Форма замовлення консультації з реєстрації компанії на Мадейрі
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Цей огляд буде корисним підприємцям, які розглядають можливість зареєструвати компанію на Мадейрі.

Мадейра – автономна адміністративна одиниця Португалії – країни, що входить до складу ЄС та ОЕСР. Реєстрація компанії на Мадейрі має такі переваги:

 • Гарантія роботи в центрі, що заслуговує на довіру, підтримуваному 28 країнами-членами ЄС (ця територія не розглядається як податковий притулок).
 • На Мадейрі всі принципи Договору Євросоюзу застосовуються і для інвесторів, зокрема принцип свободи створення та надання послуг.
 • Реєстрація фірми на Мадейрі передбачає автоматичне присвоєння номера VAT, що надає доступ до ринку всередині Співтовариства Європейського Союзу, без жодних обмежень.
 • Мадейра є частиною ЄВС – Європейської валютної системи (EUR), з відповідним скороченням операційних витрат та усуненням валютного ризику.
 • На Мадейру поширюються всі директиви ЄС, забезпечуючи добре регульований правовий режим, покликаний захищати інтереси інвесторів.

Міжнародний діловий центр Мадейри (IBCM), відомий як Зона вільної торгівлі Мадейри, був офіційно створений у 80-х роках як інструмент регіональної економічної політики.

IBCM має низку стимулів, переважно, податкового характеру, наданих з метою залучення внутрішніх інвестицій у Мадейру, визнаних найефективнішим механізмом модернізації, диверсифікації та інтернаціоналізації регіональної економіки.

Рішення про створення Міжнародного ділового центру Мадейри стало результатом ретельного вивчення та аналізу, тому якщо Ви маєте намір відкрити компанію на Мадейрі – це стане цілком розумним і вигідним рішенням.

Інші малі території з аналогічними географічними та економічними обмеженнями успішно реалізували проекти залучення прямих іноземних інвестицій на основі міжнародної діяльності у сфері послуг, ставши таким чином прикладами успішної економічної політики.

Керівним органом IBCM є SDM – Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, з яким вирішуються всі питання ліцензування компаній.

Від самого початку були створені сприятливі операційні та фіскальні умови в контексті пільгового податкового режиму, повністю визнаного та схваленого Європейською комісією в межах державної допомоги для регіональних цілей і відповідно до умов ультрапериферійних регіонів, визначених в угодах, зокрема стаття 299º Договору про Європейський Союз.

Це є однією з основних причин, з огляду на які з кожним роком все більше підприємців прагне віддалено відкрити компанію на Мадейрі.

IBC Мадейри повністю інтегрований у правові системи Португалії та ЄС, у зв’язку з чим регулюється та контролюється компетентними органами Португалії та ЄС у прозорому та стабільному бізнес-середовищі, визначаючи явну відмінність від так званих «податкових притулків» та «офшорних юрисдикцій» з моменту його утворення.

У 2015 році Європейська комісія затвердила новий режим державної допомоги для підприємців, які реєструють компанії на Мадейрі в період з 2015 до 2020 року, та продовження терміну зниження податків до кінця 2027 року.

Податковий режим визначено в статті 36º-A Статуту податкових пільг Португалії.

Загальні умови для реєстрації компанії на Мадейрі

Під відкриттям компанії на Мадейрі мається на увазі:

 1. Наявність ліцензії Регіонального уряду Мадейри для роботи в межах CINM.
 2. Відсутність податку на репатріацію, застосовуваного до платежів нерезидентам у Португалії чи податковим притулкам, і навіть до платежів іншим компаніям, які працюють у IBC.
 3. Що стосується судноплавних компаній, знижена ставка IRC не поширюється лише на дохід, отриманий від перевезення пасажирів чи вантажу між португальськими національними портами.
 4. Відкриття компанії на Мадейрі надає знижену ставку IRC, застосовну до доходів, отриманих за межами Португалії, або до доходів, отриманих від інших організацій, що працюють у CINM.
 5. Відсутність податкової ставки CGT під час продажу корпоративних прав у компанії (крім партнерів, які проживають у Португалії або у податкових притулках).
 6. Зниження ставок IMT та IMI тільки у сфері нерухомості, розташованої на Мадейрі, та впливає на діяльність компанії.

