Telegram
arrow icon IQ Decision person icon
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Корпоративне управління

Корпоративне управління – це система керівництва та контролю, що визначає те, як виконавчий орган (одноосібний або колегіальний) управляє та контролює товариством. Ця система включає в себе певні правила, на які спирається керівництво при прийнятті офіційних рішень та управлінні компанією. В епоху глобалізації корпоративне управління є важливим фактором, який визначає сприйняття міжнародного інвестора, управлінські структури та довіру до бізнесу.

Грамотне корпоративне управління гарантує, що виконавчий орган:

 • регулярно проводить засідання;
 • зберігає контроль над бізнесом;
 • чітко розподіляє свої обов'язки;
 • підтримує систему управління ризиками.

Послуги у сфері корпоративного управління не повинні надаватися шаблонно, тому юристи IQ Decision UK знаходять індивідуальний підхід до кожного клієнта. Ми готові надати юридичну допомогу щодо питань управління бізнесом.

Що таке корпоративне управління?

Корпоративне управління – це спосіб, за допомогою якого директори та менеджери контролюють компанію і приймають рішення, особливо ті, що мають важливий вплив на діяльність підприємства. Концепція корпоративного управління набуває все більшого значення в компаніях.

Корпоративне управління визначає, як компанії підпадають під управління та контролюються виконавчим органом із метою створення та підвищення вартості бізнесу шляхом належного розроблення корпоративної стратегії, що створює загальний імідж. Юридична оцінка корпоративного управління допомагає визначити, наскільки ефективно виконавчий орган і менеджмент виконують свої функції під час функціонування компанії. Юридичний супровід корпоративного управління є корисним для підприємців, які хочуть грамотно структурувати бізнес.

Для захисту та просування інтересів усіх зацікавлених сторін корпоративне управління передбачає чітко визначений набір систем і процесів. Дана інформація міститься в ряді документів, зокрема в Положенні про виконавчий орган, в якому безпосередньо описуються найважливіші для підприємства аспекти існування та функціонування виконавчого органу (компетенція, частота зміни членів виконавчого органу, та інші положення, які не закріплені чинним законодавством)

корпоративне управління

Норми та вимоги корпоративного управління

 Секретар компанії відповідає за виконання таких обов'язків, як забезпечення дотримання процедур виконавчого органу та всіх відповідних правил і положень. Він також повинен стежити за тим, щоб компанія за необхідності оновлювала всі необхідні документи в місцевому реєстраційному органі (кожна країна має окрему структуру). Корпоративне управління може включати набагато більше обов'язків, хоча система управління часто варіюється від компанії до компанії.

Компетентне корпоративне управління допомагає компанії регулювати ризики та знижувати можливість корупції. Правова оцінка роботи виконавчого органу зазвичай є одним зі способів контролю їхньої діяльності. Часто скандали та шахрайство в компанії можливі там, де вище керівництво не дотримуються формального кодексу управління

Крім того, грамотна структура корпоративного управління чітко визначає кожному співробітнику компанії його обов'язки та спонукає пам'ятати про ці обов'язки при прийнятті рішень.

Впровадження системи корпоративного управління також гарантує, що підприємство захищає своїх співробітників, посадових осіб і керівництво. Забезпечення збереження записів у бухгалтерських книгах фірми та ведення інших записів забезпечить їх захист. Розроблення внутрішньої корпоративної документації та ведення такого роду документації означає, що посадові особи компанії за необхідності можуть бути притягнуті до відповідальності за свої дії. Крім того, корпоративний власник не може без необхідності заперечувати дії посадових осіб. За потреби можуть бути пред'явлені записи, затверджені рішення та протоколи засідань виконавчого органу як підтвердження або заперечення, що посадові особи діють у межах своїх повноважень.

