Форма замовлення консультації з регулювання франчайзингу у Великій Британії
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Франчайзинг у Великій Британії – це форма правових відносин, у яких франчайзер надає права на свою інтелектуальну власність і бізнес-модель франчайзі в обмін на винагороду. Потім франчайзі управляє бізнесом під брендом франчайзера.

Франчайзинг в Англії є давньою та шанованою формою бізнесу. Він дозволяє підприємцям впроваджувати нові технології й адаптуватися до мінливих ринкових вимог. Хоча модель франчайзингу зазвичай асоціюється з роздрібною торгівлею, франчайзинг у Сполученому Королівстві охоплює низку секторів.

Якщо Ви хочете передати свій бізнес по франшизі або купити франшизу у Великій Британії, цей матеріал може бути актуальним для прочитання.

Регулювання франчайзингу у Великій Британії

Франчайзинг є способом просування товарів, послуг та інших об'єктів. Він дозволяє компанії (франчайзеру) розширити свій бізнес, не вкладаючи великих коштів у відкриття нових точок продажу чи надання нових послуг.

Щоб зрозуміти цю бізнес-модель, почнемо з термінів «франчайзі» та «франчайзер».

 • Франчайзі — це юридична чи фізична особа, яка отримує можливість розпочати свій власний бізнес під відомим брендом і з використанням перевіреної бізнес-моделі.
 • Франчайзер – це компанія (зазвичай велика), яка надає третім особам право на ведення бізнесу під її ім'ям на певний період.

Хоча у Великій Британії немає спеціального законодавства, яке регулює франчайзинг, воно підпорядковується загальним законам, включаючи:

 • Договірне право. Усі договори франчайзингу регулюються загальними засадами договірного права. Це включає забезпечення справедливості, прозорості та ясності термінів.
 • Закон про інтелектуальну власність. Франшизи часто припускають використання товарних знаків, авторських прав та іншої інтелектуальної власності, захищеної спеціальними законами.
 • Закон конкуренції. Управління конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) відстежує антиконкурентну практику, включаючи обмежувальні положення в угодах про франчайзинг.
 • Закон про захист прав споживачів. Цей закон захищає споживачів від несправедливих умов і практики в угодах про франчайзинг.
 • Закон про захист даних. Цей закон вимагає від франчайзерів збирати та обробляти персональні дані законно і прозоро.

Якщо Ви плануєте укласти франчайзинговий договір у Великій Британії, варто знати, що Британська асоціація франчайзингу (BFA) встановлює галузеві стандарти та просуває етичну практику франчайзингу за допомогою свого Кодексу поведінки у сфері франчайзингу. Цей кодекс охоплює переддоговірне розкриття інформації, справедливі умови франчайзингу, навчання та підтримку, а також вирішення спорів за договорами франчайзингу. Зокрема, BFA пропонує посередницькі та арбітражні послуги для вирішення спорів між франчайзерами та франчайзі.

Крім вищеописаних законів і стандартів на франчайзинговий бізнес в Англії, залежно від сектора, в якому він працює, впливатимуть галузеві закони та правила.

Між іншим, якщо франчайзер є членом BFA, то він повинен керувати хоча б одним пілотним проектом до надання франшизи, щоб продемонструвати, що бізнес-концепція є успішною. Спеціальних вимог щодо реєстрації франчайзерів та/або франчайзі немає. Проте всі британські компанії та LLP мають бути зареєстровані в Реєстраторі компаній.

Якщо Ви маєте намір оформити франчайзинговий договір у Великій Британії, варто звернути увагу, що немає конкретних вимог до розкриття інформації щодо франчайзингу. Однак, згідно з Кодексом поведінки з франчайзингу BFA, франчайзери повинні надати потенційним франчайзі таку інформацію перед укладанням франчайзингового договору:

 • Інформацію про франчайзера: назву, адресу, контактну інформацію, історію компанії, фінансові показники тощо.
 • Інформація про франшизу: опис бізнесу, бізнес-модель, вимоги до франчайзі, фінансові умови, роялті й інші платежі, маркетингові матеріали тощо.

Ця інформація має бути надана в письмовій формі та має бути достатньо повною, щоб потенційний франчайзі міг зрозуміти пропоновану франшизу та прийняти усвідомлені рішення перед підписанням договору. Франчайзери, які дотримуються принципів прозорості та чесності, забезпечують довгострокові відносини зі своїми партнерами з франчайзингу.

