Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Британські Віргінські Острови (БВО або англ. BVI) визнані як важлива міжнародна юрисдикція для створення та управління інвестиційними фондами. їхня популярність базується на декількох аспектах: гнучкість регуляторної системи, забезпечення конфіденційності даних та оптимальний фіскальний режим. Інвестиційні фонди в цій юрисдикції відкривають унікальні можливості для інвесторів з різних куточків світу. Великий вибір інвестиційних рішень в цій юрисдикції сприяє високій потенційній прибутковості. 

Заснування фонду на Британських Віргінських Островах стає важливим кроком для інвесторів, які прагнуть покращити дохідність своїх інвестицій, використовуючи можливості БВО. У цій юрисдикції надаються різні види фондів, включаючи професійні та приватні, які можуть бути адаптовані до особистих потреб та стратегій інвесторів.

Цей огляд пропонує ретельний аналіз інвестиційного середовища на БВО, досліджуючи шляхи включення інвестицій через фонди БВО в ваш портфель. У статті обговорюються правові питання, процедурні нюанси та пільги щодо оподаткування, а також потенційні ризики та стратегії їхнього зменшення. Завдяки різноманітності доступних фондових структур, БВО підтверджує свою репутацію як надійного та привабливого центру управління фондами.

Отже, ця стаття не лише розкриє практичні аспекти створення та управління фондами на БВО, але й надасть уявлення про те, як інвестори можуть використовувати ці інвестиційні можливості через БВО для розширення своїх глобальних інвестиційних стратегій.

Статус БВО як центру управління фондами

БВО здобули славу як центр управління фондами, завдяки їхньому стабільному уряду, максимальній безпеці конфіденційної інформації та відсутності прямого оподаткування. Зазначені фактори створюють сприятливі умови для фондів БВО, привертаючи інвесторів, які прагнуть мінімізувати податкове навантаження та ефективно використовувати свої активи в надійному правовому контексті. 

Інвестиційні структури БВО представляють собою широкий спектр платформ, включаючи хедж-фонди, фонди прямих інвестицій та інвестиції в нерухомість. Ці фонди приваблюють капітал з різних куточків світу, сприяючи глобальному перерозподілу та інтеграції грошових ресурсів. 

Інвестування через фонди на БВО дозволяє учасникам ринку розширювати свої інвестиційні портфелі та відкриває доступ до міжнародних фінансових ринків з мінімальним оподаткуванням.

 Інвестиційні платформи БВО вносять значний внесок у управління великими обсягами капіталу. Ці структури підкріплюються сучасними фінансовими технологіями та кваліфікованим обслуговуванням, посилюючи роль БВО як важливого міжнародного фінансового центру. 

З точки зору інвесторів, інвестиційний потенціал БВО не обмежується фінансовими структурами. Острови надають перспективи для участі в інноваційних починаннях, технологічних проєктах та екологічних ініціатив, роблячи дану територію привабливою для різноманітних інвестиційних пропозицій. 

Взагалі, економічна важливість БВО як місця для інвестицій продовжує зростати, привертаючи все більше інвесторів, які оцінюють це не лише як фінансово вигідну, але й як стратегічно значущу спрямованість на світовій економічній арені.

Аналіз нормативної бази, що регулює фонди на БВО

Британські Віргінські Острови (БВО) заслужено вважаються ключовим міжнародним фінансовим центром через розвинене та пристосоване законодавство, що регулює фондову діяльність. 

BVI business companies act (2004)

Основні законодавчі акти та регуляторні норми створюють оптимальну правову платформу для фінансових та інвестиційних установ. Закон про компанії БВО (2004) (BCA) Закон про корпоративне право БВО є основним законодавчим актом BCA, який визначає правила для створення та функціонування різних комерційних форм, включаючи інвестиційні фонди. 

Основні положення:
 • Гнучкість організаційної структури. BCA надає фондам можливість вибирати оптимальну корпоративну форму, включаючи компанії з обмеженою відповідальністю, партнерства або фідуціарні відносини.
 • Забезпечення конфіденційності та безпеки особистої інформації. Закон забезпечує захист персональних даних про керівників та акціонерів, що представляє значний інтерес для інвесторів
 • Гнучкість регуляторів. BCA надає фондам можливість адаптувати свою структуру та управління з мінімальними регуляторними обмеженнями, які могли б бути використані в інших правових системах.

