Форма замовлення консультації з вибору юрисдикції для реєстрації компанії
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Для ухвалення рішення про просування бізнесу на міжнародний рівень є багато об'єктивних причин. З-поміж них – зміна організаційної структури підприємства, розширення сфери діяльності, прагнення зменшити ризики і диверсифікувати активи. Крім цього, підприємців та інвесторів залучають перспективне ділове партнерство, можливості доступу до інноваційних технологій, міжнародних програм розвитку міжнародної торгівлі. Для вирішення цих і подібних завдань цілком розумним рішенням є реєстрація компанії за кордоном. При цьому першочергове значення має вибір оптимальної юрисдикції, і безпосередній вплив на цей вибір мають стратегічні цілі бізнесу.

Реєстрація компанії за кордоном надає можливості для використання передових рішень у галузі кадрового резерву, міжнародної логістики тощо. Також виведення бізнесу на міжнародний ринок може бути ефективним із погляду податкового планування. Отже, щоб відкрити компанію в іноземній юрисдикції, важливо спочатку ознайомитися з усіма юридичними формальностями процесу та з перевагами тієї чи іншої країни для цілей Вашого бізнесу, про що докладніше йтиметься у статті.

Процедура просування бізнесу на міжнародний рівень

Для компанії, яка стабільно зростає, вихід на нові ринки – лише питання часу. Коли ж виникає потреба вибору юрисдикції для реєстрації компанії або розширення бізнесу, варто зважити на кілька ключових моментів, з-поміж яких:

 1. Яка правова форма найкраще відповідає Вашим цілям і потребам.
 2. Визначення внутрішньокорпоративної структури (наприклад, власники та директори, чи потрібен місцевий агент).
 3. Додаткові параметри – такі, як наявність реального чи віртуального офісу, вимоги до місцевого персоналу, доступність банківських послуг тощо.

Підприємці та інвестори повинні розуміти, що ключова мета просування бізнесу на міжнародний рівень — оптимізація як окремих складових, так і бізнес-процесу загалом. Юридичні колізії в законодавстві країн, відмінності у специфіці бізнесу – у них може розібратися лише кваліфікований фахівець. Тому звичайна практика – співпраця зі спеціалізованою командою, яка допоможе у процесі реєстрації та надасть подальше юридичне супроводження бізнесу.

Переваги реєстрації бізнесу за кордоном

Реєстрація іноземної компанії дає доступ до різних конкурентних переваг під час комерційної діяльності. З-поміж найважливіших варто відзначити:

 • Оптимізацію бізнес-процесів.
 • Позитивний і респектабельний імідж компанії.
 • Вихід на нові ринки.
 • Диверсифікацію бізнес-ризиків.
 • Доступ до нових талантів.
 • Пошук нових ділових партнерів
 • Залучення нових клієнтів.
 • Доступ до нижчих витрат на персонал і загальних експлуатаційних витрат.
 • Розвинений банківський сектор.
 • Митні та податкові пільги.

Реєстрація компаній: що важливо враховувати?

Якщо Ви намагаєтеся отримати доступ до міжнародних ринків, маєте продукт чи послугу, яка є привабливішою для іноземного ринку, ніж для місцевих клієнтів, або хочете скористатися перевагами інвестиційного середовища тієї чи іншої держави, відкриття бізнесу за кордоном стане хорошим рішенням. Але варто пам'ятати, що існує безліч юридичних нюансів, які виникають у міжнародному бізнесі.

Наприклад, деякі країни обмежують права власності для іноземців. Інші вимагають, щоб іноземний інвестор уклав договір із місцевим партнером, залученим до бізнесу. Вивчення правил допоможе зробити всі необхідні підготовчі кроки для створення компанії та її подальшого ефективного розвитку.

Нижче наведено деякі основні фактори, які варто враховувати при пошуку нової юрисдикції для бізнесу:

 • безпека бізнесу;
 • вид діяльності;
 • наявність необхідної інфраструктури;
 • оподаткування;
 • операційні витрати;
 • репутація.

