Telegram
arrow icon IQ Decision person icon
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Товарний знак

Реєстрація товарного знаку – одна з важливих процедур під час запуску нового бізнесу або масштабування діяльності та виходу на іноземні ринки. Товарний знак дозволяє виділити бренд серед конкурентів і створити впізнаваність у споживачів. Він захищає відмінне найменування, слоган чи імідж компанії.

Після того, як заявник зареєструє товарний знак, він отримує можливість захистити свою компанію або продукцію та подати позов про порушення прав на інтелектуальну власність (ІВ). У сьогоднішній публікації розглянемо ключові аспекти, які важливо враховувати, якщо Ви вирішили зареєструвати торговельну марку (ТМ).

Що таке торговельна марка?

Торговельна марка – це слово, фраза, логотип, символ, будь-яке поєднання, яке представляє компанію або її продукти. ТМ дозволяє відрізнити товари одного підприємства від продуктів/послуг іншої фірми. Право використання торговельної марки виникає з її використання (чи, деяких випадках, з підготовки до використання). Однак це не забороняє іншим суб'єктам використовувати таку саму торговельну марку. Для можливості одноосібного використання необхідно зареєструвати ТМ, що дозволить забороняти будь-яке використання марки іншими суб'єктами.

ТМ

Примітка. Можуть використовуватися позначки «®» для зареєстрованих марок (власнику буде надано права на використання та захист товарного знака як активу ІВ) або «™» для незареєстрованих знаків.

Різниця між ТМ, патентом і захистом авторських прав

Захист інтелектуальної власності має важливе значення для розвитку інновацій, сприяє стимулюванню інвестицій у дослідження та розробки. Інвестори схильні вкладати свої гроші в проекти, коли знають, що ІВ буде захищено, і вони зможуть отримати прибуток від своїх інвестицій. Важливо, що захист прав інтелектуальної власності сприяє забезпеченню конкурентних переваг.

Нездатність захистити свій бренд може призвести до серйозних втрат для іміджу бізнесу. Бренд є одним із найцінніших активів підприємства, і його репутація може бути підірвана, якщо не приділяється належна увага захисту та контролю його використання. Неконтрольоване використання або зловживання брендом може призвести до плагіату, підробки та порушень прав ІВ. Тому важливо мати ефективну стратегію захисту бренду та дотримуватись її, щоб знизити ризики втрати іміджу бізнесу.

Товарний знак, патент і захист авторських прав – це різні форми інтелектуальної власності, які надають їх власникам правовий захист творчих чи інноваційних продуктів. Основна різниця між ними полягає у сфері застосування та захисту.

Різниця між ТМ, патентом і захистом авторських прав

Торговельна марка

Патент

Захист авторських прав

 • Використовується для ідентифікації товарів чи послуг конкретної фірми.
 • Захист надається шляхом реєстрації у відповідному органі інтелектуальної власності (наприклад, Департаменті інтелектуальної власності конкретної країни або Міжнародної організації з інтелектуальної власності – WIPO).
 • Реєстрація ТМ означає, що її власник отримує ексклюзивне право на використання знака в торгівлі, а також забезпечує захист від використання іншими компаніями аналогічного чи схожого знака, який може вводити споживачів в оману.
 • Використовується для захисту винаходів і нових технологій (це може бути винахід, корисна модель або промисловий зразок).
 • Патент забороняє іншим особам відтворювати та розповсюджувати Ваш винахід протягом певного часу (зазвичай 20 років). Це дозволяє автору скористатися всіма перевагами винаходу, коли він уперше з'явився на ринку.
 • Патент надає власнику можливість вимагати компенсацію у випадку незаконного використання.
 • Також право на винахід дозволяє власнику надавати платне право використання такого винаходу.
 • Використовується для захисту творів – таких, як літературні, музичні, мистецькі та програмні продукти.
 • Захист авторським правом виникає автоматично з моменту створення твору (це правило діє в усіх країнах, що підписали Бернську конвенцію). Але реєстрація авторських прав у випадку судового спору допоможе підтвердити, що автор створив твір раніше за відповідача. Мінімальний термін дії авторських прав – протягом життя автора та 50 років після його смерті.
 • Захист авторських прав надає автору ексклюзивні права на використання, розповсюдження та зміну свого твору, а також можливість вимагати компенсацію у випадку порушення таких прав.