 Securities and investment business act (SIBA)

Ще один нормативний документ, SIBA, регулює фінансові операції з акціями та облігаціями на Британських Віргінських Островах, включаючи управління інвестиційними фондами. Даний закон визначає вимоги до отримання ліцензії, здійснення транзакцій та звітності про фінанси. 

Основні положення:
 • Ліцензування фондів. Усі фонди, які бажають діяти з БВО, повинні отримати ліцензію від FSC (Фінансової службової комісії). Це забезпечує, що лише кваліфіковані та надійно керовані фонди можуть працювати в даній юрисдикції.
 • Нагляд та контроль. Закон SIBA передбачає постійний моніторинг за підприємствами зі сторони FSC, що включає регулярну звітність та проведення контрольних заходів для підтвердження відповідності.

Це законодавство створює міцну та гнучку основу для фондів на БВО, сприяючи їх привабливості як інвестиційних платформ для міжнародних інвесторів. Завдяки цьому законодавчому забезпеченню БВО продовжують підтримувати свою роль як провідна юрисдикція для інвестфондів та структур фондового ринку.

 Роль місцевої фінансової служби та її вплив на фондові операції

На БВО основну функцію в контролі та регулюванні операцій з інвестиційними фондами виконує орган, відомий як Фінансова службова комісія (FSC). Фінансова комісія контролює порядок та стабільність на фінансовому ринку БВО, регулюючи його учасників та захищаючи права капіталовкладників. 

Функції та повноваження FSC

Орган фінансового нагляду контролює різноманітні фінансові послуги на БВО, включаючи банки, страхові компанії, інвестиційні організації та всі типи інвестфондів. 

Зобов'язання FSC:
 •  Ліцензійні та реєстраційні процедури. Управління уповноважене видавати ліцензії різним типам фондів. Будь-який фонд, що запускає свою діяльність в даній юрисдикції, повинен пройти етап ліцензування, під час якого перевіряється відповідність встановленим нормам і вимогам.
 • Моніторинг та регулювання. Уповноважений орган здійснює постійний контроль за операціями фондів, мета якого - забезпечення їхньої відповідності як місцевим, так і міжнародним нормам. Це охоплює виконання регулярних аудитів, складання звітів та проведення перевірок, що сприяє зміцненню прозорості та довіри до діяльності фондів.
 • Захист капіталовкладників. Основна місія FSC - забезпечення безпеки інтересів та прав капіталовкладників. В цьому контексті встановлюються стандарти для розкриття інформації фондами, а також регулюється робота менеджерів фондів.
 • Регулювання відповідності. FSC активно займається забезпеченням того, щоб фонди відповідали світовим нормам у сфері боротьби з незаконними фінансовими операціями та фінансуванням тероризму. Фонди зобов'язані впроваджувати політики та процедури, спрямовані на запобігання використання їхніх структур у незаконній фінансовій діяльності.

Вплив FSC на операції фондів

Роль FSC у формуванні операційного середовища для фондів на БВО не може бути недооцінена. Ось декілька ключових аспектів їхнього впливу:

 •  Підвищення довіри капіталовкладників. Через послідовний контроль і нормативне керівництво, FSC зміцнює впевненість інвесторів у інвестиційному секторі островів. Це сприяє притоку міжнародних інвестицій і підвищує імідж БВО як стабільної та захищеної локації для інвестиційних операцій.
 •  Дотримання міжнародних стандартів. Діяльність FSC забезпечує відповідність фондів на БВО світовим фінансовим і регуляторним стандартам, що є критично важливим у контексті глобалізації фінансових ринків.
 • Сприяння інноваціям. Відомство активно сприяє розвитку інновацій у фондовому секторі, підтримуючи створення нових фінансових продуктів та послуг.

 Комісія FSС дозволяє інвестфондам на БВО адаптуватися до динамічно змінного і висококонкурентного середовища світової економіки. Це підтримує ефективну роботу фондів, забезпечуючи міжнародним інвесторам надійні та вигідні інвестиційні можливості.

Основні типи фондів на БВО

На території Британських Віргінських Островів передбачено кілька типів інвестфондів.

