Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES (CIS) є важливим інструментом інвестування, що дозволяють інвесторам об'єднувати свої ресурси для спільного вкладання в різноманітні активи під професійним керівництвом. У Великобританії, як і в багатьох інших юрисдикціях, ці схеми підпадають під суворий регуляторний контроль, що забезпечує захист інтересів учасників і підтримує стабільність фінансової системи.

У цій статті ми надаємо докладний аналіз встановлення та функціонування колективних інвестиційних схем у Великобританії. Ми розглянемо основні типи CIS, доступні на британському ринку, їх ключові характеристики та відмінності, переваги, які ці схеми пропонують інвесторам, включаючи диверсифікацію ризиків та можливість участі у широкому спектрі інвестиційних можливостей.

 Особлива увага буде приділена аспектам авторизації та регулювання CIS, включаючи роль FCA та вплив цих процесів на операційну діяльність фондів. Ми також розглянемо податкові аспекти, пов'язані з управлінням та інвестуванням через CIS, та як вони впливають на вибір конкретної структури схеми.

Огляд інвестиційного ринку Великобританії

Інвестиційний ринок Великобританії є одним із найбільш розвинених і динамічних економік на глобальній арені, привертаючи капітал своїми гарантіями надійності, відкритістю та обширними перспективами для вкладень. Ця область відзначена ретельним контролем, метою якого є забезпечення захисту прав інвесторів та збереження економічного рівноваги.

ЕКОНОМІЧНИЙ КОНТЕКСТ

Великобританія є провідною світовою економікою з розвиненим фінансовим сектором, який відіграє значну роль у глобальній економічній системі. Лондон, як один з найбільших фінансових центрів світу, пропонує унікальну інфраструктуру для інвестицій та торгівлі, включаючи акції, облігації, похідні фінансові інструменти та валюту.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА СФЕРА

У Великобританії за порядком на інвестиційному ринку стежать різні інстанції, але найважливішою серед них є Financial Conduct Authority (FCA). Ця організація контролює фінансові ринки, захищає інтереси покупців, дбає про чесність ринкових операцій та сприяє розвитку конкуренції. FCA встановлює правила для фінансових організацій та інвестиційних продуктів, включаючи Collective Investment Schemes (CIS) в Англії, забезпечуючи таким чином високий рівень захисту для тих, хто вкладає гроші.

ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ

Що стосується інвестиційних пропозицій, то ринок Великобританії відкриває безліч можливостей для інвесторів різного масштабу - від звичайних громадян до великих організацій. Основні напрямки включають:

 • Акціонерний капітал. З однією з найвизначніших за обсягом капіталізації, Лондонська фондова біржа (LSE) пропонує акції як місцевих, так і міжнародних компаній.
 • Дохідний ринок. Включає у себе державні облігації (gilts) та корпоративні облігації, пропонуючи інвесторам різноманітні варіанти за дохідністю та строками погашення.
 • Похідні фінансові інструменти. Ринок фінансових деривативів у Великобританії пропонує ф'ючерси, опціони, свопи та інші продукти для управління ризиками та спекулятивних операцій
 • Нерухомість. На ринку нерухомості Великобританії існують широкі можливості для капіталовкладень, включаючи комерційну, житлову та інвестиційну сфери через прямі та непрямі канали.
 • Альтернативні інвестиції. Це вкладення в приватний капітал, венчурне інвестування, інфраструктурні об'єкти, сировинні товари та інші альтернативні активи.
ІННОВАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Великобританія активно розвиває фінтех-сектор, пропонуючи інноваційні підходи у сфері платежів, блокчейна, робо-консультування та управління активами. Ці технології сприяють підвищенню ефективності та доступності інвестиційних послуг, відкриваючи нові перспективи для інвесторів.

Визначення Collective Investment Scheme

У Великобританії Collective Investment Schemes (CIS), або інвестиційні фонди, структуровані як колективні інвестиційні схеми, є механізмом об'єднання коштів від численних вкладників у єдиний інвестиційний фонд. Мета цього збору - спільне інвестування в різноманітні активи, включаючи акції, облігації та нерухомість. Ці схеми розроблені для надання інвесторам з різними інвестиційними можливостями доступу до широкого асортименту активів під професійним керівництвом, забезпечуючи при цьому диверсифікацію портфеля та зниження ризиків.

