Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Вступ

Отримання криптоліцензії в Ірландії є значущою подією для ринку криптовалют у країні, який продовжує демонструвати зростання та динамічний розвиток. Ринок криптовалют в Ірландії характеризується як активно розвинутий, з великою кількістю компаній та інвесторів, що приваблюються сприятливим регуляторним середовищем та інноваційною екосистемою. 

У контексті глобального ринку криптовалют Ірландія прагне зайняти стійку позицію, створюючи умови для безпечної та регульованої торгівлі цифровими активами. Відкриття криптоліцензії в Ірландії підкреслює її прагнення до дотримання високих стандартів у сфері прозорості, безпеки та надійності, що важливо як для місцевих, так і для міжнародних учасників ринку. 

Екосистема криптовалют в Ірландії охоплює різноманітні аспекти, включаючи торгівлю, зберігання, обмін та використання криптовалют як засобу платежу. Підтримка інновацій та технологічного розвитку з боку уряду та регуляторів сприяє привабленню інвестицій та нових технологій до країни. 

Регуляторне середовище

 Роль Центрального банку Ірландії як регулятора

Оформлення криптоліцензії в Ірландії тісно пов'язане з роллю Центрального банку Ірландії, який виступає як ключовий регулятор у цій області. Роль Центрального банку у процесі оформлення криптоліцензії є критично важливою, оскільки він встановлює стандарти та вимоги, яким повинні відповідати всі учасники ринку, які прагнуть працювати у сфері криптовалют в Ірландії.

Центральний банк Ірландії відповідає за моніторинг і аналіз діяльності компаній у сфері криптовалют, забезпечуючи дотримання встановлених норм і правил. Підґрунтя криптоліцензії в Ірландії передбачає сувору перевірку бізнес-моделей, політик і процедур компаній, включаючи їхні системи управління ризиками, заходи з AML і CFT, а також дотримання стандартів захисту даних і конфіденційності. 

Центральний банк також відіграє ключову роль у навчанні та інформуванні учасників ринку про поточні та змінюються регуляторні вимоги. Збереження високих стандартів у сфері криптовалют допомагає забезпечити стабільність і надійність фінансової системи, а також захищає інтереси споживачів. 

Крім того, Центральний банк Ірландії взаємодіє з іншими міжнародними та європейськими регуляторними органами, забезпечуючи узгодженість регуляторних підходів у сфері криптовалют. Це взаємодія сприяє створенню стійкого та інтегрованого регуляторного середовища, яке сприяє розвитку інновацій і одночасно забезпечує захист від фінансових ризиків. 

Центральний банк Ірландії відіграє центральну роль у процесі оформлення криптоліцензії, забезпечуючи, що діяльність у сфері криптовалют відбувається прозоро, безпечно і відповідно до законодавства. Це створює сприятливе середовище для розвитку крипто-індустрії в Ірландії, зміцнюючи її позиції на міжнародному рівні. 

Принципи регулювання крипто-бізнесу в Ірландії

В Ірландії діяльність криптобізнесу регулюється кількома законодавчими актами, які забезпечують правову рамку для операцій з криптовалютами. Ці закони спрямовані на забезпечення прозорості, безпеки та надійності у сфері криптовалют, а також на захист інвесторів і запобігання незаконній діяльності.

Один із основних законодавчих актів, що стосуються криптовалют в Ірландії, є законодавство з боротьби з відмиванням коштів (AML) і фінансуванням злочинних організацій (CFT). Це законодавство вимагає від компаній, що займаються криптовалютами, проведення ретельної ідентифікації та перевірки своїх клієнтів, моніторингу транзакцій і повідомлення про підозрілі операції.

Регулювання криптовалют в Ірландії також тісно пов'язане з директивами та регуляціями Європейського Союзу, такими як П'ята Директива з боротьби з відмиванням коштів (5AMLD), яка була інтегрована в ірландське законодавство. Ця директива розширює область застосування правил на провайдерів послуг з обміну криптовалют і електронних гаманців. 

Крім того, важливим елементом регулятивного середовища в Ірландії є роль Центрального банку Ірландії, який виконує функції наглядового органу в фінансовому секторі. Хоча Центральний банк не регулює криптовалюти безпосередньо, він відіграє ключову роль у забезпеченні дотримання компаніями, що займаються криптовалютами, правил AML і CFT.

