Форма замовлення консультації з регулювання ІВ у Португалії
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code
Інтелектуальна власність (ІВ) відіграє критичну роль в економічному середовищі, заснованому на інтелектуальних досягненнях, оскільки вона підтримує новаторство та творчий підхід, які є незамінними для прогресу сучасних підприємств. У Португалії захист таких ресурсів забезпечується комплексною системою правових норм, відповідних як внутрішнім, так і глобальним критеріям. Активне управління та охорона інтелектуальної власності можуть значно підвищити економічну вартість підприємств, надаючи їм важливі правові механізми для забезпечення безпеки їх нововведень і марок від незаконного використання третіми особами.

Права на інтелектуальну власність у Португалії

Нормативні акти Португалії забезпечують охорону різноманітних форм інтелектуальних прав через Кодекс інтелектуальної власності (Código da Propriedade Industrial), який є основним елементом у межах захисної правової системи. Цей закон встановлює правила, які стосуються авторських прав, патентів і товарних знаків.

Португалія займає активну позицію в міжнародних ініціативах з охорони ІВ, зміцнюючи свою репутацію як надійного учасника в глобальному правовому співтоваристві. Як член World Intellectual Property Organization, WIPO (Всесвітня організація інтелектуальної власності), держава сприяє розробці міжнародних правил і стандартів, які стосуються товарних марок, авторських прав, патентів, промислових зразків та інших прав. Це членство забезпечує можливість для Португалії робити свій внесок у створення світової політики та мати доступ до ресурсів для захисту та просування своїх інновацій і культурних досягнень.

Додатково Португалія активно ратифікувала та застосовує ключові міжнародні договори під егідою WIPO – такі, як Бернська та Паризька конвенції, які суттєво сприяють охороні промислових і літературних прав. Ця країна також бере участь у Мадридській системі, що полегшує процес міжнародної реєстрації товарних знаків, забезпечуючи єдиний механізм захисту марок у багатьох країнах.

Через свою участь у WIPO, Португалія бере на себе зобов'язання згідно з Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS (Угода про торгові аспекти прав інтелектуальної власності). Ця угода задає базові норми для охорони всіх видів ІВ та впливає на національне законодавство країн-учасниць, включаючи Португалію, забезпечуючи цим глобальне дотримання та захист інтелектуальних прав.

У контексті Євросоюзу Португалія бере участь у розробці та застосуванні законодавства ЄС щодо ІВ. Регулювання ЄС, які реалізуються через European Union Intellectual Property Office (EUIPO), забезпечують уніфікацію процедур реєстрації торговельних марок і дизайнів, спрощуючи захист інтелектуальних прав на єдиному внутрішньому ринку. Ці ініціативи сприяють формуванню умов, сприятливих для інновацій і підприємницької діяльності, стимулюючи розвиток культурної спадщини та економічне процвітання в межах Євросоюзу.

Форми інтелектуальної власності в Португалії

У Португалії захист інтелектуальної власності охоплює широкий спектр прав та активів, зокрема авторські права, товарні знаки, патенти, промислові зразки, програмне забезпечення та бази даних. Таке забезпечення прав сприяє творчості та культурному прогресу, надаючи авторам і винахідникам необхідну юридичну підтримку та економічні стимули.

Авторські права в Португалії

Авторські права в Португалії охороняють музичні, художні та літературні твори з моменту їх створення та фіксації в матеріальній формі, що полегшує процес захисту для авторів, оскільки вони не вимагають реєстрації чи виконання будь-яких спеціальних юридичних процедур для підтвердження захисту.

Категорії об'єктів, які підпадають під захист авторських прав у Португалії, включають:

 • Літературні твори: включаючи книжки, вірші, статті та інші текстові матеріали.
 • Образотворче мистецтво: охоплює живопис, малюнки та інші графічні роботи.
 • Музичні твори: включаючи пісні, симфонії та інші музичні твори.
 • Комп'ютерне програмування: охорона коду та архітектури програм.
 • Архітектурні роботи: проектні креслення та плани будівель.
 • Комп'ютерні бази даних і програми: організовані набори даних або програми, які виконують конкретні функції.

Авторські права відіграють важливу роль у стимулюванні творчого та інноваційного потенціалу країни, створюючи умови для розвитку культурних і технологічних напрямів.

