Форма замовлення консультації із захисту прав інтелектуальної власності
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Штучний інтелект (Artificial intelligence чи AI) відіграє значну роль в оптимізації процесів у бізнесі. У зв'язку з цим побільшало інвесторів, які хочуть створити стартап у сфері штучного інтелекту. Artificial intelligence може автоматизувати безліч рутинних завдань, покращити продуктивність, підвищити ефективність роботи компанії. Це дозволяє компаніям приймати обґрунтовані рішення ґрунтуючись на інформації, одержаної з різних джерел.

Задаючись питанням, як створити успішний стартап у сфері штучного інтелекту, важливо ознайомитись із правовими аспектами регулювання ШІ у світі. У цій статті йдеться про актуальні зміни в законодавчому середовищі у сфері ШІ в різних країнах.

Інвестування в ШІ-стартапи: поняття штучного інтелекту

Штучний інтелект (ШІ) — технологія, на основі якої розробляються і створюються системи та програми, здатні імітувати людський інтелект і виконувати завдання, що потребують людського інтелекту.

Перш ніж створити стартап на базі штучного інтелекту, варто проконсультуватися з профільними фахівцями щодо ключових питань, які стосуються правового регулювання ШІ:

  1. Хто відповідає за дії, помилки чи наслідки ШІ? Це питання має масштабні юридичні аспекти, оскільки ШІ може приймати складні рішення, які можуть вплинути на громадськість.
  2. Як забезпечити безпеку та захист даних, які використовуються ШІ? Витоки, зловживання та неправильне використання даних можуть мати серйозні наслідки.
  3. Як забезпечити прозорість прийнятих ШІ рішень? Знання про причини та логіку прийняття рішень є важливим аспектом, особливо у випадку, коли ШІ використовується в критичних сферах – таких, як охорона здоров'я, фінанси, юстиція.

Багато урядових організацій у всьому світі вже зайняті розробленням законодавства, спрямованого на регулювання ШІ. Мета полягає в тому, щоб забезпечити відповідальний підхід до розвитку ШІ, захист прав інвесторів і споживачів, а також підтримати інноваційний потенціал цієї галузі.

Правове регулювання штучного інтелекту в ЄС

ЄС перебуває в авангарді регулювання ШІ. Загальний регламент захисту даних (GDPR) накладає обмеження на збір і використання персональних даних, впливаючи на системи ШІ, які покладаються на такі дані. Крім того, у Європейському Союзі продовжується робота над розробленням проекту Закону про штучний інтелект (проект був опублікований у грудні 2022 року).

Ціль цього законодавчого акту — встановити єдині правила для регулювання використання штучного інтелекту в різних галузях. Проект закону передбачає впровадження заходів щодо безпеки, прозорості використання штучного інтелекту. Він також регулює питання відповідальності за заподіяння шкоди чи порушення прав, пов'язаних із використанням ШІ.

Цей закон сприятиме розвитку і застосуванню штучного інтелекту в Європі, при цьому забезпечуючи захист прав та інтересів громадян. Це важливий крок у регулюванні штучного інтелекту, що дозволяє створити межі для його використання з урахуванням потенційних ризиків і переваг. Робота над проектом закону все ще триває, і він може бути підданий змінам і доопрацюванням у ході процесу ухвалення рішення.

Очікується, що закон буде узгоджено до кінця 2023 року. Якщо Ви плануєте запустити проект у сфері штучного інтелекту в ЄС, потрібно проконсультуватися з компетентними в цьому питанні фахівцями, які обізнані про актуальні поправки та зміни в регулюванні ШІ в Євросоюзі, і зможуть надати грамотний супровід бізнесу.

Регулювання штучного інтелекту в інших країнах

 Регулювання ШІ відрізняється по всьому світу, і різні країни застосовують різні підходи. Регулювання включає різні аспекти – такі, як захист персональних даних, етика використання ШІ, відповідальність за застосування автономних систем і багато інших аспектів. Нижче наведено кілька прикладів того, як регулюється ШІ в різних регіонах світу.

1

Сполучені Штати

Нині у США застосовується фрагментарний підхід до регулювання ШІ, при цьому різні агентства мають галузеве регулювання AI в межах своєї компетенції. Проте точаться дискусії щодо необхідності всеосяжного законодавства для усунення впливу ШІ на конфіденційність, етику й упередженість.

