Товарний знак

Товарний знак

Реєстрація товарного знака – дуже важлива процедура під час запуску нового бізнесу або масштабування діяльності та виходу на іноземні ринки. Товарні знаки допомагають виділити бренд з-поміж конкурентів і захищають унікальну назву, слоган чи імідж компанії. Після того, як заявник реєструє товарний знак, він отримує можливість захистити свою компанію або продукт і подати позов про порушення прав інтелектуальної власності. У статті розглянуто ключові аспекти, які важливо враховувати, якщо Ви вирішили зареєструвати торговельну марку (ТМ).

Що таке торговельна марка?

Торговельна марка або товарний знак – це слово, фраза, логотип, символ або будь-яке їхнє поєднання , який представляє компанію або продукти. Товарний знак захищає інтелектуальну власність компанії та дозволяє відрізнити товари підприємства від продуктів чи послуг іншої фірми. Права на товарний знак виникають автоматично, коли продавець використовує товарний знак у торгівлі (тобто у зв'язку з продажем товарів чи послуг).

За дотримання певних вимог такі автоматичні права надають власнику товарного знаку пріоритет при поданні заявки на реєстрацію ТМ. Важливо розуміти, що автоматичні права на пріоритет не забезпечують повний захист, який доступний зареєстрованому товарному знаку. Реєстрація значно підвищує цінність бренду компанії.

реєстрація ТМ

Переваги реєстрації ТМ

Власник ТМ користується більшими правами та юридичним захистом, на відміну від незареєстрованого знака:

1

Загальнонаціональний пріоритет

Однією з найцінніших переваг реєстрації товарного знака в ЄС, США, Азії та інших юрисдикціях є супутній загальнонаціональний пріоритет. Власник незареєстрованого товарного знака може перешкоджати використанню знака іншими особами у своїй обмеженій географічній зоні, але власник зареєстрованої ТМ має законні права на запобігання використанню знака іншими особами на всій території країни, де зареєстрована ТМ. Це особливо важливо в епоху інтернету, коли онлайн-трафік може використовуватися різними компаніями зі схожими назвами. Ця перевага є важливою для компанії, що сподівається на розширення в майбутньому. Ексклюзивні права на торговельну марку по всій країні цінніші, ніж виняткові права, обмежені певною географічною областю.

2

Забезпечення ексклюзивності

Реєстрація товарного знака – це найшвидший і найекономічніший спосіб забезпечити виняткове право на використання імені компанії, логотипу тощо. Така процедура значно знижує ризик шахрайства та фальсифікації, оскільки інші компанії не зможуть використовувати Ваше ім'я чи логотип.

3

Географічне охоплення

Реєстрація бренду як об'єкта ІВ зазвичай забезпечує загальнонаціональний захист. У випадку реєстрації торговельної марки в ЄС власник одержує захист ТМ у всіх країнах-учасницях Євросоюзу. Крім того, якщо Ви хочете розширити свою бізнес-діяльність за кордоном, наявність ТМ може мати пріоритет щодо отримання таких самих прав в інших країнах.

4

 Запобігання використанню третіми особами

Якщо Ви вирішили зареєструвати торговельний знак, варто враховувати, що отримані права на ІВ передбачають заборону використання іншими продавцями подібних або ідентичних ТМ.

5

Врегулювання спорів щодо торговельних марок

Власник зареєстрованої ТМ може подати позов про порушення прав на товарний знак і вимагати компенсації за завдану шкоду.

6

Контроль використання бренду

Якщо Ви вирішите зареєструвати торговельну марку, це дозволить набагато безпечніше та простіше ліцензувати використання ТМ третіми особами (наприклад, виробниками, дистриб'юторами, франчайзі тощо).

Види торговельних знаків

Тим, хто планує зареєструвати торговельну марку, важливо враховувати, що є кілька типів ТМ. Є два типи ТМ:

  • загальні типи;
  • нетрадиційні торговельні марки.

Традиційні товарні знаки – це слова або символи, що використовуються для визначення походження товару. Більшість товарних знаків є словесними знаками, дизайнерськими знаками/логотипами та слоганами.

