Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Кайманові Острови раніше були однією з провідних юрисдикцій, де інвестори-нерезиденти розміщували інвестиційні фонди. Стратегічне розташування Островів – одна з переваг для інвесторів, які хочуть розпочати фінансову діяльність. Але відповідно до міжнародних вимог місцевий уряд вніс поправки до регуляторної бази, що зачіпає регулювання інвестиційних фондів.

У статті роз'яснюються ключові особливості та нормативні зобов'язання фондів на Кайманах, а також наведено огляд відповідної документації.

Реєстрація інвестиційного фонду на Кайманових островах: переваги

Ця юрисдикція сприймається багатьма як доступний напрямок для заснування інвестиційного фонду через:

 • політико-економічну стабільність;
 • відсутність валютних бар'єрів;
 • гнучку законодавчу базу, засновану на британському загальному праві (common law);
 • наявність представництв і філій міжнародних банків;
 • прив'язку місцевої валюти до долара США.

Регулювання інвестиційних фондів Кайманових Фондів

Регулювання фінансової діяльності на Островах здійснює Грошово-кредитне управління (CIMA) відповідно до Закону про взаємні фонди (у новій редакції 2020 року), якщо вони відкриті (до яких належить більшість хедж-фондів), або Законом про приватні фонди 2020 року, якщо вони закриті (фонди прямих інвестицій, венчурного капіталу, нерухомості й інші фонди, що інвестують у неліквідні активи).

Метою вищезгаданих законодавчих актів є покращення нагляду за закритими та відкритими фондами.

Крім того, було введено вимоги substance, за якими, щоб створити інвестиційний фонд на Кайманових Островах, необхідно зареєструвати юридичну адресу в цій юрисдикції та найняти до штату місцевих співробітників (у випадку місцевого фонду, для нерезидентної діяльності ця вимога необов'язкова).

Особи, які хочуть отримати ліцензію керуючого, мають бути авторизовані в CIMA та підготувати відомості про структуру фонду. Також, відповідно до законодавства, до фондів, зареєстрованих на Кайманах, застосовуються вимоги до річної аудованої звітності.

Закон про взаємні фонди. Типи інвестиційних фондів

Відкриті інвестиційні фонди Островів регулюються Законом про взаємні фонди. Фонд є відкритим, якщо він випускає частки участі (акції, частки або паї), які можуть бути викуплені інвесторами протягом певного періоду повідомлення. Відповідно до Закону є чотири категорії взаємних фондів:

 • Ліцензовані.
 • Керовані.
 • Зареєстровані (включно з майстер-фондами).
 • Пайові інвестиційні фонди з обмеженою участю інвесторів.

Ліцензовані взаємні фонди підлягають повному регулюванню CIMA та здебільшого обмежуються фондами, які реалізуються на місцевому ринку, та фондами, які відповідають правилам, розробленим спеціально для роздрібного ринку. Для заявки на отримання ліцензії взаємного фонду необхідно надати такі документи:

 • Форма заяви (АРР-101-22).
 • Свідоцтво про реєстрацію.
 • Заповнені особисті анкети, рекомендації та довідки з поліції (або письмові свідчення про відсутність судимостей) від усіх директорів, довіреної особи (якщо є).
 • Листи-згоди від затвердженого місцевого аудитора й адміністратора.
 • Документ про пропозицію.
 • Афідевіт, який дозволяє агенту фонду подавати електронні документи до CIMA.
 • Форма заяви MLRO (MLO-154-99).
 • Підтвердження сплати ліцензійних зборів.

Щоб схвалити заявку на отримання ліцензії, CIMA має переконатися, що засновник фонду має гарну репутацію, достатній досвід відповідно до займаної посади і що діяльність фонду та будь-яка пропозиція його частки здійснюватиметься належним чином.

Керовані взаємні фонди подібні до ліцензованих фондів, за винятком того, що ліцензований адміністратор повинен надати фонду головний офіс і підтвердити CIMA, що засновник має хорошу репутацію і фонд буде належним чином керуватися. Для заявки на реєстрацію керованого взаємного фонду необхідно надати такі документи:

 • Форма заяви (АРР-101-22).
 • Сертифікат про реєстрацію.
 • Листи-згоди від затвердженого місцевого аудитора й адміністратора.
 • Документ про пропозицію.
 • Афідевіт, який дозволяє агенту фонду подавати електронні документи до CIMA.
 • Форма заяви MLRO (MLO-154-99).
 • Підтвердження оплати зборів за ліцензування.

Перед тим як створити інвестиційний фонд такого типу, зверніть увагу, що адміністратор зобов'язаний повідомляти CIMA, якщо він має таку інформацію, що фонд або будь-хто з його засновників неплатоспроможні, порушують закон або ведуть бізнес у спосіб, який завдає або може завдати шкоди інвесторам чи кредиторам.