Основні властивості підходу IBCM

 

Якщо Ви збираєтеся відкрити компанію на Мадейрі, попередньо уважно ознайомтеся з умовами прийнятності компаній ZFM:

Доход, отриманий суб'єктами, які мають ліцензію на діяльність у зоні вільної торгівлі Мадейри з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2020 року, підлягає оподаткуванню до 31 грудня 2027 року за ставкою 5% відповідно до таких умов:

 1. Компанії, які отримали ліцензію в межах Зони промислової вільної торгівлі щодо доходу, отриманого від промислової діяльності, включеного до п. 1 та класифікованого відповідно до пп. 2 та 3 статті 4 Регламенту № 53/82 від 23 серпня, а також від обов'язкових чи додаткових заходів;
 2. Компанії, що мають належну ліцензію на здійснення морських і повітряних перевезень, щодо доходу, який отримується від діяльності, що ліцензується, за винятком доходу, який отримується від перевезення пасажирів або вантажів між національними портами;
 3. Суб'єкти, згадані в пункті а), щодо доходу, отриманого в результаті діяльності, що здійснюється в зоні вільної торгівлі, не включеної до цього пункту, та інші суб'єкти, не згадані в попередніх абзацах, щодо доходу, отриманого внаслідок діяльності в межах інституційної структури зони вільної торгівлі, за умови, що в обох випадках він походить з діяльності, що здійснюється з організаціями, які мають ліцензію в зоні вільної торгівлі, або з організаціями, які не є резидентами португальської території, за винятком постійних представництв, розташованих там, та за межами зони вільної торгівлі.

Згадані вище суб'єкти, які хочуть скористатися перевагами цього спеціального режиму, мають розпочати свою діяльність протягом шести місяців. За винятком промислового або морського та повітряного перевезення, яке має розпочати свою діяльність протягом одного року, починаючи з дати отримання ліцензії, також повинні відповідати одній з таких вимог:

 • Створення від одного до п'яти робочих місць у перші шість місяців діяльності та мінімальні інвестиції в розмірі 75 000 євро в матеріальні чи нематеріальні цінності протягом перших двох років діяльності;
 • Створення шести чи більше робочих місць у перші шість місяців діяльності.

На суб'єкти, згадані у п. 1, поширюватиметься одне з таких максимальних річних обмежень, які застосовуються до податкових пільг цього режиму:

 1. 20,1% від річної валової доданої вартості, або
 2. 30,1% річної вартості праці або
 3. 15,1% річного обороту.

На суб'єкти, згадані у попередніх номерах, поширюватиметься обмеження на пільги, які будуть надані шляхом застосування граничних рівнів оподатковуваного доходу на таких умовах:

 1. 2,73 млн євро на створення від 1 до 2 робочих місць;
 2. 3,55 млн євро на створення від 3 до 5 робочих місць;
 3. 21,87 млн євро на створення від 6 до 30 робочих місць;
 4. 35,54 млн євро на створення від 31 до 50 робочих місць;
 5. 54,68 млн євро на створення від 51 до 100 робочих місць;
 6. 205,5 млн євро на створення понад 100 робочих місць.

Застосування стельових рівнів, згаданих у попередньому пункті, визначається відповідно до кількості робочих місць, що зберігаються кожного року діяльності.

Компанії, згадані у п. 1, які мають ліцензію на діяльність у Промисловій зоні вільної торгівлі отримають відрахування в розмірі 50% від їхнього корпоративного податку на прибуток, за умови, що вони сприяють:

 1. модернізації регіональної економіки, а саме за рахунок технологічних інновацій продуктів і виробничих процесів.
 2. диверсифікації регіональної економіки, саме шляхом здійснення нових видів діяльності з високою доданою вартістю.
 3. набір висококваліфікованих людських кадрів.
 4. покращення навколишнього середовища.
 5. створення не менше 15 робочих місць, які повинні зберігатися протягом як мінімум п'яти років.

