Форма замовлення консультації з регулювання фондів у Саудівській Аравії
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Регулювання фондів прямих інвестицій у Саудівській Аравії має критичне значення для підтримки стабільності та розвитку фінансової галузі країни. Інвестфонди займають центральне місце в забезпеченні припливу капіталовкладень, стимулюванні економічного зростання та диверсифікації економічної бази. У контексті амбітної концепції Vision 2030, яка націлена на зменшення залежності від доходів нафтового сектору, актуальність ефективного регулювання цієї сфери особливо зростає.

Законодавство Саудівської Аравії у сфері прямих інвестицій пройшло значні зміни. Ключові законодавчі документи та регулятори забезпечують відкритість, захист прав вкладників і дотримання високих управлінських стандартів. Впровадження прозорих норм і критеріїв спрямовано на створення умов, сприятливих для залучення як національних, так і міжнародних інвестицій.

Регулювання фондів у Саудівській Аравії має низку особливостей, які важливо враховувати перед тим, як розпочати бізнес у цій юрисдикції. У цій публікації ви зможете детальніше вивчити це питання.

Визначення прямих інвестицій

Прямі інвестиції (Direct Investments) – це вкладення капіталу в підприємства чи проєкти з метою отримання довгострокового прибутку і встановлення контролю за об'єктом інвестицій.

Основною особливістю прямих інвестицій є активна участь інвестора в управлінні та операційній діяльності підприємства. На відміну від портфельних інвестицій, спрямованих на придбання цінних паперів з метою отримання доходу від їхньої вартості, прямі інвестиції передбачають значну участь у капіталі та стратегічному управлінні компанією.

Приклади прямих інвестицій включають:

 • Придбання контрольного пакета акцій компанії.
 • Вкладення коштів у запуск нової фірми.
 • Фінансування розширення чи модернізації існуючого бізнесу.

Важливість фондів прямих інвестицій для економіки Саудівської Аравії

Фонди прямих інвестицій (Private Equity Funds) є важливими учасниками економічного розвитку Саудівської Аравії, впливаючи на багато економічних аспектів.

Сприяння економічному розвитку

Прямі капіталовкладення забезпечують приплив капіталу, який необхідний для розвитку ключових сфер національної економіки, включаючи технологічні розробки, медичне забезпечення та освітні услуги. Фінансові вкладення безпосередньо впливають на збільшення кількості додаткових робочих місць і підвищення загальної виробничої активності, що веде до сталого економічного розвитку.

Поліпшення інфраструктури

Інвестфонди прямої участі в Саудівській Аравії часто вкладають капітал у проєкти з будівництва та модернізації інфраструктури, що має критичне значення для підтримки економічної активності та залучення додаткових інвесторів. Капіталовкладення в транспортний сектор, енергетичну галузь і засоби зв'язку покращують загальну якість життя та роблять економіку більш конкурентоспроможною.

Диверсифікація економіки

Саудівська Аравія цілеспрямовано працює над скороченням залежності від нафтового сектора і фонди прямих інвестицій є ключовим інструментом у цьому процесі. Вливання в неенергетичні сектори, включаючи туризм, розваги та IT, допомагають сформувати ширший і стійкіший економічний профіль.

Підвищення конкурентоспроможності

Капіталовкладення фондів прямих інвестицій у приватні компанії та стартапи сприяють впровадженню інновацій і технологічного розвитку в Саудівській Аравії. Це підвищує конкурентоспроможність національної економіки на світовій арені, сприяючи впровадженню найкращих світових практик і стандартів.

Розвиток людського капіталу

Інвестиції в освіту та розвиток навичок місцевого населення забезпечують зростання людського капіталу, що є фундаментом для довгострокового економічного зростання. Програми підготовки та перепідготовки, які фінансуються через фонди прямих інвестицій, допомагають підготувати кваліфікованих працівників, здатних зробити внесок у розвиток економіки.

Залучення міжнародного капіталу

Наявність активно функціонуючих і добре регульованих фондів прямих інвестицій робить країну привабливою для міжнародних інвесторів. Це зумовлює збільшення іноземних інвестицій, які дають додаткові ресурси та знання в економіку.

Стимулювання малого та середнього підприємництва (МСП)

Фонди прямих інвестицій надають необхідний капітал для розвитку підприємств малого та середнього масштабу, що сприяє економічній диверсифікації та зниженню залежності від нафтової галузі.

