Форма замовлення послуги з реєстрації холдингової компанії в Англії
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Для початку діяльності холдингової компанії на території Великої Британії потрібна взаємодія з основними регуляторними органами. До них відносяться Пруденційне регулювальне управління (PRA) та Управління з фінансового регулювання та нагляду (FCA), які істотно впливають на регулювання діяльності холдингів. Вони забезпечують стабільність і прозорість функціонування холдингових компаній у секторі фінансів, виконуючи ключову роль у контрольних механізмах.

PRA наділена великими повноваженнями для здійснення прямого контролю над холдингами з реєстрацією у Великій Британії, які займаються фінансовою діяльністю. Це означає, що вона може вимагати від компаній виконання певних умов, спрямованих на зміцнення їхньої стійкості та надійності. Серед умов – вимоги до рівня капіталізації, управління ризиками та інші заходи, метою яких є запобігання фінансовим кризам і захист інтересів вкладників та інвесторів.

FCA також відіграє важливу роль у регулюванні холдингів, особливо коли йдеться про поведінку на ринку, захист прав споживачів і забезпечення цілісності фінансових ринків. Управління має право вимагати від холдингів дотримання високих стандартів роботи, включаючи забезпечення прозорості та чесності щодо клієнтів та інвесторів.

Особлива увага приділяється вимогам про схвалення від PRA для ведення діяльності в Англії, як це передбачено в частині 12B Закону про фінансові послуги та ринки 2000 року. Таке схвалення є необхідним для підтвердження, що холдинг відповідає всім необхідним критеріям для забезпечення безпеки фінансової системи та захисту інтересів споживачів.

У результаті, у Великій Британії регуляторні органи мають великі права для здійснення нагляду за діяльністю холдингів. Це охоплює зобов'язання холдингів відповідати встановленим критеріям фінансової стійкості, управління ризиками та корпоративному керівництву. Для забезпечення прозорості та достовірності своєї діяльності холдинги зобов'язані виконувати ці нормативи та надавати всю необхідну інформацію регулювальним органам.

Законодавчі акти, які регулюють діяльність холдингів у Великій Британії

Щоб зареєструвати холдингову організацію в UK, підприємці повинні мати великі знання і суворо дотримуватися законодавчих вимог, які ця юрисдикція встановила для регулювання таких організацій. У цьому контексті Companies Act є ключовим нормативним актом, який встановлює основні правила для структурування та управління компаніями, включаючи холдингові. Цей закон містить регламентацію, яка стосується як внутрішньої структури компаній, а й їх управлінських процесів, надаючи цим загальну правову базу для функціонування корпоративного сектору країни.

Істотне доповнення до правового середовища, яке регулює діяльність холдингів, внесли Правила про фінансові холдингові компанії 2020 року. Ці правила адаптували нормативну базу до умов, що склалися після виходу Великої Британії з Європейського Союзу, вносячи корективи щодо регулювання капітальних норм і макропруденційних заходів для холдингових компаній. Вони запровадили додаткові вимоги до прозорості структури корпоративних груп, включаючи необхідність надання повної інформації про дочірні та батьківські компанії, а також про професійну придатність і репутацію керівників. Ці заходи націлені на посилення корпоративного управління та підвищення рівня прозорості усередині холдингових структур.

При заснуванні холдингу в Британії ключову роль відіграють аспекти оподаткування, врегульовані через корпоративний податок на прибуток і низку інших законодавчих заходів, які охоплюють податкове регулювання доходів, одержаних за кордоном, а також застосування податкових відрахувань. Ці заходи забезпечують вагомі переваги для глобальних холдингів, які вирішили обрати Велику Британію як місце своєї діяльності завдяки можливості оптимізації податкових зобов'язань.

Для успішної реєстрації холдингу в Англії підприємці повинні володіти глибокими знаннями в галузі корпоративного управління та податкового планування, а також провести ретельний аналіз специфічних вимог щодо економічної та управлінської структури. Застосування цих знань та аналізів необхідне для забезпечення легальності та високої операційної ефективності холдингу, а також для досягнення податкової оптимізації.

