Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Сингапур є одним із головних фінансових центрів Азії, приваблює увагу світових інвесторів своєю динамічною економікою та сприятливим бізнес-кліматом. У умовах глобальної конкуренції та стрімких змін на світових ринках, наявність інвестиційного ліцензійного дозволу у Сингапурі стає першорядним фактором для успішного здійснення фінансових транзакцій у регіоні. Цей документ виступає не тільки юридичним обґрунтуванням для здійснення роботи підприємства, але й свідчить про високі стандарти прозорості та законності, якими керується бізнес у цій країні. 

Система інвестиційних ліцензій у Сингапурі суворо регулює діяльність компаній у фінансовому секторі, забезпечуючи захист інтересів як інвесторів, так і держави. У даній статті ми розглянемо загальний огляд фінансового центру Сингапуру, підкресливши його ключові особливості та роль дозволу на інвестиційну діяльність у сучасному економічному середовищі.

Загальний огляд Сингапуру як фінансового центру 

Сингапур міцно утвердився як один із провідних світових фінансових центрів, завдяки своєму стратегічно вигідному географічному розташуванню, стабільному політичному клімату та відкритій економічній політиці. Ці фактори сприяли формуванню надійної регуляторної та правової системи, яка забезпечує прозорість та безпеку економічної діяльності. 

Сингапур характеризується високим рівнем лібералізації зовнішньої торгівлі та інвестицій. Країна активно залучає іноземний капітал, що сприяє розвитку різних секторів економіки, включаючи фінансові сервіси, технології та виробництво. Одним із значущих факторів, що підтримують цю динаміку, є система інвестиційних ліцензій, яка регулює роботу організацій у фінансовій галузі. Інвестиційна ліцензія у Сингапурі не тільки підтверджує законодавчу базу, але й підвищує впевненість іноземних інвесторів у захищеності їхніх інвестицій.

Сингапур має високорозвинену інфраструктуру, яка сприяє ефективній роботі фінансових установ. Місцеві банки та фінансові інститути вважаються одними з найнадійніших і стійких у світі. Країна активно розвиває цифрову економіку та фінтех, що також приваблює нові стартапи та інвестиції в цю галузь. Це, своєю чергою, сприяє створенню нових робочих місць та стимулює економічне зростання.

Уряд Сингапуру здійснює строгий контроль за дотриманням законодавства у сфері фінансів, що передбачає необхідність оформлення дозволів, які надають право здійснювати роботу в певних напрямках. Серед них класичні банківські операції, управління активами, страхування, брокерська діяльність та інші фінансові послуги.

Значення інвестиційної ліцензії для підприємств у Сингапурі 

Інвестиційний дозвіл у Сингапурі має вирішальне значення для ведення фінансової діяльності в рамках даної юрисдикції. Воно забезпечує правову основу для функціонування компаній у сферах, де потрібний високий рівень регулятивного контролю та дотримання правовим нормам. 

Отримання ліцензії свідчить про відповідність компанії міжнародним та місцевим регуляторним нормативам, що необхідно для операцій у таких областях як управління активами, брокерські послуги та консультування з питань інвестицій. 

Процедура оформлення інвестиційної ліцензії передбачає перевірку фінансового стану компанії, компетентності керівного персоналу та ефективності внутрішніх процесів контролю за ризиками. Ці заходи спрямовані на запобігання грошових махінацій та забезпечення стійкості фінансової системи країни. Включення до списку ліцензованих операторів дозволяє підприємствам розширювати свою клієнтську базу та брати участь у транзакціях великих масштабів. 

В межах регулювання інвестиційної сфери у Сингапурі, дозвіл на здійснення специфічних операцій не тільки виконує роль офіційного допуску, але також і визнає підприємство як стабільного учасника на фінансовому ринку. Цей статус сприяє привабленню капіталовкладень та зміцненню якості управління на рівні корпорацій. 

Додатково, процедура ліцензування забезпечує відкритість комерційних процедур, що обумовлює критичну важливість для глобального партнерства. Держави та міжнародні структури все більше наголошують на відповідності підприємницької діяльності міжнародним нормативам у сфері фінансової звітності та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Наявність ліцензії підтверджує дотримання компанією не тільки локальних, але й глобальних стандартів.

Основні види інвестиційних ліцензій у Сингапурі 

У Сингапурі застосовують не тільки ліцензування, але також реєстрацію та отримання дозволів для проведення інвестиційних операцій. Кожен із цих процесів цілеспрямовано зачіпає різні сторони фінансової діяльності та підтверджує сувору регулятивну стратегію держави в сфері контролю фінансових ризиків та управління інвестиціями.

Capital markets services (CMS) licence. 

