Форма замовлення консультації з виявлення та оцінки ризиків ESG, пов'язаних з інвестиціями у Великій Британії
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

ESG-інвестування (Environmental, Social, Governance) — це аналіз та оцінка не лише фінансових аспектів, а й екологічних, соціальних, управлінських критеріїв у процесі реєстрації інвестиційного проекту у Великій Британії та прийнятті інвестиційних рішень. У Великій Британії, як і в інших країнах, ESG-інвестування стає все більш значущим для інвесторів і фінансових установ. Регулятори та законодавці приділяють все більше уваги цим аспектам, що відображається в зростаючій кількості нормативних вимог і стандартів у галузі сталого інвестування.

Після виходу Великої Британії з Євросоюзу (широко відомого як Brexit) уряд країни оголосив, що не прийматиме структуру сталого фінансування ЄС (тобто SFDR та Положення про таксономію), а натомість розробить і почне застосовувати власне регулювання ESG у Великій Британії.

Уряд виклав свої плани щодо цього у звіті «Екологізація фінансів: дорожня карта стійкого інвестування», опублікованого в жовтні 2021 року. У травні 2022 року було опубліковано Стратегію зеленого фінансування на 2023 рік, покликану як підтримати Дорожню карту, так і оновити Стратегію зеленого фінансування 2019 року.

У цьому матеріалі викладено ключові аспекти, на які варто звернути увагу підприємцям, які планують розпочати інвестиційну діяльність у Великій Британії.

Що таке ESG-інвестування у Великій Британії?

Відповідальне інвестування ґрунтується на факторах навколишнього середовища, соціальних та управлінських критеріях для кращого управління ризиками, стійкого та довгострокового інвестування. Одним із головних стимулів для поширення впровадження ESG-підходу в практиці інвестування є активний інтерес клієнтів, переважно інституційних інвесторів. Маючи намір створити інвестиційний проект у Великій Британії, інвестору серед першочергових дій варто розглянути та оцінити критерії ESG.

Екологічні критерії (E)

охоплюють широкий спектр факторів, пов'язаних із впливом на довкілля. Ці критерії включають такі аспекти, як споживання енергії, рівень забруднення, охорона та раціональне використання природних ресурсів тощо. Вони застосовуються для оцінки потенційних екологічних ризиків, для аналізу того, наскільки ефективно компанії управляють цими ризиками. Наприклад, Ви плануєте розпочати бізнес у Великій Британії та залучити інвестиції у свій стартап, відповідно інвестори оцінюватимуть, чи є проблеми, пов'язані з володінням забрудненою землею, утилізацією небезпечних відходів, управлінням токсичними викидами, дотриманням державних екологічних норм тощо.

Соціальні критерії (S)

визначають ділові відносини. Важливо приділяти належну увагу умовам роботи в компанії, здоров'ю та безпеці співробітників, враховувати інтереси всіх зацікавлених сторін.

У сфері корпоративного управління (G)

 інвестори приділяють особливу увагу низці критично важливих аспектів. Насамперед, вони очікують від компаній використання точних і прозорих методів бухгалтерського обліку, які забезпечують чіткість і достовірність фінансової звітності. Крім того, інвестори наполягають на тому, щоб компанії надавали гарантії того, що при виборі членів ради директорів уникатимуться конфлікти інтересів. Це включає заходи по запобіганню ситуацій, коли особисті чи професійні зв'язки можуть вплинути на об'єктивність і незалежність прийнятих рішень. Інвестори хочуть бути впевненими в тому, що компанії не беруть участь у будь-яких незаконних діях, які могли б підірвати їхню репутацію та призвести до фінансових та юридичних наслідків.

ESG-проблема

Вплив

Деякі приклади

Яка стосується навколишнього середовища (E)

Як впливає компанія на довкілля?

 • Зміна клімату.
 • Забруднення повітря та води.
 • Управління відходами.
 • Енергоефективність.