Зареєстровані фонди є найпопулярнішим типом регульованих взаємних фондів і складають близько 97% таких інвестиційних структур. Щоб мати кваліфікацію зареєстрованого взаємного фонду, необхідні мінімальні початкові інвестиції в розмірі не менше 100 000 USD (або еквівалент цієї суми в іншій валюті) або наявність акцій/частки, зареєстрованих на затвердженій фондовій біржі. Фонд такого типу може розпочати торги після надання:

 • Форми заявки (АРР-102-22 або для основних фондів, АРР-101-53).
 • Свідоцтва про реєстрацію.
 • Листів-згод від затвердженого місцевого аудитора й адміністратора.
 • Документ про пропозицію.
 • Афідевіту, який дозволяє агенту фонду подавати електронні документи до CIMA.
 • Форми заявки MLRO (MLO-154-99).
 • Підтвердження сплати реєстраційних зборів.

Створити інвестфонд на Кайманових Островах можна як майстер-фонд. Відповідно до Закону про взаємні фонди – це фонд, який має один або кілька регульованих фондів, що діють як фідерний фонд (це означає, що фідерний фонд проводить понад 51% своїх інвестицій через майстер-фонд прямо чи опосередковано) і який утримує інвестиції та веде торгівельну діяльність для реалізації інвестиційної стратегії фонду-спонсора. Основні фонди повинні реєструватися в CIMA як підкатегорія зареєстрованих взаємних фондів.

Пайові інвестиційні фонди з обмеженою участю інвесторів раніше були нерегульованою категорією взаємних фондів. З серпня 2020 року до них застосовуються вимоги обов'язкової реєстрації в CIMA. Ці фонди подібні до зареєстрованих взаємних фондів, крім того, що вони вимагають мінімальних інвестицій.

Однак такий фонд не може приймати більше 15 інвесторів, й інвестори повинні мати право призначати та зміщувати директорів фонду, генеральних партнерів або довірених осіб (залежно від обставин) більшістю голосів. Щоб створити пайовий інвестиційний фонд з обмеженою участю, потрібен такий пакет документів:

 • Форма заявки (APP-101-78 або для основних фондів з обмеженою участю інвесторів, APP-101-79).
 • Свідоцтво про реєстрацію.
 • Листи-згоди від затвердженого місцевого аудитора й адміністратора (якщо необхідно).
 • Документ про пропозицію, короткий виклад умов або інші маркетингові матеріали (якщо необхідно).
 • Підтвердження того, що інвестори мають право призначати та зміщувати оператора більшістю голосів (наприклад, установчі документи, документ про пропозицію або резолюцію).
 • Реєстраційні збори.

Документи про пропозицію взаємних фондів

Закон про взаємні фонди вимагає, щоб у процесі реєстрації інвестиційного фонду документ про пропозицію описував інтереси, які він пропонує інвесторам при укладанні важливих угод, та містив іншу інформацію, яка необхідна для того, щоб потенційний інвестор міг ухвалити обґрунтоване рішення про інвестування.

Інвестиційний фонд, його засновники та посадові особи також можуть нести відповідальність щодо будь-якого документа про пропозицію, що містить спотворення фактів (навмисне або за недбалістю), тому слід вжити заходів для забезпечення того, щоб фактичні заяви були правильними і не вводили в оману.

CIMA випустило Правила змісту документів про пропозицію – регульовані взаємні фонди, у яких подана конкретна інформація, яка має бути в документі про пропозицію, включно з:

 • Основною інформацією про тип організації, фінансовий рік та умови участі в капіталі.
 • Процедурами передплати та викупу.
 • Інвестиційними цілями, інвестиційними обмеженнями.
 • Істотними ризиками та будь-якими запропонованими позиками.
 • Винагородою оператора, адміністратора, менеджера/консультанта, кастодіана, головного брокера, аудиторів, юрисконсульта й інших постачальників послуг для фонду.
 • Принципами бухгалтерського обліку, які необхідно прийняти, та періодичністю звітності перед інвесторами.
 • Даними про директорів/менеджерів/керівників фонду, його генерального партнера або довірчого керуючого (залежно від обставин) та його менеджерів/радника.
 • Описом потенційних конфліктів інтересів.
 • Інформацією про важливі контракти.

Як створити приватний фонд на Кайманових островах?

Закон про приватні фонди визначає приватний фонд як юридичну особу, яка пропонує або випускає частки участі в акціонерному капіталі для інвесторів, об'єднуючи кошти інвесторів з метою надання їм можливості отримувати прибуток від придбання, володіння, управління такою юридичною особою, де:

 • інвестори не мають повсякденного контролю за створенням, володінням або розпорядженням інвестиціями;
 • інвестиції управляються оператором фонду або від його імені (йдеться про його директорів, генеральних партнерів або довірених осіб, залежно від обставин).