Визначення юрособи холдингу

1

Партнерства в Англії

У Великій Британії можна зареєструвати холдингову компанію декількома способами, зокрема як партнерство. Є два основних види партнерства: LLP і GP. Який вид обрати, залежить від того, наскільки велика відповідальність засновників, які вони готові платити і як вони хочуть керувати компанією.

Партнерство з необмеженою відповідальністю (GP) –

це коли кожен учасник може нести індивідуальну відповідальність за зобов'язання компанії. Це означає, що якщо компанія матиме борги, їх можуть покрити за рахунок власних коштів партнерів. Зареєструвати таку компанію у Великій Британії простіше, вимог до документів менше, але ризик для засновників більший через їхню повну відповідальність за борги.

Партнерство з обмеженою відповідальністю (LLP)

знижує цей ризик, обмежуючи відповідальність засновників лише вкладеннями в компанію. Особисті активи засновників захищені від вимог кредиторів. LLP є гібридною установою, яка поєднує риси традиційного партнерства та корпоративної структури, забезпечуючи цим велику гнучкість в управлінні та розподілі доходів. Для офіційної реєстрації такої організації необхідно задовольнити низку вимог, включаючи реєстрацію в Companies House та подання щорічного звіту. LLP підходить для надання професійних послуг і реалізації інвестиційних проектів, забезпечуючи захист особистих активів засновників від комерційних ризиків.

Отже, вибір форми юридичного оформлення холдингу у Великій Британії, чи то традиційне партнерство, чи партнерство з обмеженою відповідальністю, залежить від характеристик конкретного бізнесу, переваг у питаннях відповідальності, а також від унікальних вимог, пов'язаних з управлінською структурою та необхідністю звітності.

2

Акціонерне товариство

У Великій Британії реєстрація компанії як публічного акціонерного товариства (PLC) є стратегічним кроком для розвитку великого бізнесу, спрямований на посилення його позицій на ринку та розширення фінансових горизонтів. PLC виділяється як високопрестижна та стратегічно значуща бізнес-структура, яка відкриває нові можливості для зростання та розвитку підприємств.

Ключові характеристики PLC

Цей формат бізнесу дозволяє компанії залучати інвестиції через публічний продаж акцій і забезпечує їй присутність на біржі, чим відрізняється від приватних компаній з обмеженою відповідальністю, доступ до акцій яких обмежений. 

Для запуску PLC у Британії потрібне дотримання певних критеріїв:
 • Встановлення мінімального капіталу 50,000 фунтів стерлінгів, з обов'язковою попередньою оплатою не менше 25% до моменту реєстрації.
 • Наявність щонайменше двох директорів, з можливістю включення юридичних осіб до їх числа, та обов'язкове призначення кваліфікованого секретаря.
Переваги для великого бізнесу
 • Фінансова гнучкість: публічний продаж акцій дає можливість суттєво розширити фінансову базу для розвитку.
 • Зміцнення іміджу: статус PLC підвищує рівень довіри в інвесторів і партнерів, сприяючи міжнародному визнанню.
 • Прозорість управління: жорсткий регуляторний контроль забезпечує ефективне та прозоре управління.

PLC є оптимальним вибором для тих, хто хоче створити холдинг в Англії і прагне розширення та пошуку нових інвестиційних можливостей на міжнародних фінансових ринках. Цей вибір забезпечує як збільшення капіталу, так і сприяє стратегічному розвитку та зміцненню міжнародного статусу компанії.

Податкові та фінансові аспекти

Ведення бухгалтерського обліку та подання річної звітності

У Великій Британії всі компанії, включаючи холдинги, повинні вести бухгалтерський облік і щороку надсилати звіти. Це потрібно, щоб усі знали, як справи з грошима в компанії – це цікаво акціонерам, інвесторам і державі.

Коли треба надсилати звіти?

Компанії повинні надіслати свої річні звіти до CH of UK не пізніше ніж через дев'ять місяців після закінчення фінансового року. Наприклад, якщо фінансовий рік закінчився 31 грудня, то звіт потрібно надіслати до 30 вересня наступного року.

