Форма замовлення послуги з реєстрації компанії в Таджикистані
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Реєстрація компаній у Таджикистані регламентована Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб». Це найменша за площею держава Середньої Азії, яка межує з Узбекистаном, Киргизією та Китаєм. Завдяки цьому таджицька компанія здатна налагодити міцні торговельні відносини з важливими ринками Близького Сходу та Азії.

Уряд зробив кроки для покращення інвестиційного середовища, включаючи створення спеціальних економічних зон (ВЕЗ), веде політику економічної лібералізації, модернізації інфраструктури. У публікації докладно роз'яснено правові аспекти та етапи реєстрації бізнесу в Таджикистані, розглядаються питання вибору напряму для запуску бізнесу.

Доступ до яких преференцій пропонує відкриття компанії в Таджикистані?

Якщо Ви зацікавлені в тому, щоб зареєструвати компанію в Таджикистані, Вам може бути цікаво дізнатися про комерційні перспективи та вигоди, які може запропонувати країна. Почати варто з того, що Таджикистан відіграє ключову роль як перехрестя на Великому шовковому шляху, історичному торговому маршруті, що пов'язує Китай з Європою. Цей шлях простягається через Центральну Азію, надаючи важливі транспортні та економічні зв'язки між різними регіонами.

Таджикистан, завдяки своєму географічному положенню, впливає на торгівлю, логістику та культурний обмін у регіоні, на підставі чого формуються нові можливості для запуску бізнес-проєктів у Таджикистані. Незважаючи на позицію однієї з найменш розвинених економік Азії, відкривається потенціал у низці галузей тим, хто планує зареєструвати фірму в Таджикистані.

У Національній стратегії розвитку до 2030 року акцент зроблено на розвитку виробництва, інфраструктури, енергетичних ресурсів (включаючи гідроенергетику), медичних послуг на базі ІКТ, гідроенергетики та сільського господарства. До речі, Республіка Таджикистан має потенціал стати ключовим енергетичним і торговим вузлом на континенті з доступом до великих ринків Південної, Східної та Центральної Азії.

Реєстрація компанії в Таджикистані нерезидентом може мати довгострокові перспективи в промисловому секторі. Таджикистан багатий на природні ресурси, інжинірингові та гірничодобувні компанії в Таджикистані мають доступ до цінних ресурсів в обмін на їх знання та технологічні розробки.

Завдяки молодому та швидко зростаючому населенню, великим водним і гідроенергетичним ресурсам, прогресу в сільському господарстві, харчовій промисловості, туризмі та інших секторах, реєстрація бізнесу в Таджикистані має потенціал для подальшого зростання. Крім цього, влада держави вживає заходів для поліпшення податкової ситуації для бізнесу, серед них податкові пільги та стимули, що стимулює створенню нових підприємств у Таджикистані.

Якщо Ви хочете відкрити бізнес у Таджикистані, корисно врахувати, що до 2030 року уряд прагне значно збільшити внутрішні доходи, впроваджуючи нову економічну модель, яка наголошує на розвитку приватного сектору. Інші цілі державних ініціатив:

 • підвищення технологічного рівня виробництва;
 • створення нових логістичних центрів і розвиток міжнародних транспортних, комунікаційних та економічних коридорів;
 • формування умов на організаційному, інституційному та правовому рівнях для просування експортної діяльності та імпортозаміщення.

Як ми вже сказали, було створено вільні зони, які сприяють залученню іноземного капіталу, розширенню експортних можливостей, створенню нових вакансій. Вигоди від реєстрації підприємств у вільних економічних зонах Таджикистану варіюються від діяльності, розмірів підприємства, міста і стратегічних пріоритетів.

Ці зони пропонують такі переваги:
 • Набагато простіше в компаніях ВЕЗ організувати процеси, ніж в «оншорних» таджицьких компаніях, із меншою кількістю кроків і меншою кількістю документів.
 • 100% іноземної власності.
 • Жодних обмежень на переказ грошей за кордон.
 • 0% корпоративного прибуткового податку та 0% ПДВ, безмитний експорт.