Соціальна (S)

Як компанія підтримує своїх співробітників, клієнтів і спільноти?

 • Права людини.
 • Конфіденційність споживачів.
 • Безпека даних.
 • Здоров'я та безпека.

Управлінська (G)

Як здійснюється керування компанією?

 • Структура правління.
 • Власність підприємства.
 • Фінансова звітність.
 • Ділова етика.

Інвестори, які здатні виявити компанії з високими показниками в галузі охорони навколишнього середовища, соціальної відповідальності та управління, зрештою можуть бути у виграші. Це дозволяє мінімізувати потенційні ризики, підвищує шанси виявлення стійкої і прибуткової стратегії інвестування.

ESG-регулювання у Великій Британії

З моменту впровадження в 2006 році, Принципи відповідального інвестування ООН (PRI - Principles for Responsible Investing) отримали підтримку понад 1800  сторін-підписантів, перше з яких – включення питань ESG в інвестиційний аналіз і прийняття рішень. Останніми роками ESG набуває все більшого значення як серед інституційних, так і серед роздрібних інвесторів Сполученого Королівства.

Велика Британія – друга у світі країна після США за обсягами інвестицій у стартапи, п'ята економіка світу. Лондон називають однією з фінансових столиць світу. Велика Британія виділяється серед багатьох країн, де питання ESG (Environmental, Social, Governance) стали невід'ємною частиною підходу до інвестування. Вона є прикладом того, як інтеграція цих факторів міцно увійшла до фінансової практики.

Реалізація інвестиційних проектів у Великій Британії популярна серед інвесторів із різних країн не тільки завдяки тому, що тут створено сучасну законодавчу базу та доступні різні інвестиційні стимули, а й за рахунок того, що Сполучене Королівство є лідером у розвитку та застосуванні стандартів корпоративного управління. Це, своєю чергою, наголошує на її прогресивному підході до інвестування та фінансової відповідальності.

Звітність з ESG-інвестицій у Великій Британії потрібна для великих британських компаній (тобто тих компаній, які публічно «котуються» або «лістингуються», чий річний оборот яких перевищує 500 мільйонів фунтів стерлінгів або в яких працює понад 500 співробітників). Проте досить велика кількість організацій звітують щодо ESG добровільно.

Деякі з ключових стандартів, які визначають ESG-інвестиції у Великій Британії, відображені в певних розділах Закону про компанії 2006 року, який застосовується в чотирьох країнах (Англія, Уельс, Шотландія, Північна Ірландія) та охоплює питання звітності компаній. Інші закони, за допомогою яких здійснюється регулювання інвестицій у Великій Британії, пов'язаних з ESG, — Закон про зміну клімату 2008 року, Закон про навколишнє середовище 2021 року, галузеве законодавство (наприклад, у сфері фінансових послуг).

Стратегія зеленого фінансування Великої Британії на 2019 і наступний 2023 виклала наміри уряду привести приватний фінансовий сектор у відповідність із зобов'язанням Net Zero. Очікується, що найближчими роками регулювання фінансової діяльності у Великій Британії всіх компаній посилиться з погляду зобов'язань щодо розкриття інформації.

Проте більшість регулювальних аспектів, пов'язаних з ESG, не випливає з чисто національного законодавства чи правил. Натомість, регулювання ґрунтується на приватних механізмах – таких, як сертифікація за стандартом ISO14001 або перехід до нових моделей корпоративного управління, спрямованих на покращення екологічної та соціальної продуктивності.

Додаткову інформацію щодо регулювання інвестиційної діяльності у Великій Британії, пов'язану з ESG-аспектами, можна отримати від неурядових організацій. Наприклад, Конфедерація британської промисловості (CBI) надає деяку інформацію щодо ESG для малих і середніх підприємств (МСП).