Для зміцнення захисту авторських прав у Португалії творці можуть реєструвати свої твори в національних і міжнародних реєстрах. Така реєстрація полегшує процес підтвердження авторства та дати створення у випадку виникнення юридичних спорів. Крім того, автори можуть скористатися послугами організацій з управління авторськими правами, які допомагають стежити за використанням їх робіт і збирати кошти за ліцензування чи інше комерційне застосування.

Використання технологій, наприклад системи управління цифровими правами (DRM) або цифрових водяних знаків, також є ефективним способом боротьби з неправомірним дублюванням (плагіатом) і використанням творчих матеріалів. Ці технології забезпечують додатковий рівень захисту, дозволяючи контролювати та обмежувати несанкціоноване використання контенту.

Відповідно до законодавства Португалії авторські права зберігаються протягом 70 років після смерті автора. Після закінчення цього періоду твір набуває статусу суспільного надбання, і це дозволяє будь-якій людині використовувати його без необхідності отримання дозволу від правонаступників. Перехід у суспільне надбання сприяє поширенню культури та знань, дозволяючи широкому колу людей доступ до значних творів мистецтва та літератури.

Для аудіовізуальних робіт і колективних творів – таких, як фільми, тривалість авторських прав визначається з життя останнього учасника з ключових творців твору (режисер, сценарист, композитор).

Ці елементи авторського права в Португалії гарантують охорону творчого внеску та інтелектуальної роботи, заохочуючи культурне різноманіття та новаторство в країні. Розуміння та правильне застосування цих законів та інструментів є ключовими для всіх учасників культурної та творчої діяльності.

Товарні марки в Португалії

Товарні знаки займають центральне місце в системі інтелектуальної власності Португалії, дозволяючи підприємствам вирізняти свої продукти та послуги серед пропозицій конкурентів. Захист цих знаків у країні регулюється національними законодавчими актами та нормами Європейського Союзу, що дозволяє забезпечити захист брендів як на національному, так і на світовому рівнях.

Товарний знак може складатися з різних візуальних та аудіовізуальних елементів – таких, як:

 • слова
 • абревіатури
 • графіка
 • числа
 • звуки
 • форма продукції
 • упаковка товару

Це різноманіття пропонує значні можливості для креативності та унікалізації товарної продукції та сервісів.

У Португалії подавати заяву на реєстрацію торговельної марки можуть приватні особи або компанії незалежно від їх громадянства або місця реєстрації. Реєстраційна процедура здійснюється через Національний інститут промислової власності (INPI), який є головним органом, відповідальним за управління та захист прав на інтелектуальну власність у країні. Це забезпечує юридичний захист марки, підвищуючи її цінність і захищаючи від незаконного використання.

Дуже важливо перед поданням заяви перевірити, чи вже не зайнятий Ваш знак, щоб уникнути конфліктів із власниками раніше зареєстрованих марок. У заяві потрібно вказати візуальне подання Вашого знака, а також перерахувати товари та послуги, які під цим знаком випускатимуться, та надати інформацію про заявника.

Коли заявку подано, INPI перевіряє її на відповідність всім правилам і на те, наскільки знак унікальний і відмінний. Якщо все гаразд, заява анонсується в офіційному бюлетені, щоб свої заперечення могли висловити треті особи.

Протягом двомісячного терміну після оголошення будь-яка зацікавлена сторона може подати заперечення проти реєстрації знака. У випадку відсутності заперечень або їх врегулювання процес продовжується. Він завершується сплатою всіх необхідних зборів та офіційною реєстрацією торговельної марки, після чого заявник отримує офіційне свідоцтво про реєстрацію.

Торгові знаки, які пройшли реєстрацію в португальському Національному інституті промислової власності (INPI), набувають статусу захищених ТМ у межах національних кордонів. Однак, якщо Вам необхідно захистити вашу торговельну марку на рівні Європейського Союзу, потрібно подати заяву до Європейського агентства з інтелектуальної власності (EUIPO), яке надасть захист у всіх країнах-членах ЄС.

Для тих, хто прагне розширити захист свого торгового знака на ширший міжнародний рівень, доступна реєстрація в Міжнародній організації інтелектуальної власності (WIPO). Подання заявки через систему Madrid System for International Registration of Marks (Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків), якою керує WIPO, дозволяє забезпечити захист торговельної марки в понад 150 країнах світу. Це ефективний та економічно вигідний спосіб захисту Вашого бренду на глобальному рівні, спрощуючи управління та підтримку прав на марку в різних юрисдикціях.