Якщо Ви захочете продати іноземну компанію, то покупці звертатимуть увагу як на структуру корпоративного управління, так і на звітність та записи. Компанія без актуальних бухгалтерських записів і відповідних документів, найімовірніше, не привабить найкращих покупців. Якщо організація практикує належне корпоративне управління з повним розкриттям інформації, довіра до компанії є більшою, що зрештою сприяє зростанню репутації бізнесу. Усім підприємствам рекомендується вжити заходів щодо підвищення якості систем корпоративного управління та розробити дорожню карту, щоб покращити функціонування бізнесу.

Чому важливе корпоративне управління

Однією з основних цілей корпоративного управління є створення системи правил для компанії, тобто забезпечення підзвітності. Частиною цієї підзвітності є той факт, що виконавчий орган регулярно надає фінансову інформацію корпоративним власникам, що відображає принцип прозорості корпоративного управління. У випадку відмови від належного корпоративного управління компанія ризикує зазнати невдачі, а корпоративні власники можуть втратити свої вкладення.

Важливість корпоративного управління є очевидною, оскільки ризики, що виникають, контролюються, а організаційні процедури впорядковані та послідовні. Організації можуть отримати багато прямих вигод від ефективного корпоративного управління. Корпоративне управління керується законами, процедурами, практикою та правилами, які визначають здатність компанії приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо різних суб’єктів, зокрема корпоративних власників, кредиторів, клієнтів, держави та працівників. Юридичний супровід бізнесу забезпечує побудову грамотної структури корпоративного управління.

Отже, спосіб організації та управління компанією гарантує, що всі фінансово зацікавлені сторони (корпоративні власники та кредитори) отримують свою справедливу частку прибутку та активів компанії. Це процес, у якому особлива увага приділяється розвитку інституційних структур регулювання контрактів, організаційних структур і дотриманню законодавства. Він мотивує корпоративних власників і стимулює менеджерів до отримання вищих доходів від інвестицій.

Корпоративне управління має вирішальне значення для економічного і соціального добробуту:

 • по-перше, у забезпеченні стимулів і показників ефективності для досягнення успіху в бізнесі;
 • по-друге, у забезпеченні підзвітності та прозорості для справедливого розподілу отриманого прибутку.

Корпоративне управління спрямоване на підтримку балансу між економічними та соціальними цілями, а також між індивідуальними та суспільними цілями. Система управління покликана стимулювати ефективне використання ресурсів та однаково вимагати підзвітності за управління цими ресурсами. Мета полягає в тому, щоб якнайкраще узгодити інтереси окремих осіб, корпорацій і суспільства. Щоб більше бути обізнаним у питаннях грамотної побудови структури бізнесу, Ви можете замовити юридичну консультацію з корпоративного управління.

Юридичний менеджмент: Принципи корпоративного управління

Найважливіший принцип корпоративного управління – це визнання інтересів власників бізнесу. Статутний капітал є одним із основних джерел фінансування бізнесу. Політика, що дозволяє власникам обирати виконавчий орган, має вирішальне значення. Головним завданням виконавчого органу є постійне дотримання інтересів корпоративних власників. Виконавчий орган наймає та контролює керівників, які становлять команду, що керує повсякденною діяльністю компанії.

1

Прозорість

Прозорість означає, що будь-яка людина як усередині компанії, так і за її межами, може проаналізувати та перевірити дії компанії. Це сприяє зміцненню довіри і, найімовірніше, спонукає більше людей стати її членами.

2

Безпека

Найважливішим аспектом корпоративного управління є безпека. Корпоративні власники та клієнти повинні бути впевнені в тому, що їхня особиста інформація захищена і недоступна для неавторизованих користувачів. Так само важливо забезпечити безпеку запатентованих процесів і комерційних секретів компанії. Витік даних послаблює довіру громадськості до компанії, що може негативно вплинути наїї ціну. Втрата довіри інвесторів означає втрату доступу до капіталу, необхідного для зростання компанії. Юридичний супровід бізнесу та розроблення дорожньої карти (правові аспекти) дозволяє налагодити процеси в компанії так, щоб була забезпечена безпека її функціонування.

