Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Фонди експертів Джерсі є важливим елементом міжнародного фінансового ринку. Їх реєстрація та діяльність регулюються законодавством Джерсі, надаючи значні переваги для кваліфікованих інвесторів. Ці інвестиційні структури забезпечують значну адаптивність і приватність, що робить їх привабливими для великих капіталовкладників і осіб із значними ресурсами. В епоху світової невизначеності та змін в економічних умовах, експертні фонди на острові Джерсі забезпечують надійні та захищені механізми для інвестування.

Ця стаття пропонує детальний огляд фондів експертів Джерсі, починаючи з їх визначення та юридичних основ, закінчуючи аналізом інвестиційних стратегій і управління ризиками. Ми розглянемо ключові характеристики, типи та структури цих фондів, детально опишемо процедури створення і управління, а також основні переваги даних фондів.

Визначення і ключові особливості Jersey Expert Funds

Фонди експертів Джерсі (Jersey Expert Funds) представляють собою спеціалізовані інвестиційні структури, призначені для кваліфікованих і професійних інвесторів. 

Ці фонди розроблені з урахуванням специфічних потреб досвідчених інвесторів, надаючи високий рівень адаптивності при управлінні активами і формуванні інвестиційної стратегії. Регулювання цих фондів здійснюється Комісією з фінансових послуг Джерсі (JFSC), яка забезпечує строгий контроль і дотримання міжнародних стандартів.

Фонди експертів у Джерсі почали активно розвиватися на початку 2000-х років, коли уряд острова прийняв рішення посилити свою позицію на міжнародному фінансовому ринку. У 2004 році були введені перші регуляторні норми, які дозволили створювати і управляти фондами експертів. Відтоді правова база постійно вдосконалюється, адаптуються до змін світового фінансового ландшафту і потреб інвесторів.

Історично Джерсі є однією з провідних юрисдикцій для розміщення фінансових активів завдяки своїй стабільній правовій системі і сприятливим податковим умовам. Створення фондів експертів стало логічним продовженням розвитку фінансового сектору острова, забезпечуючи додаткову привабливість для міжнародних інвесторів. 

Створити експертний фонд на Джерсі можна протягом декількох днів на основі методу самосертифікації без будь-якої формальної нормативної перевірки фонду або його засновника. Наразі існує понад 400 уповноважених експертних фондів.

 Основні особливості фондів експертів Джерсі включають:

 • Цільова аудиторія. Фонди призначені виключно для кваліфікованих інвесторів, що передбачає наявність у учасників значного досвіду і знань у галузі інвестування.
 • Регуляторні вимоги. Управління фондами та їх створення вимагає відповідності певним регуляторним нормам для забезпечення прозорості і захисту інтересів інвесторів.
 • Управлінська адаптивність. Інвестиційні керуючі фондами можуть самостійно обирати інвестиційні підходи та управляти активами, що забезпечує оперативну реакцію на зміни на ринку.
 • Приватність. Посилена конфіденційність даних і операцій, що приваблює інвесторів, які бажають забезпечити анонімність своїх вкладень.

Чому необхідно розуміти значення і функції фондів експертів на Джерсі?

Усвідомлення значущості і функцій фондів експертів Джерсі є ключовим аспектом для капіталовкладників і фінансових спеціалістів з кількох причин:

 • Перспективи для інвестування. Професійні фонди надають унікальні можливості для диверсифікації портфеля і високої дохідності через доступ до передових і альтернативних інвестицій.
 • Ризик-менеджмент. Адаптивне управління і можливість впровадження складних інвестиційних стратегій забезпечують контроль ризиків і зниження можливих втрат.
 • Юрисдикційні переваги. Джерсі пропонує стабільне правове і податкове середовище, що робить його привабливим для розміщення капіталу і захисту активів.
 • Міжнародне визнання. Високі стандарти регулювання та контролю роблять фонди експертів Джерсі визнаними та шанованими на міжнародному рівні, що сприяє залученню великих інституційних інвесторів та зміцненню фінансового сектора острова. 

Таким чином, експертні фонди Джерсі відіграють важливу роль у глобальному фінансовому ринку, надаючи кваліфікованим інвесторам надійні та ефективні інструменти для управління капіталом.