ТМ, патенти та авторські права є важливими інструментами юридичного захисту інтелектуальної власності та допомагають захистити права й інтереси власників інтелектуальних творчих продуктів і винаходів.

Різниця між реєстрацією ТМ і простим використанням ТМ

Реєстрація торговельної марки та просте використання ТМ – це два різні поняття, пов'язані з захистом та використанням прав на ТМ. Реєстрація ТМ означає, що власник чи компанія офіційно реєструють свою марку у відповідному органі конкретної країни або у WIPO й отримують правовий захист та ексклюзивні права на використання цієї марки.

Своєю чергою, просте використання марки може надати власнику ТМ певні права та захист від деяких видів порушень, але права можуть бути обмежені. Наприклад, той, хто використовував ТМ без реєстрації, не втратить право подальшого використання такої ТМ. Однак, враховуючи різні обставини, таке право може бути обмежене територіально або, наприклад, галузями.

Отже, реєстрація товарного знака є надійнішим способом захистити інтелектуальну власність. Вона надає власнику більше юридичних преференцій і забезпечує законний захист від несанкціонованого використання.

Переваги реєстрації ТМ

Власник ТМ користується більшими правами та юридичним захистом ніж власник незареєстрованого знака:

1

Забезпечення ексклюзивності

Реєстрація торговельної марки – це найшвидший і економічний спосіб забезпечити заявнику виняткове право використання логотипу, форми продукту, комбінації кольорів тощо. Така процедура значно знижує ризик шахрайства та фальсифікації.

2

Географічний охоплення

Реєстрація бренду як об'єкта ІВ зазвичай дає загальнонаціональний захист. У випадку реєстрації торговельної марки в ЄС власник одержує захист ТМ у всіх країнах-учасницях Євросоюзу. Крім того, якщо Ви хочете розширити свою діяльність за кордоном, наявність ТМ може надати пріоритет щодо отримання таких же прав в інших країнах.

3

Бренд як цінний фінансовий актив

Якщо бренд стає популярним і успішним, то реєстрація ТМ може перетворити його на цінний фінансовий актив, який може бути використаний для розширення мережі (франшиза), проданий або використаний для залучення інвестицій.

4

Відшкодування у випадку порушень

Власник зареєстрованої ТМ може подати позов щодо порушення прав на товарний знак. Він може вимагати компенсації за завдані збитки, які були викликані незаконним використанням або порушенням його прав на ТМ.

5

Додаткові можливості

Крім того, що власник ТМ може звертатися до суду за відшкодуванням збитків, він може продавати право використання своєї торговельної марки. Це зазвичай здійснюється шляхом укладання ліцензійного договору, у якому прописуються умови використання марки, включаючи терміни, територію, мету використання, обмеження. Власник ТМ може зберегти контроль за її використанням, надавши лише обмежені права на використання.

Класифікація торговельних марок

ТМ дає компанії право використання свого найменування, логотипу й інших ідентифікаційних символів для ідентифікації товарів чи послуг. Вона дозволяє створити впізнаваність і довіру серед споживачів. Реєстрація власної ТМ може захищати інтелектуальну власність, надаючи правовий захист від незаконного використання інших компаній.