Єдиними податками, які підлягають сплаті при реєстрації компаній у ВЕЗ Таджикистану, є податок на прибуток із працівників (від 8 до 13%) та соціальний податок (20% від зарплати співробітника).

Незалежно від місцезнаходження компаній у Таджикистані, ця країна є недорогим місцем для запуску та ведення бізнесу. Орендна плата за офіси, землю, комунальні послуги, зарплати та транспортні витрати тут нижча, ніж у більшості центральноазіатських держав.

Види підприємств у Таджикистані у 2024 році

Окрім національного Закону про державні підприємства, регулювання бізнес-діяльності в Таджикистані регламентовано Законом про інвестиції. Перш ніж відкрити фірму в Таджикистані, важливо визначитися з правовою формою, оскільки це рішення вплине на безліч аспектів діяльності. Правова форма підприємства визначає як розмір відповідальності засновників, так і податкові зобов'язання, вимоги до капіталу, можливість залучення інвестицій та інші ключові чинники.

Реєстрація фірми в Таджикистані може бути виконана в різних формах, кожна з яких має свої особливості та вимоги. Важливо враховувати специфіку обраного виду діяльності, оскільки для деяких сфер бізнесу – таких, як банківська справа чи страхування, є особливі регуляторні вимоги. Правильний вибір юридичної форми, щоб створити компанію в Таджикистані, допоможе уникнути юридичних і фінансових проблем у майбутньому, забезпечить ефективне управління.

1

Товариство з обмеженою відповідальністю.

Це найпоширеніша форма організації, що використовується інвесторами та підприємцями, які хочуть розпочати бізнес у Таджикистані. Згідно з національним законодавством, ТОВ є формою комерційного підприємства, яке створюється одним або декількома засновниками, та статутний капітал якого розподіляється на частки відповідно до установчих документів.

Поділ статутного капіталу на частки означає, що кожен учасник має певну частку, яка визначає їхні права та обов'язки. Це сприяє прозорості та чіткості в управлінні компанією, захищає особисті активи учасників від ризиків, пов'язаних із діяльністю ТОВ.

Для реєстрації ТОВ у Таджикистані потрібен мінімум 1 директор (може бути фізичною чи корпоративною особою). Мінімальний капітал складає 105 доларів США, його необхідно сплатити протягом перших 12 місяців з моменту реєстрації.

Примітка. ТОВ у Таджикистані, у структурі якого понад 30 акціонерів, має бути перетворено на АТ, щоб уникнути правових наслідків.

2

Акціонерна компанія

У Таджикистані можна створити організацію відкритого чи закритого акціонерного товариства. Відкриті АТ допускають необмежену кількість акціонерів, у той час як закриті АТ обмежені максимум 50. Мінімальний капітал для реєстрації акціонерного товариства в Таджикистані становить 210 доларів США (для закритого АТ) та 1 050 доларів США (для відкритого АТ), суми мають бути внесені на корпоративний рахунок компанії до кінця фінансового року.

Зазначимо, що іноземні підприємці можуть заснувати компанію зі 100% іноземною власністю в Таджикистані у деяких секторах бізнесу, хоча іноземна участь обмежена в енергетиці, транспорті та туризмі. Щоб відкрити компанію в Таджикистані, яка повністю належить іноземним засновникам, не потрібен ні директор-резидент, ні місцевий секретар.

3

Представництво/філія в Таджикистані

Іноземним компаніям, які хочуть розпочати бізнес у Таджикистані, дозволяється відкрити філію в цій країні. Філія може займатися прибутковою діяльністю, яка обмежується лише сферою діяльності іноземної компанії. Відповідальність за діяльність філії повною мірою несе іноземна організація.

Якщо іноземна компанія хоче вивчити бізнес-середовище та ринкові можливості в цій країні, вона може відкрити представництво в Таджикистані. Цій організації за законом НЕ дозволено вести будь-яку незалежну комерційну діяльність у цій країні, вона може займатися лише діяльністю, яка спрямована на дослідження ринку, маркетинг та початкові контакти з клієнтами.

 

ТОВ

АТ

Філія

Представництво

Скільки часу потрібно, щоб створити компанію в Таджикистані?