Якщо ви зацікавлені в тому, щоб створити інвестиційний фонд на Джерсі, зверніть увагу, що він буде вважатися експертним фондом, якщо кожен інвестор підписує інвестиційне попередження та належить до однієї з наступних категорій:

 •  учасник, який вкладає мінімальні кошти в розмірі 100 тисяч доларів США;
 • особа, чия звичайна діяльність включає купівлю, управління, зберігання або продаж інвестицій, надання інвестиційних порад;
 • суб'єкт з чистим капіталом (індивідуально або спільно зі своїм подружжям) понад 1 млн USD (або еквівалента в іншій валюті), за винятком місця проживання;
 • організація з активами, доступними для інвестування, в розмірі не менше 1 млн USD (або еквівалента в іншій валюті), або кожен член/партнер якої є досвідченим інвестором;
 • уряд, місцевий орган влади, державний або наднаціональний орган на Джерсі.

Огляд законодавства, що регулює фонди експертів в Джерсі

Регулювання фондів експертів у Джерсі базується на ряді законів та нормативних актів, які забезпечують строгий контроль за їх діяльністю та захист інтересів інвесторів. Основне законодавство включає наступні акти:

The Financial Services (Jersey) Law 1998

Закон про фінансові послуги (Джерсі) від 1998 року є основним законом, що регулює фінансові послуги в Джерсі. Він встановлює загальні принципи та вимоги для всіх фінансових організацій, включаючи фонди експертів. Закон передбачає обов’язкову реєстрацію та ліцензування всіх фінансових установ, а також визначає повноваження Комісії з фінансових послуг Джерсі (JFSC).

Основні положення закону:
 • Обов’язкова реєстрація фінансових установ.
 • Ліцензування та контроль за діяльністю фінансових організацій. 
 • Вимоги до фінансової звітності та прозорості.
 • Повноваження JFSC щодо проведення перевірок та накладення санкцій.

The Codes of Practice for Fund Services Business

Закон про колективні інвестиційні фонди Джерсі 1988 року регулює створення та управління колективними інвестиційними фондами, включаючи фонди експертів. Закон визначає вимоги до структури фондів, процесу реєстрації та управління активами. 

Основні положення закону:
 • Процедури створення та реєстрації фондів.
 • Вимоги до структури та управління фондами.
 • Права та обов’язки керуючих компаній.
 • Регулювання взаємовідносин з інвесторами.

 The Financial Services (Investment Business (Client Assets)) (Jersey) Order 2001

Постанова про фінансові послуги на острові Джерсі, прийнята в 2001 році, регулює збереження клієнтських ресурсів, що знаходяться під управлінням інвестиційних компаній. Постанова встановлює вимоги до зберігання інвесторських активів та їх управління.

Основні положення постанови:
 • Відокремлення активів клієнтів від власних активів фірми.
 • Вимоги до обліку та звітності по активах клієнтів.
 • Процедури перевірки та аудиту активів.

 The Codes of Practice for Fund Services Business

Кодекси практики для бізнесу з надання послуг фондів

Кодекси практики ведення бізнесу в сфері фондових послуг встановлюють стандарти і вимоги до компаній, що надають послуги з управління та адміністрування фондів. Ці кодекси містять правила, спрямовані на забезпечення високого рівня професіоналізму та дотримання етичних норм у діяльності фондів.

 Основні положення кодексів:
 •  Стандарти професійної компетентності та добросовісності.
 • Обов'язки щодо дотримання прав і інтересів інвесторів.
 • Вимоги до ризик-менеджменту та внутрішнього контролю.

 Роль Комісії з фінансових послуг Джерсі (JFSC)

Комісія з фінансових послуг Джерсі (Jersey Financial Services Commission, JFSC) відіграє ключову роль у регулюванні та нагляді за фінансовим сектором острова. Заснована у 1998 році, JFSC має на меті захист інтересів інвесторів, забезпечення цілісності та стабільності фінансової системи Джерсі, а також сприяння розвитку та міжнародній репутації фінансового центру Джерсі.

Основні функції JFSC

Функція

Опис

Регулювання та ліцензування

Ліцензування і реєстраційні процедури для фінансових установ, включаючи фонди експертів Джерсі. Забезпечення відповідності правовим і нормативним приписам.

