Telegram
arrow icon IQ Decision person icon
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Альтернативне вирішення спорів шляхом переговорів

Урегулювання комерційного спору може бути реалізовано через судову систему або за допомогою альтернативних методів вирішення спорів (ADR). З-поміж способів мирного врегулювання конфліктів найпопулярнішими є арбітражні провадження, медіація (посередництво) та переговори. У статті описуються особливості переговорів як методу ADR. Якщо Вам потрібно вирішити міжнародний комерційний спір, ця стаття може бути корисною для Вас.

Види ADR: Чому переговори?

Альтернативне вирішення спорів (ADR) стосується будь-яких засобів урегулювання фінансових спорів поза межами залу суду. ADR зазвичай включає:

 • ранню нейтральну оцінку;
 • переговори;
 • примирення;
 • посередництво;
 • вирішення спору шляхом арбітражу.

Хоча двома найпоширенішими формами ADR є арбітраж і посередництво, саме переговори майже завжди є тим способом до якого в першу чергу вдаються сторони  для вирішення спору. Переговори уможливлюють зустріч сторін для врегулювання конфлікту. Основна перевага цієї форми ADR полягає в тому, що вона дозволяє сторонам самим контролювати процес і рішення. Конкретні форми переговорів можливі в багатьох ситуаціях, зокрема таких, як міжнародні відносини, трудові спори чи інші розгляди, які виникають у процесі бізнес-діяльності.

Переговори як форма альтернативного вирішення спорів

Переговори – це процес, у якому дві сторони в конфлікті чи розбіжностях намагаються разом досягти угоди. У ході переговорів сторони або їхні представники (юристи) обговорюють питання, що потребують вирішення. Переговори як спосіб розв'язання конфліктів можуть мати форму прямого чи непрямого спілкування: учасники спору обговорюють різні дії, що можуть зробити разом для керування й у кінцевому результаті врегулювання спору між ними. Переговори можуть бути використані для вирішення проблеми або для створення основи майбутніх відносин між двома або більше сторонами.

Переваги застосування переговорів для вирішення конфлікту

Якщо Ви плануєте провести переговори для врегулювання спору, зверніть увагу на основні плюси такого виду ADR:

 • переговори – це мирний спосіб вирішення конфлікту;
 • жодна зі сторін не піддається примусу до участі в процесі переговорів;
 • розгляд справи без участі судових інстанцій або будь яких третіх сторін;
 • проведення переговорів дозволяє сторонам контролювати процес і рішення;
 • неформальна взаємодія учасників спору;
 • взаємні поступки та пошук найоптимальнішого рішення;
 • швидке та неформальне вирішення спорів;
 • цей спосіб ADR допомагає уникнути майбутніх проблем і конфліктів;
 • немає обмежень щодо кількості сторін, які можуть брати участь у процесі переговорів;
 • конфіденційність і відсутність розголосу конфлікту, якщо сторони не домовилися інакше;
 • покращення спілкування між сторонами, що дозволяє зберегти ділові відносини;
 • сторони створюють свій процес розгляду та укладають власну угоду;
 • учасники конфлікту мають свободу волі прийняти або відхилити рішення, що випливають із процесу переговорів;
 • гнучкість: рішення можуть бути адаптовані до потреб та основних проблем сторін;
 • переговори у спорах можуть допомогти вирішити як юридичні аспекти, так і неправові питання;
 • забезпечення засобів правового захисту, які можуть бути недоступними в судових процесах;
 • відсутність ризиків: якщо угоди не досягнуто, сторони можуть використовувати інші варіанти;
 • може допомогти у збереженні співробітництва, навіть якщо угоди не досягнуто.

Як і будь-який метод вирішення спорів, переговори не можуть гарантувати успіху для сторони. Однак з погляду процедури, переговори, ймовірно, є найбільш гнучкою формою процесу вирішення спорів, оскільки в них беруть участь лише ті особи чи сторони, які зацікавлені в цьому питанні. Вони формують процес переговорів відповідно до своїх потреб. Практика показує, що шанси на досягнення взаємоприйнятної угоди шляхом переговорів достатньо високі, оскільки сторони приходять до взаємовигідного компромісу. Як згадувалося вище, жодну зі сторін не примушують до участі у процесі, а отже, переговори є актом доброї волі. Учасники спору можуть брати безпосередню участь у переговорах або можуть бути представлені іншою особою (юристом чи іншим фахівцем).