 У контексті вкладання грошей у CIS, вкладник фактично купує частку у загальному інвестиційному портфелі, управління яким здійснюють кваліфіковані менеджери. Ці менеджери приймають рішення про розподіл інвестицій на основі обширного аналізу та стратегічного планування з метою максимізації дохідності для власників часток.

Вкладення в колективні інвестиційні схеми Великобританії дозволяють учасникам ринку брати участь в інвестиційних можливостях, які в індивідуальному порядку могли бути недоступними або економічно невигідними. Таким чином, CIS є бажаним інструментом для вкладників, які мають на меті розширити свої інвестиційні перспективи без необхідності прямого управління обширним інвестиційним портфелем.

Регулювання колективних інвестиційних схем в Англії

Регулювання колективних інвестиційних схем у Великобританії здійснюється на основі Закону про фінансові послуги та ринки 2000 року (FSMA), який є основоположним документом для нормування фінансових послуг та ринків у країні. Особливу увагу в контексті регулювання колективних інвестиційних схем приділяється розділу 235, який визначає рамки та принципи дії CIS в Англії. 

Згідно з цим розділом, "Collective Investment Schemes" означає будь-яку систему, що стосується майна будь-якого виду, включаючи гроші, метою або результатом якої є можливість для учасників (шляхом становлення власниками майна або його частини або іншим чином) брати участь у прибутках і доходах, що виникають в результаті придбання, володіння, управління або розпорядження майном, або отримувати виплати з таких прибутків або доходів. Учасники цих схем не мають права на щоденний контроль за управлінням майном, незалежно від того, чи мають вони право на консультації або видачу вказівок.

Також встановлено, що схеми повинні мати одну або обидві наступні характеристики: внески учасників та прибуток або дохід, з яких здійснюються виплати їм, об'єднуються; або майно управляється в цілому від імені оператора схеми. Якщо схема передбачає об'єднання внесків, як вказано в підпункті (3)(a) щодо окремих частин майна, такі схеми не вважаються єдиною колективною інвестиційною схемою, якщо учасники не мають права обміну правами в одній частині на права в іншій. 

Казначейство може постановою визначити, що певні схеми не є колективними інвестиційними схемами в зазначених обставинах або якщо схеми належать до певної категорії. 

Цей закон суттєво впливає на устрій та регулювання колективних інвестиційних схем в Англії, накладаючи на їх організаторів обов'язки щодо дотримання високих стандартів у керуванні, інвестиціях, управлінні ризиками та поданні звітності. Це спрямовано на зменшення ризиків для учасників схеми та гарантування чесності, прозорості та стабільності інвестиційних операцій.

Переваги та цілі CIS в Англії

CIS у Великобританії відкривають перед капіталовкладниками особливі перспективи для об'єднання їх коштів для спільних інвестицій у різноманітні активи під керівництвом кваліфікованих менеджерів. Ці схеми розроблені для досягнення ряду цілей, включаючи пулінг активів, диверсифікацію загроз та надання доступу до широкого спектру інвестиційних інструментів.

ПУЛІНГ АКТИВІВ ІНВЕСТОРІВ ТА ПРОФЕСІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

Однією з основних переваг британських Collective Investment Schemes є можливість пулінгу активів багатьох капіталовкладників, що дозволяє збирати значні суми грошових коштів для інвестування. Це, в свою чергу, відкриває доступ до інвестиційних можливостей, які могли бути недоступними для індивідуальних інвесторів через великі пороги входу або складності управління.

 Професійне управління активами в межах CIS на території Англії забезпечує інвесторам експертні знання та досвід у виборі інвестицій, управлінні портфелем та мінімізації ризиків. Менеджери фондів проводять ретельний аналіз ринку, використовують складні інвестиційні тактики та слідкують за поточними тенденціями для максимізації дохідності при помірному рівні ризику.