Що має бути в звітах?
 • У звітах мають бути баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про зміни капіталу та звіт про рух грошей. Все це має відповідати правилам бухгалтерського обліку – UK GAAP чи міжнародним стандартам IFRS.
 • Ще потрібен звіт директорів, де розповідається про те, як йшли справи в компанії, і аналізуються основні ризики.
 • Компанії певного розміру мають провести аудит, щоб підтвердити, що їхні звіти є вірними.
Для маленьких і великих компаній
 • Маленькі компанії можуть надсилати спрощені звіти та їм не обов'язково робити аудит, якщо вони відповідають певним умовам.
 • Великі компанії повинні надсилати повні звіти, включаючи аудит.

Якщо компанія не дотримуватиметься цих правил, вона може отримати штрафи. Тому важливо все робити вчасно та правильно, щоб уникнути проблем.

Система оподаткування у Великій Британії

Для заснування холдингу у Великій Британії необхідно мати глибокі знання в галузі оподаткування. Це означає розуміння всього спектра податкових зобов'язань, починаючи від корпоративного податку на прибуток, включаючи ПДВ, та закінчуючи податком на капітальні прибутки від продажу активів. Грамотне податкове планування як дозволяє оптимізувати витрати, так і забезпечує дотримання всіх встановлених норм.

КПП

У системі оподаткування Великої Британії розмір корпоративного податку на доходи компаній залежить від обсягу їх річного заробітку. Великі компанії, доходи яких перевищують 250 000 £, піддаються оподаткуванню за фіксованою ставкою 25%.

Податок на додану вартість (ПДВ)

Зазвичай ПДВ становить 20%, але на деякі товари та послуги може бути нижчим, наприклад, 5% на енергію для дому. Якщо компанія продає товари або послуги на суму більше 85,000 £ на рік, вона повинна сплачувати ПДВ. Це означає, що потрібно вести облік, сплачувати податок та надсилати звіти.

Податок на прибуток від продажу активів

Скільки Ви сплатите податок за продаж активів, залежить від того, що Ви продаєте. На житло ставка – 28%, на інше – 20%. Якщо Ви продаєте щось, що належить Вашому бізнесу, може бути ставка лише 10% завдяки особливим правилам.

Фази оформлення холдингової організації у Великій Британії

1

Визначення найменування холдингового підприємства

Заснування холдингової компанії у Великій Британії починається з критично важливого кроку – вибору назви компанії, яка потребує особливої уваги та відповідності встановленим критеріям і рекомендаціям. Адекватний вибір найменування сприяє формуванню впізнаваного бренду та його успішному позиціонуванню на ринку, а також має важливе значення для запобігання юридичним труднощам надалі.

Критерії та рекомендації для вибору назву

Під час створення холдингу в Британії потрібно перевірити, що вибране найменування відповідає всім вимогам Companies House. Необхідно уникати повного збігу або надмірної схожості з найменуваннями, які вже присутні в реєстрі. Крім того, у найменуванні не повинно бути заборонених слів або виразів, якщо тільки не отримано спеціального дозволу. Наприклад, використання слів, які мають на увазі державну підтримку або зв'язок з урядовими органами – такі, як "Royal", "Government" і "Parliament", суворо регулюється.

Рекомендується вибирати назву, яка відображає сферу діяльності холдингу, легко запам'ятовується та відрізняється від конкурентів. Це допоможе в подальшому просуванні бренду та його впізнаваності на ринку.

Перевірка унікальності та відповідності правовим стандартам

Перед остаточним вибором назви необхідно провести ретельну перевірку на унікальність і відповідність правовим стандартам. Це можна зробити за допомогою онлайн-сервісу Companies House, який дозволяє перевірити, чи не зареєстрована вже обрана назва. На початку процесу оформлення холдингової фірми в Англії важливо перевірити наявність торговельних марок, щоб уникнути порушення прав на інтелектуальну власність.

Якщо назва відповідає всім критеріям та успішно проходить перевірку на унікальність, компанія може розпочати процес реєстрації. У процесі реєстрації необхідно буде надати додаткові документи, які підтверджують право використання певних слів або виразів у назві, якщо це потрібно.

