Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

У сучасному економічному середовищі, де глобальна конкуренція посилюється з кожним днем, важливість підтримки бізнесу через гранти стає особливо актуальною. В Англії, нарівні з багатьма іншими країнами, грантові програми, які надаються як урядовими, так і приватними організаціями, виконують найважливішу функцію заохочування інновацій, створення нових місць роботи та забезпечення економічної стабільності. Гранти забезпечують підприємцям і бізнесам доступ до фінансів для реалізації їхніх ідей без необхідності повернення коштів, зменшуючи цим економічні ризики та збільшуючи шанси на успішне здійснення їхніх планів.

Мета цієї статті ‒ подати всеосяжну інформацію про гранти, доступні для бізнесу в Англії. Ми пояснимо, як подавати заяви на отримання грантів, розповімо про головні критерії та можливі перешкоди на цьому шляху. У статті ми постараємося детально розглянути різні види грантів, доступні для англійських підприємств, та надати вичерпний огляд ключових програм, їх цілей та умов участі. Крім цього, ми дамо поради щодо успішного отримання грантів, включаючи написання заявки та розробку бізнес-плану, а також розглянемо стратегії управління грантовими коштами після їх отримання.

Визначення гранту та його відмінність від інших видів фінансування

Гранти є центральним елементом фінансової підтримки, доступним для стимулювання зростання та розвитку бізнесу у підприємців та організацій. Для того, щоб повністю оцінити їх внесок та вигоди, важливо розрізняти гранти та інші форми фінансування, включаючи кредити та інвестиції. Така відмінність дозволяє бізнесменам робити виважений вибір найадекватнішого фінансового джерела для їхніх проектів.

Що таке грант?

Грант – це фінансова підтримка, яка надається різними організаціями чи державними структурами і не потребує повернення коштів.

Такі кошти зазвичай виділяються для специфічних проектів або досліджень, націлених на досягнення чітко визначених завдань – таких, як стимулювання інновацій, сприяння економічному розвитку або підтримка суспільних проектів.

Одержувачі грантів зобов'язані демонструвати використання коштів згідно з встановленими цілями та звітувати про прогрес у реалізації проекту, гарантуючи цільове використання наданих фінансів.

У чому різниця між грантами та кредитами?

Основна відмінність між грантами та кредитами полягає в тому, що гранти не мають на увазі зобов'язань щодо їх повернення. Кредити ж видаються фінансовими установами за умов подальшого повернення суми позики плюс відсотки в обумовлені терміни. Це означає, що використання кредитів тягне за собою фінансові ризики та зобов'язання, що може стати додатковим тягарем для бізнесу, особливо у випадку, коли проект не виправдовує очікувань щодо прибутковості.

У чому різниця між грантами та інвестиціями?

Інвестиції передбачають вкладення капіталу бізнес з метою отримання прибутку в майбутньому. Інвестори, чи то ангели-інвестори, венчурні фонди чи приватні особи, надають фінансування в обмін на частку в компанії або права на частину майбутніх доходів. На відміну від грантів, інвестиції пов'язані з поділом ризиків і прибутків між власниками бізнесу та інвесторами. Крім того, інвестиції часто супроводжуються передачею інвесторам певного рівня контролю над управлінням компанією або проектом, що безпосередньо впливає на стратегічні рішення та напрямок розвитку бізнес-діяльності.

Порівняно з кредитами та інвестиціями, гранти відкривають особливі перспективи для бізнес-розвитку без зобов'язань повертати кошти або передавати частку володіння компанії. Проте всупереч численним перевагам процес отримання грантів пов'язаний із деякими складнощами, включаючи жорсткі умови відбору, обмежений обсяг доступного фінансування та вимогу докладної звітності про прогрес проекту. Отже, при виборі між грантами, кредитами та інвестиційними вкладеннями підприємцям необхідно враховувати всі плюси та мінуси, спираючись на унікальні аспекти та потреби їхнього бізнесу.