Види діяльності, які виключені з існуючого режиму:

 • Суб'єкти, що здійснюють внутрішньогрупову діяльність та основну діяльність яких включено до підрозділів 70.10 «Діяльність головних офісів» або 70.22 «Консультування з питань комерційної діяльності та управління» розділу M NACE Rev.2, а також організації, основну діяльність яких включено до розділу K «Фінансова та страхова діяльність» Nace Rev. 2, незважаючи на остаточну редакцію пункту е);
 • Підприємства, які здійснюють діяльність у секторах сталі та синтетичного волокна, як це визначено в пунктах 43 та 44 статті 2 Регламенту Комісії (ЄС) № 651/2014 від 17 червня 2014 року, а також у секторах вугільного та військово-морського будівництва відповідно до пункту а) статті 13 того ж Регламенту;
 • Суб'єкти, що здійснюють діяльність у секторах сільського господарства, лісництва, рибальства та видобування корисних копалин відповідно до підпунктів i) та ii) пункту c) статті 13 Регламенту Комісії (ЄС) № 651/2014 від 17 червня 2014 року;
 • Суб'єкти, які розглядаються як такі, що «зазнають труднощів» відповідно до умов, викладених у пункті 18 статті 2 Регламенту Комісії (ЄС) № 651/2014 від 17 червня 2014 року;
 • Юридичні особи, які підлягають відновному судовому рішенню відповідно до рішення Європейської комісії, в якому конкретна допомога вважається незаконною та несумісною з внутрішнім ринком.

Дохід, отриманий організаціями, які мають ліцензію в Зоні вільної торгівлі Мадейри, основною діяльністю яких є управління пакетами акцій, оподатковуватиметься відповідно до п. 1 та з урахуванням застосовних меж, встановлених у п. 3.

Акціонери або власники квот компаній, що мають ліцензію на діяльність у зоні вільної торгівлі Мадейри, які користуються нинішнім режимом, будуть звільнені від сплати податку на прибуток організацій або фізичних осіб до 31 грудня 2027 року щодо таких позицій: прибуток, наданий у розпорядження цих компаній, включаючи амортизацію акцій без зменшення капіталу, пропорційно до суми чистого результату відповідного звітного періоду плюс чиста вартість відхилень, не відображених у цьому результаті, визначена для податкових цілей, які отримують вигоду від застосування зниженої ставки податку відповідно до п. 1 і тієї частини чистого результату, відповідно якому, хоч і не отримує вигоди від такої ставки, виходить із доходу, отриманого за межами португальської території, за винятком доходу, отриманого в результаті операцій з юридичними особами, які мають резидентство в країнах або територіях із пільговими податковими режимами, явно більш сприятливими, включеними до списку, затвердженого для цієї мети Португалією, відповідно до міжнародної практики.

Дохід, отриманий від відсотків та інших форм винагороди за кредитами, допомогами чи авансовими платежами статутного капіталу, вироблених компанії такими організаціями.

Для цілей положень попереднього пункту застосовуються такі правила:

 1. Якщо сума прибутку, наданого в розпорядження засновників, включає розподіл резервів, то розрахунку пропорційної частини, зазначеної у пункті а) старішими резервами вважаються ті, які були розподілені насамперед.
 2. Суб'єкти, що мають резидентство на території Португалії, не мають права на пільгу, згадану в попередньому пункті, за винятком випадків, коли вони є акціонерами або власниками квот компаній, згаданих у пунктах 1. а) та b), а також юридичними особами, які мають резидентство в країнах чи регіонах з пільговими податковими режимами, які є сприятливішими, включеними до списку, затвердженого для цієї мети Португалією, відповідно до міжнародної практики.

Компанії, які отримали ліцензію в Зоні вільної торгівлі Мадейри, будуть зазнавати спеціальної попередньої оплати корпоративного податку та автономного оподаткування тільки пропорційно до застосовуваної ставки корпоративного податку, за винятком випадків, коли це стосується автономного оподаткування відповідно до умов nºs. 1 та 8 статті 88 Податкового Кодексу.