Термін захисту торговельної марки в Португалії складає 10 років після реєстрації. Цей термін можна неодноразово продовжувати в подальшому. Процес продовження нескладний і включає подання відповідного запиту та оплату державного мита за продовження. Важливо, що для підтримки дії реєстрації необхідно своєчасно подавати заяву на продовження, бажано за кілька місяців до закінчення поточного терміну.

Ці заходи забезпечують довгостроковий захист ІВ і дозволяють власникам ефективно керувати своїми торговельними марками, підтримуючи та розвиваючи бізнес у Португалії та за її межами.

Патенти в Португалії

Патентний захист на території Португалії надається за нові винаходи та технічні рішення, які володіють рівнем новизни, винахідницьким рівнем і промисловою застосовністю. Винаходи можуть включати нові продукти, процеси або покращення вже існуючих продуктів і процесів. Для забезпечення патентного захисту винахід не повинен бути передбачуваним для експерта в цій технічній сфері і повинен мати промислову застосовність.

Патенти можуть оформлятися як на національному, так і на міжнародному рівні, особливо якщо передбачається їхнє використання в багатьох країнах. У Португалії також можливе укладання ліцензійного договору, що дозволяє третім особам використовувати патент.

Термін дії патентних прав у Португалії складає 20 років з моменту подання заяви, після чого технологія може бути вільно використана іншими учасниками. Важливо пам'ятати, що для збереження патенту активним необхідно сплачувати щорічні внески, починаючи з третього року.

Процедура патентної реєстрації на національному та світовому рівнях

Всередині країни

Процес реєстрації патентів у Португалії розпочинається з подання патентної заяви до Національного інституту промислової власності (INPI). Заявка повинна містити повний опис винаходу, включаючи технічну проблему, рішення та приклади реалізації, а також претензії, які визначають обсяг патентного захисту. Після подання INPI проводить формальну перевірку на відповідність вимогам подання та повноту документації. Потім заявка публікується через 18 місяців після подання чи пріоритетної дати для громадського ознайомлення. Якщо заявка відповідає всім критеріям, починається процес суттєвої експертизи, де експерти оцінюють новизну, винахідницький рівень і промислову застосовність винаходу. Заявник може активувати цей етап, попросивши суттєву експертизу, щоб просунути заявку до патенту.

За межами Португалії

Для забезпечення міжнародного захисту свого винаходу заявники можуть скористатися процедурою, передбаченою Договором про патентне співробітництво, яке знаходиться під егідою Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO). У цьому випадку Ви зможете подати патентну заяву в понад 150 держав одночасно, спрощуючи реєстраційний процес патентування в різних правових системах і полегшуючи подальший перехід до національних етапів реєстрації в країнах, які Вас цікавлять.

Крім того, заявники мають можливість запросити європейський патент через Європейське патентне бюро (EPO). Після схвалення патент необхідно валідувати в кожній з країн-учасниць, включно з Португалією. Такий підхід дозволяє охопити велику кількість держав Європейського Союзу за допомогою однієї заявки.

Патент у Португалії надає власнику виняткове право використання, виробництва, продажу чи імпорту винаходу. Ці права дозволяють патентовласнику запобігти використанню їх винаходу третіми особами без їхньої згоди на території, де патент дійсний.

Корисні моделі в Португалії

Корисні моделі в Португалії захищають технічні вдосконалення та інновації, які можуть не відповідати суворішим вимогам новизни та винахідницького рівня, необхідних для патентів. Це менше орієнтовано на фундаментальні наукові відкриття та більше на практичні покращення існуючих продуктів чи технологій. Такі вдосконалення мають бути новими та промислово застосовними, але не обов'язково мають демонструвати значний крок у техніці. Як результат, поріг для отримання захисту корисної моделі нижче, ніж для патенту, що робить цей інструмент доступнішим для малих підприємств та індивідуальних винахідників.

Реєстрація корисної моделі простіша і дешевша, а термін захисту зазвичай становить 6 років із можливістю продовження до максимального терміну 10 років. Цей термін коротший, ніж 20-річний термін захисту, наданий патентом, що відображає нижчий рівень винахідницького внеску, який потрібен для корисних моделей.