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ І ІНВЕСТИЦІЙ

Диверсифікація відіграє центральну роль у стратегії управління інвестиційним портфелем, надаючи можливість мінімізувати ризики втрат шляхом розміщення інвестицій у різноманітні активи, галузі та географічні зони. В Англії колективні інвестиційні схеми пропонують інвесторам простий спосіб досягнення високого рівня диверсифікації, оскільки кожен фонд може інвестувати в широкий спектр активів, зменшуючи тим самим вплив негативних подій в одному секторі чи регіоні на загальну дохідність портфеля.

Види активів, у які можуть інвестувати CIS

CIS в Англії можуть інвестувати в різноманітні види активів, тим самим відкриваючи доступ до різних інвестиційних стратегій та переліку ризиків. До основних категорій активів належать

 1. Акції: це інвестиції в акціонерний капітал компаній, які представлені на локальних та глобальних фондових біржах.
 2. Облігації: це вкладення в боргові зобов'язання корпорацій та державні цінні папери, які пропонують фіксований дохід.
 3. Нерухомість: інвестиції в комерційну і житлову нерухомість, а також у земельні ділянки.
 4. Сировинні товари: вкладення в фізичні товари, такі як золото, нафта та сільськогосподарська продукція.
 5. Похідні фінансові інструменти: використання ф'ючерсів, опціонів та свопів для спекуляції або хеджування ризиків.
 6. Альтернативні інвестиції: включають в себе приватний капітал, венчурне фінансування, інфраструктурні проекти та хедж-фонди.

Основні типи CIS у Великобританії

У Великобританії колективні інвестиційні схеми охоплюють широкий спектр інвестиційних можливостей, включаючи різні типи інвестиційних фондів, таких як авторизовані інвестиційні фонди (AIFs), які поділяються на unit trusts (AUTs) та відкриті інвестиційні компанії (OEICs), а також неліцензовані unit trusts (UUTs). Основна відмінність між цими категоріями полягає у рівні нагляду та регулювання з боку Управління з контролю за фінансовою поведінкою (FCA), що впливає на їх доступність для інвесторів та запропоновані інвестиційні можливості.

1

Авторизовані Інвестиційні Фонди (AIF)

Авторизовані інвестиційні фонди (AIFs) в Великобританії грають важливу роль на ринку колективних інвестицій, створюючи регульоване та захищене середовище для інвестування. 

Ці фонди підлягають авторизації та нагляду з боку FCA, що гарантує дотримання строгих правил управління, прозорості та захисту інтересів інвесторів. 

AIFs можуть бути організовані як ліцензовані unit trusts (AUTs) або відкриті інвестиційні компанії (OEICs), при цьому кожен з цих форматів має унікальні особливості та переваги.

Авторизовані Паєві Фонди (AUTs)

Авторизовані паєві фонди (AUTs) у Великобританії є класичним варіантом колективного інвестування, де активи фонду діляться на частки (units), доступні для купівлі та продажу інвесторами. 

Управління AUT здійснюється довіреним управляючим, який вкладає зібрані кошти в різні активи відповідно до заздалегідь визначеної інвестиційної стратегії. Авторизація та регулювання FCA гарантують, що паєві фонди відповідають строгим стандартам управління, прозорості та захисту інвесторів.

Відкриті Інвестиційні Компанії (OEICS)

Відкрита інвестиційна компанія (OEIC) - це вид інвестиційного фонду, структурований як корпорація, акції якої можуть бути куплені та продані капіталовкладниками. У контрасті з unit trusts, ключова особливість відкритих інвестиційних компаній (OEICs) полягає у випуску акцій замість паїв, які не призначені для торгівлі на біржі, як це відбувається у випадку з авторизованими unit trusts (AUTs). Це надає OEICs додаткову структурну гнучкість та спрощує процес адаптації до змін на ринку. Аналогічно AUTs, OEICs також підпадають під нагляд FCA, забезпечуючи високі стандарти управління активами.