Правовий захист може бути застосований до таких видів знаків:

 • Словесний знак: окремі слова, назви, гасла чи фрази, що використовуються як торговельні марки або фірмові найменування. Деякі приклади відомих словесних знаків включають Coca-Cola, Nike, Google, Apple, McDonald's.
 • Зображувальний знак: графічні елементи, логотипи, емблеми, малюнки, фотографії або інші зображення, які використовуються як товарні знаки або фірмові найменування. Серед прикладів можна навести емблеми Audi, Mercedes Benz, Toyota або стилізоване яблуко у знаку Apple.
 • Об'ємний знак: тривимірний об'єкт або форма, які можуть бути використані як товарні знаки або фірмові найменування. Це може бути форма пляшки, упаковки, ярлика, іншого предмета, що є унікальним для конкретного товару. Об'ємні торговельні марки є своєрідною «візитною карткою» бренду. Захист зовнішнього вигляду також допомагає бренду зберігати свій імідж і запобігати підробкам або некоректному використанню його ідентифікаційних елементів.
 • Комбінований знак: комбінація словесних та зображувальних елементів для створення унікального знака. Зазвичай це логотипи, які містять як текст, так і графічні елементи. Іншими словами, назва бренду вписана в графічний логотип. Наприклад, комбінація текстового товарного знака Adidas та зображувального знака у вигляді трилисника.
 • Колір або комбінація/поєднання кольорів: правовий захист може бути поширений на конкретні кольори або їх поєднання, які можуть бути використані як товарні знаки або фірмові найменування. Є безліч відомих брендів, які ідентифікуються за своїми унікальними кольорами або комбінаціями кольорів. Деякі приклади Coca-Cola (червоний колір), McDonald's (червоний і жовтий кольори), Nike (чорний і білий кольори).
 • Світловий знак: це знак, який використовує світлові ефекти або підсвічування для створення унікального візуального ефекту. Це може включати мерехтливі, змінні або рухомі світлові елементи. Світлові товарні знаки є ефективним інструментом реклами й можуть значно підвищити впізнаваність і привабливість бренду чи компанії.
 • Звуковий знак: також відомий як аудіобренд або звуковий логотип, є аудіоідентифікаційним знаком компанії або бренду. Це звукові фрагменти чи мелодії, які асоціюються з певною фірмою чи продуктом. Звукові торговельні марки використовуються для створення емоційного зв'язку зі споживачами і підвищення впізнаваності та запам'ятовування продуктів/послуг компанії. Звукові торговельні знаки можуть включати джингли, мелодії, звукові ефекти або голосовий супровід. Деякі відомі приклади торговельних марок включають звук Intel або ноти Nokia.

Усі ці види знаків підлягають правового захисту відповідно до законодавства про товарні знаки кожної країни.

Документи, які регламентують реєстрацію товарних знаків

Товарний знак є невід'ємною частиною успішної стратегії просування товарів і послуг компанії. Реєстрація товарних знаків регламентується різними документами в різних країнах. У різних юрисдикціях нормативний акт може мати різні назви, наприклад, в США це Закон про товарні марки (Lanham (Trademark) Act), у Європейському Союзі — Директива про товарні знаки (Directive on Trademarks).

Крім законодавчих актів є нормативні правила, які детально описують процедуру реєстрації та вимоги до товарних знаків. Це можуть бути такі документи, як правила Патентного відомства або Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). Крім того, кожне Патентне відомство може мати свою власну форму та процедуру оформлення заявки на реєстрацію ТМ.

Способи одержати захист ТМ за кордоном

Національний, регіональний і міжнародний захист товарного знака включають різні правові механізми, які надають права власнику товарного знака та забезпечують його захист від незаконного використання.

 • Національний захист. Кожна країна має власну систему реєстрації та захисту ТМ. Власник товарного знака може подати заявку на його реєстрацію в національному органі інтелектуальної власності. Після успішної реєстрації власник отримує ексклюзивне право використання та захисту товарного знака як активу ІВ компанії на території конкретної країни.
 • Регіональний захист. У деяких регіонах є міждержавні організації, які надають систему реєстрації та захисту товарних знаків для кількох країн. Наприклад, в Євросоюзі є Європейське патентне відомство, яке дозволяє подати заявку на реєстрацію й отримати захист товарного знаку в кількох країнах-членах.
 • Міжнародний захист надається Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ).

Ці механізми дозволяють власникам товарних знаків отримати широкий та ефективний захист своїх прав як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Які документи потрібні для того, щоб зареєструвати товарний знак?