Законодавча база Саудівської Аравії щодо регулювання фондів прямих інвестицій

Регулювання фондів прямих інвестицій у Саудівській Аравії ґрунтується на низці ключових правових ініціатив і нормативних розпоряджень, спрямованих на забезпечення прозорості, захист вкладників та підтримку сталого економічного розвитку. Ключові законодавчі та нормативні акти охоплюють:

Закон про компанії (Companies Law)

Цей закон запроваджує основні правила для всіх категорій підприємств у Королівстві, включаючи ті, які беруть участь у фондах прямих інвестицій. Він регулює питання заснування, фінансової звітності та управління підприємствами.

Закон про інвестиції іноземних капіталів (Foreign Investment Law)

Правові норми визначають умови роботи для іноземних інвесторів, задаючи межі для прямих іноземних вкладень та описуючи можливості та обмеження для іноземних фондів прямих інвестицій.

Закон про ринок капіталу (Capital Market Law)

Цей нормативний акт регулює всі сфери функціонування ринку цінних паперів Саудівської Аравії, включаючи дії з інвестиційними фондами. Його завданням є забезпечення справедливості, ефективності та прозорості в роботі ринку капіталу.

Влада Саудівської Аравії останніми роками докладає значних зусиль для покращення інвестиційного середовища, щоб залучити додаткові зовнішні вкладення та стимулювати економічну диверсифікацію. Ключові зміни включають:

 • Спрощення процедур для іноземних капіталовкладників і розширення секторів економіки, доступних для іноземних прямих інвестицій.
 • Введення нових правил для фондів, включаючи жорсткі правила в галузі управління та оприлюднення інформації, зумовило зростання прозорості та посилення захисту вкладників.

Ці зміни позитивно позначилися на інвестиційному середовищі, підвищуючи впевненість ринкових учасників і роблячи його відкритішим і привабливішим для іноземних інвесторів. Спрощений механізм видачі інвестиційних ліцензій, а також розширені перспективи для міжнародних інвестфондів сприяють залученню інвестицій, що, своєю чергою, заохочує економічний прогрес і сприяє диверсифікації.

Регулювальні органи Саудівської Аравії та їх роль

Забезпечення нагляду за фінансовими операціями на ринку, включаючи сегмент фондів приватного капіталу в Королівстві Саудівська Аравія, здійснюється низкою провідних установ. Ці органи є важливими для підтримки стабільності на фінансовому ринку, захисту інтересів інвесторів і виконання законодавчих вимог. До основних контрольних інститутів належать Управління ринку капіталів Саудівської Аравії (CMA), Центральний банк Саудівської Аравії (SAMA) та інші профільні структури. Кожен із цих органів виконує завдання, орієнтовані на поліпшення інвестиційного середовища проживання і підтримку економічного зростання.

Capital Market Authority, CMA

У Королівстві Саудівська Аравія основний регулятор ринків капіталу – Управління ринку капіталів (CMA). Цей орган було започатковано на підставі Закону про ринки капіталу 2003 року з метою здійснення забезпечення моніторингу фінансових ринків країни та їх регулювання.

Основні функції CMA охоплюють такі аспекти:

Нагляд за діяльністю на фінансових ринках

CMA несе відповідальність за регулювання ринку капіталів, включаючи операції з різними фінансовими інструментами – такими, як облігації, акції та інвестиційні фонди. Орган визначає стандарти діяльності для всіх учасників ринку, починаючи від брокерських фірм і закінчуючи публічними компаніями, щоб забезпечити прозорість, справедливість та ефективність ринкових операцій.

Ліцензійні та реєстраційні процедури

Управління ринку капіталів бере активну участь у ліцензуванні фінустанов, керуючих фірм і брокерів. Також орган займається реєстрацією інвестиційних фондів, гарантуючи їх відповідність чинним законодавчим і нормативним положенням. Це необхідно для захисту прав та інтересів інвесторів і підтримки стабільності фінансової промисловості.

Захист інтересів вкладників

Одним із головних напрямів діяльності Управління ринку капіталів Саудівської Аравії (CMA) є забезпечення чесності та відкритості ринкових операцій. У цьому контексті особлива увага приділяється захисту прав інвесторів. CMA активно протидіє будь-яким шахрайським і несумлінним практикам на ринку капіталів, прагнучи створити безпечне та справедливе торгове середовище.