Безпека бізнесу

«Престиж» юрисдикції — ціннісне поняття, що складається з різних компонентів і може змінюватись у часі. Як правило, країни-члени ЄЕЗ мають позитивний імідж у міжнародному бізнесі. Враховуються різні рейтинги країн, найбільш відомими з яких є рейтинг «Легкості ведення бізнесу» та Індекс економічної свободи.

Також щороку випускається рейтинг країн у галузі захисту прав власності. Наприклад, такі держави, як Швейцарія та Сингапур лідирують в Індексі захисту прав власності (варто враховувати при виборі місця для запуску стартапу або масштабування бізнесу).

Крім того, безпечна юрисдикція — це та, де розроблені законодавчі норми ведення бізнесу, що жорстко регулюються, і норми поведінки. Наприклад, розвинені економіки впроваджують принципи KYC (Know your customer, що вимагають обов'язкової ідентифікації контрагента), а відповідальність за дотримання клієнтами ділової етики лежить не на регулювальних органах, а на постачальниках послуг. Отже, безпека бізнесу досягається за рахунок жорсткіших нормативних вимог.

Вид діяльності

Якщо Ви вирішили розпочати новий бізнес в іноземній юрисдикції або Вас цікавить масштабування бізнесу, тоді одним із ключових моментів, на які потрібно звертати увагу, є простота реєстраційного процесу. З-поміж іншого важливо взяти до уваги такі фактори, як терміни та простота реєстрації, розмір реєстраційних зборів, мінімальний початковий капітал для відкриття нової компанії за кордоном.

Доцільно розпочинати вибір юрисдикції для реєстрації бізнесу з визначення цілей та основних напрямів діяльності. Для цього складається бізнес-план і вибирається найбільш оптимальна організаційна форма компанії, що реєструється відповідно до переваг, які пропонує та чи інша країна. Залежно від держави та напрямку діяльності, є відмінності в мінімальному статутному капіталі. Фахівці нашої компанії враховують усі необхідні деталі та готові запропонувати клієнтам індивідуальне рішення з урахуванням особливостей їхнього бізнесу.

Наявність необхідної інфраструктури

Географія бізнесу та місцезнаходження контрагентів, можливість відкрити рахунок в іноземному банку для заявленої діяльності, запланована пряма взаємодія з клієнтами — всі ці критерії необхідно враховувати при обранні юрисдикції. Фахівці нашої компанії проаналізують Вашу бізнес-модель, нададуть рекомендації, що ґрунтуються на Ваших цілях, щодо оптимальної юрисдикції та допоможуть із подальшим створенням компанії.

Оподаткування

При виборі юрисдикції для запуску стартапу важливо зосередити увагу на оподаткуванні, ознайомитися зі ставками корпоративного податку, доступними пільгами чи спеціальними податковими режимами. За грамотного податкового структурування можна значно знизити податкове навантаження на бізнес.

Також варто враховувати, що в усьому світі запроваджується жорсткий контроль податкових органів за діяльністю компаній. Не знаючи всіх аспектів правового регулювання, неправильний вибір юрисдикції може поставити під загрозу як сам бізнес, так і добробут його власників.

Операційні витрати

Операційні витрати – витрати, які компанія зазнає під час звичайної господарської діяльності. Вони включають орендну плату, плату за компослуги, устаткування, витрати на маркетинг, заробітну плату працівникам, страхування. Вони фіксовані й оплачуються регулярно. Знаходження правильного балансу, а саме отримання конкурентних переваг і прибутку, при цьому збереження цілісності та якості операцій, може принести значні вигоди. Це ще одна з причин, чому спочатку варто проконсультуватися з профільним експертом і запросити супровід реєстрації міжнародної компанії.

Репутація

Репутація будь-якої юрисдикції – важливий критерій для ведення бізнесу. На обрану країну звертатимуть увагу як банки, де власники компаній захочуть відкрити рахунок для бізнесу, так і майбутні партнери. Важливо, щоб обрана юрисдикція не була включена до «чорних» чи «сірих» списків. Це ще один важливий аспект при виборі країни для інкорпорації бізнесу. Тому профільні експерти ретельно підходять до розгляду цього питання.

