Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

У сучасній економічній практиці ОАЕ інвестиційні фонди з відкритим видом займають ключову роль у мобілізації капіталу та забезпеченні інвесторам гнучких можливостей для участі в різних фінансових інструментах. У контексті Еміратів, де економіка стрімко розвивається та диверсифікується, Open-Ended Funds є важливим інструментом для залучення внутрішніх і міжнародних інвестицій, сприяючи стійкому економічному зростанню. Враховуючи прагнення ОАЕ стати провідним світовим фінансовим центром, розуміння процесів створення та управління відкритими інвестфондами набуває особливої актуальності як для початківців, так і для досвідчених учасників ринку.

Ця стаття призначена для детального висвітлення юридичних і практичних аспектів створення та функціонування Open-Ended Funds в Об'єднаних Арабських Еміратах, починаючи від огляду нормативно-правової бази та закінчуючи аналізом переваг і викликів, пов'язаних з їх діяльністю.

Що таке Open-Ended Fund?

Open-Ended Fund ‒ це вид інвестиційного фонду, який не має фіксованої кількості акцій або часток для продажу. Його особливістю є здатність випускати та погашати частки на запит інвесторів, що забезпечує високу ліквідність і гнучкість в управлінні інвестиціями.

Ключовими характеристиками OEF є:

 • Ліквідність: інвестори можуть у будь-який робочий день купити або продати частки фонду за чистою вартістю активів (NAV), яка розраховується наприкінці торгового дня.
 • Гнучкість: керуючі OEF можуть швидко адаптуватися до змін на ринку, реалізуючи інвестиційні стратегії відповідно до поточних умов.
 • Диверсифікація: фонди зазвичай інвестують у широкий спектр активів, таким чином знижуючи ризик для інвесторів.
 • Професійне управління: управління активами фонду здійснює команда професійних керуючих, які приймають рішення про купівлю та продаж активів.

Відмінності Open-Ended Fund і Closed-Ended Funds

Відмінності Open-Ended Funds (відкритими фондами) та Closed-Ended Funds (закритими фондами) полягають у низці ключових характеристик, які відображають їхню структуру, механізми торгівлі та доступність для інвесторів. Для зручності розуміння цих відмінностей наведемо інформацію у порівняльній таблиці:

Характеристика

Open-Ended Funds

Closed-Ended Funds

Механізм торгівлі

Частки купуються і продаються безпосередньо через керуючу компанію за чистою вартістю активів (NAV).

Частки торгуються на біржі як акції, вартість визначається попитом і пропозицією.

Ліквідність

Висока, інвестори можуть у будь-який момент купувати чи продавати частки.

Залежить від ринкової активності; продаж часток може бути ускладнена без наявності покупця.

Ціноутворення

Ціна часток відповідає NAV, може стягуватися комісія за купівлю/продаж.

Ціна часток може відрізнятися від NAV; частки можуть продаватися зі знижкою або премією.

Вплив на управління активами

Необхідність підтримки ліквідності задоволення запитів на викуп часток.

Велика свобода в інвестиційних рішеннях, оскільки немає потреби задовольняти поточні запити на викуп.

Ця таблиця підкреслює основні відмінності між двома видами інвестфондів, допомагаючи капіталовкладникам приймати обдумані рішення, виходячи з їх переваг щодо доступності коштів, формування цін і методів управління активами.

Огляд інвестиційного середовища в ОАЕ

За останні роки Арабські Емірати виросли в провідний світовий фінансовий хаб, який відкриває значні перспективи для інвесторів з інших країн і з регіону. Причинами такого зростання інвестиційної привабливості ОАЕ є:

 • Політична та економічна стійкість. ОАЕ забезпечують надійну базу для інвестування за рахунок стійкості політичної системи та стабільного економічного зростання.
 • Вигідне географічне розташування. Завдяки своєму розташуванню на стику шляхів між Азією та Європою, Емірати є ключовим комерційним і логістичним центром.
 • Податкові преференції. Арабські Емірати залучають капіталовкладників відсутністю податку на прибуток для фізичних та юридичних осіб у більшості секторів економіки, особливо у фрізонах.
 • Розвинена фінансова інфраструктура. Країна має в своєму розпорядженні просунуту банківську систему, сучасні фінансові установи та два головні фінансові центри – Дубайський міжнародний фінансовий центр та Абу-Дабі глобальний ринок.

Огляд нормативно-правової бази для відкритих фондів в Еміратах

Законодавча та нормативна база ОАЕ для відкритих фондів є системою заходів, спрямованих на забезпечення прозорої та результативної інвестиційної атмосфери. До неї входять закони, регуляторні структури та стандарти, створені для підтримки стабільності, безпеки та захисту інвесторів.