Усі компанії, що займаються криптовалютами в Ірландії, повинні відповідати цим правилам і регуляціям, щоб забезпечити законність своєї діяльності. Це включає реєстрацію в відповідних регуляторних органах, підтримку високих стандартів прозорості операцій і впровадження ефективних систем внутрішнього контролю для запобігання відмиванню коштів і фінансуванню злочинних організацій. Таким чином, діяльність крипто-бізнесу в Ірландії підпорядковується комплексу законодавчих актів і регуляцій, які формують структуроване та безпечне середовище для розвитку та функціонування компаній у сфері цифрових валют.

Процес отримання криптоліцензії

Перед безпосереднім отриманням ліцензії Центральний банк надає претендентам опцію організації необов'язкової зустрічі до подання заявки, щоб обговорити будь-які питання, пов'язані з процесом реєстрації або заповненням форми реєстрації VASP AML/CFT. Претенденти, які бажають зустрітися, повинні підготувати і оформити свої реєстраційні матеріали і сформулювати конкретні питання заздалегідь, щоб зустріч була найефективнішою. Проте слід мати на увазі, що Центральний банк не надає консультацій на таких зустрічах. Якщо ви хочете призначити зустріч перед поданням заяви, слід надіслати запит на електронну адресу VASP@centralbank.ie.

Етапи отримання криптовалютної ліцензії в Ірландії

Для отримання криптовалютної ліцензії в Ірландії компаніям необхідно пройти наступні етапи:

1
Подача документів

Цей етап критично важливий, оскільки точність і повнота наданої інформації можуть значно вплинути на рішення регулюючих органів щодо видачі ліцензії.

2
Верифікація даних 

Центральний банк здійснює детальну перевірку поданих через систему Порталу реєстраційних даних і документів на предмет їхньої повноти, переконавшись, що надана вся необхідна інформація і документація. Після перевірки банк надішле заявнику повідомлення електронною поштою з одним із двох можливих висновків: або заява відповідає вимогам для переходу до наступного етапу; або в заяві відсутні важливі відомості або документи, що не дозволяється перейти до оцінки, і потрібне додаткове доповнення.

3
Оцінка заяви 

Отримавши всю необхідну інформацію і документи, Центральний банк почне оцінювати заяву на відповідність встановленим нормам реєстрації за період з 2010 по 2024 рік, щоб визначити, чи достатньо даних для прийняття рішення про реєстрацію. У процесі оцінки заявнику можуть бути поставлені додаткові питання або висловлені зауваження, на які він повинен буде надати точні та вичерпні відповіді.

4
Інформування про результат оцінки

Центральний банк повідомляє заявника про результати оцінки, вказавши у листі своє рішення: або про намір зареєструвати з вказанням можливих умов реєстрації, або про намір відмовити, надаючи причини відмови та пропонуючи заявнику 21 день на надання пояснень або додаткових аргументів.

5
Повідомлення про завершення

Після розгляду всіх додаткових аргументів Центральний банк повідомляє заявника про своє остаточне рішення: про реєстрацію, реєстрацію з певними умовами або про відмову, надаючи підстави для кожного з рішень. У разі відмови заявнику надається право апеляції відповідно до норм законодавства. 

Кожен з цих етапів критично важливий для успішного отримання криптовалютної ліцензії в Ірландії і вимагає уважної підготовки та розуміння поточного регуляторного ландшафту в країні.

Необхідні документи для реєстрації

Для реєстрації крипто-валютної ліцензії в Ірландії компаніям зазвичай потрібно надати наступний пакет документів:

 1. Інформація про компанію: це включає установчі документи (наприклад, устав компанії), відомості про реєстрацію, юридичну адресу, інформацію про структуру власності та управління.
 2. Детальні біографії засновників і керівництва: необхідно надати детальну інформацію про бенефіціарних власників, керівників та ключових управлінських працівників, включаючи їхній досвід, кваліфікацію та репутацію.
 3. Бізнес-план: детальний бізнес-план, що описує характер діяльності, модель заробітку, ринкові стратегії, прогнози щодо доходів і витрат, і як компанія має намір управляти криптовалютними операціями.
 4. Політики і процедури: опис внутрішніх правил і процедур, що стосуються боротьби з відмиванням коштів (AML) і фінансуванням тероризму (CFT), включаючи процеси ідентифікації і верифікації клієнтів.
 5. Докази відповідності: підтвердження того, що компанія відповідає місцевим та міжнародним нормативним вимогам, пов'язаним з криптовалютною діяльністю.
 6. Докази фінансової стабільності: можливо, знадобиться надати фінансові звіти або інші докази фінансової стабільності компанії.
 7. Деталі інформаційної безпеки: опис заходів забезпечення безпеки інформаційних технологій, використовуваних для криптовалютних операцій.
 8. Юридичні документи: включають будь-які договори, угоди або інші юридичні документи, що підтверджують законність діяльності компанії.