Публічні фонди (Public funds) 

На БВО публічні фонди, також відомі як відкриті фонди, повинні отримати ліцензію від наглядових органів і перебувають під їхнім докладним наглядом. Вони надають акції широкій аудиторії і вимагають високого ступеня прозорості, а також регулярного подання звітів. Правові особливості:

 •  Потрібне затвердження та постійний моніторинг з боку BVI Financial Services Commission (FSC).
 • Інвестори повинні бути проінформовані про потенційні ризики, можливі прибутки та правила управління інвестфондом.
Приватні фонди(Private funds)

Приватні інвестиційні фонди призначені для обмеженої групи інвесторів, часто представляють собою закриті групи або сімейні офіси. Ці фонди не пропонують свої акції публічно і, як правило, мають більший ступінь конфіденційності. Кількість інвесторів обмежена до 50 осіб. Правові особливості:

 • Регулятивні вимоги для цього типу нижчі, ніж для публічних фондів.
 • Потрібна реєстрація управління в FSC, але процес спрощений.
Професійні фонди (Professional funds)

Ці фонди призначені для професійних інвесторів, кожен з яких зобов'язаний внести мінімальну суму в 100 тисяч USD. На БВО професійні фонди є бажаним вибором для інвесторів, спрямованих на більш ризикові інвестиційні стратегії. Правові особливості:

 • Реєстрація у FSC з можливістю розпочати діяльність до завершення процесу ліцензування, за умови подальшого подання необхідної документації в чітко визначені терміни.
 • Вимоги до інформаційної відкритості нижчі, ніж у публічних фондів.
Сегреговані фонди (SPC)

SPC є окремою юридичною одиницею, яка дозволяє формувати різноманітні сегреговані портфелі. Активи та пасиви кожного портфеля законодавчо ізольовані від активів та пасивів інших портфелів у структурі. Важливо підкреслити, що кожен такий портфель не має статусу незалежної юридичної особи. Ця концепція ідеально підходить для мінімізації ризиків та надання інвесторам персоналізованих інвестиційних варіантів.

 Правові особливості:

 • Кожний сегрегований портфель діє як незалежний фонд, що має свої активи та пасиви.
 • Потрібне оформлення та нагляд з боку комісії FSC.

 Фонди на Британських Віргінських Островах продовжують привертати міжнародні інвестиції завдяки їхній здатності відповідати різноманітним тактикам інвестування та правовим нормам. За рахунок цих якостей БВО підтверджують свій статус провідного інвестиційного центру з різноманітними та гнучкими фондовими структурами, що надають значні переваги глобальним інвесторам.

Визнання закритих фондів

На території БВО фонди закритого типу не підлягають регулюванню до 2020 року. Однак, внаслідок змін у законодавстві, прийнятих 31.12.2019 року, ці фонди почали потрапляти під регулювання. Таким чином, з цієї дати для визнання FSC необхідно забезпечити закрите фінансування. 

Для отримання визнання фонд повинен буде подати в FSC заяву в затвердженій формі, супроводжувану копіями:

 • засновницьких документів фонду, реєстром директорів (де це застосовно) та свідоцтвом про реєстрацію;
 • оціночною політикою фонду;
 • документом про пропозицію фонду або відомістю умов, де фонд має намір видати такий документ;
 • даними кожного директора, генерального партнера або повіреного особи.

Плата за подання заявки на визнання приватного інвестиційного фонду на БВО на даний момент становить 700 доларів США, при цьому додатково сплачується 1000 доларів США після затвердження. Після цього плата за подовження складає 500 доларів США на рік.

Заснування фонду приватного акціонерного капіталу на БВО

Фонд приватного акціонерного капіталу повинен підтримувати зареєстрованого агента та офіс на БВО. Немає вимоги щодо збереження корпоративного секретаря.

На 31.12.2019 року (або 01.07.2020 року для існуючих закритих фондів) такі юридичні суб'єкти повинні призначити уповноваженого агента, який буде діяти як посередник між інвестиційним фондом та управлінням FSC. У цьому контексті необхідно оформлення спеціального дозволу для діяльності уповноваженого агента на БВО.

ТОВ для фондів на БВО

Британські Віргінські Острови пропонують різноманітні можливості для утворення фондів. Це дає можливість інвесторам налаштувати свої стратегії для виконання конкретних економічних завдань. Можливість вибору з численних юридичних форм організації фондів, таких як компанії з обмеженою відповідальністю, партнерства та трости, забезпечує необхідну гнучкість.