Розробка та впровадження нормативних актів

Управління регулярно займається розробкою та оновленням законодавства, яке регулює діяльність учасників фінансового ринку. Ці заходи спрямовані на підтримку стабільності та надійності фінансової системи. Шляхом запровадження чітких та актуальних нормативних документів CMA сприяє запобіганню ризикам і нестабільності.

Міжнародна співпраця

CMA також бере активну участь у світовому регуляторному діалозі та взаємоспівпраці. Управління взаємодіє з глобальними фінансовими регуляторами та бере участь у глобальних фінансових ініціативах. Ця співпраця дозволяє обмінятися досвідом і кращими практиками, що сприяє покращенню регуляторних процесів та покращенню міжнародних стандартів у галузі фінансів.

Крім проведення регулярних аудитів керуючих фондами, CMA має право перевіряти бухгалтерські книги та записи фонду в будь-який час на запит.

Ці напрями роботи Управління ринку капіталів не тільки зміцнюють фінансову систему Саудівської Аравії, а й сприяють її інтеграції у світову економічну систему, підвищуючи її привабливість для міжнародних інвесторів і партнерів.

Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA)

Центральний банк Саудівської Аравії, колишня назва ‒ Валютне управління Саудівської Аравії (Saudi Arabian Monetary Authority), забезпечує центральний напрямок у підтримці монетарної політики та збереженні стабільності фінансової системи держави.

Основні функції Центрального банку:

Контроль за монетарною політикою та стабілізація інфляції

SAMA здійснює монетарну політику країни, керуючи процентними тарифами та кредитними умовами. Ці дії мають прямий вплив на інвестиційну привабливість країни, стимулюючи чи стримуючи економічну активність залежно від економічної кон'юнктури.

Нагляд та регулювання у секторі банківської справи

Одним із ключових завдань банку є регулювання та контроль банківського сектору, що включає ліцензування нових банків, моніторинг їхніх операцій і забезпечення відповідності міжнародним стандартам. Це забезпечує стабільність і надійність банківської системи.

Контроль валютних резервів

Центробанк відповідає за управління національними валютними резервами, що суттєво для збереження стабільності національної валюти та підвищення довіри міжнародних інвесторів до економіки країни.

Створення та реалізація стандартів корпоративного управління

Банк фокусується на створенні та застосуванні стандартів корпоративного управління та фінансової звітності в банківському секторі. Це покращує прозорість операцій і зміцнює довіру до фінансових установ.

Захист споживачів фінансових послуг

Захист прав споживачів фінансових послуг залишається одним із пріоритетів Центрального банку. Він забезпечує, щоб продукти та послуги надавалися справедливо та прозоро, що сприяє зміцненню споживчої довіри та загальної фінансової безпеки.

Інші ключові організації

Крім CMA та SAMA, у регулюванні фондів прямих інвестицій і фінансового сектору Саудівської Аравії беруть участь інші спеціалізовані організації:

 • Міністерство інвестицій Саудівської Аравії (Ministry of Investment, MISA). Це відомство спрямоване на залучення міжнародних інвестицій і підтримку внутрішніх інвестиційних проєктів. Воно спрямоване на створення привабливих умов для інвестицій і забезпечує підтримку як іноземним, так і вітчизняним інвесторам.
 • Міністерство торгівлі (Saudi Ministry of Commerce). Відповідає за регулювання торговельної діяльності, захист споживачів і просування чесної торгової практики. Важливе для регулювання комерційної діяльності, зокрема транскордонних торговельних операцій.

Ці організації важливі для створення всебічної та збалансованої регуляторної структури, яка забезпечує стабільність і розвиток фінансового сектору Саудівської Аравії.

Вимоги до керуючих фондами прямих інвестицій у Саудівській Аравії

Управління фондами прямих інвестицій вимагає як глибоких знань і досвіду у сфері фінансів, так і суворого дотримання регуляторних норм. У Саудівській Аравії, як і в інших країнах, діють конкретні вимоги до осіб, які керують інвестиційними фондами та забезпечують захист інвесторів і цілісність ринку.