Ці вимоги можуть відрізнятися в залежності від специфіки компанії та її діяльності, тому перед подачею заявки рекомендується проконсультуватися з нашим юридичним консультантом, що спеціалізується на регулюванні криптовалют в Ірландії.

Доступні сфери діяльності після отримання криптовалютної ліцензії в Ірландії

Отримання криптоліцензії в Ірландії надає компаніям широкі можливості для здійснення діяльності в галузі цифрових валют. Перш за все, це стосується операцій з криптовалютами, включаючи їхню купівлю, продаж та обмін. Компанії, які мають ліцензію, можуть діяти як обмінні пункти, пропонуючи клієнтам обмін криптовалют на традиційні гроші і навпаки. Це стає важливим елементом в забезпеченні легальності та прозорості фінансових операцій у секторі криптовалют.

Крім обмінних операцій, з отриманням криптоліцензії в Ірландії компанії можуть надавати послуги зберігання та адміністрування криптовалют за рахунок третіх осіб. Це включає управління крипто-валютними гаманцями клієнтів, що вимагає високого рівня безпеки та надійності у збереженні приватних ключів та інших критично важливих даних.

Крім того, ліцензування відкриває шлях для проведення ICO (первинна пропозиція монет) або IEO (первинна пропозиція біржових токенів), що дозволяє компаніям збирати кошти для розвитку своїх проєктів, випускаючи токени або монети. Отримання криптоліцензії в Ірландії в цьому контексті значно підвищує довіру інвесторів, оскільки підтверджує відповідність компанії регуляторним вимогам.

Таким чином, ліцензування у сфері криптовалют в Ірландії сприяє формуванню прозорого та безпечного середовища для фінансових інновацій, що є ключовим фактором для привертання як користувачів, так і інвесторів в цю галузь, що швидко розвивається.

Система оподаткування для криптокомпаній в Ірландії

Система оподаткування в Ірландії для криптокомпаній з усіх боків відповідає загальним принципам оподаткування корпорацій, проте має свої особливості, пов'язані з особливостями криптовалют. Компанії, що працюють у сфері криптовалют, повинні дотримуватися ірландського законодавства у сфері оподаткування, враховуючи при цьому унікальні аспекти своєї діяльності.

У контексті оподаткування в Ірландії доходи криптокомпаній підлягають корпоративному податку на прибуток, ставка якого в Ірландії одна з найнижчих в Європі і становить 12,5%. Це робить Ірландію привабливою для міжнародного бізнесу, включаючи компанії, що працюють з криптовалютами.

Транзакції з криптовалютами, як і будь-які інші фінансові операції, підлягають аналізу на предмет податкових зобов'язань. Важливо розуміти, що реалізація криптовалют може призвести до формування капітальних прибутків або збитків, які також підлягають оподаткуванню в Ірландії. Компанії повинні вести ретельний облік своїх операцій з криптовалютами, щоб правильно розраховувати податкові зобов'язання.

Крім того, оподаткування в Ірландії включає ПДВ, який може застосовуватися до товарів і послуг, продаваних або наданих криптокомпаніями. Проте питання застосування ПДВ до операцій з криптовалютами залежить від конкретних обставин, і тут можуть виникнути складнощі в інтерпретації, враховуючи новизну і особливості криптовалютної сфери. 

Таким чином, система оподаткування в Ірландії для криптокомпаній вимагає глибокого розуміння як загальних правил оподаткування, так і специфіки роботи з криптовалютами. Компаніям рекомендується консультуватися з професіоналами в галузі оподаткування, щоб забезпечити виконання всіх застосованих податкових норм і уникнути можливих штрафів і пені.

 Етапи відкриття рахунку для бізнесу в банках Ірландії

Відкриття рахунку в Ірландії для бізнесу є ключовим кроком для підприємств, які прагнуть розширити свою присутність на європейському ринку. Цей процес включає кілька етапів, кожен з яких потребує уважного підходу й підготовки.

