Корпоративні послуги
Заснування повністю функціонуючої корпоративної структури за кордоном і супровід її діяльності
Дізнатися більше
Корпоративні послуги

Корпоративні послуги

Корпоративні послуги – це професійна допомога на всіх етапах створення та управління компанією, а також комплексний юридичний супровід угод відповідно до законодавства тієї чи іншої держави. Керівники всіх підприємств потребують інструкцій з якнайширшого кола питань, включно з нормами та правилами відкриття бізнесу у відповідній юрисдикції, торговельною діяльністю організації, питаннями розширення, ліквідацією підприємства тощо.

У кожній країні і навіть у кожному окремому штаті/провінції/кантоні діють власні місцеві закони, тому послуги у сфері корпоративного права мають надаватися індивідуально для кожного клієнта.

Правова оцінка корпоративного управління допоможе визначити, наскільки ефективно рада директорів та менеджери виконують свої функції. Юридичний супровід із питань корпоративного права вкрай необхідний для грамотного структурування бізнесу.

Створення підприємства

Реєстрація – це юридичний процес, який фіксує створення юридичної особи чи фірми. Відкриття компанії в Європі, Азії та інших куточках світу, залежно від обраної правової форми, забезпечує такі переваги:

  • захист від особистої відповідальності за ділові борги;
  • доступ до фінансування комерційної діяльності;
  • зрозуміле та просте передавання права власності шляхом продажу акцій;
  • підвищений потенціал для податкового планування через можливість доступу до ставок податку та міжнародних податкових угод.

Юридичні процедури для створення підприємства за кордоном відрізняються, але більшість із них мають певні загальні елементи – укладання «установчого договору» (у якому викладено основну мету бізнесу), вибір назви та місцезнаходження, а також, якщо доречно, кількість випущених акцій та клас акцій. Оформлення компанії також вимагатиме реєстраційної інформації та зборів для конкретної юрисдикції.

Для отримання та збереження конкурентної переваги необхідні належне підґрунтя та виконання. Важливо отримати консультації щодо:

  • обрання організаційно-правової форми та держави реєстрації;
  • організації володіння компанією;
  • коректного адміністрування;
  • управління комерційними структурами.

 Кожен випадок індивідуальний. Тому необхідний високий рівень знань законодавчих правил і розуміння культурного середовища та менталітету тієї країни, де планується започаткування і ведення підприємництва, щоб гарантувати актуальність, ефективність, повну відповідність процесу нормативним вимогам. Наші фахівці надають послуги, включно з формуванням нових структур, реорганізацією наявних структур, супровід в угодах і вирішення міжнародних комерційних конфліктів.

Корпоративне право: що потрібно знати?

Юрист із корпоративного права допомагає підприємствам у різний спосіб. Наприклад, він може проконсультувати з транзакційних бізнес-потреб, із дотримання нормативних вимог; надати супровід у вирішенні бізнес-спорів тощо. Бізнес-консалтинг передбачає консультації зі:

  • створення;
  • планування правонаступництва;
  • управління;
  • боргового та акціонерного фінансування;
  • злиття та поглинання (M&A);
  • реструктуризації юридичних осіб;
  • транзакційної допомоги;
  • врегулювання міжнародних спорів.

Юридичний консалтинг із корпоративного права потрібен підприємцям, які хочуть вийти на фондовий ринок Азії, Європи, США. До послуг юриста входить: отримання фінансування від банків або приватних інвесторів, від учасників прямих інвестицій та венчурних капіталістів; проведення комплексної перевірки організації. Нижче подано кілька сфер, у яких бізнес-консультант може надати допомогу вашій фірмі.

Створення юридичної особи

Створення юридичної особи потребує роботи з документами, контрактами та іншою документацією, що гарантуватиме її юридичний статус. Це передбачає розуміння різних юридичних, податкових і фінансових нюансів, включаючи зобов'язання щодо звітності. Юрист допомагає обрати вигідну для ваших цілей бізнес-структуру, проконсультувати з розроблення установчого договору. Це дозволяє співробітникам та акціонерам отримати чітке уявлення про те, як вестиметься бізнес.

