Форма замовлення послуги з реєстрації компанії у Швейцарії
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Хочете зареєструвати компанію у Швейцарії? Одна з найбагатших країн світу вигідно вирізняється на тлі інших європейських держав. Авторитет, розвинений банківський сектор, стабільне економічне та політичне середовище, продумана система оподаткування, високий рівень захисту конфіденційної інформації – забезпечують Швейцарії вигідні позиції з погляду іноземних інвесторів і бізнесменів.

Швейцарія ділиться на 26 кантонів, і в кожному кантоні є власна конституція. Кантони повністю самостійні в прийнятті рішень щодо внутрішніх проблем. Центральний уряд приймає рішення міжнародного характеру, розглядає питання федерального бюджету та випуску грошей.

Валюта, бізнес- та інвестсередовище

Швейцарія займає 36-е місце за легкістю ведення бізнесу в рейтингу Світового банку за 2020 рік, і 19-те місце за простотою оподаткування. Швейцарська економіка – одна з найстабільніших у світі. Вона залежить від промисловості та торгівлі, також останнім часом спостерігається невелике зростання залежності від припливу іноземних інвестицій. Ступінь розвитку швейцарської економіки значною мірою зумовлюється тісною співпрацею з економіками інших країн.

Бізнес-середовище у Швейцарії – надзвичайно сприятливе. Держава зацікавлена в залученні не лише великих, а й малих компаній. Кожен кантон надає свої переваги, які гарантуються на федеральному рівні. Податкова система дуже приваблива, до того ж є пільги, запроваджені для залучення іноземних інвестицій.

Окремо варто відзначити знамениті «швейцарські банки». Політика забезпечення банківської таємниці зробила швейцарську банківську систему однією з найзначиміших у світі. Уряд розглядає декларацію про недоторканність приватного життя як основоположний принцип демократії. Однак це не розповсюджується на випадки, коли проводиться розслідування злочину.

Іншими особливостями Швейцарії є першокласна інфраструктура та високий рівень спеціалізації праці. За індексом людського розвитку Швейцарія посідає перше місце у світі (2021 рік). Швейцарський франк – дуже стабільний, а тому використовується як резервна валюта.

Особливості оподаткування

Оскільки Швейцарія – конфедеративна країна, її законодавство дає багато прав і свобод окремим кантонам. Це ж відбувається і з податками – більшістю розпоряджаються кантональні влади (податки по кантонам) під наглядом федеральної адміністрації (федеративні податки). Крім того, застосовуються податки на доходну частину фірми.

Швейцарія є однією з високоподаткових країн. Ставка корпоративного податку, як і багатьох інших податків, відрізняється у різних кантонах. Найприємнішими, з погляду податків, є кантони центральної Швейцарії – Цуг, Цюріх тощо. За корпоративним податком мінімальна ставка – 13%, тому Швейцарія посідає 3-тє місце в Європі після Кіпру та Ірландії за м'якістю корпоративного податкового режиму. Крім того, компанії з певним статусом мають у Швейцарії права на отримання податкових пільг. Зокрема: холдингові компанії, доміціальні, змішані, обслуговуючі.

Також у Швейцарії є такі податки:

 • Податок на оцінку вартості нерухомості під час її продажу (аж до 5%).
 • Соц. страховка для працівників у Швейцарії (12%), проте вона не поширюється на мешканців, які уклали фіскальну угоду.
 • ПДВ – макс. 7.7%.
 • Податок на спадщину (відсутній у кантоні Цуг).
 • Податок на багатство – приблизно 1.5%.

Варто зазначити, що у Швейцарії дуже серйозно ставляться не лише до банківської, а й до податкової таємниці. Уряд обмінюється даними з податковими службами інших країн лише у виняткових випадках, наприклад, під час розслідування злочинів. При цьому Швейцарія стоїть на своєму і навіть під сильним тиском обстоює свої принципи. Із багатьма державами світу Швейцарія підписала угоди про уникнення подвійного оподаткування.

Що потрібно для реєстрації компанії у Швейцарії?

Насамперед, потрібно визначитися з організаційно-правовою формою майбутньої компанії. Швейцарська правова система ґрунтується на цивільному праві та передбачає такі ОПФ:

 • GmbH – приватна компанія з обмеженою відповідальністю.
 • AG - публічна компанія з обмеженою відповідальністю.
 • Einzelfirma – приватний підприємець.
 • Kollektivgesellschaft - товариство.
 • Kommanditgesellschaft – товариство з обмеженою відповідальністю.
 • Genossenschaft – кооператив.
 • філія.

Найпопулярнішими ОПФ є GmbH та AG.

Як зареєструвати компанію у Швейцарії?

Реєстрація починається з вибору назви компанії. Вона має відрізнятися від вже зареєстрованих назв та вказувати на ОПФ компанії. У назві повинні бути відсутні слова зі списку заборонених.

Щоб зареєструвати GmbH у Швейцарії, потрібно скласти договір між засновниками, потім внести кошти на рахунок у банку, подати документи до реєстру компаній. Після позитивного рішення заявник отримує свідоцтво про реєстрацію.

Необхідна наявність у компанії свого зареєстрованого офісу на території Швейцарії. До управлінської структури повинен входити як мінімум один директор (резидент) та засновник.

Реєстрація компанії у Швейцарії

Реєстрація компанії триває від 2 тижнів. Фахівці IQ Decision UK готові компетентно проконсультувати та супроводити на всіх етапах реєстрації компанії у Швейцарії.