Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Сфера криптовалют і блокчейн-технологій виступає як свіжий та перспективний сектор у глобальній економіці. Казахстан також не залишився осторонь цієї тенденції і робить активні кроки до модернізації свого законодавства й інфраструктури, щоб стимулювати інновації в цій сфері.

Спочатку підхід Казахстану до криптовалюти був консервативним, головно через занепокоєння з питань фінансової безпеки й інтересів інвесторів. Однак згодом ставлення до потенціалу блокчейну та криптовалют стало більш позитивним.

 

Позиція МФЦА щодо регулювання криптосфери

Міжнародний фінансовий центр Астана (МФЦА) займає центральне місце в регулюванні та підтримці криптоіндустрії в Казахстані. Ця установа була створена з наміром стати міжнародним фінансовим вузлом, залучаючи інвестиції та підтримуючи інноваційні починання.

У контексті криптовалют і блокчейн-технологій МФЦА діє як регулювальний і центр контролю, формуючи законодавчу основу для криптокомпаній. Він встановлює правила, що стосуються реєстрації, ліцензування та регулювання діяльності в цій сфері.

МФЦА пропонує платформу для реєстрації криптокомпаній та отримання необхідних ліцензій, гарантуючи надійне та контрольоване середовище для бізнесу. Окрім цього, МФЦА пропонує навчальні матеріали, технічні та юридичні консультації, а також допомагає в налагодженні зв'язків між учасниками галузі. У результаті цей орган стає мостом для інтеграції Казахстану в глобальне криптоспільство.

Загалом МФЦА стоїть на чолі створення умов для криптоіндустрії в Казахстані. Його активна позиція забезпечує країні можливість адаптуватися до нових економічних трендів і бути в центрі інновацій.

Що таке МФЦА та його значення для криптобізнесу

1

Основи та завдання МФЦА

 
МФЦА – це

ключовий елемент стратегії Казахстану щодо трансформації в глобальний фінансовий та інноваційний вузол. Закладений у столиці країни, МФЦА було засновано із завданням активізації інвестицій, забезпечення фінансової рівноваги та підтримки інноваційних починань.

З моменту заснування у 2018 році МФЦА націлений на те, щоб перетворити Казахстан на місце для фінансових і технологічних нововведень. Центр спрямований на надання безлічі фінансових рішень, що відповідають глобальним критеріям, та залучення внутрішніх і закордонних інвесторів.

Завдання МФЦА полягають у такому:

 • Залучення інвестицій: МФЦА створено як платформу, що пропонує інвесторам сприятливі умови та юридичну підтримку, зміцнюючи цим міжнародне інвестиційне становище Казахстану.
 • Гарантія фінансової стабільності: метою МФЦА є забезпечення прогнозованого фінансового середовища, запобігаючи нестабільності та гарантуючи надійність фінансових установ.
 • Підтримка інновацій: МФЦА активно фокусується на інноваціях, зокрема в галузі криптовалюти та блокчейну, створюючи умови для впровадження нових технологічних рішень і бізнес-стратегій.
2

Плюси реєстрації криптокомпанії у МФЦА

Рішення про реєстрацію криптокомпанії в МФЦА приносить безліч переваг для криптобізнесменів:

 • Надійність і довіра: зареєструвавшись у МФЦА, компанії забезпечується державне регулювання та підтримка, що зміцнює довіру клієнтів і партнерів.
 • Ліцензування: МФЦА надає чіткі стандарти для криптокомпаній, таким чином мінімізуючи ризики для інвесторів і гарантуючи відповідність фінансовим нормам.
 • Податкові пільги: Казахстан пропонує податкові стимули для фірм, зареєстрованих у МФЦА, включаючи знижені податкові ставки та додаткові податкові привілеї.

Вибір на користь реєстрації криптокомпанії в МФЦА — це не лише юридичний акт, а й тактичний хід, що сприяє зростанню бізнесу за умов інновацій і регулювання.