Моніторинг та управління 

Проведення регулярних аудиторських перевірок фінансових установ. Моніторинг звітів по фінансам для виявлення порушень або ризиків.

Захист інвесторів

Підтримання стандартів прозорості та публічного розкриття даних. Розгляд скарг і спорів між капіталовкладниками та фінансовими установами.

Розробка і впровадження нормативних актів

Участь у розробці та оновленні нормативних актів. Випуск керівних документів і рекомендацій для банківських і фінансових структур.

Навчання і підвищення кваліфікації

Організація тренінгів і семінарів для співробітників фінансових установ. Надання інформаційної підтримки з питань нормативного регулювання.

Взаємодія з міжнародними організаціями

Членство в міжнародних фінансових організаціях і укладення меморандумів про взаєморозуміння із зарубіжними регуляторами.

Дотримання міжнародних стандартів

Впровадження міжнародних стандартів і найкращих практик у національне законодавство.

Підвищення довіри інвесторів

Підтримання високої репутації та надійності фінансових установ Джерсі. Залучення міжнародного капіталу.

Стабільність і стійкість

Ефективне управління ризиками і запобігання фінансовим злочинам. Забезпечення стабільності фінансового сектора.

 Структура і організаційна система JFSC

Рада директорів

Призначення та обов’язки

Рада директорів, що складається з незалежних експертів і представників фінансового сектора, відповідає за стратегічне управління та прийняття ключових рішень.

Комітети

Рада директорів формує різні комітети, такі як Комітет з аудиту та Комітет з управління ризиками, які займаються спеціалізованими аспектами нагляду.

 Виконавче керівництво

Головний виконавчий директор (СЕО)

CEO відповідає за оперативне управління та виконання стратегічних цілей, визначених Радою директорів.

Виконавчі директори:

Керівники різних департаментів, включаючи департамент ліцензування, департамент нагляду та департамент правового забезпечення, координують повсякденну діяльність JFSC.

Взаємодія JFSC з міжнародними організаціями

Регуляторний орган Джерсі з фінансових послуг (JFSC) активно співпрацює з глобальними установами, що значно сприяє підтриманню стабільності та доброї слави джерсійських інвестиційних фондів. Цей орган включений до складу кількох світових фінансових асоціацій, включаючи Міжнародну асоціацію регуляторів ринків цінних паперів (IOSCO) та Міжнародну групу з розробки заходів протидії легалізації капіталів (FATF). 

Крім того, JFSC укладає меморандуми про взаєморозуміння з зарубіжними наглядовими структурами, що забезпечує ефективний обмін інформацією та координацію наглядових дій. Це критично важливо для фондів експертів, розташованих на острові Джерсі, які регулярно залучають міжнародних інвесторів та оперують на світових фінансових ринках.

 Класифікації та організаційні структури фондів експертів у Джерсі

Класифікація експертних фондів Джерсі може основуватися на кількох ознаках, основними з яких виступають типи фондів та їх організаційні моделі. За типами фонди діляться на приватні і публічні, в той час як структурні моделі включають юридичні форми, такі як компанії, трасти та партнерства.

1

Типи фондів експертів

Публічні інвестфонди

Публічні фонди експертів Джерсі, навпаки, пропонують свої акції широкій публіці, але все ж призначені для кваліфікованих інвесторів. Ці фонди підлягають більш посиленим нормативним вимогам і повинні дотримуватися більш жорстких стандартів щодо звітності та розкриття інформації. Публічні фонди здатні залучити більше інвесторів і надають підвищену ліквідність.

 Приватні інвестфонди

Приватні фонди фахівців на Джерсі створені для обмеженого кола досвідчених капіталовкладників. Ці організації не випускають акції для загального придбання і часто стикаються з меншим числом обмежень щодо кількості учасників. Приватні інвестиційні фонди пропонують посилену конфіденційність і більшу гнучкість в управлінні капіталовкладеннями. До таких фондів належать сімейні капітали і фонди, створені для закритих інвестиційних спільнот.