Для низки компаній по всій Великій Британії запроваджено обов'язкові вимоги до звітності, пов'язаної з кліматичними змінами. Управління фінансового нагляду UK (FSA) регулює діяльність британських фірм і встановлює норми для розкриття інформації, що стосується питань екологічної, соціальної та управлінської (ESG) відповідальності, кліматичних змін. Ці норми були впроваджені у відповідь на рекомендації міжнародної Цільової групи з розкриття фінансової інформації, пов'язаної з кліматом (TCFD). До складу TCFD входять 31 представник із країн «Великої двадцятки», і їхня мета — покращення прозорості фінансових звітів у контексті кліматичних ризиків і можливостей.

Ці вимоги включають зобов'язання компаній надавати дані про вплив їх діяльності на навколишнє середовище, їх стратегії управління кліматичними ризиками. Запровадження таких стандартів покликане підвищити рівень обізнаності інвесторів та інших зацікавлених сторін про те, як бізнеси справляються з викликами, пов'язаними зі зміною клімату, дозволяє бізнесам адаптувати свої стратегії та операції для зниження негативного впливу на клімат.

Управління пруденційного регулювання (PRA) регулює питання ESG настільки, наскільки вони впливають на «пруденційні» питання для британських банків, страхових компаній і найбільших інвестиційних компаній. Рада з фінансової звітності (FRC) вважається ключовим регулятором у сфері ESG та грає роль у визначенні дотримання ESG для публічних компаній. Останнім часом FRC зосередив свою увагу на кліматичних ризиках та уважно стежить за дотриманням вимог до звітності TCFD.

Починаючи з грудня 2021 року до таких регульованих компаній висуваються вимоги до розкриття інформації, пов'язаної з кліматом:

 • лістингові компанії преміум-класу;
 • емітенти стандартних котируваних акцій і глобальних депозитарних розписок;
 • керуючі активами;
 • компанії зі страхування життя;
 • фонди, які регулюються FCA.

Вплив Brexit на ESG

Регламент таксономії ЄС має набути чинності у Великій Британії, поки держава все ще перебуває в перехідному періоді Brexit, хоча технічні стандарти, які реалізують режим, ще не опубліковані. Уряд Сполученого Королівства вказав, що поки що не хоче бути пов'язаним з режимом. Очікується, що правила будуть значною мірою реалізовані у Великій Британії. Але є ймовірність того, що доведеться мати справу з конфліктними методами регулювання при роботі з режимом Великої Британії або режимом, який застосовується до європейських компаній.

Режим розкриття інформації про сталий розвиток

Дорожня карта поклала основи для впровадження нового Режиму розкриття інформації про сталий розвиток, який включає набір правил FCA щодо розкриття інформації, пов'язаної з кліматом, для керуючих активами. Він також передбачає очікувані вимоги до розкриття інформації в галузі сталого розвитку та інвестиційні маркування (SDR).

Відповідно до цього режиму, всі підприємці, які хочуть зареєструвати компанію у Великій Британії з преміальним лістингом (тобто компанію, яка відповідає високим стандартам регулювання та корпоративного управління Великої Британії), будуть зобов'язані включати до свого річного фінансового звіту спеціальну заяву. У ній особлива увага приділятиметься рекомендаціям Цільової групи щодо розкриття фінансової інформації, пов'язаної з кліматом. Також мають бути описані методи протидії ризикам, як ці ризик-орієнтовані заходи інтегровані в інвестиційні рішення.

Таким чином, цей новий режим дає інвесторам і зацікавленим сторонам прозору та повну інформацію про те, як управляти кліматичними ризиками та інтегрувати сталий розвиток у свої стратегії інвестування.

1

Правила розкриття інформації, яка пов'язана з кліматом.

