Форма замовлення консультації з регулювання інвестиційної діяльності в Європі
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Директива про керуючих фондами альтернативних інвестицій застосовується до фондів альтернативних інвестицій (AIF), які керуються або провадять торговельну діяльність у Європейському Союзі. Створення інвестиційних фондів у Європі – це можливість ведення бізнесу на міжнародному рівні.

То що таке AIF?

Визначення AIFMD

  • Визначення, викладене в Директиві, є таким (Стаття 4)

«AIF» означає колективні інвестиційні підприємства, включно з їхніми інвестиційними підрозділами, які:

  1. залучають капітал від низки інвесторів з метою інвестування відповідно до певної інвестиційної політики на користь цих інвесторів; 
  2. а також не вимагають дозволу відповідно до статті 5 Директиви 2009/65/EC».
  • Частина 2 цього визначення стосується Директиви про підприємства для колективного інвестування в переказні цінні папери (UCITS).

Термін «підприємство для колективного інвестування» не визначено ні в Директиві, ні в іншому документі. Схоже, він ширший за британський термін «схема колективних інвестицій», який визначений у розділі 235 Закону про фінансові послуги та ринки 2000 року.

Керівництво ESMA

Європейське управління з нагляду за ринком цінних паперів (ESMA) опублікувало звіт із Керівництвом з ключових концепцій AIFMD.

Якщо Вас цікавить створення інвестиційних фондів у Європі, ознайомтеся з цим звітом. Він містить таке визначення:

«Наступні характеристики повинні показувати, що компанія є підприємством для колективного інвестування, згаданим у статті 4(1) AIFMD. Характеристики такі:

  1. підприємство не має загального комерційного чи промислового призначення;
  2. підприємство об'єднує разом капітал, залучений від його інвесторів з метою інвестицій, з метою отримання об'єднаного доходу цих інвесторів;
  3. у власників прав власності або акціонерів компанії – як колективної групи – немає повного управління чи контролю. Той факт, що одному чи декільком, але не всім акціонерам надається повне право рішення чи контроль, не повинен розглядатися як свідчення того, що це підприємство не є колективним інвестиційним зобов'язанням».

Визначення ESMA

У звіті ESMA визначено низку термінів для його керівництва. Ці визначення включають таке:

«Загальна комерційна чи промислова мета» визначається як «мета реалізації бізнес-стратегії, яка включає такі характеристики, як управління і діяльність, що позначається як:

  1. комерційна діяльність, що включає купівлю, продаж та/або обмін товарів або продукції та/або надання нефінансових послуг,
  2. виробнича діяльність, що включає виробництво товарів чи будівництво об'єктів нерухомості,
  3. об'єднання 2 вищезазначених пунктів».

«Повне управління підприємством чи контроль» визначається як «форма прямого та постійного управління прийняттям рішень – (незалежно від того, здійснюються вони чи ні) з операційних питань, що стосуються щоденного управління активами підприємств, і яка поширюється значно далі, ніж звичайне здійснення рішення чи контролю за допомогою голосування на зборах акціонерів з таких питань, як злиття або ліквідація, вибори представників акціонерів, призначення директорів чи аудиторів або затвердження річних звітів».

Статус спільних підприємств

Умови дії AIFMD не виключають реєстрації спільних підприємств у Європі. Однак у положенні (8) зазначено, що Директива не повинна застосовуватися до них.

Директивна заява 13/5, випущена Управлінням фінансового регулювання та нагляду Великої Британії, розглядає цю проблему. По суті, FCA, схоже, вважає, що ключовим питанням є те, чи всі сторони мають контроль над цим підприємством.

Реєстрація спільного підприємства

У відповіді FCA на запитання 2.47, викладеному у вищезгаданому документі, зазначено:

«Спільні підприємства часто являють собою поєднання рівності та досвіду, при цьому один партнер має необхідний досвід для управління, а партнер із внесеної частки акцій бере участь у прийнятті важливіших стратегічних рішень. Сторони можуть також найняти незалежну особу для управління підприємством. Ці чинники необов'язково означають, що це підприємство підпадає під визначення AIF. Таке зобов'язання компанії, як і раніше, може бути визначене як спільне підприємство, якщо стратегічні фінансові та операційні рішення знаходяться під контролем усіх сторін. Кожна із сторін повинна постійно брати участь у загальному стратегічному управлінні підприємством».

Статус фонду EIS

Питання про те, чи можуть фонди EIS являти собою AIF, також розглядалося в Заяві FCA про PS 13/5 (Див. відповідь на запитання 2.43.)

Концепція «об'єднаного доходу», викладена в керівних принципах ESMA, не потребує об'єднання базового майна – вона пов'язана з об'єднанням капіталу, ризику та прибутку. Виходячи з цього, навіть якщо звичайний фонд EIS, як правило, не призводить до об'єднання майна (акцій компаній-інвесторів), регуляторний орган FCA вважає, що це буде колективне інвестиційне підприємство і, отже, AIF (за умови, що інші характеристики AIF також присутні).

Фахівці IQ Decision UK нададуть професійний супровід, якщо Ви ухвалите рішення зареєструвати фонд у Європі.