Форма замовлення консультації з міжнародної торгівлі
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Міжнародне торговельне право (МТП) – це всеосяжна правова концепція, яка включає норми та положення різних міжнародних норм, керівних принципів, конвенцій і договорів (включаючи уніфіковані форми й інкотермси).

Характер взаємодії МТП із різними національними торговельними (комерційними, цивільними) законами подібний до характеру взаємодії між міжнародним приватним правом (МПП) та національним законодавством.

Своєю чергою, дії держав є об'єктом міжнародного правового регулювання та забезпечують безперервність контрольної діяльності в міжнародній торгівлі.

До об'єктів міжнародної торгівлі варто зарахувати:

 • Майнові та немайнові права;
 • Страхові, транспортні, фінансово-кредитні, комунікаційні, науково-технічні й інформаційно-обчислювальні послуги;
 • готову продукцію, товари, обладнання, машини;
 • Патенти, авторські права та інші види ІВ.

Всі перераховані вище об'єкти міжнародної торгівлі входять до категорії товарів. Регулювання ринків здійснюється на 4 різних рівнях:

 • міжнародному;
 • регіональному;
 • двосторонньому;
 • галузевому.

Договори купівлі-продажу є фундаментальним елементом міжнародної торгівлі, тому однакове регулювання таких контрактів має ключове значення для її розвитку.

Невизначеності, спричинені ситуаціями, коли зведення правил, що застосовуються до врегулювання спору, не було встановлено заздалегідь, можуть стати серйозною перешкодою для міжнародної торгівлі. Цей факт повністю виправдовує транснаціональні зусилля для досягнення юридичної однаковості з метою забезпечення послідовності застосування МТП.

Ключові цілі Конвенції ЮНСІТРАЛ

Виходячи далеко за межі досягнутих до теперішнього часу результатів, уніфікація, викладена в документі ЮНСІТРАЛ, Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (КМКПТ, Віденська Конвенція 1980 року), також дала можливість зміцнити безпеку міжнародної торгівлі, що сприяло розвитку відповідного законодавства.

Конвенція також вплинула на інші документи щодо уніфікації міжнародних торговельних договорів, а саме:

 • Принципи міжнародних комерційних контрактів (УНІДРУА);
 • Принципи європейського договірного права;
 • Принципи, визначення та типові правила європейського приватного права: проект загальної системи координат (DCFR);
 • Єдиний закон про продаж (CESL).

Серед сторін Конвенції (КМКПТ) є країни з повноцінними правовими традиціями – від цивільного права до загального права. Конвенція прийнята країнами, які мають всі економічні системи. Виходячи з цього, Конвенція одночасно забезпечує правову основу для міжнародної торгівлі та є єдиним правовим інструментом, сумісним із різними правовими системами.

Спеціалісти IQ Decision допоможуть Вам розібратися з такими питаннями, як: застосування міжнародного торговельного права, різницю між видами міжнародних торговельних контрактів, а також визначення інкотермсів. Особливо, допомога юристів може знадобитися для визначення таких груп міжнародних комерційних термінів:

 • Група "Е" (відвантаження);
 • Група "F" (основне перевезення оплачене покупцем);
 • Група "С" (основне перевезення оплачене продавцем);
 • Група "D" (доставка).

Вирішення міжнародних спорів

 

Угода про правила та процедури, що регулюють вирішення спорів у межах СОТ, передбачає такі процедури вирішення міжнародних торговельних спорів:

 • Консультація;
 • Загальні процедури примирення (надання добрих послуг, процедура примирення та медіація);
 • Спеціальні процедури примирення (третейська група й Апеляційний орган);
 • Арбітраж;

Іншими словами, залежно від предмета спору можна використовувати як дипломатичні методи мирного врегулювання конфліктів (консультації, добрі послуги), так і юридичні процедури (арбітражні розгляди). Сторони можуть також використовувати інші механізми вирішення спорів, властиві СОТ, – такі, як спеціальні процедури примирення за участю третейської групи й Апеляційного органу.