Звернувшись до наших експертів, ви отримаєте такі послуги з питань корпоративного права при заснуванні компанії:

  • консультації щодо роз'яснення вимог до реєстрації в потрібній вам юрисдикції;
  • супровід у підготовленні необхідних документів;
  • консультації щодо відповідності діяльності ліцензійним нормам;
  • Due diligence договорів.

Корпоративне управління

Необхідно бути впевненим, що ви ведете свій бізнес відповідно до правил країни реєстрації. В умовах підвищеної прозорості недотримання правил і керівних принципів управління може мати прямі та суттєві юридичні й репутаційні наслідки.

Корпоративне управління – це спосіб, за допомогою якого рада директорів і менеджери контролюють фірму та приймають рішення, які мають ключове значення для проекту.

Профільний спеціаліст надає допомогу клієнтам у створенні бази для управління та контролю, забезпечує побудову грамотної структури, наприклад, шляхом розроблення внутрішньої документації, консультування директорів і посадових осіб щодо їхніх прав та обов'язків, а також інших політик.

Ми готові надати такі послуги:

  1. допомога щодо дотримання норм законодавства;
  2. допомога у складанні проекту угоди про принципи корпоративного управління;
  3. юридичний консалтинг за принципами корпоративного управління;
  4. правова експертиза договорів;
  5. консалтинг для членів ради директорів із питань відповідальності директорів.

Планування правонаступництва у бізнесі

Часто нехтують плануванням наступництва. Проте важливо не лише мати план забезпечення безперервної роботи організації, а й бути впевненим у тому, що установчі документи, такі, як угоди про партнерство або членські угоди, передбачають різні можливості.

Планування може включати захист активів і реструктуризацію, сприяння злиттю або поглинанню та допомогу в плануванні особистого майна. Усе це забезпечує чіткий перехід прав власності між власниками. У рамках консультації щодо передавання прав власності на активи ми пропонуємо:

  1. Комплексну перевірку на надійність.
  2. Визначення можливості передавання фірми (і що робити, якщо таких можливостей немає).
  3. Допомога в затриманні зовнішніх стратегічних покупців.
  4. Упорядкування договорів купівлі-продажу акцій чи активів.

Питання фінансування

Для розширення бізнесу, пропонуємо розглянути різні варіанти фінансування, наприклад:

  • структурування капіталу;
  • збільшення початкового акціонерного капіталу;
  • переговори щодо боргових угод;
  • запобігання чи аналіз ситуацій банкрутства.

Досвідчений і кваліфікований юрист може надати консультації щодо подання заявок на участь у програмах фінансування, допомогти вибрати найоптимальніший спосіб залучення капіталу для ваших потреб.

Ми консультуємо на всіх етапах угоди з приватним або венчурним капіталом – від юридичної перевірки до розробки потрібної структури та складання документів, у яких відображено комерційні цілі бізнесу.

Злиття та поглинання

Купівля чи продаж компанії – це тривалий та трудомісткий процес. Варто переконатись, що кожна сторона отримує справедливі умови. Успішні злиття засновані на глибокому розумінні динаміки галузі, особливостей компаній, що зливаються, і добре продуманих планів інтеграції. Потрібне чітке розуміння конкретних законодавчих вимог щодо злиття і поглинання. Ми допомагаємо у:

  1. Розробленні відповідної структури для угоди.
  2. Оцінці інвестиційної привабливості об'єкта інвестування.
  3. Вибору юрисдикції.
  4. Наданні супроводу в складанні договорів з міжнародних угод M&A.