Переваги AIFs:

 • Регулювання та захист. Завдяки суворому регулюванню з боку FCA, AIFs пропонують вкладникам високий рівень прозорості та захисту.
 • Диверсифікація. Використання AIFs для інвестицій дозволяє розширити портфель, включивши в нього безліч різних активів, сприяючи таким чином його диверсифікації.
 • Професійне управління. AIFs керуються професійними менеджерами, що дає інвесторам доступ до експертних знань та стратегій.
 • Доступність. AIFs роблять інвестиційні можливості доступними широкому колу інвесторів, включаючи приватних осіб з відносно невеликими сумами для інвестування.

Регуляторні вимоги

AIFs повинні відповідати ряду регуляторних вимог, включаючи, але не обмежуючись:

 • Вимоги щодо капіталу. Фонди повинні мати достатній капітал для покриття операційних ризиків.
 • Звітність та прозорість. Фонди зобов'язані надавати регулярні звіти про свою діяльність, стан у фінансовому плані та результати інвестицій.
 • Захист інвестиційних активів. Фонди повинні забезпечувати належне зберігання та захист вкладених інвестором коштів.

Авторизовані інвестиційні фонди в Великобританії пропонують інвесторам надійне та регульоване середовище для вкладання капіталу. Завдяки суворому нагляду з боку FCA, інвестори можуть бути впевнені у захисті своїх інвестицій та прозорості операцій AIFs. Різноманітність структур AIFs, включаючи AUTs та OEICs, надає інвесторам гнучкість у виборі відповідного інвестиційного рішення, яке відповідає їх цілям та ризиковому апетиту.

2

НЕАВТОРИЗОВАНІ ПАЙОВІ ФОНДИ (UUTS)

Неавторизовані пайові фонди (UUTs) представляють собою форму колективних інвестиційних схем у Великобританії, які не підлягають прямому врегулюванню Фінансовою Кондуктовою Службою (FCA). Ці інвестиційні продукти зазвичай пропонуються досвідченим або професійним інвесторам і можуть включати в себе більш високий рівень ризику порівняно з авторизованими інвестиційними фондами (AIFs).

Особливості UUTs:

 • Цільова аудиторія. UUTs зазвичай націлені на професійних інвесторів, інституційних інвесторів та інших осіб, які мають достатній досвід та знання для оцінки та управління потенційними ризиками.
 • Структура та управління. Подібно авторизованим паєвим фондам, UUTs розділяють активи на частки, які можуть бути куплені та продані інвесторами. Управління UUTs здійснюється довіреним управителем або інвестиційним менеджером, який приймає рішення про розподіл активів фонду.
 • Інвестиційні стратегії. UUTs можуть застосовувати більш агресивні та спекулятивні інвестиційні стратегії порівняно з авторизованими фондами. Це може включати інвестиції в нерухомість, похідні фінансові інструменти, приватний капітал та інші альтернативні активи.
 • Регулювання. Хоча UUTs не регулюються FCA в такому ж обсязі, як AIFs, вони все ж підпадають певним юридичним і оперативним вимогам, спрямованим на забезпечення інтересів інвесторів.
3

ПІДВИДИ НЕАВТОРИЗОВАНИХ ПАЙОВИХ ФОНДІВ (UUTS)

Неавторизовані пайові фонди у Великобританії можуть класифікуватися на основі їх податкового статусу та типу інвестиційної стратегії. Важливими підвидами є:

 • Звільнені неавторизовані паєві фонди (Exempt Unauthorised Unit Trusts, EUUTs). Ці фонди звільняються від деяких податків, що робить їх привабливими для певних категорій інвесторів, таких як пенсійні фонди. Звільнення від податків може збільшити загальний дохід для цільових інвесторів.
 • Звільнені неавторизовані паєві фонди (Non-Exempt Unauthorised Unit Trusts, NEUUTs). Ці фонди не користуються податковими пільгами, доступними для EUUTs, і підлягають стандартному оподаткуванню. Їх структура та стратегії можуть бути більш різноманітними, але вони можуть нести більше високі податкові обов'язки для інвесторів.
 • Змішані неавторизовані паєві фонди (Mixed Unauthorised Unit Trusts, MUUTs). Ці фонди комбінують елементи як звільнених, так і не звільнених фондів. Вони можуть пропонувати більш гнучкі інвестиційні стратегії, але також потребують складнішого податкового планування та управління.