На відміну від результатів певних судових процесів, результат переговорів пов'язує ті сторони, які брали участь у переговорах. Досягнута угода не має суперечити чинному законодавству.

Рішення провести переговори для вирішення спору замість судового розгляду може бути менш дороговартісним для сторін та допоможе скоротити терміни.

Вирішення спору між юрособами: Недоліки переговорів

Якщо Ви розглядаєте можливість участі в переговорах, варто враховувати також деякі недоліки такого способу вирішення комерційних конфліктів у США, Азії чи Європі. Зазвичай це такі:

 • у випадку нерівності сторін ті, хто перебуває у слабшій позиції, можуть опинитися в невигідному становищі;
 • немає 100% гарантії виконання рішення;
 • відсутність нейтральної третьої сторони може призвести до того, що сторони не зможуть дійти згоди;
 • учасники можуть припинити процес у будь-який момент розгляду, що може призвести до втрати часу та грошей;
 • деякі проблеми чи питання не підлягають обговоренню;
 • учасникам конфлікту буде важко досягти угоди, якщо вони не готові йти на поступки;
 • процес переговорів не може гарантувати сумлінність чи надійність будь-якої зі сторін;
 • переговори можуть використовуватися як тактика затримки, щоб завадити іншій стороні відстоювати свої права в інший спосіб (наприклад, через судовий розгляд чи арбітраж).

Участь у переговорах для вирішення конфлікту: Етапи переговорів

Якщо Ви збираєтеся вирішити спір за допомогою переговорів, варто вивчити процедурні особливості такого методу.

Як правило, у переговорному процесі є п'ять етапів:

 • Підготовка;
 • Обмін інформацією та перевірка;
 • Обговорення;
 • Угода та вирішення проблеми;
 • Закриття угоди чи договору та їх реалізація.

Підготовка до проведення переговорів

Щоб вирішити суперечку шляхом переговорів, необхідно відповідально підійти до підготовчого етапу. Він передбачає:

 • виявлення та аналіз конфлікту;
 • проведення дослідження;
 • встановлення зв'язку з іншими сторонами;
 • планування позиції та аргументування.

Щоб підготуватися до переговорів, варто проаналізувати позиції опонентів, визначити можливі компроміси, найприйнятніші та найнеприйнятніші варіанти рішення. Підготовка може включати визначення основних правил проведення переговорів для врегулювання міжнародного комерційного спору: визначення того, де, коли та за яких тимчасових обмежень відбуватимуться переговори.

Вирішення спору між компаніями: Обмін інформацією, роз'яснення та перевірка

На цьому етапі сторони зазвичай обмінюються початковими позиціями. Учасники спору озвучують свої основні інтереси та проблеми, а також те, чого прагнуть отримати наприкінці переговорів. Сторонам також потрібно погодити правила переговорів:

 • хто головуватиме на зустрічах;
 • чи робитимуться записи;
 • тривалість таких сесій;
 • визначення порядку денного й обсягу переговорів;
 • встановлення графіка, тобто чи буде встановлено фіксований період для переговорів, а також частота та тривалість переговорів;
 • вибір місця проведення переговорів;
 • визначення офіційної мови, яка використовуватиметься у ході переговорів;
 • прийняття рішення про те, чи будуть переговори і ухвалене при перемовинах рішення конфіденційними.

Проведення переговорів під час вирішення спору: Обговорення

Обидві сторони продовжують обговорення, розпочате ними під час обміну інформацією, обґрунтовуючи та підтверджуючи свої твердження. На цьому етапі їм важливо сформулювати свої потреби та інтереси, а не вимоги, а також аргументувати свою позицію. Якщо переговори зайшли в глухий кут, варто використовувати інший підхід (зміна місця зустрічі, перерва, перегляд інтересів), щоб процес відновився.

