Форма замовлення консультації з регулювання інвестиційних фондів
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Інвестиційні фонди – одна з найпопулярніших можливостей отримати прибуток. Щоб мати максимум віддачі, важливо знати, як вони структуровані та що найкраще для кожного інвестора. Заснування інвестфонду – це один із способів, щоб вийти на міжнародний фінансовий ринок. Однак, при запуску інвестфонду потрібно враховувати різні чинники, які мають безпосередній вплив на обрання країни реєстрації та корпоративної форми фонду. Необхідно проаналізувати різні аспекти регулювання міжнародних інвестфондів (податкові, фінансові, комерційні).

Що таке інвестфонд?

Інвестиційний фонд – це фінансовий механізм, який поєднує гроші, внесені групою осіб, для інвестування у похідні фін. інструменти, цінні папери з фіксованим доходом, акції та інші фін. інструменти. Вони надають доступ до міжнародних фінансових ринків, допомагають диверсифікувати інвестиції. Інвестфонди передають заощадження інвесторів до рук інвестиційних менеджерів, які аналізують ринок у пошуках кращих можливостей для отримання прибутку.

Які переваги пропонує інвестиційний фонд?

Інвестиційні фонди дають можливість інвесторам застосовувати стратегії для інвестування в безліч фінансових ринків та активів. Вони надають гнучкі умови викупу чи передачі активів. До інвестиційних фондів залучено кілька ключових гравців. По-перше, це інвестор (який у деяких інвестиційних схемах позначається як «учасник», «власник паю» або «акціонер»). По-друге, керуюча компанія, тобто компанія, яка надає власникам паїв консультаційні послуги та інвестує їхні гроші в цінні папери (наприклад, облігації та акції) в портфелі інвестиційного фонду. Керівна компанія може запропонувати безліч фондів з певними характеристиками та умовами. Нарешті депозитарна установа захищає активи фонду (тобто вкладені гроші) та контролює всі дії, які менеджер фонду виконує від імені власників паїв.

Як функіонує інвестфонд?

Інвестори мають спочатку купити паї у вибраному ними фонді. Ціна – це чиста вартість активів фонду. Оскільки інвестори можуть продати («викупити») паї чи акції, що їм належать, у будь-який час, вартість капіталу зростає чи падає. Керівні компанії управляють інвестиціями. Керуючі прагнуть знайти найкращі шанси та фінансові продукти для вкладень інвесторів, і пропонуватимуть клієнтам вибір фондів із різним ризиком і нормою прибутковості. Прибутковість фондів пов’язана з прибутковістю активів, у які вони інвестують.

Які є види інвестиційних фондів?

Є багато видів інвестиційних фондів, кожен зі своїми особливостями:

 • Фонди фінансового ринку, які інвестують у короткостроковий фіксований дохід.
 • Інвестфонди у секторі нерухомості, які не мають фінансового характеру.
 • Хедж-фонди, які прагнуть максимізувати прибуток незалежно від ринкових тенденцій.
 • Біржовий фонд (ETF), яким можна торгувати на біржі, як акціями, тобто його можна купувати і продавати протягом дня.

Також фонди можуть бути закритого та відкритого виду. Обидва види фондів є професійно керованими фондами, які досягають диверсифікації шляхом інвестування в сукупність акцій чи інших фінансових активів, а не в окремі акції. І обидва об'єднують ресурси багатьох інвесторів, щоб мати можливість вкладати кошти в більших масштабах.

Види інвестфондів

Відкриті інвестфонди

Закриті інвестфонди

Пайовий інвестфонд – один з видів відкритих фондів. Інші види відкритих інвест. інструментів включають хедж-фонди та ETF. Вони пропонуються через фондові компанії, які продають акції безпосередньо інвесторам. Немає обмежень на кількість акцій, які може запропонувати відкритий фонд, тобто кількість акцій необмежена.

Закриті інвест. структури фондів контролюються інвестиційним менеджером чи управляючим фондом і організовані так само, як і публічна компанія. Цей вид фонду пропонує фіксовану кількість акцій через інвестиційну компанію, залучаючи капітал шляхом проведення первинної публічної пропозиції (IPO). Після IPO акції котируються на біржі. Інвестори мають змогу купувати акції через брокерську фірму на вторинному ринку.

Залежно від типу інвесторів, для яких вони призначені, та інвестицій, які вони роблять, інвестиційні фонди більше або менш регулюються та контролюються органами нагляду за фінансовими ринками. Одними з найбільш регульованих і контрольованих інвестфондів є «підприємства колективного інвестування в переказні цінні папери» (UCITS) у країнах Європи. Як випливає з їхньої назви, UCITS може інвестувати виключно в цінні папери, тобто в акції, облігації та інструменти грошового ринку.