До загальних видів ТМ відносять:

1

Загальний знак

Загальні знаки – це повсякденні описи товару чи його продавця. Це можуть бути загальні слова, але при цьому компанія має додати ще один ексклюзивний модифікатор до своїх продуктів, щоб претендувати на загальний знак.

2

Знак-підказка

Такі знаки не вказують прямо, на які товари він поширюється. Власники таких ТМ реєструють слова, що означають якості продукту, але не обов'язково стосуються його буквально. Знаки-підказки вимагають уяви споживача, щоб встановити зв'язок між товарним знаком і товарами та послугами, що він охоплює. Прикладами таких ТМ є Microsoft, Netflix тощо.

3

Описовий знак

Загальний знак репрезентує продукт або його постачальника, а описовий знак застосовується виключно до товарів. Але оскільки ці слова також є частиною загальновживаної лексики без жодних унікальних позначень, вони не підлягають реєстрації. Однак додавання позначення для опису особливої якості продукту може дати йому право на охорону товарного знака.

4

Довільний знак

Довільний знак – це зазвичай слова, що не стосуються продуктів чи послуг, до яких вони застосовуються. Прикладами є Apple чи Starbucks.

5

Химерний знак

Як показує практика, такий товарний знак найпростіше зареєструвати. Для цього потрібно лише нове слово, що на поточний момент не має жодного значення для широкого загалу. З-поміж прикладів реєстрації товарних знаків такого типу можна назвати EXXON або KODAK.

Іншою категорією ТМ є нетрадиційні торговельні марки. Це новий тип товарних знаків, який не потрапляє до категорії традиційних ТМ, що вже існують. Через це такі знаки часто зіштовхуються з труднощами при реєстрації, проте вони повинні відповідати всім основним вимогам однозначної ідентифікації комерційного походження послуг або продуктів.

Термін "нетрадиційні торговельні марки" має широке значення, оскільки він охоплює знаки, що не належать до стандартного набору ТМ. Щоб зареєструвати нетрадиційний товарний знак, необхідно, щоб він характеризувався здатністю відрізняти товари та послуги однієї компанії або окремої особи від товарів і послуг інших. Це може бути видимий знак – такий, як форма, колір, зображення, положення чи голограма, що рухається, або невидимий знак – такий, як текстура, смак, звук або запах.

Є такі види ТМ:

 
Знак обслуговування

Цей особливий тип товарного знака означає захист непродуктових товарів – таких, як послуги. Знак обслуговування відрізняє клас послуг організації від інших подібних постачальників.

 
Знак сертифікації

Реєстрація знака сертифікації здійснюється на підтвердження дотримання місцевих правил. На відміну від інших типів товарних знаків, сертифікаційний знак використовують авторизовані користувачі, а не власники.

 
Колективний знак

Колективні знаки – це особливі позначки, що належать організаціям чи асоціаціям. Така ТМ вказує на походження організації.

 
Знак форми

Форма товарів або їх упаковка, як зареєстрований товарний знак, охоплює певні естетичні аспекти, пов'язані з упаковкою або дизайном продукту. Важливо, що захист знака форми охоплює лише естетичні, а не функціональні аспекти. Якщо Ви хочете зареєструвати унікальну форму зі спеціалізованою функцією, краще проконсультуватися з питань реєстрації патенту, звернувшись до наших експертів.

 
Торгова марка дому

Марка дому ідентифікує виробничу компанію чи корпорацію. Такі товарні знаки розміщують поряд із конкретними назвами продуктів, щоб ідентифікувати їх як компанії. До таких ТМ зазвичай відносять модні дома та готельні бренди тощо.

 
Сімейство знаків

Сімейство символів діє так само, як і знаки домів. Однак головна відмінність полягає у його формі. Це не обов'язково має бути повне ім'я, використовуються абревіатури й ініціали. Популярним прикладом є буква "i" в словах "iPhone", "iPad" та "iPod".

 
Звуковий знак

Звукова мітка є унікальним звуком або мелодією, що довела впізнаваність бренду. Прикладами може бути мелодія McDonald's, яка відтворюється в кожному рекламному ролику, або мелодія Nokia.