Ліцензія на послуги ринку капіталів є обов’язковою для корпорацій, які займаються торгівлею цінними паперами, управлінням корпоративними фінансами, діяльністю на фондовому ринку, а також наданням кастодіальних послуг. Вона дозволяє проводити широкий спектр операцій, включаючи торгівлю ф'ючерсами та управління інвестиційними фондами. 

Заявникам необхідно демонструвати наявність достатнього статутного капіталу, що залежить від типу проведених операцій, а також підтверджувати високий рівень внутрішніх корпоративних стандартів та компетентність ключових управлінських кадрів. Крім того, організації зобов'язані мати фізичну присутність у Сингапурі.

Financial adviser (FA) licence. 

Ця ліцензія необхідна організаціям, які надають консультаційні послуги з фінансових питань. Законодавство вимагає, щоб компанії, які займаються наданням порад щодо інвестиційних продуктів, включаючи страхування життя та управління інвестиційними портфелями, мали цей тип інвестиційного дозволу у Сингапурі. 

Критерії включають аналіз кваліфікацій персоналу, їх професійний досвід у секторі фінансів, а також встановлення відповідних управлінських і оперативних процедур для уникнення конфлікту інтересів та забезпечення захисту прав споживачів. Для отримання ліцензії FA мінімальній статутний капітал залежить від спектру наданих послуг.

Fund management (FM) licence. 

Ліцензія з управління фондами (FM Licence) призначена для організацій, які займаються управлінням інвестиційними портфелями від імені клієнтів, включаючи управління колективними інвестиціями. 

Організаціям необхідно підтвердити свою компетентність у управлінні інвестиціями відповідно до норм ризик-менеджменту та захисту інтересів інвесторів. Важливим є також наявність відкритої структури управління та проведення регулярних незалежних аудиторських перевірок. Вимоги до статутного капіталу змінюються в залежності від категорії керованих активів і можуть бути дуже значними, особливо якщо активами пов'язані високі ризики.

Licensed trade repository або  licensed foreign trade respiratory license

Ліцензія на обробку даних про операції із цінними паперами або ліцензія на обробку іноземних даних про операції із цінними паперами потрібна організаціям, які бажають здійснювати архівування та управління інформацією про фінансові операції. Ця ліцензія надає можливість збирати, агрегувати, обробляти та зберігати дані про транзакції для учасників ринку та наглядових органів. Ліцензії класифікуються на національні та міжнародні залежно від географічного простору дії центра даних.

Для оформлення ліцензійного дозволу організації повинні відповідати вимогам з інформаційної безпеки, управління даними та мати адекватні технологічні рішення для обробки інформації.

Approved Exchange (AE) або Recognised Market Operator (RMO)

Затверджений обмін (АЕ) або ліцензія визнаного оператора ринку (RMO) призначені для організацій, які діють як біржі (АЕ) або як визнані оператори ринку (RMO). Ліцензія АЕ необхідна для великих, стійких біржових майданчиків, що пропонують високий рівень надійності та безпеки. 

Ліцензія RMO призначена для більш спеціалізованих або новаторських ринкових операторів, які можуть надавати послуги торгівлі без статусу повноцінної біржі. Обидві категорії вимагають строгого дотримання регулятивних стандартів, технологічної інфраструктури та фінансової стійкості. 

Authorised Benchmark Administrator, Designated Benchmark Administrator і Authorised Benchmark Submitter

Авторизований адміністратор бенчмарків (АВА), визначений адміністратор бенчмарків (ДВА) і авторизований податник бенчмарків (АБС) - ці ліцензії регулюють діяльність адміністраторів і податників бенчмарків. 

АВА відповідають за розробку, розрахунок та управління бенчмарками. ДВА можуть управляти певними видами бенчмарків, які вимагають спеціалізованих знань або методологій. АБС відповідають за надання даних, які використовуються для розрахунку бенчмарків. Усі категорії вимагають демонстрації високого рівня точності даних, надійності процесів та дотримання етичних норм.

Approved Clearing House або Recognised Clearing House Licence

Ліцензії для клірингових домів призначені для організацій, які здійснюють кліринг і розрахунок за угодами на фінансових ринках. Затверджені клірингові доми (ACH) надають послуги клірингу для великих, стійких ринків, тоді як визнані клірингові доми (RCH) можуть обслуговувати більш обмежений спектр ринків або операцій. 

Обидві категорії вимагають забезпечення високого рівня системної інтеграції, управління ризиками та фінансової надійності.