У Великій Британії франчайзі в певних ситуаціях може подати позов у зв'язку з введенням в оману. Якщо франчайзер зробив неправдиву заяву про факт, який вплинув на рішення франчайзі укласти угоду про франшизу, і внаслідок цього франчайзі зазнав збитків, то франчайзі може мати право на компенсацію.

Цей принцип ґрунтується на загальних принципах англійського права з питань шахрайства та введення в оману. Якщо франчайзер свідомо надав неправдиву інформацію або приховав важливі факти, що призвело до збитків для франчайзі, останній може зробити юридичні кроки для захисту своїх інтересів.

Якщо Вам потрібна консультація або юридична підтримка в цьому питанні, замовте супровід угоди щодо здійснення франчайзингової угоди в Англії у профільних юристів.

Які переваги франчайзингу?

Франчайзинг – це угода між франчайзором і франчайзі, в межах якої франчайзі зобов'язується дотримуватися певних стандартів, використовувати бренд і методи роботи, розроблені франчайзором. Натомість франчайзі зазвичай сплачують франчайзеру певні ліцензійні та роялті-збори.

Переваги франчайзингу у Великій Британії залежать від конкретного бізнесу, але загальні переваги включають:

 
Доступ до відомого бренду та клієнтської бази.

Робота під відомим брендом має очевидні переваги для франчайзі. Він не тільки працює за перевіреною бізнес-моделлю, але й може отримати підтримку з боку більших корпорацій. Це може полегшити, наприклад, пошук джерела фінансування для модернізації.

 
Економія часу та зусиль.

Франчайзі уникають необхідності створювати бізнес із нуля у Великій Британії, що економить час і зусилля. Вони можуть сконцентруватися на оперативній діяльності та розвитку бізнесу, використовуючи готові ресурси.

 
Навчання та підтримка з боку франчайзера.

Після укладання договору про франшизу більшість великих франчайзерів пропонують програми навчання та підтримку, а також проводять спеціальні навчальні курси, які допоможуть знайти й утримати клієнтів, налаштувати POS-системи тощо. Багато хто з них допомагає франчайзі з початковими витратами на запуск, наприклад, обладнання.

 
Економія витрат за маркетинг.

Франчайзинг зазвичай має на увазі колективні маркетингові зусилля, що може знизити витрати на рекламу та просування.

 
Більший доступ до фінансів.

До франчайзі ставляться більш прихильно, коли справа стосується банківських кредитів і овердрафтів, ніж до підприємців-початківців, які намагаються відкрити свою власну фірму з нуля. Підвищена безпека та надійність великої фірми, яка стоїть за франчайзі означає, що банки можуть пропонувати суттєві кредити франчайзі для покриття стартових витрат.

 
Закони, які регулюють відносини між франчайзером і франчайзі

У цій країні не розроблено спеціальних законів, які регулюють відносини між франчайзером і франчайзі. Сторони, які уклали угоди про франшизу, можуть вільно обирати застосовне право, хоча деякі міжнародні закони будуть застосовуватись, навіть якщо угода не регулюється англійським законодавством. Тому важливо отримати консультацію щодо складання франчайзингового договору у Великій Британії, навіть якщо договір франчайзингу регулюється іноземним законодавством.

Однак, варто знати, що існує низка загальнозастосовних законів, які поширюватимуться на угоди про франчайзинг, наприклад, Закон про торговельні марки, Закони про договори, Антимонопольне законодавство, Закони про конфіденційність і захист даних.

Положення європейського законодавства про конкуренцію також застосовуються до угод про франчайзинг. Зокрема, стаття 101 Договору про функціонування Європейського Союзу (TFEU) регулює угоди, які можуть вплинути на торгівлю між державами-членами Євросоюзу. Стаття 101 була прийнята у внутрішнє законодавство Великої Британії на підставі Закону про конкуренцію 1998. Управління конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) є основним наглядовим органом у цьому контексті.

Як оформити франчайзинговий договір у Великій Британії?

Одним із найважливіших документів будь-якої франшизи є договір франчайзингу. Він є юридично зобов'язуючим договором, який визначає умови франчайзингових відносин.

Ключові умови договору франчайзингу у Великій Британії:

 • Права, які будуть надані.
 • Територія, де франчайзі може працювати.
 • Строк дії угоди.
 • Умови продовження договору.
 • Усі збори, які підлягають сплаті франчайзі.
 • Відповідні зобов'язання кожної зі сторін.
 • Положення після припинення дії.
 • Загальні юридичні міркування.

