Форма замовлення консультації з регулювання штучного інтелекту у Великій Британії
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Штучний інтелект (AI або ШІ) значно оптимізує бізнес-процеси в багатьох галузях зумовлюючи те, що все більше компаній і підприємців хочуть створити стартап у сфері штучного інтелекту. Нині регулятори Великої Британії активно працюють над розробленням регулювання штучного інтелекту. Нещодавно було опубліковано документи, спрямовані на регулювання використання та розвитку ШІ в країні.

Стратегії уряду спрямовані на балансування інновацій і захисту прав громадян. У них встановлюються правила й обов'язки для творців штучного інтелекту, передбачається обов'язкова сертифікація для певних видів ШІ та встановлюються норми щодо забезпечення надійності систем AI.

Якщо Вас цікавить, як створити стартап у сфері штучного інтелекту у Великій Британії, візьміть до уваги, що влада планує провести відкриті консультації із зацікавленими сторонами для ретельного вивчення й обговорення цієї теми. Загалом регулювання штучного інтелекту у Великій Британії ще перебуває на стадії розробки. У цій публікації йтиметься про основні законодавчі заходи, метою яких є регулювання інноваційної технології ШІ.

Підхід Сполученого Королівства до регулювання ШІ

Підхід Великої Британії до регулювання штучного інтелекту ґрунтується на принципах етичності, прозорості та відповідальності. У країні є кілька підходів до регулювання ШІ. По-перше, уряд активно інвестує в наукові дослідження та розробку ШІ, у створення сприятливого середовища для інновацій.

По-друге, влада визнає важливість етичного використання ШІ. Уряд працює над етичними стандартами та керівними принципами для використання AI в різних галузях, включаючи охорону здоров'я, транспорт, безпеку. Ці стандарти та принципи спрямовані на захист прав та інтересів громадян, а також на вирішення етичних питань, пов'язаних із автономними системами і прийняттям рішень на основі ШІ.

По-третє, уряд визнає важливість відповідальності під час використання ШІ. Прагнучи запобігти неправомірному використанню або зловживанню AI, у Сполученому Королівстві готується законодавство, яке зобов'язує осіб, яких цікавить інвестування в ШІ-стартапи, або організації, які вже застосовують ШІ у своїй діяльності, дотримуватися прозорості та звітувати про свої дії. Крім того, Сполучене Королівство активно співпрацює з іншими країнами і міжнародними організаціями для розробки глобальних стандартів у сфері регулювання ШІ.

Правове регулювання штучного інтелекту у Великій Британії: регуляторна політика

 

Впливовими документами, пов'язаними з регулюванням ШІ у Великій Британії, є:

 • Стратегія штучного інтелекту: практичне керівництво державних установ.
 • Національна стратегія у сфері штучного інтелекту.
 • План дій щодо ШІ.

Стратегію штучного інтелекту для держустанов було випущено у 2018 році. Вона описує ключові принципи, напрями й основні стратегічні кроки для використання ШІ у державному секторі. Цей документ покликаний орієнтувати державні установи на використання технологій АІ в економічному, соціальному та політичному контексті.

Стартапи у сфері штучного інтелекту також мають брати до уваги положення Національної стратегії в галузі ШІ, яка була випущена у 2021 році. Стратегія є документом, розробленим урядом для визначення пріоритетів і підходів до розвитку та застосування ШІ в країні. У ній викладено десятирічний план «перетворити Велику Британію на глобальну наддержаву в галузі штучного інтелекту».

Серед пріоритетів стратегії Великої Британії в галузі ШІ можна відзначити:

 • Створення програм та ініціатив, спрямованих на розвиток навичок, підтримку освіти і науки в галузі ШІ.
 • Створення інфраструктури та стандартів для зберігання й обробки даних, необхідних для розробки та навчання ШІ.
 • Фінансування наукових досліджень та інноваційних стартапів у сфері штучного інтелекту у Великій Британії.
 • Розробка програм підтримки і стимулів для бізнесу, щоб він міг використовувати ШІ для підвищення ефективності та конкурентоспроможності.
 • Забезпечення етичного та відповідального використання ШІ, розробка правових меж для захисту прав і громадської безпеки.

