Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Угоди, що проводяться через кордони, вимагають дотримання як національних, так і міжнародних правил. Розробка міжнародних договорів купівлі-продажу товарів — важливий елемент ефективної діяльності підприємця. Рівень підприємницького досвіду, знання у законодавстві та нормативах, що регулюють міжнародну торгівлю, можуть призвести до складнощів, тому укладення письмових угод є важливим кроком при встановленні відносин, що юридично зобов’язують сторони та можуть мати вирішальне значення для захисту їхніх інтересів. 

Якщо ви шукаєте кваліфіковану підтримку та консультування з міжнародної угоди купівлі-продажу товарів, ми пропонуємо вам спочатку ознайомитися з цим матеріалом. 

Визначення міжнародного контракту купівлі-продажу 

Договір міжнародної купівлі-продажу — це угода між двома сторонами (покупцем та продавцем), у якій визначаються умови та предмети угоди, ціна, що підлягає сплаті. Ці типи угод регулюються Конвенцією ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. (CISG)

Конвенція є найбільш поширеним застосовним правом у міжнародних угодах. CISG встановлює єдині правила міжнародної купівлі-продажу та зазвичай застосовується до угод, коли бізнес здійснюється через кордони і або:

 • обидва ці держави є учасниками цієї Конвенції; 
 • або  норми міжнародного приватного права призводять до застосування права учасника цієї Конвенції. 

Крім того, Конвенція не застосовується до відносин між бізнесом та споживачем і зазвичай не застосовується до угод про надання послуг. Конвенція встановлює правила укладення міжнародних договорів, права та обов'язки продавців і покупців. Сторони угоди можуть прямо виключити/змінити застосування Конвенції в договорі. 

На сьогодні понад 75 країн ратифікували Конвенцію CISG. Майже всі країни-члени ЄС є договірними державами CISG, за винятком Ірландії, Португалії та Мальти. Конвенцію не ратифікувала Велика Британія. Багато приймаючих країн зробили зауваження щодо сфери застосування Конвенції. 

Як скласти міжнародний договір купівлі-продажу?

Договір купівлі-продажу є важливим доказом, що підтверджує зобов'язання сторін, визначення вигід для кожної з них. Тому при проведенні такого роду угод сторонам необхідно укласти комерційний договір у письмовій формі, особливо при міжнародній торгівлі (з іноземними особами).

 Міжнародна купівля-продаж товарів здійснюється у формі експорту, імпорту, тимчасового імпорту для реекспорту, тимчасового експорту для реімпорту та передачі через прикордонні пункти. Це означає, що існують обмеження на терміни міжнародної купівлі-продажу, які впливають на зміст при укладанні договору міжнародної купівлі-продажу.

Щоб скласти міжнародний договір купівлі-продажу, можна діяти двома способами: 

 • Визначення комерційної пропозиції та відправлення її покупцю для прийняття разом з загальними умовами продажу, які доповнюють комерційну пропозицію і стосуються претензій, невідповідності товару, відповідальності та засобів правового захисту, гарантій. 
 •  Визначення комерційних елементів договору міжнародної купівлі-продажу, який сторони зобов’язані прийняти.

Фактично, для укладення міжнародного договору купівлі-продажу достатньо, щоб сторони узгодили умови, які вони вважають суттєвими: характеристики продукту, ціна та оплата, кількість, дата постачаня і т. д. 

Для уточнення всіх деталей і умов укладення міжнародних договорів купівлі-продажу товарів, записуйтесь на консультацію з міжнародного договірного права до експертів нашої компанії. 

Міжнародний комерційний договір про купівлю або продаж товарів повинен містити наступні статті: 

Про товари

Точна і докладна інформація, необхідна для визначення та вказівки товару, предмета продажу, включаючи опис, країну походження, загальну кількість, упакування, перевірку товару та інші характеристики. 

Доставка

Точна і докладна інформація про місце, точний пункт доставки, дату або період доставки, перевізника та інші умови доставки. 

Ціна

Загальна ціна контракту, ціна за одиницю, валюта та метод визначення ціни (застосовується тільки у випадку, якщо сторони не змогли домовитись про ціну в контракті). Суми повинні бути вказані як цифрами, так і буквами.

Умови оплати

Спосіб оплати (наприклад, готівка, чек, переказ), реквізити банківського рахунку, час оплати і порядок оплати (наприклад, передоплата, банківська гарантія або інші способи оплати). 

Документи

Продавець повинен надати покупцю (або представити банку, вказаному покупцем), комерційний рахунок, транспортні документи, страхові документи, сертифікат походження, сертифікат перевірки, митні документи і т. д. 

Невиконання покупцем зобов’язань за оплатою ціни в узгоджений термін

 Визначення штрафних санкцій, які будуть застосовуватися, якщо покупець не сплачує ціну в узгоджений термін. 

Невиконання покупцем зобов’язань за доставку товару в узгоджений термін

Визначення того, які штрафи та інші санкції будуть застосовані, якщо продавець не доставить товар в узгоджений термін. 

Умови розторгнення контракту 

У яких ситуаціях відбувається порушення договору (коли сторона не виконує яку-небудь зі своїх зобов'язань за договором), події, визначені як суттєві порушення міжнародного договору про купівлю-продаж товарів, і як сторони повинні діяти, якщо одна з них порушує договір. 

Форс-мажорні обставини

Виникнення події або обставини, яка перешкоджає одній зі сторін виконати одне/кілька своїх зобов'язань за договором тією мірою, в якій така сторона доведе, що така перешкода знаходиться поза її контролем.