Структура фонду

Опис

Переваги 

Товариство з обмеженою відповідальністю

Юридичні особи, в яких зобов'язання учасників з правових та грошових питань обмежені їхніми внесками.

 • Захист юридичних інтересів інвесторів та їхніх внесків
 • Гнучкість управління структурою

Партнерства

Дозволяють здійснювати колективне управління та володіння активами у межах різних форм партнерств, включаючи загальні, обмежені та партнерства з обмеженою відповідальністю.

 • Гнучкість у розподілі прибутків та збитків
 • Зручність в організації та керуванні

Трасти

Юридичні конструкції, де активи перебувають під контролем однієї особи (трастового управителя) на користь і на користь інших (бенефіціарів).

 • Забезпечення збереженості активів та ефективне планування спадщини
 • Підвищена конфіденційність

Ця таблиця дозволяє чітко побачити різницю та переваги кожної структури, що спрощує вибір найбільш підходящого варіанту для їхніх унікальних потреб і цілей у цій юрисдикції. 

З 2017 року стала доступною опція створення приватних фондів на БВО через партнерства з обмеженою відповідальністю (LP). 

Усі LP, створені до прийняття нового "Закону про LP", можуть перереєструватися з юридичним статусом або без нього. 

Щоб зареєструвати LP на БВО, необхідно мати принаймні одного основного учасника, зазвичай регульованого директивним фондом, завдання якого полягає в управлінні цією асоціацією. Основний учасник несе повну відповідальність за непогашені кредити та боргові зобов'язання LP. У випадку наявності кількох основних учасників, кожен з них несе спільну відповідальність. Якщо угода про LP не передбачає інше, основний учасник буде відповідальний за борги та зобов'язання LP лише до тієї міри, наскільки LP не може самостійно погасити ці фінансові зобов'язання.

Процедура створення фондів на БВО 

Заснування фонду на території Британських Віргінських Островів являє собою покрокову процедуру, що охоплює ряд етапів від початкової підготовки до офіційної реєстрації та початку діяльності фонду. Приведені основні етапи, кожен з яких критичний для успішного та результативного заснування фонду.

1
Крок: Визначення типу фонду 

Першим кроком у створенні фонду на Британських Віргінських Островах є визначення його формату, такого як приватний, публічний, професійний або інкубаційний фонд. Вибір залежить від інвестиційної стратегії, передбачуваної кількості вкладників, вимог до розміру статутного фонду та переваг в оподаткуванні.

2
Крок: Вибір правової структури 

Визначившись із типом фонду, далі потрібно підібрати відповідну юридичну структуру, таку як ТОВ, партнерство або траст. Цей вибір обумовлений необхідною структурою управління, рівнем захисту активів та потрібною операційною гнучкістю.

3
Крок:  Створення документації для фонду 

Підготовка фондової документації - ключовий етап, який включає створення уставу підприємства, пропозицій для капіталовкладників та договорів управління. У цих документах повинні бути чітко визначені права та обов'язки учасників, інвестиційні стратегії, структура витрат та процедури звітності.

4
Реєстрація та оформлення ліцензійних документів 

Зареєструвати фонд на Британських Віргінських Островах можна, подавши необхідні документи до FSC. Залежно від виду фонду може знадобитися спеціальна ліцензія. Цей етап включає перевірку поданих документів на відповідність законодавству БВО.

5
Крок: Призначення провайдерів послуг 

Інвестфондам на БВО необхідно призначити кваліфікованих постачальників послуг, включаючи аудиторів, керівників інвестицій, кастодів активів та консультантів. Ці фахівці забезпечують відповідність фонду регуляторним стандартам та ефективне управління активами.

6
Крок: Відкриття банківського рахунку

Для проведення операцій потрібно відкриття банківських рахунків для фонду. Це включає співпрацю з банківськими установами на Британських Віргінських Островах або за їх межами, надання необхідного комплекту документації та виконання перевірок згідно з політикою KYC (Know Your Customer).

Після завершення всіх реєстраційних та організаційних процедур фонд готовий розпочати діяльність. Це передбачає запуск інвестиційних процесів, управління ресурсами та виконання операційних функцій, таких як звітність та моніторинг з боку управління FSC.