Етапи реєстрації криптокомпанії у МФЦА

1

  Визначення правової структури та назви підприємства

Перший крок при відкритті криптообмінника в Міжнародному фінансовому центрі Астана пов'язаний із вибором юридичної структури бізнесу та його назви. Цей етап критично важливий, оскільки він впливає на подальшу діяльність і нормативне регулювання підприємства. Грамотне рішення з цих питань забезпечує безпроблемну реєстрацію та оптимізацію бізнес-процесів.

Юридична форма визначає правовий статус підприємства, її права й обов'язки, і навіть ступінь відповідальності засновників. Вибір форми залежить від характеру діяльності компанії, запланованої кількості учасників та інших чинників. У таблиці нижче представлені деякі поширені юридичні форми та їх характеристики:

Юридична форма

Опис

Переваги

Обмеження та обов'язки

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Юридична особа з обмеженою відповідальністю учасників.

Простота управління, обмежена відповідальність, можливість залучення інвестицій.

Потребує статутного капіталу.

Акціонерне товариство (АТ)

Організація зі статутним капіталом, поділеним на акції.

Залучення інвесторів, можливість публічного розміщення акцій.

Високі вимоги до обліку, розкриття інформації та річної звітності.

Індивідуальний підприємець (ІП)

Фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність.

Простота реєстрації, індивідуальна відповідальність.

Обмежені можливості залучення інвестицій, особиста відповідальність.

 

Після вибору юридичної форми охочим запустити криптобізнес у МФЦА потрібно також визначити найменування компанії. Найменування має бути унікальним, не викликати плутанини з іншими компаніями та відповідати вимогам правових норм. Воно має відображати сутність діяльності компанії та викликати інтерес у потенційних клієнтів та інвесторів.

Вибір правильної юридичної форми та найменування компанії – це важливий крок, який впливає на первинне сприйняття компанії, і навіть її майбутні повноваження й обмеження. Від цього вибору залежить подальший процес реєстрації та успішне функціонування криптокомпанії у МФЦА.

2

Збір та оформлення потрібних документів

Для реєстрації криптобіржі в Міжнародному фінансовому центрі Астана необхідно оформити та надати низку документів. До цього пакету належать установчі матеріали, бізнес-стратегія, характеристика діяльності організації, інформація про керівний склад і засновників, а також інші супутні документи. Правильна та ретельна підготовка всіх цих матеріалів є критичною для вдалої реєстрації.

У таблиці нижче наведено основні документи, які часто потрібні для оформлення криптокомпанії в МФЦА:

Документ

Опис

Основні документи компанії

Статут, рішення про створення підприємства, протоколи установчих зборів та інші документи, що встановлюють правовий статус та організаційну структуру підприємства.

Бізнес-план

Документ, що описує стратегію розвитку компанії, цілі, плани діяльності, прогнози фінансових показників та інші важливі аспекти бізнесу.

Опис діяльності компанії

Детальний опис сфери діяльності, продуктів чи послуг, які надаватиме компанія.

Дані про керівництво та засновників

Для відкриття криптовалютного бізнесу в Казахстані необхідно надати інформацію про керівників компанії, їх кваліфікацію, досвід і ролі, а також дані про засновників із зазначенням часток у статутному капіталі.

Інші необхідні матеріали

Залежно від конкретних вимог МФЦА можуть знадобитися й інші документи.

3

Подання заяви та супутніх матеріалів

Після підготовки необхідного пакета документів потрібно подати заяву на реєстрацію криптокомпанії до МФЦА. Заява має містити інформацію про компанію, її діяльність, структуру, засновників і керівництво. Разом із заявою подаються всі супутні документи, що підтверджують легітимність і надійність компанії.

Подання заяви – це ключовий крок, який запускає процес реєстрації. Правильне оформлення заяви та надання повної інформації про компанію сприяють більш швидкій та успішній реєстрації. Відповідальне виконання цього етапу дозволяє уникнути можливих затримок і складнощів у майбутньому.

