Форма замовлення консультації з регулювання ринку криптоактивів у Великій Британії
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

У лютому 2023 року Міністерство фінансів (HMT) опублікувало Консультаційний документ, щоб зацікавлені сторони подали думки щодо майбутнього режиму регулювання криптоактивів у Великій Британії. Це частина другої фази зусиль HMT щодо розроблення ефективного режиму регулювання сектору криптоактивів у Британії. Перша фаза включає регулювання стейблкоїнів, забезпечених фіатом, яке буде реалізовано Законом про фінансові послуги та ринки (Законопроектом FSMA) і незабаром буде представлено на розгляд парламенту.

Регулювання криптоактивів у Великій Британії

Уряд ухвалив рішення, що регулювання ринку криптоактивів у Великій Британії має бути включене до меж чинного Закону про фінансові послуги та ринки, замість того, щоб створювати абсолютно нове законодавство. Вважається, що такі заходи спрямовані на створення паритету між криптовалютними та традиційними фінансовими послугами. Токени безпеки вже включені в межі FSMA, тому є логіка в тому, щоб охопити дії, пов'язані з ширшими криптотокенами, у межах тієї самої законодавчої бази.

Консультаційний документ викладає поетапний підхід уряду до регулювання операцій із криптоактивами у Великій Британії. На етапі 1 було ухвалено рішення, що нагляд за стейблкоінами, забезпеченими фіатом, покладається на регулятор платіжних систем (PSR), а не на Управління фінансового нагляду (FCA). Заразс PSR регулює такі платіжні системи, як Bacs (міжбанківська платіжна система) та CHAPS (британська платіжна система для великих сум у фунтах стерлінгів у режимі реального часу).

Казначейство провело консультації щодо регулювання стейбкоїнів у 2021 році та опублікувало свою відповідь у квітні 2022 року. Використовуючи нові повноваження, передбачені Законопроектом про фінансові послуги та ринки, воно зробить стейблкоїни, які використовуються як платежі, що підпадають під дію регулювання за допомогою поправок до електронних грошей. Зміни також розширять режим спеціального адміністрування інфраструктури фінансового ринку на системні механізми стейблкоїнів та запровадить нову діяльність із зберігання, яка охоплюватиме постачальників і та криптобіржі.

Всі інші криптоактиви, що підлягають запропонованому регулюванню, включаючи інші стейблкоїни – такі, як алгоритмічні або товарно-орієнтовані стейблкоїни, будуть розглянуті на етапі 2 і підлягати контролю FCA. Зокрема, якщо Ви зацікавлені в тому, щоб запустити крипто стартап в Англії, буде корисно знати, що регулювання на етапі 2 включатиме і поширюватиметься на управління біржею, операції з криптоактивами як принципал або агент і організацію угод з криптоактивами, а також зберігання й експлуатацію платформи кредитування криптоактивів. Післяпродажна діяльність, консультування й управління будуть розглянуті на майбутніх етапах і пропонується спеціальний режим боротьби зі зловживаннями на ринку.

Велика Британія посилить регулювання криптовалют

Пропонований режим встановленої діяльності (DAR) стане новою частиною підходу Великої Британії до фінансового регулювання, покликаної забезпечити основу регулювання осіб, основною діяльністю яких є послуги, пов'язані з криптовалютними активами. Наприклад, уряд розглядає можливість використання цього режиму для обмеження публічних пропозицій криптоактивів, які не відповідають визначенню токена безпеки, та для допуску до торгів криптоактивами на торговельному майданчику.

Пропоноване регулювання криптовалюти у Великій Британії включає ширше поняття криптоактивів, куди входять біржові, службові, інвестиційні та незамінні токени, стейблкоини. Новий британський режим регулювання постачальників послуг віртуальних активів охоплюватиме діяльність, що здійснюється як у цій країні, так і за межами Великої Британії, якщо послуги надаються британським громадянам. Чи потрібна фірмам фізична присутність у цій юрисдикції, щоб отримати криптоліцензію у Великій Британії та мати можливість надавати послуги віртуальних активів, залежатиме від думки FCA щодо характеру та масштабу діяльності компанії, а також ризиків, які передбачає така діяльність.