Інші фактори, на які важливо звертати увагу при виборі країни для запуску бізнесу:

 • доступ до фінансів і конкурентне середовище;
 • де відбуватиметься діяльність і де знаходяться основні клієнти/споживачі;
 • з якою державою засновники мають фактичні економічні та ділові зв'язки для дотримання вимог substance.
 • політична, економічна та правова стабільність країни;
 • особливості ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
 • можливість отримати ППП чи інший імміграційний статус.

Вибір країни для реєстрації компанії

Далі йтиметься про кращі юрисдикції серед іноземних інвесторів, які більшою мірою відповідають бізнес-цілям.

Реєстрація компанії в Європі

Країна

Ключові переваги та особливості

Реєстрація компанії у Великій Британії

Сполучене Королівство є однією з найуспішніших економік у світі. Вона залучає більше внутрішніх інвестицій з Азії та США, ніж будь-яка інша європейська країна, забезпечуючи майже чверть усіх інвестицій до Європи. Цей успіх знаходить своє відображення у кількості іноземних компаній, які ведуть тут діяльність.

 Сприятливе ділове середовище та досить швидкий процес реєстрації компанії у Великій Британії означають, що ця країна є однією з найпривабливіших для відкриття бізнесу.

Уряд надає пріоритет залученню інвестицій з-за кордону та прагне забезпечити максимально ліберальну нормативно-правову базу. Мало обмежень на іноземне володіння або інвестиції, хоча деякі сектори – такі, як фінансові послуги, жорстко регулюються для захисту споживачів.

 Фінансові стимули доступні для компаній, які інвестують у певні галузі та сектори. Гранти можуть бути надані для допомоги інвесторам у створенні робочих місць у певних районах Великої Британії, переважно за межами Лондона. Інші стимули для іноземців переважно набувають форми грантів на дослідження та розробки.

Реєстрація компанії в Ірландії

Ірландія позиціонується як торговельний міст між Європою та США. Економіка країни характеризується припливом іноземних інвестицій, низьким корпоративним податком і ліберальним підходом до торгівлі.

Крім того, це глобальний центр електронної комерції із сильною технічною спільнотою, доступними грантами для запуску стартапу в Ірландії та телекомунікаційною мережею світового класу. Країна має сприятливе податкове середовище для всіх прибутків від торгівлі.

Уряд оптимізував свою регулювальну інфраструктуру. Немає загальних обмежень на іноземне володіння, капітал і дивіденди можуть бути вільно репатрійовані. Ірландія має двосторонні податкові угоди з багатьма країнами.

Влада Ірландії у співпраці з ЄС пропонує широкий спектр стимулів для міжнародних інвесторів, зокрема гранти на дослідження та розробки.

Реєстрація компанії у Швейцарії

Характеризуючись фінансовою, політичною та економічною стабільністю, Швейцарія є привабливою країною для започаткування бізнесу. Економічна політика сприятлива щодо вільної зовнішньої торгівлі, з низькими імпортними митами. У результаті країна відома в усьому світі як центр торгівлі та фінансів, а це означає, що відкриття компанії у Швейцарії надасть доступ до першокласних корпоративних банківських послуг.

Тут одна з найнижчих ставок податку на додану вартість (7,7%), і країна пропонує низку податкових пільг для компаній, що працюють у різних галузях. Корпоративний податок становить лише 7,8%. Із цієї причини багато великих міжнародних фірм воліють розміщувати тут свої штаб-квартири. Варто відзначити, що реєстрація криптокомпанії у Швейцарії може стати привабливим варіантом. Кантон Цуг набув популярності у світі як криптодолина.

Реєстрація компанії в Люксембургу

Люксембург пропонує унікальне середовище з низькими податками для міжнародних інвесторів. Країна широко використовується в корпоративному структуруванні транскордонних угод. Завдяки прогресивному підходу уряду країна є вигідною для міжнародного бізнесу.

