Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Завдяки стабільній політичній обстановці, бізнес-орієнтованому уряду і економіці, що динамічно розвивається, Панама привертає увагу іноземних інвесторів. Є кілька способів інвестування в цю країну, включаючи створення інвестиційних фондів в Панамі. 

За останні роки помітний ріст ринкового фінансування призвів до того, що інвестиційні фонди стали значущими учасниками у світовій економіці і фінансовій системі. Реєстрація інвестиційного фонду в Панамі - це процес створення юридичної особи (у формі компанії, тресту або партнерства), яка залучає кошти шляхом емісії та продажу своїх часток інвесторам. 

У цій публікації роз’яснюються основні правові аспекти процесу формування фонду в Панамі, аспекти податкової політики, можливі ризики і можливості при виборі Панами як юрисдикції для реєстрації фонду.

Створення інвестиційного фонду в Панамі: загальні характеристики

Багато компаній і заможних осіб зацікавлені у тому, щоб заснувати інвестиційний фонд в Панамі. Ця юрисдикція є міжнародним фінансовим центром, що забезпечує доступ до численних інвестиційних можливостей. Панама характеризується гнучким і прозорим регуляторною середовищем для фондового ринку, розвиненим сектором професійних послуг, що полегшує процес управління фондами і знижує операційні витрати, а також сприятливим податковим режимом. 

Національні фінансові і податкові законодавчі акти спрямовані на приваблення іноземних інвесторів, надаючи їм вигідні умови і механізми для захисту конфіденційності їх прав. Тому Панама приваблює підприємців, яким важлива збереженість їх фінансових активів за кордоном.

 Характеристики інвестфонду відображені в його сильних сторонах. Основні переваги інвестиційних фондів Панами:

Диверсифікація портфеля

Інвестиційні фонди Панами об'єднують кошти від інвестиційної спільноти для інвестування в широкий спектр активів, дозволяючи інвесторам отримати диверсифікований портфель, що, в свою чергу, знижує можливі ризики і підвищує потенційний дохід.

Гнучкість

Інвестуючи в різні типи активів, фонди можуть бути адаптовані до потреб різних інвесторів з різними інвестиційними профілями.

Професіональне управління інвестиціями

 Фондом управляють професіонали, які на основі своїх знань і досвіду визначають відповідні інвестиції в відповідний час. Цей процес впливає на динаміку ціни фонду. Щобільше, професіональне управління впливає на диверсифікацію фонду.

Ліквідність

Більшість інвестиційних фондів пропонують ліквідність, що означає, що інвестори можуть купувати та продавати свої частки (акції фонду) за поточними ринковими цінами на щоденній основі.

Прозорість

 Кожен панамський інвестиційний фонд зобов'язаний подавати регулярні звіти про стан портфеля, витрати і доходи, що дає інвесторам контроль над їх інвестиціями. Фонди Панами - це безпечні і регульовані інвестиції, які контролюються Управлінням ринку цінних документів (SMV).

Фонди в Панамі характеризуються й іншими перевагами:

 • широкі можливості податкової оптимізації та планування (всі зовнішні доходи звільнені від оподаткування);
 • відсутність валютного контролю, обов'язкових вимог щодо проходження щорічного аудиту;
 • мінімальне втручання урядових відомств у діяльність інвестиційного фонду в Панамі.

Регулювання інвестиційних фондів в Панамі

Панама є країною з широкими можливостями для цілей інвестиційного планування. Місцеве законодавство адаптоване для задоволення потреб іноземних інвесторів, надаючи їм ефективні інструменти для захисту їхніх інвестиційних інтересів.

Інвестиційні фонди в Панамі - це об'єднані інвестиційні інструменти, створені з метою збору коштів від інвесторів та колективного інвестування цього капіталу через портфель фінансових інструментів (акції, облігації, інші цінні папери).

Регулювання діяльності інвестиційних фондів в Панамі регламентоване Законом про цінні папери від 8 липня 1999 року і Положенням №5 від 23 липня 2004 року (Правила), виданим Управлінням ринку цінних документів.