Approved CIS Trustees

Затверджені довірені керівники інвестиційними фондами є обов'язковими для організацій, які бажають діяти як довірені керівники. Вони відповідають за управління та захист активів, вкладених у колективні інвестиційні схеми, такі як інвестиційні фонди. Вимоги включають строгий контроль за управлінням активами, дотримання законодавства та забезпечення захисту прав інвесторів.

 Інвестиційне дозвілля у Сингапурі гарантує надійність і прозорість для інвесторів, які залучені до різноманітних фінансових транзакцій в межах цієї юрисдикції. Це дозвілля не лише нормує роботу підприємств на фінансовому ринку, але й захищає інтереси всіх його учасників, підтримуючи високий рівень довіри та стабільності у фінансовій системі країни.

Вимоги для отримання кожного типу інвестиційного дозволу у Сингапурі

Вимоги для отримання кожного типу інвестиційного дозволу у Сингапурі суворо регламентовані для забезпечення прозорості, стабільності та надійності фінансової сфери. Нижче наведено загальні та специфічні вимоги до кожного виду дозволу.

Загальні умови для всіх типів дозволів:

 1. Статутний капітал. Кандидати повинні представити докази наявності достатнього статутного капіталу, обсяг якого визначається в залежності від типу та обсягу діяльності. Це є підтвердженням фінансової стійкості компанії.
 2. Репутація. Заявники повинні мати бездоганну ділову репутацію. Це включає перевірку історії компанії, її засновників та управлінського складу на наявність фінансових порушень або інших правових проблем.
 3. Досвід. Компанії та їх ключові керівники повинні мати значний досвід роботи в фінансовій галузі, що відповідає заявленому виду діяльності.
 4. Управлінські вимоги. Необхідно наявність кваліфікованих управлінців та системи внутрішнього контролю, яка забезпечує дотримання законодавства та стандартів.

Специфічні умови для кожного типу ліцензії

Нижче наведено порівняльну таблицю, яка ілюструє специфічні вимоги до кожного типу інвестиційної ліцензії у Сингапурі.

Вимоги

Ліцензія CMS

Ліцензія FA

FM Ліцензія

Допустима діяльність

 • Торгівля цінними паперами
 • Торгівля фьючерсами
 • Управління корпоративними фінансами
 • Кастодіальні та рейтингові послуги
 • Консультації з інвестиційних продуктів  
 • Управління інвестиційними портфелями  
 • Фінансовий аналіз та рекомендації  
 • Страхові послуги

Управління інвестиційними фондами, включаючи колективні інвестиційні схеми

Вимоги до капіталізації

Від S$250,000 до S$5 млн, залежно від виду діяльності

 • S$150,000 для базових послуг;  
 • S$300,000 для широкого спектру послуг

Від S$250,000 до S$1 млн, залежно від обсягу активів

Вимоги до досвіду. 

Високий рівень кваліфікації та досвіду управління

Мінімум 3 роки досвіду у фінансовому консультуванні

Висока компетентність управління відповідно до нормативів ризик-менеджменту

Додаткові умови

Наявність офісу у Сингапурі

Узгодженість корпоративної стратегії з механізмами внутрішнього контролю

Внутрішній та зовнішній аудит для забезпечення відповідальності

Ця таблиця надає ключові дані, які можуть бути використані потенційними заявниками та їх консультантами для підготовки до процесу інвестиційної ліцензії у Сингапурі, забезпечуючи відповідність вимогам регулятора.

Процес отримання інвестиційної ліцензії у Сингапурі

Процес отримання інвестиційної ліцензії у Сингапурі є ретельним та деталізованим, вимагає від заявників дотримання безлічі юридичних і регуляторних норм. Процедура передбачає проходження кількох етапів, починаючи від збору та підготовки необхідної документації до остаточного оформлення дозволу. 

Етап 1. Складання та подання заявки. 

Заявники спочатку повинні зібрати всі необхідні документи, що підтверджують відповідність їх бізнесу встановленим вимогам. Це включає фінансову звітність, підтвердження досвіду управління, детальний опис запропонованих послуг, а також докази наявності необхідного статутного капіталу. Всі документи повинні бути надані в Монетарне управління Сингапуру (MAS).

Етап 2. Аналіз та оцінка заявки.

Після подання заявки MAS проводить ретельний аналіз наданих даних. Це включає оцінку фінансового стану компанії, професіоналізм та досвід працівників. Також аналізуються організаційні структури та механізми внутрішнього контролю. Можливе запитання додаткової інформації або уточнення даних. 

У деяких випадках MAS може запросити проведення інтерв'ю з ключовими працівниками заявника, щоб краще зрозуміти бізнес-модель та компетенції команди. Це також допомагає в оцінці готовності підприємства до управління специфічними загрозами, пов'язаними з пропонованими фінансовими послугами.