Огляд економічної ситуації в Англії та переваги отримання грантів для бізнесу в цій юрисдикції

Для створення огляду економічної ситуації в Англії та виділення переваг отримання грантів для бізнесу в цій юрисдикції необхідно враховувати низку ключових аспектів, включаючи поточний стан економіки, політичні рішення, які впливають на бізнес, а також специфічні можливості, які дають гранти.

Англія, будучи ключовою частиною Великої Британії, грає важливу роль в економіці країни. Економіка Англії характеризується високим рівнем розвитку послуг, фінансових сервісів, ІТ-сектору та виробництва. Проте економіка зіштовхується з низкою викликів, включаючи наслідки Brexit, глобальні економічні нестабільності, зміни в торговельних відносинах і потенційні економічні спади, спричинені світовими кризами.

Вплив глобальних і місцевих факторів

 • Brexit. Вихід Великої Британії з Європейського Союзу спричинив зміни в економічних і правових межах, відкриваючи нові перспективи та виклики для підприємств.
 • Пандемія COVID-19. Хоча обмежувальні заходи поступово скасовуються, наслідки пандемії все ще відчутно впливають на економічну ситуацію, особливо впливаючи на малий і середній бізнес.
 • Технологічні інновації. Прогрес у галузі технологій відкриває перед бізнесом нові горизонти, збільшуючи при цьому рівень конкуренції.

Переваги отримання грантів для компаній в Англії

Фінансування без зобов'язань щодо повернення засобів

Гранти в Англії дають компаніям важливий інструмент для фінансування розробок, досліджень і розширення діяльності, мінімізуючи фінансові ризики.

Підтримка інноваційного розвитку і зростання

Грантові програми в Англії часто орієнтовані на стимулювання інновацій і технологічного прогресу, що сприяє прискоренню розвитку підприємств і зміцненню їх позицій на глобальному ринку.

Доступ до нових ринків і мереж

Багато англійських грантових програм пропонують крім фінансування також доступ до знань, експертизи та мереж, що може суттєво покращити позиції компанії на ринку та сприяти розширенню її діяльності на нові ринки.

Покращення репутації та видимості

Отримання фінансової підтримки від авторитетних інститутів або державних органів у Великій Британії може суттєво посилити авторитет Вашого підприємства, а також підвищити рівень довіри з боку споживачів, ділових партнерів та інвесторів.

Ключові аспекти та умови для успіху отримання грантів в Англії

Щоб претендувати на гранти в Англії чи будь-якій іншій країні, необхідно відповідати певним критеріям та умовам. Ці вимоги можуть значно відрізнятися залежно від грантодавця, мети фінансування та особливостей проекту. Проте існують загальні принципи та етапи, які потрібно враховувати під час подання заяви на грант.

Мета фінансування

Гранти, як правило, виділяються для підтримки певних цілей або ініціатив, включаючи наукові розробки, інновації в технологіях, соціальні проекти, екологічні покращення тощо. Визначте, як Ваш проект відповідає завданням фінансової програми, і чітко обґрунтуйте його важливість і здатність сприяти досягненню цих завдань.

Відповідність вимогам відбору

Фінансуючі організації встановлюють специфічні критерії для кандидатів, які можуть включати розмір та етап розвитку бізнесу, сферу діяльності, місцезнаходження й інші умови. Важливо ретельно ознайомитися та переконатися у відповідності Вашого підприємства цим критеріям.

Детальне планування проекту

Для успішного отримання гранту в Англії Ваш проект має бути уважно спланований. Це включає підготовку вичерпного бізнес-плану або пропозиції проекту, що описує цілі, очікувані результати, стратегії досягнення, часовий графік, бюджет та стратегію розподілу грантових коштів.

Звітність про фінансовий стан

Грантодавці часто вимагають подання звітів про фінансовий стан Вашого підприємства, включаючи звіт про доходи та витрати, балансовий звіт, а також прогнози фінансових потоків. Ці документи демонструють фінансову стабільність Вашої організації та її здатність ефективно керувати отриманими коштами.

Підготовка і подання документації

Процес подання заяви на отримання гранту в Англії включає підготовку та збирання безлічі документів – таких, як анкети, проектні пропозиції, фінансові звіти, докази відповідності законодавству, а також, можливо, рекомендації або відгуки від партнерів.