 • Крок 1. Вибір банку. На першому кроці підприємцю необхідно визначитися з вибором банку в Ірландії, який відповідає специфіці та потребам його бізнесу. На цьому етапі важливо провести дослідження різних банківських установ, вивчити їхні умови, тарифи й типи пропонованих бізнес-рахунків.
 • Крок 2. Підготовка документів. Для відкриття криптоспрямованого рахунку в Ірландії банки вимагають надання комплекту документів, який може включати установчі документи компанії, підтвердження адреси бізнесу, паспорти та інші особисті документи керівників.
 • Крок 3. Звернення в банк. Після збору та підготовки необхідних документів настав час звернутися в банк для подання заявки на відкриття рахунку. На цьому етапі підприємці можуть зіткнутися  з необхідністю особистої зустрічі з представником банку в Ірландії або можливістю провести процедуру дистанційно, залежно від політики конкретного банківського закладу.
 • Крок 4. Перевірка даних та відкриття рахунку. На цьому етапі банківські заклади в Ірландії проводять ретельну верифікацію даних, що може зайняти певний час. Після завершення перевірки та при позитивному рішенні банку рахунок відкривається, і підприємець отримує доступ до свого нового бізнес-рахунку, що дозволяє почати або продовжити комерційну діяльність в Ірландії.

Таким чином, процес відкриття рахунку в Ірландії вимагає уважного вивчення умов різних банків, підготовки необхідного пакета документів, взаємодії з банківськими працівниками та очікування завершення процедури перевірки для успішного запуску або розширення бізнесу на ірландському ринку.

Топ банків для обслуговування рахунків крипто-компаній в Ірландії

В Ірландії кілька банківських установ виділяються своєю готовністю обслуговувати криптокомпанії, пропонуючи їм різноманітні банківські послуги та продукти, адаптовані під потреби цифрової економіки. 

 • Банк AIB (Allied Irish Banks) є одним з найбільших банків Ірландії і активно досліджує можливості блокчейн технологій. Хоча він не спеціалізується виключно на криптовалютах, AIB демонструє інтерес до цифрових інновацій, що може зробити його відповідним партнером для криптокомпаній, особливо в контексті дослідження нових банківських продуктів та послуг. 
 • Bank of Ireland, інший великий гравець на ірландському банківському ринку, також показує зацікавленість у цифрових валютах і блокчейні. Він досліджує, як ці технології можуть бути інтегровані в його послуги, що може бути цікавим для крипто-компаній, які прагнуть до інновацій у своїх фінансових операціях. 
 • Ulster Bank, підрозділ групи Royal Bank of Scotland, займається розробкою та впровадженням інноваційних рішень, які можуть підійти крипто-компаніям. Цей банк активно вивчає технологію блокчейн та може запропонувати унікальні банківські рішення, що відповідають потребам компаній у крипто-індустрії.

Ці банки демонструють відкритість до інновацій і готовність адаптуватися до змінного ландшафту фінансових технологій, що робить їх потенційно привабливими для створення криптокомпаній в Ірландії. Важливо, що криптокомпаніям слід взаємодіяти з банками, щоб глибше зрозуміти, які конкретні продукти та послуги можуть бути їм запропоновані, і як банк може підтримати їхній бізнес в контексті регулювання та інтеграції крипто-валютних операцій.

Висновок

Отримання криптоліцензії в Ірландії є багатоступеневим процесом, який вимагає від компаній демонстрації їхньої відповідності суворим регуляторним стандартам, особливо щодо заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням злочинних організацій. 

Цей процес не тільки підкреслює прозорість і надійність діючих на ринку компаній, але і сприяє формуванню стійкого і безпечного середовища для операцій з криптовалютами в Ірландії. Оформлення криптоліцензії дозволяє компаніям зміцнити довіру серед клієнтів і партнерів, забезпечує дотримання міжнародних стандартів у сфері фінансових технологій і сприяє залученню нових інвестицій в криптовалютну індустрію країни. 

Таким чином, процес реєстрації криптоліцензії в Ірландії відіграє ключову роль у підтриманні високого рівня регуляторного контролю, що важливо для подальшого розвитку та інтеграції крипто-економіки в загально економічне середовище країни. 

Ми раді запропонувати вам індивідуальну консультацію та підтримку на всіх етапах. Для зв'язку з нами, будь ласка, перейдіть в розділ "Контакти" на нашому веб-сайті та виберіть бажаний спосіб зв'язку. Наші експерти готові відповісти на будь-які ваші питання, надати детальну інформацію та допомогти з початком процесу оформлення ліцензії в Ірландії.