Законом не встановлено вимоги, щоб при укладенні угоди про франшизу у Великій Британії використовувалася англійська мова. Проте згідно з Кодексом етики Британської асоціації франчайзингу, угода має бути перекладена офіційною мовою країни франшизоодержувача.

Відповідно до Кодексу члени BFA зобов'язані розкривати певну інформацію до укладення договорів франчайзингу, зокрема:

 • ділове та фінансове становище франчайзера;
 • фінансові дані чи прогнози;
 • ключові умови договору франшизи.

* Звичайною комерційною практикою є проведення перевірки благонадійності (due diligence) у Великій Британії перед укладенням договору франшизи.

Угода про франшизу накладає низку зобов'язань на франчайзі щодо відповідності стандартам франчайзера. Вони передбачатимуть права франчайзера проводити періодичні перевірки й аудит франчайзі. Франчайзер наполягатиме на праві припинити угоду у випадку, якщо франшизоодержувач не здійснює франчайзинговий бізнес відповідно до стандартів франчайзера.

Важливо знати, що термін дії франшизи зазвичай становить 5 (п'ять) років у Великій Британії та 10 (десять) років для міжнародних франчайзі, обидва з можливістю продовження на аналогічних умовах.

Ви можете запросити консультацію щодо вимог укладання договору про франшизу, під час якої компетентні в цьому питанні експерти детально роз'яснять ключові положення франчайзингових угод та зобов'язання сторін відповідно до англійського права, а також роз'яснять підстави для розірвання договору про франшизу у Великій Британії.

Захист товарних знаків у контексті укладання договору про франшизу у Великій Британії

Велика Британія має систему захисту товарних знаків, яка ґрунтується на реєстрації в Управлінні інтелектуальної власності (Intellectual Property Office, IPO). Реєстрація товарного знака в Англії надає його власнику ексклюзивні права на використання цього знака в комерційних цілях.

BFA вимагає, щоб франчайзер або володів товарним знаком чи іншим характерним знаком, або мав законне право на його використання, і це стосується всіх членів BFA.

Договір про франшизу має чітко визначати права та обов'язки сторін щодо використання товарних знаків. Це включає положення про те, як використовувати знак, які марки та логотипи використовувати і які заходи вживати у випадку порушення. Договір про франшизу може також включати положення щодо контролю якості товарів чи послуг, які надаються франчайзі. Це може бути важливим аспектом захисту бренду репутації.

Крім цього, під час укладання договору про франчайзинг у ньому необхідно прописати механізм вирішення спорів, включаючи можливі сценарії порушення товарних знаків і відповідні заходи – такі, як судове вирішення спорів чи арбітраж.

Зверніть увагу! Незважаючи на Brexit, все ще можливо отримати міжнародну реєстрацію товарного знака, який універсально застосовуватиметься на всій території Євросоюзу через Всесвітню організацію інтелектуальної власності відповідно до Мадридського протоколу.

Щоб детально розібратися в поточному питанні, замовте консультацію щодо захисту прав інтелектуальної власності під час оформлення договору про франшизу у Великій Британії.

Як застосовується Закони про захист даних у відносинах між франчайзером і франчайзі?

Закони про захист даних застосовуються у відносинах між франчайзером і франчайзі в тому ж порядку, що й у будь-яких інших відносинах між підприємствами. Франчайзер і франчайзі повинні дотримуватися всіх застосовних законів про захист даних, включаючи Загальний регламент захисту даних (GDPR UK) у Великій Британії.

Закони про захист даних UK застосовуються до відносин між франчайзером і франчайзі, коли франчайзер збирає, використовує або розкриває персональні дані франчайзі. Персональні дані – це будь-яка інформація, яка може бути використана для ідентифікації суб'єкта, включаючи ім'я, адресу, адресу електронної пошти й інші відомості.

UK GDPR може мати застосування у відносинах між франчайзером і франчайзі у таких аспектах:

 
Збирання й обробка особистих даних.

Франчайзер і франчайзі можуть збирати та обробляти особисті дані своїх клієнтів, співробітників та інших сторін, які беруть участь у бізнес-процесах. Закон про захист даних вимагає, щоб такі дані збиралися та оброблялися з дотриманням принципів легітимності, справедливості та прозорості.

 
Згода на обробку даних.

Франчайзер і франчайзі повинні отримувати згоду від своїх клієнтів чи співробітників на обробку їх особистих даних відповідно до вимог Закону про захист даних.