Вимоги до документації та мінімальні капіталовкладення для створення фонду на БВО

Для створення фонду на БВО необхідно виконання певних умов щодо документації та інвестицій, що допомагає забезпечити відповідність стандартам прозорості та управління відповідно до місцевого та міжнародного законодавства.

Створення компанії на БВО передбачає подачу наступних документів: 

 1. Засновницька документація:
  •  Меморандум про створення та Статут. Ці документи встановлюють структуру та цілі фонду, включаючи його назву, завдання, тип, структуру капіталу та права учасників.  
  • Проспект або пропозиція інвесторам. Детальний документ, що описує інвестиційну стратегію фонду, ризики, комісії, управлінську структуру та процедури виходу інвесторів.
 2. Угоди з сервіс-провайдерами: 
  • Керуючий фондом. Угода, що визначає обов'язки та права керівника активами.  
  • Кастодіан. Документи, що регулюють умови зберігання активів фонду.  
  • Аудитор. Контракт з аудиторською фірмою, яка буде проводити щорічний аудит фонду.
 3. Документи KYC (Знай свого клієнта). Документи, що підтверджують особу керівників, інвесторів та інших ключових осіб, включаючи паспорти, підтвердження адреси та професійне резюме.
 4. Методи протидії легалізації злочинних доходів (AML) та фінансуванню терористичної діяльності (CFT). Описують механізми та заходи, які фонд використовує для виконання законодавства національного та глобального рівнів у сфері AML та CTF.

 SPC повинно отримати затвердження від Комісії з фінансових послуг БВО (FSC).

Утворення LP на БВО потребує подання наступних документів:
 • заява, що підтверджує ім'я LP, адресу, зареєстрованого агента, ім'я та адресу кожного головного партнера та доказ того, що товариство має необмежений термін дії або фіксований строк; 
 •  документ від припущеного зареєстрованого агента, що дає згоду на їхнє  призначення.

Тільки зареєстрований агент має право подавати реєстраційні документи в Реєстр БВО. За умови, що Реєстратор задоволений тим, що вимоги до реєстрації були виконані, він повинен видати свідоцтво про реєстрацію.

Вимоги щодо мінімальних капіталовкладень 

Мінімальні капіталовкладення залежать від типу фонду:

 • Професійні фонди: інвесторам потрібно внести початковий внесок у розмірі не менше 100 тис. доларів США.  
 • Приватні фонди: мінімальний розмір капіталу не встановлено, але фонд повинен розпочати свою діяльність з достатнім капіталом для реалізації своєї інвестиційної стратегії.  
 • Публічні фонди: не передбачають суворих вимог до мінімального капіталу, але повинні забезпечити достатню кількість капіталу для досягнення заявлених інвестиційних цілей та покриття операційних витрат.

Суб'єкти Британських Віргінських Островів повинні будуть сплатити внесок за реєстрацію та щорічну плату. Вартість реєстрації компанії буде залежати від кількості акцій, які вона може випустити.

 • Для компаній, яким дозволено випускати 50 000 або менше акцій, початковий реєстраційний внесок наразі становить 450 доларів США, з подальшою щорічною платою у тому ж обсязі.  
 • Для компаній, яким дозволено випускати більше 50 000 акцій, початковий реєстраційний внесок наразі становить 1200 доларів США. 
 • Якщо ви плануєте зареєструвати нерегульовану SPC на Британських Віргінських Островах, то повинні сплатити додаткову плату за подання заявки до FSC у розмірі 450 доларів США.
 • Для LP реєстраційні внески наразі становлять 500 доларів США. Додаткові витрати (наприклад, судові витрати та внески для зареєстрованого агента) будуть залежати від складності транзакції.

Відповідність вказаним вимогам до документації та капіталовкладень є невід'ємним елементом процесу заснування фонду на БВО та відіграє значну роль у забезпеченні його легальності, прозорості та ефективності на світовій арені.

 Обмежена відповідальність для сторонніх інвесторів

Компанія на БВО розглядається як окрема від своїх акціонерів організація, і в цілому відповідальність акціонерів буде дотримуватися. Відповідальність інвестора в компанії, як правило, обмежується:

 •  сумою, якщо така є, не виплаченою за належними йому акціями;
 • будь-якою відповідальністю, прямо вказаною в Меморандумі компанії; 

Партнери з обмеженою відповідальністю несуть відповідальність за зобов'язання та зобов'язання LP лише у випадку, якщо вони беруть участь у управлінні LP.

