ADR
Вирішення комерційних спорів за допомогою переговорів, медіації, арбітражу
Дізнатися більше
Telegram
arrow icon IQ Decision person icon
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Переваги альтернативного вирішення спорів

Врегулювання фінансових спорів може бути здійснене як у межах судових розглядів, так і за допомогою альтернативних способів вирішення конфліктів (ADR). У статті описуються різні методи ADR та його особливості.

Що таке ADR

Альтернативне вирішення спору – це процес, який дозволяє врегулювати комерційний спір без звернення до суду. Судові розгляди зазвичай займають багато часу та потребують значних коштів, окрім того, вони можуть ускладнювати подальші відносини між сторонами. Процедури ADR менш затратні та оперативніші, а також часто сумісні, що дозволяє учасникам зрозуміти позиції один одного.

 До видів альтернативного вирішення міжнародних ділових спорів відносять:

 • Арбітраж.
 • Медіацію.
 • Переговори.
 • Ранню нейтральну оцінку.

 

Врегулювання спору через арбітраж

Арбітраж – це альтернативне вирішення бізнес-спору, коли неупереджений арбітр приймає остаточне та обов'язкове рішення для врегулювання конфлікту.

Використовується як альтернатива судовому розгляду та заснований на згоді всіх сторін передати спір на розгляд до арбітражу, наприклад, за допомогою арбітражної угоди або пункту в контракті щодо вирішення спорів. На відміну від інших ADR, арбітраж має юридичну силу. Такі розгляди за показниками подібні до судових процесів, оскільки обидві сторони постають перед незалежним посередником. Він вислуховує учасників, а потім ухвалює рішення, яке учасники заздалегідь погоджуються дотримуватися.

Вирішення міжнародного спору за допомогою арбітражу

Арбітражна угода – це окрема угода або положення в контракті, відповідно до якого сторони погоджуються передати будь-які спори між ними для прийняття обов'язкового рішення арбітром або арбітражною комісією. Такий договір визначає важливі елементи, зокрема кількість людей у ​​складі трибуналу, порядок відбору арбітрів, місце проведення арбітражу і те, чи проводиться арбітраж відповідно до правил конкретної арбітражної установи.

Переваги арбітражу:

 • У технічних спорах (або з певною спеціалізацією) можуть бути призначені арбітри відповідної кваліфікації.
 • Загалом відбувається швидше, ніж судовий розгляд (особливо в період COVID-19).
 •  Менші витрати.
 • Арбітражні рішення, зазвичай, непублічні й можуть бути конфіденційними.
 • Арбітражні рішення, як правило, легше виконувати в інших країнах.
 • Арбітраж заснований на договорі, при цьому права та обов'язки сторін передбачені самою угодою.
 • Сторони можуть вибрати місце проведення.
 • Сторони можуть обрати склад арбітражного суду.
 • Рішення третейського суду зазвичай остаточне і не може бути оскаржене.
 • Рішення трибуналів можуть бути виконані в багатьох країнах з огляду на важливість низки міжнародних угод (як Нью-Йоркська Конвенція).
 • Процедурні слухання та обговорення справ можна провести віртуально.

Врегулювання конфлікту за допомогою медіації

Вирішення спору за допомогою медіації – поширений метод мирного врегулювання конфлікту. Результат, хоча і не є юридично обов'язковим, проте, якщо задовольняє всі сторони конфлікту, може бути оформлений як договір. Сторони зустрічаються зі спільно обраною незалежною об'єктивною особою, яка допомагає їм залагодити розбіжності.

Посередництво використовує неупереджену третю сторону задля досягнення угоди, при цьому посередник не формує рішення у справі. Головне завдання медіатора – допомогти у встановленні взаємовідносин, щоб полегшити досягнення угоди. За відсутності позитивного результату учасники можуть подати справу до арбітражу або суду.

Якщо вам потрібно врегулювати конфлікт за допомогою медіації, варто звернути увагу на основні переваги такого виду ADR. У конфліктній ситуації між компаніями посередництво може бути ефективним та може покращити відносини у разі отримання погодженого рішення.

Окрім того, є ще низка інших плюсів посередництва:

 
Більший контроль

Посередництво може не гарантувати результат, прийняте рішення не є обов’язковим, сторони можуть не погоджуватися з результатом, який їх не влаштовує.

