Форма замовлення консультації з питань міжнародного права
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Сьогодні вибір англійського права є одним із найпопулярніших у міжнародних інвестиційних і корпоративних угодах. Укладання договорів за англійським правом — важливий етап для будь-якого бізнесу, зареєстрованого як у Великій Британії, так і за її межами.

Якщо Ваша компанія зареєстрована за межами Великої Британії, наприклад, була здійснена реєстрація компанії в Португалії, і Ви розглядаєте можливість укласти договір за англійським правом, або Ваша компанія базується в Сполученому Королівстві, але Ви маєте намір укласти контракт із закордонною компанією за англійським правом — в обох випадках важливо розуміти основні формальності і дотримуватися їх, щоб уникнути подальших спорів.

Англійське право широко використовується у сферах фінансів, страхування, судноплавства, а останніми роками стало популярним вибором для підприємств у сфері фінансових технологій і штучного інтелекту. Нижче пропонуємо розглянути деякі ключові моменти англійського договірного права.

Чому обирають англійське право для комерційних контрактів?

Англійська правова система відводить важливу роль судовій владі в тлумаченні законодавства. У результаті англійське загальне право легко адаптується до інноваційних структур угод або змін у діловому середовищі. Примітно, що суди не пов'язані політичними обмеженнями будь-якого законодавчого процесу і тому можуть реагувати та домагатися змін більш ефективно.

Англійські суди звикли розглядати контракти, які регулюються англійським правом, за участю іноземних сторін, які не мають будь-якого географічного зв'язку з Великою Британією. Приблизно 80% справ, розглянутих Лондонським міжнародним арбітражним судом, пов'язані з іноземною стороною.

Англійське право стало кращим вибором для угод між акціонерами спільних підприємств, оскільки воно пропонує велику гнучкість для досягнення згоди щодо фундаментальних питань – таких, як наприклад, розподіл відповідальності за порушення гарантій.

Форма під час укладання контракту за англійським правом

Якщо Ви хочете відкрити компанію у Великій Британії та вести бізнес з іноземними компаніями, у будь-якому випадку потрібно укласти комерційні контракти. У загальній системі права важливим є не стільки форма укладання договору, скільки існування угоди між сторонами, яка виражає їхню згоду на певні права та обов'язки.

Як правило, контракт має бути укладений у письмовій формі, щоб забезпечити прозорість. Однак англійське договірне право регламентує, що комерційний договір підлягає виконанню, навіть якщо він не записаний, хоча в цьому випадку набагато важче довести узгоджені сторонами умови.

Прикладами, де обов'язково потрібно укласти договір за британським правом у письмовій формі, є поступка прав на інтелектуальну власність та договори, пов'язані з правами на землю.

Укладання договору за британським правом

Контракт –

це угода, яка породжує зобов'язання, що застосовуються або визнаються законом. Щоб англійське право регулювало міжнародний договір, у договорі має бути чітке положення про вибір права. У цьому пункті зазвичай зазначається, що договір регулюватиметься і тлумачиться відповідно до англійського законодавства.

Контракти зазвичай підлягають виконанню, якщо вони задовольняють певні вимоги. У загальному праві для укладання договору існують дві основні умови:

 1. Пропозиція.
 2. Прийняття.

Першою умовою укладання договору за англійським правом є досягнення сторонами угоди. Зазвичай угода досягається, коли одна сторона робить пропозицію, яка приймається іншою стороною.

Оферта –

це вираження готовності укласти договір за правом Англії на певних умовах, виконання яких стане обов'язковим після їх прийняття особою, якій пропозиція адресована.

Акцепт –

це остаточне вираження згоди (усне, письмове чи шляхом дій) з умовами пропозиції. Одержувач пропозиції повинен об'єктивно продемонструвати намір дотримуватись умов договору, укладеного за англійським правом. Акцепт не має юридичної сили доти, доки про нього не буде повідомлено оференту. Після ухвалення пропозиції сторони укладають угоду. Це є основою договору, але саме по собі є недостатнім для виникнення юридичних зобов'язань.