4

Отримання затвердження й ідентифікаційного номеру

Після надання всіх необхідних документів до Міжнародного фінансового центру Астана, наступний етап – це процес затвердження заяви та присвоєння ідентифікаційного номера. МФЦА проводить детальний аудит наданих даних, аналізуючи їх на відповідність встановленим критеріям.

Цей етап критичний, оскільки саме він закріплює офіційний статус компанії, дозволяючи їй функціонувати в межах криптовалютного ринку та технологій блокчейну.

Процес затвердження включає:

 • Оцінку наданих матеріалів: МФЦА ретельно вивчає всі надані документи щодо їх відповідності встановленим нормам.
 • Дослідження діяльності: МФЦА оцінює стратегію та спрямованість діяльності компанії, засвідчуючи її гармонію з місією та цілями Центру, а також дотримання правових меж.
 • Аналіз даних про керівний склад і засновників: перевіряється професійний досвід і компетентність ключових осіб компанії.
 • Ухвалення рішення: ґрунтуючись на отриманих результатах, МФЦА приймає рішення про затвердження реєстрації криптовалютної компанії в Казахстані.
 • Присвоєння ідентифікаційного номера: якщо рішення було позитивним, компанії надається унікальний номер, що підтверджує її легальний статус.

Завершивши цей етап, компанія підтверджує, що успішно пройшла всі необхідні перевірки та готова здійснювати активність у сфері криптовалют і блокчейну, відповідаючи стандартам МФЦА.

Процес ліцензування та регулювальні заходи

1

  Чому ліцензія критична для криптогалузі

Для підприємств, які займаються криптовалютами та пов'язаними з ними послугами, наявність ліцензії стоїть на першому місці. Міжнародний фінансовий центр в Астані надає такі дозволи, визначаючи стандарти та контроль для підприємств у цій галузі, що сприяє захисту прав клієнтів та інвесторів.

Процедура ліцензування в криптосфері спрямована на підвищення рівня безпеки, забезпечення відповідності встановленим нормам і запобігання незаконним діям. Це гарантує, що компанія працює відповідно до прийнятих норм і регулювання.

Переваги отримання ліцензії для криптоорганізацій у МФЦА:

 • Законність і довіра: наявність ліцензії підтверджує, що діяльність організації законна та відповідає прийнятим стандартам, що підвищує довіру клієнтів та інвесторів.
 • Регламентація та нагляд: відкриття криптовалютної ліцензії у МФЦА передбачає дотримання організацією певних правил, що забезпечує контроль якості послуг.
 • Гарантії для клієнтів: клієнти впевнені, що їх транзакції обробляються з дотриманням усіх необхідних стандартів.

Усвідомлення важливості ліцензування допоможе криптокомпаніям забезпечити відповідність законам, надійність і стабільний розвиток у МФЦА.

2

Критерії МФЦА для криптоорганізацій

Міжнародний фінансовий центр Астана пред'являє до криптоорганізацій низку жорстких критеріїв, щоб гарантувати безпеку, відкритість і протидію незаконній активності. Ці критерії також спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей (AML) та фінансування злочинних організацій (CFT).

У таблиці нижче наведено основні вимоги, які МФЦА встановлює до криптокомпаній:

Вимога

Опис

Прозорість операцій

Компанії зобов'язані надавати докладну та точну інформацію про свої операції, клієнтів та угоди.

AML

Криптокомпанії повинні вживати заходів для запобігання використанню своїх послуг для легалізації злочинних доходів та антигромадської діяльності.

CFT

Компанії зобов'язані перевіряти клієнтів та операції з метою виявлення та запобігання фінансуванню злочинної діяльності.

Захист даних

Компанії повинні забезпечувати високий рівень безпеки та захисту даних клієнтів та операцій.

 

Вимоги МФЦА до криптокомпаній мають на меті встановити чіткі стандарти для діяльності у сфері криптовалют і блокчейн-технологій. Ці вимоги сприяють зміцненню довіри криптокомпаній з боку клієнтів, інвесторів та регуляторів, а також сприяють забезпеченню безпечного та легітимного середовища для розвитку індустрії.

