Форма замовлення консультації з регулювання інвестиційної діяльності на Джерсі
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Число сімейних офісів у всьому світі продовжує зростати. Сімейні офіси є структурами, створеними для управління фінансами, інвестиціями та іншими активами багатих сімей. Вони зазвичай орієнтовані на забезпечення фінансового добробуту і збереження спадщини протягом кількох поколінь. Спостерігається підвищений інтерес до структурування інвестицій у сімейні офіси з використанням приватних фондів Джерсі.

Створення приватного фонду на Джерсі стало популярним рішенням для сімей із високим і дуже високим рівнем доходу. Jersey Private Funds — гнучкий режим, який дозволяє швидше реагувати на зміни ринкових умов та гнучкіше структурувати свої інвестиційні продукти.

Ця стаття описує як структуровані інвестиції в сімейні офіси Джерсі, застосування режиму приватних фондів Джерсі (JPF) до структур, створених сімейними офісами.

Інвестиції в сімейний офіс і приватні фонди Джерсі

Останніми роками спостерігається підвищене використання приватних фондів Джерсі для управління активами заможних сімей. Однією з головних переваг такої структури є здатність адаптуватися до індивідуальних потреб і цілей конкретної сім'ї. Джерсі може запропонувати значні переваги для сімейних офісів та управління статками.

Ця острівна держава має довгу історію як фінансовий центр. Сімейні офіси часто звертаються до консультантів та експертів на Джерсі для отримання підтримки в управлінні своїми активами. Вони мають досвід і знання, необхідні для роботи з різними видами активів, а також розуміють специфіку сімейних офісів та їх унікальні потреби.

Острів має розвинену інфраструктуру, включаючи фінансові інститути, юридичні фірми, а також високоякісні послуги аудиту та консалтингу. Це створює сприятливе середовище для сімейного офісу.

Інвестиції в сімейні офіси через приватні фонди Джерсі: що таке Family Office?

Сімейний офіс можна описати як приватну організацію, створену для зберігання та управління багатством однієї чи кількох сімей. Сімейні офіси виконують низку ключових функцій, спрямованих на управління фінансами, діловими інтересами та сімейними питаннями.

З якою метою створюються сімейні офіси?

Управління активами

Сімейні офіси займаються управлінням інвестиційними портфелями сім'ї. Це включає розробку стратегії інвестування, вибір конкретних інвестиційних продуктів (акції, облігації, нерухомість, альтернативні інвестиції тощо), диверсифікацію портфеля, постійний моніторинг та аналіз результатів інвестицій відповідно до цілей і ризикового профілю сім'ї.

Фінансове та податкове планування

Сімейні офіси створюються з метою розробки фінансових стратегій і планів з управління багатством, податкового планування. Метою податкового планування в межах сімейного офісу є мінімізація податкових зобов'язань сім'ї, збереження та зростання її статків, забезпечення фінансової безпеки та благополуччя в довгостроковій перспективі.

Управління ризиками

Сімейні офіси можуть бути структуровані з метою оцінки та управління різними видами ризиків, з якими можуть зіштовхнутися сім'ї (фінансовими, інвестиційними, операційними, спадковими).

Управління правонаступництвом

Сімейні офіси надають комплексний підхід до управління багатством сім'ї, допомагаючи їм розробити стратегії передачі багатства майбутнім поколінням, які забезпечують довгострокову стійкість і процвітання сімейної спадщини. Це включає оцінку поточного стану активів, розробку заповітів, формування довірчих фондів та інших правових інструментів.

Структурування інвестицій у сімейні офіси Джерсі

Використання інвестиційного фонду для інвестицій у сімейний офіс відкриває доступ до переліку вигод для підприємницьких сімей – диверсифікація активів, взаємодія з професійними постачальниками послуг, призначення сторонніх адміністраторів, які мають досвід роботи з відповідними пулами активів.