Якщо Ви плануєте відкрити бізнес у Люксембурзі, сприятливим фактором стане те, що тут доступні гранти для інвесторів у виробничий сектор і галузь високих технологій. Уряд надає пайове фінансування для певних видів інвестицій, особливо у сфері розвитку. Люксембург також пропонує банківські послуги світового класу. Тут представлені багато міжнародних банків.

Реєстрація компанії на Мальті

Мальта — невелика європейська країна зі зростаючою репутацією фінансового центру, що швидко розвивається. Розвинена правова система, конкурентоспроможне податкове середовище та адаптована, висококваліфікована робоча сила роблять Мальту регіональним центром передового досвіду.

Нині ця країна є одним із найшвидше зростаючих регіонів фінансових послуг у світі. Регулювання фінансових послуг на Мальті, паспортизація прав на весь європейський ринок та надійні гарантії для інвесторів є одними з основних факторів, які підвищують роль цієї країни як фінансового центру та стартового майданчика для хедж-фондів та інвестиційних продуктів.

Система оподаткування пропонує найнижчі ефективні витрати на корпоративний податок. Є різні стимули для інтелектуальної власності, досліджень та розробок. При належному плануванні іноземні інвестори на Мальті можуть досягти ефективної податкової ставки в розмірі 5%. З міжнародного погляду Мальта забезпечує доступ до директив ЄС й уклала велику мережу угод про уникнення подвійного оподаткування.

Реєстрація компанії на Кіпрі

Географічне розташування Кіпру на перетині трьох континентів (Європи, Африки та Азії) відіграє важливу роль у залученні інвесторів з-за кордону. Острів є інвестиційними воротами в Євросоюз, а також воротами для інвестицій за межами ЄС, особливо на Близький Схід, в Індію та Китай. Низький податок на прибуток пояснює привабливість Кіпру для реєстрації міжнародної компанії.

Острів має угоди про уникнення подвійного оподаткування з 27 країнами, зокрема з більшістю високоподаткових країн у Західній, Центральній і Східній Європі. Це робить Кіпр ефективним місцем для компаній, націлених на ринки, що розвиваються. Тут доступні податкові пільги для холдингових компаній (прибуток усіх закордонних дочірніх компаній оподатковується за нульовою ставкою).

Різні гранти доступні для інвесторів у високотехнологічних секторах економіки, а реєстрація компанії у вільній зоні (ЗВТ Ларнакі) дає підстави на отримання звільнення від мит.

Реєстрація компанії в Португалії

Будучи центром торгівлі між Європою та Америкою, Португалія має відкриту економіку й активно прагне залучати іноземні інвестиції, пропонуючи безліч доступних стимулів. Останніми роками Португалія спростила процедури реєстрації компаній.

Тут пропонується безліч можливостей для імміграції, зокрема, іноземні інвестори можуть отримати «Золоту візу» Португалії. Золота віза — це схема отримання громадянства, яка передбачає значні інвестиції в обмін на дозвіл на проживання. Інвестиції можуть бути в капітал, нерухомість чи цільове працевлаштування. Інвестиції в розмірі 350 000 євро в сферу оновлення міста або 500 000 євро в нерухомість дають можливість отримання візи з гарантованим шляхом до постійного місця проживання.

Реєстрація компанії на Мадейрі чи Азорських островах пропонує щедрі податкові стимули. Спеціальні пільги також доступні для великих інвестиційних проектів і пропозицій, що позитивно впливають на туризм, науку та навколишнє середовище. Більшість міжнародних банків мають відділення в Португалії і пропонують корпоративним клієнтам повний спектр банківських послуг.

Реєстрація компанії в Грузії

Однією з найбільших переваг Грузії є її географічне положення, оскільки вона знаходиться між континентами Європи та Азії, що сприяє економічному зростанню країни. Вирішивши відкрити бізнес у Грузії, буде корисно знати, що керівництво країни спростило адміністративні процедури – такі, як податкова реєстрація або ліцензування. Важливим аспектом для компаній, які обирають Грузію для інвестицій, є те, що країна орієнтована не лише на Європу, а й на європейські стандарти.