Вибір між цими підвидами UUTs залежить від інвестиційних цілей, податкового статусу інвестора та готовності до ризику. Звільнені фонди можуть пропонувати додаткові переваги для кваліфікованих вкладників, у той час як не звільнені та змішані фонди пропонують більшу гнучкість у інвестиційних стратегіях та виборі активів.

Переваги UUTs

 • Високий потенціал доходності. Завдяки можливості використання більш агресивних інвестиційних стратегій, UUTs можуть запропонувати інвесторам більший потенціал доходності.
 • Гнучкість. Неавторизовані фонди можуть пропонувати більшу гнучкість у виборі активів та стратегій управління портфелем.
 • Доступ до альтернативних активів. UUTs можуть надати доступ до інвестицій у альтернативні активи, які зазвичай недоступні через традиційні інвестиційні канали.

Відмінності між UUTs та авторизованими фондами:

Неавторизовані паєві фонди (UUTs) відрізняються від авторизованих фондів (AIFs) ступенем регулювання та податковим режимом. UUTs не підлягають прямому регулюванню FCA, що дозволяє їм застосовувати більш гнучкі та агресивні інвестиційні стратегії. Однак це також означає, що вони можуть представляти більший рівень ризику для інвесторів. Важливо відзначити, що оподаткування UUTs та їх інвесторів регулюється Статутом з оподаткування неавторизованих пайових фондів 2013 року (SI 2013/2819), який передбачає різні податкові режими в залежності від статусу фонду (наприклад, звільнений, не звільнений або змішаний неавторизований пайовий фонд).

Неавторизовані паєві фонди представляють унікальний сегмент ринку колективних інвестицій у Великобританії, пропонуючи досвідченим інвесторам можливість брати участь у більш агресивних та потенційно прибуткових інвестиційних стратегіях. Однак, перед вкладенням коштів у UUTs вкрай важливо ретельно оцінити всі супутні ризики, а також переконатися, що у вас достатньо досвіду та знань у сфері інвестицій.

Роль FCA в авторизації та нагляді

Регулювання колективних інвестиційних схем (CIS) в Англії здійснюється на підставі розділу 235 FSMA Фінансовою уповноваженою установою (FCA), що забезпечує захист вкладників та підтримує прозорість та стабільність фінансового сектору. 

FCA відповідає за авторизацію та нагляд за колективними інвестиційними схемами в Великобританії, забезпечуючи дотримання високих стандартів управління, прозорості та захисту інвесторів. Отримання авторизації від FCA критично важливо для CIS, оскільки це визначає, які схеми можуть бути запропоновані громадськості та які інвестиційні тактики вони можуть використовувати.

Основні функції FCA

 РЕГУЛЮВАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СХЕМ

У контексті колективних інвестиційних схем (CIS) в Англії FCA відіграє центральну роль у встановленні вимог до структури, управління та розкриття інформації цих фондів. Це включає в себе:

 • Авторизацію та ліцензування. Всі британські CIS повинні отримати авторизацію від FCA для здійснення діяльності в Великобританії. Це вимагає відповідності строгим критеріям, включаючи фінансову стійкість, кваліфікацію керівників та прозорість операцій.
 • Моніторинг дій. Агентство FCA уважно стежить за роботою колективних інвестиційних схем (CIS), перевіряючи їх на відповідність встановленим регулятивним стандартам та забезпечення захисту прав інвесторів.
 • Захист інтересів інвесторів. Шляхом призначення стандартів для публікації інформації фондами, FCA направляє діяльність на те, щоб інвестори могли робити обгрунтовані фінансові вибори, засновані на даних про потенційні ризики, управлінську структуру, збори та історію доходності.

Вплив регулювання та контролю з боку FCA на сектор колективних інвестицій у Великобританії не можна недооцінити. Ці заходи сприяють підтримці високого рівня довіри та захисту інтересів інвесторів, що, в свою чергу, стимулює розвиток та розширення ринку, привертаючи інвесторів як всередині країни, так і за її межами.

Практичні аспекти створення (CIS) в Великобританії

Створення колективної інвестиційної схеми (CIS) в Великобританії потребує ретельного планування, відповідності всім встановленим законодавством, регламентами та положеннями, а також стратегічного вибору структури фонду.