Якщо Ви хочете створити стартап на базі штучного інтелекту в США, то зважте, що на даному етапі обговорення питань всеосяжного регулювання AI ключовими є наступні. По-перше, обговорюється питання про те, як гарантувати, щоб системи штучного інтелекту відповідали основним цінностям і нормам суспільства. По-друге, увага приділена питанню конфіденційності та захисту даних. В умовах, коли ШІ все більше використовується для обробки й аналізу великих обсягів даних, важливо розробити політику захисту даних, щоб гарантувати, що особиста інформація залишається конфіденційною. По-третє, має бути чітко роз'яснено питання відповідальності за дії ШІ. Потрібно визначити відповідальність за помилки та неправомірні дії, які здійснюються системами штучного інтелекту. Якщо ШІ приймає важливі рішення, наприклад, у медицині чи фінансовій сфері, то важливо, щоб був зрозумілим механізм контролю за ними.

Регулювання штучного інтелекту у США перебуває в активної стадії розробки, і майбутня політика визначатиметься з урахуванням вирішення перелічених вище питань й інших аспектів.

2

Канада

У Канаді питання регулювання та нагляду за штучним інтелектом (AI) здійснюються на різних рівнях. Національним органом, який відповідає за розроблення політики в галузі AI, є Канадська рада зі штучного інтелекту (AI Advisory Council). Його завданням є забезпечення ефективного розвитку та використання AI у країні, а також захист інтересів громадськості.

Крім того, особам, зацікавленим у запуску стартапу у сфері штучного інтелекту в Канаді, важливо враховувати, що є регіональні та провінційні органи, які займаються регулюванням AI. Наприклад, у провінції Онтаріо діє Офіс генерального інспектора із захисту даних і конфіденційності, який відповідає за забезпечення дотримання нормативних вимог у галузі захисту даних і приватності при використанні AI.

Регулювання AI в Канаді включає оцінку ризиків, пов'язаних з використанням ШІ, захист даних і приватності, етичні аспекти, забезпечення прозорості та відкритості в прийнятті рішень, що приймаються AI системами. Канадські органи прагнуть забезпечити розвиток AI, який сприятиме соціально-економічному розвитку країни та загальному благополуччю її громадян.

3

Бразилія

У 2019 році Міністерство науки, технології, інновацій і комунікацій Бразилії (MCTIC) створило робочу групу, що складається з урядових органів, академічних дослідників і представників приватного сектору для розробки національної стратегії AI. Одним із завдань цієї групи є визначення рекомендацій щодо етичного та правового регулювання AI в Бразилії.

Крім того, в країні діє Закон про захист даних (LGPD), який регулює збирання, зберігання, обробку та передачу даних. Хоча цей закон не є специфічним для AI, він впливає на використання ШІ, особливо при обробці персональних даних. Загалом, бразильський уряд усвідомлює потенціал AI та працює над його регулюванням, щоб забезпечити етичність, безпеку та захист даних і залучити інвестування в ШІ-стартапи.

4

Японія

Ще однією юрисдикцією, яка займає високі позиції в рейтингах країн із розвитку IT-технологій і автоматизації процесів, є Японія. Усім, кого цікавить створення стартапу у сфері штучного інтелекту, може бути корисним ознайомитися з японським проектом «Товариство 5.0». Цей проект є стратегією розвитку, заснований на тісній взаємодії між людиною та технологіями з метою створення гармонійного суспільства, де забезпечуються добробут, стабільність і справедливість. Основне завдання проекту полягає у використанні передових технологій – таких, як штучний інтелект, щоб вирішувати соціальні проблеми та підвищувати рівень життя громадян. Проект також ставить завдання впровадження нових підходів до освіти та реформування економіки, щоб забезпечити стале зростання і створення робочих місць.

Ще однією урядовою ініціативою у сфері регулювання штучного інтелекту в Японії є запровадження в березні 2019 року Artificial Intelligence Principles. Японський уряд закликає до співпраці між підприємцями, зацікавленими в інвестуванні у ШІ-стартапи, суспільством та академічним співтовариством для найкращої реалізації зазначених принципів на практиці.

