Форма замовлення консультації з регулювання штучного інтелекту в секторі фінансових послуг
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Велика Британія є одним із лідерів у Європі для запуску стартапів з іноземним капіталом. Багато іноземних підприємців розглядають цю країну як стартовий майданчик для реєстрації фінтех-компанії. У вересні 2021 року урядові органи опублікували національну стратегію в галузі штучного інтелекту (ШІ), але в ній не було введено всеосяжне регулювання, яке стосується ШІ. Натомість у стратегії використовується галузевий підхід.

Ця позиція змінилася після того, як 11 жовтня Банк Англії (BoE), Управління пруденційного регулювання (PRA) та Управління фінансового нагляду (FCA) опублікували Дискусійний документ (DP5/22) про безпечне та відповідальне впровадження штучного інтелекту у фінансові послуги Великої Британії (далі документ).

Дискусійний документ розглядається з огляду на зусилля уряду Сполученого Королівства з регулювання штучного інтелекту.

Штучний інтелект має потенціал для створення нового підходу до надання фінансових послуг клієнтам. Впровадження ШІ у сферу фінансових послуг Великої Британії може дозволити фірмам не лише пропонувати споживачам якісніші продукти та послуги, а й підвищувати операційну ефективність, збільшувати доходи та стимулювати інновації. Все це потенційно уможливлює кращі результати для споживачів, фірм, фінансових ринків та економіки загалом. Мета Дискусійного документа – надати платформу для оцінки впровадження та регулювання штучного інтелекту у фінансових послугах Великої Британії шляхом захисту власних цілей кожного з наглядових органів. Дискусійний документ пропонує роз'яснення щодо трьох основних категорій, про які йтиметься далі.

Впровадження ШІ у сферу фінансових послуг Великої Британії: повноваження наглядових органів

Використання ШІ у сфері фінансових послуг, ймовірно, продовжуватиме зростати у зв’язку зі збільшенням доступності даних, підвищенням обчислювальної потужності та ширшою доступністю навичок і ресурсів ШІ. Хоча використання ШІ може зумовити низку переваг, воно також може створити ризики для компаній і регулювальних органів, а також посилити вже наявні ризики для споживачів, цілісності ринку та фінансової стабільності.

Нагадаємо, мета Дискусійного документа – надати платформу для регулювання ШІ у фінансових послугах шляхом захисту цілей кожного з наглядових органів. Метою Банку Англії є підтримка фінансової стабільності Великої Британії. PRA фокусується на просуванні безпеки, надійності та конкуренції послуг, що надаються авторизованими PRA фірмами та страховими компаніями, а стратегічна мета FCA полягає в забезпеченні цілісності ринку, ефективної конкуренції та захисту споживачів.

Якщо Ви хочете відкрити компанію у Великій Британії в секторі фінпослуг, то насамперед важливо зрозуміти вплив ШІ на фінансовий сектор. Для цього необхідно розглянути питання про те, чи можна регулювати використання ШІ за допомогою уточнення чинної нормативно-правової бази чи необхідний новий підхід. Також потрібно вивчити та застосовувати загальні принципи ведення бізнесу та основні правила, встановлені FCA та Управлінням пруденційного регулювання.

Наглядові органи вважають за необхідне розрізняти, що є штучним інтелектом, або (I) надаючи більш точне юридичне визначення того, чим є ШІ; чи (II) розглядаючи ШІ як частину ширшого спектра аналітичних методів із низкою показників визначення ШІ. Органи нагляду відзначають, що прийняття точнішого визначення може мати ефект змішування, наприклад, створення спільної мови для фірм і регулювальних органів, що може зменшити невизначеність, але також призвести до труднощів, якщо прийняте визначення на практиці виявиться занадто широким.

Використання штучного інтелекту у фінансовому секторі: переваги та ризики ШІ

Перед реєстрацією фінансової компанії у Великій Британії, зверніть увагу, що наглядові органи класифікували переваги та ризики ШІ за різними категоріями залежно від цілей:

  1. Захист споживача.
  2. Конкуренція.
  3. Безпека та надійність фірм.
  4. Захист утримувачів страхових полісів.
  5. Фінансова стабільність.
  6. Цілісність ринку.

Наприклад, щодо конкуренції органи нагляду вважають, що системи штучного інтелекту, орієнтовані на споживача – такі, як системи Open Banking (які використовують відкриті API-інтерфейси, що дозволяють стороннім розробникам створювати додатки та послуги для регульованих фінансових установ), можуть покращити конкуренцію за рахунок покращення здатності споживача отримувати доступ до інформації, оцінювати її та діяти відповідно до неї. З іншого боку, системи штучного інтелекту також потенційно можуть сприяти змові між продавцями.

Окрім того, наглядові органи намагаються зрозуміти, які нові проблеми пов'язані з використанням ШІ у фінансових послугах і як вони можуть бути оцінені та пом'якшені фірмами та/або регуляторами.

Регулювання штучного інтелекту

Наглядові органи вивчають, чи достатньо поточних правових вимог та посібників для усунення ризиків, пов'язаних із впровадженням ШІ у фінансові послуги Великої Британії, та яке додаткове втручання може знадобитися для безпечного та відповідального впровадження.

Також з огляду на широкомасштабні наслідки ШІ регулятори хочуть отримати відгуки широкого кола зацікавлених сторін. Сюди входять фірми, що регулюються Банком Англії, PRA та/або FCA, а також нерегульовані фірми, що надають фінансові послуги, професійні послуги (такі, як бухгалтерські та аудиторські фірми), юридичні фірми, треті сторони (наприклад, технологічні стартапи Великої Британії) та галузеві органи.

Зокрема можуть застосовуватися більш конкретні правила за видами діяльності. Наприклад, фірми, які надають інвестиційні консультації, повинні переконатися, що вони підходять для клієнта. Наприклад, коли консультації проводяться з допомогою технологій ШІ чи автоматизованих коштів, відомих як робот-порадник. Інший приклад – докладні правила алгоритмічної торгівлі. Будь-яке використання систем ШІ для ухвалення високочастотних торгових рішень має відповідати цим правилам, які покликані уникнути значного спотворення ринку.

Висновок

Консультації щодо дискусійного документу будуть закриті 10 лютого 2023 року. На консультації з регулювання фінансових послуг у Великій Британії зацікавлені особи можуть уточнити інформацію з питань, що їх цікавлять, зокрема й щодо Дискусійного документу.

Варто наголосити на важливості створення, підтримки та зміцнення довіри до ШІ з боку всіх зацікавлених сторін, включаючи як споживачів, так і регулювальних органів. Взаємодія між державним і приватним секторами сприятиме створенню нормативно-правової бази, яка дає змогу впроваджувати інновації та знижує потенційні ризики.

Дізнайтесь більше про використання штучного інтелекту у фінансовому секторі у фахівців нашої компанії. Також наша команда надає супровід реєстрації компаній у Великій Британії.