Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Єврокомісія (далі Комісія) розпочала публічні консультації щодо своєї пропозиції із запровадження загальної системи корпоративного оподаткування в ЄС. Консультації відкриті до 5 січня 2023 р. Комісія стверджує, що ця пропозиція дозволить знизити витрати на дотримання вимог за рахунок формування узгодженого підходу щодо корпоративного оподаткування в країнах Євросоюзу. І перш ніж зареєструвати компанію в ЄС, варто уважно ознайомитись із ключовими аспектами ініціативи Єврокомісії.

Запровадження загальної системи корпоративного оподаткування в ЄС

У травні 2021 р. Комісія опублікувала Повідомлення для Європейського парламенту та Ради під назвою «Оподаткування бізнесу у XXI столітті». Одним із аспектів плану було оновлення широкої мети створення спільної податкової бази для бізнесу в ЄС.

Комісія раніше надала аналогічні пропозиції у 2011 та 2016 роках для загальної бази корпоративного податку (CCTB) та загальної бази консолідованого корпоративного податку (CCCTB), які пропонувалося застосовувати до корпоративних груп із консолідованим доходом, що перевищує 750 млн євро.

Нова пропозиція стосується системи оподаткування доходів для підприємств у Європі (BEFIT). BEFIT має стати єдиним зведенням правил корпоративного оподаткування для ЄС, що ґрунтується на ключових характеристиках загальної податкової бази держав-членів. Зокрема, Комісія сподівається розвинути прогрес, досягнутий у глобальних дискусіях навколо BEPS 2.0, де обговорюються аналогічні концепції за рахунок використання формули часткового перерозподілу прибутку в межах Компонента 1 та загальних правил розрахунку податку з метою застосування Компонента 2.

Нові правила корпоративного оподаткування в ЄС: публічні консультації

Якщо Ви хочете відкрити компанію в ЄС і стати успішним підприємцем, то спочатку важливо прорахувати, продумати, зважити, вибудувати стратегію. Комісія запросила відгуки громадськості про свою пропозицію BEFIT, яка підтверджує, що вона має намір подати законодавчу пропозицію щодо нової системи корпоративного оподаткування у 2023 р.

Наразі ЄС не має спільної системи корпоративного оподаткування, незважаючи на всі зусилля Комісії з просування своєї пропозиції CCCTB. Натомість платникам податків, які працюють за кордоном, доводиться мати справу з 27 різними податковими системами, і Єврокомісія зазначає, що відсутність загальної системи корпоративного оподаткування робить підприємства ЄС менш конкурентоспроможними як через спотворення в інвестиційних, так і фінансових рішеннях, а також через збільшення витрат на дотримання вимог для підприємств, які працюють у більш ніж одній європейській країні. Це потенційно ставить підприємства Євросоюзу в невигідне конкурентне становище порівняно з підприємствами, які працюють на ринках за межами ЄС.

Для вирішення цієї проблеми Комісія запропонувала нову реформу системи оподаткування підприємств ЄС відповідно до принципів, що лежать в основі двокомпонентного підходу ОЕСР/G20, та частково на їх основі. BEFIT буде новим набором правил, який замінить 27 різних систем корпоративного оподаткування для підприємств і компаній.

Інвесторам, яких цікавить відкриття бізнесу в Європі, важливо врахувати, що BEFIT буде застосовуватися до підприємств ЄС або компаній, які є частиною груп, і в більшості випадків є більш ніж в одній європейській країні (група BEFIT). Для сумісності із законодавством Європейського Союзу та для підтримки рівних умов можуть бути включені групи компаній, що працюють лише в одній країні. BEFIT може застосовуватися до груп із глобальними (консолідованими) доходами вище за певний поріг.

Спочатку для пропозиції BEFIT необхідно встановити ключові принципи, що лежать в основі характеристик загальної корпоративної податкової бази ЄС. Є два основні способи побудови податкової бази. Один із них полягає у створенні всеосяжної та докладної системи загальних правил для податкової бази, як у більш ранній пропозиції CCCTB. Інший спосіб, що ґрунтується на Компоненті 2 підходу ОЕСР, полягає у встановленні податкової бази шляхом застосування обмежених податкових коригувань до фінансової звітності компаній.

Другий варіант використовує фінансову звітність як відправну точку для розрахунку податкової бази кожної компанії в групі підприємств, що розглядаються. Наступним кроком є ​​консолідація індивідуальної податкової бази всіх членів групи перед їх розподілом із використанням формули країн ЄС, у яких члени групи мають оподатковувану присутність.