У січні 2022 року в цій країні було запущено пілотний проект нового центру стандартів ШІ. Мета проекту — створити та розробити набір стандартів і рекомендацій для розвитку та використання ШІ у різних галузях. Цей центр стандартів ШІ працюватиме на базі Британського національного інституту зі стандартів (BSI) та включатиме експертів із різних сфер. На базі проекту проводитимуться дослідження та розроблятимуться рекомендації, які можуть використовуватись як основа для майбутніх законодавчих і нормативних ініціатив із ШІ. Передбачається, що цей пілотний проект стане відправною точкою для формування глобальних стандартів у галузі ШІ та допоможе Великій Британії залишатися світовим лідером у цій сфері.

Якщо Ви плануєте створити стартап на базі штучного інтелекту у Великій Британії, то варто взяти до уваги, що ще одним важливим документом, орієнтованим на контроль використання AI в різних галузях у країні, є План дій у галузі штучного інтелекту. План був опублікований у липні 2022 року і став частиною Національної стратегії штучного інтелекту.

Основні положення Плану дій у галузі штучного інтелекту:

 1. Формування національної стратегії. Уряд має розробити комплексну національну стратегію розвитку AI. Це має включати визначення пріоритетних напрямів розвитку, виділення фінансування та встановлення співпраці з академічним і приватним секторами.
 2. Підтримка досліджень і розробок. Уряд повинен забезпечити фінансування та створення сприятливих умов для досліджень і розробок у галузі ШІ. Це може включати створення національних центрів досліджень, підтримку стартапів у сфері ШІ у Великій Британії та надання грантів для академічних досліджень.
 3. Розвиток талантів. Влада повинна інвестувати в освіту і розвиток навичок у галузі штучного інтелекту. Це може включати введення спеціалізованих програм навчання, підтримку перекваліфікації та навчання фахівців, які вже працюють.
 4. Створення інфраструктури штучного інтелекту. Важливо інвестувати у створення необхідної інфраструктури для розвитку та застосування ШІ. Це включає розвиток високошвидкісних мереж передачі даних, створення центрів обробки великих даних і залучення інвестицій в інфраструктурні об'єкти високої продуктивності.
 5. Розширення використання AI в секторі громадських послуг. Уряд повинен підтримувати впровадження штучного інтелекту в різні сектори громадських послуг – такі, як охорона здоров'я, освіта, банківська справа та державне управління. Це може підвищити ефективність і якість послуг, що надаються.
 6. Законодавчі й етичні межі. Важливо розробити законодавство та етичні засади у сфері штучного інтелекту. Це може включати норми та правила використання AI, захист даних і конфіденційності.
 7. Міжнародна співпраця. Велика Британія має активно співпрацювати з іншими країнами та міжнародними організаціями в галузі штучного інтелекту. Це дозволить обмінюватися досвідом, створювати стандарти і вирішувати спільні проблеми, пов'язані з цією технологією.

Усім, хто планує створити стартап у галузі штучного інтелекту у Великій Британії, корисно буде знати, що окрім Плану дій зі ШІ, уряд опублікував (у липні 2022 року) відповідь на консультації від 2020 року щодо ШІ й ІВ. У консультаціях роз'яснено три напрями:

 • Захист авторських прав на комп'ютерні твори без участі людини.
 • Ліцензування або виключення з авторського права для інтелектуального аналізу тексту і даних (TDM).
 • Патентний захист винаходів, створених за допомогою ШІ.

Запуск стартапу у Великій Британії на базі ШІ: Біла книга зі штучного інтелекту

У березні 2023 року уряд Сполученого Королівства опублікував Білу книгу зі штучного інтелекту. У ній викладається прагнення зробити країну «пріоритетним місцем у світі для створення, тестування та використання технологій ШІ». Біла книга зі ШІ є стратегічним документом, розробленим урядом для визначення меж і напрямів розвитку ШІ в країні.

Регулювальні органи, включаючи ICO, CMA, FCA, Ofcom, Управління з охорони праці та техніки безпеки, MHRA та Комісію з прав людини, повинні враховувати такі п'ять принципів для зміцнення довіри з боку стартапів у сфері AI та забезпечення ясності у своїх регуляторних підходах:

 • безпека та надійність;
 • прозорість;
 • справедливість;
 • підзвітність та управління;
 • змагальність і відшкодування.