Фідуціарні обов'язки управляючого фондом

Створення товариства з обмеженою відповідальністю на BVI передбачає, що генеральним партнером, як правило, є управляючий фондом, призначена особа або обидва, відповідальні за управління фондом. Генеральний партнер завжди має діяти добросовісно та в інтересах партнерства. 

При реєстрації компанії на БВО обов'язки з управління виконуватимуть її директори, призначені особи або обидва. Директор може бути притягнутий до відповідальності за невиконання обов'язків, що може призвести до конфліктів інтересів. 

Якщо призначені особи не є генеральним партнером або директорами фонду, такі особи не будуть підкорюватися встановленим законом фідуціарним обов'язкам, але будуть підпорядковані договірним вимогам між такими особами та фондом, а також виконанню всіх вказівок, встановлених органом, що здійснює нагляд за такими суб'єктами.

Вимоги до повідомлення

Кожен фонд Британських Віргінських Островів повинен надати письмове повідомлення FSC про будь-які зміни в бізнесі або про будь-які поправки до його статутних документів. Керівництво FSC вимагає, щоб таке повідомлення було надано протягом семи днів після зміни (хоча Правила PIF допускають 14 днів). Фонд також повинен повідомляти FSC про будь-які зміни в механізмах зберігання активів фонду.

Зміна контролю  

Повідомлення про зміну генерального партнера повинно бути подано Реєстратору протягом 14 днів. Така особа залишається відповідальною як генеральний партнер товариства, доки повідомлення не буде зареєстроване. Якщо зміна контролю призводить до необхідності заміни уповноваженої особи, фонд повинен проінформувати FSC протягом 7 днів з моменту закінчення терміну дії такої призначеної особи.

Податкові ставки та особливості режиму оподаткування для фондів у юрисдикції БВО

Британські Віргінські Острови приваблюють багатьох завдяки широким податковим пільгам, що робить їх бажаним місцем для створення міжнародних інвестиційних структур.

Загальний огляд податкових умов для фондів

 • Скасування податкових зобов'язань для корпорацій. Фонди, створені на території БВО, не підлягають оподаткуванню податком на доходи, тобто весь дохід фонду не обкладається податками, що сприяє підвищенню інвестиційної ефективності.
 • Дивіденди не підлягають оподаткуванню. Дивідендні виплати інвесторам фонду мають податкове звільнення на БВО, що підвищує їхню привабливість для капіталовкладників.
 • Звільнення від податку на капіталізацію прибутку. На БВО не стягується мито на капітальний приріст, що виникає при продажу активів фонду, що сприяє податковій ефективності зростання і розвитку фонду.
 • Відсутність податку на спадщину або дарування. Передача активів або часток фонду не підпадає під оподаткування спадщиною або даруванням, що спрощує процеси спадкування та передачі активів.
 • Свобода валютних операцій. На Британських Віргінських Островах відсутні обмеження на валютні операції, що дозволяє фондам вільно переміщувати та управляти капіталом у будь-якій валюті.
Інвестиції в нерухомість

Інвестиції в нерухоме майно на БВО вимагають сплати гербового збору: 4% для організацій, що є власниками, і 12% для підприємств, що не є власниками. Передача акцій, які опосередковано володіють нерухомістю, також обкладається гербовим збором за тією ж ставкою.

 Місцеве оподаткування інвесторів-нерезидентів:

За умови, що фонд не здійснює інвестиції в земельні ділянки на БВО, інвестори-нерезиденти звільняються від будь-яких податкових зобов'язань.

Податкові угоди

БВО уклали близько 30 угод про обмін податковою інформацією, включаючи угоди з великими країнами та економіками. БВО також є учасником Конвенції про взаємну адміністративну допомогу з податкових питань, що сприяє прозорості та дотриманню податкового законодавства.

Аналіз податкових переваг для вкладників і фондів

Для інвесторів:
 • Збільшення дохідності: завдяки податковим пільгам, інвестори можуть реінвестувати свої гроші, сприяючи зростанню інвестицій.
 • Спрощення податкового планування: відсутність складних фіскальних зобов'язань мінімізує адміністративні витрати і спрощує планування.
 Для фондів:
 • Залучення міжнародних інвесторів: податкові преференції роблять БВО привабливим місцем для міжнародних фондів, сприяючи збільшенню доступного капіталу.
 • Операційна ефективність: зниження податкових зобов'язань дозволяє фондам зменшити операційні витрати і збільшити чистий прибуток.