 
Безпека даних.

Закон про захист даних зобов'язує сторони забезпечувати безпеку особистих даних, щоб запобігти випадковим або незаконним втратам, руйнуванню, змінам, несанкціонованому доступу до них тощо.

 
Надання інформації.

Франчайзер і франчайзі повинні надавати достатню інформацію про обробку особистих даних, включаючи цілі обробки, термін зберігання та права суб'єктів даних.

 
Права суб'єктів даних.

Закон про захист даних надає певні права суб'єктам даних – такі, як право на доступ до своїх особистих даних, право на виправлення помилок, право на видалення даних тощо. Франчайзер і франчайзі зобов'язані поважати ці права та надавати суб'єктам даних можливість їх здійснення.

 
Транскордонна передача даних.

Якщо франчайзер і франчайзі працюють у різних країнах, Закон про захист даних може регулювати транскордонну передачу особистих даних і вимагати дотримання певних стандартів та механізмів забезпечення захисту даних.

Оформлення договору про франшизу в Англії: податкові аспекти для франчайзерів і франчайзі

Спеціальних податкових правил для франчайзерів немає. Британські компанії, товариства, LLP та індивідуальні підприємці оподатковуються корпоративним податком у Великій Британії залежно від їхнього річного прибутку (від 19% до 25%).

Закордонний франчайзер, як правило, не оподатковується на прибуток у Великій Британії, за винятком випадків, коли:

 • він веде торгівлю чи бізнес через постійне представництво у Великій Британії;
 • він отримує певний дохід із джерел у Сполученому Королівстві, який оподатковується у джерела у Великій Британії (наприклад, певні відсотки або виплати роялті).

Роялті, що підлягають виплаті за договором франчайзингу закордонному франчайзеру, який не має постійного представництва у Великій Британії, зазвичай оподатковуються податком, що утримується франчайзі до здійснення платежу франчайзеру. Іноземний франчайзер може претендувати на податкові пільги відповідно до різних угод DTA, укладених Великою Британією.

Чи може франчайзер обмежити передачу прав франчайзі за договором франчайзингу?

У Великій Британії франчайзер може включити до договору франчайзингу умови, які обмежують передачу прав франчайзі. Ці обмеження включаються для захисту бренду, стандартів якості, методів роботи та інших важливих аспектів бізнесу, які є частиною франшизної системи.

Типові обмеження можуть включати:

 • Певні критерії, яким має відповідати новий франчайзі, щоб бути схваленим для передачі прав.
 • Право першої відмови, що означає, що франчайзер має право на пріоритетну купівлю бізнесу перед його передачею третім особам.
 • Вимоги щодо дотримання стандартів і процедур бренду, яким має відповідати новий франчайзі.

Супровід угоди зі здійснення франчайзингової угоди в Англії: процедури вирішення спорів

Альтернативне вирішення спорів заохочується як альтернатива судовим слуханням, а BFA використовує схему медіації та арбітражу для вирішення спорів, пов'язаних із франчайзингом.

Окрім згаданої вище арбітражної служби BFA, сторони можуть обрати арбітраж у Лондонському міжнародному арбітражному суді. Велика Британія є учасником Нью-Йоркської конвенції про взаємне визнання арбітражних рішень, тому арбітражні рішення можуть бути виконані за допомогою протоколів Конвенції.

Якщо угода про франчайзинг регулюється іноземним законодавством, арбітраж може бути найбільш прийнятним вибором для розгляду в іноземному суді залежно від того, чи існує угода про взаємне виконання судових рішень між країною, в якій винесено іноземне рішення, та Великою Британією.

Висновок

Індустрія франчайзингу у Великій Британії є саморегульованим ринком, де Британська асоціація франчайзингу (BFA) встановлює галузеві стандарти та надає франчайзерам і франчайзі платформу для обміну передовим досвідом, навчання та розвитку.

Основним документом, що встановлює низку зобов'язань і правил, які регулюють взаємодію сторін угоди про купівлю франшизі (франчайзером (власником бренду) та франчайзі (одержувачем прав на використання бренду)), є договір франчайзингу.

Якщо Ви маєте намір купити франшизу у Великій Британії, досвідчена команда IQ Decision UK може пояснити Ваші права та обов'язки. Ми надаємо консультації щодо складання франчайзингового договору в Англії, а також юридичний супровід франчайзингу у Великій Британії.