Гібридні інвестфонди

 Гібридні фонди поєднують в собі елементи приватних і публічних фондів. Вони можуть запропонувати свої акції обмеженому числу кваліфікованих інвесторів, але при цьому мають можливість залучення капіталу від широкої публіки за певних умов. Гібридні фонди часто використовують комбіновані стратегії управління і володіють гнучкістю у структурі активів.

Приклади конкретних фондів та їхні інвестиційні стратегії
 •  Інвестиційний приватний фонд "Джерсі Інвест" фокусується на венчурному капіталі для технологічних починань. Його стратегія полягає в ранньому вкладенні коштів і активній ролі в управлінні компаніями з інвестиційного портфеля.
 •  Публічний фонд "Глобал Джерсі Капітал" орієнтований на глобальні акції та боргові зобов'язання. Стратегічна ціль полягає в диверсифікації активів за секторами та регіонами для зниження ризиків інвестування. 
 • "Джерсі Мікс" — фонд змішаного типу, що поєднує характеристики прямих інвестицій і публічного розміщення. Стратегічне завдання фонду — вкладення в нерухомість та інфраструктурні проєкти, націлені на стабільний дохід і збільшення капіталу.
2

Структурні моделі фондів фахівців

Експертні фонди Джерсі можуть приймати різноманітні юридичні форми, кожна з яких надає свої унікальні характеристики, переваги та обмеження.

Компанії

Найпоширенішим способом структурування експертних фондів є створення компаній. Вони можуть функціонувати як приватні або публічні компанії з обмеженою відповідальністю. Ключові переваги такої моделі включають обмежену відповідальність засновників, можливість збирати значні обсяги капіталу та забезпечувати управлінську ефективність.

Трасти 

Трастові структури застосовуються для утворення капіталів, при яких майно передається в розпорядження призначеного опікуна (трасти) для вигоди отримувачів. Вони забезпечують сувору секретність і можуть бути адаптовані для задоволення особливих вимог інвесторів. До недоліків фідуціарних структур належить можлива складність в управлінні та необхідність детального нагляду за діями трасти.

 Партнерства

Партнерства, в тому числі командитні товариства (Командитні партнерства, КП) і товариства з обмеженою відповідальністю (Товариства з обмеженою відповідальністю, ТОВ), також активно застосовуються для організації інвестиційних фондів експертів на Джерсі. Такі форми співпраці дозволяють гнучко розподіляти доходи та витрати між учасниками і можуть бути скориговані для різноманітних інвестиційних підходів. Командитні товариства надають обмежену відповідальність командитистам, в той час як командити несуть повну відповідальність за управління активами фонду. Основні недоліки включають потенційні ризики, пов'язані з відповідальністю активних партнерів, і складність управління.

Кожен із цих структурних варіантів має унікальні переваги та обмеження, забезпечуючи інвесторам і управлінцям можливість вибору оптимальної форми для реалізації своїх стратегічних завдань і ефективної роботи з активами.

Переваги та обмеження кожної структури

Модель

Переваги

Недоліки

Компанії

 • Обмежена відповідальність акціонерів
 • Можливість залучення значного капіталу
 • Високий ступінь управлінської гнучкості
 • Суворі стандарти звітності та корпоративного управління
 • Можливі високі адміністративні витрати

Трасти

 • Високий рівень конфіденційності
 • Гнучкість в налаштуванні під потреби інвесторів
 • Складнощі в управлінні
 • Необхідність ретельного контролю за діями трасти
 •  Можливі юридичні та податкові складнощі

Партнерства

 • Гнучкість у розподілі прибутку та збитків
 • Адаптація під різні інвестиційні стратегії
 • Обмежена відповідальність пасивних партнерів
 • Відповідальність активних партнерів
 • Складнощі в управлінні
 • Потенційні ризики, пов'язані з відповідальністю активних партнерів

Визначення потрібної структури для інвестиційного фонду експертів на Джерсі залежить від ряду параметрів, включаючи обрану інвестиційну стратегію, необхідність конфіденційності та вимоги законодавства.  

Управління фондами експертів на острові Джерсі

Управителі інвестиційних фондів у Джерсі виконують ключову роль у успішній діяльності та досягненні цілей інвестицій. Вони несуть відповідальність за:

 • розробку та впровадження стратегії інвестування
 • управління портфелем активів
 • оцінку ризиків.