В цілому, податкова політика БВО створює сприятливі умови для створення та зростання фондів, пропонуючи потужні стимули як для фондів, так і для їхніх інвесторів. Це одна з ключових причин, чому БВО залишаються однією з провідних світових юрисдикцій для фондових операцій.

Функція БВО в глобальній ініціативі щодо контролю за відмиванням незаконних грошей і фінансовою підтримкою тероризму

Британські Віргінські Острови ввели жорсткі заходи в контексті глобальних стратегій протидії фінансовим правопорушенням і легалізації незаконних доходів (AML) та фінансування тероризму (CFT). Це рішення мотивоване не тільки світовими угодами, але й прагненням підтримати свою репутацію як безпечної та відкритої юрисдикції для світової фінансової спільноти. У рамках цих заходів БВО реалізували ряд законодавчих та регуляторних ініціатив, спрямованих на суворий нагляд за фінансовими транзакціями в регіоні.

Ключовим елементом законодавства в сфері AML та CFT на Британських Віргінських Островах є "Закон про доходи від злочинної діяльності" (Proceeds of Criminal Conduct Act), який встановлює основні принципи для протидії відмиванню грошей, включаючи категорії злочинів та обов'язок повідомляти про підозрілі операції. Згідно з цим законом, усі юридичні суб'єкти, включаючи фонди прямих інвестицій, повинні вживати заходів, що запобігають використанню їхніх послуг для відмивання капіталів або фінансування терористичної діяльності. 

У 2008 році були введені Положення про протидію легалізації незаконного доходу і Кодекс правил по боротьбі з нелегальними засобами, які уточнили і розширили вимоги до фінансових інститутів, включаючи закриті фонди. Ці правила встановлюють такі обов'язки:

 • Процедури ідентифікації та перевірки. Фонди на БВО повинні ідентифікувати та перевіряти особу всіх своїх вкладників, а також значних бенефіціарних власників. Це включає збір документації та інших доказів, що підтверджують особу і законність походження коштів.
 • Ведення записів. Фонди зобов'язані вести точні та повні записи всіх фінансових транзакцій протягом не менше п'яти років після завершення транзакції або закриття рахунку.
 • Інструкції щодо дотримання норм. Для забезпечення відповідності нормативам щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AML/CFT) необхідно створювати та регулярно оновлювати документацію, що містить методи та стратегії для виявлення, оцінки, моніторингу та управління ризиками, пов'язаними з легалізацією капіталів і підтримкою терористичної діяльності.
 • Навчання персоналу. Усі співробітники, які беруть участь у фінансових операціях, повинні проходити регулярне навчання з питань AML та CFT, щоб вони могли розпізнавати підозрілі транзакції та знали, як правильно реагувати відповідно до нормативних актів.
 • Звітність і реєстри. Інвестфонди зобов'язані підтримувати реєстри своєї діяльності та звіти про підозрілі транзакції, які повинні бути доступні регулюючим органам.

 Невиконання положень, пов'язаних з протидією відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, може спричинити значні грошові штрафи та інші заходи покарання, включаючи анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності.

Переваги створення фонду на БВО

Оптимальне регуляторне та податкове середовище 

Фонди, розміщені в цій локації, мають доступ до широких податкових переваг, включаючи звільнення від оподаткування доходів, дивідендів, приросту капітальної вартості та спадкового майна. Такі заходи роблять Британські Віргінські Острови бажаною зоною для управління інвестиційними засобами, що збільшує їхню рентабельність за рахунок зниження податкових зобов'язань.

 Приватність та безпека прав інвесторів

На території БВО забезпечується високий ступінь секретності і безпеки прав вкладень учасників капіталу. У цьому регіоні, визнаному лідером у сфері захисту конфіденційності в фінансовій галузі, інвестфонди гарантують збереження особистої інформації інвесторів. Це критично важливо для широкого кола як великих, так і приватних інвесторів, зацікавлених у недопущенні доступу до своїх інвестицій з боку сторонніх осіб.