17 грудня 2021 року FCA опублікувало остаточні правила під назвою «Розкриття інформації, яка пов'язана з кліматом, для керуючих активами, компаній зі страхування життя та фондів під регулюванням FCA» (PS21/24). Ці правила ґрунтуються на відгуках, отриманих FCA у відповідь на консультаційний документ CP21/17, і закріплюють остаточну політичну позицію FCA щодо цього питання. Цей крок є значною зміною в нормативній базі ESG в Британії і накладає нові зобов'язання на організації з управління активами, які підпадають під фінансове регулювання у Великій Британії.

2

Вимоги щодо розкриття інформації про сталий розвиток.

У результаті впровадження низки заходів, заснованих на Правилах CP22/20 «Вимоги до розкриття інформації про сталий розвиток (SDR) та інвестиційне маркування» (жовтень 2022 року), було здійснено серію кроків для боротьби із «зеленим відмиванням». Ці заходи охоплюють різні аспекти, включаючи маркування стійких інвестицій, посилені вимоги щодо розкриття інформації та маркетингу фінансових продуктів.

Ці заходи спрямовані на запобігання зловживанням у сфері інвестицій. Метою є створення прозорості на ринку, забезпечуючи інвесторів достовірною інформацією про ступінь стійкості та вплив їх інвестицій на навколишнє середовище і соціальні аспекти.

SDR охоплюють три види розкриття інформації

Розкриття інформації корпораціями:

Введення нових вимог до компаній, включаючи фінансові установи, щодо розкриття даних про їх сталий розвиток. Ці вимоги відповідають міжнародним стандартам і включають використання Зеленої таксономії Великої Британії. Метою цих вимог є підвищення прозорості в питаннях екологічної та соціальної відповідальності, що дозволяє інвесторам краще оцінювати ризики та можливості, пов'язані зі сталим розвитком компаній.

Розкриття інформації керуючими і власниками активів:

Нові зобов'язання для керуючих активами та власників активів передбачають надання інформації про те, як вони враховують аспекти стійкості у своїй діяльності. Це включає розкриття стратегій і практик, спрямованих на стале управління активами, що сприяє більшій поінформованості інвесторів щодо ступеня інтеграції екологічних, соціальних та управлінських факторів у процес ухвалення інвестиційних рішень.

Розкриття інформації про інвестиційний продукт:

Введення нових вимог до розробників інвестиційних продуктів щодо звітності про їх вплив на сталий розвиток. Ці вимоги зобов'язують надавати інформацію про те, як інвестиційні продукти враховують відповідні фінансові ризики та можливості, пов'язані зі стійкістю. Метою є забезпечення більшої прозорості для інвесторів, що дозволяє їм приймати обґрунтованіші рішення в контексті сталого інвестування.

Інвестиційна діяльність у Великій Британії та зелена таксономія

Однією зі сфер, у яких реалізація великих інвестиційних проектів у Великій Британії як вітчизняними, так і іноземними інвесторами стала пріоритетом для уряду, є зелені фінанси. Зелені фінанси — це концепція, пов'язана з інвестуванням у проєкти, які сприяють екологічній стійкості та зменшенню негативного впливу на довкілля. Це можуть бути інвестиції у відновлювані джерела енергії, енергоефективні технології, проєкти з очищення води та повітря, стійке сільське господарство тощо.

Реєстрація проєкту із зеленого фінансування у Великій Британії передбачає не лише отримання економічного прибутку, а й забезпечення добробуту суспільства та збереження природи. Зелене фінансування передбачає використання різних фінансових інструментів – таких, як зелені облігації чи кредити, інвестиції в зелені фонди тощо.

Зелена таксономія Великої Британії призначена для встановлення критеріїв, яким має відповідати конкретна економічна діяльність, щоб вважатися екологічно стійкою і, отже, відповідати таксономії. Звітність щодо таксономії Великої Британії є частиною розкриття інформації про SDR.