Кваліфікаційні вимоги до керуючих

Освіта і сертифікація

Керівники приватних фондів Private Equity Funds у Саудівській Аравії повинні мати вищу освіту у фінансовому напрямку, в напрямку економіки, бізнесу чи суміжній дисципліні.

Наявність професійних сертифікатів – таких, як Chartered Financial Analyst (CFA), Certified International Investment Analyst (CIIA) або аналогічних є значною перевагою і в окремих ситуаціях може бути обов'язковою.

Досвід роботи

Кандидати повинні мати не менше трьох років досвіду у фінансовій сфері, переважно в управлінні активами чи інвестиційному аналізі.

Знання законодавства

Керівники повинні бути добре знайомі із законодавством Саудівської Аравії, яке регулює інвестиційні фонди, включаючи закони про ринок капіталів, захист даних і протидію відмиванню грошей.

Ліцензування

Для посади керуючого фондом потрібна ліцензія, яка видається Комісією з ринку капіталів (CMA). Подання заяви на отримання ліцензії включає перевірку фінансової доброчесності, репутації та професійних навичок.

Відповідно до чинного законодавства, керуючий фондом повинен надавати:

 • річні звіти (включаючи аудитовані фінансові звіти) та короткі річні звіти на запит власників паїв;
 • річну звітність власникам паїв не пізніше ніж через 70 календарних днів з кінця року;
 • копію звіту до CMA протягом п'яти днів після його доставки власникам паїв.

Керуючий фондом повинен отримати фінансову ліцензію в Саудівській Аравії від CMA, як і будь-які сторонні консультанти, призначені фондом (наприклад, адміністратор). Однак, якщо фонд інвестує за межами Королівства, він може призначити охоронців або консультантів, які мають ліцензію у відповідних юрисдикціях.

Перед створенням інвестфонду прямої участі в Саудівській Аравії керуючий повинен надати необхідні документи для пропозиції на затвердження CMA. IFRs передбачають, що CMA має 15 робочих днів для розгляду заявки. У випадку, якщо регулятор має коментарі, цей термін відраховуватиметься знову з дати повторної подачі заявки управляючим фондом.

Від керуючого фондом, директорів чи контролюючих осіб не вимагається реєструватися на посаді інвестиційного консультанта у Саудівській Аравії.

Якщо ви плануєте заснувати фонд прямих інвестицій у Саудівській Аравії, потрібно зазначити, що керуючий фондом повинен мати ліцензію CMA як уповноважена особа для участі в управлінській діяльності.

До того ж, у СМА мають бути зареєстровані такі співробітники:

 • головний виконавчий директор чи керуючий директор;
 • фінансовий менеджер;
 • директори чи партнери;
 • старші посадові особи чи менеджери;
 • комплаєнс-офіцер;
 • співробітник зі звітності про боротьбу з відмиванням грошей;
 • портфельні менеджери та професіонали в галузі корпоративних фінансів.

Відповідальність та обов'язки керуючих фондами

Відповідальність управляючих фондами прямих інвестицій у Саудівській Аравії велика, оскільки вони мають діяти на користь інвесторів і гарантувати чесне та ефективне управління активами. Основний обов'язок керівника – це дотримання фідуціарних зобов'язань, що передбачає дії на основі сумлінності, чесності та прозорості. Керівники повинні застосовувати свої професійні навички та знання так, щоб забезпечувати стабільне та прибуткове управління фондом, при цьому активно мінімізуючи ризики та захищаючи інтереси інвесторів.Крім того, керуючі зобов'язані регулярно подавати повні та точні відомості про стан і результативність фонду як інвесторам, так і регулювальним відомствам. Це може бути фінансова звітність, опис реалізованих стратегій, розкриття відомостей про стягувані комісії та витрати, а також прозоре інформування про всі потенційні конфлікти інтересів.

Управління ризиками є ще одним критично важливим завданням управителя. Це включає розробку стратегій і методик для оцінки, моніторингу та мінімізації ризиків, пов'язаних з інвестиційними діями фонду. Керівники повинні регулярно проводити дослідження ринкової кон'юнктури та адаптувати стратегії фонду з метою захисту та нарощування активів інвесторів у змінних економічних обставинах.