Кроки зі створення та реєстрації Колективних інвестиційних схем в Великобританії:

 1. Визначення структури фонду. Першим кроком є вибір відповідної структури для вашого фонду, чи то AUT, OEIC або UUT, залежно від цільової аудиторії, інвестиційних цілей та уподобань в управлінні.
 2. Розробка інвестиційної тактики. Розробіть цілі інвестування, стратегії досягнення та політики управління ризиками. Це буде ключовим елементом вашої регуляторної заяви та маркетингових матеріалів.
 3. Підготовка документації. Розробіть всі необхідні документи, включаючи проспект (для авторизованих схем), договір управління та інші юридичні документи, що відповідають вимогам FCA.
 4. Отримання авторизації від FCA. Для авторизованих схем подайте заявку в FCA, включаючи всю необхідну документацію та докази відповідності регуляторним вимогам. Процес розгляду може зайняти кілька місяців.
 5. Вибір постачальників послуг. Виберіть кастодіана (зберігача активів), аудитора, юридичного консультанта і, за потреби, зовнішнього управляючого для вашого фонду.
 6. Реєстрація інвестиційного фонду та запуск. Після отримання авторизації від FCA та завершення всіх підготовчих кроків, фонд може бути зареєстрований і офіційно запущений для залучення інвестицій від цільових капіталовкладників.

Пакет документів для створення (CIS) в Англії

Для створення колективної інвестиційної схеми (CIS) на території Англії потрібно підготувати і подати важкий набір документів, необхідний для затвердження Управлінням з контролю за фінансовою поведінкою (FCA) і для забезпечення відповідності всім регуляторним нормам. Ось основні документи, які необхідні для успішного заснування CIS:

1
Заява на авторизацію

Форма: заява на авторизацію, де містяться детальні відомості про інвестфонд, його структуру, цілі та керівний склад.

2
Проспект фонду

Для авторизованих схем (OEIC і AUT): інформаційний проспект повинен всебічно описувати деталі фонду, включаючи його інвестиційні цілі, підходи, пов'язані ризики, а також збори та витрати, на додаток до відомостей про команду управління. Цей документ має відповідати стандартам FCA щодо публікації інформації.

3
Структурні та управлінські документи:
 • Установча документація: статут або інші установчі документи, які встановлюють правову структуру фонду. 
 • Угода про управління: документ, який регулює деталі управління фондом, включаючи зобов'язання та права менеджера, а також політику комісійних. 
 • Договір з кастодіаном (зберігачем активів): угода з організацією, відповідальною за збереження активів фонду та здійснення відповідних операцій.
4
Політики та процеси:
 •  Політика ризик-менеджменту: документ, який деталізує стратегію фонду з управління ризиками, включаючи методи їх оцінки та зниження.
 • Політика винагород: опис політики винагороди управлівців та інших ключових осіб, задіяних у керівництві фондом.
 • План бізнесу: комплексний план роботи фонду, який охоплює фінансові оцінки та стратегічні напрямки розвитку.
5
Відповідність регуляторним нормам:
 •  Докази кваліфікації управителів: сертифікати та інші документи, що підтверджують професійну кваліфікацію управителів фондом.
 • Підтвердження капітальних вимог: документи, що підтверджують, що інвестфонд відповідає критеріям щодо суми статутного капіталу.
6
Маркетингові матеріали

Матеріали для рекламної та маркетингової діяльності: кожен елемент рекламної продукції повинен пройти попередню згоду та відповідати критеріям чесності та прозорості, встановленим FCA.

Оформлення та подання всіх необхідних документів для створення колективної інвестиційної схеми (CIS) в Великобританії є складним процесом, що складається з багатьох етапів, який потребує уважного ставлення до деталей та глибокого знання регулятивних вимог. Рекомендується звернутися за професійною юридичною допомогою для гарантії відповідності всім нормам та успішного запуску фонду,

Особливості оподаткування та стамп-дьюті

Система податкової політики для CIS у Великобританії має свої особливості та унікальні характеристики, особливо щодо авторизованих інвестиційних фондів (AIF) та неавторизованих паєвих фондів (UUT). Розуміння податкових аспектів та зобов'язань, пов'язаних зі стамп-дьюті (податком на передачу документів), є ключовим фактором при виборі структури CIS.