Запуск холдингу в Британії з правильно обраною назвою є першим кроком до успішного розвитку бізнесу. Назва компанії відіграє ключову роль у формуванні першого враження, стратегії брендингу та маркетингу. Тому до його вибору потрібно підходити з особливою уважністю з огляду на всі юридичні аспекти та потенціал для майбутнього зростання.

2

Визначення юр. адреси

Вибір юридичної адреси стоїть в основі формування холдингової компанії в Англії та необхідний не тільки для офіційної реєстрації бізнесу, але також впливає на податкові зобов'язання та юридичне становище підприємства. Роль юридичної адреси полягає в тому, що вона є головним каналом зв'язку між компанією та органами влади, включаючи Companies House та податкову службу. Необхідність вказівки юридичної адреси виникає на етапі реєстрації підприємства і має бути відображена в його офіційних документах. Особливого значення надається розташування адреси всередині тієї країни, де зареєстрований бізнес, щоб забезпечити можливість отримання офіційного листування. У випадку зміни юридичної адреси, актуалізована інформація має бути оперативно надіслана до Companies House.

Як юридична адреса впливає на податки?

Місцезнаходження юридичної адреси визначає, у якій податковій юрисдикції знаходиться компанія та які податки вона має сплачувати. При реєстрації холдингової компанії у Великій Британії це включає корпоративні податки та інші обов'язкові платежі згідно з місцевим законодавством. Крім того, юридична адреса може впливати на можливість використання міжнародних угод щодо запобігання подвійному оподаткуванню та різноманітним податковим пільгам, передбаченим національним законодавством.

Тому, вибираючи юридичну адресу для холдингової компанії в Англії, Ви не тільки виконуєте вимоги закону, але й дбаєте про податкову ефективність і фінансове планування Вашого бізнесу.

3

Вимоги до засновників і директорів

Коли Ви створюєте холдингову компанію у Великій Британії, потрібно точно дотримуватись певних правил, які стосуються тих, хто започатковує компанію та хто нею керує. Ці правила допомагають робити бізнес прозорим, захищати тих, хто вкладає гроші, і наслідувати хороші бізнес-практики.

Що потрібно знати про засновників

Люди або інші компанії, які хочуть заснувати холдинг у Великій Британії, можуть бути з будь-якої країни і не зобов'язані жити у Великій Британії. Це робить країну найпривабливішим місцем для міжнародного бізнесу. Головне, щоб засновники мали хорошу ділову репутацію і не мали несплат за боргами. Під час реєстрації компанії засновникам потрібно буде надати особисті документи та підтвердження адреси.

4

Ключові аспекти, які необхідно враховувати щодо директорів компанії

 • Кількість і статус: кожна компанія повинна мати мінімум одну фізичну особу в ролі директора, хоча допускається призначення юридичних осіб як додаткових директорів.
 • Вікові обмеження: директор має бути у віці старше 16 років, наголошуючи на необхідності зрілості та певного життєвого досвіду.
 • Юридичні обмеження: директор не повинен перебувати під судовою забороною на управлінську діяльність або бути оголошеним судом недієздатним.
 • Обов'язки директорів: ключове завдання директорів – гарантувати законність операцій компанії, а також забезпечувати своєчасність у поданні фінансових звітів і сплату податків.
 • Вплив на успіх компанії: навички управління, репутація та професійні компетенції директорів є критично важливими для заснування компанії. У Великій Британії до управлінської діяльності підходять з особливою серйозністю, висуваючи високі вимоги до кваліфікації та чесності керівників.
5

При виборі директорів для холдингу у Великій Британії варто враховувати:

 • Етичні стандарти: необхідність дотримання високих етичних норм і професіоналізму, здатність до прийняття обдуманих рішень на користь компанії.
 • Стратегічне бачення: здатність до стратегічного планування та реалізації планів, спрямованих на досягнення довгострокових цілей організації.
 • Професійний досвід і знання: наявність глибоких знань у сфері, актуальній для діяльності холдингу, та досвіду управління на міжнародному рівні.
 • Контактна мережа: мати у своєму розпорядженні широку мережу ділових зв'язків, яка може сприяти розвитку бізнесу та відкриттю нових можливостей.