Фірми, які прагнуть працювати у Великій Британії та ЄС, повинні створювати дочірні компанії в обох юрисдикціях і дотримуватись режимів як Британії, так і ЄС. Але уряд розглядає також рішення «еквівалентності», при якому присутність у Великій Британії не буде потрібна, якщо нормативні стандарти в країні реєстрації криптокомпанії будуть вважатися еквівалентними, і може бути створений механізм співпраці між владою відповідних юрисдикцій.

Якщо Ви хочете отримати ліцензію на криптобіржу, варто звернути увагу, що HMT визнає різні способи, якими можуть зберігатися криптоактиви та/або надаватися засоби доступу до криптоактивів (через гаманець або криптографічний закритий ключ), зокрема й за допомогою холодного зберігання (офлайн) або гарячих гаманців із мультипідписом (онлайн). Біржі можуть надавати кастодіальні послуги поряд з торговельними послугами, як це характерно для бірж криптоактивів із централізованим фінансуванням (CeFi). Які альтернативу, вони можуть безпосередньо інтегруватися з гаманцями клієнтів та уникати прямої участі в потоці коштів, виконуючи транзакції лише через смарт-контракти, як у випадку з біржами децентралізованого фінансування (DeFi).

Визнаючи різницю між зберіганням криптоактивів і зберіганням для традиційних фінансових послуг, режим встановленої діяльності входитиме в межах регуляторного периметра і знадобиться реєстрація. Це узгоджується з обсягом операцій із зберігання, які охоплюються MLR. Потрібне відокремлення криптоактивів від власних активів кастодіану, а також дотримання організаційних вимог, спрямованих на мінімізацію ризиків.

Регулювання криптовалютної діяльності у Великій Британії: способи мінімізації зловживання ринком

Як фрагментований характер ринків криптоактивів, так і відсутність глобальної гармонізації правил зловживань над ринком ускладнюють запровадження діючих вимог про зловживання над ринком. Без гармонізації міжнародних стандартів і механізмів співробітництва між регулювальними органами буде неможливо досягти результатів регулювання, які б відповідали результатам на фінансових ринках. Ця стурбованість посилюється тим фактом, що криптоактиви у Великій Британії переважно торгуються роздрібними (і, отже, більш уразливими) клієнтами. HMT очікує, що новий режим, спрямований на мінімізацію зловживання ринком, буде настільки ж ефективним, принаймні на початковому етапі, як правила, що регулюють традиційні ринки цінних паперів.

Тягар відповідальності буде покладено на майданчики з ліцензією на криптообмін, а не на емітентів, щоб контролювати, виявляти та відстежувати неправомірну поведінку. Це відображає притаманну в деяких випадках складність ідентифікації єдиного емітента криптоактиву та відсутність основного торговельного майданчика для конкретного віртуального активу. Уряд також проводить консультації про те, чи мають всі регульовані фірми, які займаються криптоактивами, публічно розкривати інсайдерську інформацію та вести списки інсайдерів. Це виходить за межі вимог, які застосовуються до фірм у межах існуючого режиму зловживання ринком.

Реєстрація криптокомпаній у Великій Британії: вимоги до проспекту емісії

Як і у випадку з традиційними пропозиціями цінних паперів, буде накладено обмеження на публічні пропозиції криптоактивів і допуск віртуальних активів на майданчик для торгівлі криптоактивами без проспекту емісії. DAR буде використовуватися як основа для розроблення правил, що регулюють вимоги до проспектів емісії, оскільки наявне Положення про проспекти емісії (частина збереженого законодавства ЄС) буде замінено Законопроектом FSMA.

Будуть винятки із вимог до проспекту для пропозицій «кваліфікованим інвесторам», пропозицій невеликого розміру або пропозицій менш ніж 150 інвесторам. Додаткова можливість зробити пропозицію через краудфандинг або аналогічні платформи також вважатиметься звільненою пропозицією, але тягар відповідальності буде накладено на платформу для перевірки пропозиції та забезпечення належного розкриття інформації. Якщо криптоактив, який не має емітента, повинен бути допущений до торговельного майданчика, цей майданчик нестиме відповідальність, включаючи підготовлення документа про розкриття інформації.