Закон про цінні документи

Положення №5

Це ключовий документ, що регулює функціонування ринку цінних паперів в Панамі, включаючи операції з фондами.

Основні законодавчі положення у контексті регулювання фондів в Панамі: 

 1. Закон встановлює умови для реєстрації панамських фондів та їх ліцензування, що передбачає дотримання певних управлінських стандартів у контексті забезпечення прозорості діяльності фонду та захисту прав інвесторів. 
 2. Закон надає регулятору SMV повноваження з нагляду за діяльністю фондів, проведення перевірок, застосування відповідних заходів, якщо регулятор виявляє порушення.

Положення №5 деталізує вимоги та процедури, що стосуються операцій фондів. Зокрема, йдеться про вимоги до подання документів для офіційної реєстрації фонду в Панамі, умовах управління фондом, включаючи вимоги до досвіду та кваліфікації управлінського персоналу, обов'язках з регулярної звітності для інвесторів та наглядових органів.

Детально про правові аспекти реєстрації та структурування фондів в Панамі можуть консультувати спеціалісти нашої компанії.

Створення фонду в Панамі: організаційна структура

У фондах існує кілька основоположних осіб, чия участь гарантує ефективне управління активами.:

 1. Засновник. Це особа, яка створює інвестиційний фонд в Панамі, а потім розпочинає пошук інвесторів, які можуть бути зацікавлені участю у фонді шляхом внесення коштів до фонду.
 2. Куратори. Це особа або організація, що має адміністративні повноваження щодо нагляду за управлінням грошима, активами, що використовуються в фондах. Довірені управлінці можуть бути фізичною особою, членом ради директорів, компанією або банком, призначеним за погодженням SMV. Куратори стежать за тим, щоб рішення приймалися в інтересах бенефіціарів, що забезпечує прозорість і ефективність управління фондом в Панамі.
 3. Компанії з управління активами. Це професійні фінансові організації, найняті для управління активами панамського фонду відповідно до інвестиційної стратегії фонду. Ці компанії проводять аналіз ринку, визначають інвестиційні інструменти і приймають рішення щодо портфеля активів фонду з метою досягнення максимального доходу при наявних рівнях ризику.
 4. Хранитель (кастодіан). Це організація, яка зазвичай діє як спостерігач, головним чином відповідальний за моніторинг операцій фонду та дій особи, що керує та інших сторін, пов'язаних з фондом. Кастодіан забезпечує передачу часток фонду відповідно до вимог, передбачених нормативною базою та установчою документацією, керує інвестиційним рахунком фонду в Панамі.

Іншими типовими учасниками фондів можуть бути трансфер-агенти, аудитори, брокери. Трансфер-агенти - це зареєстровані в наглядовому органі організації, які обробляють заявки на переклад цінних паперів, ведуть облік учасників фонду, надають періодичні інвестиційні звіти, оновлюють записи та обробляють запити інвесторів, виконують інші завдання, пов'язані з адмініструванням фонду.

Аудитори - це незалежні внутрішні спостерігачі, які перевіряють бухгалтерські записи та річні звіти фондів. Брокери зазвичай продають частки фондів потенційним інвесторам, надають фінансові та інвестиційні консультації після детального аналізу та прогнозування рухів ринку.

Процес створення інвестиційного фонду в Панамі

Для відкриття інвестиційного фонду в Панамі потрібно виконати наступні кроки:

 1. Формування капіталу.
 2. Реєстрація унікальної назви фонду.
 3. Оформлення всіх відповідних документів щодо юридичної адреси офісу в Панамі та укладення договору з місцевим агентом.
 4. Підготовка повного пакету документів, серед яких Статут, протоколи, доручення та інформація про членів ради.
 5. Реєстрація панамського фонду в Держреєстрі.

Першочерговим кроком засновника має бути формування початкового капіталу. Згідно з місцевим законодавством, мінімальна сума статутного капіталу становить 10 000 доларів США. Цю суму можна внести у будь-якій валюті та траншами. 