Ретельний відбір директорів, які відповідають як законодавчим вимогам, так і мають потрібні знання та досвід, є ключем до успішного зростання та розвитку холдингової компанії.

6

Розробка та подання основних документів

Заснування холдингової структури в UK вимагає подання двох ключових документів, обов'язкових для офіційної реєстрації та функціонування бізнесу.

Статут компанії (Memorandum of Association)

Цей документ закріплює основні умови роботи організації та включає:

 • Ідентифікацію компанії у вигляді вказівки її повного найменування.
 • Визначення офіційної адреси компанії в межах Англії.
 • Опис цілей діяльності компанії та визначення діапазону допустимих видів діяльності, що встановлює юридичні межі для її операцій.
 • Документ підтверджує намір засновників створити компанію, яка узгоджується з британськими законами, та взяти на себе відповідні зобов'язання.
Установчі статті (Articles of Association)

Установчі статті деталізують правила управління компанією, регулюють взаємини між акціонерами та директорами й описують процедури для рутинних операцій, включаючи:

 • Процес вибору та відкликання директорів.
 • Розмежування повноважень між директорами та акціонерами.
 • Проведення акціонерних зборів.
 • Механізми розподілу дивідендів.
 • Умови передачі акцій.

При розробці установчих статей для оформлення холдингового бізнесу в UK існує можливість або скористатися стандартизованим шаблоном Companies House, або розробити індивідуальний документ, який відображає унікальні аспекти діяльності.

Оформлення цих документів забезпечує відповідність компанії встановленим законодавчим нормативам, створюючи надійну основу для її подальшого функціонування. Глибоке розуміння застосовного законодавства та особливостей конкретного бізнесу, безсумнівно, відіграє важливу роль у цьому процесі. З низькою вартістю реєстрації, яка становить приблизно 15 фунтів, ця юрисдикція пропонує вигідні умови порівняно з іншими юрисдикціями.

7

Реєстрація в Companies House

Щоб офіційно зареєструвати холдинг у Великій Британії, необхідно пройти процедуру оформлення в Companies House — органі, відповідальному за ведення реєстру британських компаній.

Вимоги
 • Потрібно заповнити та надіслати форму IN01, де вказати інформацію про компанію, наприклад, назву, адресу, дані про засновників і директорів, а також як буде розподілено статутний капітал та акції.Також потрібно подати статут
 • компанії, який показує, що засновники згодні створити компанію та стати її акціонерами.
 • Статутні статті, які описують, як управлятиметься компанія та її внутрішні правила.

Ці документи можна надіслати онлайн через сайт Companies House або поштою. Онлайн подання документів для реєстрації холдингової компанії в Англії зазвичай швидше та дешевше.

Скільки часу триває

Швидкість реєстрації залежить від того, як Ви відправите документи та наскільки зайнято Companies House. Онлайн може зайняти від кількох годин до одного дня, а поштою до кількох тижнів.

8

Основні вимоги

 • Назва компанії має бути унікальною та не включати заборонені слова без спеціального дозволу.
 • Адреса компанії має бути у тій частині Великої Британії, де вона реєструється.
 • У компанії має бути хоча б один директор-людина. Кількість засновників не обмежена.
 • Потрібно визначити, скільки буде статутного капіталу та як розподілено акції.

Реєстрація холдингової фірми в Британії – важливий крок, який потребує розуміння юридичних деталей. Після реєстрації компанія стає офіційною юридичною особою та може почати працювати за законами цієї юрисдикції.

Відкриття рахунку в місцевих банках

Відкриття корпоративного рахунку для Вашого підприємства в Англії, особливо коли йдеться про холдинг, відіграє ключову роль у процесі глобалізації Вашого бізнесу. Цей крок може вимагати взаємодії не лише з англійськими банками, а й з різними фінансовими установами, які сприяють спрощенню та прискоренню процедури відкриття рахунку. Підготовка та збирання всієї необхідної документації вимагають особливої уваги.

Основні етапи і підготовка до відкриття рахунку

Процес починається з вибору фінансової установи. Наприклад, Barclays Bank пропонує можливість відкрити рахунок для іноземних підприємців без необхідності особистої присутності, проте перевірка документації може зайняти додатковий час. Важливо надати детальну інформацію про бізнес і його власників, включаючи персональні дані.

