Форма замовлення консультації з формування комерційної таємниці
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

З метою захисту свого бізнесу, виходу на міжнародний ринок товарів і послуг, формування мережі франшизи як на національному, так і міжнародному рівні, забезпечення високої конкурентоспроможності необхідно сформувати комерційну таємницю та вжити всіх заходів для її захисту.

Що таке комерційна таємниця?

Комерційна таємниця (Trade Secret) – конфіденційна інформація, яка, своєю чергою, може бути передана або продана третім особам. Як правило, для кваліфікації як торговельний секрет інформація повинна:

 • мати комерційну цінність;
 • містити інформацію, доступну обмеженому колу осіб;
 • бути об'єктом заходів з розумної обережності, що вживаються його власниками для збереження інформації в конфіденційності, включно з укладанням угод про конфіденційність для контрагентів і співробітників компаній.

Якщо Вас цікавить допомога у формуванні угоди про конфіденційність з Вашими партнерами, зверніться до досвідчених юристів IQ Decision UK.

Несанкціоноване придбання, використання або розповсюдження такої інформації третіми особами в протиставленні з сумлінною комерційною практикою розглядається як порушення захисту прав на комерційну таємницю.

Як правило, будь-яка конфіденційна інформація, яка пов'язана з веденням бізнес-діяльності та яка забезпечує конкурентну перевагу цьому бізнесу, може бути захищена як комерційна таємниця. Комерційна таємниця включає технічну інформацію, наприклад інформацію про виробничі процеси, і комерційну інформацію – списки постачальників, клієнтську базу, маркетингові та рекламні стратегії.

Крім цього, такі дані, як фінансова інформація, вихідні коди, формули та рецепти можуть також бути захищені як комерційна таємниця.

Захист торгового секрету

Одна з переваг захисту прав на комерційну таємницю полягає у безстроковості такого захисту. Тобто права на дану комерційну таємницю будуть захищені доти, доки конфіденційна інформація не стане відома громадськості. Іншою перевагою є безпечний і конкурентоспроможний вихід на міжнародний рівень, що зрештою уможливлює міжнародне визнання.

Однак, щоб інформація була захищена як комерційна таємниця, повинні бути задоволені аспекти, про які вже згадувалося:

 • Інформація має бути секретом, тобто вона не є загальновідомою чи легкодоступною.
 • Інформація повинна мати комерційну цінність, оскільки вона може бути використана для цілей монетизації.
 • Для її конфіденційності мають бути вжиті заходи розумної обережності. Незважаючи на те, що такі заходи можуть залежати від обставин кожного окремого випадку, як основні можна виділити:
  • Реєстрація торгового секрету в юрисдикції, де комерційна таємниця є предметом жорсткого, послідовного регулювання;
  • Формування договорів про конфіденційність і його підписання;
  • Обмеження доступу до конфіденційної інформації;
  • Впровадження систематичного контролю щодо захисту інформації, що становить комерційну таємницю.

Чи можливо передати чи продати комерційну таємницю?

Комерційна таємниця як власність може бути продана або надана за договором ліцензії третім особам. Власник комерційної таємниці може передати права на конфіденційну інформацію третій особі, може наділити третю особу правами на доступ і використання цього торгового секрету з метою формування безпечної франчайзингової мережі.

З огляду на характер конфіденційності інформації дозвіл на доступ до цієї інформації ставить під загрозу її захист. З цієї причини мають бути вжиті всі заходи з розумної обережності, які унеможливлюватимуть розповсюдження за межі суб'єкта, якому надається така інформація. Як основний захід виділяють підписання угоди про конфіденційність між власником комерційної таємниці й уповноваженою третьою особою (ліцензіатом).

Законодавча база, що регулює захист комерційної таємниці

Згідно зі ст.10 Конвенції про охорону промислової власності (Паризька Конвенція) держави-учасниці зобов'язані вживати всіх заходів для ефективного захисту проти недобросовісної конкуренції.

Крім Паризької Конвенції, варто відзначити Угоду з торгових аспектів прав інтелектуальної власності (ТАПІВ Угода). Незважаючи на те, що регулювання захисту комерційної таємниці відрізняється залежно від внутрішнього законодавства кожної держави, ст.39 цієї Угоди виділяє загальні стандарти, за яких комерційна таємниця підлягає захисту:

 • Інформація має бути секретною;
 • Комерційна цінність конфіденційної інформації;
 • Вжито всіх розумних заходів для захисту конфіденційної інформації.

Чому потрібен захист комерційної таємниці?

У країнах із ринковою економічною системою чесна конкуренція між підприємствами необхідна для здорового попиту та пропозиції товарів і послуг. Крім того, конкурентність є одним із рушіїв розвитку та подальших інновацій. З цієї причини законодавча база, зокрема і закон про комерційну таємницю, повинні заохочувати чесне конкурентне середовище, в якому розвиватиметься ринок товарів і послуг. Аспект здорової конкурентоспроможності стосується як внутрішньодержавного ринку, так і міжнародного.

Варто згадати про плюси комерційної таємниці як такі:

 • Захист комерційної таємниці є безстроковим. Тобто конфіденційну інформацію буде захищено доти, доки вона не стане доступною на правомірних умовах третім особам або розголошена громадськості.
 • Захист комерційної таємниці не потребує публічного розкриття.
 • Відповідно до законодавства багатьох юрисдикцій, особа, яка незаконно отримала конфіденційну інформацію, що становить предмет комерційної таємниці, або поширила її третім особам, несе не лише фінансову, а й кримінальну відповідальність.

У яких випадках формування комерційної таємниці та її захист може бути корисним?

Як правило, формування комерційної таємниці відбувається на добровільній основі, однак у деяких випадках такий крок є досить розумним для захисту свого бізнесу. Зокрема це стосується випадків, коли предмет конфіденційності не підлягає патентуванню.

Висновок

Для розвитку бізнесу та виходу на міжнародний рівень необхідно захистити інтелектуальну власність, яку має Ваша компанія.

Як такий захист буде доцільно сформувати комерційну таємницю, предметом якої є безпосередньо конфіденційна інформація, яку можна використовувати для монетизації.

Для того, щоб захистити права на інтелектуальну власність, важливо вибрати юрисдикцію з жорстким і надійним регулюванням прав на комерційну таємницю.

Надання конфіденційної інформації статусу комерційної таємниці дозволить надалі використовувати цю інформацію для масштабування, зокрема створення мережі франшизи. Крім того, надання третім особам доступу до комерційної таємниці буде менш ризиковим.

Як основні заходи захисту торгового секрету виділяємо такі дії, як:

 1. Встановлення та формування комерційної таємниці.
 2. Переконатися, що конфіденційна інформація, яка є предметом комерційної таємниці, відома обмеженому колу осіб.
 3. Включення пункту про конфіденційність до трудових договорів із співробітниками компанії, які мають безпосередній доступ до комерційної таємниці.
 4. Підписання угоди про конфіденційність із партнерами, постачальниками компанії, які мають безпосередній доступ до комерційної таємниці.
 5. Складання та підписання угоди про унікальність з розробниками, які мають безпосередній доступ до комерційної таємниці.

Якщо у Вас виникли питання, як захистити права на інтелектуальну власність, фахівці компанії IQ Decision UK нададуть комплексний супровід формування комерційної таємниці, а також допомогу в реєстрації інших видів інтелектуальної власності. Щоб дізнатися докладнішу інформацію щодо оптимальних для Вас варіантів, замовте індивідуальну консультацію щодо захисту прав на ІВ.