Особливості оподаткування AIF

 У Великобританії авторизовані інвестиційні фонди можуть скористатися певними податковими перевагами залежно від їх структури та характеру інвестицій:

 • Податок на прибуток. Зазвичай AIF звільняються від сплати податку на прибуток з інвестицій. Замість цього оподаткування відбувається на рівні інвесторів, коли вони отримують дохід або реалізують прибуток від своїх інвестицій у фонді.
 • ПДВ. Послуги управління AIF зазвичай звільняються від ПДВ.
 • Стамп-дьюті. Придбання акцій або часток в AIF може підлягати оподаткуванню стамп-дьюті, залежно від типу активів, в які інвестує фонд. Проте існують винятки та пільги для певних видів транзакцій.

Особливості оподаткування UUT 

Неавторизовані пайові фонди підпорядковуються іншим фіскальним правилам, що може вплинути на їх привабливість для певних категорій інвесторів:

 • Податок на прибуток. Як і AIF, UUT зазвичай не сплачують податок на прибуток від інвестицій. Оподаткування відбувається на рівні інвесторів.
 • ПДВ. Послуги управління UUT також можуть бути звільнені від ПДВ, але це залежить від конкретних умов та виду управляються активів.
 • Стамп-дьюті. Транзакції з частками UUT можуть підлягати оподаткуванню стамп-дьюті, особливо якщо вони включають придбання нерухомості чи акцій.

Вплив податкових аспектів на вибір структури CIS

 Вибір між AIF та UUT часто залежить від податкових міркувань, як для самого інвестиційного фонду, так і для його інвесторів:

 • Стратегія інвестування. Фонди, спрямовані на активи, які підлягають стамп-дьюті, можуть вибирати структуру, що дозволяє мінімізувати ці податкові зобов'язання.
 • Цільова аудиторія. Авторизовані фонди можуть бути привабливими для роздрібних інвесторів через прозорість оподаткування та потенційні пільги. У той же час, UUT можуть привертати професійних інвесторів, готових прийняти більший ризик фінансових втрат.
 • Міжнародні міркування. Для міжнародних капіталовкладників важливо враховувати подвійне оподаткування та наявність податкових угод між Великобританією та  країною резиденції.

Висновок

У Великобританії колективні інвестиційні схеми (CIS) надають капіталовкладникам потужний інструмент для розширення їхніх інвестиційних можливостей шляхом диверсифікації та отримання доступу до управління активами на професійному рівні. За допомогою цих програм інвестори можуть об'єднувати свої кошти для колективних інвестицій у різноманітні активи, що допомагає зменшити ризики на індивідуальному рівні та збільшити ймовірність отримання прибутку. Головні переваги таких програм включають спільне використання капіталів, розподіл ризиків та можливість вкладати кошти в різні категорії активів, такі як акції, облігації, нерухомість та альтернативні форми інвестицій. 

Ринок CIS у Великобританії продовжує демонструвати помітний ріст і розвиток, завдяки стабільному економічному середовищу, сильному регуляторному нагляду та постійному з'явленню інноваційних продуктів. Очікується, що в найближчі роки буде спостерігатися збільшення попиту на інвестиційні схеми, орієнтовані на сталий розвиток та соціально відповідальне інвестування, а також на продукти, що використовують найновіші технології, такі як блокчейн та штучний інтелект. Ці тенденції, поряд з зусиллями з поліпшення регуляторного середовища, сприятимуть подальшому зростанню та диверсифікації ринку CIS.

Компанія IQ Decision готова надати підтримку у створенні колективних інвестиційних схем у Великобританії. Наша команда експертів володіє обширними знаннями у сферах правового регулювання, податкового законодавства та управління капіталовкладеннями. Звернувшись до послуг IQ Decision, ви забезпечите повне відповідність вашої колективної інвестиційної схеми в Англії вимогам місцевого законодавства, зможете оптимізувати податкові виплати та підвищити результативність інвестиційних ініціатив.