Основні законодавчі акти та норми
 • Федеральний закон №4 від 2000 року про ринок цінних паперів: закріплює підстави для нормативного управління ринковими процесами цінних паперів, встановлюючи базові умови для створення та функціонування відкритих інвестиційних фондів у межах ОАЕ.
 • Нормативи SCA: визначають конкретні критерії для процесу ліцензування, структурування, управління фондами та їх діяльності, включаючи норми щодо розкриття інформації та забезпечення прав інвесторів.
 • Регуляторні умови DFSA та FSRA: створені для нагляду за наданням фінансових послуг у межах DIFC та ADGM відповідно, які охоплюють регламенти для відкритих фондів, адаптовані під глобальні стандарти.

Органи регулювання відкритих фондів в ОАЕ

Нагляд і регулювання OEF в ОАЕ здійснюють різні установи. Вони відіграють ключову роль у підтримці стабільного та прозорого регуляторного середовища для інвестфондів. Давайте докладніше розглянемо основні регулювальні відомства та їх завдання.

Центральний банк ОАЕ (Central Bank оf the UAE, CBUAE)

Центральний банк ОАЕ є основним регулятором банківської системи країни. Він відповідає за формування та реалізацію грошово-кредитної політики, а також за забезпечення стабільності та ефективності фінансової системи ОАЕ.

Хоча пряме регулювання відкритих фондів не входить до його основних функцій, ЦБ ОАЕ відіграє ключову роль у встановленні загальних стандартів для фінансових установ і може впливати на умови діяльності інвестиційних фондів через свої регуляторні повноваження.

Комісія з цінних паперів і товарних ф'ючерсів (Securities and Commodities Authority, SCA)

В ОАЕ головним органом, який контролює ринок цінних паперів, зокрема діяльність інвестиційних фондів, є SCA. Цей орган займається видачею ліцензій для фондів, схваленням їхніх внутрішніх правил роботи та перевіркою дотримання законодавства у сфері інвестицій і захисту прав інвесторів.

Управління з фінансових послуг DIFC (Dubai Financial Services Authority, DFSA)

DFSA, яке діє як самостійний контролер фінансового сервісу в DIFC, наглядає за операціями компаній та інвестиційними продуктами, включно з відкритими інвестиційними фондами, гарантуючи їхню відповідність глобальним нормам.

Комісія з фінансових послуг ADGM (Financial Services Regulatory Authority, FSRA)

FSRA встановлює правила у фінансовому секторі в ADGM, займаючись ліцензуванням і моніторингом інвестиційних фондів. Метою є створення сприятливих умов для розвитку фінансових послуг за одночасного забезпечення високого ступеня захисту для інвесторів.

Удосконалення регуляторної та нормативної основи, а також формування сприятливого середовища для роботи відкритих інвестиційних фондів в ОАЕ відповідають міжнародним нормам, захищаючи інтереси інвесторів і сприяючи стабільності та розвитку фінансового середовища країни.

Управління з фінансових послуг DIFC (Dubai Financial Services Authority, DFSA)

DFSA, яке діє як самостійний контролер фінансового сервісу в DIFC, наглядає за операціями компаній та інвестиційними продуктами, зокрема відкритими інвестиційними фондами, гарантуючи їхню відповідність глобальним нормам.

Комісія з фінансових послуг ADGM (Financial Services Regulatory Authority, FSRA)

FSRA встановлює правила у фінансовому секторі в ADGM, займаючись ліцензуванням і моніторингом інвестиційних фондів. Метою є створення сприятливих умов для розвитку фінансових послуг за одночасного забезпечення високого ступеня захисту для інвесторів.

Удосконалення регуляторної та нормативної основи, а також формування сприятливого середовища для роботи відкритих інвестиційних фондів в ОАЕ відповідають міжнародним нормам, захищаючи інтереси інвесторів і сприяючи стабільності та розвитку фінансового середовища країни.

Ключові аспекти регулювання

Ліцензування

Кожен відкритий інвестиційний фонд, який прагне вести діяльність в ОАЕ, зобов'язаний отримати відповідну ліцензію від SCA, DFSA або FSRA, залежно від вибору юрисдикції.

Структура фонду

Норми законодавства регламентують допустимі форми організації фондів, встановлюючи критерії для установчих документів і складу.

Комплаєнс і ризик-менеджмент

Необхідно розробити та впровадити системи контролю за дотриманням правил (комплаєнс) та управління ризиками, які відповідають регуляторним стандартам.

Звіти та аудит

Для гарантії прозорості та надійності роботи фонду потрібно регулярно надавати звіти регуляторам і проводити аудит фінансової звітності.

Забезпечення захисту прав капіталовкладників

Законодавство ОАЕ акцентує увагу на захисті інтересів інвесторів, передбачаючи правила щодо розкриття інформації, запобігання конфлікту інтересів і забезпечення принципів чесності та справедливості в роботі інвестиційних фондів.