Дізнатись більше про укладання договорів в Англії Ви можете у профільних фахівців IQ Decision UK.

Загальні вимоги до контрактів, укладених за англійським правом

При укладанні міжнародних договорів часто обирають британське право через його гнучкість, обґрунтованість, навіть якщо щось не зазначено в договорі чи законодавстві безпосередньо.

Якщо Ви плануєте укласти договір за загальним правом, варто знати, що контракти повинні містити взаємні обіцянки чи зобов'язання між сторонами, які укладають угоду. Важливо мати чітко прописану частину в контракті, яка встановлює як розподіляється ризик між сторонами, межі відповідальності однієї сторони перед іншою, а також права на розірвання договору за англійським правом.

Дані підприємств (сторін угоди) мають бути чітко викладені в договорі. Крім вказівки на повне офіційне найменування компанії, важливо також включити її юридичну адресу, країну інкорпорації та реєстраційний номер із відповідного реєстру компаній. Якщо Ви маєте намір укласти угоду з іноземною компанією, наші фахівці готові надати допомогу в перевірці закордонного контрагента.

До речі, якщо спір виникає відповідно до міжнародного договору, який регулюється англійським законодавством, сторони, як правило, обирають вирішення спору шляхом арбітражу в Англії або через англійську судову систему.

У випадку необхідності вирішити спір за договором англійського права в судах Англії (а не шляхом арбітражу чи іншим досудовим методом) сторони, які не є резидентами Великої Британії, повинні призначити свого представника у Великій Британії відповідно до умов договору. Таким представником, зазвичай, є або юридична фірма, або дочірня компанія, або британський партнер закордонної компанії.

Укладання контракту за англійським правом: належне виконання договору

Якщо Ви вирішили зареєструвати компанію у Великій Британії, зверніть увагу, що Закон про компанії 2006 року встановлює основні вимоги, які мають бути виконані для правильного виконання договору резидентною компанією або від її імені відповідно до англійського законодавства (компанії, зареєстровані у Шотландії, також повинні враховувати вимоги письмової форми).

Положення про іноземні компанії (оформлення документів і реєстрація зборів) 2009 року вносить зміни до цих правил, які застосовуються до закордонних компаній. Так, договір, регульований англійським правом, може бути підписаний іноземною компанією або від її імені:

 • шляхом використання печатки (за наявності);
 • будь-яким способом, дозволеним законодавством місця реєстрації компанії, що застосовується до таких договорів;
 • особою, яка відповідно до законодавства місця реєстрації компанії має на це повноваження, надані компанією (у договорі має бути зазначена ця умова).

Це означає, наприклад, якщо французька компанія укладає договір за англійським правом, то при підтвердженні того, хто має повноваження підписувати договір та обтяжувати французьку компанію на виконання договірних зобов'язань, необхідно враховувати закони Франції.

Для укладання та підписання договору, що має особливу важливість, буде доцільно ознайомитись із протоколом ради директорів (або його еквівалентом), який затверджує цей договір, та отримати юридичну консультацію з питань укладання договору за англійським правом. Такі заходи необхідні, щоб забезпечити впевненість у тому, що компанія може укласти контракт, виконати його належним чином і що цей документ буде дійсним і підлягатиме виконанню щодо закордонної компанії відповідно до її національного законодавства.

Також для впевненості сторони можуть обмінятися підписаними екземплярами договору (кожен оформляє та підписує свій екземпляр та обмінюється ним з іншими сторонами). Як тільки договір буде підписано та доставлено, він має бути датований.

Чи потрібна реєстрація договору?