Топ країн для реєстрації інвестиційного фонду в Європі

У багатьох юрисдикціях створено сприятливі умови для ведення інвестиційної діяльності. Щоб вибрати, де зареєструвати інвестиційний фонд у 2024 році, доцільно проаналізувати не лише чинне законодавство щодо регулювання фондів, а й умови оподаткування тієї чи іншої країни, інвестиційні можливості, чи дозволено іноземцю відкрити інвестфонд у цій конкретній країні.

Якщо розглядати європейські юрисдикції, то найсприятливішими для реєстрації інвестфонду є Велика Британія, Мальта, Ліхтенштейн, Швейцарія.

1

Велика Британія

Ця країна є одним із провідних світових центрів управління інвестиціями з добре розвиненим внутрішнім відкритим ринком фондів. У Сполученому Королівстві найпоширеніша ОПФ інвест. фондів є колективні інвест. схеми (CIS). Для створення інвестфонду в Британії, заявку на реєстрацію потрібно подати до Управління фінансового регулювання (FCA).

CIS, заснований у Сполученому Королівстві, має одну з таких юридичних форм:

 • авторизована договірна схема (ACS);
 • авторизоване довірче управління (AUT);
 • інвестиційна компанія зі змінним капіталом (ICVC).

Інвестиційні фонди у Великій Британії суворо регулюються. Засновники мають відповідати жорстким нормативним вимогам. Керівники повинні отримати дозвіл на відкриття інвестиційного фонду відповідно до Закону про фінансові послуги та ринки 2000 р. Частина процесу затвердження вимагає, щоб інвестиційний менеджер продемонстрував достатні фінансові ресурси та наявність ефективних систем і засобів контролю для управління фондом.

2

Ліхтенштейн

Ліхтенштейн – популярна юрисдикція серед підприємців, які зацікавлені у створенні інвестиційного фонду, сумісного з іншими аналогічними фондами ЄС. Отже, засновники інвестиційного фонду в Ліхтенштейні матимуть доступ до європейського ринку. Інші переваги пов'язані з економічною та політичною стабільністю, розвиненою банківською системою та економічною політикою, оподаткуванням, які сприятливі для закордонних інвесторів. Інвестфонди у Ліхтенштейні контролюються Управлінням фінансового ринку (FMA).

Інвестори, які хочуть започаткувати інвестфонд у Ліхтенштейні, повинні дотримуватись:

 • Закону про колективні інвестиції в переказні цінні папери також відомого як законодавство про UCITS.
 • Директиви про керуючих альтернативними інвестиційними фондами (AIFM).
 • Закону про інвестиційні компанії.

Важливо знати! Ліхтенштейн також адаптував більшість своїх законів, що стосуються створення фондів, до законодавства ЄС та ухвалив більшість директив, які забезпечують легкий доступ для інвесторів із ЄС.

Іноземні інвестори можуть вибрати один із таких видів інвестиційних фондів:

 • Інвест. підприємства з цінних паперів, які можна створити як пайові інвестиційні фонди.
 • Інвест. підприємства для інших цінностей, які також можуть набувати форми пайових фондів.
 • Інвест. компанії у сфері нерухомості.
 • Інвест. підприємства для кваліфікованих інвесторів, які можуть бути створені як трасти.

Залежно від виду фонду та пропонованих послуг усі фонди повинні мати спеціаліста з комплаєнсу, який відповідає за відповідність діяльності фонду правилам FMA, та внутрішнього аудитора, який перевірятиме бухгалтерський облік, а також призначити особу чи орган, який розглядатиме скарги клієнтів.

3

Люксембург

Герцогство є найбільшим і найвідомішим місцем для розміщення інвестфондів у Європі та другим найкращим місцем для розміщення інвестфондів у світі після США. Уряд Люксембургу розробляє власну нормативно-правову базу і ринкові стратегії, щоб забезпечити сприятливий інвест. клімат.

Велике Герцогство Люксембург – розвинений фін. центр із продуманим регуляторним режимом для інвест. фондів, що адмініструються Комісією з нагляду за фін. сектором (CSSF). Основні види інвестфондів у Люксембурзі:

 • підприємства колективного інвестування (UCI);
 • альтернативні інвестфонди (AIF) можуть бути зареєстровані як хедж-фонди, фонди інвестицій у нерухомість, фонди прямих інвестицій;
 • субфонди.

Основні правові форми підприємств з колективних інвестицій:

 • Спеціалізований інвестфонд (SIF), який не має статусу юрособи.
 • Інвесткомпанія зі змінним (SICAV) та основним (SICAF) капіталом.

SIF є одним із важливих інвест. інструментів, який підприємець може вибрати для реєстрації інвестфонду в Люксембурзі. SIF можуть управлятися керуючою компанією.