Основні обов'язки управителів включають:

 • аналіз ринку
 • відбір та оцінку інвестиційних можливостей
 • прийняття рішень щодо купівлі або продажу активів.

Управителі також несуть відповідальність за моніторинг стану портфеля, оцінку його ефективності та коригування стратегії при зміні ринкових умов.

Ключовим аспектом роботи управителів є дотримання інвестиційної політики та заходів з контролю ризиків, встановлених при створенні фонду в Джерсі. Управителі зобов'язані регулярно оцінювати можливі ризики та приймати заходи щодо їх зменшення. Вони також зобов'язані надавати систематичні звіти інвесторам та регуляторним органам, забезпечуючи прозорість і відповідальність перед усіма зацікавленими сторонами.

Повноваження та відповідальність керівного складу та управляючих компаній

Директори та управляючі компанії фонду мають широкі повноваження, що дозволяють їм ефективно керувати активами та приймати стратегічні рішення.

Директори фонду несуть відповідальність за загальне керівництво та контроль над діяльністю фонду. Вони забезпечують виконання всіх регуляторних вимог та стандартів корпоративного управління, а також приймають ключові рішення з питань стратегії та політики фонду.

Управляючі компанії, з свого боку, здійснюють оперативне управління фондом та його активами. Вони розробляють та впроваджують інвестиційні стратегії, керують операційною діяльністю фонду та контролюють виконання

Управителі інвестиційних фондів у Джерсі грають ключову роль у успішній діяльності та досягненні цілей інвестицій. Вони несуть відповідальність за:

 •  розробку та впровадження стратегії інвестування
 • управління портфелем активів
 • оцінку ризиків

Основні обов'язки управителів включають:

 • аналіз ринку
 • відбір та оцінку інвестиційних можливостей
 • прийняття рішень щодо купівлі або продажу активів

Управителі також несуть відповідальність за моніторинг стану портфеля, оцінку його ефективності та коригування стратегії при зміні ринкових умов.

Ключовим аспектом роботи управителів є дотримання інвестиційної політики та заходів з контролю ризиків, встановлених при створенні фонду в Джерсі. Управителі зобов'язані регулярно оцінювати можливі ризики та приймати заходи щодо їх зменшення. Вони також зобов'язані надавати систематичні звіти інвесторам та регуляторним органам, забезпечуючи прозорість і відповідальність перед усіма зацікавленими сторонами.

Повноваження та відповідальність керівного складу та управляючих компаній

Директори та управляючі компанії фонду мають широкі повноваження, що дозволяють їм ефективно керувати активами та приймати стратегічні рішення.

Директори фонду несуть відповідальність за загальне керівництво та контроль над діяльністю фонду. Вони забезпечують виконання всіх регуляторних вимог та стандартів корпоративного управління, а також приймають ключові рішення з питань стратегії та політики фонду.

Управляючі компанії, з свого боку, здійснюють оперативне управління фондом та його активами. Вони розробляють та впроваджують інвестиційні стратегії, керують операційною діяльністю фонду та контролюють виконання

Обидві сторони - як директори, так і управляючі компанії - несуть юридичну і фінансову відповідальність за свою діяльність. Вони зобов'язані діяти в інтересах інвесторів, уникати конфліктів інтересів та забезпечувати високі стандарти професійної етики. У разі порушень або неналежного управління регулюючі органи можуть застосувати до них адміністративні та юридичні санкції.

Процес створення фонду експертів на острові Джерсі

 Створення Jersey Expert Fund включає кілька важливих кроків, кожен з яких вимагає ретельного планування та дотримання строгих регулятивних норм. Нижче подано докладну інструкцію щодо заснування фонду експертів в Джерсі.

Аналіз ринку та визначення стратегії 

Перед тим як розпочати створення фонду, ініціатори повинні провести детальний аналіз ринку та визначити основну інвестиційну стратегію фонду. Це включає вибір цільових активів, географічних регіонів та галузей, а також аналіз можливих загроз та перспектив.