Тут є спеціальна «вільна зона», орієнтована на IT-сферу. Якщо Ви вирішили запустити IT-стартап у Грузії, тоді варто зазначити, що міжнародні експерти ставлять цю юрисдикцію на 1 місце в рейтингу найкращих країн для ІТ-бізнесу за такими критеріями, як простота реєстрації, захист прав ІВ, рівень оподаткування, ступінь держпідтримки та захисту бізнесу, рівень конкурентоспроможної ІТ-інфраструктури.

Реєстрація компанії в Естонії

В Естонії ліберальні правила ведення бізнесу та низька вартість робочої сили. Місцева банківська інфраструктура добре розвинена. Тут діє один із найліберальніших режимів зовнішньої торгівлі у світі. Місцева валюта, естонська крона, прив'язана до євро і повністю конвертована в операціях з поточного рахунку й операціях з капіталом.

Капітал і доходи можуть бути вільно репатрійовані. Тут немає валютного контролю чи обмежень на іноземні інвестиції. Підприємства можуть повністю належати іноземцям.

Ще однією перевагою є електронний уряд (створення та управління компанією за допомогою карти електронного резидентства віддалено), що надає перспективи під час запуску криптостартапу в Естонії. У зв’язку з цим Естонія стала центром технологій. Блокчейн-компанії отримують вигоду від простого та доступного процесу ліцензування для криптобірж і постачальників послуг гаманців.

Реєстрація компанії в Латвії

Латвійська держава, розташована на перехресті Північної та Східної Європи, максимально використовує свій статус члена ЄС. Іноземні інвестиції в Латвії підтримуються та заохочуються урядом. Латвійська влада зробила кроки з упорядкування правил, що регулюють створення компаній. Комерційне середовище відповідає встановленим стандартам ЄС.

Реєстрація компанії в Литві

Литва – одна з найбільших країн Балтії. Вона приваблює значний приплив прямих іноземних інвестицій. Литва займає одну з провідних позицій у переліку найвільніших економік світу за простотою відкриття бізнесу, а також є однією з лідерів Європи за індексом інвестиційної привабливості.

Відкриття бізнесу в Литві популярне завдяки вдалому географічному положенню, поєднанню стабільної економіки, низької вартості робочої сили та ліберального ділового середовища. Інвестиційне законодавство відповідає стандартам Європейського Союзу. Тут немає обмежень на рух капіталу та дивідендів.

Реєстрація компанії у вільній зоні Литви може стати ще одним привабливим рішенням. Інвестиційні стимули, які зосереджені у трьох вільних економічних зонах у містах Клайпеда, Утена та Кайшядоріс, включають:

 • Податкові канікули й податкові пільги для підприємств, які інвестують понад 1 млн євро.
 • Відсутність податків на дивіденди, виплачені за іноземними інвестиціями.
 • Фонди підтримки ЄС для компаній, що засновуються у Клайпеді.

Якщо ж розглядати Азіатсько-Тихоокеанський регіон, то найпопулярнішими та кращими серед іноземних інвесторів є Гонконг, Сингапур, Малайзія.

Реєстрація компанії

1

Реєстрація компанії в Гонконгу

Гонконг завжди був найкращим місцем для підприємців, які хочуть вийти на азіатські бізнес-ринки. Він є одним із провідних світових фінансових центрів. Цей регіон є найвільнішою економікою у світі згідно з Індексом економічної свободи. Гонконг сприятливий для бізнесу та має відмінну міжнародну репутацію. Корпоративний податок порівняно низький, (адаптивна система 7,5-8,25% для доходу до 2 млн доларів США та 15-16,5% для вище 2 млн доларів США), немає податку на приріст капіталу та мит. Ставка податку на доходи фізичних осіб встановлена в розмірі 17%, ПДВ відсутнє. Крім того, процес реєстрації компанії в Гонконгу швидкий і зрозумілий, його можна виконати лише за кілька днів. Ця юрисдикція також є домом для деяких із найсильніших банків у світі.