Наступним кроком створення панамського фонду є вибір та реєстрація унікальної назви. Слід провести перевірку в Реєстрі, щоб переконатися, що обрана вами назва відрізняється від назв уже зареєстрованих структур. Назва панамського фонду може бути будь-якою мовою і повинна включати одне з закінчень: Incorporated, Corporation, Inc., Corp., SA. Зверніть увагу, що перед юридичним закінченням у назві повинно бути прописано "Foundation".

Кожен приватний фонд в Панамі повинен мати адресу зареєстрованого офісу в цій країні та агента. Документи на реєстрацію панамського інвестиційного фонду подаються в Реєстр фондів, при цьому необхідно сплатити фіксований внесок (350 доларів США).

Для реєстрації приватного фонду в Панамі потрібно підготувати пакет документів, основними з яких є Статут та його положення. У Статуті прописується наступна основна інформація:

 • Назва фонду.
 • Мета установлення фонду.
 • Місцезнаходження та адреса фонду.
 • Структура управління.
 • Права та обов'язки учасників.
 • Процедури прийняття рішень (збори, голосування, тощо).
 • Фінансові деталі, включаючи інформацію про початковий капітал фонду, джерела фінансування, правила витрат та інвестування коштів.
 • Процедура зміни Статуту.

Зазначимо, що кожен приватний інвестиційний фонд Панамі керується радою, до якої повинні входити мінімум три (3) члени. Членами ради можуть бути резиденти будь-якої країни, в Панамі інформація про них є відкритою, зберігається в Держреєстрі.

Типи інвестиційних фондів в Панамі 

У цій юрисдикції доступно два типи інвестиційних фондів - публічні та приватні. Закон про цінні папери регулює, що панамські інвестиційні фонди, які публічно пропонують свої акції або квоти інвесторам, що проживають/зареєстрованим в Панамі, повинні бути зареєстровані в SMV.

Інвестиційний фонд вважається керованим в Панамі/з Панами, якщо застосовуються будь-які з наступних умов:

 • фонд призначив інвестиційного менеджера в Республіці Панама;
 • основна адреса інвестиційного фонду знаходиться на території Республіки Панама;
 • фонд призначив кастодіана в Республіці Панама;
 • більшість директорів, які беруть участь у прийнятті рішень, проживають в Республіці Панама.

Приватні інвестиційні фонди в Панамі зазвичай не зобов'язані реєструватися як інвестиційні компанії відповідно до Федерального закону про цінні документи. Це означає, що вони зазвичай не піддаються такому самому строгому регулюванню, як публічні фонди. Приватні фонди в Панамі не можуть публічно пропонувати свої цінні папери. Замість цього вони можуть обмежуватися закритим колом інвесторів, таких як інституційні інвестори або акредитовані інвестори. 

В Панамі доступні два типи приватних інвестиційних фондів залежно від кількості інвесторів: PIF-20 (двадцять інвесторів) та PIF-50 (п'ятдесят інвесторів). Приватні фонди, базовані в Панамі, можуть бути структуровані як 

 • компанія;
 • товариство з обмеженою відповідальністю; 
 •  пайовий траст.

Створення приватного інвестиційного фонду в Панамі: відмінності PIF-20 та PIF-50

У фонді PIF-20 участь обмежена не більш як 20 інвесторами, які повинні мати прямий зв'язок через свою належність до компанії, асоціації або групи. Акції фонду PIF-20 не можуть бути комерціалізовані або пропоновані публічно. Цей тип фонду не потребує реєстрації в SMV і до нього не застосовується вимога щодо дотримання Положення № 5. Для структури PIF-20 дозволяється не наймати аудитора, уповноваженого кастодіана, інвестиційного менеджера.