Дотримання термінів подання заявки

Для грантових програм у Великій Британії встановлено суворі дедлайни подання заяв. Важливо організувати процес підготовки та подання так, щоб укластися в ці терміни з усіма необхідними документами.

Ведення звітності і контроль за виконанням

Після отримання гранту в Англії необхідно буде вести постійний облік виконання проекту та витрачання коштів відповідно до вимог фінансуючої сторони, включаючи подання періодичних звітів та проходження аудиту.

Ретельне дотримання цих умов і рекомендацій є вирішальним для успіху в отриманні грантів у Великій Британії. Відповідальний підхід до підготовки та подання проекту значно збільшує шанси на позитивний результат.

Види грантів в Англії

В Англії підприємці та бізнес-структури мають можливість скористатися різноманітним асортиментом грантів, кожен із яких відрізняється унікальними характеристиками, критеріями для учасників і наміченими цілями. Таке фінансування може надаватися різними органами, включаючи державні інституції, приватні фонди, провідні корпорації, організації громадянського суспільства та міжнародні агенції. Наведемо короткий огляд грантів, доступних на території Англії.

1

Державні гранти

Фінансування з боку держави, її агентств і муніципальних органів націлене на фінансову підтримку різноманітних напрямів бізнесу – таких, як наукові розробки, інноваційна діяльність, підтримка експорту та створення нових робочих місць.

Програми національної підтримки

Такі програми передбачають масштабну підтримку галузей, які мають стратегічне значення для національної економіки, включаючи гранти на наукові дослідження та розробки, фінансову допомогу високотехнологічним стартапам і стимулювання експортної діяльності.

Регіональні ініціативи підтримки

Розроблені для стимулювання економічного прогресу в конкретних регіонах Англії, ці програми націлені на усунення місцевих економічних проблем, підтримку малого та середнього бізнесу, а також розвиток галузевих кластерів.

2

Приватні та корпоративні гранти

Приватні фонди та великі корпорації пропонують у Великій Британії гранти для стимулювання інновацій, соціальних проектів, освітніх ініціатив і проектів зі сталого розвитку.

Ініціативи від провідних компаній

Великі компанії ініціюють програми підтримки для сприяння інноваціям у сферах, пов'язаних із їхньою діяльністю. Ці ініціативи можуть бути спрямовані на розробку новітніх технологій, екологічне покращення чи допомогу стартапам.

Підтримка від некомерційних організацій

Благодійні та некомерційні організації виділяють гранти для проектів, які мають суспільну значущість, включаючи сфери освіти, охорони здоров'я, культури, мистецтва та екологічні проекти.

Міжнародні гранти для бізнесу в Англії

Гранти від міжнародних організацій і іноземних держав є унікальною можливістю для британських підприємств, особливо в контексті програм, спрямованих на підтримку глобального партнерства, науково-дослідної діяльності та екологічної стійкості.

Гранти для різних напрямків

 • Стартапи. Існує безліч програм, орієнтованих на підтримку компаній-початківців, які прагнуть інновацій і швидкого зростання в сферах – таких, як інформаційні технології, медицина та екологія.
 • Інноваційні ідеї. Проекти, створені задля створення нововведень у продуктах, послугах чи процесах, можуть скористатися грантами на фінансування їх розробки та впровадження на ринок.
 • Екологічні ініціативи. Проекти, спрямовані на просування сталого розвитку та впровадження екологічно безпечних технологій, можуть отримати фінансову підтримку для сприяння захисту навколишнього середовища.

Дослідіть та оцініть доступні програми грантів у Великій Британії, щоб визначити ті, які найкраще відповідають Вашому проекту. Ретельна підготовка та подання заяви можуть суттєво збільшити Ваші шанси на успіх. Отримання гранту у Великій Британії може вплинути на розвиток Вашого бізнесу, надаючи можливості для реалізації інноваційних ідей і сприяючи економічному прогресу у Вашому регіоні чи галузі.