Використання режиму приватних фондів Джерсі сімейними офісами може бути ефективним інструментом для досягнення таких цілей:

Залучення наступного покоління до ради директорів компаній

JPF може бути механізмом для залучення наступного покоління в управління сімейними активами, надаючи їм можливість засідати в радах директорів компаній, в які інвестуються сімейні кошти. Це допоможе їм набути досвіду та навичок управління бізнесом та інвестиціями.

Створення спільних підприємств для інвестицій з іншими інвесторами

JPF може використовуватися для організації спільних підприємств з іншими інвесторами, які не є членами сім'ї або близькими родичами. Це дозволить розширити інвестиційні можливості та диверсифікувати портфель сімейних активів.

Впровадження професійного досвіду в управління активами

Використання JPF дозволить сім'ям найняти професійних керівників і консультантів з інвестицій для забезпечення ефективного управління сімейними активами на Джерсі. Це дозволить забезпечити професійне управління та нагляд за інвестиціями, що важливо для збереження та примноження багатства сім'ї.

Побудування репутації у сфері інвестиційних фондів

З використанням JPF сім'ї, які мають експертні знання в галузі приватних інвестицій, можуть створити інвестиційні фонди на Джерсі і використовувати їх для залучення зовнішніх інвесторів. Це дозволить їм збільшити свою репутацію в інвестиційній сфері.

Відкриття приватного фонду на Джерсі: характеристики JPF

У 2017 році регулятори острова Джерсі оновили законодавство і було запроваджено нову фондову структуру — Jersey Private Funds. JPFs — це приватні інвестиційні фонди Джерсі, які вимагають, щоб як мінімум два інвестори об'єднали свій капітал для придбання активів, що призводить до «розподілу ризиків». Пропозиції щодо інвестицій у JPF можуть бути зроблені 50 потенційним інвесторам, які мають кваліфікуватися або як професійні, або як відповідні інвестори (включаючи тих, хто інвестує від 250 000 фунтів стерлінгів або еквівалент в іншій валюті).

Регулювання фондів Джерсі є досить гнучким (порівняно з експертними фондами):

 • Створити приватний фонд на Джерсі можна як компанію будь-якого виду, товариство чи пайовий траст.
 • JPF може бути відкритим або закритим для викупу інвесторами.
 • JPF може мати самоврядування з боку своєї ради директорів або може призначати окремого менеджера чи консультанта (з Джерсі чи за межами Джерсі).
 • Призначення менеджера, схваленого Комісією з фінансових послуг Джерсі (JFSC), не потрібне, хоча в структурі фонду має бути «призначений постачальник послуг», регульований JFSC (зазвичай це адміністратор фонду) з метою ведення діалогу та надання щорічних звітів JFSC щодо JPF, забезпечення дотримання JPF законодавства щодо запобігання та виявлення відмивання грошей.
 • JPF можуть продаватися у Великій Британії та ЄС/ЄЕЗ, використовуючи національні схеми приватного розміщення.
 • Якщо сім'я планує розширити пропозицію для понад 50 потенційних інвесторів, потрібно буде перетворити JPF на експертний фонд Джерсі.

Від JPF не вимагається випуску офіційного документа про пропозицію, хоча всі учасники повинні підтвердити в письмовій формі отримання та ухвалення інвестиційного попередження та звіту про розкриття інформації.

Які структури зазвичай використовуються для реєстрації приватних фондів на Джерсі?

Приватні фонди, які базуються на Джерсі, зазвичай приймають одну з таких юридичних форм:

 • товариство з обмеженою відповідальністю (на Джерсі існує три види: з правосуб'єктністю та без);
 • пайовий траст, іноді відомий як пайовий траст нерухомості Джерсі, "JPUT" або "JUT";
 • компанія (зокрема компанія з розділеними осередками).

Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю на Джерсі пропонує обмежену відповідальність для мовчазних партнерів, податкову прозорість та обмежені вимоги щодо подання декларацій. На острові доступно до реєстрації три види товариств з обмеженою відповідальністю:

 1. Звичайне товариство з обмеженою відповідальністю (Ordinary limited partnership або OLP), аналогічне англійським обмеженим партнерствам. Воно не має окремої юридичної особи та створено відповідно до Закону про товариства з обмеженою відповідальністю (Джерсі) 1994 р.
 2. Окреме товариство з обмеженою відповідальністю (Separate limited partnership або SLP). Такі бізнес-структури мають окрему правосуб'єктність, аналогічно шотландським товариствам з обмеженою відповідальністю. SLP може бути створено відповідно до Закону про окремі товариства з обмеженою відповідальністю (Джерсі) 2011 року.
 3. Інкорпороване товариство з обмеженою відповідальністю (Incorporated limited partnership або ILP). ILP має окрему правосуб'єктність, аналогічно LLP у Великій Британії, створюється відповідно до Закону про корпоративні товариства з обмеженою відповідальністю (Джерсі) 2011 р.

Створення приватного фонду Джерсі у формі товариства передбачає, що в структурі має бути один або кілька генеральних партнерів, вони несуть солідарну відповідальність за борги партнерства, і одного або кількох мовчазних партнерів, які не несуть відповідальності за будь-які борги партнерства понад суми, які вони взяли на себе, за умови, що не беруть участь в управлінні товариством.

Подібно до приватного товариства з обмеженою відповідальністю у Великій Британії, партнерства на Джерсі отримують вигоду від «білого списку» видів діяльності, в яких мовчазні партнери можуть брати участь, не втрачаючи при цьому своєї обмеженої відповідальності.

Пайовий траст не має окремої правосуб'єктності, а укладає договір через свою довірену особу (подібно до того, як генеральний партнер укладає договір від імені товариства з обмеженою відповідальністю). У договорі викладаються умови інвестування в траст на Джерсі, його положення регулюватимуть відносини між довірчим управителем, менеджером (якщо він відокремлений від довірчого управителя) та інвесторами.

Інвестор трасту має право на отримання паїв, що дає інвесторам фіксовану частку у власності трасту. Паї трасту можуть бути гнучко викуплені довірчим власником або керуючим, внаслідок чого створення пайового трасту на Джерсі може стати підходящим вибором для відкритих фондів.

Створення приватного інвестиційного фонду Джерсі у формі пайового трасту є ефективним з погляду оподаткування способом інвестування в нерухомість, оскільки в цій юрисдикції не стягується гербовий збір при продажу паїв у трасті, що потенційно допускає непрямий продаж власності через передачу паїв, що може зумовити суттєву економію. Пайові фонди Джерсі можуть обирати, чи їх звільнять від податку на приріст капіталу. Це дає менеджеру фонду гнучкість в управлінні податковими питаннями з огляду на вимоги інвесторів і локальне податкове законодавство.

Компанії є менш поширеним вибором створення інвестиційних фондів на Джерсі. Вони реєструються відповідно до положень Закону про компанії (Джерсі) 1991 року.  Проте, вибір на користь цієї структури пояснюється тим, що фондові компанії-резиденти Джерсі зазвичай не підлягають оподаткуванню на основі доходів, отриманих за межами острова Джерсі. Це означає, що прибуток, отриманий від інвестицій в інші країни, не оподатковується в цій юрисдикції.

Привілейовані акції, які погашаються, є одним зі способів компаній Джерсі залучити капітал для погашення боргу або фінансування інших потреб. Вони зазвичай мають певний термін і можуть бути погашені після досягнення цього терміну або на запит власника акцій. Однак, як і у випадку з іншими формами фінансування, існують обмеження та правила, що регулюють випуск і використання привілейованих акцій, які погашаються, що можуть включати обмеження на розподіл доходів і капіталу.

Відкрити фонд на Джерсі можна у формі компанії з окремими осередками (Protected Cell Company) або інкорпорованої компанії з розділеними портфелями (Incorporated Cell Company). У випадку PCC всі осередки мають один і той самий зареєстрований офіс і секретаря компанії, але можуть мати різні ради директорів, різні структури капіталу та різні Статути. Активи та зобов'язання кожної з осередків компанії залишаються сегрегованими. У компаніях ICC кожен осередок є окремою компанією.