Процедури створення фондів прямих інвестицій у Саудівській Аравії

Ліцензування та реєстрація фондів прямих інвестицій у Саудівській Аравії регулюються жорсткими нормативними актами, що забезпечують прозорість і захист безпеки капіталовкладників. Основні вимоги до ліцензування та створення викладені в Законі про ринки капіталу 2003 року та правила, розроблені Управління ринку капіталів Саудівської Аравії (CMA). Процес ліцензування та реєстрації передбачає кілька етапів і вимагає дотримання низки критеріїв.

Стадії ліцензування та інкорпорації:

 1. Визначення виду фонду. Перший крок полягає у визначенні виду фонду прямих інвестицій. Їм може стати закритий фонд, фонд з обмеженою відповідальністю чи партнерство. Вибір виду фонду визначить подальші вимоги до реєстрації та функціонування.
 2. Підготовка установчої документації. Фонд прямих інвестицій повинен підготувати установчі папери, зокрема статут і меморандум про заснування відповідно до вимог законодавства Саудівської Аравії. Ці документи повинні чітко описувати структуру управління, обов'язки та права сторін, мету інвестування та політику розподілу доходів.
 3. Призначення управляючої фірми. Фонд зобов'язаний призначити керуючу організацію, яка має ліцензію CMA та відповідатиме за управління активами фонду.
 4. Заповнення заяви. Заявка на ліцензування подається до CMA. Заявка повинна містити інформацію про цілі та структуру фонду, його інвестиційну стратегію, управління ризиками та інші ключові аспекти. До заявки необхідно додати установчі документи, бізнес-план, дані про ключових співробітників і партнерів, а також фінансові звіти та прогнози.
 5. Розгляд заявки CMA. CMA оцінює заявку на відповідність законодавчим вимогам і стандартам. Відомство перевіряє відповідність керуючої компанії та фонду встановленим критеріям, включаючи наявність необхідних ліцензій, кваліфікацію співробітників і наявність ефективних систем управління ризиками. У процесі оцінки можуть бути запитані додаткові документи та роз'яснення.
 6. Отримання ліцензії. Після завершення оцінки та перевірки CMA приймає рішення про видачу ліцензії. Якщо рішення буде позитивним, фонд має право на здійснення своєї роботи.

Якщо фонд займається інвестиціями у фінансові послуги чи банківську діяльність, потрібно отримати відповідний дозвіл SAMA. Для цього проводиться додаткова перевірка фінансової стійкості та відповідності керівництва фонду критеріям надійності та професіоналізму.

Вимоги до установчих документів фонду прямих інвестицій у Саудівській Аравії

Установча документація фонду прямих інвестицій у Саудівській Аравії є ключовими документами, які встановлюють правову основу для його функціонування. Вони повинні відповідати жорстким стандартам, встановленим регуляторами, включаючи комісію CMA та інші відповідні органи. Йдеться про статут фонду, угоду про партнерство (якщо це застосовно), та інші документи, які регулюють внутрішню структуру та операції фонду.

Статут фонду (Fund Charter)

Статут фонду повинен містити повне найменування фонду, його юридичну адресу в Саудівській Аравії та основні цілі діяльності. Документ визначає структуру фонду, зокрема:

 • Вид фонду.
 • Відомості про розмір і структуру капіталу фонду.
 • Політики з інвестицій і розподілу прибутку.
 • Порядок і процедури для приєднання та виходу учасників фонду.
 • Права та обов'язки членів фонду.

Угода про партнерство (Partnership Agreement)

Для фондів, організованих у форматі партнерства, потрібна угода про партнерство, яка деталізує відносини між партнерами, включаючи:

 • Ролі та обов'язки кожного партнера.
 • Регулювання процесу ухвалення рішень у фонді.
 • Розподіл прибутків і збитків між партнерами.
 • Умови зміни складу партнерів чи розпуску партнерства.

Політика інвестицій (Investment Policy)

Хоча це може бути й не окремий документ, політика інвестицій має бути чітко описана в статуті чи інших установчих документах. Ця політика має включати:

 • Цілі інвестиційної діяльності фонду.
 • Стратегії та методи інвестування.
 • Опис цільових активів і ринків.
 • Критерії вибору капіталовкладень і процес управління портфелем.
 • Заходи щодо ризик-менеджменту та захисту активів фонду.

