість прийняти частину чи всю свою спадщину через заповідальну довіру. Основний бенефіціар має право знімати і призначати довірчого керуючого, і вони можуть призначити себе для управління своєю спадщиною. При створенні захисного заповідального трасту бенефіціар повинен отримати свою спадщину через траст і не може призначати або зміщувати довірених осіб. Такий варіант може бути корисним, коли бенефіціар не в змозі відповідально управляти своєю спадщиною через вік, інвалідність тощо.

Чисті трасти

Це найпростіший тип довіри, який іноді називають простим трастом. Цей тип довірчого фонду дає названому бенефіціару негайне та абсолютне право на капітал трасту та дохід, отриманий від трасту. Чисті трасти є юридичним інструментом передавання активів неповнолітнім, наприклад, коли довірчі управляючі управляють трастом до того часу, поки бенефіціари не досягнуть 18 років.

Зацікавленість у володінні трастами (частка у володінні)

Цей тип трасту дає бенефіціару право на прибуток від трасту та в окремих випадках право позичати власність, – доволі часто на фіксовані часові межі. Однак траст зазвичай створюється на користь бенефіціарів протягом усього їхнього життя, і тоді вони є довічні орендарі. У випадку смерті довічного орендаря капітал трасту переходить до інших бенефіціарів. Цей тип довіри підходить для людей, які одружилися, але мають дітей від попереднього шлюбу.

Накопичувальні трасти

Цей тип трасту уможливлює визначати на власний розсуд довірчим керуючим, як використовувати дохід трасту, його капітал та те, як кожен названий бенефіціар отримає вигоду від трасту. Правова база цього трасту дозволяє піклувальникам допомагати кожному бенефіціару, коли це необхідно, замість того, щоб регулярно давати кожному бенефіціару фіксований дохід.

Змішані трасти

Змішаний траст включає кілька елементів різних типів трастів.

Благодійні фонди

Заснування благодійного фонду забезпечує ефективну з огляду на оподаткування основу для адресної й благодійної діяльності. Фактично, благодійний фонд є сам благодійною організацією.

Такий траст функціонує за стандартним принципом, але при цьому бенефіціарами мають бути благодійні організації.

Благодійний фонд варто створити, якщо Ви хочете регулярно жертвувати на благодійність або хочете попросити інших робити внески до фонду.

Крім цих широких категорій, є ряд спеціалізованих трастів, як наприклад траст «А», трасти Credit Shelter і т. ін. Дізнатися докладнішу інформацію щодо типу трастового фонду, що Вас цікавить, Ви можете на персональній консультації у наших експертів.

Заснування трасту: Що таке трастова угода?

При створенні трасту особа-засновник, яка вкладає в нього активи, визначає основні правила функціонування в документі, що називається трастовим актом (трастова угода), який описує, як варто використовувати активи.

Під час заснування трасту засновник зазначає інші основні залучені сторони: довірчих керуючих і бенефіціарів. Після того як засновник помістив свої активи у траст, довірчі керуючі стають законними власниками цих активів і повинні зберігати їх від імені бенефіціарів та відповідно до зазначених у трастовому договорі правил.

Бенефіціарами є фізичні особи, яким засновник має намір віддати вигоду від активів трасту. Це може бути окрема людина, сім'я чи інша група людей. Бенефіціари отримують або дохід, або капітал (або те й інше) відповідно до правил, встановлених засновником у трастовому договорі.

Трасти є невідзивними, тобто майно не може бути повернене засновнику, якщо в трастовому документі спеціально не зазначено, що воно підлягає відкликанню.

Отже, угода про довірче управління є документом, який дозволяє засновникам на законних підставах передавати права власності щодо активів іншій особі (довірчому керуючому), яка зберігатиме їх для бенефіціарів. Це може бути реалізовано з таких причин: для сприяння управлінню капіталом, отримання податкових переваг (деякі трасти не оподатковуються податком на спадок), захисту майна та передавання спадщини. У трастовій угоді зазначаються бенефіціар та керуючий, а також містяться інструкції про те, які вигоди отримає бенефіціар.

Довірча угода зазвичай є об'ємним документом, у якому викладаються всі умови угоди – такі, як:

 • активи, контрольовані у трасті;
 • повноваження та обмеження довірчого керуючого;
 • компенсація довірчого керуючого;
 • як будуть розподілені частки бенефіціарів;
 • термін дії трасту.

Довірчий керуючий несе фідуціарні обов'язки щодо управління активами на користь бенефіціарів. Їх конкретні ролі будуть зазначені в трасті і можуть включати управління активами, продаж і купівлю власності, інвестування, оплату рахунків, сплату податків, ведення обліку, розподіл активів тощо.

Як створити траст?

Щоб створити траст у ЄС, США чи Азії зазвичай потрібна допомога юриста, який проконсультує Вас з юридичних, фінансових і податкових питань, надасть інформацію щодо важливих аспектів трасту та підготує документи, необхідні для того, щоб зробити трастову угоду юридично обов'язковою.

Однак є кроки, які варто зробити перед тим, як звернутися до фахівців. Першими діями зі створення трасту мають бути:

 1. Визначення активів, що будуть передані у траст. Докладний список усіх активів та їх вартості заощадить час, коли справа доходить до визначення трастової власності.
 2. Вам також варто визначитися з людьми, яких Ви хочете призначити керуючими. В ідеалі краще вибрати 2-4 керуючих . Якщо траст буде заснований за Вашим заповітом, Ви також можете передбачити резервних керуючих.
 3. Наступним етапом є вибір і призначення бенефіціарів. Вам також варто подумати, яка частина активів чи доходу перейде до кожного бенефіціара.
 4. Обміркуйте умови функціонування трасту.

Ви можете вкласти в траст практично будь-які активи, зокрема готівку, акції, облігації, страхові поліси, нерухомість, твори мистецтва тощо. Активи, які Ви вирішите передати в траст, багато в чому залежатимуть від Ваших цілей. Наприклад, якщо Ви хочете, щоб траст приносив дохід, Вам варто передати в свій траст активи, що приносять дохід, такі як облігації. Створення трасту у Великій Британії, ЄС та США може бути складним процесом.

Є безліч типів довірчих фондів, кожен з яких має свої особливості та переваги. Саме тому варто заручитися правовою допомогою та супроводом кваліфікованих фахівців перед тим, як розпочати реєстрацію трасту. Якщо у Вас є питання щодо теми створення трасту за кордоном, Ви можете звернутися до компанії IQ Decision UK, щоб отримати комплекс консалтингових і супровідних послуг.