Вибір структури фонду 

На цьому етапі важливо вибрати правову форму організації, яка оптимально відобразить цілі та стратегію фонду. Можливі форми включають компанії, трасти та партнерства. Кожен варіант володіє унікальними характеристиками, перевагами та обмеженнями, які потребують детального аналізу.

Розробка установчої документації 

Необхідно підготувати установчі документи, які включають у себе устав, меморандум про заснування фонду та інші ключові документи, які будуть формувати структуру та завдання фонду. Ці документи повинні бути складені відповідно до законів Джерсі та стандартів JFSC.

Подача заявки на реєстрацію 

Для реєстрації експертного фонду в Джерсі подається заявка в JFSC з необхідним пакетом документів. Заявка повинна містити деталізовану інформацію про фонд, його структуру та інвестиційну стратегію. До заявки додаються документи, що підтверджують відповідність керуючих і ключових осіб фонду стандартам JFSC. На цьому етапі заявники повинні сплатити реєстраційний збір, розмір якого залежить від типу та структури фонду. Збори підлягають періодичному перегляду і повинні бути сплачені вчасно.

Перевірка та розгляд заявки 

Після подання заявки JFSC проводить першу перевірку документів на відповідність законодавчим вимогам та стандартам. Регулятор детально аналізує правильність та повноту наданих даних, інвестиційну стратегію, управління ризиками та кваліфікацію керівників. У разі необхідності комісія може запитати додаткові документи або пояснення. За необхідності працівники JFSC можуть провести інтерв'ю з провідними співробітниками фонду для оцінки їх кваліфікації та цілей. 

Винесення рішення та видача ліцензії

Після завершення оцінки та аналізу, JFSC приймає рішення щодо надання ліцензії. У разі позитивного вердикту, фонд отримує ліцензію для своєї діяльності. Ліцензія може включати певні вимоги, виконання яких фонд повинен забезпечувати для підтримання свого статусу. До цих вимог належать періодична звітність, здійснення аудиту та дотримання норм управління ризиками.

Після отримання ліцензії, фонд повинен інформувати інвесторів та ділових партнерів про свій новий статус. JFSC публікує дані про зареєстровані фонди у своєму реєстрі, доступному для загального доступу.

Дозволи на створення інвестиційного фонду на Джерсі зазвичай видаються протягом трьох днів після офіційного подання заяви.

Необхідна документація для заснування фонду експертів Джерсі

Створення фонду експертів на Джерсі вимагає підготовки та надання обширного набору документів, що відповідають нормам JFSC. Ця документація повинна бути ретельно підготовлена, щоб забезпечити відповідність законодавчим та нормативним стандартам.

Меморандум та устав компанії

Меморандум описує основні цілі фонду, включаючи види діяльності, якими фонд буде займатися. Устав визначає правову структуру і містить положення про внутрішнє управління фондом, права та обов'язки акціонерів, процедури проведення зборів та прийняття рішень.

Реєстраційна заява (Application for registration)

Формальна заява, що включає основні відомості про фонд, такі як назва, правова структура, адреса юридичної особи та контактна інформація відповідальних осіб.

Інвестиційна політика (Investment policy) 

Викладення стратегії інвестування фонду, що охоплює інвестиційні цілі, типи активів для інвестицій та методи диверсифікації. Містить детальні параметри для відбору активів та методи їх оцінки.

 План управління ризиками (Risk management plan) 

Опис інструментів та методів управління ризиками, які використовує фонд для мінімізації інвестиційних та операційних ризиків, а також заходи їх згладжування.

Опис управлінської компанії (Description of the management company) 

Детальна інформація про управляючу компанію фонду, включаючи її юридичну форму, структуру, досвід та кваліфікацію керівництва. Знадобляться копії ліцензій та сертифікатів, які підтверджують повноваження компанії з управління інвестиційними фондами.

Короткі біографії головних управляючих (Biographies of key managers)

Короткі резюме та біографічні дані головних управляючих фондом, що демонструють їх кваліфікацію та досвід у управлінні інвестиційними активами.

Контрактні угоди з керівниками (Management agreements)

Договірні зобов'язання з керуючими фонду, що регулюють їх обов'язки, повноваження та умови оплати праці.

