Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Для законної діяльності на тютюновому ринку необхідно отримати ліцензію виробництва тютюнової продукції в Казахстані. Ця вимога встановлюється урядовими органами Республіки Казахстан (далі за текстом РК) для контролю якості та безпеки продукції з тютюну, а також для боротьби з незаконною торгівлею і дотримання податкових та інших нормативних вимог.

Ліцензування допомагає гарантувати, що компанії, які займаються виробництвом і реалізацією тютюнових виробів, дотримуються стандартів Казахстану та міжнародних стандартів. Ліцензування в РК підлягають такі види діяльності:

 • Виробництво продукції з тютюну.
 • Експорт-імпорт продукції з тютюну.

Процедура оформлення ліцензії виробництва тютюнових виробів у Казахстані має свої специфічні формальності. У цій публікації пояснюються правові аспекти регулювання ринку тютюнової продукції Казахстану та аспекти ліцензування.

Регулювання тютюнового ринку в Республіці Казахстан

Казахстан — одна з найбільших і найрозвиненіших країн Центральної Азії. Казахстан має тісні економічні зв'язки з країнами Центральноазіатського регіону, країнами СНД, КНР, Монголією. У 2022 р. РК стала найбільшим ринком тютюнових виробів у Центральній Азії. У тому ж році обсяги виробництва тютюнової промисловості в країні збільшився на 7,9% (це найсильніше зростання за останнє десятиліття). Тютюновий ринок складають цигарки (з фільтром і без), курильний тютюн, цигарки та електронні цигарки.

Регулювання тютюнового ринку в Казахстані регламентовано низкою законів, основний з них – Закон про держрегулювання виробництва та обігу тютюнових виробів 2003 р. Цей закон встановлює правила для виробництва, імпорту, реалізації, споживання тютюнової продукції, правила контролю за обігом продукції з тютюну шляхом моніторингу та встановлення схеми декларування.

Реєстрація компанії в Казахстані для виробництва тютюнової продукції

Перед тим, як зареєструвати компанію в Казахстані в галузі тютюнового виробництва, важливо ознайомитися з подальшою інформацією. Відповідно до Підприємницького кодексу РК, застосовується класифікація підприємств на малі, середні та великі. Зазвичай для цього враховуються такі показники, як середньорічна чисельність працівників і середньорічний дохід підприємства.

Щоб на законних підставах займатися виробництвом тютюнової продукції в РК, необхідно виконати такі вимоги:

 • Зареєструвати юридичну особу у формі акціонерного товариства (АТ) або товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).
 • Отримати ліцензію на виробництво тютюнової продукції в Казахстані.
 • Відповідати вимогам регламенту «Про безпеку тютюнової продукції».
 • Забезпечити контроль за якістю продукції.
 • Дотримуватись вимог до маркування продукції.

Виробництво тютюнових виробів є суворо регламентованим процесом, який має здійснюватися:

 • за адресою, яка вказана в ліцензії;
 • на устаткуванні, яке відповідає вимогам, регламентованим політикою стандартизації;
 • за наявності паспорта виробництва;
 • на умовах володіння будинками/приміщеннями, які належать виробнику тютюнових виробів на праві власності або інших законних правах, а також лабораторії, де здійснюється техконтроль виробництва тютюнової продукції.

Іншими словами, вимоги отримання ліцензії виробництва тютюнової продукції в Казахстані включають необхідність наявності певних коштів та умов забезпечення повного технологічного циклу виробництва.

 
Приміщення для реалізації діяльності:

виробничі цехи, склади, офіси й інші відповідні приміщення, в яких здійснюватиметься виробництво, зберігання та управління підприємством.

 
Технічне обладнання:

підприємство повинне мати необхідне технічне обладнання для всіх етапів виробництва тютюнових виробів, починаючи від оброблення тютюну до виготовлення кінцевої продукції – такої, як цигарки.

 
Лабораторії:

лабораторії, що використовуються для аналізу та контролю якості сировини, з якої виготовляється тютюнова продукція, та готової продукції, повинні проходити акредитацію згідно із законодавством РК. Це забезпечує належну перевірку та контроль якості продукції.

Супровід реєстрації компанії в Казахстані можуть зробити компетентні фахівці IQ Decision UK.