Від 4 тижнів

Від 6 тижнів

Від 4 тижнів

Скільки часу потрібно, щоб відкрити банківський рахунок компанії в Таджикистані?

4 тижні

Відповідальність, встановлена ​​законом

Обмежена

Відповідальність несе іноземна організація.

Чи можлива повністю іноземна власність?

Так

Мінімальний статутний капітал

105 USD

1 050 USD

 

Чи потрібне подання річної податкової декларації?

Так

Ні

Чи потрібне свідоцтво про постановку на податковий облік?

Так

Ні

Чи потрібен постійний директор?

Так

Ні

Чи потрібен акціонер-резидент?

Ні

Чи потрібен секретар компанії-резидент Таджикистану?

Ні

Чи дозволені корпоративні акціонери/директори?

Так

Яка ставка корпоративного податку в Таджикистані?

18%

0%

Чи потрібна річна фінансова звітність?

Так

Ні

Чи потрібен обов'язковий аудит?

Так, за певних умов

Так

Ні

Крім вищезгаданих форм, можна заснувати компанію в Таджикистані у формах повного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Товариство є асоціацією мінімум з двох членів, об'єднаних із метою досягнення спільних договірних цілей. У повному товаристві всі учасники несуть солідарну відповідальність за бізнес-зобов'язаннями, що означає, що кожен партнер відповідає за всі борги та зобов'язання, якби вони були його власними. Це вимагає високого рівня довіри та взаєморозуміння між учасниками, оскільки ризики та вигоди розподіляються рівномірно.

З іншого боку, ТОВ дає можливість учасникам обмежити свою відповідальність залежно від їхнього вкладу в товариство. Пасивні партнери, як правило, не беруть участі в управлінні та прийнятті повсякденних рішень, що залишає цю відповідальність за генеральними партнерами, які повністю відповідають за всі зобов'язання товариства. Обидва види ґрунтуються на договірних угодах, які визначають права, обов'язки та розподіл прибутку між учасниками.

Contact us icon
Хочете проконсультуватися?

Зв'яжіться з нашими експертами й отримайте відповіді на Ваші запитання.

Процес реєстрації компаній у Таджикистані

Процес заснування компанії в Таджикистані складається з кількох важливих етапів, кожен із яких відіграє роль у забезпеченні відповідності національним законам. Ключові етапи реєстрації компанії в Таджикистані:

 • Вибір корпоративної структури.
 • Вибір і затвердження назви фірми.

Примітка. Компетентному відомству потрібно надати щонайменше три найменування, розташовані в порядку пріоритетності.

 • Підготовка установчої документації.
 • Оплата державного збору.
 • Подання документів і заявки на реєстрацію.

Це ключові реєстраційні етапи. Після них йдуть ще кілька важливих кроків – постановка на облік у Податковому управлінні, відкриття рахунку в Таджикистані на ім'я вашої компанії, отримання ліцензій та сертифікатів (залежно від сфери діяльності).

Зверніть увагу! Якщо генеральний директор та/або будь-який співробітник є іноземними громадянами, після завершення реєстрації потрібно подати заяву на ліцензію, яка дозволяє їх працевлаштування.

Відкрити корпоративний банківський рахунок у Таджикистані можна в банках:

 • Орієнбанк.
 • Амонатбанк.
 • Банк Есхату.
 • Перший мікрофінансовий банк.
 • Банк розвитку Таджикистану.
 • Актив Банк.
 • Комерцбанк Таджикистану.
 • Душанбе Сіті Банк.

У деяких банках можна відкрити рахунок у Таджикистані віддалено.

Створити фірму в Таджикистані – вимоги до документів

Дотримання вимог до документів під час реєстрації компаній у Таджикистані має критичне значення як на початковому етапі запуску, так і для подальшого функціонування бізнесу. По-перше, правильне оформлення документів забезпечує законність і легітимність підприємства, що є фундаментальним аспектом для залучення інвесторів і клієнтів, а також для встановлення довірчих відносин із діловими партнерами та державними органами.