Урядові гранти в Англії

Урядові гранти в Англії пропонуються через численні програми, спрямовані на фінансування інновацій, розширення бізнесу, проведення наукових досліджень і реалізацію екологічних проектів. Ці ініціативи охоплюють як національний рівень, так і специфічні ініціативи, створені задля розв'язання конкретних завдань, надаючи різноманітні можливості підприємств усіх масштабів.

Приклади урядових програм підтримки

EPSRC Network Plus: Tomorrow's Engineering Research Challenges (TERC)

Для отримання фінансування від EPSRC, Ви повинні бути в дослідній організації Великої Британії. Програма спрямована на підтримку різноманітних команд із різних дисциплін для побудови безпрецедентних дослідницьких можливостей.

 • Фінансування в розмірі від £1 000 000 до £1 750 000 призначене для стимулювання нового підходу до вирішення майбутніх інженерних досліджень, сприяючи технологічному прогресу та інноваціям.
Innovate UK Innovation Loans: Future Economy Round 14

Позики доступні для зареєстрованих у Великій Британії бізнесів, які реалізують інноваційні проекти з сильним комерційним потенціалом, які можуть значно покращити економіку Великої Британії.

 • Загальний фонд у розмірі £25 000 000 надається у вигляді позик для фінансування інноваційних проектів, що сприяють економічному зростанню та розвитку.
Global Centres Addressing Global Challenges Through Bioeconomy

Для участі в програмі Ви повинні бути базовані в дослідницької організації Великої Британії, яка підходить для фінансування від BBSRC. Програма націлена на підтримку великомасштабних міжнародних дослідницьких проектів щодо вирішення глобальних викликів через біоекономіку.

 • BBSRC надає фінансування для підтримки Глобальних центрів, які полегшують міжнародне, міждисциплінарне співробітництво та навчання робочої сили, з максимальним грантом у розмірі £1 700 000.

Приватні та міжнародні гранти в Англії

Приватні та міжнародні гранти відіграють важливу роль у стимулюванні інновацій, наукових розробок та зростання бізнесу на території Англії. Така підтримка здійснюється безліччю організацій, від глобальних фондів до приватних благодійних установ і корпоративних суб'єктів, охоплюючи широкий спектр сфер – від науково-технічних інновацій до соціальних проектів та екологічної стійкості.

1

Великі приватні та міжнародні організації

Wellcome Trust

Wellcome Trust – одна з найбільших благодійних організацій у світі, яка підтримує дослідження в галузі охорони здоров'я та медицини.

 • Грант на дослідження в галузі інфекційних захворювань

Грант призначений для дослідників і наукових груп, які працюють над проектами, спрямованими на вивчення та боротьбу з інфекційними захворюваннями. Кандидати повинні мати доведений досвід проведення високоякісних досліджень.

 • Сума: до £3 000 000 терміном до 5 років.
 • Грант на розвиток кар'єри в галузі науки

Призначений для молодих учених, які хочуть розвивати свою наукову кар'єру та проводити самостійні дослідження. Кандидати повинні мати докторський ступінь і досвід постлікарської роботи.

 • Сума: варіюється залежно від проекту, зазвичай близько £1 250 000 терміном до 5 років.
The Gates Foundation

Фонд Білла та Мелінди Гейтс – міжнародна благодійна організація, яка фокусується на покращенні здоров'я та освіти, а також на боротьбі з бідністю.

 • Грант на інновації в галузі освіти

Грант спрямований на підтримку інноваційних проектів у галузі освіти, які сприяють підвищенню якості та доступності освітніх послуг. Проекти мають бути спрямовані на масштабовані та стійкі рішення.

 • Сума: сума фінансування варіюється; типові гранти становлять від $100 000 до $1 500 000.
 • Грант на боротьбу з бідністю

Проекти мають бути спрямовані на створення стійких рішень для зниження рівня бідності, включаючи доступ до якісної охорони здоров'я, освіти та фінансових послуг. Особлива увага приділяється інноваціям, які можна масштабувати на глобальному рівні.

 • Сума: гранти можуть змінюватись, але зазвичай вони починаються від $500 000.