Правила розкриття інформації (Disclosure Rules)

Саудівський фонд прямих інвестицій зобов'язаний оприлюднити основну інформацію для інвесторів та регулювальних органів, що має бути закріплено в установчих документах. Це включає:

 • Періодичність і формат надання звітності фонду.
 • Зобов'язання щодо інформування про важливі події, які впливають на діяльність фонду.
 • Вимоги до аудиту та незалежного оцінювача.

Створення та схвалення цих установчих документів потребує глибоких знань у галузі права та фінансів, і, зазвичай, у цьому процесі беруть участь кваліфіковані юридичні консультанти, наприклад із компанії IQ Decision, щоб забезпечити повну відповідність чинному законодавству.

Регулювання діяльності фондів прямих вкладень у Саудівській Аравії

Основні положення регулювання фонду прямих інвестицій у Саудівській Аравії включають процедури внутрішнього контролю та аудиту, обов'язки щодо подання звітності, вимоги до проведення зовнішнього та внутрішнього аудиту, а також забезпечення відкритості та розкриття даних.

Процедури внутрішнього контролю та аудиту

Процедури внутрішнього контролю та аудиту мають суттєвий вплив в управлінні фондами прямих інвестицій, забезпечуючи відповідність операційної діяльності встановленим регуляторним і нормативним умовам.

Внутрішній контроль:

Фонди зобов'язані розробляти та впроваджувати внутрішні політики та процедури, спрямовані на управління операційними ризиками, забезпечення фінансової дисципліни та запобігання шахрайству.

Керуючі компанії призначають відповідальних осіб за дотримання внутрішніх контрольних процедур і моніторинг їх виконання.

Внутрішні аудиторські команди проводять регулярні перевірки та ревізії з метою оцінки ефективності системи внутрішнього контролю.

Внутрішній аудит:

Внутрішній аудит оцінює відповідність діяльності фонду встановленим внутрішнім політикам, процедурам і нормативним вимогам, виявляє та попереджає ризики, а також рекомендує заходи щодо покращення управління.

Внутрішні аудитори складають звіти за результатами перевірок і подають їх керуючій фірмі та раді директорів фонду.

Зобов'язання щодо подання звітності

У Саудівській Аравії фонди прямих інвестицій зобов'язані систематично звітувати перед регулювальними органами та інвесторами, забезпечуючи прозорість і контроль їхньої діяльності.

Звіти щодо фінансового стану:

Фондам потрібно подавати щорічну фінансову документацію, яка включає поточний баланс, звіт про касові потоки, звіт про доходи та витрати та пояснювальні примітки.

Разом із річними звітами, фонди можуть бути зобов'язані подавати піврічні та квартальні фінансові звіти для постійного відстеження їхнього фінансового стану.

Звітність про діяльність:

Фонди зобов'язані подавати звіти про склад і вартість портфеля активів, а також дані про угоди, укладені у звітний період.

Також інвестфонди подають звіти про ризики, включаючи оцінку інвестиційних та операційних ризиків, заходи щодо управління ризиками та результати їх виконання.

Зовнішній та внутрішній аудит

Аудит є важливим елементом системи контролю, забезпечуючи незалежну оцінку фінансової звітності та діяльності фонду.

Внутрішній аудит:

Внутрішній аудит виконується аудиторськими підрозділами керуючої компанії чи незалежними внутрішніми аудиторами, які оцінюють відповідність діяльності фонду внутрішнім і зовнішнім нормативним вимогам.

Внутрішні аудити проводяться регулярно, залежно від політики фонду та вимог регулювальних органів.

Зовнішній аудит:

Фонди зобов'язані залучати незалежних зовнішніх аудиторів, які мають ліцензію на аудиторську діяльність у Саудівській Аравії.

Зовнішні аудитори перевіряють щорічну звітність про фінансове становище фонду, оцінюють адекватність внутрішнього контролю та виконання нормативних розпоряджень.

Зовнішні аудитори складають аудиторські висновки, які включаються до щорічної звітності фонду та подаються регулювальним інстанціям та інвесторам.

Прозорість і зобов'язання з розкриття інформації

Відкритість і регламенти щодо надання даних є ключовими принципами регулювання фондів прямих інвестицій, забезпечуючи доступність значущих відомостей для капіталовкладників і регуляторів.

Надання відомостей вкладникам:

Інвестиційні фонди повинні забезпечувати інвесторам систематичне подання звітів про своє фінансове становище, досягнення в роботі та заходи щодо управління ризиками. Такі звіти є обов'язковими.