Недотримання встановлених вимог може призвести до відмови в реєстрації, що означає втрату часу та ресурсів, а також необхідність виправлення помилок і повторного подання документів, що може затягнути процес. Крім того, правильне документування допомагає уникнути юридичних проблем у майбутньому – таких, як штрафи або закриття компанії в Таджикистані через невідповідність законодавчим нормам.

Усереднений список документації для реєстрації юридичної особи в Таджикистані:

 • Заявка на реєстрацію.
 • Рішення засновника (протокол зборів) про створення підприємства в Таджикистані.
 • Копія паспорта директора створюваної юрособи.
 • Копії паспортів або інших документів, які посвідчують особу кожного засновника (фізособи), або копію Свідоцтва про інкорпорацію, або витяг з реєстру іноземних юридичних осіб, якщо засновник є іноземною юрособою.
 • Офіційне підтвердження адреси реєстрації юридичної особи в цій країні. Відповідно до правових норм Республіки Таджикистан, віртуальні адреси є допустимими.

Важливо! Документи, які надають іноземні фізичні чи юридичні особи з країн, що беруть участь у міжнародних угодах, визнаних Республікою Таджикистан, не потребують легалізації чи апостилювання.

Розуміння нормативних вимог країни, обраної для реєстрації компанії, може виявитися складним і трудомістким завданням, але це забезпечить основу для першого кроку в правильному напрямку. Бізнес-консультанти нашої компанії можуть детально проконсультувати щодо основних законодавчих аспектів та надати супровід реєстрації бізнесу в Таджикистані.

Відкриття компанії у вільній зоні Таджикистану

У вільних зонах пропонуються спрощені адміністративні процедури та пільгові податкові умови, що робить їх привабливими для іноземних інвесторів. Так, підприємства, які працюють у ВЕЗ, можуть значно скоротити витрати та збільшити свою конкурентоспроможність на міжнародних ринках.

ВЕЗ сприяють технологічним інноваціям і підвищенню кваліфікації робочої сили. Реєстрація бізнесу у вільній зоні Таджикистану дозволяє отримати доступ до кластерів, де підприємства, пов'язані ланцюжками поставок та виробничими процесами, можуть тісно співпрацювати та обмінюватися досвідом. Тут функціонують чотири ВЕЗ, кожна з яких відіграє ключову роль в економічному процвітанні країни.

Таджицькі ВЕЗ

Сугд

Пяндж

Дангара

Куляб

Знаходиться в північній частині Таджикистану, зона почала функціонувати у 2009 р. Вона відома своїм стратегічним розташуванням і промисловим потенціалом.

Зона орієнтована на підприємства текстильної, харчової та будівельної промисловості. Тут відкриваються значні перспективи для переробки сільськогосподарської продукції, що сприяє збільшенню доданої вартості та підвищенню конкурентоспроможності продукції на міжнародних ринках.

Розташована в південній частині країни, ця зона почала діяти з 2013 р. Вона орієнтована на розвиток торгівлі та логістики, будучи важливим вузлом для транзитних вантажів.

Зона почала функціонувати з 2009 р. Вона знаходиться в центральній частині країни та фокусується на агропромисловому секторі та переробці сільгосппродукції.

Тут створюються також умови для вливань іноземного капіталу в промисловість, сферу торгівлі, транспортних послуг.

Це нова ВЕЗ країни. Розташована на південному сході Таджикистану, ця зона почала функціонувати з 2020 року.

Основна увага приділяється розвитку легкої та харчової промисловості, сфери послуг, особливо IT та туризму.

У межах ВЕЗ передбачено особливі умови:
 • відсутність зобов'язання сплачувати прибутковий податок для юросіб, податки на майно та землю в перші п'ять років функціонування підприємства;
 • безмитний імпорт обладнання/сировини;
 • прискорене відшкодування ПДВ;
 • доступ до пільгових кредитів на будівництво чи виробництво.

Податки в Таджикистані

Ставка податку на прибуток становить 18% (13% для виробничих підприємств і 20% для фінансових установ). Малий бізнес у Таджикистані, чий річний дохід не перевищує 1 млн TJS (валюта Таджикистану, приблизно 93 887 USD), сплачує податок за спрощеною системою. Для застосування спрощеної системи оподаткування використовується сукупний дохід як податкова база. Встановлено податкову ставку в 6%.