5

Китай

Китайський уряд визнає потенціал AI для трансформації різних сфер життя й економіки, зацікавлений у залученні інвесторів, які хочуть створити стартап на базі штучного інтелекту в Китаї. Однак влада також усвідомлює необхідність балансування нових можливостей з етичними та соціальними питаннями. У березні 2017 року Китайське державне управління представило New Generation Artificial Intelligence Development Plan. План встановлює стратегічні цілі для Китаю та його прагнення стати світовим лідером у галузі штучного інтелекту до 2030 року.

Однак, зі зростанням використання AI, виникають ризики, пов'язані з конфіденційністю даних, безпекою та етичними питаннями. У зв'язку з цим уряд прийняв низку заходів для регулювання AI в Китаї. У січні 2018 року Китайська академія наук випустила керівництво для розробників штучного інтелекту, переслідуючи цілі – такі, як безпека, надійність і відповідальність.

У квітні 2018 року Китайська асоціація штучного інтелекту (Chinese Association for Artificial Intelligence) випустила «Етичні принципи розробки та застосування штучного інтелекту», які зобов'язують членів асоціації дотримуватись норм етики та цінностей у розробці та застосуванні AI. Уряд також пропонує законодавчі дослідження для більш точного визначення та регулювання окремих аспектів AI – таких, як комерційні ризики, конфіденційність і трудові відносини.

6

Австралія

Австралія перебуває на ранніх стадіях регулювання ШІ. У 2019 році Австралійська комісія з конкуренції (ACCC) опублікувала звіт, в якому пропонує запровадити жорстке регулювання AI у межах антимонопольного законодавства.

Національна стратегія штучного інтелекту має загальні рекомендації. Стратегія фокусується на розвитку та застосуванні AI, стимулюванні інновацій, підвищенні суспільної довіри й етичної відповідальності у використанні AI, управлінні ризиками та безпекою. Перш ніж запустити стартап у сфері ШІ в Австралії, зверніть увагу на те, що державні органи можуть вживати окремих заходів для регулювання конкретних сфер застосування AI, наприклад, в охороні здоров'я, фінансовому секторі або автономних транспортних системах.

Загальний тренд полягає в тому, щоб досягти балансу між стимулюванням інновацій і забезпеченням етичної відповідальності та безпеки у використанні AI. Конкретні заходи регулювання штучного інтелекту в Австралії залежатимуть від подальшого розвитку технологій і суспільних потреб у цій галузі.

Якщо Ви зацікавлені в тому, щоб створити стартап на базі штучного інтелекту, то зважте, що відбуваються також міжнародні дискусії з регулювання ШІ, які проводяться такими організаціями, як Організація Об'єднаних Націй та Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Ці обговорення спрямовані на встановлення глобальних етичних принципів і меж для розгортання ШІ.

Важливо, що регулювання ШІ — це сфера, яка швидко розвивається, і в міру розвитку технологій очікуються нові розробки, і їх вплив стає очевиднішим.

Висновок

XXI століття можна назвати ерою інновацій, і Artificial intelligence є однією з обговорюваних тем у наш час. Нині штучний інтелект активно застосовується в багатьох сферах – таких, як медицина, автоматизація виробництва, фінанси та багато іншого. І хоча ШІ є потужним інструментом для розвитку інновацій і може допомогти у вирішенні низки складних проблем нашого часу, його розвиток викликає певні питання. Деякі з них включають етичні та юридичні аспекти, безпеку даних і приватність, вплив на економіку.

Регулювання штучного інтелекту у світі є складним завданням, що вимагає залучення експертів із різних галузей. Країни знаходяться на різних етапах розвитку підходу до регулювання AI. Наприклад, США є однією з країн, яка лідирує в роботі над регулюванням ШІ. На окрему увагу заслуговує Європейський Союз, який вибрав шлях регулювання ШІ зверху вниз (top-down approach) і прийняв власні нормативні акти у сфері ШІ. Також варто згадати Канаду та Китай, які активно працюють над розробленням та ухваленням законів про регулювання ШІ.

Фахівці компанії IQ Decision UK стежать за актуальними законодавчими змінами у сфері регулювання ШІ, і на запит наших клієнтів можуть надати комплексний супровід запуску стартап-проекту в галузі штучного інтелекту.