2

Реєстрація компанії в Сингапурі

Сингапур є основним напрямком для корпоративних організацій, бізнес-лідерів та інвесторів з Азії та всього світу. Крім того, що він займає 5-е місце в рейтингу 20 найбільших країн за припливом ПІІ (і 3-е місце в рейтингу азіатських країн), він зарекомендував себе як ворота до АСЕАН та краща юрисдикція для підприємств усіх розмірів. Сингапур має унікальну географічну перевагу. Країна стратегічно розташована на перетині основних торговельних і судноплавних шляхів світу, зокрема великого морського шляху між Індією та Китаєм. Сингапур відомий як транспортний вузол, де розвинена портова інфраструктура.

Сильна торгівля та інвестиції роблять Сингапур найбільш конкурентоспроможною азіатською країною. Незалежно від того, чи є Ви фізичною особою-нерезидентом, малою та середньою компанією або транснаціональною корпорацією, запуск стартапу в Сингапурі дасть стартовий майданчик для інших країн регіону. Сингапур також пропонує одну з найпривабливіших структур корпоративного оподаткування у світі. Ефективна податкова ставка (17%) є нижчою порівняно з іншими більш розвиненими країнами світу. Ще однією перевагою є те, що сингапурські холдингові компанії можуть репатріювати дивіденди зі своїх іноземних дочірніх компаній, які перебувають у безпосередньому володінні, до Сингапуру без сплати податків.

3

Реєстрація компанії в Малайзії

Малайзія вже давно є привабливим місцем для інвестицій і одним із найрозвиненіших регіонів у Південно-Східній Азії. Світовий банк поставив Малайзію на 12-е місце зі 190 країн за простотою ведення бізнесу у звіті «Ведення бізнесу 2020», зазначивши, що «країна має гарні практичні моделі, на які можна спиратися, особливо це стосується реєстрації компаній у Куала-Лумпурі». Завдяки дружній до бізнесу урядовій політиці, Куала-Лумпур є одним із головних місць для інвестицій з усього світу.

Уряд займає сприятливу для бізнесу позицію, реалізуючи політику, спрямовану на покращення бізнес-середовища для приватних підприємств. Країна також дозволяє створювати компанії, що на 100% належать іноземцям, і має розвинений фінансовий сектор. Інфраструктура та телекомунікації є одними з найрозвиненіших у регіоні. З оперативного та фінансового погляду Малайзія має сильні позиції. Вона характеризується одними з найнижчих початкових витрат, порівняно з іншими країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

4

Реєстрація компанії у США

США — одна з найбільших економік світу, яка лідирує в багатьох секторах, включаючи технології. Ця країна є центром як малих, так великих компаній. Але відкриття бізнесу в США для нерезидентів – досить складний процес, особливо у таких питаннях, як номери EIN, візи та банківські рахунки. Крім того, важливо ухвалити рішення, який штат пропонує найкращі можливості для Вашого бізнесу. Наша компанія може запропонувати повний спектр послуг із реєстрації компанії для нерезидентів США.

Американська бізнес-культура заохочує вільне підприємництво та ринкову конкуренцію за підтримки зручного для ведення бізнесу регуляторного середовища. США є найбільшим споживчим ринком у світі. Загалом це перша країна у світі за прямими іноземними інвестиціями. Широкий спектр джерел фінансування та доступ до капіталу є основними причинами, з огляду які компанії вирішують інвестувати в американський ринок. Доступ до передових технологій підвищує привабливість США як місця для ведення бізнесу. Багатьох інвесторів-нерезидентів приваблює ідея запустити стартап у США лише для того, щоб отримати доступ до передових технологічних інновацій, які покращать їхнє бізнес-виробництво та глобальну комунікацію.

Закон про скорочення податків і створення робочих місць знизив ставку корпоративного податку з 35% до 21%. Крім того, Сполучені Штати є світовим лідером у галузі захисту прав інтелектуальної власності, незалежно від того, йдеться про патенти, товарні знаки, авторські права тощо. Ще однією перевагою вибору цієї країни для запуску власного бізнесу є можливість на постійній основі залишитися в Штатах і вести тут свій бізнес за допомогою отримання інвесторської візи.