Права на дизайн у Португалії

Права дизайну в Португалії дозволяють захистити різні аспекти графічного дизайну, включаючи:

 • форму
 • орнамент
 • кольорові рішення
 • текстури

Це означає, що будь-які унікальні або оригінальні параметри продукту піддаються захисту. Водночас права на дизайн не захищають функціональні аспекти продукту, оскільки вони можуть бути піддані патентній охороні, якщо відповідають відповідним критеріям. Тому основна увага при захисті дизайну приділяється його естетичним і декоративним характеристикам, які роблять продукт унікальним і впізнаваним.

Процес захисту дизайну в Португалії починається з подання заявки на реєстрацію до Національного інституту промислової власності (INPI). Заявка повинна містити зображення продукту та опис його дизайну. Необхідно вказати і категорію, до якої належить дизайн (наприклад, промисловий чи текстильний дизайн). Після подання заявки INPI проводить аудит формальних параметрів і публікує заяву для публічного ознайомлення.

У Португалії, аналогічно до інших форм ІВ, захист дизайну починається з моменту його реєстрації та діє протягом початкового п'ятирічного терміну. Цей період може бути продовжений після кожного п'ятирічного періоду до загальної тривалості в 25 років. Така система продовжень дозволяє гнучко керувати терміном захисту, залежно від комерційної цінності дизайну.

Однак важливо відзначити, що якщо зареєстрований дизайн не використовується протягом перших двох років після реєстрації, його захист може бути анульований. Ця вимога призначена для запобігання "сплячим" реєстраціям, які можуть неправомірно блокувати інші дизайни від виходу на ринок.

Щоб підтримувати дію захисту дизайну, власникам також необхідно сплачувати щорічні підтримуючі збори. Ці платежі допомагають підтримувати дизайн в активному реєстрі та гарантують продовження захисту в правовому полі.

Як і з іншими аспектами ІВ, Ви маєте можливість вибрати захист дизайну тільки на території Португалії або розширити його на всі країни ЄС, оформивши заяву до Європейського агентства з інтелектуальної власності (ЕUIPO). Це забезпечить ширший рівень захисту та спростить управління правами на дизайн у різних країнах ЄС.

У Португалії права на дизайн дають власнику ексклюзивне право на використання дизайну та запобігання його використанню іншими особами без його згоди. Це дозволяє власникам захищати унікальні дизайнерські рішення та максимізувати комерційну цінність своїх продуктів.

Захист ІВ у сфері IT: програмне забезпечення та бази даних у Португалії

У Португалії, аналогічно іншим державам, є законодавчий захист ІВ на програмне забезпечення та бази даних. Авторські права на ці об'єкти встановлюються відразу після їх створення та надають розробникам одноосібні права на їх використання, реплікацію, дистрибуцію та модифікацію.

Власники програмного забезпечення та баз даних у Португалії користуються такими основними правами:

 • Право бути впізнаним як творці своєї роботи. Це означає, що всі знатимуть, хто зробив базу даних або програмне забезпечення.
 • Право використовувати свою роботу зі своїх міркувань. Вони можуть робити копії своїх програм, змінювати їх або ділитися з іншими людьми.

Ці привілеї автори можуть передавати або надавати в ліцензію третім сторонам, що дозволяє гнучкіше керувати комерційним використанням своїх творів.

Для додаткових захисних заходів і затвердження юридичного статусу своїх привілеїв, власники програм і баз даних можуть реєструвати свої права через INRI. Незважаючи на те, що реєстрація привілеїв не є обов'язковою для їх захисту, вона може відіграти важливу роль при настанні різних правових спорів або при поданні судового позову, оскільки полегшує доказ володіння правами та дати їх виникнення.

Права на комп'ютерні програми захищені протягом 50 років після того, як вони вперше показані всім. А права на списки даних діють 15 років після дати їхнього створення.

Умови використання ПЗ і баз даних зазвичай визначаються ліцензійною угодою або контрактом між власником і користувачем. Ці положення можуть обмежувати, хто і як може використовувати, передавати або змінювати матеріали, а також умови доступу до даних.

Комерційна таємниця в Португалії

У Португалії комерційна таємниця є будь-якими конфіденційними діловими відомостями, які дають підприємству перевагу перед конкурентами. До комерційної таємниці можуть належати:

 • секрети виробничого процесу,
 • фінансові показники,
 • клієнтська база,
 • будь-яка інша інформація, цінна для бізнесу.