PIF-50 - це інвестиційні фонди, які діють в Республіці Панама або за її межами, але квоти/частки участі в них не пропонуються публічно. Установчі документи фонду PIF-50 повинні містити наступні положення:

 • Положення, що обмежує кількість інвесторів до п'ятдесяти (50).
 • Положення, що вимагає, щоб усі пропозиції робилися шляхом приватних повідомлень, а не публічних засобів.
 • Положення, що встановлює, що права на участь будуть пропонуватися лише кваліфікованим інвесторам, мінімальні початкові інвестиції яких становлять 100 000 доларів США.

Кваліфікованими інвесторами є фізичні або юридичні особи, сфера діяльності яких включає переговори від свого імені або від імені третіх осіб щодо товарів, що складають торговий портфель PIF або значну частину його торгового портфеля; або ті, хто підписав заяву про те, що їх активи, індивідуально/спільно, становлять не менше 1 000 000 доларів США.

Приватний фонд для захисту активів в Панамі

Реєстрація приватного фонду в Панамі може мати різні цілі, серед основних:

 1. Володіння та управління різними активами, такими як нерухомість, цінні папери, дорогоцінні метали тощо. Панама є привабливою юрисдикцією для володіння активами через своє стратегічне географічне положення та податкові переваги.
 2. Володіння частками компаній (холдинг). Приватні фонди в Панамі можуть створювати холдингові структури для володіння акціями/частками інших компаній, що сприяє диверсифікації інвестиційного портфеля та забезпечує ефективне управління корпоративними інтересами.
 3. Інвестиційна діяльність. Приватні фонди в Панамі можуть інвестувати в різні класи активів, включаючи акції, облігації, нерухомість, сировинні товари та інше, що відкриває широкий спектр інвестиційних можливостей та пропонує різні інструменти для захисту інвестицій.

Панамський приватний інвестиційний фонд має право володіти акціями компаній, зареєстрованих в Панамі, і звільняється від податків, якщо його доходи не надходять від діяльності, провадження на території цієї країни.

Вимоги до створення інвестиційного фонду в Панамі PIF-50

Приватний фонд з 50 інвесторами повинен мати законного представника в Республіці Панама, яким може бути брокер, брокерська фірма, інвестиційний консультант, банк, аудиторська фірма, юрист, юридична фірма або, у будь-якому випадку, особа, уповноважена на такі цілі від регулятора SMV. 

Перед початком діяльності в Республіці Панама фонд повинен повідомити регулятора через свого агента, що він виконав вимоги, встановлені в Положенні № 5 від 2004 року. Тобто PIF-50 повинен надати через свого законного представника для перевірки в SMV наступну інформацію:

 • Копію установчого договору, трастового документа або документа, на підставі якого був установлений приватний фонд в Панамі.
 • Копію Проспекта або аналогічного документа, використаного для внесення плати за участь в PIF-50.
 • Аудитовану фінансову звітність фонду за останній фінансовий період.
 • Свідоцтво ради або заяву законного представника, яке офіційно підтверджує, що PIF-50 відповідає вимогам, що дозволяють вважати його приватною інвестиційною компанією відповідно до національного Закону про цінні папери.
 • Назва та адреса фонду, його інвестиційного менеджера, оферента та кастодіана, а також директорів та головних керівників.
Наголошуємо! До PIF-50 застосовується обов'язкове повідомлення, подане зареєстрованому агенту інвестиційного фонду в Республіці Панама, про будь-які зміни в вищезазначеній інформації протягом наступних 120 днів після того, як зміни відбулися.

Висновок

Установи інвестиційного фонду в Панамі є популярним серед тих, хто керує активами. Панама визнана однією з популярних юрисдикцій для реєстрації інвестиційних фондів завдяки вигідному податковому режиму, гнучкому законодавчому середовищу та високому рівню конфіденційності.

 Однак, для успішної та безпечної діяльності інвестиційного фонду в Панамі важливо враховувати і дотримуватися юридичних аспектів. Ви можете залишити заявку бізнес-консультантам IQ Decision UK, використовуючи форму зворотного зв'язку, щоб замовити супровід у реєстрації інвестиційного фонду в Панамі.