Етап 3. Очікування рішення та видача дозволу. 

Після завершення всіх перевірок та відповідності вимогам MAS оголошує рішення про надання ліцензійного дозволу на здійснення інвестиційних операцій у Сингапурі. У випадку позитивного рішення заявнику видається ліцензія, що дозволяє офіційно почати надання фінансових послуг. 

Завершення процесу прийняття рішення про видачу ліцензії може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців, залежно від того, наскільки складно було підготувати заявку та наскільки повним було надане документальне обгрунтування. У середньому процес займає від 3 до 6 місяців. Однак у випадках, коли потрібна додаткова інформація або виникають правові питання, процес може затягнутися. 

Компанії, які вже мають фінансову ліцензію в інших юрисдикціях, можуть пройти спрощений процес перевірки, якщо можуть довести відповідність своїх операцій міжнародним стандартам.

Необхідні документи для отримання інвестиційної ліцензії у Сингапурі 

Необхідні документи для отримання інвестиційної ліцензії у Сингапурі включають повний пакет документів, які підтверджують відповідність їх бізнесу встановленим законодавчим і регуляторним вимогам. 

Основний список документів для отримання інвестиційної ліцензії у Сингапурі виглядає наступним чином:

 • Заява про ліцензування. Офіційна заява або форма заявки, що містить всі основні дані про компанію, включаючи юридичну назву, структуру власності, тип ліцензії, яку запитується, та іншу відповідну інформацію.
 • Бізнес-план. Докладний бізнес-план, що описує наміри компанії, включаючи типи фінансових послуг, які пропонуються, очікуваний обсяг операцій, цільові ринки та стратегії розвитку.
 • Документи про заснування. Копії установчих документів, таких як статут компанії та установчий договір, що підтверджують законність компанії та її структуру.
 • Докази статутного капіталу. Банківські виписки або перевірені фінансові звіти, що підтверджують наявність необхідного стартового капіталу.
 • Професійні резюме. Резюме ключового керівного та виконавчого персоналу, які демонструють їх кваліфікацію та досвід у фінансовій індустрії.
 • Політика управління ризиками. Визначення внутрішніх стандартів та заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків та забезпечення безпеки бізнес-процесів, які компанія планує використовувати для забезпечення відповідності регуляторним нормативам та захисту інтересів клієнтів.
 • Механізм внутрішнього контролю. Опис внутрішніх аудиторських та контрольних процедур, встановлених у компанії для забезпечення її стабільної та законної роботи.
 • План запобігання відмиванню грошей (AML). Детальний план, який показує заходи, які компанія приймає для запобігання відмиванню грошей, включно з системою ідентифікації та верифікації клієнтів. 

Ці документи мають бути ретельно підготовлені і, за можливістю, перевірені кваліфікованим юридичним консультантом, щоб забезпечити їх відповідність всім вимогам Монетарного управління Сингапуру. Повнота та точність наданих документів значно збільшують шанси компанії на успішне отримання Сингапурської ліцензії на інвестиційну діяльність.

Висновок

У суворо регульованій атмосфері Сингапуру процес отримання ліцензії на інвестиційну діяльність стає складним і багатоплановим завданням. Ефективне проходження цього процесу потребує не лише глибоких знань місцевого законодавства та фінансових норм, а й детальної підготовки ряду специфічних документів. Володіння ліцензією зміцнює законність бізнесу і значно посилює його привабливість для потенційних клієнтів та інвесторів, підтверджуючи високі стандарти управлінської практики та прозорість операцій. 

Компанія IQ Decision надає комплексні юридичні послуги, спрощуючи процедуру оформлення всіх видів інвестиційних ліцензій у Сингапурі. Наші експерти мають глибокі знання в галузі місцевого законодавства та мають значний досвід у підготовці необхідної документації та взаємодії з органами контролю. 

Ми надаємо наступні послуги:

 • Консультації з вибору найбільш потрібного типу ліцензії, що відповідає бізнес-моделі клієнта.  
 • Складання та перевірка всіх документів, необхідних для подання до Монетарного управління Сингапуру.  
 • Допомога у створенні внутрішніх політик та процедур, які відповідають стандартам регулювання. 
 • Підтримка клієнта на всіх етапах процесу отримання ліцензії, включаючи представлення його інтересів перед регуляторами. 

Співпраця з IQ Decision допоможе мінімізувати ризики відхилення заявки та прискорити процес ліцензування, забезпечуючи безперебійний початок діяльності вашої компанії у Сингапурі. Ми прагнемо до того, щоб ваш бізнес відповідав усім необхідним законодавчим вимогам, забезпечуючи стабільність та високу репутацію на фінансовому ринку.