3

Процедура ліцензування криптоорганізацій у МФЦА

Для криптокомпаній, які хочуть працювати легально у сфері криптовалют і технології блокчейн у межах Міжнародного фінансового центру Астана, отримання ліцензії є критично важливим етапом. Цей процес включає послідовність дій, починаючи від попередньої подачі заявки і закінчуючи проходженням необхідних перевірок.

Нижче наведено структуру процесу ліцензування для криптоорганізацій у МФЦА:

Етап

Опис

Підготовка необхідної документації

Компанія готує додаткові матеріали – такі, як бухгалтерська звітність, плани безпеки тощо для підтвердження своєї компетентності та готовності до роботи.

Подання заявки

Організація надає заявку на ліцензування, включаючи всі необхідні матеріали та відомості.

Дослідження й оцінка

МФЦА проводить детальний аналіз та аудит компанії, перевіряючи її на фінансову стабільність, відповідність стандартам AML і CFT, а також працездатність технологічної інфраструктури.

Видача ліцензії

Після повного проходження перевірок і задоволення всіх умов регулятора організація отримує ліцензію для ведення діяльності в області криптовалюти.

Умови ліцензування включають дотримання стандартів безпеки, боротьбу з незаконною діяльністю та дотримання норм МФЦА. Отримання криптоліцензії підтверджує, що компанія успішно пройшла всі етапи перевірок, готова дотримуватися високих стандартів і гарантувати безпеку клієнтів та операцій.

Отримання криптовалютної ліцензії в МФЦА є підтвердженням легальності та надійності діяльності криптокомпанії, а також сприяє її подальшому успішному розвитку в регульованому середовищі.

Експлуатація криптовалют у Казахстані

З квітня 2023 року Казахстан ухвалив нове законодавство про цифрові активи, що задає правила та підстави для створення, розподілу та використання цифрових активів. Цей закон також визначає межі роботи для криптомайнерів, виставляючи критерії та стандарти майнінгу. Головна мета закону – гарантувати чесність, надійність і законність процесу видобутку криптовалют у Казахстані.

1

Необхідність отримання ліцензії та акредитації

За умовами нового законодавства, всі учасники ринку криптовалютного майнінгу в Казахстані повинні мати ліцензію. Це означає, що всі компанії та індивідуальні підприємці, які хочуть займатися видобутком криптовалют, мають бути ліцензовані. Також нововведення стосується акредитації пулів для майнінгу, мета якої — посилити контроль та безпеку в цій сфері.

2

Включення у спеціальний список

Крім того, закон висуває умову щодо реєстрації в певному реєстрі для фізичних та юридичних осіб, які займаються видобуванням певних цифрових активів. Реєстрація потрібна для контролю діяльності майнерів і гарантії відповідності встановленим стандартам.

3

Категорії ліцензій

В межах нового законодавства представлено два види ліцензій для майнінгу:

 • І підвид: майнеру з власним чи законно орендованим дата-центром для цифрового майнінгу;
 • II підвид: майнеру без власного або орендованого дата-центру для майнінгу, але з власною апаратно-програмною інфраструктурою, розміщеною в дата-центрі для майнінгу.

Закон про цифрові активи є ключовим елементом у процесі формування криптовалютного ринку в Казахстані. Шляхом процедури ліцензування, акредитації та розподілу ліцензій на категорії держава прагне встановити надійну та законну базу для діяльності у сфері криптовалют, при цьому захищаючи інтереси споживачів та інвесторів.

Освітні ініціативи у МФЦА

Міжнародний фінансовий центр Астана ставить у пріоритет освіту та підтримку учасників сфери криптовалюти. У межах цієї місії МФЦА пропонує різні навчальні та тренінгові курси, націлені на допомогу підприємцям та експертам у криптовалютній і блокчейн сферах у вдосконаленні своїх умінь, розширенні знань та успішному подоланні складнощів, пов'язаних із податками та регулюванням.