Для реєстрації товарного знака можуть знадобитися такі документи:

 • Заявка на реєстрацію.
 • Опис товарного знаку, включаючи словесний опис і зображення/зразок, класи товарів/послуг, до яких він застосовується.
 • Платіжні документи, що підтверджують оплату реєстраційних та інших зборів.

Необхідні документи можуть відрізнятися залежно від країни, де Ви плануєте зареєструвати торговельну марку. Зверніться до юриста, який спеціалізується на реєстрації та захисті інтелектуальної власності, щоб дізнатися точні вимоги та процедури реєстрації в обраній країні.

Судовий захист торговельної марки в ЄС

В ЄС судовий захист товарних знаків переважно регулюється Регламентом ЄС про товарні знаки (2017/1001) та відповідними національними законами кожної держави-члена. Відомство інтелектуальної власності Євросоюзу (EUIPO) відповідає за реєстрацію й управління товарними знаками в ЄС.

Якщо власник ТМ вважає, що його право на використання товарного знака було порушено, він може звернутися за судовим захистом до національних судів держав-членів. Національні суди мають право видавати судові заборони, присуджувати відшкодування збитків і розпоряджатися знищенням або конфіскацією товарів, що порушують права на використання ТМ.

Крім того, EUIPO створила Мережу інтелектуальної власності Євросоюзу (EUIPN), яка забезпечує співпрацю та координацію між національними відомствами інтелектуальної власності та судовими системами. Ця мережа сприяє забезпеченню прав на товарні знаки в ЄС. У будь-якому випадку, для порушення судового розгляду необхідно мати докази того, що товарний знак був зареєстрований і права власника були порушені.

Приклади судових спорів щодо порушення прав на ТМ у Євросоюзі

Нижче до Вашої уваги наведено кілька прикладів судових спорів, пов'язаних із порушенням прав на товарні знаки (ТМ) у Євросоюзі:

 1. Louis Vuitton Malletier проти eBay: Louis Vuitton подав позов проти eBay у 2006 році, звинувачуючи їх у тому, що на платформі eBay продавалися підроблені товари з їх ТМ. Судовий процес закінчився на користь Louis Vuitton, і суд ухвалив, що eBay має вживати активних заходів для запобігання продажу підроблених товарів.
 2. L'Oréal проти Bellure: L'Oréal подав позов проти Bellure Cosmetics у 2007 році, звинувачуючи їх у порушенні своїх прав на ТМ. Спір пов'язаний з ароматами, схожими на ті, що продає L'Oréal. У 2009 році суд ЄС ухвалив рішення на користь L'Oréal, встановлюючи, що Bellure створювала продукти, які вводили в оману споживачів, та порушувала права L'Oréal.
 3. Apple Inc. проти Samsung Electronics: судові спори між цими двома компаніями відбувалися в різних країнах, включаючи Євросоюз. Apple звинуватила Samsung у порушенні патентів і дизайнерських прав на свої пристрої iPhone та iPad. У 2012 році суд ЄС визнав деякі продукти Samsung, які порушують патенти Apple і заборонив їх продажі в ЄС.
 4. У 2020 році компанія Apple подала позов до суду проти німецької компанії Prepear, яка розробила застосунок для дотримання рецептів. Apple звинуватила Prepear у порушенні їхніх прав на ТМ, вказуючи на схожість логотипів двох компаній. Компанія Prepear у результаті домовилася з Apple та погодилася змінити свій логотип.
 5. У 2021 році компанія Chanel подала позов до суду проти маркувальника меблів, який використовував їхні знаки в рекламних матеріалах без дозволу. Рішенням суду було визнано порушення прав на ТМ Chanel, і маркувальник меблів був зобов'язаний припинити використання цих знаків та виплатити компенсацію збитків.

Це лише деякі приклади судових спорів у Євросоюзі, пов'язаних із порушенням прав на ТМ. У кожному випадку рішення суду ґрунтується на фактах і доказах, поданих сторонами.