Консультації з громадськістю з'ясовують думку громадськості щодо пропозиції BEFIT, різні варіанти політики для розроблення основних характеристик BEFIT, зокрема:

 • охоплення нової системи, включно з питанням про те, чи повинна вона застосовуватися лише до груп із консолідованою глобальною виручкою понад 750 млн євро або і до дрібніших груп;
 • як розрахувати єдину податкову базу;
 • як консолідувати окремі податкові бази членів групи BEFIT та розподілити консолідовану базу країн ЄС;
 • як розподіляти прибуток за угодами з підприємствами чи компаніями, які не входять до групи BEFIT;
 • які адміністративні спрощення можуть бути запроваджені разом із цією пропозицією.

При виборі країни ЄС для реєстрації компанії також важливо пам'ятати, що в межах нової ініціативи Єврокомісія очікує відгуки щодо низки питань щодо запровадження податкових коригувань, включаючи:

 • амортизацію основних засобів;
 • звільнення від розподілу отриманого прибутку;
 • звільнення від доходів та невідрахування збитків постійного представництва;
 • неможливість відрахування корпоративних податків та аналогічних податків на прибуток;
 • правила усунення боргової упередженості;
 • податковий кредит на дохід, що вже оподатковується за межами ЄС (крім звільненого доходу), – такий, як відсотки, роялті та інший дохід, що виплачується компанії в межах BEFIT;
 • правила протидії зловживанням із загальних питань – таких, як загальне правило протидії зловживанням (GAAR), правила контрольованих іноземних компаній (CFC), обмеження відрахування відсотків і гібридні невідповідності;
 • правила входу та виходу з BEFIT (корпоративна реструктуризація та перехідний етап).

На наступному етапі індивідуальна податкова база всіх членів групи (тобто компаній, які є податковими резидентами ЄС, або постійних представництв компаній, заснованих за межами Євросоюзу, але які перебувають у ЄС) буде об’єднана для формування консолідованої податкової бази. Оскільки консолідація унеможливлює внутрішньогрупові угоди в ЄС, більше не буде необхідності застосовувати трансфертне ціноутворення до операцій між компаніями консолідованої групи. Натомість буде використана формула для розподілу прибутку між різними країнами ЄС, у яких група працює з оподатковуваною присутністю. Іншим результатом такої консолідації може стати звільнення від транскордонних збитків, якщо один член групи або більше є збитковими для оподаткування.

Нарешті, щоб забезпечити максимальну простоту BEFIT, Комісія зазначає, що було б краще мати лише обмежені секторальні винятки. Ось чому під час консультації розглядається питання про те, як найкраще використовувати формулу BEFIT для розподілу прибутку в певних секторах, наприклад, у випадках реєстрації компаній у секторі фінансових послуг у ЄС.

Бізнес у Європейському Союзі: який вплив ініціатива матиме на трансфертне ціноутворення?

Відповідно до BEFIT принцип ринкових відносин, як і раніше, застосовуватиметься до угод із ціноутворення між компаніями групи BEFIT та компаніями групи, які є податковими резидентами за межами ЄС. Ініціатива могла б спростити методи застосування правил трансфертного ціноутворення, щоб дати платникам податків більшу правову визначеність, при цьому не відхиляючись від принципу «витягнутої руки».

Зокрема, передбачається, що для забезпечення податкової визначеності можна використовувати систему, засновану на галузевих контрольних показниках, для визначення того, чи податковий орган розслідуватиме угоди. Це не замінить принципу ринкових відносин, і компаніям все одно доведеться проводити необхідний аналіз трансфертного ціноутворення.

У межах такої системи угода між компанією, що входить до групи BEFIT, та фірмою, яка не входить до її складу, оцінюватиметься як така, що має низький, середній або високий ризик через недотримання принципу ринкових відносин. Це залежатиме від того, як оплата за транзакцію співвідноситься з серією контрольних показників для кожної категорії галузі та виду діяльності.

Наша команда експертів може надати допомогу у виборі найвигіднішої країни для реєстрації компанії в Європі з урахуванням характеру діяльності та цілей інвесторів, а також докладно проконсультувати щодо актуальних змін законодавчої бази.

Висновок

Європейська комісія планує запровадити BEFIT до ЄС у 2023 році після врахування коментарів, отриманих під час громадських консультацій. Пропозиція є важливою і перспективною для всіх транснаціональних корпорацій, що ведуть бізнес в одній із країн Європи. Обговорити всі питання щодо теми статті можна в межах індивідуальної консультації.