Процедура подання заявок

Процес подання заяв на приватні та міжнародні гранти в Англії може відрізнятись залежно від донорської організації. Типово, кандидати мають подати детальний проектний план, огляд цілей, стратегії досягнення, прогнозовані результати та розрахунковий бюджет. Критично важливо переконливо довести суспільну, наукову чи екологічну значущість пропозиції та її можливий ефект.

Як знайти діючі гранти в Англії

Пошук актуальних грантів для Вашої компанії, дослідницького проекту або соціальної ініціативи в Англії може бути викликом з огляду на широкий асортимент фінансових можливостей. Ось кілька способів і інструментів, які допоможуть Вам знайти потрібні гранти:

Використання офіційних ресурсів і баз даних по грантам

Сайти урядових агентств

Майже всі урядові агенції мають розділи на своїх сайтах, присвячені грантам і фінансуванню. У Великій Британії до таких ресурсів відносяться:

 • Gov.uk: основний портал, який містить інформацію про всі аспекти державної підтримки, включаючи гранти, що видаються в Англії.
 • Innovate UK: для інноваційних проектів у галузі технологій і науки.
 • Research Councils UK (RCUK): підтримує академічні наукові дослідження у широкому спектрі дисциплін.
Онлайн-ресурси для пошуку грантів

Численні вебплатформи пропонують детальну інформацію про гранти у Великій Британії, доступні в різноманітних сферах:

 • GrantFinder: сервіс, який широко використовується для виявлення грантів у Великій Британії, призначений для організацій будь-якого масштабу.
 • Grants.gov: американський сайт, який може надавати відомості про гранти, відкриті для міжнародних учасників.

Поради для ефективного пошуку грантів в інтернеті

Використовуйте ключові слова

Для оптимізації пошуку в інтернеті застосовуйте ключові слова, які стосуються Вашого проекту чи сфери діяльності, з додаванням термінів "грант" або "фінансування".

Підпишіться на розсилки

Отримуйте інформацію про нові грантові можливості, підписуючись на розсилки організацій, які видають гранти в Англії.

Слідкуйте за оголошеннями на профільних форумах і в соціальних мережах

Слідкуйте за обговореннями нових грантових програм у соціальних медіа і на спеціалізованих платформах.

Різноманітність підходів і використання багатьох джерел інформації підвищує шанси на успішний пошук відповідного гранту у Великій Британії. Уважно вивчайте вимоги та умови подання заявок, щоб оптимізувати свої шанси на фінансування.

Рекомендації щодо підготовки до подання заявки на грант в Англії

Подання заявки на грант в Англії – це складний процес, який вимагає попередньої підготовки та уваги до деталей. Ось кілька порад, як підвищити ймовірність успіху:

Підготовка необхідної документації

Перед поданням заявки необхідно підготувати низку документів, включаючи детальний бізнес-план, опис проекту з його цілями, планом дій, очікуваними результатами та бюджетом, а також фінансову звітність, яка містить баланс, звіт про доходи та витрати та інформацію про грошові потоки за останні роки, якщо це можна застосувати. Крім того можуть знадобитися реєстраційні документи компанії: статут, витяг із торговельного реєстру, документи про податкову реєстрацію.

Рекомендації щодо складання заявки на грант
 • Чіткість і точність: уникайте неоднозначностей, чітко формулюйте опис проекту та його цілі.
 • Узгодженість із цілями програми: демонструйте, як Ваш проект відповідає цілям програми, яка фінансує.
 • Визначення бюджету: забезпечте чітке обґрунтування кожного пункту видатків.
 • Доказ виконання проекту: наведіть приклади з Вашого досвіду, які підтверджують Вашу компетенцію в успішному втіленні подібних проектів.
Загальні помилки при подачі заявок та як їх уникнути
 • Відсутність фокусу: зосередьтеся на ключових аспектах Вашого проекту, уникайте зайвих деталей, які не стосуються основної мети.
 • Ігнорування критеріїв відбору: уважно ознайомтеся з умовами, що висуваються донором, і переконайтеся, що Ваша ініціатива відповідає всім вимогам.
 • Надмірно позитивні прогнози: залишайтеся реалістами в оцінці фінансових перспектив і виробничих потужностей.