Пропозиції регулювання діяльності криптовалютних бірж у Великій Британії засновані на існуючих правилах, що регулюють платформи торгівлі цінними паперами, і повинні бути адаптовані до конкретних характеристик і ризиків діяльності з торгівлі віртуальними активами – такими, як кібербезпека, конфлікти інтересів і недискримінаційний доступ.

Інша ключова відмінність від традиційних торговельних майданчиків полягає в тому, що біржі криптоактивів можуть пропонувати інші послуги – такі, як послуги зберігання, стейкінг (залежно від відповідного протоколу та криптоактиву) та кредитування криптоактивів. Це вводить інші ризики на додаток до операційних, пов'язаних із роботою торговельного майданчика, – такі, як ризики контрагента та ринкові ризики залежно від охоплення діяльності біржі криптоактивів.

Порівняння підходів Великої Британії та ЄС

Британський підхід має багато спільного з MiCA ЄС. Як і пропонований британський режим регулювання криптоактивів, MiCA регулюватиме стейблкоїни (включаючи стейблкоїни, не забезпечені фіатом, – такі, як токени, прив'язані до активів), та службові токени, а також діяльність, пов'язану із зберіганням криптоактивів на торговельному майданчику. Коли наступний етап законодавчої програми Великої Британії буде завершено, він буде тісніше пов'язаний із MiCA.

HMT визнає, що законодавча пропозиція не є вичерпною у своєму охопленні простору криптоактивів. Є заклики надати докази щодо DeFi, інших операцій із криптоактивами та проблем зі стійкістю. Уряд розглядає питання про те, чи варто регулювати діяльність, пов'язану з консультуванням із питань інвестування в криптоактиви у Великій Британії та управлінням портфелем, а також, меншою мірою, з майнінгом криптовалют і стейкінгом, та запитує думки зацікавлених сторін щодо цього.

Регулювання цифрової економіки: пропозиції щодо цифрового фунта

7 лютого 2023 року Казначейство та Центральний банк Англії (BoE) опублікували спільну консультацію про те, чи має Велика Британія мати цифрову валюту центрального банку (CBDC). Хоча Казначейство і Банк Англії ще не вирішили запровадити «цифровий фунт», вони вважають, що підготовча робота варта того, і що така валюта може знадобитися в майбутньому.

Запропоновано, що цифровий фунт буде новою формою фунта стерлінгів, випущеною BoE. Банк Англії також надасть платформу або реєстр для використання регульованими фірмами. Банк Англії та Казначейство прагнуть забезпечити функціональну сумісність, щоб на практиці оплата за допомогою цифрового фунта відчувалася так само, як оплата за допомогою смартфонів або PayPal сьогодні.

Якщо з'являться нові форми грошей, цифровий фунт може виступати як сполучний актив між платформами і заохочувати домінування фунта стерлінгів, що триває, в угодах Великої Британії. У будь-якому випадку результати досліджень і розробок можуть виявитися корисними, навіть якщо влада вирішить не вводити CBDC. Консультація завершиться 7 червня 2023 року. Ми продовжимо стежити за розвитком подій у майбутніх оновленнях.

Висновок

Надійний та узгоджений режим регулювання ринку криптоактивів в Англії є довгоочікуваним кроком, оскільки він прояснює наміри уряду щодо регулювання галузі. Консультації Міністерства фінансів завершаться 30 квітня 2023 року. Наразі невідомо, чи забезпечать пропозиції Великої Британії належний баланс між заохоченням інновацій, з одного боку, та створенням надійної та чіткої основи для компаній, які займаються криптоактивами, що влаштувалися в цій країні, з іншого. Більше інформації та роз'яснень на тему статті можете отримати на консультації з регулювання криптовалют у Великій Британії у фахівців нашої компанії.