 Гнучкість у виборі фондової структури

На території островів передбачена можливість запуску роботи інвестфондів з різною ступеню складності, які налаштовуються для відповідності унікальним вимогам інвесторів. Підприємці можуть вибрати корпорації з обмеженою відповідальністю, трасти і командитні товариства, що забезпечує гнучкість у створенні інвестиційних стратегій.

 Прогресивна інфраструктура та професійні послуги

Інвестиційні організації на Британських Віргінських Островах мають передову інфраструктуру і надають комплекс спеціалізованих послуг, включаючи правову підтримку, управління фінансами і проведення аудиту. Ці умови покращують ефективність роботи фондів і полегшують контроль над їх різноманітними активами.

Простота та доступ до ресурсів

Вкладення через фонди в рамках Британських Віргінських Островів спрощені завдяки відсутності регулювання валютних транзакцій і зручності виконання міжнародних фінансових переказів. Такі умови роблять БВО бажаною юрисдикцією для глобальних інвесторів, забезпечуючи ефективний розподіл і контроль капіталів на міжнародному рівні.

 Стабільність та світове визнання

Територія Британських Віргінських Островів, визнана на міжнародному рівні як стабільна і надійна правова платформа, базується на принципах права, успадкованих від Великобританії. Розвинена законодавча система цих островів надає привабливі інвестиційні можливості, які привертають найбільші світові фінансові установи та інвесторів, зацікавлених у політичній і економічній стабільності.

Аналіз можливих ризиків при встановленні інвестфонду в БВО

Британські Віргінські острови надають значні переваги для організації інвестиційних фондів. Тим не менше, як і при роботі в будь-якій іншій правовій системі, існують специфічні ризики та бар'єри. При формуванні та управлінні фондами слід враховувати ці фактори. Зазначені умови можуть вплинути на стійкість і привабливість інвестиційних пропозицій на Британських Віргінських островах для міжнародних капіталовкладників.

Внесення поправок в законодавство

Інвестиційні фонди з реєстрацією на БВО можуть стати перед лицем ризику модифікацій у правовому регулюванні. Це часто пов'язано з ініціативами міжнародних структур, таких як Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Європейський союз (ЄС), які прагнуть посилити податкову політику та покращити рівень відкритості. Наступні реформи в законодавстві можуть збільшити адміністративне навантаження на фондові структури на БВО та вплинути на їхню операційну ефективність.

Підвищена увага до AML і CFT

Незважаючи на те, що Британські Віргінські Острови визнані надійною юрисдикцією для управління фондами, посилення міжнародних нормативів щодо боротьби з відмиванням незаконних доходів та фінансуванням тероризму може створити загрози для управління там фондами. Підвищені вимоги до документації, процедур верифікації та звітності можуть збільшити операційні витрати та ускладнити взаємодію з локальними та глобальними фінустановами.

Юридичні та операційні складності

Створення та робота фондів в BVI зобов'язує дотримуватися відповідних національних правових актів та норм. Юридичні труднощі, пов'язані з необхідністю відповідності як національним, так і світовим правилам, можуть стати бар'єром, особливо для новачків на ринку, які не повідомлені про специфіку діяльності в офшорних регіонах.

Обмеження на інвестиції

Хоча капіталовкладення через фонди на БВО пропонують значні фіскальні переваги, існують обмеження, особливо пов'язані з інвестуванням у конкретні класи активів або регіональні ринки, що перебувають під міжнародними санкціями або мають високий ризик політичної нестабільності.

Висновок

Процес установлення та управління інвестиційним фондом у юрисдикції БВО може зіткнутися з різними складнощами та потенційними загрозами, пов'язаними зі змінами у правовому регулюванні, дотриманням нормативів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML/CFT), а також з юридичними та оперативними проблемами. Основою є глибоке розуміння та ретельна підготовка з урахуванням як місцевих, так і світових нормативів. 

У цьому аспекті компанія IQ Decision готова надати свої знання та підтримку на кожному етапі заснування та управління фондом на території Британських Віргінських островів. Наша команда спеціалізується на наданні правових послуг та консультацій у сфері фінансового регулювання, податкового планування та корпоративного управління. Ми допоможемо вам розібратися у всіх труднощах регуляторного середовища БВО, мінімізувати ризики та максимально використати всі переваги роботи в цій юрисдикції. 

Дізнатися більше інформації ви можете під час проведення консультації з ведення бізнесу на БВО у співробітників IQ Decision UK.