Одна з ключових подій 2022 року в Таджикистані — ухвалення нової редакції Податкового кодексу, де основні податкові ставки було знижено. Було запроваджено спрощений податковий режим для компаній, які займаються інноваціями та технологіями. Такі компанії звільняються від усіх податків, крім соціального податку, ПДФО та податку на дивіденди, а імпорт інноваційного та технологічного обладнання звільнено від ПДВ і митних зборів.

ПДВ стягується за ставкою 14%. Реєстрація таджицької компанії платниками ПДВ є обов'язковою, якщо оподатковуваний оборот перевищує 1 млн TJS за останній 12-місячний період. Згідно з Податковим кодексом, від ПДВ звільняються послуги, пов'язані з нерухомістю, фінансові послуги, певні види медичних послуг та деякі інші.

Податкові пільги

Крім переваг, які пропонуються компаніям у ВЕЗ, реєстрація чи купівля компанії в Таджикистані може дати інші пільги. Звільнення від прибуткового податку надається виробничим підприємствам, чиї засновники вклали зазначену суму до статутного капіталу:

 • Звільнення на 2 роки, якщо було виконано інвестиційний поріг від 200 000 до 500 000 USD.
 • Звільнення на 3 роки, якщо сума інвестицій склала від 500 000 до 2 млн USD.
 • Звільнення на 4 роки, якщо обсяг інвестицій від 2 до 5 млн USD.
 • Звільнення від 5 років, якщо було виконано інвестиційний поріг від 5 млн USD і вище.

Надаються податкові пільги для суб'єктів ринку цінних паперів:

 • Податок на прибуток і ПДВ знижено на 50% для професійних учасників.
 • Емітети звільняються від сплати податку на доходи, що походять від зростання вартості цінних паперів.
 • Прибуток збільшення вартості цінних паперів звільняється від податку на прибуток для інвесторів.

Якщо Ви зацікавлені в реєстрації туристичного бізнесу в Таджикистані, можете розраховувати на пільги у формі 5-річного звільнення від податку на прибуток на доходи, отримані від туристичних послуг, а також звільнення від ПДВ при ввезенні обладнання, будівельних та інших матеріалів для розвитку туристичної індустрії.

Крім цих пільг, у країні доступні пільги для стартапів. Стартапи в Таджикистані є двигуном економічного зростання. Навчальний центр «ilmhona» – успішний приклад стартапу в Таджикистані, який пропонує навчання програмуванню та дизайну, заходи для просування технологічної спільноти.

У Республіці Таджикистан було запущено комплексний проєкт розвитку сільських територій/TRIGGER з метою підвищення та/або зміцнення економічної стабільності мікро-, малих і середніх підприємств, дрібних фермерів. Цей проєкт забезпечить стартапам підтримку від початку, охоплюючи всі актуальні бізнес-питання.

Підприємцям, які хочуть створити бізнес у Таджикистані, будуть доступні 3-місячна інкубаційна програма (консалтинг, технічна інфраструктура, навчання), коучинг і наставництво для стартапів. Щоб заявку на участь у програмі було розглянуто, претендент повинен довести, що має чітку бізнес-концепцію.

Також тут було створено Accelerate Prosperity, що спеціалізується на інкубації стартапів і малих підприємств за допомогою навчання, консультацій та коучінгу з розробки бізнес-моделей, маркетингу та фінансового планування. До компетенції цієї організації також входить оптимізація роботи існуючих компаній і підприємств через індивідуальне навчання та консультації з питань зростання, корпоративного управління, стратегічного розширення.

Висновок

У Таджикистані, незважаючи на статус економіки, яка розвивається, існують можливості для комерційного процвітання в багатьох секторах завдяки його стратегічному географічному розташуванню і багатим природним ресурсам. Бізнес-консультанти IQ Decision UK пропонують повний супровід на всіх етапах реєстрації компанії в Таджикистані, допомагаючи розібратися в місцевому законодавстві та супроводжуючи позгодження з державними відомствами.