Захист такої інформації не вимагає офіційної реєстрації та настає в автоматичному порядку при виконанні певних умов, наприклад, секретність інформації та наявність комерційної цінності.

Однак, якщо відбувається порушення конфіденційності, наприклад, незаконне використання або розголошення ділових відомостей, підприємство має право вжити юридичних заходів для захисту своїх інтересів. Для цього будуть потрібні докази того, що компанія вживала необхідних заходів для збереження конфіденційності інформації.

Для забезпечення захисту комерційної таємниці рекомендується вживати таких заходів:

 • Обмежений доступ. Доступ до конфіденційної інформації має бути суворо регульованим, надаватись лише тим співробітникам і третім особам, для яких він необхідний для виконання їхніх професійних обов'язків.
 • Угоди про нерозголошення. Важливо укладати угоди про нерозголошення (NDA) із співробітниками, контрагентами і будь-якими іншими сторонами, яким може стати відома конфіденційна інформація.
 • Шифрування даних. Використання сучасних методів шифрування допомагає захистити електронні дані від несанкціонованого доступу чи витоків.

Ці заходи допомагають не тільки запобігти несанкціонованому поширенню важливої інформації, але й укріплять становище компанії у випадку виникнення юридичних спорів при порушенні конфіденційності.

Правозастосування та спори в Португалії

У Португалії вирішення спорів і реалізація законодавства в галузі ІВ здійснюються за допомогою різноманітних судових та адміністративних механізмів. У цій діяльності центральну роль відіграє The Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), що здійснює реєстрацію та забезпечення захисту інтелектуальних прав.

Функції INPI
 • Реєстрація ІВ. INРI бере на себе обов'язок щодо реєстрації авторських прав, товарних знаків, патентів і промислових зразків. Цей процес охоплює прийом заяв, їх аналіз щодо відповідності встановленим нормам і видачу офіційних документів про реєстрацію.
 • Консультаційна підтримка. Інститут надає вичерпну інформацію та підтримку щодо аспектів інтелектуальної власності, включаючи реєстраційні процедури, терміни, витрати та правила захисту на території Португалії.
 • Врегулювання спорів. Португальський інститут промислової власності (INPI) бере активну участь у врегулюванні конфліктів у секторі інтелектуальної власності, забезпечуючи адміністративні методи та консультаційні послуги для учасників спору.
 • Контроль за виконанням законодавства. Інститут також відіграє ключову роль у контролі за виконанням законодавства щодо інтелектуальної власності, зокрема вживаючи заходів проти нелегального використання торговельних марок і порушень авторських прав.

INРI не тільки надає юридичний захист ІВ, але й сприяє її законному та коректному застосуванню, що сприяє культурному та технологічному прогресу Португалії. Ці дії формують сприятливі умови для інновацій та підприємництва, підтримуючи чесну конкуренцію та економічний розвиток.

Судові та адміністративні процедури захисту ІВ

На території Португалії судові процедури – основний механізм захисту прав ІВ у випадку спорів. Ці процедури розпочинаються, коли правовласник виявляє порушення своїх прав і вирішує подати судовий позов для відновлення справедливості та компенсації збитків. Процес включає декілька ключових етапів:

 1. Порушення позову. Правовласник подає позовну заяву до компетентного судового органу, в якому викладаються факти порушення, пред'являються вимоги про припинення порушення, стягнення збитків або відшкодування завданої шкоди.
 2. Попереднє слухання. На цьому етапі суддя розглядає доводи сторін, докази та може запропонувати мирне врегулювання спору.
 3. Основне слухання. Якщо справа не була вирішена на попередньому етапі, призначається основне слухання, під час якого обидві сторони подають свої аргументи, докази та свідчення свідків.
 4. Вирок суду. По завершенні розгляду справи суд виносить рішення, яке може включати заходи щодо припинення порушень, виплату компенсацій чи інші санкції щодо порушника.

У ситуації, коли одна зі сторін вважає вердикт першої інстанції необґрунтованим чи помилковим, їй надається можливість апеляції у вищому судовому органі.

Охорона інтелектуальних прав країни охоплює як юридичні, так і адміністративні аспекти, починаючи вже з реєстрації патентів і торговельних знаків. Після подання та опублікування заяви на реєстрацію будь-яка зацікавлена сторона має право подати заперечення через INPI. Ці заперечення розглядаються в межах адміністративної процедури, і заявник має право дати відповідь на них.

