Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Гонконг є міжнародним фінансовим центром та однією з найпривабливіших юрисдикцій світу для ведення бізнесу в криптовалютній індустрії. Організація бізнесу в Гонконгу має низку беззаперечних переваг, пов'язаних із якісним банківським обслуговуванням, безпечним бізнес-середовищем, прозорою податковою системою та привабливим інвестиційним кліматом. Як один із найважливіших глобальних FinTech-центрів Гонконг відкриває широкі можливості для компаній в індустрії криптовалют.

Крипторегулювання в Гонконгу

Починаючи з 2014 року, криптовалюти в Гонконгу визначені як «віртуальні активи». Примітно, що в цій юрисдикції відсутня спеціальна законодавча база, яка регламентує операції із цифровими грошима. Відповідно до рішення гонконгської Комісії з цінних паперів і ф'ючерсів, криптовалютам у цій юрисдикції надано статус virtual assets — «віртуальних активів», які не є цінними паперами.

Тому операції з криптовалютами не входять до переліку регульованих видів фінансової діяльності з боку місцевих органів нагляду. Водночас діяльність криптовалютних майданчиків (бірж) у Гонконгу підлягає обов'язковому ліцензуванню.

У державі функціонує законодавство, яке відповідає за врегулювання KYC та AML напрямків. У червні минулого 2022 року державним апаратом Гонконгу було прийнято зміни та поправки до Закону «Про протидію відмиванню коштів і спонсоруванню тероризму». Цим законним актом Гонконг фактично легалізував криптовалюти як інвестиційного активу та платіжного інструменту. Це відкриває додаткові можливості для агентів фінансового ринку, які планують свою діяльність на території Гонконгу.

В останній редакції законодавчого акту "віртуальні активи" (virtual assets (VA)) визначаються як "цифрове вираження вартості активу", захищене криптографічно. Отже, прийнятим нормам за цифровими валютами закріплені такі особливості:

 • є розрахунковою одиницею та/або засобом акумулювання доданої вартості;
 • використовується як обмінні грошові засоби;
 • доступне для зберігання, обміну та продажу в електронному форматі.

На цьому етапі законодавчим актом врегульовано криптовалютні майданчики або біржі цифрових активів (VASP), робота яких підлягає ліцензуванню з боку місцевих регуляторів.

Відповідно до законодавчої бази юрисдикції, оператори криптовалютного ринку Гонконгу можуть проводити операції та співпрацювати виключно з зареєстрованими у SFC фінансовими платформами. На цьому етапі послуги в цьому напрямі доступні лише для професійних інвесторів.

Основними контролювальними органами держави є:

 • Управління грошового обігу Гонконгу (HKMA).
 • Гонконгська комісія з цінних паперів і ф'ючерсів (SFC).

Крім того, у Гонконгу застосовуються спеціалізовані норми, які регламентують ICO за допомогою прирівнювання токенів до похідних фінансових активів.

Особливості ліцензування криптовалютної діяльності в Гонконгу

У Гонконгу перед тим, як здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з криптовалютними операціями, необхідно отримати відповідну криптоліцензію. Державною політикою Гонконгу у фінансовій сфері запроваджено новий режим ліцензування операторів і постачальників послуг «віртуальних активів» – VASPs. Норми та положення цього ліцензійного режиму набувають чинності починаючи з 1 червня 2023 року. Зміна та вдосконалення порядку ліцензування постачальників криптовалютних послуг сприяє залученню більшої кількості міжнародних інвесторів для створення та розвитку фінансового бізнесу в регіоні.

Постачальники, що підлягають ліцензуванню в Гонконгу, розділені на дві основні категорії:

 1. біржі криптовалют, створені в Гонконгу (Сянгані);
 2. біржові майданчики, які засновані за межами юрисдикції, але займаються просуванням своїх послуг на ринку Сянгана.

Зазначені види криптобірж підпорядковуються жорстким умовам регулювання та ліцензування. На цьому етапі криптовалютним біржам, які працюють в юрисдикції, дозволено надавати фінансові послуги виключно професійним інвесторам. Регуляторами Гонконгу встановлено правила, які встановлюють обмеження доступу роздрібних інвесторів до інвестування в криптоактиви. Ознайомитись з умовами ліцензування фінансових операцій із криптовалютними активами можна на офіційних інтернет-сайтах місцевих регуляторів – hkma.gov.hk та sfc.hk.

У межах реформування фінансової сфери законодавством Гонконгу також запроваджуються штрафні санкції за шахрайські чи протизаконні дії в криптовалютній сфері.