Ці фонди зобов'язані своєчасно надавати інвесторам критично важливі відомості, які здатні вплинути на прийняття ними інвестиційних рішень. До такої інформації відносяться зміни в керівництві фонду, великі інвестиційні проєкти та потенційні ризики.

Надання відомостей регулятору:

Інвестиційні фонди повинні регулярно подавати Комісії з цінних паперів та ринків звіти про свої операції, зокрема і фінансову звітність, інформацію про портфелі активів та ризики.

Крім того, фонди зобов'язані негайно інформувати Комісію про всі значні зміни в їх діяльності, які можуть впливати на дотримання законодавчих вимог.

Публічне розкриття відомостей:

Річна звітність фонду, включаючи аудиторські висновки, має бути доступна для публічного ознайомлення, що забезпечує прозорість і довіру до діяльності фонду.

Фонди зобов'язані розміщувати на своєму вебсайті актуальну інформацію про свою діяльність, склад і вартість портфеля активів, керуючої компанії та контактні дані.

Ці критерії мають гарантувати високий рівень відкритості та охорони прав капіталовкладників, що веде до зміцнення довіри до фінансової системи та інвестиційних фондів Саудівської Аравії.

Аналіз привабливих інвестиційних галузей у Королівстві Саудівська Аравія

У межах програми Vision 2030 Саудівська Аравія робить енергійні кроки щодо економічної диверсифікації та зменшення залежності від нафтового сектора. За цією програмою країна сприяє створенню сприятливого інвестиційного середовища для різних галузей економіки. Розглянемо найперспективніші сектори для капіталовкладень на території Саудівської Аравії.

1

Нафтохімічна галузь

Нафтохімічне виробництво продовжує бути ключовою галуззю економіки Саудівської Аравії, спираючись на великі запаси вуглеводневих ресурсів – нафти та газу. Можливості для інвестицій у цю галузь охоплюють:

 • Модернізація нафтохімічної промисловості. Інвестиції у створення та розширення нафтохімічних заводів, які виробляють пластмаси, синтетичні волокна та хімічні добрива.
 • Технологічні нововведення та розробки. Вкладення в нові технології переробки та утилізації вуглеводнів, що сприяє оптимізації виробничих процесів і зменшенню екологічних ризиків.
2

Енергія з відновлюваних джерел

Відповідно до програми Vision 2030, Саудівська Аравія активно працює над розвитком відновлюваних енергоресурсів, щоб стати провідним виробником зеленої енергії.

 • Сонячна енергетика. Створення сонячних енергетичних комплексів завдяки високому рівню сонячного випромінювання в цьому регіоні. Великі ініціативи – такі, як Nеom та Rеd Sеa Projеct, включають великі інвестиції в сонячну енергетику.
 • Вітроенергетика. Розробка та будівництво вітроенергетичних парків, особливо у прибережних районах і районах з високим вітровим потенціалом.
 • Проєкти водневої енергетики. Інвестиції у виробництво зеленого водню, що стане важливим елементом майбутньої енергетичної стратегії країни.
3

Туризм і гостинність

Сектор туризму – один із пріоритетних векторів у розвитку за програмою Vision 2030, з метою залучення іноземних туристів і розвитку внутрішнього туризму.

 • Курортні зони та готельні комплекси. Будівництво сучасних готельних комплексів, курортів і розважальних центрів, наприклад проєкти Red Sea Project та Amaala.
 • Історичний і культурний туризм. Розвиток туристичного інфраструктурного сектору в історичних і культурних центрах – таких, як Аль-Ула та Дірія, що сприяє залученню туристів, які цікавляться культурою та історією.
 • Екотуризм. Створення екологічно чистих курортів і розвиток природних заповідників, що приваблює туристів, які цікавляться екологією та природою.
4

Охорона здоров'я і біотехнології

Сектор охорони здоров'я та біотехнологій представляє великі інвестиційні можливості завдяки зростаючому населенню та потребам у медичних послугах.

