Форма замовлення консультації з регулювання криптодіяльності на БВО
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Криптовалютна промисловість на Британських Віргінських Островах (БВО чи BVI) ще перебуває на стадії розвитку. Перше, на що потрібно звернути увагу, це ставлення BVI до криптовалюти. Тим, хто планує відкрити компанію під ICO на БВО, нема про що хвилюватися, оскільки наглядовий орган, Комісія з фінансових послуг (FSC), визнає фонди, орієнтовані на криптовалюту.

Проте проблема для BVI, як і в інших юрисдикціях, полягає в тому, як регулювати криптовалютну діяльність. Про це докладніше йтиметься в цій статті. Також роз'яснимо деякі ключові аспекти, зокрема, як отримати криптоліцензію на БВО.

Регулювання криптовалюти на БВО

Більшість ICO та ITO, заснованих на BVI, використовують структуру комерційної компанії, зареєстрованої відповідно до положень Закону «Про комерційні компанії» (BCA). Ці компанії мають гнучку структуру та до них застосовуються привабливі податкові умови. Сьогодні ні FSC, ні уряд не надали нормативних рекомендацій щодо ICOs чи ITOs, а також не випустили жодних рекомендацій щодо криптовалюти чи фінансових технологій.

Як правило, запуск проектів ICO та ITO розглядається як форма інвестицій, яка не піддається безпосередньому регулюванню державою або органами фінансового ринку, через те, що токени є цифровими активами, які випускаються на блокчейн-платформах. Іншими словами, токени не є цінними паперами.

Однак тут потрібно врахувати деякі аспекти. Токени, що дають право їхнім власникам на отримання частки від прибутку, згенерованого компанією або проектом, в якому вони були придбані, можуть розглядатися як цінні папери і, отже, операції з ними регулюватимуться законодавством BVI про цінні папери. Протилежністю їм є утилітарні токени, якими інвестор отримує інші права, наприклад, ліцензію на отримання продуктів. Зверніть на це увагу, якщо маєте намір зареєструвати ICO компанію на БВО.

Що стосується криптовалют в цілому, то вони не розглядаються як фіатні кошти на Островах і не стоять нарівні з внутрішніми або іноземними фіатними валютами. При цьому на БВО почали запроваджувати законодавство, яке регулює надання відмінних від ICO послуг, пов'язаних із криптоактивами.

На початку 2023 року набрав чинності Закон «Про постачальників послуг віртуальних активів» (Закон про VASPs), який передбачає, що всі VASPs, які існували і вели свою діяльність до набрання чинності законом, а також всі, хто почне вести діяльність у криптосфері після його набуття чинності, повинні зареєструватися для отримання статусу VASP. Закон встановлює правила та вимоги для проведення операцій із віртуальними активами, а також передбачає заходи щодо протидії відмиванню грошей і фінансуванню протизаконних операцій. Це важливий крок у регулюванні криптовалютного ринку на Британських Віргінських Островах.

Якщо Вас цікавить отримання крипто ліцензії на БВО, зважте, що в цьому законі всі послуги поділені на 3 види:

 • Послуги зі зберігання віртуальних активів: надання безпечних сховищ для зберігання цифрових активів – таких, як криптовалюти. Це може включати створення та керування обліковими записами, надання захищених гаманців для зберігання приватних ключів і виконання регулярних перевірок безпеки.
 • Послуги з обміну віртуальних активів: надають можливість обмінювати одну криптовалюту на іншу або обмінювати криптовалюту на фіатні гроші і навпаки. Ці послуги часто пропонуються біржами криптовалют і можуть включати можливості торгівлі, ліквідності та виконання операцій.
 • Інші послуги у сфері віртуальних активів: консультації у сфері криптовалют і блокчейну, створення та аудит смарт-контрактів, розробка додатків і платформ на основі блокчейну та багато іншого.

Якщо компанія веде діяльність, яка підпадає під одну з вищезгаданих категорій, тоді в неї виникає обов'язок звернутися до FSC для отримання криптоліцензії.

Ліцензійні вимоги на Британських Віргінських Островах

Щоб отримати статус постачальника послуг віртуальних активів на БВО, необхідно виконувати певні кроки. Процедура передбачає такі етапи:

 1. Реєстрація юридичної особи, яка займатиметься наданням послуг віртуальних активів.
 2. Складання повного пакета необхідних документів, які потрібні для набуття статусу VASP. До цього списку можуть входити установчі документи, бізнес-план і положення щодо роботи з віртуальними активами. До речі, докладний план повинен включати опис послуг, схему доходів і витрат, а також маркетингову стратегію.
 3. Подання заявки на отримання статусу до відповідного наглядового органу.
 4. Перевірка й аналіз. Орган регулювання проведе перевірку Вашої заявки та уважно вивчить надані документи. Можуть бути потрібні додаткові документи або інформація для детальнішої оцінки.