Процедура вирішення міжнародного спору

Порядок вирішення спорів за міжнародним договором, врегулювання розбіжностей або претензій, виникаючих з порушення умов договору. Якщо сторони вирішують вирішити спір шляхом арбітражу, то в контракті слід вказати арбітражний орган, кількість арбітрів, а також місце і мову арбітражу. 

Застосовне право

Як регулюються питання, що стосуються договору, не врегульовані положеннями, що містяться у самому договорі. 

Примітка. Для вибору застосовного права сторони можуть обрати право країни, в якій одна зі сторін юридично установлена. У випадку, якщо сторони договору є організаціями з країн, що підписали Конвенцію (Пакт) про міжнародну купівлю-продаж товарів, при відсутності положення про вибір права ця Конвенція застосовується для врегулювання міжнародних спорів.

Виходячи з наших знань міжнародного торговельного та договірного права, а також з багаторічного досвіду роботи та супроводження зовнішньоекономічних угод, ми пропонуємо нашим клієнтам юридичні консультації та допомогу у укладанні міжнародних договорів купівлі-продажу товарів з урахуванням відмінностей в правових, комерційних та культурних аспектах взаємин між партнерами. 

Використання CISG  при укладанні міжнародних комерційних контрактів: плюси та мінуси. 

Конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу визнана важливим правовим інструментом для регулювання міжнародних комерційних контрактів.

Плюси застосування CISG

Мінуси застосування CISG

 • CISG надає єдині правила для міжнародних купівлі-продажу товарів, що спрощує процес укладання та виконання контрактів між сторонами з різних країн. 
 • CISG застосовується до широкого спектру товарів, крім товарів, призначених для особистого використання, а також деяких інших винятків. 
 • CISG визнана більш ніж 90 країнами, що забезпечує її міжнародне визнання та застосування.
 • CISG враховує багато загальних міжнародних ділових практик, що робить положення Конвенції адаптивними до вимог міжнародного бізнесу. 
 • CISG застосовується лише до купівлі-продажу товарів, не поширюється на орендні та ліцензійні договори.
 •  Можуть виникнути ситуації, коли CISG може суперечити національним законам, що може викликати правову невизначеність та спори. 
 • Деякі терміни та формулювання в CISG можуть тлумачитися по-різному в різних юрисдикціях, що може призводити до правових спорів. 
 • CISG не застосовується до контрактів автоматично, і сторони можуть виключити положення Конвенції з застосування в контракті.

Ще однією причиною відмови від вибору CISG може стати той факт, що юристи мають менший досвід роботи з Конвенцією. Ця причина безпосередньо впливає на вирішення міжнародних спорів з купівлі-продажу товарів. Наприклад, відповідно до законодавства США однією з найсерйозніших проблем для судового розгляду є проблема "битви форм", що виникає, коли покупець подає замовлення на постачання за стандартними умовами, а продавець представляє власні умови. CISG слідує правилу "дзеркального відображення" і "останнього кадру". Будь-яка різниця між офертою та акцептом перетворює акцепт взаємну оферту, яка, як правило, приймається в результаті виконання контракту (це загальне право в США).

Спеціалісти IQ Decision UK можуть надати допомогу в підготовці необхідного пакету документів для укладення міжнародного договору купівлі-продажу товарів. 

Юридичні консультації з договірного права

Наші бізнес-консультанти спеціалізуються на міжнародному комерційному праві та консультують з різних структур міжнародної торгівлі. Складання контрактів, особливо в транскордонних угодах, часто визначає курс на успішні комерційні відносини з іноземним бізнес-партнером. 

У міжнародних контрактах особлива увага повинна бути приділена перевагам і недолікам різних правових систем, а також застосуванню певних правил, таких як Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (CISG). Крім того, велике значення має розробка статей щодо вирішення спорів. 

У випадку договорів транскордонної купівлі-продажу, що підпадають під дію Конвенції CISG, повинні дотримуватися особливі правила, якщо вони не виключені договором, які у деяких випадках можуть значно відрізнятися від національних законів про продажу, наприклад:

 • Умови та строки виконання зобов'язань щодо перевірки та повідомлення про невідповідність. 
 • Умови розірвання договору. 
 • Обмеження розміру відшкодування шкоди передбаченою шкодою. 

Ми консультуємо з питань складання міжнародних комерційних контрактів та проводимо due diligence міжнародних договорів купівлі-продажу. Якщо вирішення корпоративного конфлікту у позасудовому порядку не є можливим, наша команда представляє інтереси наших клієнтів в судах та в межах альтернативного вирішення спорів (медіація, ADR).

Висновок

Міжнародна торгівля набагато складніша за національний бізнес. Глобалізація триває, так само як і інтернаціоналізація договірного та торговельного права. Конвенція про міжнародну купівлю-продаж товарів відіграє важливу роль у глобалізації договірного та торговельного права завдяки ясності у міжнародних угодах купівлі-продажу. 

Міжнародна комерційна угода потребує точного та детального контракту. Однак складання договору за міжнародним правом самостійно може виявитися витратним та часомістким. Договір повинен містити набір чітких та деталізованих договірних умов для міжнародної купівлі-продажу товарів. 

З урахуванням міжнародного характеру комерційних угод, ми надаємо повний спектр послуг, починаючи від консультування зі складання міжнародних договорів до супроводження клієнтів у процесі виконання контрактів та захисту їхніх інтересів у позасудових та арбітражних суперечках.