Вирішення конфлікту між компаніями шляхом переговорів: Угода та вирішення проблеми

Це основна частина процесу переговорів, у ході якого обидві сторони дійшли згоди. Після першої пропозиції кожна сторона переговорів пропонує різні зустрічні пропозиції з урахуванням поступок. Далі необхідно порівняти низку варіантів врегулювання фінансового спору з потребами сторін та оцінити, чи можна знайти таке рішення, яке задовольняє більшість потреб сторін, навіть якщо початкові вимоги не виконуються.

Закриття переговорів і реалізація угоди

Після узгодження прийнятного рішення обидві сторони зазвичай дякують опонентам за обговорення, незалежно від результату переговорів. Успішні переговори супроводжуються створенням і підтримкою добрих довготермінових ділових відносин. Вибране сторонами рішення на вирішення спору з допомогою переговорів часто оформляється як письмовий договір. Сторони погоджують етапи та терміни реалізації рішення.

Переговори дозволяють сторонам дійти взаємоприйнятного результату. Фактичні умови угоди мають бути прийняті сторонами та можуть бути як широкими, так і конкретними за бажанням сторін. Мирова угода може бути оформлена у формі договору. Після підписання договір набуває чинності. Якщо мирова угода досягається під час судового розгляду, сторони можуть побажати зареєструвати мирову угоду в суді відповідно до застосовних правил практики.

Врегулювання конфлікту за допомогою переговорів: Варіанти

Як правило, стилі ведення переговорів класифікують так:

1

Конкурентні переговори

У конкурентній моделі сторони намагаються максимізувати свій прибуток за рахунок один одного. У такому випадку інтереси протилежної сторони зазвичай вражаються несуттєвими. Конкурентні переговори зосереджені на конкретних позиціях, а не на спробі пошуку найприйнятнішого рішення для всіх учасників спору.

2

Співробітництво

Переговори на основі інтересів передбачають взаємну співпрацю сторін, пошук компромісу та готовність піти на деякі поступки. Враховуються спільні інтереси та цінності, а також передбачається об'єктивний підхід до вирішення спору. Мета переговорів – знайти справедливе та взаємоприйнятне рішення.

Висновок

Проведення переговорів для вирішення спору може стати ефективним методом урегулювання комерційних конфліктів за умови, що сторони зацікавлені в обговоренні проблеми. Важливо розуміти, що немає єдиного підходу до проведення переговорів, тому необхідно знаходити індивідуальний підхід до кожного конкретного розгляду. Якщо у Вас є питання щодо теми статті, Ви можете звернутися до наших фахівців для отримання розширеної інформації. Профільні фахівці IQ Decision UK готові надати комплекс супровідних послуг у процесі вирішення міжнародних спорів та представляти Ваші інтереси в переговорах. Щоб зв'язатися з нами, заповніть спеціальну форму нижче.

FAQ

Що таке переговори?

Переговори – один із способів альтернативного врегулювання спору. Кожні переговори унікальні та відрізняються один від одного щодо предмета, кількості учасників та процесу. Під час переговорів сторони обговорюють форму будь-яких спільних дій, які вони можуть зробити для вирішення спору між ними.

У чому переваги врегулювання спору за допомогою переговорів?

Якщо Ви плануєте вирішити спір за допомогою переговорів, варто враховувати, що основними перевагами такого ADR є:

 • Гнучкість.
 • Мирне вирішення спору.
 • Можлива багатосторонність (у переговорах можуть брати участь дві, три та більше сторін).
 • Переговори є несудовим розглядом.
 • Неформальність.
 • Конфіденційність.
Які можуть бути недоліки вирішення спору шляхом переговорів?

До недоліків переговорів можна віднести:

 1. Необов'язковість рішення;
 2. Можливу несумлінність сторін;
 3. Відсутність нейтральної третьої сторони;
 4. Кожна сторона може будь-якої миті припинити переговори;
 5. Переговори можуть використовуватися як тактика затримки.
Форма зворотного зв'язку
user icon

mail icon

comment icon