Процес одержання ліцензії на виробництво тютюнової продукції в Казахстані

Ліцензування тютюнової діяльності є одним із інструментів регулювання тютюнової промисловості. Загалом ліцензування діяльності з виробництва тютюнових виробів у Казахстані включає такі етапи.

 1. Підготовка документів:
  • Заявка на видачу ліцензії.
  • Копії установчих документів компанії.
  • Відомості про місце провадження діяльності.
  • Документи, які доводять відповідність провадження нормам.
 2. Підготовка технічної документації:
  • Відомості про технологічний процес виробництва цигарок.
  • Документи, які підтверджують якість і безпеку продукції.
 3. Надання доказу наявності достатніх фінансових коштів для ведення діяльності.
 4. Підтвердження сплати державних мит.

Після отримання результатів перевірок видається дозвіл на діяльність із виробництва цигарок у Республіці Казахстан. Підприємства-виробники тютюнової продукції ліцензуються Міністерством промисловості та інфраструктурного розвитку країни. Ліцензування імпорту та експорту тютюнових виробів у Казахстані покладено на Міністерство торгівлі та інтеграції РК.

У першому випадку ліцензія видається на 5 років. У другому випадку ліцензія буде дійсна 3 роки. Щоб відкрити бізнес у Казахстані з виробництва тютюнових виробів, заяви та документи на реєстрацію та ліцензування можуть бути подані через портал «електронного уряду».

Щоб уточнити вимоги або попросити компетентну допомогу в оформленні дозвільної документації для діяльності з виробництва тютюнових виробів в Казахстані, зверніться безпосередньо до юрконсультантів із профільною спеціалізацією.

Дозвіл на імпорт тютюнової продукції в Казахстані

Відповідно до законодавства, ліцензія на імпорт цигарок (тютюнових виробів) у Казахстані є обов'язковою. Регулярно проводяться перевірки підприємств, які виробляють тютюнову продукцію, для контролю за відповідністю їх діяльності положенням цього Закону.

Ліцензія на імпорт тютюнової продукції в Республіці Казахстан

NFB Sticks (тобто цигарки)

NFB Device/Vape Pod (тобто пристроїв для нагрівання тютюну/вейп)

Чинні положення Закону РК «Про ліцензування» не вказують на необхідність отримання ліцензії на торгівлю тютюновими виробами. Ліцензуванню підлягає лише діяльність з виробництва, експорту/імпорту тютюнової продукції.

Звертаємо увагу, що NFB Device/Vape Pod не регулюється законодавством Казахстану. Це не означає, що таку продукцію можна ввозити до РК з комерційною метою без необхідного дозволу/ліцензії. Оскільки існує низка пристроїв (мають різні технічні характеристики), рекомендується запросити в уповноваженому органі РК офіційне технічне дослідження пристроїв. Тільки технічне дослідження може визначити, чи підлягають вони сертифікації чи ні.

 Ба більше, за результатами технічного дослідження заявнику буде надано відповідний висновок, який можна буде пред'явити державному органу Казахстану під час проходження митного контролю.

Важливо. Висновок є офіційним документом. Для ініціювання технічного дослідження необхідно надати до уповноваженого органу таку інформацію:

 • Електронна форма заявки.
 • Фотографії товару (за бажанням, кваліфікаційні вимоги).
 • Електронну копію технічної документації (конструкторської, технологічної, експлуатаційної, програмної).

Казахстан є також великим експортером тютюнової продукції. У 2022 році експорт цигарок і тютюну з РК становив 1,3 млрд доларів США, що на 30% більше, ніж у попередньому році. Основними експортними ринками Казахстану країни Середньої Азії.

Оформлення ліцензії на виробництво тютюнових виробів у Казахстані: умови декларування

Щоб розпочати реєстрацію тютюнової продукції в Казахстані, важливим кроком є отримання сертифікату декларації тютюнової продукції. Декларування тютюнової продукції має бути здійснено заявником (імпортером). При декларуванні тютюнової продукції імпортер зобов'язаний сформувати та проаналізувати документи, що підтверджують відповідність такої продукції законодавчим вимогам, зокрема:

 • Документи, які підтверджують, що тютюнова продукція відповідає певним стандартам і вимогам безпеки.
 • Документи з інформацією про правильне використання продукції та необхідне маркування.