 Договори з кустодіанами (Custodian agreements)

Контракти з кустодіанами, що відповідають за збереження активів фонду. Ці договірні зобов'язання повинні регламентувати права та обов'язки сторін, процедури звітності та умови зберігання активів.

Угоди про співпрацю з адміністраторами (Administration agreements)

Угоди з адміністраторами, які забезпечують виконання адміністративних функцій фонду, таких як бухгалтерський облік, підготовка звітності та здійснення транзакцій.

 Договори з аудиторами (Auditor Agreements)

Угоди з зовнішніми аудиторами, які відповідають за проведення регулярних аудитів та підготовку аудиторських звітів про діяльність фонду.

Бюджетні та фінансові плани (Budget and financial projections)

Детальні прогнози фінансової діяльності, які включають заплановані доходи та витрати фонду на наступний рік, і бюджет, що розкриває передбачені джерела та використання коштів.

 Звіти про першочергові внески ( Initial subscription reports)

Документація, що підтверджує отримання перших внесків від інвесторів, включаючи копії платіжних документів та виписки з банківських рахунків.

Заява на отримання ліцензії (License application)

Формальна заява на отримання ліцензії від JFSC, що містить докладну інформацію про фонд, його структуру та керівників.

 Список бенефіціарів ( Beneficiary list)

Повний перелік бенефіціарів фонду, включаючи інформацію про кінцевих власників та основних зацікавлених осіб.

 Правила та процедури внутрішнього конролю

Докладний опис внутрішніх процедур та правил, спрямованих на забезпечення належного управління фондом та запобігання шахрайству та зловживанням.

 Страхові поліси (Insurance policies)

Копії страхових полісів, включаючи страхування професійної відповідальності керівників та захист активів фонду.

Звіти з екологічних соціальних та управлінських аспектів (Esgreports)

Якщо фонд враховує фактори ESG (екологічні, соціальні та управлінські), необхідно надати відповідні звіти та політику.

Пост-ліцензійні обов'язки фонда експертів Джерсі

 Після отримання ліцензії від Комісії з фінансових послуг Джерсі (Jersey Financial Services Commission, JFSC) фонд експертів зобов'язується виконувати ряд постліцензійних зобов'язань. Ці правила спрямовані на підтримку прозорості діяльності фонду, дотримання законодавчих умов і захист інтересів інвесторів. Основні складові цих заходів включають періодичну звітність, проведення аудиторських перевірок та виконання вимог ліцензування.

 Регулярні звіти

Фонд експертів Джерсі повинен регулярно подавати до JFSC розгорнуті фінансові звіти, що відображають огляд майна, надходжень і витрат, а також перебудов у портфелі активів. Ці звіти зазвичай надаються кожен квартал і рік. Фінансова звітність повинна бути складена відповідно до світових стандартів і надавати точне та повне уявлення про фінансовий стан фонду.

Крім фінансових звітів, фонд повинен надавати звіти з ризик менеджменту. Ці звіти мають містити інформацію про поточні ризики в інвестиційній діяльності фонду, заходи щодо їх зменшення та результати оцінки їх ефективності. Регулярна звітність з управління ризиками допомагає JFSC контролювати діяльність фонду та забезпечує своєчасне виявлення потенційних проблем.

Додатково, фонд зобов'язаний надавати іншу необхідну інформацію за запитом JFSC. У разі потреби можуть звернутися з проханням представити звіти про транзакції, інформацію про власників користі, дані про дотримання стратегії інвестування та інші матеріали, які вимагаються регулятором для нагляду за операціями фонду.

Здійснення аудиторських вимог

Здійснення аудиторських перевірок Фонд експертів Джерсі зобов'язаний проводити регулярні аудиторські перевірки своїх операцій. Аудити повинні виконуватися незалежними та сертифікованими аудиторами, які мають дозвіл на виконання таких робіт в Джерсі. Аудитори оцінюють фінансові звіти фонду, дотримання юридичних норм та ефективність механізмів ризик-менеджменту. 

Результати аудитів повинні бути надані JFSC у встановлені терміни. Аудиторські звіти допомагають виявити можливі порушення, несумісності чи слабкі місця в управлінні фондом. У разі виявлення проблем фонд зобов'язаний оперативно розробити та реалізувати план їх усунення, а також повідомити JFSC про прийняті заходи. 