Надалі регуляторами планується сформувати й опублікувати низку практичних інструментів для функціонування у сфері ШІ, які мають спиратися на такі принципи:

 • визначення ШІ на основі унікальних характеристик для підтримки координації регулювальних органів;
 • надання низки міжгалузевих принципів реагування регуляторів на ризики та можливості ШІ;
 • надання нових функцій центрального уряду для підтримки регулювальних органів у забезпеченні нормативно-правової бази ШІ.

Стартап у Великій Британії, орієнтований на ШІ: як застосовується галузевий підхід у регулюванні AI?

Велика Британія активно працює з регулюванням штучного інтелекту за допомогою галузевого підходу. Галузевий підхід передбачає розроблення специфічних правил і нормативних актів для різних галузей, враховуючи їх унікальні особливості та потреби.

Фінансова служба Великої Британії (FCA) відповідає за нагляд за фінансовою галуззю, включаючи використання AI у фінансових послугах. Офіс комісарів з інформації (ICO) займається захистом даних і приватності, розробляє правила про прозорість та відповідальність за використання AI. У країні також є Офіс захисту конкуренції та ринкової влади (CMA). CMA слідкує за дотриманням законів про конкуренцію і може вживати заходів проти компаній, що використовують AI, та стартапів на базі штучного інтелекту для монополізації ринку.

Державні органи активно проводять діалог із представниками галузей і громадськістю для розроблення відповідних правил і стандартів, щоб забезпечити етику та безпеку при використанні ШІ у різних сферах – таких, як охорона здоров'я, транспорт, правозастосування тощо. Здійснюючи регулювання AI у Великій Британії, компетентні відомства прагнуть знайти баланс між підтримкою інновацій і захистом прав та інтересів громадян. Галузевий підхід дозволяє більш точно враховувати особливості кожної сфери і гнучко реагувати на зміни та виклики, пов'язані із застосуванням AI.

Як GDPR UK застосовується для регулювання штучного інтелекту?

GDPR UK є нормативним актом (аналог GDPR Євросоюзу), який регулює збирання, зберігання, обробку та передачу персональних даних. Що стосується застосування GDPR до стартапів на базі штучного інтелекту у Великій Британії, то цей нормативний акт регулює обробку персональних даних у межах інноваційних технологій. При використанні ШІ, який збирає, аналізує або використовує персональні дані, організації повинні дотримуватись кількох основних положень GDPR:

 • Прозорість і зрозумілість. Організації, що використовують ШІ, повинні чітко пояснити, яким чином і за якими критеріями відбувається обробка персональних даних.
 • Доцільність та обмеження обробки. Обробка персональних даних за допомогою ШІ має бути обмежена певними цілями, і вона має бути пропорційною та не надмірно нав'язливою.
 • Захист прав суб'єктів даних. Громадянам мають бути надані права, передбачені GDPR – такі, як право на доступ до інформації, право на виправлення або видалення своїх даних і право на обмеження обробки.
 • Безпека і захист даних. Створення ШІ-компанії у Великій Британії передбачає, що її керівництво вживатиме відповідних технічних та організаційних заходів для захисту персональних даних від несанкціонованого доступу, втрати або пошкодження.

Чіткі правила й інструкції щодо застосування GDPR у Великій Британії можуть змінюватися з часом, тому рекомендується звернутися до компетентних фахівців, щоб бути в курсі останніх оновлень.

Висновок

Організації, зацікавлені в інвестуванні в ШІ-стартапи у Великій Британії, повинні знати, що уряд країни надає великого значення розвитку системи ШІ, і прагне об'єднати академічні дослідження, бізнес, регуляторів і суспільство для сприяння інноваційному використанню AI. Уряд стежить за ефективністю своєї політики та керівництва, що випливає з неї, і планує опублікувати проект реєстру ризиків ШІ для відкритих консультацій, оновлену дорожню карту та звіт про моніторинг і оцінку (після березня 2024 року).

Зазначимо, що за останні кілька років штучний інтелект показав величезний потенціал і змінив безліч сфер бізнесу. Сполучене Королівство є однією з провідних юрисдикцій для запуску стартапу, який використовує технологію ШІ. При цьому важливо покладатися на кваліфікованих фахівців, які мають спеціальні знання та досвід у цій галузі.

Бізнес-консультанти компанії IQ Decision UK мають чітке уявлення про правові норми реалізації таких проектів і готові надати нашим клієнтам комплексний супровід запуску стартапу у Великій Британії.