Нормативно-правова база ОАЕ для Open-Ended Funds відображає прагнення країни забезпечити високий рівень регуляторної прозорості та ефективності, сприяючи розвитку інвестиційної сфери та залученню глобальних інвестицій.

Покроковий процес створення Open-Ended Fund в ОАЕ

Створення Open-Ended Fund в ОАЕ – це багатоетапний процес, який потребує уважного планування та відповідності регуляторним вимогам. Нижче наведено детальний огляд ключових кроків для успішного заснування відкритого фонду в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Крок 1: Вибір юрисдикції для інвестфонду.

Досліджуйте доступні юрисдикції в ОАЕ. Кожна юрисдикція пропонує унікальні переваги, регуляторні стандарти та фіскальні преференції.

Крок 2: Підготовка установчих документів

 • Статут фонду: розробіть статут фонду, в якому будуть чітко викладені цілі, інвестиційна стратегія, структура управління та операційні процедури.
 • Інвестиційний меморандум або проспект: підготуйте документ, який містить повну інформацію про фонд для потенційних інвесторів, включаючи ризики, умови управління та збори.
 • Договори з постачальниками послуг: укласти необхідні договори з кастодіаном (зберігачем активів), аудиторами, юридичними та іншими консультантами.

Крок 3: Оформлення необхідних ліцензійних дозволів

Оформіть і подайте заявку на отримання ліцензії в тій юрисдикції, де збираєтеся заснувати фонд, супроводжуючи заявку необхідним пакетом документації. Переконайтеся, що Ваша заявка відповідає всім регуляторним нормативам і стандартам юрисдикції.

Після успішного розгляду Вашої заявки регуляторним органом і виконання всіх вимог Ви отримаєте ліцензію на діяльність Open-Ended Fund у межах Арабських Емірат.

Крок 4: Структурування та призначення ключових осіб

Вибір керуючого фондом

Призначте досвідченого керуючого фондом, який має відповідні знання та досвід у галузі управління інвестиціями.

Вибір кастодіана

Виберіть надійного кастодіана для зберігання активів фонду. Кастодіан повинен відповідати регуляторним вимогам і мати необхідну репутацію та інфраструктуру для забезпечення безпечного зберігання активів. Важливо, щоб кастодіан мав досвід роботи з інвестиційними продуктами, аналогічними тим, які планується інвестувати, і міг надати повний спектр кастодіальних послуг.

Призначення аудитора

Аудитор, який працює з фондом, повинен мати незалежність і отримати акредитацію в ОАЕ, граючи ключову роль в аналізі фінансових звітів фонду. Це критично важливо для зміцнення довіри інвесторів і відповідності нормативним вимогам. При виборі аудитора необхідно приділити особливу увагу його професійній підготовці, досвіду в галузі аудиту інвестиційних фондів і знанням особливостей ринку ОАЕ.

Коли всі ключові фігури та сервісні провайдери визначені, а необхідні ліцензії та дозволи в наявності, фонд може бути запущений. Дуже важливо гарантувати, що всі процеси та процедури ефективно інтегровані, дотримуються нормативних вимог та умов ліцензування. Постійна взаємодія з регуляторними органами, інвесторами та іншими учасниками ринку є запорукою успішної та довгострокової роботи відкритого інвестиційного фонду в ОАЕ.

Правила управління та функціонування відкритих інвестиційних фондів в Еміратах

Управління відкритими інвестиційними фондами в Об'єднаних Арабських Еміратах підпорядковується суворим регулюванням, спрямованим на забезпечення прозорості, захисту прав капіталовкладників та стабільності фінансового ринку. Ключові аспекти цих регулювань охоплюють інвестиційну політику, обмеження, управління ризиками, відповідність нормативним актам, а також подання звітності та проведення аудиту.

Інвестиційна політика та обмеження

Кожен відкритий фонд в ОАЕ має розробити чітку інвестиційну політику, включаючи стратегії та цілі інвестування, які мають бути документально зафіксовані в установчій документації та проспекті інвестфонду.

Інвестиційна політика повинна враховувати встановлені регуляторними органами обмеження щодо різноманітності та розподілу активів, максимального розміру вкладень в один актив чи емітента, а також обмеження щодо використання позикових коштів.

Управління ризиками та комплаєнс

Арабські відкриті фонди повинні впроваджувати та підтримувати ефективну систему управління ризиками, здатну ідентифікувати, оцінювати та мінімізувати різні види ризиків (ринковий, кредитний, ліквідності тощо).

Повинна бути встановлена належна функція комплаєнсу, яка забезпечує дотримання всіх регуляторних і законодавчих вимог, включаючи антивідмивальні заходи та заходи проти фінансування тероризму. Фонд має призначити відповідального за комплаєнс.