 • Будівництво та модернізація медичних закладів. Інвестиції у зведення нових медичних закладів, клінік і медичних центрів, а також реконструкцію існуючих лікарень.
 • Розробка та випуск лікарських засобів. Вкладення в біотехнологічні фірми та фармацевтичні виробництва, які сприяють розширенню виробництва лікарських препаратів і медичних технологій усередині країни.
 • Цифрова медицина Вкладення в розвиток телемедичних послуг, електронних медкарток та інших цифрових технологій, які покращують якість і доступність медичної допомоги.
5

Транспорт і логістика

Транспортні та логістичні послуги відіграють велику роль в економічному зростанні країни, забезпечуючи продуктивне переміщення товарів і пасажирів.

 • Модернізація морських і повітряних терміналів. Інвестиції в оновлення та розширення портової та авіаційної інфраструктури, що стимулює зростання вантажних і пасажирських перевезень.
 • Транспортні магістралі та шляхи сполучення. Створення нових автомобільних, залізничних трас і транспортних артерій, наприклад, проєкт Saudi Landbridge, який з'єднає східне та західне узбережжя держави.
 • Логістичні хаби. Створення логістичних центрів і складських комплексів, що покращує умови для глобальної торгівлі та логістики.
6

ІТ-технології і телекомунікації

Сектор ІТ і телекомунікацій є важливою складовою модернізації економіки та стимулює створення нових робочих місць.

 • Поліпшення телекомунікаційної інфраструктури. Вкладення в розширення мережі інтернет і мобільного зв'язку, впровадження технологій 5G та розвиток широкосмугового інтернету.
 • Цифрова трансформація. Інвестиції в стартапи та компанії, які займаються цифровою трансформацією, кібербезпекою, штучним інтелектом та інтернетом речей (IoT).
 • Технологічні кластери. Створення технологічних парків і кластерів – таких, як King Abdulaziz City fоr Sciеncе and Technology (КАСST) та Sаudi Data and Artificial Intelligence Authority (SDАIА).
7

Освіта та наукові дослідження

Удосконалення освітньої інфраструктури та наукової діяльності є основним фактором для підготовки висококваліфікованих кадрів і розвитку інновацій.

 • Університети та наукові центри. Інвестиції в будівництво та розвиток університетів, дослідних інститутів і наукових центрів – таких, як King Abdullah University of Science and Technology (KAUST).
 • Професійна освіта. Посилення професійної та технічної освіти, що сприяє формуванню фахівців для різних економічних галузей.
 • Міжнародне партнерство. Створення партнерств з міжнародними освітніми та науковими установами, що покращує якість освіти та сприяє обміну знаннями.

Ці сектори пропонують значні інвестиційні можливості в контексті масштабної стратегії Vision 2030, спрямованої на диверсифікацію та модернізацію економічного сектору Саудівської Аравії.

Висновок

Управління фондами прямих інвестицій у Саудівській Аравії є критичним для підтримки стабільного та відкритого інвестиційного середовища. Розроблена законодавча база забезпечує охорону інтересів капіталовкладників та сприяє залученню як внутрішніх, так і міжнародних інвестицій. Регулювальні органи – такі, як CMA та SAMA, виконують важливі функції з контролю та нагляду за діяльністю фондів, забезпечуючи дотримання нормативних вимог і високих стандартів корпоративного управління.

Компанія IQ Decision надає комплексні послуги з консультування та супроводу в процесі отримання ліцензії та реєстрації фондів прямих інвестицій у Саудівській Аравії. Маючи глибокі знання місцевого законодавства та досвід роботи з регулювальними органами, фахівці IQ Decision допомагають клієнтам у підготовці всіх необхідних документів для подання заявки на ліцензування та реєстрацію фонду, включаючи установчі документи, бізнес-план і звіти про фінансову діяльність. Компанія забезпечує супровід клієнтів на всіх стадіях процесу ліцензування, забезпечуючи взаємодію з CMA та SAMA, а також надає підтримку у виконанні всіх вимог.

IQ Decision надає консультаційні послуги з управління фондами, розробки внутрішніх політик і процедур, а також дотримання нормативних вимог і стандартів корпоративного управління. Фахівці компанії допомагають у розробці та оптимізації інвестиційних стратегій, управлінні ризиками та забезпеченні прозорості діяльності фонду.

Співпраця з IQ Decision дозволяє клієнтам ефективно організувати діяльність фондів прямих інвестицій, мінімізувати ризики та максимально використати інвестиційні можливості в Саудівській Аравії.