Якщо INPI приймає рішення відмовити в реєстрації або виносить інше рішення, яке не задовольняє заявника чи інші сторони, такі рішення можна оскаржити у спеціалізованій адміністративній судовій інстанції. Це забезпечує додатковий рівень охорони прав заявників і додатковий шанс для справедливого розгляду їхніх справ.

Португалія також активно заохочує використання альтернативного підходу до вирішення спорів, наприклад, медіація та арбітраж. Ці методи пропонують сторонам можливість досягти угоди без формального судового розгляду, що може бути швидшим та економічно вигіднішим способом урегулювання конфліктів.

Поради від компанії IQ Decision із захисту ІВ

Захист інтелектуальної власності в Португалії відіграє важливу роль у стимулюванні інновацій і розвитку підприємств. Компанія IQ Decision пропонує кілька важливих рекомендацій, які допоможуть підприємцям і правовласникам ефективно охороняти свої інтереси:

 • Освоєння законодавства про інтелектуальну власність. Важливо знати різноманітність інтелектуальних прав, включаючи авторські права, патенти, торговельні марки та промислові зразки. Розуміння, які елементи Вашого бізнесу та продукції підлягають захисту, сприятиме ефективнішому управлінню цими активами.
 • Своєчасна реєстрація. Для законного захисту інновацій доцільно реєструвати права на інтелектуальну власність на ранніх стадіях. Це забезпечує захист від можливих порушень і знижує ймовірність спорів у майбутньому.
 • Ретельне оформлення документації. Важливо перевірити, що всі документи для реєстрації прав на інтелектуальну власність заповнені правильно і в повному обсязі. Помилки в цих документах можуть викликати затримки в процесі реєстрації, додаткові витрати, або навіть призвести до відхилення заявки.
 • Огляд ринку. Систематично здійснюйте аналіз ринку щодо можливих порушень Ваших інтелектуальних прав. Це включає моніторинг нових продуктів, послуг і маркетингових активностей, які можуть незаконно експлуатувати Вашу інтелектуальну власність без дозволу. Вдумливе вивчення ринкової ситуації допоможе вчасно виявляти та припиняти порушення.
 • Забезпечення безпеки в цифровому просторі. В еру цифровізації дуже важливо застосовувати сучасні технології для охорони Ваших інтернет-прав. Використання цифрових водяних знаків, систем контролю за цифровими правами (DRM) та аналіз активності на вебсайтах допоможе ефективно перешкоджати незаконному копіюванню та розповсюдженню Вашого матеріалу.
 • Навчання співробітників. Інформування та навчання Вашого персоналу основам інтелектуальної власності критично для запобігання ненавмисним порушенням і витокам інформації. Проведення регулярних тренінгів посилить обізнаність і відповідальність серед працівників.
 • Розробка стратегії управління ІВ. Створіть комплексну стратегію, яка забезпечує захист і підтримує комерціалізацію Ваших інтелектуальних прав. Це включає ліцензування, продаж прав або їх використання у стратегічних партнерствах, що може значно збільшити прибутки Вашої компанії.
 • Залучення юридичних спеціалістів. Зверніться до кваліфікованих адвокатів по роботі з ІВ для отримання консультацій, підтримки в реєстрації прав та захисту Ваших інтересів у випадку юридичних спорів чи порушень. Професійні юридичні послуги забезпечать необхідну підтримку та впевненість в збереженні Ваших прав.

Вживаючи цих заходів, Ви не тільки захистите свою інтелектуальну власність, але й зможете ефективно керувати нею, що принесе додаткові вигоди Вашому бізнесу.

Компанія IQ Decision є досвідченим і надійним партнером у питаннях захисту інтелектуальної власності. Фахівці мають багаторічний досвід і широкий спектр знань, що дозволяє надавати комплексні послуги в цій галузі. Команда професійних юристів і консультантів IQ Decision готова надати підтримку на всіх етапах реєстрації та захисту прав інтелектуальної власності на території Португалії та за її межами, починаючи від початкового консультування та закінчуючи представленням інтересів клієнтів у судових та адміністративних органах. Завдяки глибоким знанням як національного, так і міжнародного законодавства компанія здатна ефективно управляти ІВ, забезпечуючи охорону та підтримку бізнесу клієнтів на глобальному рівні.