Звітність та аудит

Open-Ended Funds в Об'єднаних Арабських Еміратах зобов'язані регулярно надавати регуляторним органам та інвесторам звіти про свою діяльність, включаючи інформацію про фінансовий стан, склад активів і результативність інвестицій. Це забезпечує прозорість і дозволяє інвесторам приймати поінформовані рішення.

Щорічний незалежний аудит фінансової звітності фонду також обов'язковий. Аудит повинен проводитися кваліфікованими аудиторами, акредитованими в ОАЕ, і результати аудиту мають бути доступні інвесторам і регуляторним органам.

Дотримання цих правил не тільки є обов'язковою юридичною умовою для роботи відкритих інвестиційних фондів (OEF) в ОАЕ, але також критично важливо для підтримки довіри в інвесторів і забезпечення загальної ефективності фінансового ринку.

Переваги реєстрації Open-Ended Fund в ОАЕ

Створення Open-Ended Fund в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) пропонує низку важливих переваг, зумовлених унікальними економічними, політичними та податковими чинниками регіону, а також розвиненою фінансовою інфраструктурою.

Стабільність у політичному та економічному плані

Поєднання стратегічного розташування, великих природних ресурсів і стабільної політичної ситуації забезпечує ОАЕ статус однієї з найстабільніших економік регіону, які динамічно розвиваються, створюючи сприятливі умови для інвестування та зростання фінансових інститутів.

Розвинута фінансова інфраструктура і доступ до міжнародних ринків

Об'єднані Арабські Емірати є базою для двох престижних міжнародних фінансових вузлів – Dubai International Financial Centre (DIFC) та Abu Dhabi Global Market (ADGM). Ці центри забезпечують регуляторне середовище світового рівня, яке відповідає глобальним нормам. Відкриті інвестиційні фонди в ОАЕ виграють від безпосереднього зв'язку з великою мережею міжнародних ринків, що є результатом сучасної фінансової інфраструктури країни та її статусу важливого міжнародного фінансового центру.

Поради потенційним засновникам Open-Ended Funds в ОАЕ

Створення Open-Ended Fund в Об'єднаних Арабських Еміратах є складним процесом, який потребує ретельного планування та відповідності місцевим законодавчим і регуляторним вимогам. Ось кілька ключових порад для потенційних засновників, які прагнуть успішного запуску фонду:

Порада 1

Проведіть глибокий аналіз ринкових умов та інвестиційних можливостей в ОАЕ, щоб визначити нішу та інвестиційну стратегію, яка відповідатиме потребам цільової аудиторії.

Порада 2

Визначіться з юрисдикцією, яка найбільше підходить для Вашого фонду. В Об'єднаних Арабських Еміратах є різні території для реєстрації інвестиційних фондів, з-поміж яких виділяються DIFC та ADGM. Вибираючи місце реєстрації, враховуйте унікальні особливості та нормативні умови кожної юрисдикції, щоб забезпечити їх відповідність стратегії та цілям Вашого проекту.

Порада 3

Гарантуйте повне дотримання всіх застосовних місцевих норм і регулювань, включаючи правила ліцензування, управління ризиками, звітування та захисту інвестицій. Важливо досконально ознайомитись із цими вимогами до початку роботи фонду.

Порада 4

Важливо правильно структурувати інвестфонд і призначити кваліфікованих спеціалістів на ключові позиції, включаючи керуючого, кастодіана та аудитора. Це забезпечить надійне та ефективне управління фондом.

Порада 5

Скористайтеся податковими перевагами, які пропонуються ОАЕ, та розробіть оптимізовану податкову стратегію з огляду на міжнародні аспекти оподаткування та договори про уникнення подвійного оподаткування.

Порада 6

Забезпечте високий рівень відкритості в діяльності фонду та захисту прав інвесторів, оскільки це сприяє зміцненню довіри та підвищенню привабливості інвестиційного проекту для майбутніх учасників.

Порада 7

Враховуючи труднощі, пов'язані зі створенням та управлінням відкритим інвестиційним фондом в ОАЕ, рекомендуємо звернутися за спеціалізованою юридичною підтримкою до професіоналів.

Для засновників, які прагнуть успішної реєстрації Open-Ended Fund в ОАЕ, компанія IQ Decision готова надати кваліфіковану допомогу та супровід на кожному кроці цього процесу. Фахівці компанії мають значний досвід у галузі корпоративного права і можуть запропонувати комплексні рішення, адаптовані під специфічні потреби та цілі Вашого фонду. Скориставшись послугами IQ Decision, Ви отримаєте кваліфіковану допомогу у виборі юрисдикції, організації структури фонду, підготовці необхідної документації, ліцензуванні та виконанні всіх необхідних регуляторних умов для успішної діяльності відкритого фонду в ОАЕ.