Інвесторська віза в США дозволяє розпочати бізнес або вкласти свої гроші в інший бізнес, який сприятиме зростанню національної економіки. Інвесторська віза є постійною візою.

Хочемо відзначити, що реєстрація компанії в Делавері, Вайомінгу або Неваді може стати найбільш підходящим рішенням для бізнесу з огляду на наявність продуманих судових практик, податкових пільг і стимулів, високого ступеня захисту активів.

5

Реєстрація компанії в ОАЕ

Арабські Емірати – одна з найкращих країн для реалізації міжнародних комерційних проектів. ОАЕ відіграли значну роль у збільшенні припливу ПІІ до Азії за останні роки. Статистичне положення привертає увагу всього світу до ОАЕ і робить Емірати одним із найкращих напрямків для інвестицій. Іншими чинниками, які залучають іноземних інвесторів у країну, є економічна стабільність, низькоподаткове середовище, сучасна банківська система, високий рівень захисту законних прав інвесторів, відкритість уряду щодо диверсифікованої економіки. Ба більше, у країні знімається контроль та обмеження на операції (виведення) інвестиційних активів та отриманого прибутку.

Одним із найрозвиненіших міст ОАЕ є Дубай. Підприємці, які розглядають можливість відкрити компанію в Дубаї чи інших регіонах ОАЕ, можуть отримати вигоду з оптимального ділового середовища, яке передбачає безподаткові зони та винятки з багатьох обмежень, що накладаються Законом про компанії й іншими нормативними актами.

У цьому регіоні також є понад 50 вільних зон, кожна з яких пропонує різні можливості та переваги для іноземних інвесторів. Якщо Ви хочете відкрити компанію в ОАЕ, вид бізнесу визначатиме, яку вільну зону варто використовувати. Наприклад, зона DAFZA призначена для компаній, що імпортують та експортують товари, а бізнес-діяльність, дозволена в зоні TECOM, включає проектування, розробку, створення ІТ компаній, ведення бізнесу електронної комерції та ЗМІ.

Кожна вільна зона керується незалежним органом вільної зони (FZA), який відповідає за видачу необхідних операційних ліцензій. Реєстрація компанії у вільній зоні ОАЕ дає право іноземцям на 100% володіння власністю.

6

Реєстрація компанії в ПАР

Хоча Африку зазвичай розглядають як новий напрямок для бізнесу, економіка цього регіону за останні роки зростала, і в зараз 6 з 10 швидкозростаючих економік світу розташовані тут. Одним із затребуваних напрямків для запуску стартапу в Африці є Південно-Африканська Республіка.

ПАР – одна з найрозвиненіших економік у регіоні. Реєстрація компанії в ПАР надає іноземним інвесторам доступ до різних переваг, деякі з яких:

 • Значний потенціал для розвитку в таких секторах, як гірничодобувна промисловість, інфраструктура, логістика, туризм.
 • Досить високий рівень захисту прав та інтересів інвесторів.
 • Продумані стандарти аудиту та звітності.
 • Наявність фінансових послуг.

Висновок

Розширення на міжнародному рівні здебільшого має вирішальне значення для компаній, які хочуть вийти на інші ринки. Хоча вибір найбільш підходящої юридичної структури чи бізнес-моделі має важливе значення, компанії також мають враховувати інші юридичні аспекти. Зокрема, обрана країна визначатиме закони та міжнародні угоди, яким має відповідати Ваша компанія. Ба більше, кожен підприємець і його бізнес – різні, і хоча деякі критерії можуть мати вирішальне значення для одних підприємств, для інших вони можуть бути не такими вже й важливими.

Наша компанія готова надати клієнтам підтримку в різних аспектах. Ми відстежуємо зміни в законодавствах іноземних держав і готові допомогти в обранні юрисдикції з урахуванням специфіки бізнесу клієнта. Також експерти можуть надати комплексний супровід бізнесу.