 
Конфіденційність

Судовий процес є публічним. Вирішення спору в позасудовому порядку за допомогою медіації – приватна та конфіденційна процедура.

 

 
Зниження витрат

Врегулювання спорів у судовому порядку вимагає значних витрат, а посередництво найчастіше набагато швидше та дешевше.

 
Мирне вирішення спору

Посередництво передбачає використання кваліфікованого нейтрального посередника для взаємодії з учасниками конфлікту та пошуку рішення, прийнятного для всіх.

 
Збереження відносин

Судовий розгляд може ускладнити ситуацію, спричиняючи додатковий тиск на стосунки між сторонами. А посередництво допомагає зосередитися на ефективному спілкуванні та досягненні врегулювання шляхом переговорів.

Врегулювання спору шляхом переговорів

Перевага переговорів у тому, що вони уможливлюють контролювати процес та вирішення конфліктної ситуації обома сторонами.

Переговори дозволяють отримати результат, який є прийнятним для всіх. Фактичні умови угоди мають бути обговорені, а мирова угода може бути зафіксована у формі договору. Вирішення спору за допомогою переговорів не має юридичної сили, як судові та арбітражні розгляди. Проте, якщо учасники вирішили оформити мирову угоду письмово, після підписання вона може мати силу контракту. Сторони також можуть зареєструвати мирову угоду в суді відповідно до чинних правил практики.

Переговори можуть проходити безпосередньо між сторонами, які консультуються зі своїми адвокатами під час обговорення, або через повірених чи інших представників. Найчастіше використовується комбінація цих методів.

Серед ключових переваг цього методу ADR є:

 1. Учасники матимуть максимальний контроль над рішенням.
 2. Сторони йдуть на взаємні поступки.
 3. Висока ймовірність задоволення потреб та запитів кожної зі сторін шляхом пошуку компромісу.
 4. Переговори сприяють встановленню майбутніх ділових відносин між учасниками.

Рання нейтральна оцінка (ENE)

Рання нейтральна оцінка – це гнучкий спосіб вирішення ділових міжнародних спорів, коли не потрібно вдаватися до судових розглядів чи арбітражу. Однією із головних причин, чому обирають ENE, – це економія часу та грошей.

Мета ENE – заохотити обговорення врегулювати спори без звернення до суду. Учасники конфлікту обирають незалежного оцінювача з метою оцінки сильних і слабких сторін справи. Цей незалежний експертний погляд має започаткувати врегулювання розбіжностей.

Варто зазначити, що ENE не приводить до остаточного рішення. Оцінювач не вирішує юридичних питань і не пропонує спосіб їх врегулювання. Натомість він пояснює, на що можна розраховувати в разі повноцінного судового розгляду.

Також важливо розуміти, що результат ENE зазвичай не обов'язковий. Крім того, все, що було розкрито у процесі ENE, не можна використати як доказ у суді без погодження. Попри це для компаній ENE стало популярним та корисним способом отримати практичне уявлення про позиції опонентів.

Висновок

Перевагами альтернативного вирішення спору порівняно з традиційними судовими розглядами є: економія часу та коштів, а також контроль за прийняттям рішення. Фахівці IQ Decision UK готові надати супровід у вирішенні ділових спорів у Великій Британії, ЄС, США та країнах Азії.

FAQ

Що таке альтернативне вирішення спорів?

Альтернативне врегулювання спору – це вирішення конфлікту без звернення до традиційних судових інстанцій. Оскільки ADR не передбачає судового розгляду, такий підхід часто називають мирним вирішенням спору.

Які є види альтернативного вирішення спору?

Типові процеси ADR включають:

 • посередництво;
 • врегулювання спору за допомогою арбітражу;
 • нейтральну оцінку;
 • переговори.

Такі розгляди, зазвичай, конфіденційні, менш формальні та менш затратні, ніж традиційні судові справи.

Які переваги ADR?

Вирішення спору за допомогою медіації, арбітражу або інших способів ADR має такі переваги:

 • більший контроль сторін над ухваленням рішення;
 • терміни вирішення спору за допомогою ADR часто набагато менші, ніж у судах;
 •  ADR не потребує великих витрат;
 • Сторони можуть зберегти ділові відносини, оскільки рішення досягається шляхом пошуку компромісу.
Форма зворотного зв'язку
user icon

mail icon

comment icon