 Належна оцінка ризиків, пов'язаних із цільовою компанією або запланованою угодою, є вирішальним фактором між успіхом і провалом. Задля успіху варто провести комплексну перевірку постачальників, також перевірити всі необхідні аспекти цільової компанії; виявити непередбачувані обставини і ризики, що можуть виникнути в результаті продажу чи купівлі юрособи. Ще одним аспектом, де необхідна участь профільних фахівців є супровід в отриманні погоджень контролюючих органів при злитті.

Транзакційна допомога

Оскільки бізнес-діяльність, як правило, ґрунтується на проведенні різноманітних транзакцій із клієнтами, третіми сторонами, постачальниками та співробітниками, потрібно забезпечити належний рівень управління такими операціями. Угоди про нерозголошення та відсутність конкуренції, листи з пропозиціями співробітників, договори, пов'язані з маркетингом та нерухомістю, повинні захищати ваші інтереси і чітко визначати права та обов'язки приймаючої сторони. Сприяння професіонала при підготовці транзакційних документів допоможе уникнути дорогвартісного спору в майбутньому.

Вирішення ділових спорів

Якщо ви опинилися в центрі судового спору, то адекватним буде рішення звернутися до юриста, який проаналізує вашу ситуацію та роз'яснить різні варіанти можливих дій. Юристи з корпоративного права працюють зі спеціалістами із судових процесів, коли це необхідно для врегулювання ділових конфліктів, якщо медіація або інші альтернативні способи вирішення виявилися безуспішними.

Компанія має великий досвід у вирішенні таких видів спорів:

  • корпоративні: спори акціонерів; спори, що виникають із договорів купівлі-продажу акцій тощо;
  • контрактні: спори, що виникають із комерційних контрактів, включно з договорами купівлі-продажу, договорами поставки, лізингу тощо;
  • що виникають у зв'язку з діяльністю на фінансових ринках і ринках цінних паперів;
  • інвестиційні;
  • що виникають у зв'язку з порушенням прав інтелектуальної власності;
  • трудові.

Супровід для бізнесу

IQ Decision UK пропонує послуги широкому колу клієнтів – від стартапів, орієнтованих на технології, до великих транснаціональних корпорацій – у межах внутрішніх і міжнародних угод.

До переліку послуг компанії входять супровідні послуги з:

  • вибору корпоративної структури та країни реєстрації.
  • отримання дозволів та консалтинг щодо дотримання ліцензійних вимог для ведення бізнес-діяльності.
  • складання договорів.
  • створення дочірніх компаній та філій за кордоном.
  • визначення інвестиційних стратегій.
  • придбання та продажу бізнесу.
  • реструктуризації групи.
  • проведення перевірки на благонадійність.
  • укладання угод про асоціацію та співпрацю (спільні підприємства).
  • міжнародних угод M&A, включно з due diligence активів організації під час продажу.
  • вирішення спорів.

FAQ

Що таке корпоративне право?

Корпоративне право – це комплекс законів та правил, що регулюють створення та діяльність корпорацій. Загальна корпоративна практика передбачає вирішення широкого кола юридичних і ділових питань, що включає корпоративне управління, M&A, операції з цінними паперами, питання врегулювання комерційних спорів тощо.

Навіщо потрібен корпоративний юрист?

Юристи з корпоративних питань є експертами в галузі корпоративного та комерційного права. Вони переважно консультують підприємства щодо їх юридичних зобов'язань, прав та обов'язків, представляють юридичну особу та забезпечують виконання компанією вимог законодавства щодо корпоративного права.

Які обов’язки корпоративного юриста?

Спеціаліст з корпоративного права представляє юридичну особу та діє на користь підприємства. Діяльність корпоративного юриста полягає в:

  • забезпеченні законності комерційних угод;
  • представленні корпорації;
  • консультуванні корпоративних працівників щодо їх юридичних обов'язків;
  • управлінні угодами, включно з переговорами, складанням та розглядом контрактів;
  • контроль за виконанням юридичних зобов'язань тощо.
s
Форма зворотного зв'язку
user icon

mail icon

comment icon