Досвідчені юристи IQ Decision також допоможуть Вам ефективно вирішити комерційний спір шляхом медіації або звернення до Міжнародного арбітражного суду (ICC).

Міжнародні комерційні відносини

Міжнародне комерційне (торговельне) право регулює підприємницькі (комерційні, торговельні) відносини між бізнес-структурами, які спрямовані на реалізацію інтересів приватних осіб, що ґрунтуються на рівності та незалежності учасників.

До МТП належать:

 • Міжнародні конвенції;
 • Судові прецеденти;
 • Міжнародні договори;
 • Традиційна правова практика.

Також, на значну увагу заслуговує так зване “lex mercatoria” – від лат. "Звичайне торговельне право". Найчастіше, це усталена практика врегулювання відносин і вирішення спорів, які були розроблені та набули поширення серед учасників міжнародних комерційних відносин.

Співробітники IQ Decision готові докладно проконсультувати Вас із цього питання та надати допомогу в оформленні міжнародних торговельних контрактів.

Існування суперечливих моментів у регулюванні угод у національних правових системах значно ускладнює процес укладання та виконання міжнародних торговельних контрактів. Єдиним вірним варіантом вирішення цієї проблеми стане прийняття єдиного правового режиму та його уніфікація.

Особливості права СОТ

Право СОТ також є важливим складником МТП. Правила розроблені СОТ, покликані усунути адміністративні кордони щодо переміщення товарів, послуг, ІВ та робіт. Загалом, СОТ є не лише міжнародною організацією, а й онлайновою базою даних, в якій зберігаються правові тексти та документи.

Право СОТ ґрунтується на таких видах угод, ратифікованих 164 країнами-членами організації:

 • ГАТТ 1994;
 • ГАТС;
 • ТРІПС.

Ключовими цілями СОТ є: спрощення процедур міжнародної торгівлі, створення справедливих і прозорих умов торговельних відносин, сприяння економічному зростанню та процвітанню.

СОТ контролює виконання таких завдань:

 • Проведення торговельних переговорів;
 • Виконання умов багатосторонніх угод;
 • Вирішення комерційних спорів відповідно до правил СОТ;
 • Підтримка країн, що розвиваються;
 • Вивчення національної економічної політики.

СОТ встановлює принципи права міжнародної торгівлі, які юридично пов'язують міжнародну систему торгівлі в одне ціле.

Ці принципи передбачають:

 • Розвиток вільної торгівлі;
 • Лібералізацію правового режиму міжнародної торгівлі;
 • Захист національного ринку;
 • Свободу транзиту;
 • Відсутність економічної дискримінації;
 • Виконання умов режиму найбільшого сприяння торгівлі (РНБ).

Суб'єкти МТП виступають учасниками міжнародних торговельних відносин, до яких варто зарахувати:

 • приватних осіб, які ведуть бізнес-діяльність;
 • організації;
 • суверенні держави (у випадку ведення ними торговельної діяльності).

Отже, незалежні держави діють як репозиторії влади, які здійснюють владу в суспільстві, а й як суб'єкти комерційних міжнародних відносин, регульованих нормами МПП.

Висновок

Компанія IQ Decision, що спеціалізується на питаннях міжнародної торгівлі, надає професійні консультаційні та супровідні послуги фізичним особам та іноземним компаніям по всьому світу. Наші фахівці готові докладно проконсультувати Вас відповідно до правил, законів і питань міжнародної торгівлі, що стосуються угод про вільну торгівлю (УВТ) та права СОТ. Також ми пропонуємо послуги юристів для представлення сторін у Міжнародному торговельному центрі (МТЦ), Британських палатах Commerce (BCC), Міністерстві торгівлі США та Раді з вирішення спорів (DSB) Світової організації торгівлі (СОТ).

Для уточнення деталей, будь ласка, зв'яжіться з нами за контактами, вказаними на сайті.