Таксономія Великої Британії ґрунтуватиметься на шести ключових екологічних пріоритетах, аналогічних до таксономії ЄС:

 • Зниження негативних впливів, які здійснюють вплив на кліматичні зміни.
 • Адаптація до кліматичних змін, які вже відбуваються.
 • Забезпечення сталого та ефективного використання водних і морських ресурсів.
 • Перехід до економіки замкнутого циклу, де ресурси використовуються максимально ефективно з мінімальними відходами.
 • Запобігання забрудненню навколишнього середовища різними видами відходів.
 • Охорона та відновлення природних екосистем і біорізноманіття.

Кожна екологічна мета буде підкріплена технічними критеріями перевірки (TSC), які визначають, як конкретна діяльність може зробити істотний внесок у досягнення екологічної мети.

Регулятори цієї країни планують ухвалити рішення про схвалення стандартів до липня 2024 року.

Фонди ESG у Великій Британії

Фонди ESG – це бізнес-структури з портфелями акцій чи облігацій, де ESG фактори були інтегровані в інвестиційний процес. Це означає, що акції та облігації, які входять до фонду, пройшли суворі випробування щодо стійкості компанії щодо критеріїв ESG. Фонд повинен мати лише цінні папери з високим показником стійкості.

Такі фонди стають популярними серед британських інвесторів. Близько 50% із них очікують збільшення своїх екологічних, соціальних та управлінських інвестицій протягом наступних років. Такого висновку дійшли результати дослідження онлайн-інвестиційної платформи Charles Stanley Direct, яке показало, що кожен шостий інвестор (17%) планує збільшити свої інвестиції в ESG у Великій Британії.

Між іншим, Ви можете запросити консультацію, як розпочати ESG-інвестування у Великій Британії в наших фахівців, щоб ретельно розібратися в усіх нюансах цього процесу.

Останніми роками дедалі частіше відповідальне інвестування спостерігається щодо біржових фондів (Exchange-traded funds). Заснування біржового фонду (ETF) у Великій Британії багато в чому схоже на створення пайових інвестиційних фондів, проте ETF більш рентабельний і ліквідний.

Інвесторам доступні різні види ETF, зокрема:

 1. Заснування облігаційного ETF у Великій Британії (Bond ETF) — може містити державні облігації, корпоративні облігації, і навіть муніципальні облігації.
 2. Створення галузевого ETF у Британії (Industry ETF) — відстежує конкретну сферу, наприклад технологічну, банківську чи нафтогазову.
 3. Реєстрація товарного ETF у Сполученому Королівстві (Commodity ETF) — інвестиції в сировинні товари, включаючи нафту чи золото.
 4. Заснування валютного ETF у Великій Британії (Currency ETF) — інвестиції в іноземні валюти – такі, як євро або канадський долар.

Запуск інвестиційного проєкту у Великій Британії: який вплив мало впровадження SMCR

Якщо Ви хочете відкрити компанію у Великій Британії, також корисно знати, що FCA впровадив режим старших менеджерів і сертифікації (SMCR) 9 грудня 2019 року. Це пов'язано з підвищеною увагою FCA до корпоративного управління. Після нього було введено 12-місячний перехідний період (вже завершився) для деяких важливих аспектів SMCR, включаючи оцінки придатності та відповідності для сертифікованого персоналу.

30 червня 2020 року FCA опублікувало пресреліз, в якому повідомлялося, що Казначейство Її Величності погодилося продовжити крайній термін для компаній з індивідуальним регулюванням (таких, як переважна більшість керуючих приватними фондами) для проведення оцінки придатності та відповідності їх сертифікованого персоналу з 9 грудня до 31 березня 2021 року.

Висновки

Відповідальне інвестування означає розуміння того, що питання, пов'язані з екологією, соціальною сферою та управлінням, впливають на результативність підприємницької діяльності. Ці стандарти є центральними факторами, які вимірюють стійкість інвестицій.

Звернувшись до фахівців IQ Decision UK ви можете запросити консультацію щодо ESG інвестицій у Великій Британії або повноцінний супровід інвестиційної діяльності у Великій Британії.