Форма замовлення консультації з регулювання інвестиційної діяльності у Великій Британії та Люксембурзі
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Рішення відкрити бізнес за кордоном передбачає, що Ви чітко розумієте зобов'язання своєї фірми відповідно до законодавчих норм тієї чи іншої країни. У статті йдеться про зміни в договорі між Великою Британією та Люксембургом, і який вплив ці зміни мають на доходи осіб, які опосередковано володіють нерухомістю в UK.

Реєстрація компанії у Великій Британії vs Люксембурзі

Ще 7 червня 2022 року люксембурзьким і британським урядами було підписано нову угоду про уникнення подвійного оподаткування (DTT). Нове DTT вводить звільнення від утримання податку на дивіденди, а також так зване застереження про «багату нерухомість», проте з деякими особливостями. Але, як стало відомо, зміни в договорі про уникнення подвійного оподаткування між Люксембургом і Великою Британією набудуть чинності не раніше ніж у 2024 році. У цьому випадку в деяких люксембурзьких інвесторів у британські компанії буде ще рік, щоб покладатися на поточну статтю про приріст капіталу.

Реєстрація компаній: зміни в договорі між UK і Люксембургом

Внесення змін до договору між Люксембургом і Великою Британією включає, з-поміж іншого, поправку, що стосується оподаткування доходів, отриманих прямо чи опосередковано від нерухомості, що перебуває в державі, яка домовляється, відповідно до так званого «застереження про майно».

Це особливо важливо з огляду на оподаткування у Великій Британії, оскільки податок на приріст капіталу для нерезидентів (NRCGT) застосовується (за ставками до 28%) до доходів, отриманих в результаті прямого або непрямого продажу нерухомого майна у Великій Британії, реалізованої нерезидентами. Це включатиме продаж активу компанії, вартість якого становить не менше 75% від нерухомості в UK, за умови дотримання інших умов, зокрема, що продавець або особи, пов'язані з ним, володіють 25% або більше часткою в компанії.

Отже, деякі зі змін, внесених до нової угоди про уникнення подвійного оподаткування між Великою Британією та Люксембургом, вітаються платниками податків (зокрема зміни в статті про дивіденди, скасування 5% податку у джерела на дивіденди, що виплачуються люксембурзькими компаніями учасникам). Інші зміни менш вітаються, зокрема скасування звільнення від податку в UK для інвесторів-резидентів Люксембургу, які продають непрямі активи в британській нерухомості. Зміни в договорі не вплинуть на відчуження прямого володіння нерухомістю у Сполученому Королівстві, яка вже оподатковується в країні.

Коли набирають чинності зміни в договорі?

Новий договір між Люксембургом і Великою Британією має бути ратифікований кожною країною, і про цю ратифікацію має бути повідомлено іншій державі до набрання чинності договору. У Люксембурзі для ратифікації потрібно, щоб люксембурзький закон, який затверджує новий договір, був прийнятий парламентом та опублікований у Luxembourg Memorial. У Сполученому Королівстві новий договір має бути включений у внутрішнє законодавство як додаток до наказу Ради та опублікований як нормативний акт.

Однак, як стало відомо, переглянута угода не набуде чинності щодо податку Великої Британії на оподатковуваний прибуток до квітня календарного року, що настає за ратифікацією угоди між країнами. Здається малоймовірним, що Люксембург ратифікує зміни до 2023 року, тому зміни щодо приросту капіталу не набудуть чинності до квітня 2024 року.

Чому це важливо для інвестицій у нерухомість Великої Британії?

Якщо припустити, що Люксембург не ратифікує угоду до 2023 року, деякі люксембурзькі інвестори можуть мати можливість продавати компанії, які побічно володіють нерухомістю в Сполученому Королівстві, без сплати британського податку на прибуток до квітня 2024 року.

Як тільки договір із поправками набуде чинності, враховуватиметься весь оподатковуваний прибуток від будь-якого продажу, а не лише прибуток, отриманий після внесення поправок до договору. Враховуючи цей вплив, будь-яка затримка з набуттям чинності оновленої угоди вітатиметься багатьма люксембурзькими інвесторами-власниками компаній, що побічно володіють нерухомістю у Великій Британії, особливо в контексті поточних ринкових умов.

Відповіді на питання, що Вас цікавлять, за темою статті можете отримати у фахівців нашої компанії на консультації з регулювання інвестиційної діяльності у Великій Британії та Люксембурзі.