Якщо договір стосується активів, розташованих в Англії – таких, як земля, нерухоме майно або зареєстрована інтелектуальна власність, можуть знадобитися додаткові формальності. Наприклад, передача прав на землю в Англії має бути зареєстрована в Земельному реєстрі, а заявка на передачу товарного знака має бути зареєстрована у Відомстві інтелектуальної власності Великої Британії. В аналогічних випадках необхідно перевірити додаткові вимоги відповідного реєстру та отримати юридичну консультацію щодо укладання договору за британським правом.

Зміна чи розірвання договорів за британським правом

Договір може бути змінено, доповнено або розірвано, якщо обидві сторони визнають необхідність цього. Часто в договорі використовується положення про зміну, в якому йдеться, що до договору можуть бути внесені зміни, якщо обидві сторони погоджуються з цим у письмовій формі.

Комерційні контракти мають бути складені з чіткими положеннями щодо припинення дії. Якщо Ви розглядаєте можливість розірвання контракту за англійським правом, важливо перевірити весь договір, щоб зрозуміти правильну процедуру розірвання та вимоги для успішного спрямування повідомлення (і прийняття повідомлення про розірвання іншою стороною).

Якщо сторона, яка розриває договір, не надала дійсного повідомлення, то цілком можливо, що сторона, яка хотіла розірвати договір за загальним правом, може продовжувати бути пов'язаною договором, і ця сторона могла вчинити «відмовне порушення» договору.

Терміни дії контрактів за англійським правом

Комерційний договір може бути укладений на фіксований термін (з автоматичним припиненням дії наприкінці цього періоду), на початковий фіксований термін (що вимагає повідомлення про розірвання в певний момент після закінчення цього терміну), на підписку (фіксований період, який автоматично продовжується на послідовні фіксовані періоди, якщо не припинено) або не мати фіксованого терміну (який може бути припинений у будь-який час шляхом надсилання повідомлення).

«Період обмірковування» (час, протягом якого особа може відмовитися від контракту, який зобов'язує, без будь-яких серйозних покарань) не застосовується автоматично в комерційних контрактах між підприємствами. У результаті будь-які права на відміну або повернення товару мають бути чітко визначені в контракті. Однак у деяких видах контрактів між бізнесом і споживачем потрібен «період обмірковування», який дає споживачеві право повернути товар та/або розірвати контракти.

Укладання договору за Common Law: податкові аспекти

Важливою формальністю є податкові наслідки, які виникають під час укладання міжнародного договору за Common Law, якщо він пов'язаний з передачею британських активів. Податкові наслідки під час укладання договору про передачу британських активів за англійським правом залежатимуть від:

 1. Виду активів, яка передаються:
  • Акції: податок на приріст капіталу (Capital Gains Tax, CGT) може стягуватися з продавця, якщо акції продаються з прибутком.
  • Нерухомість: податок на приріст капіталу (CGT) може стягуватися з продавця, і навіть гербовий збір (Stamp Duty Land Tax, SDLT) може стягуватися з покупця.
  • Бізнес: податок на приріст капіталу (CGT) може стягуватися з продавця, а також корпоративний податок (Corporation Tax) може стягуватися з компанії, якщо вона продається з прибутком.
 2. Сторони договору.
 3. Структури угоди:
  • Прямий продаж: податки стягуватимуться з продавця.
  • Внесення активів до компанії: податки можуть бути відкладені, але можуть виникнути під час наступного продажу компанії.

Угода про запобігання подвійному оподаткуванню може впливати на те, як податки стягуються з резидентів інших країн. Питання оподаткування має бути висвітлено як на етапі узгодження договору, так і на юридичній консультації, яка допоможе Вам розібратися в усіх аспектах майбутньої угоди.

Висновок

Англійське право продовжує залишатися класичним рішенням для комерційних угод за участю як внутрішніх, так і міжнародних контрагентів. В IQ Decision UK ми можемо надати супровід угод згідно з англійським правом, а також проконсультувати з питань договорів за англійським правом, включаючи надання юридичних висновків.