Етапи подання грантової заявки в Англії: покроковий алгоритм

Після підготовки всіх необхідних документів і бізнес-плану Ви готові до процесу подання заявки на грант в Англії. Цей процес вимагає послідовного слідування певним етапам. Хоча подробиці можуть змінюватися залежно від конкретної програми та організації, яка дає кошти, основні кроки зазвичай однакові. Ось кроки, які необхідно виконати під час подання заявки на грант:

Крок 1: Вивчення умов грантодавця

Ретельно вивчіть усі критерії та умови, вказані донором. Переконайтеся, що Ваш проект відповідає цілям фінансування та Ви відповідаєте всім вимогам добору.

Крок 2: Реєстрація на платформі грантодавця

За потреби зареєструйтесь на вебсайті або в системі, через яку здійснюється прийом заявок. У процесі реєстрації може знадобитися вказати базову інформацію про Вашу організацію або проект.

Крок 3: Заповнення форми заявки

Акуратно заповніть форму, надавши всю запитувану інформацію про проект, включаючи його цілі, стратегію реалізації, очікувані результати, фінансовий план та етапи виконання. Дотримуйтесь вказівок донора під час заповнення.

Крок 4: Прикріплення документів

Додайте до заявки всі необхідні документи згідно з умовами обраної грантової програми в Англії. Це може включати бізнес-план, фінансову звітність, CV учасників проекту, установчі документи та інші підтверджуючі матеріали.

Крок 5: Фінальна перевірка та відправка заявки

Перед відправкою перевірте всю інформацію та документи на предмет помилок або пропусків. Після цього подайте заявку, дотримуючись вказівок організації грантодавця.

Крок 6: Відстеження статусу заявки

Слідкуйте за статусом Вашої заявки через систему грантодавця або електронну пошту, залишаючись на зв'язку на випадок запитів на додаткову інформацію або необхідність уточнень.

Крок 7: Участь в інтерв'ю або презентації проекту (якщо потрібно)

У певних ситуаціях організатори грантів можуть запросити Вашу участь у співбесіді чи демонстрації проекту перед оцінювальною комісією. Підготуйте виступ про Ваш проект, акцентуючи увагу на його ключових елементах і передбачуваному впливі на цільову групу.

Крок 8: Отримання рішення

Після розгляду заявок Ви отримаєте повідомлення від донора про результат. У випадку позитивного рішення, Вам будуть надані подальші вказівки щодо оформлення та використання грантових коштів. Це може включати підписання угоди про грант із описом правил розпорядження фінансами, звітності та виконання проекту. Ретельно вивчіть ці умови, щоб відповідати всім вимогам грантодавця.

Застосування цих кроків підвищить Ваші шанси на успішне отримання та реалізацію гранту в Англії, що може сприяти подальшому розвитку Вашої організації.

Висновок

Насамкінець варто відзначити, що внесок грантів у підтримку британського бізнесу залишається ключовим фактором для заохочення новаторства, розвитку підприємницьких ініціатив і зміцнення основ економіки країни. У світлі існуючих економічних труднощів і потреби в адаптації до динамічних умов ринку грантове фінансування є незамінним ресурсом для реалізації перспективних проектів у багатьох галузях. Прогнозується, що ініціативи уряду та бізнес-сектору надалі будуть зосереджені на розширенні доступу до грантів в Англії, акцентуючи увагу на підтримці новаторських та екологічно чистих проектів.

IQ Decision надає професійні послуги зі сприяння знаходженню та оформленню грантів для бізнесу на території Англії. Завдяки професіоналізму, детальному знанню критеріїв грантових програм та індивідуалізованому підходу до клієнтів наша компанія сприяє спрощенню процедури подання заяв та підвищенню ймовірності успішного фінансування. Команда IQ Decision готова надати експертну допомогу у виборі оптимальних грантів, підготовці проектних пропозицій та управлінні грантовими проектами, що забезпечить ефективне розпорядження ресурсами та досягнення поставлених цілей.

За докладнішою інформацією про наші послуги та для початку партнерства з IQ Decision, запрошуємо зв'язатися з нами через контактні дані, вказані на нашому офіційному сайті.