Після отримання декларації необхідно розпочати маркування продукції, але насамперед необхідно зареєструвати тютюнові вироби в Національному каталозі товарів.

Регулювання ринку тютюнової продукції в Казахстані: питання, пов'язані з маркуванням продукції

 
 Маркування – 

це особлива відмітка на товарі, яка надає інформацію про продукт і його виробника. Кожен виріб із тютюну повинен мати двомірний матричний штрих-код. Код маркування замінив акцизну марку в РК. Вимоги ідентифікації тютюнової продукції в Казахстані було впроваджено з метою контролю за виробництвом, оборотом, реалізацією тютюнової продукції, і навіть з метою боротьби з контрабандою, підробками і нелегальним оборотом.

Імпортер зобов'язаний забезпечити маркування тютюну, виробленого за межами території РК, перед ввезенням до Казахстану або перед проходженням митних процедур, якщо тютюнова продукція використовуватиметься для внутрішнього споживання/реімпорту.

Протягом 30 робочих днів після отримання кодів імпортер повинен забезпечити їх нанесення на упаковки з цигарками та передати до Спеціальної інформаційної системи маркування дані про ідентифікаційні коди.

Отримання ліцензії на виробництво тютюнових виробів у Казахстані: зобов'язання щодо звітності

Якщо Ви зацікавлені в тому, щоб отримати дозвіл на виробництво тютюнової продукції в Казахстані, варто знати, що виробники/імпортери тютюнової продукції зобов'язані надавати таку інформацію до контролюючого органу:

 1. Детальний опис складу тютюнових виробів, включаючи складові (зокрема, кількісний вміст нікотину в тютюновій продукції), добавки та інші компоненти.
 2. Обсяг виготовленої/імпортованої тютюнової продукції за певний період.
 3. Інформацію про технологічні процеси, які використовуються під час виробництва тютюнових виробів.
 4. Результати лабораторних аналізів для контролю якості тютюнової продукції.
 5. Інформація про продаж і розподіл тютюнової продукції на ринку.
 6. Підтвердження того, що виробництво та склад тютюнових виробів відповідають усім чинним стандартам.

Ця звітність має надаватися щорічно власниками ліцензій на імпорт, експорт тютюнових виробів у Казахстані, та призначена для забезпечення прозорості в галузі, захисту інтересів споживачів, а також контролю з боку державних органів з метою дотримання законодавства. Відзначимо, що компанії, які виготовляють тютюнову продукцію, зобов'язані сплачувати ПДВ за ставкою 12% з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, які використовуються в електронних цигарках (з 1 січня 2022 року).

Призупинення або анулювання ліцензії

Дія ліцензії на цигарки (тютюн) у Казахстані може бути припинена відповідно до положень цього Закону РК терміном до 6 місяців за таких умовах:

 • Порушення норм чинного законодавства. До таких порушень належать, наприклад, виготовлення тютюнових виробів із порушенням вимог безпеки.
 • Порушення ліцензіатом кваліфікаційних вимог. До таких порушень відносяться, наприклад, відсутність у ліцензіата необхідних для ведення ліцензованої діяльності приміщень, обладнання або персоналу.
 • Нездійснення діяльності, яка ліцензується, протягом 12 місяців з моменту видачі ліцензії.
 • Відмова компетентним органам у наданні даних/документів з метою контролю за дотриманням ліцензіатом вимог законодавства або подання недостовірної інформації.
 • Порушення правил маркування.

* Анулювання ліцензії відбувається за рішенням суду РК.

Висновок

Комерційна діяльність у сфері тютюнового виробництва у РК піддається постійному контролю державних відомств. Контроль державних відомств на тютюновому ринку спрямовано на створення умов для дотримання законів, захисту прав споживачів і забезпечення фіскальної стабільності. Отримання ліцензії виробництва продукції з тютюну в Казахстані один з інструментів контролю.

Спеціалісти нашої фірми допоможуть нашим клієнтам з підготовкою необхідного пакета документів для подання заявки на отримання ліцензії на виробництво тютюнової продукції в Республіці Казахстан, а також супроводжуватимуть під час проведення погоджень в органах державної влади.