4

Швейцарія

Країна є одним із основних ринків для реєстрації інвестфондів у Європі. Уряд Швейцарії створив ефективну нормативно-правову базу щодо регулювання інвестиційної діяльності. Органами, відповідальними за нагляд за інвестфондами, є Агентство з нагляду за фінансовими ринками (FINMA) та Асоціація з управління фондами (SFAMA).

Закордонним інвесторам, які хочуть заснувати інвестфонд у Швейцарії, потрібно дотримуватися Закону про колективні інвестсхеми (CISA). CISA передбачає такі види інвест. інструментів:

 • Договірний інвестфонд (FCP), діяльність якого заснована на договорі між інвесторами, керуючою компанією та банком-депозитарієм.
 • Інвестфонд зі змінним капіталом (SICAV) може мати форму акціонерного товариства.
 • Інвест. компанія з основним капіталом (SICAF), метою є вкладення колективного капіталу, акціонерами можуть бути приватні інвестори.
 • Товариство з обмеженою відповідальністю для схем колективного інвестування (LP) призначене лише для кваліфікованих інвесторів.

Реєстрація інвестиційного фонду в Азії

Сектор інвестиційних фондів – одна з найпривабливіших галузей фінансової індустрії в деяких країнах Азії – таких, як Гонконг і Сингапур. Законодавство цих юрисдикцій передбачає чіткі правила, коли справа доходить до створення інвестиційних фондів.

Повертаючись до правил, яких необхідно дотримуватись при інвестуванні у фінансовий сектор, деякі з них належать до ліцензій, які необхідно отримати, а у випадку інвестиційних фондів необхідно призначити керуючих фондами для виконання певних дій.

1

Інвестиційний фонд у Гонконгу

Для керуючого фондом Гонконг традиційно є одним із найкращих варіантів серед азіатських країн. Це фінансовий центр регіону Великого Китаю. Він пропонує менеджерам фондів низький податковий тягар у поєднанні з продуманою правовою та нормативною базою, яка користується повагою у спільноти інвесторів. Іноземним інвесторам, яких цікавить створення інвестиційного фонду в Гонконгу, корисно знати, що уряд активно розробляє законодавство, яке сприятиме розвитку інвест. діяльності.

Два основні види структур фондів, які пропонуються в Гонконгу, – пайові та корпоративні фонди. З 31 серпня 2020 р. також можливе створення інвестиційних фондів у формі Limited Partnership Funds (LPF). OFC – це відкритий фонд. На відміну від пайових інвестиційних фондів, OFC – це окрема юрособа з радою директорів. Ключові особливості OFC:

 • його активи мають бути відокремлені та передані на зберігання депозитарію;
 • повинен бути призначений інвестиційний менеджер, який має ліцензію або зареєстрований у Комісії з цінних паперів і ф'ючерсів (SFC) для ведення регульованої діяльності типу 9 (управління активами);
 • фонд може бути структурований так, щоб мати субфонди, кожен із яких працюватиме як «захищений осередок», тобто активи та зобов'язання кожного субфонду належать тільки цьому конкретному субфонду і не доступні кредиторам іншого субфонду.
2

Інвестиційний фонд у Сингапурі

Іноземним інвесторам, яких цікавить реєстрація інвестиційного фонду, варто звернути увагу на те, що Сингапур є юрисдикцією, яка перебуває в авангарді змін до азіатського фондового простору.

Валютне управління Сингапуру (MAS) і Управління бухгалтерського обліку та корпоративного регулювання (ACRA) запустили компанію зі змінним капіталом, нову структуру юридичної особи для всіх видів фондів у юрисдикції, а саме змінну Capital Company (VCC) у Сингапурі.

VCC служить структурою як відкритих, так і закритих інвестиційних фондів у Сингапурі. Ця корпоративна форма може використовуватися для пайових інвестиційних фондів, хедж-фондів і фондів прямих інвестицій чи нерухомості. В межах структури VCC кілька схем колективного інвестування можуть бути створені або як окрема або як парасолькова організація з субфондами. Формування інвестиційного фонду у формі VCC значно зміцнює і так сильні позиції Сингапуру як міжнародного центру управління фондами.

Щоб ще більше стимулювати впровадження інфраструктури VCC у Сингапурі, Валютне управління (MAS) запустило схему грантів VCC. У результаті в період дії гранту значно дешевше створити VCC у Сингапурі. Схема грантів фінансується Фондом розвитку фінансового сектора (FSDF) і набула чинності з січня 2020 р. терміном до трьох років.

Інвестиційні фонди у США

Якщо Ви хочете відкрити інвестиційний фонд, то у США створено одні з найсприятливіших нормативно-правових і податкових умов для цього. Необхідно переконатися, що Ви дотримуєтеся правильної процедури для легального започаткування фонду. Реєстрація інвест. фонду у США відбувається шляхом подання заявки на авторизацію до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC).