Кроки, необхідні для запуску фонду Family Office на Джерсі

Джерсі став популярним місцем для фондових структур і є привабливою юрисдикцією для сімейних офісів, які прагнуть заснувати фонд. Сильні сторони острова полягають у перевіреній репутації як серед інвесторів, так і серед керуючих фондами, а також у гнучкості, коли доходить до вибору структури фонду.

Ключові кроки для створення фонду Family Office на Джерсі:

 • Крок 1. Вибір постачальників послуг і директорів.
 • Крок 2. Вибір структури фонду.
 • Крок 3. Створення фонду на Джерсі для інвестицій у сімейний офіс.

Першим кроком при запуску приватного фонду Family Office на Джерсі необхідно буде призначити певних ключових постачальників послуг:

 • Провідного юрисконсульта з досвідом роботи в конкретних інвестиційних фондах (зазвичай це міжнародна фірма), який допоможе структурувати фонд на Джерсі та надасть консультації щодо того, як фонд продаватиметься на ринку або в юрисдикції, в яких проживають бенефіціари сім'ї.
 • Адміністратора фонду для надання фонду таких послуг, як зареєстрований офіс, секретарські послуги, послуги з дотримання вимог, бухгалтерські послуги, а також взаємодія з місцевим регулювальним органом.
 • Директорів. Адміністратор фонду зазвичай призначає одну або дві фізичні особи, які проживають на Джерсі, як члени ради директорів фонду.
 • Консультанта з інвестицій, якщо рада директорів не має інвестиційного досвіду в тому класі активів, в який інвестуватиме фонд.
 • Аудитора. Це може бути обов'язковою вимогою, якщо бенефіціари знаходяться в Європейській економічній зоні (ЄЕЗ).

На наступному етапі важливо визначити найоптимальнішу структуру фонду. Рішення про структурування фондів на Джерсі зазвичай визначається на основі таких факторів, як:

 • Місце розташування інвесторів.
 • Цільові інвестиції.
 • Профіль ліквідності фонду.

Структура товариства є найпоширенішою для створення приватних фондів Family Office Джерсі, оскільки забезпечує гнучкість при входженні додаткових інвесторів (якщо, наприклад, фонд пропонуватиметься зовнішнім інвесторам).

Після запуску фонду адміністратор зазвичай відкриває банківський рахунок фонду на Джерсі. Фонд зазвичай проводить засідання ради директорів перед запуском, щоб затвердити, з-поміж іншого, документ про пропозицію інвесторам, будь-які нормативні заявки тощо.

Висновок

Приватні сімейні офіси використовуються сім'ями з великим капіталом (UHNW) для консолідації широкого спектра питань управління активами (від планування спадкоємності до дотримання податкового законодавства та структурування фондів). Для багатьох сімей основна увага приділяється захисту та примноженню багатства, розробці планів спадкування для майбутніх поколінь. Для багатьох заможних сімей Джерсі є одним із найавторитетніших місць для приватних клієнтів, які хочуть відкрити сімейний офіс.

Створення приватного фонду на Джерсі як інструменту планування наступності забезпечує основу для впорядкованої передачі багатства наступному поколінню. Використання Джерсі для створення приватного сімейного офісу дозволяє заможним сім'ям скористатися перевагами спеціалізованого персоналу. Крім того, тут створено надійну нормативно-правову базу, зокрема щодо регулювання Jersey Private Funds, що сприяє високим стандартам прозорості.

Якщо у Вас виникли питання на цю тему, зверніться за консультацією до компанії IQ Decision UK. Висококваліфіковані фахівці нашої компанії допоможуть у питаннях, пов'язаних з інвестуванням у сімейні офіси Джерсі, а також допоможуть підготувати всі необхідні документи, щоб відкрити приватний фонд на Джерсі.