Після схвалення заявки буде надано статус постачальника послуг віртуальних активів або відповідну ліцензію. У ході своєї діяльності необхідно ретельно дотримуватись усіх законів, вимог і положень, пов'язаних із наданням послуг віртуальних активів. Це включає встановлення системи внутрішнього контролю, звітності і дотримання заходів боротьби з відмиванням грошей (AML).

Для отримання статусу постачальника послуг віртуальних активів на BVI компанія має звернутися до FSC та надати таку інформацію:

 • імена й адреси осіб, які пропонуються на посади директорів і вищих посадових осіб VASP;
 • імена й адреси осіб, які володіють акціями, включаючи їхню частку володіння акціями VASP;
 • імена й адреси осіб, які мають контрольний інтерес у VASP;
 • фізична адреса VASP на Віргінських Островах;
 • ім'я й адреса аудитора VASP, включаючи згоду аудитора на здійснення аудиторських робіт;
 • ім'я й адреса передбачуваного уповноваженого представника VASP;
 • бізнес-план, що відноситься до VASP, який повинен містити, як мінімум, таку інформацію: знання, досвід та кваліфікацію особи, яка подає заявку на реєстрацію; детальну інформацію про характер, розмір, масштаб і складність VASP, про намічену технологію, метод надання послуги віртуальних активів і використання віртуального активу; інформацію про плановані маркетингові заходи VASP та передбачувані джерела бізнесу;
 • інформацію про планований людський потенціал VASP на початковому етапі й у довгостроковій перспективі;
 • інформацію про плановані схеми аутсорсингу і системи, які будуть використовуватися для управління такими схемами аутсорсингу;
 • інформацію про початковий капітал і фінансові прогнози VASP на перші три роки діяльності, включаючи прогнозовані витрати на запуск;
 • письмову оцінку ризиків VASP, в якій вказуються ризики, з якими VASP можуть зустрітися, та вказуються способи їх ідентифікації, оцінки, контролю і звітності;
 • письмове керівництво, що демонструє, як заявник, якщо йому буде надано реєстрацію, має намір дотримуватись вимог цього закону та будь-яких встановлених відповідно до нього нормативних актів, включаючи заходи, що вживаються заявником для запобігання відмиванню грошей, фінансуванню протизаконних організацій та операцій;
 • системи внутрішнього контролю та захисту даних (включаючи кібербезпеку), передбачувані до використання;
 • систему, яка буде введена для обробки активів клієнтів, встановлення відносин із кастодіанами та вирішення скарг VASP.

Криптолицензія на БВО: дотримання політики AML

Законодавство BVI встановлює конкретну політику та процедуру, які повинні виконувати «відповідні особи», які ведуть «відповідний бізнес». Ці терміни визначено в положеннях Закону про VASPs.

Отже, власники крипто-ліцензій на БВО зобов'язані дотримуватися певних вимог щодо протидії відмиванню грошей (AML), боротьби з фінансуванням незаконних організацій (CTF) та виконання процедур ідентифікації клієнтів (KYC). Основні вимоги, які зазвичай пред'являються до власників криптовалютних ліцензій на BVI:

 • Антивідмивання грошей (AML): власники ліцензій повинні розробити та реалізувати політику і процедури, які допоможуть запобігти використанню криптовалюти для відмивання грошей. Вони повинні встановлювати та підтримувати ефективну систему моніторингу транзакцій та звітності, а також проводити перевірку клієнтів і виявляти підозрілі угоди.
 • Боротьба з фінансуванням незаконних операцій та організацій (CTF): власники ліцензій повинні вживати заходів для запобігання використанню криптовалюти у фінансуванні протизаконних дій. Вони повинні проводити систематичну перевірку транзакцій і повідомляти про підозрілі операції у відповідні органи.
 • Процедури ідентифікації клієнтів (KYC): власники ліцензій повинні вимагати від своїх клієнтів проходження процедури ідентифікації, щоб переконатися в їхній справжності. Це може включати надання документів, що підтверджують особу й адресу клієнта, перевірку на належність до підсанкційних осіб чи організацій.

Оподаткування на БВО

Якщо говорити загалом, то Віргінські Острови є одним зі сприятливих місць для ведення бізнесу. BVI пропонує привабливе податкове середовище для міжнародних компаній, тут відсутні податки на прибуток, приріст капіталу, додану вартість тощо. Податкова нейтральність країни — одна з причин багатьох зареєструвати компанію на БВО. Щодо криптовалюти, то зараз оподаткування криптовалюти на Островах відсутнє.

Висновок

БВО стали популярним місцем для криптобізнесу завдяки наданню надійного захисту прав власності, наявності привабливого податкового режиму для криптовалютного бізнесу і гнучкої системи регулювання. Однак процедура отримання статусу постачальника послуг віртуальних активів на Британських Віргінських Островах – трудомістка, потребує зусиль і часу.

Правильним рішенням стане запит спеціалізованої допомоги юристів чи бізнес-консультантів, щоб забезпечити дотримання всіх необхідних правил і вимог. Фахівці IQ Decision UK можуть надати супровід реєстрації компанії під криптовалютну діяльність на БВО.