 1. Переваги навчальних програм у МФЦА:
  • Глибокі знання: курси, організовані МФЦА, базуються на знаннях провідних експертів у криптовалютах і блокчейні. Учні одержують актуальну інформацію, яка допомагає їм успішно вести бізнес у Казахстані.
  • Знання регулювальної бази: програми акцентують увагу на регулюванні криптосектора в Казахстані та на міжнародному рівні. Це дозволяє учасникам знати закони, мінімізуючи юридичні ризики.
  • Управлінські вміння: тренінги покривають практичні аспекти управління криптокомпаніями, включаючи ризик-менеджмент і взаємини з клієнтами.
  • Мережеві можливості: навчальні курси надають платформу для обміну досвідом з іншими експертами в криптосфері, сприяючи створенню довгострокових партнерств.
 2. Приклади навчальних програм:
  • Семінари та воркшопи: онлайн та очні заходи, в межах яких експерти надають цінні знання щодо криптовалют і блокчейну.
  • Курси з основ регулювання: занурення в правила та норми, що регулюють криптовалютну діяльність у МФЦА.
  • Фінансова підготовка: курси з основ обліку та фінансів у криптосекторі.
  • Технічні сесії: занурення в технології блокчейну й інфраструктуру криптовалют.

Так, навчальні програми МФЦА є важливим інструментом підвищення професіоналізму учасників криптосектора, стимулювання галузі та створення умов для технологічних нововведень.

Регулювання криптовалютної сфери в межах МФЦА

Казахстан рішуче прагне встановлення ясних і стійких регулювальних межи для криптосектора. У 2020 році законодавство зазнало змін, заклавши основу для майбутнього законодавства. У 2023 році було запроваджено Закон "Про цифрові активи", спрямований на нагляд і регулювання криптоактивів на території Казахстану. Цей закон є фундаментом регулювання криптогалузі країни. Ключові елементи регулювання включають:

 • Юридичне визначення активів: закон точно визначає види цифрових активів та умови їхньої емісії, обліку й обміну.
 • Правила випуску цифрових активів: формулюються умови емісії цифрових активів – таких, як стейблкоїни та токени.
 • Стандарти для криптовалютних платформ: встановлюються критерії криптобірж, які надають послуги торгівлі й обміну цифровими активами.

З урахуванням цих основ казахстанські органи посилюють законодавче регулювання галузі. У 2023 році цей закон привніс норми регулювання МФЦА на всю територію Казахстану, не ставлячи умовою отримання додаткових ліцензій для бірж. Однак законодавство у сфері криптовалют і блокчейну регламентує багато аспектів бізнесу, забезпечуючи захист інвесторів, запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та переривання фінансових потоків злочинним структурам.

У результаті, такі дії націлені на створення сприятливого клімату для криптопідприємств та інвесторів, підтримуючи зростання крипторинку та стимулюючи інвестування в економіку країни.

Підсумки

Темпи розвитку криптоіндустрії в Казахстані посилилися завдяки передовим методам регулювання Міжнародного фінансового центру Астани (МФЦА). Законодавча основа у сфері цифрових активів і криптовалют надає ясність, захист та юридичну впевненість компаніям криптосектора, які сьогодні займають центральне місце в економіці країни.

Для того, щоб оформити реєстрацію Вашого криптопідприємства в МФЦА, почніть з вибору правової форми та найменування, підготуйте всі необхідні документи та подайте заявку для отримання унікального коду. Важливо також мати ліцензію для ведення криптовалютних операцій, яка підтверджує відповідність встановленим стандартам і надійність Ваших дій.

Наша команда експертів готова надати Вам всебічну консультацію та супровід під час реєстрації Вашого криптобізнесу в МФЦА. Ми володіємо необхідними знаннями у сфері криптовалют і законодавства та готові ділитися з Вами нашим досвідом, допомагаючи в підготовці документів, заявок та отриманні ліцензії. Ми прагнемо гарантувати успішне завершення Вашого реєстраційного процесу та стійку роботу в прогресивному середовищі МФЦА. Для зв'язку з нами заповніть форму зворотного зв'язку.