Здійснення регулярних аудиторських перевірок не лише підвищує рівень управлінської прозорості, але й зміцнює довіру інвесторів до фонду. Аудиторські перевірки додають додатковий шар нагляду та підтверджують відповідність операцій фонду встановленим нормам і стандартам. 

Дотримання вимог ліцензії 

Фонд експертів Джерсі повинен строго дотримуватися всіх вимог, визначених у ліцензії, виданій JFSC. Ці вимоги можуть включати положення про управлінську структуру, інвестиційну стратегію, управління ризиками та звітність. Порушення умов ліцензії може призвести до санкцій з боку регулятора, включаючи штрафи, призупинення або анулювання ліцензії. 

Організація повинна своєчасно реагувати на кожен запит та враховувати вимоги JFSC. Це означає надання необхідних даних, проведення внутрішніх перевірок та адаптацію своїх процесів відповідно до вказівок контролюючого органу. Зв'язок з JFSC потрібно вести відкрито та прямо, що забезпечує зміцнення довіри та зменшення ймовірності накладання санкцій регулюючих органів. 

Крім того, фонди повинні бути готові до проведення позапланових перевірок з боку JFSC. Такі перевірки можуть бути ініційовані у випадку підозр на порушення нормативних вимог або за скаргами від вкладників. Фонд зобов'язаний надати регулятору доступ до всієї необхідної документації та активно сприяти проведенню перевірок.

Вихід на ринок цінних паперів на Джерсі: лістинг на фондовій біржі.

Експертний фонд Джерсі може бути зареєстрований на фондовій біржі, що дозволяє обмеження на передачу відсотків. Це зроблено для того, щоб ніхто, крім досвідченого інвестора, не міг брати участь у фонді. Слід зробити розумні кроки для того, щоб інвестори, які не є експертами, не стали зареєстрованими власниками часток у фонді. 

Проведення інвестиційних операцій на Джерсі: умови економічної присутності

 1 січня 2019 року набрав чинності «Закон про оподаткування». Він вимагає, щоб компанії-податкові резиденти Джерсі, які здійснюють певні операції, включаючи управління фондами, регулювалися та діяли згідно з законом, а саме:

 •  їх основна прибуткова діяльність (CIGA) здійснювалась на Джерсі; 
 • вони повинні були управлятися в цій юрисдикції; 
 • у них повинні були бути необхідні витрати, співробітники та офіси на Джерсі. 

Якщо ви бажаєте отримати консультацію з питань регулювання діяльності податкових резидентів Джерсі згідно з умовами економічної присутності, ви можете звернутися до експертів нашої компанії, заповнивши форму зворотного зв'язку нижче. 

Висновок

Інвестиційні фонди експертів, розташовані на острові Джерсі, пропонують інвесторам та засновникам унікальну можливість використовувати спрощену процедуру реєстрації нових фондів. Це стало можливим завдяки особливостям ліцензування та суворим вимогам до управління, які критично важливі для забезпечення стабільності та безпеки цих інвестиційних структур.

Система ліцензування на Джерсі відрізняється високими стандартами, які спрямовані на захист прав інвесторів та підтримку репутації острова як престижного фінансового центру. Строгість і прозорість ліцензійних процесів гарантують, що управління фондами здійснюється тільки кваліфікованими та надійними фахівцями. Такі заходи забезпечують не лише успішну діяльність фондів, але й їхню довгострокову стабільність на ринку.

Роль фондів експертів Джерсі не обмежується лише залученням капіталу, а й вносить значний внесок в економічний розвиток регіону, пропонуючи інвесторам стабільне та захищене середовище для інвестування. Це перетворює Джерсі в один із найнадійніших та привабливих фінансових центрів у світі. 

Для інвесторів, зацікавлених у детальному вивченні можливостей та умов роботи з інвестиційними фондами на Джерсі, рекомендується звернутися за професійною консультацією. Фахівці компанії IQ Decision готові надати персональний супровід та допомогти у видачі необхідних документів, гарантуючи повну відповідність усім регуляторним вимогам. Це дозволить оптимізувати процес інвестування та максимізувати його ефективність.