Усі співробітники компанії, від персоналу до членів виконавчого органу, повинні бути добре знайомі з процедурами корпоративної безпеки – такими, як паролі та методи автентифікації.

Основні аспекти корпоративного управління, які варто розглянути, включають:

 1. Забезпечення збалансованого, компетентного та різноманітного складу виконавчого органу. Компанія має прагнути до того, щоб її директори були кваліфікованими, розуміли бізнес і могли запропонувати свіжий погляд.
 2. Регулярний аналіз складу виконавчого органу з метою виявлення будь-яких недоліків та своєчасних рішень щодо удосконалення роботи.
 3. Створення міцних засад нагляду. Визначення, контроль, оцінка ролі та обов'язків виконавчого органу. 
 4. Встановлення ефективної системи управління ризиками та внутрішнього контролю й періодична її перевірка на ефективність.
 5. Забезпечення цілісності корпоративної звітності, включно з такими запобіжними заходами, як проведення зовнішнього аудиту бізнесу.
 6. Надання своєчасної та збалансованої інформації. Забезпечення прозорості для ключових зацікавлених сторін сприяє зміцненню довіри зацікавлених сторін до бізнесу.
 7. Підкреслення сумлінності, заохочення етичної поведінки та консультування з різними категоріями зацікавлених сторін щодо їхніх інтересів.
 8. Справедливе ставлення до корпоративних власників і повага до їхніх прав.
 9. Забезпечення адекватного розкриття інформації про угоди з пов'язаними сторонами.

Отже, корпоративне управління – це процес, структура та відносини, за допомогою яких виконавчий орган здійснює нагляд за діями керівництва. Це також означає відповідальність перед різними зацікавленими сторонами. Іншими словами, корпоративне управління – це система, за допомогою якої здійснюється управління компаніями. Воно пов'язане з набором стимулів, гарантій і процесів вирішення спорів, що використовуються для контролю та координації дій агентів від імені власників бізнесу виконавчим органом. Звернувшись до наших фахівців, Ви можете замовити консультацію з корпоративного управління.

Висновок

Корпоративне управління – це система правил, які визначають, як виконавчий орган компанії управляє та контролює її діяльність. Корпоративне управління включає принципи прозорості, підзвітності та безпеки. Корпоративне управління визначає, як має керуватись корпоративне підприємство, а також корпоративні цінності, норми й етику. Воно пояснює напрямок розвитку корпоративного підприємства. Погане корпоративне управління щонайменше може призвести до того, що компанія не досягне заявлених цілей, а щонайбільше – може призвести до краху компанії та значних фінансових втрат для корпоративних власників.

Супровід корпоративних процедур сприяє розумінню того, як налагодити систему управління та виявити недобросовісне користування своїми повноваженнями. Звертаючись до юристів IQ Decision UK, Ви зможете отримати правовий супровід корпоративних процедур. Ми надаємо такі юридичні послуги щодо корпоративного управління:

 • Забезпечення дотримання норм законодавства про компанії обраної країни;
 • Складання проекту Заяви щодо принципів корпоративного управління;
 • Юридичне сприяння в корпоративному управлінні;
 • Консультування директорів про їхні фідуціарні обов'язки;
 • Підготовлення довіреностей для щорічних зборів і спеціальних зборів.

Щоб дізнатися більше, зв'яжіться з нами зручним для Вас способом.

FAQ

Що таке корпоративне управління?

Корпоративне управління – це система правил, відповідно до яких здійснюється управління компанією. Корпоративне управління визначає повноваження та відповідальність керівництва підприємства.

 

У чому мета корпоративного управління?

Основна мета корпоративного управління полягає в забезпеченні підвищення корпоративної ефективності та підзвітної діяльності всіх учасників підприємства.

 

Форма зворотного зв'язку
user icon

mail icon

comment icon