 
Знак візерунка

Цей тип знака, який зазвичай зустрічається в індустрії моди, захищає певний спосіб розміщення дизайну на полотні (наприклад, візерунок бренду Louis Vuitton).

 
Голограма

У сучасному світі торговельна марка може бути у формі голографічного зображення, тобто не мати кольору, а мати лише форму. Голографічні торговельні марки переважно використовуються як друк на банківських картах.

 
Мультимедійний знак

Мультимедійні знаки зазвичай використовуються кіностудіями та на телебаченні. Така ТМ містить візуальну послідовність із супровідними звуковими елементами (наприклад, Netflix або 20th Century Studios).

 
Анімація

Хоч анімовані знаки тісно пов'язані з мультимедійним знаком, однак вони мають суто візуальний характер. Це може бути анімований логотип, який відтворюється у циклі або як одноразовий кліп.

 
Колір

Як товарний знак можуть бути зареєстровані як окремі кольори, так і комбінації кольорів пов’язані з товарами або послугами. Колір може бути аспектом упаковки чи нанесений на товар. Одним із прикладів є колір, що використовується для пакування товарів компанії Tiffany. Консультація з реєстрації товарного знака допоможе Вам докладніше розібратися в цих нюансах.

Реєстрація товарного знака за кордоном

Якщо Ви плануєте масштабувати свою бізнес-діяльність і розширити канали збуту, варто забезпечити захист ТМ у вибраних країнах. При цьому варто враховувати, що всесвітнього товарного знака немає, але Ви можете зареєструвати товарний знак у різних країнах. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) адмініструє кілька договорів щодо товарних знаків:

  1. Паризька конвенція: ця угода 1883 р. захищає промислову власність;
  2. Мадридська система: ця домовленість дозволяє реєструвати міжнародні торговельні марки, що охоплюють до 98 територій однією заявкою. Мадридська угода регулює Мадридську систему та Мадридський протокол;
  3. Віденська угода: ця домовленість створює стандартну міжнародну класифікацію знаків із образотворчими елементами;
  4. Договір про закони щодо товарних знаків: цей договір спрямований на стандартизацію національної та регіональної реєстрації товарних знаків;
  5. Сингапурський договір: цей договір доповнює Договір про закони щодо товарних знаків і стосується товарних знаків для комунікаційних технологій;
  6. Ніцька угода: ця угода встановлює стандартну міжнародну класифікацію товарів і послуг, відому як Ніцька класифікація;
  7. Найробський договір: цей договір захищає олімпійський символ від неправомірного використання в комерційних цілях;
  8. Лісабонська система: ця система регулює продукцію, вироблену в певних географічних регіонах.

Висновок

Як правило, зареєструвати торговельну марку можна терміном до 10 років, проте власники можуть її продовжити після закінчення цього періоду. Після п'яти років безперервного використання ТМ компанія може подати заявку на отримання безперечного статусу та висувати серйозніші претензії на право власності. Якщо Вам необхідно зареєструвати товарний знак у Європі, Азії чи США, Ви можете звернутися до наших спеціалістів за консультацією з регулювання ТМ у вибраній державі. Ми також готові надати необхідний супровід реєстрації ТМ.

FAQ

Що таке товарний знак?

Товарний знак – це зареєстроване позначення компанії або її товарів/послуг у формі логотипу, слова, слогану чи їх комбінацій. Товарний знак захищає інтелектуальну власність підприємства чи організації.

 

Як довго триває захист торговельної марки?

Зазвичай, реєстрація товарного знака діє 10 років. Після цього терміну власник ТМ може подати відповідну заявку для продовження реєстрації.

 

Як зареєструвати ТМ?

Якщо Ви плануєте зареєструвати торговельну марку, варто заручитись підтримкою фахівців. Ви можете звернутися до IQ Decision UK та записатись на консультацію з регулювання товарних знаків у вибраній Вами країні.

 

Форма зворотного зв'язку
user icon

mail icon

comment icon