Фонди бувають різних видів, кожен із яких має свої особливості. Як правило, публічно пропоновані фонди – такі, як пайові інвестиційні фонди, біржові, закриті фонди, мають бути зареєстровані SEC як інвестиційні компанії. Приватні інвестиційні фонди (хедж-фонд) можуть отримати звільнення від реєстрації. Тобто хедж-фонди не реєструють свої акції у SEC. Це означає, що на них не поширюються ті ж нормативні стандарти, які застосовуються до реєстрації пайового інвестфонду у США, авторизованого в Комісії з цінних паперів та бірж. Хедж фонди переважно мають гнучкіші інвестиційні стратегії, ніж, наприклад, пайові інвестфонди.

Щоб створити хедж-фонд в Штатах, Ви можете вибрати одну з таких структур:

 • товариство з обмеженою відповідальністю (LP);
 • компанія з обмеженою відповідальністю (LLC).

Найчастіше хедж-фонди США формуються як LP, у яких консультант з інвестицій виступає основним партнером. Багато хедж-фондів реєструються в Делавері з огляду на його сприятливі для ведення бізнесу закони. В цілому, складність започаткування хедж фонду пов’язана з кількістю інвесторів, кількістю активів під управлінням і зі стратегією фонду.

Реєстрація інвестфонду в Австралії

Закон про корпорації є одним з основних нормативних актів, якого повинні дотримуватись інвестори, які планують започаткувати інвестфонд в Австралії. Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) – орган, який наглядає за діяльністю інвест. фондів. В країні варіанти структури фонду включають індивідуальні пайові трасти, партнерства з обмеженим капіталом на ранньому етапі (ESVCLP), партнерства з обмеженим венчурним капіталом (VCLP) та керовані інвестиційні фонди (MIT). Найоптимальніша структура фонду залежатиме від низки факторів, зокрема:

 • розміру фонду;
 • інвестиційної стратегії;
 • статусу податкового резидента;
 • рівня підготовки цільової групи інвесторів.

Якщо у фонді понад 20 учасників, які є роздрібними інвесторами, такий фонд має бути зареєстрований як схема колективного інвестування в ASIC. Також необхідно отримати фінансову ліцензію в Австралії (ліцензію AFS), якщо не застосовується звільнення.

Структура пайового фонду може забезпечити значну гнучкість і дозволити розробити індивідуальну структуру фонду. Фонди, структуровані як пайові інвестиційні фонди в Австралії, або управляються довірчим керівником, або функції управління інвестиціями передані на аутсорсинг (часто пов'язаної) спеціалізованої організації з управління інвестиціями.

Інвестори в пайовому фонді отримують паї та мають права й обов'язки, які регулюються договором пайового фонду.

На загальні пайові інвестиційні фонди не поширюються обмеження щодо класу активів, у які фонд може робити інвестиції, обмеження щодо кількості таких інвестицій, будь-які правила щодо обов'язкової диверсифікації інвестиційного портфеля або загального розміру фонду.

Деякі з основних законодавчих податкових пільг, які доступні інвесторам і керуючому фондами фонду венчурного або приватного капіталу, структурованого як ESVCLP або VCLP, недоступні щодо пайового фонду. Однак, якщо фонд кваліфікується як MIT, він може обрати облік відповідних активів на рахунку капіталу. MIT також мають перевагу зниженого рівня утримуваного податку.

Супровід створення інвестиційного фонду

Останні кілька років спостерігаються тенденції щодо глобалізації, і регулювання інвестиційної діяльності у всіх країнах зазнало змін. При запуску інвестиційної діяльності важливо чітко розуміти всі юридичні аспекти обраної юрисдикції.

Незалежно від потреб наших клієнтів, фахівці компанії IQ Decision UK надають індивідуальні консультації щодо структурування, формування, інвестування та виходу з фонду. Підтримка надається нашими командами з регуляторних, фінансових питань, питань зниження можливих ризиків і вирішення спорів.

До переліку послуг нашої компанії входять:

 • Супровід у виборі юрисдикції для створення інвестиційного фонду.
 • Консалтинг щодо вибору структури фонду.
 • Юридичний аудит бізнесу (legal due diligence).
 • Сприяння в розробці корпоративної документації, отриманні дозволів від регулювальних органів.
 • Допомога в розробці договору про наміри.
 • Консультації щодо використання правових механізмів для отримання держ. підтримки інвестиційних фондів.
 • Консалтинг щодо реструктуризації фонду, щодо можливостей спільного інвестування.
 • Консультації щодо дотримання вимог substance та інших міжнародних нормативних вимог.
 • Консультації щодо редоміцилювання інвестиційного фонду.
 • Подальший юридичний супровід інвестиційної діяльності фонду.