Це визначення виключає деякі ліцензовані банки і страхові компанії та нефондові механізми – такі, як приватні й сек'юритизаційні компанії, спільні підприємства та холдингові структури.

Реєстрація інвестиційного фонду в CIMA

Приватний фонд повинен зареєструватися в CIMA протягом 21 дня після прийняття інвесторів і до прийняття капіталовкладень від інвесторів. Реєстрація приватного фонду вимагає подання таких документів регулятору:

 • Форма заяви (АРР-101-77).
 • Свідоцтво про реєстрацію.
 • Установчі документи.
 • Меморандум про пропозицію, інші маркетингові матеріали (за наявності).
 • Листи-згоди від затвердженого місцевого аудитора й адміністратора (якщо необхідно).
 • Структурна схема.
 • Заявки та підтвердження оплати реєстраційних зборів.

Щоб заснувати інвестиційний фонд на Кайманових островах, можна використовувати одну з таких правових форм:

 • Компанія, яка звільнена від оподаткування на Кайманах і має особливу правосуб'єктність і певний рівень гнучкості.
 • Звільнене командитне товариство (ELP), найчастіше підходить для фондів прямих інвестицій чи нерухомості.
 • Пайовий траст заснований на угоді про довірче управління, відповідно до якого кожен власник паїв має пряме право на пропорційну частку в активах трасту.

Вимоги до інвестиційних фондів Кайманових Островів

Приватні фонди Кайманових Островів повинні застосовувати належні та послідовні процедури для оцінки активів, при цьому оцінка повинна відбуватися не менше одного разу на рік відповідно до прийнятих фондом стандартів бухгалтерського обліку.

Оцінку можуть проводити:

 • адміністратор фонду або незалежна третя особа, яка має відповідну кваліфікацію;
 • менеджер або оператор фонду за умови, що функція оцінки незалежна від функцій управління портфелем або що потенційні конфлікти інтересів повинні належним чином виявлятися, керуватися, відстежуватися та розкриватися інвесторам.

Письмова політика фонду щодо оцінки, включно з інформацією про особу, відповідальну за оцінку, має бути розкрита інвесторам. Якщо оцінка не проводиться незалежною третьою стороною, CIMA може вимагати, щоб її перевірив аудитор або інша незалежна третя сторона.

Приватні інвестиційні фонди повинні мати щорічний реєстраційний збір, подавати на перевірку ліцензійного аудитора-резидента річну фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів і річний фінансовий звіт, який пройшов аудит.

Інвестиційні фонди на Кайманових островах: додаткові нормативні зобов'язання:

1. Боротьба з відмиванням грошей (AML).

Інвестиційні фонди зобов'язані дотримуватися режиму боротьби з відмиванням грошей, протидії фінансовим махінаціям, що відображені в:

 • Законі про доходи від злочинів (зі змінами).
 • Законі про фінансування (заборону) поширення (зі змінами).
 • Положеннях про боротьбу з відмиванням грошей (зі змінами).

Відповідно до Положення про AML і Керівних принципів CIMA, всі фонди Кайманових Островів повинні призначити співробітника з дотримання вимог AML (AMLCO), який несе загальну відповідальність за дотримання фондом вимог боротьби з фінансовими злочинами, а також його заступника (DMLRO).

2. FATCA/CRS.

Інвестиційні фонди Кайманових Островів повинні реєструватися та звітувати як фінансові установи відповідно до законодавства Островів відповідно до Закону про дотримання податкового законодавства про іноземні рахунки (FATCA) і Загальний стандарт звітності (CRS). Ці режими призначені для полегшення дотримання податкового законодавства, вимагаючи автоматичного обміну інформацією з метою оподаткування (AEOI). Винятки становлять фонди, які інвестують у нефінансові активи, такі як нерухомість.

3. Зобов'язання щодо Закону про захист даних.

Взаємний фонд нестиме відповідальність за дотримання вимог Закону про захист даних щодо персональних даних, що їх обробляє фонд або від імені фонду будь-якими сторонніми обробниками – такими, як його адміністратор та інші постачальники послуг. Фонд повинен забезпечити надання інвесторам відповідного повідомлення про конфіденційність і відповідність договорів із постачальниками послуг, які обробляють персональні дані від імені фонду.

Висновок

Оскільки є безліч вимог при структуруванні фонду та регулювання інвестиційної діяльності має певні відмінності (через те, що інвестори фонду можуть перебувати в різних юрисдикціях), важливо звернутися за підтримкою до фахівців, якщо Ви плануєте відкрити інвестиційний фонд на Кайманових Островах.

Представники нашої компанії можуть проконсультувати щодо процедур, встановлених для запуску інвестфонду, та надати докладну інформацію про вимоги, необхідні для формування інвестиційного фонду в цій юрисдикції, що залежать від типу корпоративної структури. Щоб зв'язатися з нами, заповніть форму зворотного зв'язку нижче.