Вартість і тарифи

Обслуговування корпоративного рахунку в Barclays Bank передбачає щомісячний платіж у розмірі £20, до цього можуть додаватись комісії за використання банківських карток і виконання транзакцій. Плануючи бюджет, необхідно брати до уваги такі витрати.

Можливі складнощі

Останніми роками банки Великої Британії посилили процедуру відкриття корпоративних рахунків, зокрема й за рахунок посилення контролю за дотриманням норм протидії відмиванню грошей, що може призвести до збільшення часу на обробку заявок і зростання кількості відмов.

У випадку проблем із відкриттям рахунку в традиційних банках існують альтернативні фінансові інститути та онлайн-платформи, які пропонують гнучкіші рішення для відкриття рахунків без необхідності особистої присутності та надання місцевої адреси.

Ліквідація холдингового підприємства

Закриття холдингової організації у Великій Британії – це процес, який характеризується високою складністю та безліччю етапів. Мотиви для завершення діяльності можуть бути різними – від економічної неспроможності до завершення її місії, проведення реструктуризації або ж у зв'язку з оголошенням банкрутства.

Основні етапи процесу ліквідації включають:

 • Початок процесу ліквідації: ініціатива може виходити як від засновників компанії, так і бути результатом судового рішення у випадку банкрутства. Законне оформлення такого рішення та його відповідність британському законодавству є обов'язковим.
 • Добровільне закриття: цей варіант вибирається, коли компанія сама приймає рішення про своє закриття, запускаючи процес добровільної ліквідації на підставі рішення учасників або кредиторів, залежно від фінансового стану компанії.
 • Примусове закриття холдингового бізнесу в Англії: цей шлях обирається в ситуаціях, коли компанія має серйозні фінансові труднощі або порушує законодавство, що призводить до ініціації процесу ліквідації кредиторами або державними органами через суд.
 • Подання документів: на цьому етапі потрібно провести підготовку та здавання комплекту документації, що підтверджує правомірність припинення діяльності організації. До обов'язкового переліку входить заява про ліквідацію та надання відомостей, які відображають фінансовий стан компанії.
 • Завершення процесу ліквідації: після того, як будуть виконані всі необхідні зобов'язання та проведені всі передбачені законодавством процедури, статус організації як ліквідованої буде офіційно зареєстровано, що покладе край її юридичному існуванню.

Враховуючи складність та юридичні тонкощі процесу ліквідації холдингової компанії у Великій Британії, наполегливо рекомендується звернутися за професійною юридичною підтримкою. Кваліфіковані спеціалісти допоможуть забезпечити суворе дотримання всіх процедур, мінімізують ризики та сприяють найбільш ефективному та законному закриттю діяльності компанії.

Висновок

У 2024 році, заснування холдингової компанії у Великій Британії відкриває перед бізнесменами та інвесторами з амбіціями на глобальну присутність, великі можливості. Економічна стабільність країни та її міцно встановлена правова система створюють сприятливі умови для таких підприємств. Процес започаткування компанії охоплює кілька критичних кроків, починаючи з вибору унікального найменування, визначення офіційної юридичної адреси, підготовки необхідного комплекту документації до суворого дотримання законодавчих вимог, що пред'являються до управлінського та засновницького складу.

Реєстрація холдингової фірми у Великій Британії не тільки відкриває шляхи для міжнародного розвитку та зміцнення бізнес-зв'язків, а й дає унікальні інвестиційні перспективи завдяки високому рівню довіри та престижу, якими користується британська юрисдикція. Тому глибоке розуміння всіх аспектів британського законодавства є невід'ємною частиною стратегії успішного та сталого бізнесу на міжнародному рівні.

Наша організація пропонує всебічну підтримку під час відкриття холдингів в Англії. Ми забезпечуємо повний набір послуг від початкового консультування до завершення реєстрації Вашої компанії. Завдяки великому досвіду наших фахівців у сферах корпоративного права, податкової оптимізації та бухгалтерського обліку ми гарантуємо високий рівень якості обслуговування та персоналізований підхід до кожного клієнта.