Реєстрація товарного знаку за кордоном

Якщо Ви плануєте масштабувати свою бізнес-діяльність і розширити канали збуту, варто забезпечити захист ТМ у вибраних країнах. При цьому потрібно враховувати, що «світового» товарного знака немає, але Ви можете зареєструвати товарний знак у різних країнах.

ВОІВ відіграє важливу роль у галузі адміністрування договорів за товарними знаками. Один із таких договорів – Мадридська угода. Цей договір надає можливість заявникам зареєструвати свої товарні знаки в кількох країнах, використовуючи одну заявку та подаючи її через ВОІВ. ВОІВ також адмініструє Гаазьку угоду про міжнародну реєстрацію промислових зразків. Цей договір дозволяє заявникам отримувати захист своїх промислових зразків у кількох країнах через одну заявку, подану через ВОІВ.

Організація є адміністративним центром Паризької конвенції про захист промислової власності та Лісабонської угоди, яка захищає права на товарні знаки тих компаній, чия продукція вироблена в певних географічних регіонах. ВОІВ також адмініструє такі договори, як Віденська угода, Договір про закони щодо товарних знаків, Ніцька угода, Сингапурський договір. Віденська угода стосується міжнародної класифікації товарних знаків. Воно визначає єдиний стандарт класифікації та за допомогою цієї угоди країни можуть краще координувати та спростити реєстрацію ТМ. Договір про закони щодо товарних знаків створено для забезпечення загальних правил і процедур щодо реєстрації та захисту товарних знаків. Він надає основу для гармонізації законодавства про товарні знаки між країнами-учасницями.

ТМ1

Ніцька угода стосується міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації товарних знаків. Вона встановлює загальний стандарт класифікації та допомагає країнам ефективніше реєструвати товарні марки.

Сингапурський договір створено для полегшення процедури реєстрації торговельних марок в інтернеті. Він надає міжнародну систему реєстрації марок через доменні імена, що дозволяє підприємцям захищати свої ТМ у різних країнах більш ефективним способом.

ВОІВ відіграє важливу роль у полегшенні міжнародної реєстрації та захисту товарних знаків, створюючи механізми для спрощення процедур і координації між різними країнами.

Висновок

Товарний знак є незамінним атрибутом під час просування компанії. Він допомагає відрізнити продукцію чи послуги одного бренду від товарів конкурентів, встановити впізнаваність і довіру до бренду, створити унікальність та конкурентну перевагу на ринку. ТМ може бути зареєстрована у вигляді слів, логотипу, девізу або поєднання цих елементів.

Важливо реєструвати товарні знаки, щоб отримати правовий захист та унеможливити їх незаконне використання іншими компаніями. Як правило, зареєструвати торговельну марку можна на термін до 10 років, проте власники можуть продовжити захист після закінчення цього періоду. Після 5 років безперервного використання компанія може подати заявку на отримання беззаперечного статусу.

Для реєстрації товарного знака варто звернутися до профільних фахівців, які допоможуть у проведенні необхідних процедур та оформленні документів. Якщо Вам необхідно зареєструвати товарний знак у Європі, Азії чи США, можете звернутися до експертів компанії IQ Decision UK для запису на консультацію з регулювання ТМ в обраній Вами державі. Ми також готові надати необхідний супровід реєстрації ТМ.

FAQ

Що таке товарний знак?

Товарний знак – це зареєстроване позначення компанії або її товарів/послуг у формі логотипу, слова, слогану чи їх комбінацій. Товарний знак захищає інтелектуальну власність підприємства чи організації.

 

Як довго триває захист торговельної марки?

Зазвичай, реєстрація товарного знака діє 10 років. Після цього терміну власник ТМ може подати відповідну заявку для продовження реєстрації.

 

Як зареєструвати ТМ?

Якщо Ви плануєте зареєструвати торговельну марку, варто заручитись підтримкою фахівців. Ви можете звернутися до IQ Decision UK та записатись на консультацію з регулювання товарних знаків у вибраній Вами країні.

 

Форма зворотного зв'язку
user icon

mail icon

comment icon