Пільги, передбачені цим режимом, не можуть бути об'єднані з іншими пільгами того ж таки характеру відповідно до умов будь-яких інших місцевих, регіональних або національних режимів.

Компанії, які наразі мають ліцензію відповідно до податкового режиму, зазначеного в попередній статті, можуть скористатися новим податковим режимом з 1 січня 2015 року за умови, що вони відповідають вимогам, що застосовуються.

Реєстрація компанії на Мадейрі: оподаткування

Якщо Ви захочете зареєструвати фірму на Мадейрі, то зверніть увагу на той факт, що компанії, які діють у межах IBC Мадейри, користуються одним із найвигідніших податкових режимів у Європейському Союзі:

 • Пільговий режим, що поширюється на дивіденди, резерви, приріст капіталу і збитки по всьому світу.
 • Відсутність необхідності сплати податку на репатріацію доходу у вигляді дивідендів засновникам.
 • Ставка корпоративного податку – 14,7%.
 • Відсутність податку на репатріацію доходу у вигляді виплати засновникам відсотків, і навіть інших видів винагороди за поставку, розстрочку чи авансування капіталу.
 • Реєстрація компанії на Мадейрі звільняє від сплати CGT (приріст капіталу), отриманого під час продажу інвестицій за умов звільнення участі.
 • Відсутність CGT при продажу холдингових часток у компанії Мадейри.
 • Податковий кредит з метою міжнародного, економічного та правового подвійного оподаткування.
 • Відсутність податку на репатріацію відсотків, роялті, а також дивідендів від афілійованих організацій ЄС у випадку їх відповідності вимогам директив.
 • 80% зниження гербового податку, нотаріальних і реєстраційних зборів, муніципального податку на операції (IMT), муніципальну власність (IMI), а також регіональних і муніципальних податків.
 • Відсутність вимог щодо сплати роялті, послуг і відсотків третім сторонам.
 • Скорочення Спеціального платежу за рахунком та Автономного оподаткування пропорційно до застосовуваної ставки IRC (у цьому випадку зниження на 76,2%).

Вимоги щодо наявності місцевої складової (substance)

Після оформлення компанії на Мадейрі в IBC, підприємці мають розпочати свою діяльність протягом 6 місяців – у сфері надання міжнародних послуг та 1 року – у сфері судноплавства та промисловості, рахуючи від дати ліцензування. Компанії повинні відповідати одній з таких кваліфікаційних вимог:

 • Наявність 1-5 робочих місць, створених у перші 6 місяців діяльності та реалізація мінімальних інвестицій (EUR). 75 тисяч на придбання матеріальних чи нематеріальних основних засобів у перші 2 роки діяльності.
 • Наявність від 6 та більше робочих місць, створених у перші 6 місяців діяльності.

Фахівці IQ Decision UK надають комплексні консультації з реєстрації компанії на Мадейрі та діяльності у Вільній економічній зоні.

FAQ

Які види юридичних на Мадейрі доступні для іноземців?

Відповідно до законодавства Португалії для ведення бізнесу на Мадейрі можуть бути створені такі види комерційних організацій:

 • Товариство з обмеженою відповідальністю.
 • Акціонерне товариство.
 • Партнерська компанія.
 • Кооператив.
 • Філія іноземної організації.

Найпоширенішим видом с товариство з обмеженою відповідальністю (Lda.).

Які терміни реєстрації компанії на Мадейрі?

Термін реєстрації компанії – від 1 тижня. Дізнатись інші деталі Ви можете на індивідуальній консультації, звернувшись до наших спеціалістів.

Які напрямки діяльності дозволені в Міжнародному бізнес-центрі Мадейри?

У Міжнародному бізнес-центрі (MIBC) розроблено набір пільг для залучення іноземних інвестицій на Мадейру. MIBC включає такі основні напрямки:

 • Зона вільної промислової торгівлі.
 • Міжнародний судноплавний регістр (MAR).
 • Міжнародні послуги.