Форма замовлення консультації з регулювання краудфандингу в ЄС
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Краудфандинг усе частіше стає усталеною формою альтернативного фінансування для стартапів, малих і середніх підприємств (МСП). Новий режим регулювання краудфандингу в ЄС (Регламент про краудфандинг) набув чинності в листопаді минулого року і, зокрема, було введено паспорт ЄС на основі єдиного набору правил, що спростило пропозицію краудфандингу в ЄС та сприяло ефективному масштабуванню послуг постачальниками послуг краудфандингу (CSP).

У статті описано події, що відбулися у 2022 році щодо реалізації Регламенту, які стосуються регулювання постачальників послуг краудфандингу.

Ліцензія постачальника послуг краудфандингу в ЄС: продовження перехідного періоду

Регламент про краудфандинг передбачає перехідний період, протягом якого CSP можуть, відповідно до чинного національного законодавства, продовжувати надавати краудфандингові послуги в межах Регламенту про краудфандинг до 10 листопада 2022 року.

Єврокомісія після консультацій з Європейським управлінням цінних паперів (ESMA) може продовжити цей перехідний період максимум на 12 місяців до 10 листопада 2023 року.

12 липня 2022 р., після отримання технічних рекомендацій від ESMA на підтримку продовження перехідного періоду, Європейська комісія ухвалила Делегований регламент, який продовжує перехідний період до 10 листопада 2023 р. Приймаючи рішення про продовження перехідного періоду на повні 12 місяців, Єврокомісія дійшла висновку, що продовження необхідно, щоб уникнути збоїв на великих національних ринках краудфандингу.

Ухвалення нормативних технічних стандартів

8 листопада 2022 року в Офіційному журналі ЄС було опубліковано регулятивні технічні стандарти (RTS) та технічні стандарти з впровадження (ITS), що доповнюють Регламент ЄС про краудфандинг. 

RTS :

 • Делеговане положення про вимоги щодо конфлікту інтересів для постачальників краудфандингових послуг.
 • Делеговане положення про методологію розрахунку відсоткових ставок за кредитами, що пропонуються на краудфандинговій платформі.
 • Делеговане положення про заходи та процедури краудфандингових планів забезпечення безперервності бізнесу постачальників послуг краудфандингу.
 • Делеговане положення про ключову інвестиційну інформацію.
 • Делеговане положення про вимоги, стандартні процедури розгляду скарг.
 • Делеговане положення про вхідний тест знань і моделювання здатності зазнавати збитків для потенційних недосвідчених інвесторів.
 • Делеговане положення про обмін інформацією між компетентними органами щодо розслідування, нагляду та правозастосовної діяльності.
 • Делеговане положення про управління індивідуальним портфелем кредитів постачальниками краудфандингових послуг, що визначає елементи методу оцінки кредитного ризику, інформацію про кожен окремий портфель, яку варто розкрити інвесторам, а також політику та процедури, необхідні щодо резервних фондів.
 • Делегований регламент, що визначає вимоги та порядок подання заявки на отримання ліцензії постачальника краудфандингових послуг.

До Регламенту включені такі ITS:

 • Реалізація Положення про стандарти та формати даних, процедури надання інформації про проекти, що фінансуються через краудфандингові платформи.
 • Впровадження Регламенту щодо стандартних форм і процедур співробітництва та обміну інформацією між компетентними органами щодо ліцензованих європейських CSP.
 • Впровадження Регламенту щодо стандартних форм і процедур повідомлень про національні вимоги до маркетингу.
 • Впровадження Регламенту щодо стандартних форм і процедур співробітництва та обміну інформацією між компетентними органами й ESMA щодо ліцензованих постачальників краудфандингових послуг у Європі.

Регламент про краудфандинг 2022 р.: подальші кроки

Хоча Делегований регламент про продовження перехідного періоду підлягає тримісячному періоду розгляду Європарламентом і Радою, він має набути чинності не пізніше 11 листопада 2022 року.

Стандарти RTS та ITS набудуть чинності на двадцятий день після публікації в Офіційному журналі. RTS підлягає тримісячному періоду перевірки, що закінчується в середині жовтня. Однак для ITS ще не призначено період перевірки.

Продовження перехідного періоду має дати CSP досить часу для адаптації до нового режиму регулювання краудфандингу в ЄС. CSP повинні виходити з того, що подальших продовжень перехідного періоду (тобто після 10 листопада 2023 р.) не буде, і тому вони мають діяти з урахуванням, що до цієї дати має бути отримана ліцензія постачальника краудфандингових послуг в ЄС відповідно до Регламенту про краудфандинг.

Висновок

Режим регулювання краудфандингу в Європі зазнав змін, що мають надати CSP у державах-членах ЄС досить часу, щоб належно скоригувати свої внутрішні процедури, до того, як подавати заявку на отримання дозволу відповідно до Регламенту про краудфандинг.

Для отримання консультацій щодо регулювання краудфандингових послуг в ЄС або супутніх питань, зв'яжіться зі спеціалістами нашої компанії.