Які компанії мають право отримувати криптовалютні ліцензії в Гонконгу

Відповідальність за регулювання криптовалютної промисловості в Гонконгу покладено на Securities and Futures Commission (SFC). Для діяльності криптовалютної біржі в досліджуваній юрисдикції потрібна криптоліцензія комісії з цінних паперів і ф'ючерсів, яка надає можливість здійснення операцій із криптовалютою на біржі. Ліцензування діяльності на здійснення криптовалютних операцій передбачає подання відповідної заяви до SFC. Заявник повинен дотримуватися норм, кодексів і посібників регулятора, а також чітко дотримуватись законодавства про AML.

Для того, щоб отримати ліцензію, необхідно зареєструвати юридичну особу (компанію), яка володітиме й управлятиме біржовим майданчиком.

Вимоги Комісії з цінних паперів і ф'ючерсів (SFC) стосуються переважно керівництва та власників фінансової компанії, а також пакету супровідних документів, які обов'язково подаються разом із ліцензійною заявкою.

SFC висуває низку вимог, яким має відповідати компанія для отримання ліцензійного дозволу на криптовалютну діяльність у Гонконгу:

 • наявність гонконгської реєстрації або міжнародної реєстрації відповідно до законодавчих норм Гонконгу;
 • у штаті компанії мають бути щонайменше дві відповідальні посадові особи — Responsible Officers (RO). Наявність місцевої реєстрації як мінімум в одного зі співробітників є обов'язковою умовою;
 • відповідність кваліфікації та знання керівного персоналу у сфері криптовалютної діяльності стандартам і вимогам SFC;
 • політика компанії в галузі AML/KYC є невід'ємним елементом фінансового регулювання. Криптоплатформа, що працює з віртуальними активами, повинна дотримуватися жорсткої політики AML/KYC.

Крім перерахованих вище вимог та умов для отримання ліцензії на криптобіржу в Гонконгу регулятор враховує такі важливі моменти в діяльності крипто бірж, як:

 • стабільність фінансового розвитку та фінансовий стан і кредитоспроможність ліцензіата;
 • корпоративний імідж, надійність і компетенція заявника на ринку криптовалютних послуг;
 • дотримання вимог AML-законодавства, законодавства щодо боротьби з ухиленням від сплати податків, спонсоруванням тероризму тощо;
 • подання звітів про підозрілу діяльність і проведення належної перевірки клієнтів.

Послідовність отримання криптоліцензії в Гонконгу

Процес отримання дозволу на провадження криптовалютної діяльності в юрисдикції включає такі етапи:

 1. офіційна реєстрація юридичної особи та виконання заявлених вимог регулятора для отримання ліцензії;
 2. реєстрація відповідної заявки в SFC;
 3. тестування компанії щодо відповідності вимогам наглядового органу та законодавчим положенням юрисдикції;
 4. аудит кінцевих бенефіціарів компанії на відповідність вимогам регулятора;
 5. видача ліцензійного дозволу на криптовалютну діяльність.

Учасники криптовалютного ринку Гонконгу зобов'язані розробляти та впроваджувати ефективні процедури, інструменти та механізми контролю управління поточними фінансовими операціями з урахуванням відповідних місцевих і міжнародних рекомендацій регуляторних органів. Ці рішення спрямовані на зниження ринкових ризиків, попередження відмивання грошей і фінансування тероризму.

Вигоди та переваги отримання ліцензії на криптобіржу в Гонконгу

Юрисдикція Гонконгу надає безпечне середовище для здійснення фінансових операцій із цифровими активами. Використання виваженого підходу до крипторегулювання дозволяє Гонконгу задавати тенденції розвитку ринку віртуальних валют в азіатському регіоні.

Виділимо ключові переваги отримання ліцензії на провадження криптовалютної діяльності в Гонконгу:

 • гнучка система оподаткування та прозора законодавча база;
 • мінімальні бізнес-ризики, відсутність інвестиційних обмежень;
 • легалізація роздрібних фінансових операцій із цифровими валютами;
 • курс на розвиток криптобізнесу та децентралізованих технологій;
 • запуск нових активів на офіційних торговельних платформах, прив’язаних до ціни криптовалют;
 • створення та впровадження сучасної системи ліцензування операторів ринку фінансових послуг у криптовалютній сфері;
 • послаблення у сфері регулювання цифрових активів у Гонконгу шляхом створення відповідних регулятивних норм;
 • розширення спектру варіантів криптотрейдингу та інвестицій на території юрисдикції.

Спеціалісти нашої компанії нададуть юридичний супровід під час інкорпорації компанії (криптобіржі) у Гонконгу й отримання відповідної криптовалютної ліцензії. Забезпечуємо комплексний супровід криптовалютної діяльності в Гонконгу, збирання, підготовлення та перевірку документів на відповідність законодавчим вимогам держави та отримання криптоліцензії. Практикуємо індивідуальний підхід під час вибору оптимального виду ліцензії залежно від бізнес-моделі Вашого підприємства.